Author name: Tiesos.lt redakcija

Eglė Kusaitė’s Final Speech at the Vilnius Regional Court

Lithuanian text of the speech here.

In a court hearing held on 8 November 2012, the chairwoman of the College of Judges V. Švedienė announced that the investigation of evidence had been finished and that the court proceeded to final speeches. During the same hearing, prosecutor M. Dūda presented to the chairwoman of the College of Judges V. Švedienė the material that had not been there in the case before and that, as it transpired later on, had been received from the Karlsruhe district court of Germany in accordance with the Lithuania’s request for legal assistance. This material was received in the Office of the Prosecutor General of Lithuania on 14 October 2010, i.e. before my case was referred to a court of law on 29 October 2012.

Norilsko vyčiai

Prieš 60 metų, 1953-iųjų gegužės–birželio sandūroje, Norilsko sovietiniuose lageriuose prasidėjo politinių kalinių sukilimas. Kaip liudijo sukilimo dalyvis kunigas Česlovas Kavaliauskas, kalinių pasipriešinimą nulėmė į lagerius patekę ukrainiečių ir lietuvių jaunuoliai: „Ypatinga svarba (ir garbė!) mūsų ir ukrainiečių jaunimui, kurie atsivežė neklusnumo ir maišto dvasią. […]. Išnyko determinizmas ir pasyvumas. Toks jaunimas pamažu keitė visą lagerio atmosferą. […] Įvyko evoliucija naujosios, pokarinės kartos, kuri neretai žengė į mirtį, pasipriešindama vergvaldžių sauvalei. Taigi reikėtų pripažinti, kad miško brolių aukos nepražuvo veltui. […]. Pažinau daugybę jaunuolių – ir lietuvių, ir ukrainiečių, – kurie anuo metu atėjo į lagerius su nauja nuostata: verčiau mirti, negu vergauti“.

Lietuvos Sąjūdis: turime atgaivinti pilietį – savo krašto šeimininką

Minint Lietuvos Sąjūdžio 25-ąsias metines dera atkreipti dėmesį į aktualumo nepraradusias šio „savaveiksmio pilietinio judėjimo“ programines nuostatas. Jomis žymėtos laisvos tautos – savivaldžios politinės bendruomenės, Lietuvos šeimininkės – kelio gairės.

Tiesos.lt portalas skelbia [strong]Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bendrosios programos[/strong], priimtos 1988 metų spalio 23 dieną Steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime, ištraukas:

Iš propagandos frontų: VSD aptarnaujanti žiniasklaida imasi savicenzūros

Kaip jau ne kartą teko įsitikinti, po kurio laiko tokios savo tarnystės VSD žiniasklaida susidrovi ir jos įrodymus imasi naikinti – taip iš LRT archyvo jau yra dingusios Nemiros Pumprickaitės laidos, nukreiptos prieš FNTT vadovus ir Seimo Antikorupcijos komisijos narius.

Vienas ryškiausių tokios savicenzūros pavyzdžių – „Lietuvos rytos“ žurnalistės Astos Kuznecovaitės publikacija „N.Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus“: pasirodžiusi gegužės 27-ąją netrukus jau buvo išcenzūruota.

Skelbiame pradinę publikaciją mėlyna spalva pažymėdami tai, kas buvo pašalinta.

Kęstutis Milkeraitis. Nuo A.Ūso apatinių iki Sąjūdžio jubiliejaus

Vilniaus miesto apylinkės teismas rimtu veidu aiškinasi, ar tikrai į Stankūnų butą Kaune atvykęs senelis Vytautas Kedys ten matė a.a. Andrių Ūsą vienomis apatinėmis kelnaitėmis.

Tokiais pat rimtais veidais ruošiamasi dvidešimt penktajam Sąjūdžio jubiliejui.

Kas bendro tarp šių dviejų faktų?

Ogi nieko.

Tiktai klausimas: kaip mes nusiritome nuo ano meto reikšmingumo iki to, kas vyksta nūdien. Taip pat ir teismuose.

Prasideda teismai prieš Garliavoje budėjusius ir nukentėjusius asmenis

Kauno apylinkės teismas (Kęstučio g. 29) pradeda administracinių bylų prieš Garliavos mergaitės gynėjus, budėjusius per Garliavos šturmą 2012 m. gegužės 17 d.

Birželio 3 d., pirmadienį:
9.00 – Juozas Vaikšnoras
9.30 – Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė
10.00 – Violeta Milevičienė

Birželio 4 d., antradienį:
9.00 – Gracijus Lapinskas
9.30 – Dainius Stonys
10.00 – Dalija Bulotienė
10.00 – Raimundas Čiegis
10.00 – Arturas Zadoroznuj

[strong]Birželio 6 d., ketvirtadienį[/strong]:
9.00 – Antanas Tamulis
9.00 – Rimantas Radišauskas

Kokioje salėje bus nagrinėjama kokia byla, galima susižinoti raštinėje.

Dalyvaudami teismuose stebėtojais prisidedame prie teisingumo pergalės.
Būkime solidarūs!

Scroll to Top