Arvydas Šliogeris. Iš ano kranto

Ar pastebėjote, kad neįtikėtinai greitai, per keliolika metų, atsidūrėme kitame krante, tarsi nematoma milžiniška katapulta būtų mus švystelėjusi į kitą pasaulį, visai kitokį, nei tas, prie kurio buvome įpratę – pasaulį, kuris primena Orwello utopiją kur kas labiau nei sovietmetis, nors, atrodo, taip neturėtų būti. Bet štai faktai: Didysis Brolis vis įžūliau, vis įkyriau, vis dažniau, vis chamiškiau kišasi į mūsų gyvenimą, diktuoja mums, o juolab mūsų vaikams ir anūkams, mūsų egzistencijos orientyrus. Jis moko mus, kaip turime rengtis, kaip valgyti, kaip ir kada šypsotis, ką sakyti, ką nutylėti, jis, kaip anais laikais bolševikų komisarai ir partijos sekretoriai, reikalauja iš mūsų laikyti tiesa tai, ką tiesa laiko jis pats, o melu tai, ką nutarė laikyti melu jo žydrieji komisarai, valdantys „demokratinio“ gyvulių ūkio kontoras ir visą naująją imperiją, kurios kiaulide vis labiau tampa mūsų Lietuva, lygiai kaip anais laikais ji buvo raudonosios imperijos kiaulidė. Tai dar būtų nieko, tačiau blogiausia tai, kad tas pats Didysis Brolis, nuolat kriuksintis apie globalizacijas, visokiausias sąjungas, projektus, didingą ateitį, tautų brolybę, užuojautą viso pasaulio nelaimėliams ir vis žadantis mums Rojų žemėje, kurį pagamins mistiniai verslininkai, bankininkai, biurokratai ir „mokymasis visą gyvenimą“, vis labiau diegia mums panieką savo kalbai, savo tėvynei, savo namams, netgi savo tėvams ar mokytojams, vis grubiau stumia mūsų jaunimą į pažadėtąją žemę, kurioje jis pasieks kažkokią fantastišką laimę ir amžinąją palaimą, pasiganęs oksfordų pievelėse, Tiuringijos ar Sevilijos braškių plantacijose ar velsų diskotekose, jau nekalbant apie amerikoniškus Rojaus sodus. Bet blogiausia, kad Didysis Brolis, kiaurą parą blerbiantis TV ar PC ekrane, mūsų gyvenimo centrus vis labiau perkelia į tą patį Ekraną, kur, žinoma, irgi kiaurą parą, realizuojasi visos mūsų svajonės. Kadaise komunizmo rojus būdavo vis nukeliamas į neapibrėžtą ateitį, o dabar eurokomunizmo džiaugsmuose atsiduri iškart, vienu mostu, paspaudęs pultelį arba internetinio rojaus vartus atrakinančią pelę. Ir štai rezultatai: pusė milijono išeivių; katastrofiškas narkomanų armijos gausėjimas; savižudybių epidemija; sadizmo seansai, ir ne tik tamsiuose skersgatviuose, bet ir mokyklose, net vaikų darželiuose; panieka sąžiningam darbui ir tiems, kurie vis dar mano, kad darbas nėra pati bjauriausia yda, užtat Didžiojo Brolio pakrikštyti „runkeliais“; legalizuotas valstybės išvogimas, irgi pakrikštytas dailiu rusišku žodeliu „otkatas“; gyvenimas iš pašalpų, atsainiai numetamų to paties Didžiojo Brolio, vien todėl įsitikinusio, kad privalome šokti pagal jo dūdelę; pedofilų ir kitokių eufemizmais aprengtų belyčių padarų šlovinimas ir taip ad infinitum. Tik pagalvokite, kas yra mūsų laikų herojus, kurio šventąją Ikoną Didysis Brolis demonstruoja irgi kiaurą parą, ją pakabinęs Šventojo Televizoriaus Bažnyčios Altoriuje – pačiame Ekrano centre: tai Gangsteris ir Pornogigantas. Gangsteris savo sadistiniuose reality show performansuose nepavargdamas ir neprarasdamas zombiško entuziazmo daužo snukius, demonstruoja savo seksualinį gigantizmą ir moko mus pačios tobuliausios kalbos, kurios nepranokstami specialistai yra trys: Kumštis, Revolveris ir Kekšė, kažkodėl pasivadinusi „žvaigžde“ (kodėl ne lėlyte, eglele ar drebulėle?), naiviai įsitikinusi, kad žmogaus esmė ir didybė inkarnuota pasturgalyje, Didžiojo Brolio išrastu įžymiuoju non stop metodu prievartaujanti mūsų akis savo „seksualiąja“ mėsa, nesibaigiančiu staugimu ar blerbimu, kuris dėl kažkokių man visai nesuprantamų priežasčių vadinamas „dainavimu“, „žvaigždžių duetais“ arba „eurovizija“. Viskas tapo „seksualu“ – net buldozeris arba krokodilas, jau nekalbant apie kiaulienos kotletus ar farširuotą silkę. Ir visa ši pornografinių raganų puota ne tik vadinama „kultūra“, bet dabar jau visiškai monopolizavo mūsų sielos akiratį. „Viešieji ryšiai“, „pijaras“, „VIP“, „prestižas“, „reklama“, „dvi minutės šlovės“ ir taip ad infinitum – faraoniškos kalbos muilo burbulai, žodžiai-sarkofagai, gorilos intelekto liudytojai – štai kuo virto vadinamoji „kultūra“, primesta mums vis to paties nepavargstančio Didžiojo Brolio. Nesu katalikas, netgi kreivokai žiūriu į krikščionybę, ir vis dėlto turiu pripažinti, kad tik Katalikų bažnyčia dar kažkiek priešinasi visai tai Ekraninių homunkulų orgijai; bet ir ji nusilpo. Tuo tarpu mūsų tautos vadai, kažkodėl vadinami politikais, savo didybę demonstruoja irgi Didžiojo Brolio bažnyčioje – staugdami ir darkydamiesi kartu su Ekrano imbecilais. Intelektualai droviai tyli arba inkščia, pliurpdami apie „dvasingumą“, „stereotipų laužymą“, „postmodernistinius iššūkius“, „demokratiją“, „pilietinę visuomenę“ ir nepranokstamą laisvę, garantuojamą higieninių paketų ir stebuklingų dezodorantų. Menininkai gamina „kultūros sostines“, įkūnytas kanalizacijos vamzdžiuose, fejerverkuose ir troleibusų tapyboje. Tašką ant „i“ padeda čigonai: jie vieninteliai žino, ko iš tikrųjų reikia Didžiajam Broliui ir jo komisarams – Šampano ir Kokaino.

Tai toks yra mūsų krantas, realizuotoji utopija, „Dievo“ karalystė žemėje… ne, atsiprašau – Šėtono karalystė Ekrane.

O kas gi liko aname krante, kurio jau nebemato šio kranto gyventojai? Ten liko nors ir droviai, bet vis dar patekanti Saulė; ten liko Žvaigždės, tikros žvaigždės be mėsingo pasturgalio; ten liko dosnioji žemė, nors ir nuniokota, bet vis dar kantri, kukli ir nuolanki; ten liko padorumas, ištikimybė, drąsa, Grožio ilgesys ir pats grožis, dar nesugadintas „bjaurumo estetikos“; ten liko taurus mokytojo ir mokinio ryšys, dar neišstumtas išsigimėliško vaidmenų pasikeitimo – kai mokytojas tampa mokiniu, o mokinys – mokytoju; ten liko vyriškumas ir moteriškumas, nesuteršti belytiškumo ideologijų; ten liko paprasta meilė be „seksualinių“ kliedesių ir pornografinio nihilizmo; ten liko žmogus, ir dabar manantis, kad būti „runkeliu“ kur kas garbingiau negu būti piniguočiu, pijaru, gangsteriu, politiku, vagimi ar kekše; ten liko šventoji duona, pažymėta kryžiaus ženklu, o ne supermarketų litanijomis; ten liko miškai, upeliai, ežerai ir nekalta vaiko šypsena; ten liko nekaltybė – nesvarbu, moteriška ar vyriška, – visiškai nesidrovinti savęs ir mananti, kad žmogaus pasaulis gali išlikti tik tol, kol jame esama vietos nekaltybės saloms; ten liko Sokrato priesakus vis dar prisimenantis Mokytojas, puoselėjantis gležną jaunystės medelį; ten liko vis dar gyvas mirtingasis, nevirtęs kokia nors mašina – biurokratine ar technokratine; ten liko Dievo dvelksmas, neužgožtas šiukšlynų dvoko; ten liko vis dar rusenantis normalios šeimos židinys; ten liko dievdirbiai ir žvejai; ten liko Dangaus ir Žemės vaikai, įleidę šaknis į mirtingojo žemiškosios būklės džiaugsmą, liūdesį ir tragizmą; ten liko prasmingas gyvenimas, kuriam nereikalingi nei akropoliai, nei siemensai – šitie nešvankybės fabrikai, pastatyti Didžiojo Brolio komisarų.

Bet svarbiausia – bent jau man – kad aname krante vis dar gyvena didieji žmonijos mokytojai: mąstytojai, poetai, moralistai, Dievo ir dievų vaikai, dar nepasidavę Globalopolio pagundoms, dar neužhipnotizuoti Ekrano sirenų giesmių, dar atsparūs Kirkės degtinei, dar nežiaumojantys Lotofagų vaisių; dar išsaugoję ištikimybę Grožiui, Gėriui, Tiesai ir kukliai mirtingojo lemčiai šioje nuostabioje planetoje. Nuostabiausia tai, kad šio kranto gyventojai, Ekrano vergai, nebemato ano kranto, o štai ano kranto gyventojai mato ir savojo kranto Tėvynę, ir globalistinės paranojos homunkulus, lyg Hado šmėklos klaidžiojančius megalopolių labirintuose. Ir jiems, ano kranto gyventojams, gaila šiame krante besiblaškančių hoministinių mašinų. Jie žino, kad toms mašinoms pagelbėti nebeįmanoma, bet, kaip tas Alberto Camus Sizifas, vis tiek stumia akmenį į beprasmybės kalną. Kodėl? Aš nežinau. Arba galbūt todėl, kad jie paprasčiausiai pasmerkti tempti absurdo naštą – būti mokytojais be mokinių, nieko nesitikėti, įsibūti į ramią neviltį, pavaldžią tokiam pat beviltiškam „o vis dėlto!“, „nieko nepaisant!“ imperatyvui. Prieš daugybę metų mane ištiko paprasta mintis, kurią dabar norisi pakartoti: aš žinau, kad žmogaus gyvenimas yra beviltiškas, purvinas ir beprasmis, bet aš privalau gyventi taip, tarsi jis galėtų būti kitoks. Ir šią akimirką galvoju, kad ano kranto gyventojai pritartų šiai stojiškai maksimai.

Ir dar du klausimai. Pirmas: jei esama dviejų krantų, turi būti ir upė? Atsakau: upės nebėra, liko tik išdžiūvusi vaga; o gal geriau pasakyti taip: tarp tų dviejų krantų žiojėja pragarmė – krantai nesusisiekia, jie svetimi vienas kitam; nebeįmanomas joks kompromisas: arba Tu renkiesi pornografinę Didžiojo Brolio imperiją, arba ano kranto pievas, žolynus ir kalvas.

Antras: o kam visi šie nelinksmi šnekėjimai, kam šitas „pesimizmas“? Ar ne geriau Didžiojo Brolio linksmybės ir gerai apmokamas etatinių optimistų „vau!“? Atsakau: tik tam, kad „Dialogui“ nepraeitų ūpas kartkartėmis šauktis ir ano kranto gyventojų balsų.

Spausdinta „Dialoge“

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Vis labiau aname krante

lieka kaimas ir provincija.Kaip į Nemuną suteka upės ir upeliai,taip į miestą vis plūsteldavo gaivi provincijos talentų ar netalentų upė.Ji senka.Griaunamosios reformos nori galutinai užtvenkti šiuos upelius,po kurių pragaišties,pradės sekti ir didieji miestai.Na,nebent į juos plūstels afrikiečiai ,ukrainiečiai ir kiti.Seikatos apsaugos reforma turėtų tapti tuo kertiniu akmeniu,kuriuo arba galutinai viską sugriaunam arba simboliškai griovimui pasakom STOP.Laikas kurti.Juo labiau,kad pažeidus pusiausvyrą tarp gyvenimo mieste ir kaime,prasideda didelės ekologinės bėdos ir klimato šilimo padariniai.Gamta nemėgsta koncentracijos.Stambusis kapitalas turėtų pradėti tai suprasti,kad lengvų kelių kolektyvizuojant,koncentruojant ir kitaip visus spaudžiant,nėra.Jie tik į pragarą.

Dzeikas

Didziojo Brolio imperija gyvuoja ir laikosi tik tol, kol gauna syvu is ano kranto.Uzdusinus ana kranta irissemus jo zmogiskuosius resursus zlunga ir Didziojo Brolio imperija.Pati is saves ji neiko nekuria ir laikytis neturi ant ko.
Turbut zinote sovietini filma „Baltoji dykumos saule”, talentingas tuo, kad ziuredami ji liko uzganedinti tiek sovietiniai cenzoriai,tiek saugantys sirdyse Kureja.
Filmo kulminacija , kai caro muitininkas ismetęs priesus kaip kulius, laivu pasmerktam zuciai plaukia gelbeti bolsheviku kario, savo ruoztu saugancio moteris.Ne bolshevika jis gelbejo, jis liko istikimas Kurejui.
Sovietine Didziojo Brolio imperija zlugo, kai nebeliko tokiu zmoniu.Del to paties zlugs ir sita.

zita.

tiesos.lt ,kartojatės. nors kartais verta.

Misteris

Taip.
Įvyko TEKTONINIS lūžis ir krantai tolsta.
Tarp jų karštos magmos upė.
Krantai atskirti.
Vieni išeina pas BALZEBUBĄ,kiti pasirinko Dievo karalyste.
Laisvas pasirinkimas…

Taip  graziai parasyta

kad telieka patyleti.

stasys

… kai negali kurti , tenka grįžti į pradžia . Tas žmogus užstrigęs tarp dvieju pasauliu . Kalbant juokais, gal jam reikėtu ir pensija mokėti litais ??..tomis senomis kupiūromis . Karbauskis galėtu pasvarstyti ar ne lakais sukurti kelias praeities ‘oazes’ vat tokiems pasimetusiems orvelo gerbėjams .Man gaila žmoniu kurie nesugeba prisitaikyti prie pokyčiu ir toliau kurti ..Jie kaip bambanti sąžinė (jausmu) kuri išgirsi tik vakare atsisėdęs pailsinti ..kojas . Toliau jau nėra kur tik tas kitas krantas ..

filosofas

verčiau keltų tokius klausimus, kurie (tinkamai surikiuoti) vestų Atsakymo link. Pvz.: kodėl Žemė turi du ašigalius ir kuo jie skiriasi? Neskubėkit atsakyti. Nepamiršit, kas nutiko prakandusiems obuolį nuo „pažinimo medžio”.

Siek

tiek vilties dar yra.Nes dar gyvas tas krantas, kuriame yra pievos, zolynai ir kalvos.Vilties is ano kranto kazka susigrazinti, matyt niera.Beliko pasistengti, kad siame krante neisiveistu Didziojo brolio orgijos.

Romas

Puikus rašinys,tokiu norisi pasidalinti su kitais. Reikėtų, kad jį perskaitytų dvasingas aktorius priverstinai surinktiems seimūnams. Reiktų jiems įvesti dvasingumo mokyklą.

anakonda

gerb. filosofui priežasčių tarp šio ir ano kranto reikėtų paieškoti ezoteriniuose moksluose, kurie šio kranto suglobalintiems gyventojams tik juoką kelia… šiaip, straipsnis labai patiko…

Pikc

Retorinis klausimas: kuo visokie „su praeitimi kovojantys” beigi „prie pokyčių prisitaikantys homunistinės ateities šaukliai” stasiai skiriasi nuo bestuburių ir besmegenių „su praeitimi kovojusių” beigi „prie pokyčių prisitaikiusių komunistinės ateities šauklių” stasių? 😉

Dievas įjungė SEPERATORIŲ

Sunkieji eina prie GRŪDŲ,o sąšlavos ir piktžolių sėklos-prie PELŲ.
Žemės virpesių dažnis padvigubėjo ,o ateityje dar kils.
Ir niekas neišgelbės tų,kas skleidžia aplink save žemą dažnį.

ana

Labai laukiau Jūsų žodžio.Tokie rašiniai padeda išgyventi ir nesijausti vienišam.
Tokios gilios mintys reikalingos kaip vanduo, oras. Juk tik nedaugeliui duota tokia išmintis. Ačiū gerbiamasis

Janina

Dėkojame ponui A. Šliogeriui. Jūsų rašiniai lyg Pranašo idėjos, kurios neleis taip greitai mūsų tėvynei numirti.

Inga

Portalo pavadinimas lyg ir įpareigotų paminėti kad šitas Šliogerio tekstas „Dialoge“ (kuris nebeina nuo 2013 m.) buvo skelbtas 2010 m., t.y. prieš 8 metus.

Tragiška,

bet tiesa.

albina

Du krantai.Verkiantis medinis Dievas kieme.Vienas krantas dar su žalia žole ir pievų žolynais,kitas su kormoranų nusiaubtais stuobriais.Bet…onkologinėje palatoje plikagalviai po chemoterapijos mes – kuriame krante?Kam svarbu,liberalas tu ar nepartinis?O prie kapo duobės svarbu- džipas partrenkė ar mopedas?Labai įstrigo a.a.A.Brazausko žodžiai:turiu tik vieną svajonę – dar sulaukti obelų žydėjimo.Ateina metas rinkti išsvaidytus akmenis ir su viltimi žvelgti į paniekintus žalius krantus.

Ponia albina,

tik susveiksit ir užsirašykit į senjorų stovyklą „Mes galim”.Sveikuoliai,lt.

Marginalas

Niekas nebe „primena” Orwello utopijos, nes Orwello tikrovė jau čia.

Marginalas Misterei

Taip taip, tik vienintelė plaukuotojo dugino orda pasirinkusi „teisingą” karalystę!

Marginalas Janinai

Kodėl jau kelinti metai tą patį čia rašinėjančio nelaukiate, o asmens, laikančio D-vą „didžiąja tuštuma”, labai laukiate? Tiesiog įdomu dėl skaitančiųjų psichologijos: kas „masėms” labiau rūpi: esmė ar atributai.

Arvydas Šliogeris. Iš ano kranto

„Dialogas“

Ar pastebėjote, kad neįtikėtinai greitai, per keliolika metų, atsidūrėme kitame krante, tarsi nematoma milžiniška katapulta būtų mus švystelėjusi į kitą pasaulį, visai kitokį, nei tas, prie kurio buvome įpratę – pasaulį, kuris primena Orwello utopiją kur kas labiau nei sovietmetis, nors, atrodo, taip neturėtų būti.

Bet štai faktai: Didysis Brolis vis įžūliau, vis įkyriau, vis dažniau, vis chamiškiau kišasi į mūsų gyvenimą, diktuoja mums, o juolab mūsų vaikams ir anūkams, mūsų egzistencijos orientyrus. Jis moko mus, kaip turime rengtis, kaip valgyti, kaip ir kada šypsotis, ką sakyti, ką nutylėti, jis, kaip anais laikais bolševikų komisarai ir partijos sekretoriai, reikalauja iš mūsų laikyti tiesa tai, ką tiesa laiko jis pats, o melu tai, ką nutarė laikyti melu jo žydrieji komisarai, valdantys „demokratinio“ gyvulių ūkio kontoras ir visą naująją imperiją, kurios kiaulide vis labiau tampa mūsų Lietuva, lygiai kaip anais laikais ji buvo raudonosios imperijos kiaulidė.

Tai dar būtų nieko, tačiau blogiausia tai, kad tas pats Didysis Brolis, nuolat kriuksintis apie globalizacijas, visokiausias sąjungas, projektus, didingą ateitį, tautų brolybę, užuojautą viso pasaulio nelaimėliams ir vis žadantis mums Rojų žemėje, kurį pagamins mistiniai verslininkai, bankininkai, biurokratai ir „mokymasis visą gyvenimą“, vis labiau diegia mums panieką savo kalbai, savo tėvynei, savo namams, netgi savo tėvams ar mokytojams, vis grubiau stumia mūsų jaunimą į pažadėtąją žemę, kurioje jis pasieks kažkokią fantastišką laimę ir amžinąją palaimą, pasiganęs oksfordų pievelėse, Tiuringijos ar Sevilijos braškių plantacijose ar velsų diskotekose, jau nekalbant apie amerikoniškus Rojaus sodus.

Bet blogiausia, kad Didysis Brolis, kiaurą parą blerbiantis TV ar PC ekrane, mūsų gyvenimo centrus vis labiau perkelia į tą patį Ekraną, kur, žinoma, irgi kiaurą parą, realizuojasi visos mūsų svajonės. Kadaise komunizmo rojus būdavo vis nukeliamas į neapibrėžtą ateitį, o dabar eurokomunizmo džiaugsmuose atsiduri iškart, vienu mostu, paspaudęs pultelį arba internetinio rojaus vartus atrakinančią pelę. Ir štai rezultatai: pusė milijono išeivių; katastrofiškas narkomanų armijos gausėjimas; savižudybių epidemija; sadizmo seansai, ir ne tik tamsiuose skersgatviuose, bet ir mokyklose, net vaikų darželiuose; panieka sąžiningam darbui ir tiems, kurie vis dar mano, kad darbas nėra pati bjauriausia yda, užtat Didžiojo Brolio pakrikštyti „runkeliais“; legalizuotas valstybės išvogimas, irgi pakrikštytas dailiu rusišku žodeliu „otkatas“; gyvenimas iš pašalpų, atsainiai numetamų to paties Didžiojo Brolio, vien todėl įsitikinusio, kad privalome šokti pagal jo dūdelę; pedofilų ir kitokių eufemizmais aprengtų belyčių padarų šlovinimas ir taip ad infinitum.

Tik pagalvokite, kas yra mūsų laikų herojus, kurio šventąją Ikoną Didysis Brolis demonstruoja irgi kiaurą parą, ją pakabinęs Šventojo Televizoriaus Bažnyčios Altoriuje – pačiame Ekrano centre: tai Gangsteris ir Pornogigantas. Gangsteris savo sadistiniuose reality show performansuose nepavargdamas ir neprarasdamas zombiško entuziazmo daužo snukius, demonstruoja savo seksualinį gigantizmą ir moko mus pačios tobuliausios kalbos, kurios nepranokstami specialistai yra trys: Kumštis, Revolveris ir Kekšė, kažkodėl pasivadinusi „žvaigžde“ (kodėl ne lėlyte, eglele ar drebulėle?), naiviai įsitikinusi, kad žmogaus esmė ir didybė inkarnuota pasturgalyje, Didžiojo Brolio išrastu įžymiuoju non stop metodu prievartaujanti mūsų akis savo „seksualiąja“ mėsa, nesibaigiančiu staugimu ar blerbimu, kuris dėl kažkokių man visai nesuprantamų priežasčių vadinamas „dainavimu“, „žvaigždžių duetais“ arba „eurovizija“. Viskas tapo „seksualu“ – net buldozeris arba krokodilas, jau nekalbant apie kiaulienos kotletus ar farširuotą silkę. Ir visa ši pornografinių raganų puota ne tik vadinama „kultūra“, bet dabar jau visiškai monopolizavo mūsų sielos akiratį. „Viešieji ryšiai“, „pijaras“, „VIP“, „prestižas“, „reklama“, „dvi minutės šlovės“ ir taip ad infinitum – faraoniškos kalbos muilo burbulai, žodžiai-sarkofagai, gorilos intelekto liudytojai – štai kuo virto vadinamoji „kultūra“, primesta mums vis to paties nepavargstančio Didžiojo Brolio.

Nesu katalikas, netgi kreivokai žiūriu į krikščionybę, ir vis dėlto turiu pripažinti, kad tik Katalikų bažnyčia dar kažkiek priešinasi visai tai Ekraninių homunkulų orgijai; bet ir ji nusilpo. Tuo tarpu mūsų tautos vadai, kažkodėl vadinami politikais, savo didybę demonstruoja irgi Didžiojo Brolio bažnyčioje – staugdami ir darkydamiesi kartu su Ekrano imbecilais. Intelektualai droviai tyli arba inkščia, pliurpdami apie „dvasingumą“, „stereotipų laužymą“, „postmodernistinius iššūkius“, „demokratiją“, „pilietinę visuomenę“ ir nepranokstamą laisvę, garantuojamą higieninių paketų ir stebuklingų dezodorantų. Menininkai gamina „kultūros sostines“, įkūnytas kanalizacijos vamzdžiuose, fejerverkuose ir troleibusų tapyboje. Tašką ant „i“ padeda čigonai: jie vieninteliai žino, ko iš tikrųjų reikia Didžiajam Broliui ir jo komisarams – Šampano ir Kokaino.

Tai toks yra mūsų krantas, realizuotoji utopija, „Dievo“ karalystė žemėje… ne, atsiprašau – Šėtono karalystė Ekrane.

O kas gi liko aname krante, kurio jau nebemato šio kranto gyventojai? Ten liko nors ir droviai, bet vis dar patekanti Saulė; ten liko Žvaigždės, tikros žvaigždės be mėsingo pasturgalio; ten liko dosnioji žemė, nors ir nuniokota, bet vis dar kantri, kukli ir nuolanki; ten liko padorumas, ištikimybė, drąsa, Grožio ilgesys ir pats grožis, dar nesugadintas „bjaurumo estetikos“; ten liko taurus mokytojo ir mokinio ryšys, dar neišstumtas išsigimėliško vaidmenų pasikeitimo – kai mokytojas tampa mokiniu, o mokinys – mokytoju; ten liko vyriškumas ir moteriškumas, nesuteršti belytiškumo ideologijų; ten liko paprasta meilė be „seksualinių“ kliedesių ir pornografinio nihilizmo; ten liko žmogus, ir dabar manantis, kad būti „runkeliu“ kur kas garbingiau negu būti piniguočiu, pijaru, gangsteriu, politiku, vagimi ar kekše; ten liko šventoji duona, pažymėta kryžiaus ženklu, o ne supermarketų litanijomis; ten liko miškai, upeliai, ežerai ir nekalta vaiko šypsena; ten liko nekaltybė – nesvarbu, moteriška ar vyriška, – visiškai nesidrovinti savęs ir mananti, kad žmogaus pasaulis gali išlikti tik tol, kol jame esama vietos nekaltybės saloms; ten liko Sokrato priesakus vis dar prisimenantis Mokytojas, puoselėjantis gležną jaunystės medelį; ten liko vis dar gyvas mirtingasis, nevirtęs kokia nors mašina – biurokratine ar technokratine; ten liko Dievo dvelksmas, neužgožtas šiukšlynų dvoko; ten liko vis dar rusenantis normalios šeimos židinys; ten liko dievdirbiai ir žvejai; ten liko Dangaus ir Žemės vaikai, įleidę šaknis į mirtingojo žemiškosios būklės džiaugsmą, liūdesį ir tragizmą; ten liko prasmingas gyvenimas, kuriam nereikalingi nei akropoliai, nei siemensai – šitie nešvankybės fabrikai, pastatyti Didžiojo Brolio komisarų.

Bet svarbiausia – bent jau man – kad aname krante vis dar gyvena didieji žmonijos mokytojai: mąstytojai, poetai, moralistai, Dievo ir dievų vaikai, dar nepasidavę Globalopolio pagundoms, dar neužhipnotizuoti Ekrano sirenų giesmių, dar atsparūs Kirkės degtinei, dar nežiaumojantys Lotofagų vaisių; dar išsaugoję ištikimybę Grožiui, Gėriui, Tiesai ir kukliai mirtingojo lemčiai šioje nuostabioje planetoje. Nuostabiausia tai, kad šio kranto gyventojai, Ekrano vergai, nebemato ano kranto, o štai ano kranto gyventojai mato ir savojo kranto Tėvynę, ir globalistinės paranojos homunkulus, lyg Hado šmėklos klaidžiojančius megalopolių labirintuose. Ir jiems, ano kranto gyventojams, gaila šiame krante besiblaškančių hoministinių mašinų. Jie žino, kad toms mašinoms pagelbėti nebeįmanoma, bet, kaip tas Albert‘o Camus Sizifas, vis tiek stumia akmenį į beprasmybės kalną. Kodėl? Aš nežinau. Arba galbūt todėl, kad jie paprasčiausiai pasmerkti tempti absurdo naštą – būti mokytojais be mokinių, nieko nesitikėti, įsibūti į ramią neviltį, pavaldžią tokiam pat beviltiškam „o vis dėlto!“, „nieko nepaisant!“ imperatyvui. Prieš daugybę metų mane ištiko paprasta mintis, kurią dabar norisi pakartoti: aš žinau, kad žmogaus gyvenimas yra beviltiškas, purvinas ir beprasmis, bet aš privalau gyventi taip, tarsi jis galėtų būti kitoks. Ir šią akimirką galvoju, kad ano kranto gyventojai pritartų šiai stojiškai maksimai.

Ir dar du klausimai. Pirmas: jei esama dviejų krantų, turi būti ir upė? Atsakau: upės nebėra, liko tik išdžiūvusi vaga; o gal geriau pasakyti taip: tarp tų dviejų krantų žiojėja pragarmė – krantai nesusisiekia, jie svetimi vienas kitam; nebeįmanomas joks kompromisas: arba Tu renkiesi pornografinę Didžiojo Brolio imperiją, arba ano kranto pievas, žolynus ir kalvas.

Antras: o kam visi šie nelinksmi šnekėjimai, kam šitas „pesimizmas“? Ar ne geriau Didžiojo Brolio linksmybės ir gerai apmokamas etatinių optimistų „vau!“? Atsakau: tik tam, kad „Dialogui“ nepraeitų ūpas kartkartėmis šauktis ir ano kranto gyventojų balsų.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
24 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Elle

Aciu didziai gerb. Autoriui ! Perskaicius si strapsni, atrodo ir siela praskaidreja, o degeneratu anonsuojamos iskrypeliskos homunkulu orgijos tolyn tolyn nutolsta (niekad nieko nebeziurint i ekrana, rodos jie persismelkia ir per ora 🙂

Negęstanti

romantiška poezija.

Tas didysis

brolis dabar daugiau ES,nei Amerika.Šiuo metu.

Puikus tekstas

Šliogeris tikslus, ironiškas ir teisus…

Įsikelsiu į savo facebook.

Tuoj neliks pusės netikrų draugų.Ir ačiū dievui.

jonis

Ačiū Autoriui, drąsiai pasakiusiam, kad mes jau gyvename orveliškoje gyvulių ūkio /Animal Farm/ bandoj.

Labiau krikščionišką

straipsnį dabar būtų sunku rasti.

Borgia to Tas didysis

Nedezuok! Europa nėra laisva, o vasalė. Blogio imperijos bendrininkų įkaitė. Na, o Europos Vasaliteto tarnai ir samdiniai dar baisesni nei pats Načalnykas apie kurį rašo daktaras Palmaitis savo mistikoje.

Skaičiau ir galvojau

Kas tas didysis brolis. Man mintis vis kuždėjo: – Lanzbergis, lanzbergis. Jis gi vis ruoųšėsi padaryti Lietuvoje rojų. Pasirodo tai kažkoks kitas jo brolis.

StasysG

Tai kiek liko Lietuvoje ano Kranto žmonių? Gal jau nebeliko?

haiku

ant kranto stovi valdovų rūmai/
valdovai atsipūtę žiūri pro langus į upę/
upe lėtai plaukia paskutiniai lietuvių lavonai/
„-Кранты вам литовцы, кранты…”/

Nėra Lietuvoje laisvės

dvasios,nuotaikos,todėl ir sunku pakilti.Tik imitacija.Nemokam,nežinom,kaip sukurti laisvės atmosferą?

Marginalas

Kritika aukšto lygio, BET vargšas Šliogeris: „Nesu katalikas, netgi kreivokai žiūriu į krikščionybę, ir vis dėlto turiu pripažinti, kad tik Katalikų bažnyčia dar kažkiek priešinasi visai tai Ekraninių homunkulų orgijai” – ne tik kreivai žiūrintis į krikščionybę, bet ir teigiantis, kad D-vas – „didžioji tuštuma”. Tai kaip tuomet išspręsi visas gyvenimo problemas? Kuo tada orvelininkai blogi, jei nori pagaliau sutvarkyti žmoniją kaip robotų skruzdėlyną, kad veiktų kaip laikrodžio mechanizmas, idealiai be konfliktų ir karų? Mat filosofas vertina „individualybę”. Kam geriau nuo to, kaip jis save vertina norėdamas būti laisvas nuo VISKO? Be to, nepastebi, kad dabartinė mainstreaminė katalikybė ne tik nesipriešina, bet KAPITULIUOJA, bet priešinasi opozicija, trokštanti grąžinti praeitį, kuri ir atvedusi į dabartį. Jei jau kas priešinasi, tai tik… Skaityti daugiau »

puikus tekstas

nebutu jo autorius filosofas. Pagarba!

>>> L.P.

laisvas nuo Visko lavonas sklandžiau plaukia upe:)

G.P.

Beje, šis tekstas paskelbtas maždaug prieš 10 metų. O skamba taip aktualiai, tarsi užvakar parašytas!

padėka

Dėkui Profesoriau, kad esate su mumis, su tais, kurie gyvename aname krante. Kad esame vadinami „runkeliais”, tai tuo didžiuojamės ir mums skamba, kaip didžiausias komplimentas.
Jums linkime kuo geriausios sveikatos ir neužmirškite mūsų, tai yra „runkelių”. Gera jausti giminingos sielos artumą.

Bendravardis

Autorius, kaip visada, tiesus,teisus, principingas, kandus. Verčia susimąstyti.

O kada buvo gerai?

Ko tai neprisimenu. Gal televizorių mažiau reikai žiūrėt, ar net visai nežiūrėt? Vargšė Lietuva. Prie sovjetų buvo blogai, dabar žydrieji komisarai ropinėja per jos kūną kaip utelės, išvyksta žmonės į svečius kraštus (argi tai gerai?juk reikėtų sėdėt namuose, nesbvarbu kad sienos nėra)ir jau svarbiausia bėda, tai kad linksmybių perdaug plius poronografija lenda iš už kiekvieno kampo. Otkatai, runkeliai, seksas ir žvaigždės – va ką mes gavom iš Europos! O buvo manyta …linguosime kaip drebulėlės savo rūtų darželiuose ir mūsų mokytojai diriguos mums mokiniams, dabar gi viskas atvirkščiai išėjo.

Marginalas >>> L.P. ui

Be abejo, tik nesuprantu komentatorių, kurie vieningai remia Paties pasakymą ir beveik taip pat vieningai neigia mano, nors abudu apie tą patį. Panašu, kad komentatoriai nemąsto – tiesa, atleistina, jei pats filosofas nemąsto – beje, prieš 10 metų jis, kaip ir Radžvilas, dar buvo liberalas (praktiškas Radžvilas nusimuilino nuo liberalizmo patyliukais, o Šliogeris, kaip nepraktiškai laisvas nuo visko, prieš tai dar patriubino). PS Supratau komentatorius: Lietuvoje seniai nebemąstoma, bet mąstymas totaliai pakeičiamas stabiliomis infantiliškomis geromis ir blogomis emocijomis vertinant pagal save, kas bloga ir kas gera. Kai kurios popiežės iš tokio „monitoringo” net pasidaro kasdienę asmeninę pareigą tikėdamosi pliusiukais, minusiukais ir kvailybėmis atversti į tiesą visus kitus kvailius. PPS Beje, aš irgi buvau liberalų partijoje, tačiau neišsižadėjau liberalizmo įsprausdamas jį… Skaityti daugiau »

Marginalas PS >>> L.P. ui

A, štai ir mano įtarimo įrodymas:
komentaras „O kada buvo gerai” iš esmės atitinka visų kritikų kriterijus ir turėtų gauti pliusiuką, bet… komentatorius per neatsargumą išdrįso paminėti šventenybę – „rūtų darželį”! Infantilai momentaliai sureaguoja į „blogą dirgiklį” ir jokia kita, net jų pačių kartojama kritika, nebegelbės: minusiukas ir viskas! Kaip drįsai, oželi, įlįsti į švenčiausią rūtų darželį!
PS O į ką tai panašu? Ogi į ruskišką mąstymą, genialiai apibrėžtą akademiko Pavlovo:
http://ehorussia.com/new/node/9743

VaidasVDS

Džiūlsai, tavo nuoroda net šiek tiek įdomi. Bent tiek gerai, kad Fultono nurodytų antikristo požymių iš esmės neįmanoma pritaikyti Urantijos Knygos mokymams. Tačiau vargšas yra tas tikėjimas, kuris nuolat laukia arba apokalipsės, arba antikristo. Kiek daug nepasitikėjimo ir įtarinėjimo tai sukelia tarp žmonių. Net jei kas nors skelbia šviesias mintis, tai iš karto jis tampa įtartinas, ar jis nėra tas antikristas, kuris taip gudriai slapstosi. Ir tada toks tikėjimas pradeda ieškoti ne brolių, bet priešų. Faktiškai labai patogu veikti ir gyvuoti nelabajam, Planetos Kunigaikščiui… Aš žinau vieną nuorodą, kurioje buvo perdavinėjami to paties Planetos Kunigaikščio (jis vis dar tarp mūsų…), nurodyto Biblijos Jn 12 31 ir Jn 16 11, pamokymai. Jie buvo perdavinėjami beveik du metus ir perdavinėjimas nutrūko, nežinau… Skaityti daugiau »

Puiku...,

… gerb.Sliogeri!Visa ta siulaikinio gyvenimo mesla ir purva(kai kam tai vertybe) isplukdet i kranta,Ne ana.I Dydziojo Brolio padlaiziu panose.

24
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top