Advokatas Jonas Ivoška Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl 2016 metų Seimo rinkimų: „Dabartinė Seimo formavimo tvarka prieštarauja LR Konstitucijai“

Siūlome susipažinti su advokato Jono Ivoškos atviru laišku Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Parengus ir įvairiose auditorijose pradėjus aptarinėti naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą, iškilo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų teisėtumo problema. Gilinantis į galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio ir naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto 54 straipsnio 3 dalies redakcijas, paaiškėjo, kad konstitucinė norma, nustatanti visuotinę, lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, nepalieka galimybės vykdyti rinkimus pagal dabar galiojančiu Seimo rinkimų įstatymu numatytą tvarką.

Pusės Seimo sudarymas pagal partijų parengtus sąrašus, kai sąrašiniai kandidatai lygiagrečiai pretenduoja į Seimą vienmandatėse apygardose, nėra nei tiesioginiai, nei lygiateisiai rinkimai. Balsuojant už partiją, kaip juridinį asmenį, iš rinkėjo atimama teisė pareikšti savo valią dėl Seimo sudėties, nes reitingavimas nedaro lemiančios įtakos pakeičiant sąrašo sudarytojo valią. Nesant neigiamo reitingavimo, iš rinkėjo atimta galimybė išeliminuoti Tautos atstovybei visiškai netinkamus asmenis. Todėl tokius Seimo rinkimus laikyti tiesioginiais nėra loginio pagrindo.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai nėra ir lygūs (lygiateisiai), nes vienmandatėje apygardoje negavęs rinkėjų pasitikėjimo partinis kandidatas pakartotinai pretenduoja į Seimą sąrašiniu būdu. Kitų sąraše esančių kandidatų priedangoje jis tampa Seimo nariu ne rinkėjų valia. Sąrašuose nesantys vienmandatininkai antros galimybės kandidatuoti neturi.

Ar galima dėti lygybės ženklą tarp turinčio teisę pretenduoti į Seimą tuose pačiuose rinkimuose du kartus ir vieną kartą? Kadangi 2 nėra lygu 1, tai sąrašiniai rinkimai pagal dabartinę tvarką, kaip prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai, yra neteisėti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsniu, esama tvarka Seimo suformavimo aktą, kaip prieštaraujantį Konstitucijai, reikia pripažinti negaliojančiu. Tai reiškia, kad pagal tokią tvarką sudarytas Lietuvos Respublikos Seimas nėra legitimus.

Pastebėtina, kad nelegitimaus Seimo ne tik teisėkūrinės veiklos rezultatai (įstatymai), bet ir parlamentinės kontrolės aktai, kurie dažnai siejasi su žmogaus teisėmis, yra problemiški teisėtumo požiūriu, todėl jie gali atsidurti Europos teisminėse institucijose.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad analizuojant Lietuvos Respublikos Seimo legitimumo problemą dabartinio Seimo rinkimų įstatymo kontekste, niekas iš diskusijų dalyvių nesuabejojo, kad dabartinė Seimo formavimo tvarka prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Seimo rinkimų įstatymo dalinis suderinamumas galėtų būti toleruojamas tik su išlyga, kad sąrašinių pretendentų į Seimą išrinkimo rezultatus lemtų vien kandidatų reitingavimo balai.

Dėl diskusijų rinkimų klausimu dalyvių nuomonių sutapties ir šio klausimo sprendimo operatyvumo nuspręsta po kreipimusi į valstybės institucijas piliečių parašų nerinkti.

Nors Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai jau netrukus, valstybę vienam po kito krečiant teisinio nihilizmo prigimties skandalams, užsimerkti prieš tokią problemą kaip Seimo nelegitimumas kažin ar būtų išmintinga. Dėl to dabartinio Seimo įgaliojimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsniu, galėtų prasitęsti iki bus pakeistas Seimo rinkimų įstatymas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio nuostatas. Tinkamai pakeisto Seimo rinkimų įstatymo pagrindu neatidėliodami išrinksime legitimų Seimą.

Prašyčiau Vyriausąją rinkimų komisiją šį klausimą išnagrinėti skubos tvarka, kad esant reikalui, iki rinkimų liktų laiko kitoms teisinėms procedūroms.

Pagarbiai.

Advokatas Jonas Ivoška

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
37 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Juozapas

Taip. Tai toesa. Pritariu. Gerb. Ivoška teisingai nurodė du punktus iš trijų loginėje grandinėje: „A” Patį „rinkimų” cirko neligitimumą de facto, bei „C”- procedūrinį žingsnį po to kuomet piliečių bendruomenėj au būtų privertusi valdžią taip pat tai pripažinti de jure. Trūksta „mažmožio” – kuklaus „B”, aplinkybių, veiksmo, kas įgalintų piliečių nuomonę padaryti privaloma valdžią uzurpavusiam reżimui. KAIP! ??? ! Yra tik vienas būdas- per pilietinį nepaklusnumą. Atsisakyti dalyvauti cirke, nebežaisti pagal žulikų primestas taisykles. Tai ìmanoma tik masiškai atsisakant koloboruoti, dalyvauti. Atsakymas kuriam nėra alternatyvos- rinkimų boikotas. Apie tai kalbu berods pora metų. Iš pradžių sunku buvo įtikinti net artimus bičiulius. Bet gyvenimo realijos įrodė jog esu teisus. Dabar viešai apie problemą prakalbo ir teisininkai profesionalai. Gerai. Blogai yra publikos… Skaityti daugiau »

Tai išeina

mus valdė 28 metus neaišku kas. Tai kodėl jie imdavo iš biudžeto tokias algas? Lieka Vienas būdas: per paskelbtus rinkimus balsuoti tik už vienmandatininkus, o sąrašinius visus išbraukti. Aš tai daryti seniai apsisprendęs ir siūlysiu tai daryti kitiems. Tokiu budu turėsime 71 parlamentarą, kaip ir priklauso pagal gyvenančių Lietuvoje žmonių skaičių, o ne 141. Tų 70 daugiamandatininkų darmojedų neturi būti. Rinkime tik vienmandatininkus!!!

Taiišeinajui

Kvailas sumanymas.

Dėdė

„Pusės Seimo sudarymas pagal partijų parengtus sąrašus nėra nei tiesioginiai, nei lygiateisiai rinkimai.“

Dėl nelygiateisių rinkimų autorius teisus. Dėl netiesioginių jis akivaizdžiai painiojasi – jei balsuoja patys rinkėjai, o ne rinkėjų deleguoti rinkikai, rinkimai visame pasaulyje laikomi tiesioginiais.

P.S. Terminas „sąrašiniai“ taikytinas ir vienmandačiams rinkimams – partijos VRK įteikia tiek daugiamandačių kandidatų sąrašą, tiek vienmandačių kandidatų sąrašą. Beje, vienmandačiame biuletenyje nurodomi balsavimo objektai yra dvejopi – ten nurodyta tiek kandidato pavardė, tiek jį į kandidatų sąrašą įtraukusi partija. Galima parašyti ir atvirkščiai – tiek iškėlusi partija, tiek pavardė

Juozapui

Na, ir keistas tamstos siūlymas redakcijai- bendradarbiauti su anonimais…

Irr

Nu va ir advokatas sako : „Dabartinė Seimo formavimo tvarka prieštarauja LR Konstitucijai“ .
Tai LR konstitucija negalioja biudžetininkams?

Pikasas2 antra dalis

Seimas – pagrindinė Lietuvos valdžios institucija, tad visai nesistebiu, kad nuolat bandoma suniekinti rinkimų teises ir esmę. Nesunku atspėti , kokios jėgos tuo užsiima. Panašūs išvedžiojimai apie Konstitucijos 55 straipsnio nuostatas, viešinami jau ilgą eilę metų. Lietuvos pasirinkta mišrių rinkimų sistema, kuri naudojama eilėje Pasaulio šalių, apšaukiama kaip nusikaltimas. Kreipimesi minima žodis „logika”, nors aiškinimuose jo esmės nelieka. Lietuvoje ir toliau rinkimai bus vykdomi pagal Konstitucijos reikalavimą remiantis „visuotine, lygių , tiesioginių rinkimų teise” tol , kol Seimas pagal konstitucinę teisę įstatymu nustatys kitokią rinkimų tvarką. Rinkimai vyksta “visuotiniai”, nes gali dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, “lygia teise”, nes kiekvienas rinkėjas turi tokį patį rinkimo biuletenių skaičių – vieną pagal daugumos sistemą (71 narys) ir vieną pagal proporcingo atstovavimo sistemą (70… Skaityti daugiau »

Pikasas pirma dalis

Ar bent įsivaizduojate kokios jėgos nuolat atakuoja mūsų Konstituciją, bandydamos iškreipti jos nuostatų prasmes, žodžių reikšmę ar net pakeisti atskirus žodžius ne visai adekvačiais kitais lietuviškais žodžiais. Prisiminkime, kad ir pačio Konstitucinio teismo pirmininko E.Kūrio įvykdytą akciją, kai buvo grubiai pažeistos Konstitucijos nuorodos dėl dvigubos pilietybės. Konstitucijos tekste esantys žodžiai „atskiri atvejai” buvo prilyginti vienasmeniams atvejams, o Seimui neleista vykdyti savo teisių dėl Pilietybės įstatymo, nors Konstitucijoje nurodyta, kad „Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas”. Tokiu būdu buvo atimta teisė dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime dešimtims tūkstančių laikinų ar nelaikinų emigrantų. Net ir turinčių aukštąjį išsilavinimą įgytą Lietuvoje. Tuo pačiu metu buvo pripažinta, kad „atskiras atvejis” turėti dvigubą pilietybę paliečia visų ankstesnių emigrantų sekančias kelias kartas. Net jei jie netbeveik… Skaityti daugiau »

Dėdė Pikasui

Dėl lygiateisių rinkimų Jūs neteisus – vienai piliečių kategorijai (negrams) leidžiama pretenduoti į pusę Seimo mandatų, kitai (baltiesiems) – į visus mandatus. Orvelas – lygūs ir lygesni.

Pikasas

Mišri balsavimo sistema jau leidžia kiekvienam piliečiui kelti ir savo kandidatūrą, užsitikrinant 1000 rėmėjų parašų. Jei toks rėmėjų skaičius kai kam gali atrodyti per didelis, tai gal ir tas kandidatu norintis tapti asmuo nėra labai žinomas ir vertinamas. Rasinių skirtumų Lietuvoje negali net būti, nes tai prieštarautų Konstitucijai ir ES teisinėms normoms. Beje visi rinkėjai gauna po du balsavimo mandatus ir turi teisę rinkti Seimo narius esančius pasirinktame partiniame sąraše ir vienmandatinėje apygardoje. Tuo pačiu aprėpiami visi Seimo mandatai.

Tarabilda Pikasui

Kiekvienas Lietuvos pilietis pagal Konstituciją turi turėti lygias teises būti išrinktas į Seimą. Sutinkate su šiuo teiginiu? Tik mulkis nesutiktų.
Tada atsakykite į kitą elementarų klausimą – kodėl tikrovėje taip atsitikę, kad partinis anūkas turi teisę būti išrinktas dviejose apygardose (daugiamandatėje ir vienmandatėje), o save išsikėlęs koks nors Petraitis – tik vienoje vienmandatėje. Ar konstitucijos garantuojamos lygios piliečių teisės yra vienodos Anūkui ir Petraičiui?
Kitas klausimas, kaip užtikrintos lygios Anūko ir Petraičio teisės, jei Anūkui nereikia rinkti 1000 apygardos rinkėjų parašų, o Petraičiui – reikia. Trečias klausimas – kodėl Anūko užstatas apmokamas iš partijos kasos, kuri gaunama iš mokesčių mokėtojų (valstybės biudžeto), o ponas Petraitis turi mokėti iš savo kiauros kišenės?
Kai atsakysit į mano klausimus, paklausiu dar kai ko.

Tarabildai

Labaiesate teisus. Dabar Pikasius tegul kaso pakaušį ir galvoja abiem pusrutuliais, o ne vienu it atsako į iškeltus klausimus. Kitaip tegul jis eina…..

Tarabildai

Labai esate teisus. Dabar Pikasius tegul kaso pakaušį ir galvoja abiem pusrutuliais, o ne vienu it atsako į iškeltus klausimus. Kitaip tegul jis eina…..

Piasas Tarabildai

Niekas dviejų kėdžių Seime neužims. Jei kandidatas bus išrinktas vienmandatinėje, tai iš partinio sąrašo jis bus išbrauktas. Turiu įdomią knygelę „Partijų reikšmė demokratinėje visuomenėje”. Tai tik pradžiamokslio tekstas, bet jis gan įtaigus. Yra ir daugiau teorinių vadovėlių, kur išaiškinama partijų dalyvavimo rinkimuose ir visuomenėje reikšmė. Kolektyvinė partinė atsakomybė yra labai svarbi rinkėjams, nes jie gali pagal kolektyvinius pažadus tikrinti ir prižiūrėti, kad jie būtų vykdomi. Pavieniai seimūnai, manau, greitai būtų „supirkti” magnatų ir sukčių, o gal ir per svetimos valstybės statytinius ir jokios atsakomybės tokie nebejaustų. Prisiminkime Lenkijos-Lietuvos Seimo bajorų „veto” teisę, privedusią valstybę net prie kelių valstybės teritorijos padalinimų. Įstatymų kūrimas – atsakingas, daug kompetencijos reikalaujantis procesas. Pavienės seimūnų iniciatyvos dažniausiai būna kreivos šleivos. Kaip matome, net ir grupinis… Skaityti daugiau »

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

to „Tarabilda Pikasui 2016-09-15 11:05”. Užduodate Pikasui gerus klausimus. Ąčiū. Man atrodo, kad Pikasas yra doras žmogus,ypač Klonio mergaitės atveju, tačiau, kai pradedama kalbėti apie partinius dalykus, tai jisai mato tik vieną vienintelę spalvą, iš paskutiniųjų gina konservatorius, jam Lietuva yra visai nesvarbu. Šitas žmogus gal net nežino, kad konservatoriai, kai tik susikūrė, iš karto pradėjo naikinti ir sunaikino Sąjūdį, savo gimdytoją, kaip konkurentą. Tai parodė man, kad tai nedora jėga, todėl į tokią ir visokias kitokias partijas nestojau. Kad ir iš žemiau esančių Pikaso komentarų matome, kad jam LR Konstitucija yra NIEKALAS, kaip kažkoks nesusipratimas. Ponas Pikasas būdamas meniškos sielos nesugeba suvokti TEISĖS reikšmė valstybės gyvenime. Niekaip negali suprasti elementaraus dalyko, kad Seimo rinkimai PRIVALO vykti tik GRIEŽTAI pagal… Skaityti daugiau »

s.m. pikasui

kad į paprastus tris klausimus atsakyti pritruks drąsos buvo iškart aišku. Nuvinguriuojant nuo atsakymo į šoną juk taip paprasta patempti lūpą dėl kieno nors pavadinimo „Anūku”.
Turiu, PIkasai, ketvirtą, po Tarabildos, klausimą.
Skaitydamas pateis 9:08 komentarą, iškart pamačiau konservatoriams ir jų gynėjams būdingą mėginimą bent tarp eilučių klijuoti etiketes. Bandai Joną Ivošką išterlioti „kremliaus tarnu” vien todėl, kad atvirai įvardijo egzistyuojančią plika akimi matomą konstitucingumo problemą??? Ar išdrįsi tą pasakyti apie Joną tiesiai? Bamba neatsiriš? Aaaa, neturėjai to omenyje?? Tai kam tie Tatos stiliaus „daugtaškiai” a la ĮVARDYSI TIESIAI KOKIOMS JĖGOMS PRISKIRI GARBINGĄ TEISININKĄ? Ar baugu antros klizmutės po Terlecko apšmeižimo???
Ir dar vieno mano klausimo taip ir neatsakei gal pusę metų… Komentuotojai turbūt atsimena kokio.

Pikasas

Kai tokiu lygiu bandoma oponuoti, belieka duoti kelią. Nesate mano oponentai. Gaila, kad to nesuprantate. Geros dienos.

Pikasas to s.m.

Antanas Terleckas: 1. „Aš anksčiau nenorėjau pasakyti apie santykius su (Jonu)Laugaliu ir (Vytautu)Semėnu. O dabar nusprendžiau papasakoti visą teisybę“. „Negaliu paaiškinti, kodėl man staiga kilo noras išsiverkti ir visiems čekistams atlikti „išpažintį“. Neturėjau valios atsispirti tokiam „pasiūlymui“. 2.„Esu griežtas komunizmo, kaip politinės santvarkos, priešas, tačiau visada džiaugiuosi susitikęs komunistą, kuriame plaka lietuvio širdis“. 3. „Išpasakojau (KGB karininkams)viską ką rašiau(draugams disidentams) laiškuose“. 4. „Turėjau(KGB saugumui)duoti apie 30 buvusių ir esamų lagerininkų charakteristikas“.(…) „Pykau ant savęs, kad pasidaviau baimės jausmui. Į pokalbio pabaigą baimės jausmas dingo“ 5.„Pasipiktinęs kuo nors netylėsiu, o ateisiu į (KGB)saugumą išsiaiškinti.“ 6. „Aš pusiau dešinysis, pusiau kairysis, gal daugiau kairysis.“ 7. „A.Terleckas su saugumiečiu J. Čiudinovu diskutuoja apie tai, kad „ribos tarp tautybių išsitrina“ A.Terleckas: (cituoju)„Aš taip pat… Skaityti daugiau »

Pifas

Palauk Pikasai, neatsisveikink, neatsakęs į Tarabildos klausimus. Ar Anūkas, kandidatuodamas dviejose apygardose turi lygias galimybes būti išrinktas, kaip ir save išsikėlęs Petraitis. Kur Konstitucijoj yra parašyta, kad partinio teisė būti išrinktam yra dviguba nepartinio atžvilgiu? Ir nenuvedinėk kalbos į lankas apie rinkėjų teisę tuyrėti saujoj du biuletenius. Baltarusijoj ir Rusijoj irgi rinkėjai turi po du biuletenius, ir papūsk jiems į uodegą dėl formaliosios demokratijos – viskas čiki. Kas siūlo meniu, Pikasai, ir kas tame meniu įrašyta. Anuose rinkimuose dar buvo įstatyme paliktas simuliakras – visuomeninės organizacijos. Dabar ir to nebėra. Tai kokiu būdu į Seimą gali patekti visuomenės, o ne partijų interesą atstovaujantys deputatai? Tik Petraičio keliu. Berods ir atsirado per Lietuvą dvidešimt Petraičių tarp 1400 partinių anūkų. Aritmetiškai skaičiuojant… Skaityti daugiau »

Herkulis

VRK privalo kreiptis į KT dėl Rinkimų įstatymo konstitucingumo, nes kaip valstybinė institucija tikrai pažeidinėja tą 29 Konstitucijos straipsnio dalį, kur kalbama kad „valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs”. VRK, šia norma remiantis, neturi teisės vieno asmens registruoti dviejose apygardose, kai kitas asmuo tokios teisės neturi.

Pikasas

Visu Konstitucijos straipsnius suprantu taip, kaip jie parašyti. Ir ne kitaip. Baltarusijoje ir Rusijoje demokratija net nekvepia. Ten potencialūs oponentai naikinami nuolat vos tik jiems apsireiškus. Manau, kad tos visuomeninės organizacijos turi daugiau kaip 1000 narių gali turėti teisę deleguoti savo kandidatą. Tačiau Konstitucijoje nurodyta, kad rinkimų tvarką sprendžia Seimas. Beje, nepastebėjau, kad nuo visuomeninių organizacijų deputatai, jei tokių buvo išrinkta, ką nors reikšmingesnio būtų nuveikę.

Pikasui

Tai Sąjūdį, matyt, jau būsi užmiršęs?

Pikasas dar Pifui

Manau, kad visi kandidatai, kurie išsikėlė save patys, turi turėti tokias pačias galimybes pasinaudoti valstybine žiniasklaida, kaip ir kiti kandidatai. Kiek pamenu, taip ir buvo. O gal ir klystu…

Pikasas to 15:40

Manau, kad jei prie kandidato reklamos bus atžymėta, kad jį remia Lietuvos Sąjūdis, jam bus daugiau šansų… Rinkime atsakingai ir tikrai rezultatas bus geresnis. Sėkmės.

Pifas

Supratau. Manau, kad daugiau tamstos nebeklausinėsim. Nebėr prasmės.

Dėdė

Pikasas niekaip neapsisprendžia, ar jam verta sąžiningai nesuprasti, kad viena privilegijuota Lietuvos piliečių kategorija gali kandidatuoti į visas Seimo vietas, o kitai kategorijai kandidatavimas į pusę Seimo vietų yra uždraustas, ar verta apsimesti, kad nesupranta. Tuo pačiu diskriminuojami ir Lietuvos rinkėjai, nes ne visos kandidatų kategorijos turi vienodas galimybes pakliūti į abu balsavimo biuletenius. Atrodo, kad yra problemų su skirtumo tarp 50% ir 100%, skirtumo tarp 141 ir 71 suvokimu.

Pikasui

Pone mielas, pasižiūrėkite į save iš šono. Atrodote net ne komißkai. Apgailėtinai atrodote. Konservatorių vadams derėtų tamstos tiesiog maldauti, kad neberašinėtumėte, nes suma sumarum tamstos propaganda atsisuka prieš júsų numylėtinius. Šiame portale pone Pikas jūs esate tobulas ginklas naikinant Anūko partijos įvaizdžio likučių trupinius.

Juozapas

Sako teisus nesiteisina. Vienok manau jog reikia atsakyti vienam/ai p.”?” Taigi: : „Juozapui 2016-09-15 7:38 Na, ir keistas tamstos siūlymas redakcijai- bendradarbiauti su anonimais…” : Atsakau- prieš metus aš ir dar keli Spiečiaus bičiuliai paruošėme Redakcijai galimo bendradarbiavimo planus, turėjome pluoštą nestandartinių ir manau gerų idėjų kaip šį portalą pafaryti efektyvesniu, pritraukti žymiai gausesnę auditoriją bei pradėti daryti ženklią įtaką formuojant viešąją nuomonę, skatinant piliečius tartis krašto likimui svarbiais klausimais, pėtoti visuomenės politinio raštingumo ir savoningumo ugdymo darbus. Tuo tikslu, aš ir eilė Spiečiaus kolegų buvome pasiryžę asmeniškai, tet a tet susitikti su portalo redkolegija. Gyvai. Bet, … Redakcija, portalo savininkas į tokią iniciatyvą atsakė labai lakonišku NE. Ne tai ne. Ir už tiek dėkui. Na, o vien tenkinti plačiųjų… Skaityti daugiau »

Pikasas > 19:01

Jei jūs manote, kad esu manekenė, kuri rūpinasi kaip ji atrodo iš šono ar iš priekio, tai klystate. Esu čia tam, kad šis internetinis leidinys nebūtų nuskandintas grupelės „kontorinių klakerių”. Kiekvienas leidinys turi teisę ir galimybę prisidėti prie laisvos Lietuvos viešų interesų ir negalima tokios galimybės atimti niekam. Beje, čIA spausdinamų straipsnių kokybė gerokai lenkia komentarų puslapius, tad ir šioje srityje svarbu neprarasti nuovokos ir sugebėti atmesti įvairias „gudručių” kuriamas pinkles. Kartais jos tik prajuokina, bet būna ir tokių, kurių netgi juokingomis nepavadinsi… Taigi…

portalo Gelbėtojui pinokiui

Laaaabai originalus būdas gelbėti mus nuo klakerių-skandintojų.
Užpikasinant lavinomis paklodžių.

Vaje vaje

Kas ir besuskaičiuos, kiek šio portalo „gelbėtojų” per keturis gyvavimo metus buvo… Apsiskelbę. Gal net keli spiečiai teoretikų, žinančių, kaip reikia „vadovauti” ar kaip turėtų veikti internetinės žiniasklaidos priemonė.
Deja deja, ponai gelbėtojai, ar matote kur nors paskelbtą tiesos.lt paramos sąskaitą, ar bent naujų autorių visuomenininkų pastebėjote ir t.t. ir pan.
Tik anoniminių komentatorių „paklodės” tos pačios.. Gal prisiminkime seną melodramą „Maskva ašaromis netiki”. Ten viena herojė ištaria labai gyvenimišką frazę: ” Neučite menia žyt, luče pomogite materialno”.

Pikasas

Būtų visai prasminga, jei dabartinis komentatorių „Spiečius” turėtų bent jau savo pastovius slapyvardžius. Gal jo autorių atsakomybė padidėtų, jei būtų nurodomi IP numeriai. Bet dėl to spręsti redakcijai. Tikiu, kad padėtis nėra beviltiška ir šio leidinio komentarų puslapiai gali prisidėti prie viešo intereso – kelio paieškos priartėjimui prie tiesos ir teisingumo. Visiems, kurie siekia šio tikslo nuoširdžiai linkiu sėkmės.

tai ar atsakysi pagaliau????????

pakabino byla nagrinejant?

amžinam klausimui (????)

pikasius niekada neatsakinėja į nepatogius klausimus.
visada arba išsisuka kaip žaltys arba „pasiplauna”
neatsakys.

Pikasas > "amžinam..."

Nesu pastebėjęs nei vieno man nepatogaus klausimo. Jei klausimas būna prasmingas ir pateiktas padoria forma, stengiuosi atsakyti. Nesu niekam niekaip įsipareigojęs, tad ir niekas negali priversti mane atsakyti ar neatsakyti. Viso gero.

Auga Puteikio koalicijos reitingai..

17 dieną naujausius duomenis publikuoja ,,L. rytas” Puteikio komanda jau 4,7 procentai.
Prisidėkim, nes kitaip Lietuvos Suverenas toliau liks korumpuotosd politinės nomenklatūros šešėlyje, o tauta bėgs iš šalies..Tik jie galėtų korumpuotos pol. nomenklatūros ir oligarchų sąjungai priešpastatyti piliečių galią ir sutelkti žmones reformuoti VD. Deja, bet .oligarcho Karbauskio kompanija sava tai oligarchų ir nomenklatūros valdžiai..

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/projektai/balsuok2016/naujienos/naujausi-partiju-reitingai-skelbiama-kas-i-seima-nepatektu-ir-kam-atsirado-sansu.d?id=72326140&com=1®=0&no=0&s=2&r=8631®=0#c115245874

viktorija A

…atsibudo, man jau ranka paskaudo apie tuos sarasinius komentuoti…

37
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top