Algimantas Matulevičius. Tyrimas, sudrebinęs klaną

Kadaise tokiu pavadinimu brolis Vytautas, žinomas žurnalistas, sukūrė dokumentinį filmą. Jį norintys dar gali susirasti internete (ar ČIA). Žiūrovai šį filmą kartkartėmis vis įsikelia į socialinius tinklus, ir kadangi jau yra ne viena taip išplatinta kopija, tai manau, kad jį peržiūrėjo per 100 000 žmonių.

Nenoriu kartotis apie keliolikos metų senumo įvykius, juolab kad juos ar bent dalį jų aprašiau ir savo knygoje „Valstybės valdymo užkulisiai“. Tačiau iš laiko perspektyvos daug ką pradedi suprasti aiškiau. Čia, matyt, kaip su tuo senu vynu ar viskiu – kuo ilgiau išlakytas, tuo skanesnis. Bet patys įvykiai, deja, kelia ne tokias malonias asociacijas, juo labiau kad tai prasidėjo nuo šviesaus atminimo saugumo karininko ir diplomato Vytauto Pociūno žūties aplinkybių tyrimo. Man tuo metu teko vadovauti LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK), kuriam ir buvo pavesta ištirti pulkininko išsiuntimo ir žūties aplinkybes. Tačiau, pradėję tą jau istoriniu tapusį parlamentinį tyrimą, mes atskleidėme neregėto masto antikonstituciškai veikiančią grupuotę, žurnalistų pavadintą „valstybininkų“ klanu.

Tada atskleisti faktai prilygo atominės bombos sprogimui ir turėjo taip supurtyti tą neregėtai korumpuotą sistemą, kad ji negalėtų išsilaikyti. Aš asmeniškai tuomet ir mąsčiau, kad būtent taip ir nutiks, bet, pasirodo, klydau.

Tai buvo ženkliai stipresnė ir lankstesnė sistema, kuri sugebėjo savo čiuptuvais kaip aštunkojis apraizgyti ne tik Lietuvos valdžios struktūras, bet ir suaugti su neskaidriu verslu, iš kurio turėjo neribotus finansinius resursus, taip pat – ir su žiniasklaida. To tada dar nesimatė, bet dabar ryškėja, kad buvo turimi ir gana painūs bei rafinuoti ryšiai su įvairiomis užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis – ir draugiškomis, ir priešiškomis Lietuvos valstybei. Štai čia ir slypi jų stiprioji pusė: jie apsimeta, kad padeda NATO, ES arba šiaip draugiškoms valstybėms – Lietuvos partnerėms, o iš tikrųjų, įgiję jų pasitikėjimą, žaidė ir žaidžia dvigubus žaidimus.Tokią gana drąsią išvadą man leidžia daryti daugybė išanalizuotų tiesioginių ir netiesioginių informacijos šaltinių, tarp kurių nemaža dalis – Lietuvos specialiųjų tarnybų slapta (kai kuri jau nebe) informacija.

Čia būtina pastebėti, kad į šią informaciją patenka ir bent dalis mūsų partnerių specialiųjų tarnybų informacijos, kuria yra keičiamasi, taip pat įvairūs kontaktai ir pokalbiai, viešųjų šaltinių – tokių, kaip žurnalistiniai tyrimai, ypač tarptautiniai (tokie, kaip „Wikileaks“, „Panama papers“, „Paradis papers“ ir pan.) skelbta informacija, jos lyginimas ir gili analizė. Čia dar pridurčiau iš gyvenimo išmoktas pamokas viską stebėti ir gretinti.

Kaip pavyzdį galiu paminėti vieną žiaurų ir liūdną faktą. Mes, kurie minėtame parlamentiniame tyrime buvome sąžiningi ir ištikimi Lietuvos Respublikai duotai priesaikai (o man tai ne tušti žodžiai), buvome ir tebeesame įsitikinę, kad V.Pociūną ištrėmė į Baltarusiją tam, kad juo atsikratytų, nes jis jau kėlė pavojų tuo metu VSD galutinai užvaldžiusiai korumpuotai ir Lietuvai nelojaliai grupuotei. O po to jo žūtį dar pagreitino tai, kad jis, būdamas principingas žmogus ir patriotas, sužinojo apie JAV per lietuvius perduotus (suprantama, garsiai neviešinamus) 40 milijonų dolerių, skirtų Baltarusijos opozicijai, kurių didžioji dalis buvo tiesiog pavogta. V.Pociūnas, tai sužinojęs, pasakė, kad netylės. Tiems, kurie tuos pinigus pasisavino, o tai buvo ne baltarusiai, reikėjo V.Pociūną greitai nutildyti – tą jie netrukus ir padarė.

Tiesa, buvo du pasikėsinimai, tik apie pirmąjį žinoma mažai. V.Pociūnas buvo paskirtas į Lietuvos Gardino konsulatą saugumo pareigūnu. Gardine V.Pociūnas, kaip aukšto rango profesonalas, atsidūrė tik todėl, kad juo reikėjo atsikratyti – jis per daug žinojo ir per daug į viską gilinosi. Ir, svarbiausia, jis dirbo Lietuvos valstybei, o ne klanui. Kartą jį, savo automašina važiuojantį iš Gardino, aplenkė sunkvežimis, gabenantis daugiatonę gelžbetoninę konstrukciją. V.Pociūną tuomet išgelbėjo apvaizda. Kažką pajutęs, jis pristabdė savo automobilį, o tuo metu sunkiasvorė konstrukcija ir išvirto ant kelio – V. Pociūnas vos spėjo sustoti. Tačiau pats sunkvežimis tik padidino greitį ir nurūko. O juk vairuotojas, jeigu būtų tik netyčia pametęs tokį gana brangų krovinį, jis neišvengiamai būtų sustojęs.

Įdomu tai, kad ši istorija turi tęsinį. Seimo narys prof. Kęstutis Masiulis man užsiminė, kad kai jo draugas V.Pociūnas jam apie tai papasakojo, jis kreipėsi į faktinį (perkeltine ir tiesiogine prasme – pagal realią įtaką valstybės vadovams) šalies vadovą Vytautą Lansbergį, kuris tada dar buvo ir veikiantis Europos Parlamento narys. Išklausęs šią istoriją, jis K.Masiuliui neva pasakė įsimintiną frazę: „Lai užsirašo…“ O kai K.Masiulis nesupratęs paklausė: kam, išgirdo atsakymą: „Istorijai.“

Negaliu garantuoti šio epizodo autentiškumo, bet jį prisiminiau perskaitęs dienraštyje „Lietuvos rytas“ straipsnį „VSD skandalo pursluose šmėžuoja garsios pavardės“, kuriame ir vėl iškyla profesoriaus pavardė. Cituoju: „Tačiau buvo ir spėjančių, jog tas „Jis“, pagarbiai įvardytas ir D.Jauniškio, yra konservatorių patriarchas V.Landsbergis, kurio interesas esą buvo tas pats – kuo geresni šansai I.Šimonytei. Šios prielaidos šalininkai remiasi tuo, kad D.Jauniškis yra vienas ištikimiausių asmenų V.Landsbergiui. Mat dabartinis VSD direktorius savo karjerą pradėjo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriuje, kuris sudarė asmeninės V.Landsbergio apsaugos branduolį. Teigiama, kad jiedu susitikinėja iki šiol…“ (ČIA).

Beje, su šia pavarde sekimo ir informacijos rinkimo skandaluose tenka susidurti ne pirmą kartą. Praeito amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje Nepriklausomybės Akto signataras, šviesaus atminimo Romualdas Ozolas viešai apkaltino V.Lansbergį, kad jo nurodymu KAM II departamentas (karinė kontržvalgyba) jį seka. Tarp kitko, po kelerių metų ši informacija pasitvirtino. Bet niekas į tai neatkreipė dėmesio.

Man pačiam vadovaujant Seimo NSGK, po mūsų atlikto minėto paralamentinio tyrimo ir mano iniciatyva (jaučiant didžiulę priešpriešą) paviešinus dalį tyrimo medžiagos, buvo bandoma suduoti atsakomąjį smūgį, mane apšmeižiant. Tai jiems nepasisekė, bet tam tikrą naudą klanui davė. Nes dar prieš garsiąją buvusio VSD vadovo, KGB rezervo karininko (juo tapo 1989 m.) Arvydo Pociaus kalbą Seime, kurioje buvo mesti pramanyti kaltinimai man ir mums liudijusiems VSD karininkams, pas mane buvo atėjęs pasiuntinys. Jo misija buvo slapta ir labai rimta. Tai buvo buvęs aukštas saugumo karininkas, kuris, įgaliotas VSD žvalgybos karininkų, man pasakė, kad keli jų yra pasiryžę duoti labai rimtus liudijimus NSGK dėl JAV 40 milijonų dolerių pagalbos, kainavusios V.Pociūnui gyvybę. Tačiau po minėtos A. Pociaus kalbos Seimo posėdyje buvo balsuojama.

Čia privalau paaiškinti, kad, svarstant personalijų klausimus, veikia ganaa griežta Seimo Statuto nustatyta procedūra. LR Prezidento įgaliotasis atstovas perskaito Prezidento teikimą atleisti tam tikrą pareigūną, po to atstovas atsako į Seimo narių klausimus ir tuo posėdžio darbotvarkės klausimas pateikimo stadijoje baigiamas svarstyti – apie tai praneša posėdžio pirmininkas. Toliau jau vyksta susitikimai su Seimo frakcijomis, ir klausimas po kelių dienų grįžta į plenarinį, kur tuo pačiu metu vyksta ir svarstymas, ir Seimo nutarimo priėmimas, t.y. balsavimas.

Tačiau mano aprašomu atveju posėdžiui pirmininkavęs Seimo vicepirmininkas Andrius Kubilius, pažeisdamas Seimo statutą, ne tik suteikė galimybę ir tribūną A. Pociui paskleisti melo kupiną dezinformciją, bet net ir laimėti, nors ir laikinai, išlikimą poste. Lieka nesuprantama, kodėl A.Kubilius paskelbė balsavimą, per kurį pasimetę Seimo nariai – daugiausia Darbo partijos balsais – nepatvirtino Prezidento dekreto dėl VSD vadovo A. Pociaus atleidimo. Taip pat labai keista tai, kad Prezidentas Valdas Adamkus, lyg tik tokio rezultato ir laukęs, netrukus atšaukė savo dekretą dėl A.Pociaus atleidimo.

Galbūt skaitytojui per šią procedūrinę painiavą kils neišvengiamas klausimas: o kas čia blogo nutiko? O nutiko keletas labai svarbių dalykų. Visų pirma, aš buvau gavęs informaciją, kad „valstybininkų“ klanas labai išsigando ir suprato, kad jiems nepasiruošus persigrupuoti, jie gali prarasti svarbų įtakos svertą – paties VSD kontrolę. Antra, jiems reikėjo sukompromituoti mane, kaip komiteto pirmininką, ir pašalinti iš NSGK.

Tačiau nei viena, nei kita jiems nepavyko. Bet vieną svarbią pergalę klanas vis dėlto pasiekė: pamatę, kas įvyko, VSD žvalgybos karininkai išsigando, kad ir su jais bus susidorota taip pat, kaip jau buvo susidorota su valstybei ištikimais karininkais V.Damuliu, K. Braziuliu, V.Bieliausku ir kitais. A.Pociaus kalba buvo priimta už rimtą, ir Prezidentas V.Adamkus, užuot ėmęsis aiškintis grėsmes valstybei, visiškai pasidavė klano įtakai ir net sušaukė Valstybės gynimo tarybą – aiškintis dėl KGB rezervisto pramanų. Taip prasidėjęs procesas, kuris galėjo tapti valstybės apsivalymu, netrukus užgeso. Nors mums po kelių mėnesių ir pavyko pašalinti A.Pocių iš pareigų, klanas buvo tik supurtytas, bet ne panaikintas, ir ta piktžaizdė pūliuoja iki šiol.

Tiesa, V.Lansbergio pavardė netrukus ir vėl sublizgėjo labai dviprasmiškomis aplinkybėmis. Po mūsų suduoto klanui smūgio šis netrukus nusprendė dar kartą sumenkinti parlamentinio tyrimo rezultatus. „Pilkuoju kardinolu“ vadinamo Albino Januškos iniciatyva buvo sukurta labai keista lyg ir valstybinė komisija V.Pociūno žūties aplinkybėms tirti. Bet čia svarbu ne pats komisijos sukūrimo faktas, nors tai irgi simptomiška: tie, kurie V. Pociūną šmeižė ir juodino, patys pradėjo rodyti iniciatyvą ir viską „tirti“. Tačiau įdomiausia, kokie asmenys buvo įtraukti į tą komisiją. Tai – profesorius A. Ališauskas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas J. Kronkaitis, A.Sakalas („užkūręs“ R. Pakso apkaltos katilą), VSD atstovas be pavardės ir, svarbiausia, V.Landsbergis. Pastarąjį aš per NSGK narę R. Juknevičienę bandžiau atkalbėti, bet ji pasakė, kad profesorius užsispyrė ir labai nori. Tačiau, nors iš viso to gavosi farsas, juo buvo siekiama nukreipti dėmesį nuo tos šokiruojančios realybės, kurią atskleidė mūsų tyrimas. Panašiai vyksta ir su dabartiniu VSD skandalu.

Visų pirma – daug triukšmo. Tuo nereikia stebėtis, taip daroma specialiai, kad triukšmas užgožtų esmę. O esmė – ne tik kad labai nepatraukli, bet net ir kelianti siaubą. Ką kas bekalbėtų, tai yra šiurkštus LR Konstitucijos ir žmogaus teisių pažeidimas. Ir tai kaskart pasikartoja per visus 30 atkurtos Nepriklausomybės metų. Beje, šiuos visus skandalus sieja keli bendri dalykai: pirma – totali gynyba, kad nieko čia tokio; antra – kad tai rusų ranka, kuri nori pakenkti Lietuvai; trečia – tie, kurie aiškina, jog tai neteisėta, apkaltinami ir apšmeižiami; ketvirta – valstybės vadovai visą laiką gina tuos, kurie padarė nusižengimą, o ne tuos, kurie siekia išsiaiškinti tiesą; penkta – visais atvejais nukenčia sąžiningi pareigūnai, kurie ištikimi priesaikai, duotai Lietuvos Respublikai, o ne lojalumą „vadams“ demonstruojantys prisitaikėliai.

Ir šio, ir anksčiau su specialiosiomis tarnybomis sietų skandalų giluminė esmė – totalus savęs sureikšminimas ir įsitikinimas, kad mums viskas galima.

Man teko neseniai išgirsti tokią frazę: tikrinome, tikriname ir tikrinsime. Taip, jie privalo tai daryti, bet tik griežtai laikydamiesi oficialios tvarkos ir nepažeisdami žmogaus teisių.

Tokia situacija susiklostė todėl, kad neegzistuoja jokie kontrolės mechanizmai. Tokiomis sąlygomis ir geri pareigūnai paslysta. Ir ką daryti VSD vadovui, kurį paskyrusi/ęs LR Prezidentė/as ar jos/jo įgaliota/as ištikima/as patarėja/as paliepia „surinkti“ tam tikrą informaciją apie pusšimtį nieko neįtariančių Lietuvos piliečių? Arba jei to paprašo tavo buvęs vadovas, kuriam esi ištikimas, nes jį tapatini su valstybe?..

Šios organizacijos nebe reikalo yra statutinės – jos nedalyvauja politikoje. Deja, tai tik teorija. Kiekvienas žmogus turi savus įsitikinimus ir savo nuomonę, savo simpatikus, kumyrus ir tuos, kurių jis nemėgsta. Mes juk tik žmonės. Turbūt, neskaitant teorinio nedalyvavimo politikoje, bent jau specialiųjų tarnybų vadovai ir pagrindiniai pareigūnai turėtų dar ir viešai deklaruoti savo pažiūras – kaip kažkada nežinia kodėl pajuokos objektu paverstas buvęs STT ir VSD vadovas Povilas Malakauskas. Pasakydamas, kad pagrindinai mąsto dešiniąja smegenų puse, jis aiškiai davė suprasti, kad yra dešniųjų pažiūrų žmogus. Ir man, su juo dirbant bei sprendžiant svarbius valstybei reikalus tai ne tik kad netrukdė, bet net ir padėjo. O štai apie artimus Dariaus Jauniškio ir profesoriaus V.Landsbergio santykius dauguma žmonių, manau, sužinojo tik dabar – iš laikraščio publikacijos. Kaip sakoma, geriau vėliau nei niekada, bet vis tik geriau, kad tai būtų žinoma jau žmogui užimant pareigas. Be to, po 30 atkurtos Nepriklausomybės metų būtų pats laikas pradėti tarnauti išskirtinai Lietuvos valstybei, o ne vadams.

Dar būdamas NSGK pirmininku esu pasakęs, kad,jeigu nebus visaapimančios specialiųjų tarnybų kontrolės, valstybė išsigims, nebus jokios demokratijos. Buvau net paruošęs įstatymo projektą „Dėl specialiųjų tarnybų priežiūros Generalinio inspektoriaus institucijos įkūrimo“. Praėjo per dešimt metų, o dauguma tų, kurie šiandien rimtais veidais postringauja iš TV ekranų, kad puolamas VSD, nieko nepadarė, kad ta priežiūra atsirastų. Kol valstybėje ištikimi Lietuvai pareigūnai bus persekiojami už tai, kad jie laikosi Konstitucijos, o specialiosios tarnybos bus naudojamos politinei įtakai didinti ir „dvaro“ intrigoms regzti, tol mūsų valstybėje ir bus tokia betvarkė bei NEBAUDŽIAMUMAS!

Visa teisėsauga sunkiai „serga“, ir naujojo Prezidento pareiga – rimtai užsiimti šios ligos gydymu.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
31 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
grumstas

Aišku, kad tokia priežiūros institucija reikalinga, reikalinga ne tik „laisvėje” gyvenantiems , bet ir tiems patiems saugumo institucijų vadams , kuriems būtų vengiama dalinti iš aukštų politikų pavedimus , daryti tą ar tą , veikti taip ar taip. Jie jaustų atsakomybę ir galėtų pasakyti tokiems politikams :Negaliu .nenoriu pyktis su Generaliniu inspektoriumi…

valstybininkas

Norite įsteigti Generalinio Inspektoriaus pareigybę?
OK, mes nieko prieš- naujame poste pasodinsime savo kadrą kuris visiems sakys, kad vsio zakonno.

Dzeikas

O tai Lietuvoje like saziningu pareigunu?
Na nebent koks Papilviu kaimo seniunas.”Kontra nedobitaja” kaip sakydavo NKVD.

> valstybininkui

Visai nenustebtumem, kad taip butu.Taip, manau, butu ir su Nepriklausomu prokuroru, kuri, norim mes to ar nenorim, skirtu irgi tie, kurie jo darbu butu suinteresuoti.O suinteresuoti irgi butu tik savo naudai.Juk pas mus visur svogerizmas.Manau, kad nepaskirs Algimanto Matuleviciaus.

Česlovas

teisingai ir drąsiai rašo Matulevičius, pažiūrėkite filmą tikrai geras. Tik klausimas, ar išvis įmanoma šioje valstybėje įvesti nors elementarią tvarką. Juk žmones viskam abejingi.

tik

Yra tik 1 veiksmingas būdas pakeisti padėtį. Sukurti ir priimti Naują Kontituciją, tuo būdu panaikinant režimo pamatą. Pagal tarptautinę praktiką, pakeitus Konstituciją visos valstybinės institucijos paleidžiamos, neatitnkančios Naujos. K., institucijos naikinamos arba reorganizuojamos, visitarnautojai ir pareigūnai gauna atleidimo lapelius. Tokiu būdu nebeliktų KKKtitiucinio teismo dvasių gaudytojų, vietol elertė būtų atkrta Lietuvos Televizija ir Radijas, (be monikučių ir muilo liūčių kurwų lizdo), būtų suformuotos ir paskirtos naujos spec tarnybų vadovybės, nauji teism ir prokuratūros vadovai, o niekšams būtų liepta susirinkti šmutkes ir namuose laukti jų kenksmingų veiklų tyrimo pabaigos. Pagal Naują Rinkimų įstatymą formuojama nauja rinkimų komisija, renkamas naujas parlamentas ir formuojama vyriausybė. Pagal Naują Knstotuciją, asmenys įtariami kenkimu tautai, valstybės žlugdymu, negalėtų kandidatuoti į pareigas valstybės ţarnyboje. Į Atkuriamąjį Lietuvos… Skaityti daugiau »

StasysG

Perskaičiau A Matulevičiaus rašinį. Ačiū. Pažiūrėjaujo brolio Vytauto VIDEO. Klausimas: kas „pravalgė” tuos 40 milijonų dolerių? Kalbų daug, bet kodėl niekas neparašo apie tų pinigų tikrą panaudojimo maršrutą? Būtų įdomu paskaityti. Nes Lietuvoje, ir ne tik, valdo ne įstatymas, bet PINIGAS.

Nuomone

Paliks Jauniski,nes Nausėda absoliutus impotentas

garantas

Banko Nuosėda į prezidentūrą atėjo tam, kad visos postuose nusėdę padugnės išliktų nepajudinti

buratinų paxmielas

Balsavom už Nausėdą tekini, kai Bankininkas nugalėjo Šmiknytę krykštavom iš laimės ir gėrėm šampaną.
Dabar atėjo pagirios.

stasys

Kas skaitė str. matyt suprato, visas A.Matulevičiaus monologas skirtas naujai perrenkamam VSD vadovui Jauniškiui atpurtyti . Neslėpsiu savo antipatijos tam autoriui , Jis toks pat kovotojas su ‚valstybininku klanu‘ kaip tas jo juodinamas V.Landsbergis jau kadaise praradęs įtaka tai besisukančiai Lietuvos politinei sistemai ..savas /priešas. Pasekmė to Lietuvos ekonominė stagnacija , sustoję demokratijos procesai , dezorientuota visuomenė , kuriamos vis naujas ir naujas sąmokslo teorijos padedančios išsilaikyti valdžioje . Ar jos tikros neverta klausti , ju tikslas ne faktiniu aplinkybių tyrimas .. tikslas nukreipti apatiškos visuomenės nepasitenkinimą nuo šalyje labai silpnai matomu socialiniu-demokratiniu pokyčiu ,. Ano meto politinė valstybės stagnacija niekam nėra paslaptis ir partijų šiandieninė krizė yra viso to pasekmė . Tai ta pati ‘karta gražuliu’ , pigus ‚popsas‘… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

2003 sausio 23,
Algimantas Matulevičius nedalyvavo seime balsavime dėl konstitucijos 47 straipsnio keitimo. Tai yra nesipriešino bemaž didžiausios aferos įgyvendinimui pagal klaikią idėją – žemė užsieniečiams, o ne piliečiams.
2003 sausio 23-iosios aferistų bendrininkui Algimantui Matulevičiui dera pati didžiausia bausmė – tremtis iš Lietuvos (su Lietuvos pilietybės panaikinimu).
Reik paskelbti registrų centro duomenis – kiek svetimšalių aferistų žemgrobių yra dabar Lietuvoje.
__________________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių.
2020 kovo 11

"okurfaktaj?" Special to "stazi"

Tikrai, o kur iš istorijos ir biografijų dingo faktai: 1.Naša Daša pas Burokevičių dirbo ir po Kovo 11-sios, iki 1990 liepos. 2. Po nedidelės pauzės liepsninga mažųjų karų kovotoja tapo SSSR ambadados Vašingtone patikima sotrudnica. Nepatikimų į tokuą tarnybą nepriimdavo. 3. Žlugus sovietams, Ponia po keleto metų (irgi, kaip labai patikima) tapo LR ambasados darbuoja Vašingtone. 4. kai Naša Daša pradėjo darbuotis LR valstybės struktūrose, URM tuo metu viską valdė toks Žydrasis albinas, kuris, ( visiškai acitiktinis sutapymas!) irgi baigė tą pačią Leningrado kailialupystės akademiją. 5. Tuo metu (be abejo, visiškai acitiktinai) Patriarxas dažnai susitikinėdavo su Žydruoju albinu. 6. 1999 m. tyliai sužaibavo, (Lietuvoje viešai nebuvo paskelbta), jog JAV Valstybės Deparamentas LR ambasadoriui Vašingtone griežtai nurodė per 24 valandas išsiųsti… Skaityti daugiau »

atsitiktinių sutapimų nebūna

Jeigu D.G. yra baigus KGB akadmiją, reiškia jai buvo suteiktas KGB karininkės laipsnis.
Jeigu 1999 m. D.G. buvo paskelbta „persona non grata”ir išvyta iš JAV,
„Kas gali paneigti jog” tarnaudama LR ambasadoje Vašingtone, D.G. slapta dirbo Rusijos žvalgybos naudai?

stasys

2020-03-11 13:38 > Jus ne pirmas apie tai kalbantis ,tai ir suraskite tuos atsakimus į savo klausimus . Vat kai rasite tada ir bus apie ka kalbėtis . Toks tūlas signataras ZV netgi paviešino savo teorema „rusijos paslaptis” ..ar tik tamstelė nebusite artimas jo informacijos šaltiniams :))

rasim kai bus netrukdoma ieškoti

Režimui žlugus bus galima oficialiai kreiptis į JAV Valstybės departamentą ir paklausti- už ką 1999 m. D. Grybauskaitė buvo deportuota iš JAV.
Kol Lietuvą valdo įslaptinti KGB agentai, tol klausimas atviras.
Be abejo, Grybauskaitės išvijimo iš JAV aplinkybės yra žinomos ir LR URM vadovybei, bet ministras komjaunuolis/homjaunuolis gi nepapasakos.
Tikriausiai prie sovietų buvo irgi labai patikimas Kadras.

VASIA

staska jau uzkniso..

tam "rasim kai bus netrukdoma ieškoti"

„Kadras”-suvestinis „vakarų banko” brolis.

AAA

Deja, panašu, kad turime dar vieną grybą:(

...

Sendien daug kam galimai pasivaideno,klausydami sventes metu Nausedos kalbos,isgirdome,kad jis lansbergi pavadino prezidentu???Ar tiesa,kad vytautas yra prezidentas???Jei taip,tai kada tauta ji isrinko,nepamenu???Gal kas galit atsakyti???Gal ka praziurejom,labai idomu.

tokia tiesa

Akivaizdus kultas propaguojamas šiandieną per Lietuvos šventę. Kur Tauta, signatarai?

view

Ne kultas o bullshit. Kur tauta? Akivaizdu, kad mėšle iki ausų.

Niekas kol kas nesikeis

Ir Skverneliui ir Nausėdai tinka Jauniskis,nes abu pakabinti.Jauniskis jų vadas,o Jauniskio vadas Grybauskaitė ir Landsbergis.

Pamąstykime

Tiesus, principingas, nuoseklus kalbose ir veiksmuose autorius, paskutine eilute sugadina puikų straipsnį,- jau turime daugybę naujojo prezidento nevykusių pasisakymų ir veiksmų, todėl tikėtis, kad jis užsiims VSD ir Ko ligų gydymu – na, Algimantui nebudingas naivumas.

gabrielė

Gerbiu autorių, skaičiau jo knygą, mačiau filmą, jis tikrai labai daug nuveikęs. Jei daugia būtų tokių politikų Lietuvoje gyventūsi geriau

Taigi teisingai

Baisu-visos nuodėmės išaiškės, bet aišku pridaryta bus perdaug blogybių.Kur pažvelgsi kiyo lansberg ausys arba grybės, o taip pat prisideda ir adamkus su nutylėjimsis. Pav. Kaip buvo suteiktas a.a. Kalmanovičiui prie pavardės žrnklas FON Kalm. tai suteikė Lietuva Adamkaus teikimu.Ką Jūs manot? Net pasaulis ir pati Maskva stebisi tokia dovana nuo Lietuvos Rusijos žydui.Ksip komentatorius teigė -tai masonų dovana ir skirta amžiams tai pvardei!???

marta

Gerai prisimenu, dziaugiausi, kad, butent, jus tiriate ta velnyna. Istirta antikonstitucine veikla prilygo bombos sprogimui, bet devyngalvis slibinas prarijo jusu darbus ir tiesa. Mes viska suprantame, turime savo subjektyvia nuomone, nors vadinami runkeliais.

Algirdas

stasy, ar is tikruju esi visiskas debilas, ar vaidini toki uz pinigus?

pažintinis
pažintinis
Petriukas

Jau beveik 10 metų iš tų pačių veikėjų lūpų girdime pasakojimus apie klaną. Jau nebegali suprasti apie kokį klaną kalbama, pradeda atrodyti, kad tai didelis ir gilus vandens klanas, kuriame kažkaip viskas nuskęsta. Gal laikas nustoti spaudinti tas nuasmenintas pasakas. Jei tai yra žmogiškas klanas, tai turi būti ir žmogiškos asabos. Jei negai įvardinti, tai reikia Matulevičiams ir Vyžiniams nustoti durninti asabas kurios apsiduoda propogandai.

31
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top