Author name: Tiesos.lt siūlo

Prokuroras D. Raulušaitis aiškinsis, ar policija gali imtis prieš piliečius sadistinių veiksmų

ekspertai.eu

[…]
Daugiau nei prieš dvejus metus (2011 m. balandžio 22 d.) į priėmimą pas generalinio prokuroro pavaduotoją užsiregistravusius ekspertai.eu atstovus vakar priėmė Darius Raulušaitis.
[…]
ekspertai.eu teiravosi D. Raulušaičio apie naujas visuomenę sukrėtusias rezonansines istorijas, pavyzdžiui, Garliavos šturmą ir informacijos apie banko „Snoras“ atžvilgiu planuojamus veiksmus nutekinimą dienraščiui „Lietuvos rytas“.

Dainius Paukštė. Savęs griovimas: ištirpsime ar išliksime?

paukštė.lt

Solidumo Lietuvoje nebeliko. Nei politinio, nei ekonominio, nei socialinio, nei kultūrinio, nei finansinio, nei energetinio – jokio… Lietuva pavirto į didelį M raidės simboliu pažymėtą greitojo maisto restoraną, kurio lankytojai turi tik vieną tikslą – kuo greičiau prikimšti pilvą nesvarbu kuo, nemąstant apie savo sveikatą. Svarbu, kad pilvas čia ir dabar būtų prikimštas. Rytoj – vėl tas pat. Šalia tokios užeigos nepavargdami plasnoja greito maisto gamintojai (vienadieniai drugiai) – masinės informacijos priemonės bei kiti įvairių sričių drugiai – ekspertai. Jų vertinimai, kaip ir žiniasklaidos, paviršutiniai: „vakar buvo mažiau nei užvakar, todėl šiandien tendencijos…Lietuvai, nedarbo, emigracijos, dujų kainų mažėjimui, atominės energetikos vystymui ir pan. … labai palankios…“. Jau kitą dieną šių prognozių niekas nebeatsimena. O ekspertai, pasirodo, skaičiuoja: kelis kartus jų pavardės viešoje erdvėje buvo paminėtos daugiau nei „varžovo“. Sportas? Tuomet kokia tokių „prognozių“ vertė? Tikrasis ir svarbiausias mūsų valstybės vienadienis drugys yra premjeras, besistengiantis pratęsti savo egzistavimą, kaip niekas kitas Lietuvoje: po kiekvieno maitinimosi (t.y. susitikimo su kuo nors,) sugeba du ar net tris kartus per dieną viešai ir kardinaliai pakeisti savo nuomonę…

Albinos Kavaliauskaitės skundas dėl sveikatos sutrikdymo darbe

Skelbiame Albinos Kavaliauskaitės, Laisvės gynėjos, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus, Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkės, pranešimą VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktorei Jelenai Kutkauskienei, fizinės medicinos ir reabilitacijos vedėjui Tomui Sinevičiui, darbo saugos ir sveikatos specialistui, poliklinikos darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui.

Gailius: VSD vadovauja pareigūnai, sulaužę priesaiką valstybei

[em]„Valstybės saugumo departamentui (VSD) vadovauja tikrai ne tos kompetencijos ir ne tos sąžinės žmonės, kurie turėtų ten būti. Žmonės, kurie neturi jokių patriotinių jausmų ir seniai sulaužę savo priesaiką“, – tvirtina buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas generolas, Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius. Pretekstu pokalbiui tapo vis labiau aiškėjantys duomenys, kad grubiai iš FNTT išvaryti pareigūnai pradėjo aiškintis dalykus žuvusio pulkininko Vytauto Pociūno byloje, kurie stipriai pakenktų jį šmeižusių saugumiečių reputacijai.[/em]

Vytautas Landsbergis. Brolybės Sąjūdis

lietsąjūdis.lt

[em]Kalba Lietuvos Sąjūdžio XIV suvažiavime[/em]
[em]2013-06-01, Vilnius[/em]

Minėdami savo organizacijos 25-metį, turime daug progų pažvelgti atgal ir įvardyti, ką Lietuvos Sąjūdis yra daręs ir padaręs. Ką mūsų Sąjūdis reiškė tarptautiniuose istoriniuose lūžiuose – juolab svarbu. Tačiau aš noriu pamąstyti apie padėtį dabar bei rytoj ir, ką Sąjūdis reikštų savo geriausia esme šiame pakrikusiame pasaulyje, galimai šokančiame ant bedugnės krašto. Tai savivokos bandymas, kuris liestų ne tik Lietuvą.

Arkivyskupas Gintaras Grušas: „Sąjūdis davė daug vaisių, bet neišgydė tautos žaizdų“

Bernardinai.lt

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo kalba, pasakyta birželio 3 d. Seime minint Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dvidešimtpenkmetį.

Jėzus Kristus Naujajame Testamente pateikia sugretinimą: „Į ką panaši Dievo karalystė, ir su kuo man ją palyginti? Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį ėmė žmogus ir pasėjo savo darže. Jis išaugo į medelį, ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose“. (Lk 13, 18–19). Panašiai nuaidėjo Sąjūdžio metu daina apie gegutę, kuri klevelyje įsitaisiusi čiulbėjo, o jos širdelėje – visa Lietuva. Kur gi sėkla tai skambiai dainelei, jei ne pirmame posme: „Balnokit, broliai žirgus“ ir „Paduok, sesute, kardą“. Gegutės širdies daina kyla iš Tėvynės meilės sėklos, pasodintos brolio ir sesers širdyse – tai meilė, teikianti drąsos stoti į kovą. Taip ir Dievo Karalystė prasideda nuo smulkaus grūdelio mūsų širdyje.

Scroll to Top