Audrius Bačiulis. Kodėl puolamas Škirpa, ne Raila? Ištrauka iš Kęstučio Skrupskelio straipsnio „Ar paminklai vien šventiesiems?“

Kęstutis Skurpskelis: „Kodėl puolamas Škirpa, ne Raila? Atsakymas tik vienas: Škirpa yra rezistencijos simbolis, o Raila – ne. Puolamas Škirpa ne todėl, kad jo kaltė įrodyta, bet todėl, kad jis pelningesnis taikinys.

Kodėl nepuolami Impulevičius, Čenkus, kurių kaltė neabejotina? Kodėl puolami rezistentai? Kodėl ir toliau puolamas Brazaitis nepaisant to, kad Amerikos kongresas jį tyrė ir kaltės nerado?

Iškyla kitas klausimas: kas buvo ir yra suinteresuotas diskredituoti mūsų rezistenciją?

Tarkim, kad keli dažnai cituojami tekstai iš tiesų atspindi LAF’o meto Škirpos galvoseną. Kas tada? Iškyla kriterijų klausimas: ar vien tik šventuosius leistina gerbti? Susiduriame su faktu, kad politikoje šventųjų nebūna.

Amerikoje gerbiamas prezidentas Franklinas D. Rooseveltas. Jo nuopelnai dideli. Bet yra ir tamsioji pusė, visų pirma – Vokietijos miestų bombardavimas. Nužudyta, pažeidžiant visuotinai pripažintas karo normas, keli šimtai tūkstančių nekaltų žmonių. Šiuo metu aktualu, kad tarp motyvų buvo ir rasinis. Jis buvo linkęs galvoti, kad pasaulyje nebus taikos, jeigu vokiečiai išliks gausi, galinga tauta. Bombarduota turint tikslą išnaikinti kuo daugiau vokiečių. Savotiškas galutinis vokiečių klausimo sprendimas. Ar Vokietija iš Amerikos turėtų reikalauti to, ko reikalaujama iš mūsų?

Nuo pat savo administracijos pradžios Rooseveltas stengėsi nuslėpti Stalino nusikaltimus. Motyvai politiniai: jis norėjo gerų santykių, nenorėjo, kad visuomenėje kiltų pasipiktinimas.

Smulkus lietuvius liečiantis epizodas. 1942 metais būrelis Amerikoje gyvenančių lietuvių prašė Ameriką imtis iniciatyvos, kad sovietai leistų tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atstovams patikrinti lietuvių kalinių bei tremtinių būklę. Nieko iš to neišėjo: beveik tikra, kad Amerika nežengė nė žingsnio. O būtų buvę išgelbėta tūkstančiai badu mirštančių lietuvių. 1943 metais būtų buvę per vėlu, bet 1942-siais, reikalas buvo aktualus, nes ant pralaimėjimo ribos stovintiems Sovietams Amerikos parama buvo gyvybiškai svarbi.

Ar amerikiečiai turėtų Rooseveltą gerbti? Jis pasiekė kur kas daugiau negu Škirpa, bet jo nusikaltimai nepalyginamai sunkesni. Jam pakako svertų išgelbėti tūkstančius nekaltų žmonių. Tuo metu Škirpa, – jeigu iš viso jis kaltas, – nusikalto nebent tuo, kad per mažai kreipė dėmesio ir tokių kaip Raila ar voldemarininkai nedrausmino.“

Visas Kęstučio Skrupskelio straipsnis „Ar paminklai vien šventiesiems?“ ČIA.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
20 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Jules

„Nuo pat savo administracijos pradžios Rooseveltas stengėsi nuslėpti Stalino nusikaltimus. Motyvai politiniai: jis norėjo gerų santykių, nenorėjo, kad visuomenėje kiltų pasipiktinimas” – kas čia per nesąmonė? O gal jie bendražygiai, bendraautoriai, nemanai, Bačiuli? Ką sako rimtas BK šiuo klausimu apie bendrininkavimą ir dalyvavimą nusikaltime, jo slėpime? Kieno viceprezidentas, kokio prezidento pavaduotojas, Pasaulio liberal-dimokrtams pareiškė su pompa, kad Stalino Rusijoje nėr konclagerių? Arba, kad nebuvo iki to baisaus karo nugalabyta buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje virš 30 milijonų žmonių? Manot, kad Amerikos ir Anglijos ar Prancūzijos vadovai šito nežinojo, ane? Mes ne vaikų darželyje, kur mūsų pypliams plaunamos smegenėlės su tomis pasakomis jau laisvoje Lietuvoje – zombinami mažiukai pagal tobulą verslo planą, kad ateity vergų būtų tiek, kiek reikia, kad raudoniesiems… Skaityti daugiau »

StasysG

Nesupratau. Čia ištrauka iš straipsnio tiesoje.lt „Kęstutis Skrupskelis. Ar paminklai vien šventiesiems?” O kur paties p.Bačiulio tekstas?

stasys

Bačiulio tekstai į tema : youtube.com/watch?v=gRoUesSc4wo

Julesai,

ir ką čia naujo parašei? Turėtum džiaugtis, kad ir Bačiulis pakartojo tai, ką tu jau dešimtis kartų rašei. Tai ko toks nelaimingas? Ne tas kontekstas, ,,ane”? Ar konkuruojanti firma? 🙂

Kam

tave sargdinti kremliaus feldfebeli-skalike j. milaiti, tu ir taip nepagydomas, kito tokio nenuilstančio „kovotojo” prieš raudonąją olgarchija, su žiburiu nerasi. Loji nuo ryto iki vakaro tas pačias nesąmones metų metais, tau net tu visų nick’ų nebereikia, esi atpažįstamas per atstumą.

Amžinas

Vyksta procesas,vorai mezģa tinklus ir maitinasi į juos įsipainiojusiais,dvikojai padarai,vadinami protingais,taip pat rezga tinklus, pagauti kitus,bet tikriausiai jau ateina tas laikas,kada dvikojis padaras, pats paklius į savo suregztą globalinį tinklą,gana liūdnas procesas.

Jules

Man nėra ko trolinti, nes aš nesu baigęs jokios Aukštosios partinės mokyklos, kaip Kirkilas, bet man nepatinka Sovietsko felčeriai, keičiantys profesiją „zu den Feldwebel des Fensters”.

Jules

Tiesos kartojimas dar niekam nepakenkė, nes tai ne melo kartojimas. Ne, sakykime, Edward L. Bernays, Pasaulio propagandos tėvo ir išeivio iš Rusijos, veikalo „Propaganda“ triukų kartojimas, kad melas virstų tiesa ir pan. – apgaulinga reklama ar rinkiminiu pažadu, kurio, anot AMB, po rinkimų, po išrinkimų prezidentais, ministeriais, seimūnais ir merais niekas nevykdo. Tai tik apgaulė, reikalinga rinkimams laimėti. Tiesos nenorintiems žinoti primenu elementarią tiesą, kad prieš pat karą ir karo metu pgrindinėmis Amerikos sąjungininkėmis buvo dvi europinės galybės – Sovietija ir Anglija. Ir tai ne mano išradimas ar naujos kokios tai istorijos kūrimas, o tai, kas seniai pasauliui žinoma – tai, kad „the America‘s two most important military allies in the war were England and the Stalin‘s Russia-that is, the… Skaityti daugiau »

Jules

Kodėl puolamas Škirpa, o ne Raila lengvai galima paaiškinti, pavyzdžiui, lyginant du garsiausius XX amžiaus mokslininkus ir inžinierius, raketų tėvą, Wernher von Braun, išlaipinusį amerikiečius Mėnulyje ir Stalinui bombačkos kūrėją Manfred von Ardene, dukart Stalino premijos laureatą, su tais, kuriuos pakorė arba badu konclageriuose numarino. Vienus nuvarė pėsčiomis į Sibirą, o kitus į Reino konclagerius, badu numarinimo be vandens ir maisto, ir t.t. Galima įtarti, kad Raila buvo naudingesnis – davė daugiau naudos, daugiau pelno nei Škirpa? Dvigubų agentų mūsuose gan nemažai.

Kol šunys(Tiesos ,Propatria) loja ,karavanas eina:

Daug diskusijų sukėlusio klausimo atomazga: ant Mokslų akademijos nebeliko Generolo Vėtros atminimo lentos

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/daug-diskusiju-sukelusio-klausimo-atomazga-ant-mokslu-akademijos-nebeliko-generolo-vetros-atminimo-lentos.d?id=81838257&com=1

Atsirado

mat kalvis Ignotas – teisybės nešiotojas. Tau gal dar Stalino premiją suorganizuoti, kaip Gudaičiui-Guzevičiui, VU docentai tai abiem rankom už, ypač istorijos fakulteto. Ir ant Napoleono kepurės sumestų, juk jis pas tave ten be kepurės.
Ir kas su tavimi j. Milaiti ginčijasi? Jules su Dzeiku ir Dzeikas su Jules?! Paprašyk to felčerio vaistų, praeis noras ginčytis ir dvejintis ar trejintis.

Jules

O duoda rezervistai – Stalino premijas dalina. O kodėl man tik tokią kuklią premiją skiri, o ne, sakykime, Nobelio, kaip Brazauskas? Net nesuvoki, kas tas Manfredas iš Ardenų ir kokie jo nuopelnai mokslui ir už ką gavo tas dvi Stalino premijas? Su manimi pirmiausia pats ginčijiesi ir premijas po blatu iš po prekystalio davinėji, kaip Kristina žirnelius LK(b)P CK Pirmajam sekretoriui. Man visgi labiau svarbu nei su pačiu ginčytis, sužinoti, kaip Konservatorių pasveikins pasveikins savo ilgametį koalicinį kolegą, Vilniaus merą, su tokiu dideliu laimėjimu ir gal net BlackRock parama Vilniaus miestui šioje nelygioje kovoje su Lietuvos patriotais.

Al.

Redakcija, kodėl tą patį rašinį pateikia skirtingi autoriai ?

Kodėl

Tik kvailys gali nesuprasti: dėka užimamų pareigų Škirpa, o ne Raila turėjo galimybę įtakoti ar net keisti Lietuvos politiką; Škirpa, o ne Raila dar 1939 pr. siūlė nuo Prancūzijos-Anglijos ašies Lietuvai geopolitiškai persiorientuoti į nacistinę Vokietiją; Škirpa, o ne Raila įkūrė LAF’ą Berlyne ir tapo jo „vadu”; Škirpa, o ne Raila susitikinėjo 1940-1941 su įtakingais nacių vadais: Keiteliu, Brauchitschu, Canariu, Jodliu, Graebe etc; Škirpa , o ne Raila parengė ir 1941 sausį Graebei įteikė savo „Pasiūlymą Lietuvai išlaisvinti”; Škirpa, o ne raila buvo pagrindinis laidas tarp Abvero ir LAF’o; Škirpa, o ne Raila parengė dokumentus ir teikė naciams, kaip iš bolševikų išsilaisvinusi Lietuva tvarkysis nacių valdomoje „Naujojoje Europoje”…; Škirpos, o ne Railos ryšių dėka apie 30 LAF’o aktyvistų stovykloje prie… Skaityti daugiau »

StasysG

KODĖL? Kodėl puolamas Škirpa, ne Raila? TODĖL, kad B. Raila buvo Kairiųjų ideologas (nors vėliau 1941 buvo vienas iš Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) steigėjų, LAF propagandos komisijos pirmininkas). Beje, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje rasti jo 1940 metais rašyti PROkomunistiniai eilėraščiai: „Išsilaisvinimas“, „Dėkui tau, raudonarmieti! ” (žemiau), „Tautų brolybė“, „Niekuomet nesugrįš“. Ir todėl liberalams Raila labiau artimas nei Škirpa. —- Dėkui tau, raudonarmieti! Dėkui tau, raudonarmieti Mūs kraštan kad atvykai, Kad nuskriaustąjį valstietį Iš vargų išvadavai. Jums čia nesant mes kentėjom Priespaudoje užmiršti. Tik supratom, tik girdėjom, Kad Jūs esat ten laisvi. Mums „valdovai“ žiauriai draudė Apie jus laisvai kalbėt. Pakalbėjus – tuojaus baudė, Teko daug, už tai kentėt. Kas drąsesnį žodį tarė Apie jus, brangūs draugai, Tą kalėjiman uždarė Ir… Skaityti daugiau »

stasys

Stasys G > tik duok laisve radikaliam elementui Jis ne tik nušluos etiškumo normas bet ir šiandieninį aktualu klausimą pavers Lenino ideologiniu „būti ar nebūti” ? . Noriu tik priminti ginčas kyla su Vilniaus meru o ne liberalais .. todėl bandymai visus kitaip manančius ‘pritempti ‘ labiau kenkia . Čia tamstele ne raudonasis kampelis susirinkimams sekmadienį , todėl prašau paisyti ir etiškumo normu .

Stasiuk,

vienas žmogus nieko nesprendžia – net Stalinas nesprendė. Kai jis pabodo – ji nutručijo.

StasysG

Na p. Šimašius tikrai ne socdemas ar centristas ar valstietis. Jis – naujasis liberalas, nes kaip rašė lrytas,lt, „Iš Liberalų sąjūdžio pasitraukę ir naujuosius LIBERALUS kuriantys Aušrinė Armonaitė ir Remigijus Šimašius steigiamą politinį darinį pavadino Laisvės partija”. Taigi čia faktas. Etika ne prie ko.

stasys

Z.Vaišvila bando įkurti „nauju koncervatoriu ” partija ..ar man reikia manyti kad Jis iš ‘tipiško paksisto’ tapo katalikiškų pažiūrų žmogumi ? Kailį (oda) pavasarį keičia ne tik driežai ..mielas kolega. Stasiui G.

kodėlui

Pagal geriausias sovietinės propagandos instrukcijas Abverą pavaizdavote kaip kokį siaubą-baubą, nors tikrovėje Abvero vadas daugiausiai sąmokslų prieš Hitlerį surezgė.

20
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top