Aušra Maldeikienė. Ką man reiškia neoliberalizmas?

Atsakau į rinkėjo klausimą, kuris man buvo užduotas „Žinau, ką renku“ platformoje.

Kalbant labai bendrai, neoliberalizmą suprantu kaip tam tikrą ideologinę ir politinę (dažnai agresyviai libertarinę) poziciją, kylančią iš aštunto dešimtmečio pabaigos–devinto dešimtmečio pradžios „Naujosios dešinės“, kuri apytikriai tuo metu įsitvirtino visoje eilėje valstybių (Britanijoje, JAV, Naujojoje Zelandijoje… o nuo dešimto dešimtmečio vidurio – ir Baltijos valstybėse). Intelektualiai neoliberalizmą sieju su F. Hayeku, M. Friedmanu, J. Buchananu ir kt., politiškai – su M. Thatcher ir/ar R. Reaganu, kai kuriais atvejais jis, žinoma, šiek tiek komiškai gali būti siejamas ir su Rusijos filosofe Ayn Rand (t.y. Alisa Rosenbaum) ar M. Rothbardu. Nemanau, kad mano taikoma šios sąvokos vartosena kažkaip ypatingai skirtųsi nuo to konteksto, kuriame šis terminas įprastai vartojamas moksliniame ar platesniame politiniame diskurse.

Kalbėdama kaip politikė, vyraujančios neoklasikinės ekonominės teorijos paradigmos (labai abejoju jos gyvybingumu dėl pernelyg menko dėmesio institucijoms) niekada nevadinu neoliberalizmu, tad šį terminą palieku politekonominiams ar politiniams tekstams. Kodėl? Tiesiog labai jau daug reikėtų įvairių patikslinimų.

Rašydama ir kalbėdama labai stengiuosi neoliberalizmo terminą (tiksliau prefiksą neo-) vartoti tais atvejais, kai pastarąjį galima supainioti su klasikiniu liberalizmu arba Vokietijos ordoliberalizmu (pastaroji pozicija man intelektualiai ir emociškai artimesnė, nes čia laisva rinka derinama su stipria valstybe, kuri pajėgi naikinti viešajam gėriui pavojingas interesų grupes bei rinką ribojančius kartelius).

Galima, žinoma, paklausti, ar, kaip neretai įprasta, neoliberalizmo sąvoką pasitelkiu tam, kad atsiribočiau nuo rinkos ir individo laisvės? Iš dalies taip. Toks atsakymas galimas, tiesa, jis būtų pernelyg primityvus bei tiesmukas ir sietinas ne su ekonomika, o su krikščioniška asmenybės samprata.

Manau, kad rinka yra geriausias įmanomas daugelio klausimų (bet tikrai ne visų!) sprendimo būdas. Nesu linkusi nei pernelyg nerimauti dėl globalizacijos (priešingai, manau, tai neišvengiamas procesas, kuris nėra blogas per se, bet turėtų būti valdomas ar bent aiškiai apmąstomi jo keliami iššūkiai tautoms ir žmonių grupėms), nei dėl finansinio kapitalo įsigalėjimo.

Kokį turinį priskiriu neoliberalizmui? Irgi nieko perdėm originalaus: pirma, viešosios politikos klausimų sprendimas remiantis rinkos logika ir, antra, redukuotas, suprimityvintas valstybės vaidmuo.

Neoliberali praktinė politika pastatyta ant dviejų stulpų: (1) maksimalios konkurencijos (tikima, kad atsisakius reguliavimo ir maksimaliai atvėrus vidaus rinką konkurencija auga ir tai esą visada yra teigimas dalykas); (2) mažos valstybės (maksimali privatizacija bei griežtai ribotas biudžeto deficitas bei valstybės skolos dydis).

Iš esmės, kai kurie dalykai pavyko: tarptautinė prekyba milijonus išgelbėjo nuo skurdo, tiesioginės užsienio investicijos atnešė modernias technologijas; privatizavimas sumažino valstybę ir suteikė daugiau laisvės žmonėms. Tačiau pašalinis poveikis, arba, kalbant ekonomine kalba, alternatyvūs kaštai, irgi buvo labai dideli.

Nemanau, kad kainų (išskyrus natūralių monopolijų) reguliavimas būtų gėris ir duotų kokios nors naudos, tačiau beatodairiško kapitalo rinkų dereguliavimo ar prekybos barjerų naikinimo, laisvo darbo jėgos judėjimo protegavimas tikrai negali būti vertinami vienareikšmiškai.

Kaip rodo daugybė tyrimų, kapitalo ir finansų rinkų atvirumas, ypač kalbant apie trumpalaikes portfelines investicijas, nors ir mažina nuosavo šalies kapitalo poreikį ir taupymo lygį, bet jo poveikis augimui neįrodomas, o kaštai, įvertinus augantį ekonomikos nestabilumą ir galimas krizes, nusveria naudą (tai rodo pastarųjų ketverių metų TVF tyrimai).

Nors laisva prekyba milijonus žmonių išvadavo nuo skurdo, bet kitus į tą skurdą įstūmė: Lietuvos mastais nauda net vertinant oficialiai menkai apčiuopiama, ypač jeigu emigracijos nelaikysime vien laisvu asmeniniu pasirinkimu gyventi turtingiau, neoliberaliu mąstymu, tapatu geriau.

Neoliberalios ekonominės politikos pagilino nelygybę, o kalbos apie tai, jog kiekvienas gali uždirbti, tik turi norėti dirbti, baigia pagraužti viešąjį sektorių, kur nėra ir negali būti itin aiškaus ryšio tarp įdėto darbo bei paprastai būtinos aukštos kvalifikacijos ir fiksuoto atlygio. Galiausia, auganti nelygybė jau graso ir ekonominiam augimui bei jo tvarumui.

Esu įsitikinusi, jog agresyvi privatizacija ir vadinamoji taupymo politika (austerity), kai krizės metu, priešingai ekonominei logikai, mažinamas biudžeto deficitas (dvi priemonės, kuriomis visada pasirodo neoliberalizmas), galiausiai padaro daugiau žalos, nei duoda naudos. Lietuvos atveju, manau, tokia politika suformavo neslopstančią ir demografiškai pražūtingą emigraciją. Itin ironiškai vertinu taupymą viešojo sektoriaus naikinimo sąskaita, nes jo atkūrimas kainuos nepalyginamai daugiau, o XXI amžiuje gyventi be adekvataus švietimo, sveikatos apsaugos ar mokslo yra tiesus kelias į atsilikimą, tame tarpe – ir ekonominį.

Tiesa, gilesnį vidinį asmeninį pasipriešinimą neoliberalizmui siečiau su jam būdinga individo samprata. Neoliberalizmo ideologai buvo ir yra linkę žmogų paversti atomizuotu individu, kuris net pats save suvokia kaip rinkos elementą – savotišką įmonę, kurią organizuoja ir valdo jo verslininkiškasis pradas. Toks individas į save žvelgia ne kaip į Dievo kūrinį, o kaip į tam tikrą žmogiškojo kapitalo formą, kurios sėkmė pasirodo per vienintelę esą vertingą egzistencijos formą – maksimalų pelną. Tokios žmogiškosios dimensijos, kaip auka, kančia, pasiaukojimas, meilė ir panašiai, arba išnyksta, arba irgi pajungiamos naudos (visų pirma materialios) maksimizavimui. Kitas, kuris religinėje (ir krikščioniškoje mąstysenoje) pasirodo kaip Dievo pavidalas, tokiam rinkos apsėstam individui (ar jis vis dar žmogus?) yra jau nebe žmogus su asmenine būties žyme, o tiesiog konkurentas.

Save toks individas mano galįs kurti ir formuoti (paplitusi vadinamojo pozityvaus mąstymo ar kaučerių veiklos prielaida), tačiau čia matau dar vieną įtampos židinį – tarp aktyvios savireguliacijos (pats esu sau kūrėjas) ir paklusnumo normai. Galiausiai savirealizacija virsta ir pasirodo kaip socialinių vertybių eižėjimas, jų fragmentacija, nyksta socialinis solidarumas, prarandama vidinė gyvenimo prasmė ir … atsiveria būties tuštuma.

Visuomenės gyvenime tokia autonomiškų naudos gavėjų tarpusavio kova virsta depolitizuotais socialiniais ir politiniais santykiais: visuomenė byra, valstybės prievolės piliečiams menkėja, bendruomeninės vertybės ir bendruomeniniai paramos ir saugos institutai naikinami. Kita vertus, kadangi neoliberali galvosena remiasi prielaida, kad individuali autonomija negali būti ribojama jokiomis socialinėmis formomis, kyla klausimas: kokią tada formą gali turėti politinė opozicija?

Tai, kas mane atgraso nuo neoliberalios galvosenos, yra būtent tokia neišspręsta ir, atrodo, net nesuvokta ir bent lietuviškame kontekste neapmąstyta prieštara tarp autonomijos ir disciplinos: jeigu nėra išorinės, nuo žmogaus nepriklausomos kontrolės formos, o laisvė ir laisvės ribos veikia individo sąmonėje kaip susiję dalykai, tai pretenzija į individualią laisvę ir radikalų savęs pažinimą bei pokytį pasirodo esanti vidujai problematiška.

Maldeikiene.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
12 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
grynai rusiškas, putinistinis požiūris

ruskeliai taip bandė gyventi prie putino.
laimi stipriausias, apsukriausias.
jokios krikščionybės.
na maldeikis – tai gerai žinomas grušnikas, nenuostabu kad maldeikienė propaguoja rusiškas vertybes – tik negi tai LS ir Kuolio vertybės?

Jei pradėti iš toli,tai viskas

prasideda dar vaikystėje,kiek tėvai vaikui nustato ribas,geriau 10 Dievo įsakymų ribose,ir kiek vaikas auga jas žinodamas.Kaip teigia psichologė R.Bačiulytė,tėvų pareiga vaikui laiku nuimti karūną ir mokyti jį bendradarbiauti,dalintis,draugauti,suprasti,kad ir kiti turi norus ir poreikius.Mokėti išklausyti ir būti išklausytam.Tai būtų solidari krikščioniška visuomenė,kuri vis nuklysta,deja, to neišauklėto egocentrizmo link,kai kada su visomis kraštutinėmis karinėmis pasekmėmis.

Dzeikas

Neoliberalia visuomenes sankloda ikast gali tik salys su stipriomis krikscioniskomis vertybemis.
Cia panasiai kaip alkoholio vartojimas.Taurele konjako vidujai moralu zmogu atpalaiduoja, nuima tokiam susikaustyma.
Chama gi pavercia gyvuliu nuo povo iki kiaules.Nelygu isgertu taureliu skaicius.
Laisvam zmogui taure konjako gali buti vaistai, chamui – tik pagunda.

Dzeiko pasisakymo vertimas

Neoliberalią visuomenės sanklodą įkast gali tik šalys su stipriomis krikščioniškomis vertybėmis.
Čia panašiai kaip alkoholio vartojimas.Taurelė konjako vidujai moralų žmogų atpalaiduoja, nuima tokiam susikaustymą.
Chamą gi paverčia gyvuliu – nuo povo iki kiaulės. Nelygu išgertų taurelių skaičius.
Laisvam žmogui taurė konjako gali buti vaistai, chamui – tik pagunda.

apie neoliberalizmą

neoliberalizmas baigsis patobulintu feodalizmu – karporatokratija

apie neoliberalizmą

neoliberalizmas mažos valstybės duobkasys

Čudila

Neoliberalai neneigia valstybės kišimosi į ekonomiką, kai reikia imtis antikrizinių priemonių, verslo stimuliavimo priemonių. Viskas, ką valstybė daro rinkos naudai, traktuojama kaip gėris. Išimtimis tampa valstybės socialinės programos, ekonomikos stimuliavimas per masinę paklausą, valstybės teikiamos paslaugos visuomenei per nerinkos mechanizmus (pavyzdžiui, nemokamas švietimas, nemokama sveikatos apsauga). Valstybės kišimasis į rinką per dalyvavimą gamyboje ekonominio agento vaidmenyje, tiesioginis reguliavimas, aktyvi fiskalinė politika, visuomeninis paskirstymas traktuojami kaip vienareikšmiškas blogis…

Dzeikas

Cudilai:
Esant silpnoms valstybes institucijoms ir stipriems monopolinio kapitalo veiksniams, pirmosios pajungiamos veikti pastaruju naudai be ypatingu pastangu ir pasipriesinimo.
Ir atgaline eiga mazai tiketina.
O tada kas ten blogis , o kas geris bus traktuojama ne pagal neoliberalizmo teorija, o pagal monopolinio kapitalo veiksniu nuomuone ziuresiancios 2, geriausiu atveju 3 zingsnius i prieki.

Julius Puras

” stipria valstybe, kuri pajėgi naikinti viešajam gėriui pavojingas interesų grupes bei rinką ribojančius kartelius” tai yra feminizmas ir dar daugiau tai yra jau tam tikra neoautoritarizmo forma kada žmonių grupė per rinkimus patenka į valdžia ir pradeda naikinti kitas grupes. Tokiu būdu Hitleris su savo grupe atėjo į valdžia Ir mes visi žinome kuom tai baigėsi. Mano patarimas rinkėjams laikytis kuo toliau nuo viską naikinančiu feminisčių. Ir dar su vokišku raugu.

Dzeikas

Man regis ivairias sudetingas sociologines teorijas spresti ar vertinti asociatyviai. Tai stai, tas neoliberalizmas kaip ekonomine ir politine teorija prilygtu teiginiui, kad ekonimiskiausia ir efektyviausia automobiliu vaziuoti auksciausiaja pavara. Ko gi ne, pagalvosite jus turedamas galvoje 6 eiliu greitkeli kur asfaltas lygus kaip stalas ir ikalnes/nuokalnes tik >1% statumo, automobilis pakrautas 25% ir variklis,ir visi agregatai kaip laikrodis dirba. Aha…o jeigu yra reikalas sustoti? Sunegalavote, jums bloga? Kaip su 5 pavara po to vel pajudeti? O jeigu reikia nuvaziuoti i prastesni kelia? O jeigu cilindruose slegis zemas, nes ziedai issideveje? Tada gaunas jei prilyginsime Lietuva automobiliui,kad vaziuodami smeliu ,kaip kvaileliai imeteme auksciausia pavara , gazas-dugnas ir staigiai sankaba atleidome. Net jeigu ir busime pirmi kelis kilometrus, tai po ilgai ilgai… Skaityti daugiau »

Julius Puras

” stipria valstybe, kuri pajėgi naikinti viešajam gėriui pavojingas interesų grupes bei rinką ribojančius kartelius” jaigu apie neoliberalizma Lietuvoje kalbama tai apie femizma yra vos ne tabu. Kalbant apie neoliberalizma ir liberalizma ir žvelgent į interesų grupuotes (feministu taipogi) tai jos nieko bendra su laisve ir netgi ekonomine laisve neturi. Kiekvieną ideologija ir žmonės kurie ją prisidenginėja turi vieną tiksla varžyti žmoniu laisves ir valdyti visuomene.

Julius Puras

” stipria valstybe, kuri pajėgi naikinti viešajam gėriui pavojingas interesų grupes bei rinką ribojančius kartelius” Tie du komponentai feminizmas ir neoliberalizmas. Pavyzdys galėtų būti Karbauskis. Jis naudojasi feministinė ideologija savo demagogijoje „alkoholizmas viešas blogis” ir taip patenka kaip pozityvus personažas į feministu sąmone, neoliberalas nes yra stambaus verslo atstovas kuris nori sudaryti lyges sąlygas smulkem ir stambiam verslui. Už jo tariama lygibe naikinantis „rinka ribojančius kartelius”.

12
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top