Algimantas Zolubas. Gyvastingas komunistinis raugas

Ministro pirmininko patarėja, LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus pavaduotoja Auksė Kontrimienė 2016 m. birželio 8 d., prieš po dienos vyksiantį Seimo posėdį, kuriame turėjo būti svarstoma rezoliucija dėl LKP pasmerkimo, išplatino rašinį, pavadintą Lietuvos nekomunistai, vienykimės! (15 min.lt, Čikagos aidas, Kontrimiene.lt, Kauno diena, Veidaknygė, LSDP Vilnius.lt), kuriame davė aiškų signalą LSDP frakcijai bei buvusiems LKP nariams Seime nebalsuoti už tokią rezoliuciją.

Komunistinės kilmės LSDP, pasižyminti senąja partine drausme, signalui pakluso, juolab kad jis sukėlė nostalgiją šūkiui „Visų šalių proletarai, vienykitės!“. Pakluso ir kitose frakcijose išsibarstę buvę komunistai bei „bevardžiai“ komunistai. LKP smerkiančią rezoliuciją 2016 m. birželio 9 d. Seimo posėdis balsų dauguma atmetė, taigi ši partija šiame Seime nebuvo pripažinta nusikalstama ir šalies gyventojų genocido vykdytoja.

Už Seimo nario Audroniaus Ažubalio pateiktą projektą buvo 37 Seimo nariai, prieš – 24, susilaikė 33. Už balsavo opozicinės TS-LKD ir LS frakcijos, taip pat keli Seimo narių Mišrios grupės nariai, visi kiti buvo prieš arba susilaikė.

LSDP pirmininko pavaduotoja ir Ministro pirmininko patarėja agitaciniame savo rašinėlyje bei posėdyje pasisakę LSDP frakcijos nariai priekaištavę, kad neva konservatoriai pasiūlė rezoliuciją siekdami sau palankesnės padėties prieš Seimo rinkimus, sako netiesą gryną.

Rezoliucija Seimui buvo pateikta iškart po konferencijos „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, vykusios 2015 m. gegužės 22 d. LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Šioje Konferencijoje dalyvavo ir už rezoliuciją balsavo Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos nariai, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, asociacijos (26 organizacijos) ir Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos bei ne privilegijuotųjų kėdėse, o sovietiniuose gulaguose kentėjusiųjų atstovai (315 asm.).

Tai daugiau nei dukart viršijantis Seimo narių skaičių atstovai, vienijantys represijas patyrusiųjų balsus, todėl jinai gyvuos ir be Seimo malonės, o Seimo sprendimas tepasilieka pelnytai užmarščiai.

Gera tai, kad iš tikrųjų įvyko akivaizdus liudijimas, koks gyvastingas išliko komunistinis raugas, koks tas garsinamas LKP atsiskyrimas nuo SSKP tebuvo tik be išpažinties, be atgailos ir be Tautos duoto išrišimo kosmetinis gestas, palikęs buvusiesiems kruvinos kilmės dėmę.

Ją nusiplauti viltis išlieka.

P.S.: 2015-05-22 Seimo Kovo 11-osios Akto salėje priimta rezoliucija

Sovietinės okupacijos sąlygomis, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos partizanų aukščiausioji vadovybė pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Deklaraciją, kuria paskelbė, kad LLKS prisiima atsakomybę vadovauti nepriklausomos bei demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimui, o „Komunistų partija kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam Lietuvių tautos siekimui ir kertiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui, – nelaikoma teisine partija“.

1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos reikšmę Lietuvos valstybės tęstinumui, priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą dėl LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos. Įstatymas nustatė šio dokumento statusą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje – pripažino jį kaip Lietuvos valstybės tęstinumui reikšmingą teisės aktą.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) 1991 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. I-1690 Lietuvos Komunistų partijos (LKP) veiklą Lietuvoje uždraudė, Vyriausybei pavedė pareikalauti iš Sovietų Sąjungos vyriausybės nedelsiant perduoti Lietuvai visą dokumentaciją ir archyvinę medžiagą, susijusią su LKP (SSKP) organizacijos veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje, įpareigojo Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą spręsti klausimą dėl teisinės atsakomybės asmenų, kurie veikdami LKP (SSKP) struktūrose organizavo ir vykdė veiksmus, nurodytus šiame nutarime.

Tačiau nei SSKP, nei jos padalinys LKP iki šiol neįvardintos ir nepasmerktos kaip lietuvių tautos genocido organizatorės ir vykdytojos teisiškai valstybiniu lygmeniu.

SSKP ir Vokietijos Reicho Nacionalsocialistų partija kartu pasidalino Europą ir pradėjo Antrąjį pasaulinį karą. Abiejų absoliučią valdžią turinčių totalitarinių partijų tikslas buvo pasaulio užkariavimas.

Iki Antrojo pasaulinio karo, jo metu ir po jo SSKP įvykdyti genocido, karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui turi būti įvertinti ir pasmerkti aukščiausiu oficialiu tarptautiniu lygmeniu. SSKP privalo būti nuteista lygiai taip, kaip buvo nuteista Nacionalsocialistų partija.

LKP buvo sudedamoji ir integrali SSKP dalis, SSKP valios paklusni ir iniciatyvi reiškėja bei įgyvendintoja Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje.

Konferencija „Lietuvos gyventojų genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, atsižvelgdama į SSKP ir jos padalinio LKP nusikaltimų turinį, pobūdį ir mastą, remdamasi Konferencijos konstatuojama dalimi, nusprendė:

– įvardinti ir paskelbti SSKP ir jos padalinį Lietuvoje – LKP – nusikalstama represine organizacija 1940–1941 ir 1944–1991 metais, Lietuvos gyventojų genocido organizatore ir vykdytoja, tokią nusikalstamą veiklą pasmerkti (pareigybių sąrašas – priede);

– pakeisti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 99, 100, 104, 105, 106, 107,108, 114, 115, 118, 120, 122 straipsnių redakcijas ir nurodyti, kad už juose išvardintus nusikaltimus atsako ne tiktai Lietuvos Respublikos piliečiai, kiti fiziniai asmenys, bet ir juridiniai asmenys;

– kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą Konferencijos sprendimą įteisinti Valstybės teisės aktu;

– Siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei kreiptis į Europos Parlamentą dėl SSKP ir jos padalinio LKP, kaip tautų genocido organizatorių ir vykdytojų nusikalstamos veiklos politinio įvertinimo.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
17 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Letas Palmaitis

Komunistais vadinami buvę nomenklatūrininkai, kurie išliko valdžioje ne ven per melagingą patriotinę retoriką, bet svarbiausiai todėl, kad tiko globalistinei politikai bei „Vakarų” planams susodomodemokratinti Maskoliją su jos tegu praeityje ir komunistiniu, bet ateičiai naudingu globalistiniu įdirbiu maišant tautas į konglomeratą. „Vakarams” šiuo metu persiorientuojant į akistatą su Maskolija (nes vis dėlto joje veikianti Kinijos „Gogo” trauka daug stipresnė nei „Vakarų”), Lietuvoje lyg ir atsiranda prošvaisčių nusikratyti seno promaskoliško nomenklatūrinio balasto.
Nors nuo tokių bandymų blogiau tikrai nebus, vis dėlto net ir nusikratymas nieko neišspręs: jų vieton ateitų daug gudresni ir modernesni globalistų tarnai. Galbūt (o tai daugeliui tik ir svarbu) sumažėtų įžūlių neteisybių, materialiai pagerėtų daugelio gyvenimas, tačiau dvasinis naikinimas tik stiprės, o žmogaus pavertimas biorobotu spartės.

pasirinko smaloje virti

nelaimingi tie komunistai, kgbistai, globalistai, pederastai, pedofilai – samoningai pardavė savo sielas velniui, dėl geresnio ėdalo pasirinko amžinybę smaloje virti.
pasimelskim už jų nuodėmingas nelaimingas sielas,

Prie ko čia LSDP

Nes tikriausi komunistai ir KGBistai yra išverstakailiai konservatoriai ir liberalai modernūs globalistai Lietuvos naikintojai. Jeigu dar bent vienas Lietuvos pilietis dar nesuprato, kad konservatoriai ir liberalai yra aršiausi Lietuvos priešai, todėl jie ir kelia tokius klausimus , nes nori išsibalinti. Kaip jie besistengtų jiems to nepavyks nes net runkeliai supranta kas yra Lietuvos priešai.

Pasirodo

Zolubas konservatorius. Tai štai kodėl jo rašinys persmelktas neapykanta.

Pikasas

Tai jau netgi ne raugas, o išrūgos, kurios turi specifinį dvoką. Visoje šioje situacijoje siūlau atkreipti dėmesį į keltą aspektų. Lietuvos komunistų partija ir prieškariu (užsislaptinę) ir po karo buvo SSKP filialas. Teko skaityti, kad tada, kai Lietuva buvo okupuota sovietinės imperijos, Lietuvoje buvo rasta tik visai nedidelis skaičius komunistų. Iš minimų 200 KP narių buvo tik 40 lietuvių. Nežiūrint jų dažnai niekinio išsilavinimo, tačiau jie buvo susodinti į svarbius postus. Būdami juose šie talkino sovietinėms represijoms. Tame tarpe ir vežimams į Sibirą. Tik šiek tiek vėliau buvo atsiųstas 2000 „pastiprinimas” iš sojūzo. Okupaciniais metais LSSR komunistų partijos kolaboruojantis filialas turėjo tik vietines teises ir galias, prižiūrint specialiam KGB 2-am skyriui. Visi kiti skyriai privalėjo paklusti LSSR KP vadovybės nurodymams.… Skaityti daugiau »

Įspūdis

susidaro įspūdis kad CCCP komunistai su KGBistais užsimanė būti turtingųjų klase ir įgyvendino savo geidulius žingsnis po žingsnio: godulys, po to buvo perestrokia ir perestrokos vadas Garbačiovas, po to sąjūdis ir Lansbergis… Buvusių KGBistų sarašai slepiami iki šiolei – kokios priežastys?

atsiskyrė...

kai komunistai net nusiperst negalėjo be Maskvos leidimo..
o dabar seka pasakas, kad jie savu noru (be Maskvos komandos ir instrukcijų) atsiskyrė nuo Maskvos
kvailiukai arba piktybiški tuom tiki, o komunistai ar LSDPistai ir toliau smaugia Lietuvą bei lietuvius.

Dėl26

Ar ne laikas valdžai desovietizuotis? Per 26 metus buvę komunistai parodė kad negeba vadovauti valstybei – Lietuva skolinasi ir skolinasi, sugriauta pramonė, žemės ūkis, prarasta rinka, žmonės skursta, apie 800 tūkst išvyko, regionuose fizinis ir dvasinis merdėjimas nuo minimumo, regionuose jokios perspektyvos – vyksta jaunų žmonių kraustymasis į Vilnių ir į kitas valstybes.
Atsistatydinkit buvę komunistai.

irdar

Ir dar … komunistų raugu tai labiausiai atsiduoda bvęs komunistas Butkevičius su buvusiais komunistais persivardinusiais socialdemokratais, o buvusio komunisto Butkevičiaus vienmandatėje suformuota praktika tai tokia : darbdaviai oficialiai neįdarbina žmonių, darbdaviams dirbdami žmonės neturi socialinių garantijų, pranešti apie darbdavio fintus baisu nes buvusio mokinisto Butkevičiays vienmandatėje suformuota praktika susidoroti ne tik su tais kurie informuoja bet ir su jų vaikais, buvusio komunisto Butkevičiaus vienmandatėje baisu dirbti, nes suformuota praktika susidoroti darbe

ruta

Suprantu , kad izulus cinikai konservatoriai , paskelbdami Marksizmo -leninizmo katedros destytoja tai rezistentu , tai patriotu , galiausiai ir partijos garbes pirmininku , tai komunistinio rezimo uolia funkcioniere su liberalais prastume i prezidentus ,parode koks ju tikras veidas , net ju ‘stalciuje ‘taip ir liko liustracijos ,desovietizacijos projektas , bet taip norisi prie valdzios , kad vis mojuoja pseudo patriotinem savo ‘veliavom’ , deklaracijom, kursta kara, kad kaip nors ant vienos is siu ‘bangu ‘ pralysti vel prie lovio ,jooo, reikia skubeti , viskas jau prichvatizuota ,paskolu prisiimta auksciausiom palukanom .., o iki ES pinigu uzdarimo kraniuko liko mazai laiko .. Gal garbingi / jeigu tokiu dar liko ../ istorikai kada nors panagrines sita konservatoriu jovala , kai viskas… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis Įspūdžiui

Įspūdis paseno bent 20-30 metų. Laikas pabusti ir apsižvalgyti.

Įspūdis

To „Letas Palmaitis Įspūdžiui 2016-06-14 12:39” , netikiu kad Letas Palmaitis nepaseno per 20-30 metų – čia jau būtų prieš gamtos dėsnį – „viskas nuolat keičiasi”, o dėl pabudimo – šiaip tai keliuose prieš saulei tekant – siūlyčiau ir tamstai išeiti į gamtą prieš saulei tekant kai dvi tris minutes iki saulės patekėjimo nustoja čiulbėti paukščiai, pajusti tą absoliučią tylą trunkančią 2-3 min. iki saulės patekėjimo ir su saulės patekėjimu išgirsti pliupsnį gamtos garsų ir paukščių čiulbesį. Ir nesukit galvos dėl tų lustų

Įspūdis

To “Letas Palmaitis Įspūdžiui 2016-06-14 12:39” , o kokiu tikslu turėčiau žvalgytis, ką turėčiau siekti pamatyti tuo žvalgymusi?

Letas Palmaitis Įspūdžiui

Įspūdžio įspūdis beviltiškai paseno.

Įspūdis

To „Letas Palmaitis Įspūdžiui 2016-06-14 22:57” O kiek Jums Letai Palmaiti metų? Dėl palyginimo …

Tikrieji komunistai

konservatoriai ir jų padlaižiai liberalai.

Tikrieji komunistai

socialdemokratai

17
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top