Algimantas Zolubas. Tariami žydšaudžių medžiotojai ir brakonieriai

Medžioklė yra tikslingas laukinių žvėrių, paukščių ir kai kurių stambiųjų roplių sekimas, tykojimas, persekiojimas, šaudymas arba gaudymas. Tai gali būti verslas, pramoga ar apsirūpinimo maistu būdas. Teisėta medžioklė, kai medžiojama laikantis tam tikrų taisyklių, patvirtintų valstybės ar senosiose kultūrose bendruomenės papročių. Brakonieriavimas, kai medžiojama nesilaikant galiojančių reglamentuojančių aktų – medžiojant draudžiamu metu, neleidžiamas medžioti rūšis, viršijant leistą sumedžioti limitą. Yra ir kita, perkeltinė žodžio medžioklė reikšmė, kai medžiojami ne laukinės faunos atstovai, o gyvi ar net mirę žmonės. Tokią medžioklę regime įvairiose šalyse, o greta jos – ir brakonieriavimą.

Nusikaltėlių paieška, sekimas, areštas, nuteisimas, siekiant įgyvendinti teisingumą yra reglamentuotas valstybės įstatymais, poįstatyminiais aktais. Įvairūs kitokie nusikaltėlių persekiojimai, nubaudimai prilygintini nelegaliai medžioklei – brakonieriavimui. Deja, ypač pastaruoju metu, vyksta nuožmiausias jau pasitraukusių iš gyvųjų tarpo, todėl apsiginti nebegalinčių, Lietuvos neva žydšaudžių brakonieriavimas. Žiniasklaidoje paskleista daugybė informacijos, kuri inkriminuoja pasipriešinimo okupacijoms dalyviams žydšaudystę. Tokiam brakonieriavimui Valstybė, deja, leidžia vešėti.

Kodėl yra puolami konkretūs žmonės? Todėl, kad mes šiandien ir praeityje turime tam tikrus pavyzdžius, vertus jais sekti. Ir, jeigu yra įrodoma, kad mums svarbūs didvyriai ne didvyriai, žydšaudžiai ar dar kokie nors, tai tada iš tikrųjų žmogų apima toks jausmas, kad visa tos valstybės praeitis yra suteršta, jis pasijunta pakankamai silpnas. Šito žaidimo tikslas nėra nei žydai, nei žydšaudžiai. Tikslas yra – lietuvių tautos savigarbos menkinimas. Kodėl pasipriešinimo dalyvių tema tokia svarbi? Todėl, kad „gražiam“ 1940 metų įstojimoui į Sovietų Sąjungą labiausiai trukdo Birželio sukilimas, dešimtmetį trukęs partizaninis karas, kuris rodė, kad tauta nesutiko, nenorėjo ten eiti, kad kovojo. Ir todėl reikia juos kokiu nors būdu diskredituoti, sumenkinti, nustumti, kad tas „įsiliejimas“ į Sovietų sąjungą atrodytų tikroviškesnis.

Antai „Veidui“ 2015 m. lapkričio 20 d. Belgijoje gyvenantis Lietuvos ir Izraelio pilietis Sergejaus Kanovičiaus duotame interviu („Veidas“, 2015-11-20) pavadinime „Reikia paprasčiausiai nustoti meluoti“ (taip pat paskelbė 2015-11-25 portalas Bernardinai.lt) pats meluoja, 1941 m. Laikinosios vyriausybės vadovą Juozą Ambrazevičių-Brazaitį prilygindamas nacių bendradarbiams norvegui Vidkunui Kvislingui ir Filipui Petenui, nors žinoma, kad profesionalūs žydšaudžių medžiotojai kaltinimus Brazaičiui pripažino nepagrįstais. Tiek Lietuvoje, tiek JAV, kur Sukilimo byla buvo nagrinėjama su ypatingu dėmesiu, tas šešėlis Sukilimui ir Laikinosios vyriausybės vadovui Juozui Brazaičiui buvo išsklaidytas – JAV atstovų rūmų Teisės komiteto Imigracijos pakomisės pirmininkas žydų tautybės Jashua Eilbergas 1975 metų sausio 13 d., nesant antižydiškos ar pronacinės veiklos įrodymų, oficialiai kreipėsi raštu į JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos visuomeninių reikalų tarybos pirmininką Algimantą Gečį, informuodamas, kad kaltinimai J.Brazaičiui ir J.Šlepečiui yra nepagrįsti ir patikino, kad šis dokumentas padės sumažinti tas įtampas ir nusivylimus, kuriuos tie du vyrai ir jų draugai turėjo patirti. Piliečiui S.Kanovičiui turėtų būti žinoma ir tai, kad Birželio sukilimo diena yra Lietuvoje įtraukta į minėtinų dienų sąrašą, iškilmingai minima, tačiau skatindamas kitus nustoti meluoti, pats meluoja.

Tariamų žydšaudžių brakonieriai nesibodi viešai skleisti akivaizdų absurdą, o tokios rūšies informaciją su pasigardžiavimu atkartoja mūsų Rytų kaimynė.

Antai rusakalbis portalas paskelbė tekstą, teigiantį, kad baigęs kadenciją Prezidentas Valdas Adamkus yra antisemitas ir gali slėpti savo dalyvavimą žydų naikinime. Kad masinių žudynių Lietuvoje metu 1941 m. Prezidentui buvo tik keturiolika metų, kas gi atkreips dėmesį, o paskalų šešėlis nusidrieks…

Kunigas Jonas Žvinys siejamas su žydų naikinimu. Gilinantis aiškėja, kad kunigas gelbėjo du žydų tautybės jaunuolius Abelį ir Chaimą, kuriuos, rizikuodamas gyvybe, slapstė 1941 m. Pasak J. Žvinio, „žmogaus širdis turi būti minkštesnė už priešo vokiečio įstatymą.“ Kun. J. Žvinys yra išgelbėjęs ir komunistus, ir sovietų aktyvistus, ne mažiau 7 asmenų, nuo mirties bausmės. Jo pastangų dėka šie buvo paleisti į laisvę.

Tikrųjų gyvų žydšaudžių brakonieriai neberanda, todėl ieško tarp garbingai gyvenusių ir garbingoj kovoj žuvusiųjų, net tarp mirusiųjų žydų gelbėtojų, o tokią medžioklės formą jau ir brakonieriavimu įvardinti – per švelnu.

Daugiau nei keista, kad brakonieriauja ar prie jos prisideda užsienio arba iš ten grįžę užsienio lietuviai Darius Udrys, Saulius Sužiedėlis, Andrius Kulikauskas, Tomas Venclova bei kai kurie žinomi Lietuvos žurnalistai, tarsi jie nežinotų, kad žurnalistiniai tyrimai bei jų pagrindu kaltinimai, kol jų neįvertina atitinkamos valstybės institucijos, yra niekiniai, prilygsta nelegaliai medžioklei – brakonieriavimui, žiniasklaidos taršai.

Ne tik S. Kanovičius ar R.Vanagaitė kurpia lietuvius žydšaudyste kaltinančius rašinius, bet ir kiti „mūsiškiai“ savo publikacijomis iš tikrųjų provokuoja antisemitizmą, ką regime publikacijų komentaruose, kuriomis tie autoriai minta naujiems išpuoliams. Štai Marius Ivaškevičius, kuris niekino partizanus savo romane „Žali“, rašinyje „Žydai. Lietuvos prakeiksmas“ (DELFI, 2016-05-18) ragina molėtiškius dalyvauti Izraelio piliečio inicijuojamose eitynėse. Iš rašinio neigiamų komentarų matyti, kad juos provokuoja paties autoriaus asmuo, tačiau ir antisemitinių čia netrūksta. O jei nesijungs molėtiškiai prie eitynių, autoriui bus vėl proga išvanoti niekuo dėtus piliečius, vėl bus komentarų erzelynė.

Čia dera stabtelti ir žvilgterti į paminėtą romaną „Žali“, kuris atskleidžia autoriaus galimai bolševikišką dvasią, atsispindinčią ir jo straipsnyje.

Kaip peilis chirurgo ir žudiko rankose turi skirtingą paskirtį, taip ir plunksna tikro kūrėjo ir bolševikiškos dvasios rašeivos rankose turi – skirtingą. Romano leidimui pritarė Rašytojų sąjunga, leidybą parėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondas. Pagrindinė jo mintis – partizaninis karas, kad ir teisingas, buvo beprasmiškas, nes beviltiškas. Knyga mūsų „kultūros veikėjų“ iniciatyva buvo skubiai išversta į vokiečių kalbą ir pristatyta Frankfurto knygų mugėje. Ir nereikia stebėtis vis labiau plintančia nuomone, kad Rašytojų sąjungą yra okupavę buvusieji ar jų vaikai, kurie sprendžia, kokias knygas rašyti, kad gautum paramą, stipendiją.

Romane M. Ivaškevičius išniekino mirusiuosius partizaninio karo vadus ir jų bendražygius, be perstojo minėdamas pačių iškiliausių vadų pavardes. J. Žemaitis, J. Kasperavičius ir kiti partizanų vadai netrukdomi galėjo pasitraukti į Vakarus ir ten nugyventi ramų bei nerūpestingą sotaus buržua gyvenimą. Jie pasirinko Tėvynės gynėjų lemtį, suprasdami, kad tikimybė išgyventi ir sulaukti laisvės labai menka. Todėl net ne kiekvienas cinikas drįstų tyčiotis iš tokių žmonių. Pravartu prisiminti, kad J. Žemaitis okupantų teisės jį teisti nepripažino. Teisme jis kalbėjo: „Visus veiksmus pogrindyje, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią, aš laikau teisingais ir nelaikau nusikaltimais. (…) Kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus“. Pranašiški žodžiai! Neabejotina, kad romano autoriui visa tai buvo žinoma, bet jo kurpinyje net užuominos apie tai nėra. Mąstydamas apie partizaninį karą, M. Ivaškevičius rašo: „Juos paprasčiausiai užvaldė įkyri idėja turėti savo valstybę“. Atgimimo metais Sąjūdį irgi buvo užvaldžiusi tokia pati „įkyri idėja“ – todėl ir turime savo valstybę. Labai panašu, kad romano autoriui tebekirba „idėja“ – „prie ruso buvo geriau“, ji veši ir paminėtose, panašius autorius globojančiose, institucijose.

Veši ir holokausto industrija, tariama žydšaudžių medžioklė ir brakonieriavimas, jai talkininkų savanorių netrūksta, nes šalia tos industrijos, žinoma, klesti ir materiali.

O tuo metu Izraelyje sodinami lietuviams nauji Pasaulio Tautų Teisuolių medžiai, jau per 890 Lietuvos piliečių apdovanoti Jad Vašem atminimo medaliais ir garbės raštais, tik tie medžiotojai ir brakonieriai jų nemato, nes akis tebedengia raudonas rūkas.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
12 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
kgb forever

kai kgb-pedofilai pasivogia eilinį kartą iš Lietuvos, lietuvių daug milijonų – tada prisimenama žydšaudžiai, holokaustas ir pan.

ruta

100 % sutinku su straipsnio Autoriumi , tik , manau ,kad ‘brakonieriu ‘-Judu ir holokausto industrijos naudos turetoju akis , daugiausiai dengia doleriukai ir kiti piniginiai vienetai ..

Pikasas

Pasaulio tautų teisuoliai pagerbiami įteikiant jiems specialius diplomus, medalius. Šiais medaliais įvertinami asmenys, per Antrąjį pasaulinį karą labai rizikingomis aplinkybėmis gelbėję persekiojamus žydų tautybės asmenis, kuomet už tokią pagalbą mirtis grėsė ne tik gelbėtojui, bet ir jo šeimai. 1953 m. Izraelyje buvo įkurtas „Yad Vashem“ Holokausto ir didvyriškumo atminties institutas, kuris žydų gelbėtojams suteikia Pasaulio tautų teisuolio vardus, apdovanoja medaliu ir jų garbei Izraelyje esančioje Teisuolių alėjoje (nuo 1962 m.) pasodina medį. Pagal „Yad Vashem“ 2013 m. sausio 1 d. duomenis Teisuolių sąraše 844 Lietuvos piliečiai. Ilgą laiką žydų gelbėjimo faktai Lietuvoje buvo nutylimi. Nors Tarptautinė studijų apie Holokaustą mokykla „Yad Vashem“ žydus gelbėjusius asmenis pradėjo apdovanoti jau nuo 1963 m., šios tautybės asmenis išgelbėję Lietuvos gyventojai tai nustojo slėpti… Skaityti daugiau »

Pikasas2 tęsinys

Pažinojau vieną poetą, kuris buvo pripažintas Pasaulio tautų teisuoliu, Joną Stašaitį. Šis doras lietuvis 1988 metų pradžioje papasakojo apie savo nusistebėjimus, liečiančius 1973 metais ir vėlesnę žinomo visuomenininko Antano Terlecko veiklą. Būtent tuos paliudijimus priminiau 2007m. ir vėlesniuose komentaruose. Kai J.Stašaitis 2012m. mirė, A.Terleckas pateikė privatų skundą, kuriame apkaltino mane įvairiais keistais kaltinimais, kokių teiginių mano komentaruose net nebuvo. Ir netgi po kelių A.Terleckui nesėkmingų teismų sprendimų, LAT pripažino tuos kaltinimus tikrais. Jei kas nors ras bent vieną komentarą, kuriame būčiau kalbėjęs apie kurį nors asmenį ar organizaciją, kad jie sukurti ir veikė kaip KGB agentai be galutinio teismo sprendimo, tai nulenksiu galvą ir prisipažinsiu esąs neteisus. Tai, ką pats viešai prisipažino A.Terleckas nesu atsakingas ir neprivalėjau tų prisipažinimų įrodyti,… Skaityti daugiau »

Jascha

apgailėtinas straipsnis….

Be ponulio

Pisssskaso nė žingsnio.

Pikasas

Pasaulio tautų teisuolių sąrašas nuolat papildomas naujais atvejais ir pavardėmis. Todėl labai keistai atrodo Vokietijos ar atskirų kitų šalių veikėjų kai kurių asmenų bandymai mažiau kalbėti apie būtent fašistų vykdytą holokaustą, kai buvo sunaikinta net 6 milijonų žydų ir atliekami bandymai ryškinti tik kitose šalyse buvusius daugiau pavienius, o ne masinius atvejus. Lietuvoje gyvenę žydai paliko mūsų šalies istorijoje ryškų racionalaus verslo ir kultūrinį palikimą, kuris tapo ir mūsų, lietuvių kultūros bei suvokimo dalimi. Su derama pagarba tokius Lietuvos piliečius verta prisiminti. Autorius A.Zolubas prasmingai pateikia įvairus reikšmingus pavyzdžius.

ei, Pi

atidirbinėji? Pakabukas?

Pikasas To "ei"

Pateikiu komentarus tik dėl viešo intereso.

Litvakas

Siulysiu izrailio litvaku bendrijai isreiksti savo nuomone apie si opusa

Skaitytojas

Vertas dėmesio šio autoriaus anksčiau skelbtas straipsnis „XXI amžiuje“:

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/09/01/istdab_02.html

Jota

Aš tai niekaip nesuvokiu, kodėl tie, kurie gelbėjo žydus, vadinami „Pasaulio teisuoliais”? Nu dar gerai, kad ne Visatos. Ir kodėl teisuoliais nevadina tų, kurie gelbėjo kitų tautų žmones? Ar jie prastesni už žydus? (Religinį aspektą atmetam, bet ir tas kalbėtų žydų nenaudai). Ir kuo žydai taip labai nusipelnė žmonijai, kad vieną žydą ar porą išgelbėjęs tampi teisuoliu, o dvidešimt rusų – ne tik kad netapsi teisuoliu, bet dar ir nebūsi pagirtas, jei ne iškeiktas. O juk visi žino, kad žydai bendradarbiavo ir bendradarbiauja su rusais (šit partija Jedinaja Rosija dažnai su humoru pavadinama Žydinaja Rosija).
Visi žmonės pagal prigimtį prieš Dievą lygūs.

12
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top