Birutė Valionytė: „Valdžia negirdi Lietuvos piliečių“

Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidentės Birutės Valionytės kalba iškilmingame Kovo 11-osios posėdyje minint Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Prieš 24 metus atkūrėme nepriklausomą valstybę – čia, šioje salėje. Buvome susitelkę ir ryžtingi. Visi jautėmės padarę ypatingai svarbų darbą.

Įvykiai Ukrainoje mums primena tą didžiulę įtampą ir atsakomybę, kuri užgulė tada mūsų pečius. Todėl įvykius Kijeve išgyvename šiandien iš naujo. Ukrainiečių tauta pasirinko integracijos kelią į Vakarus. Rusija iškart panaudojo karinę jėgą ir okupavo Krymą. Tai suvienijo ukrainiečius. Ukraina paskelbė mobilizaciją ir aiškiai pasakė, kad gins savo valstybę. Padėtis šalyje yra labai sudėtinga, bet aš tikiuosi, kad ukrainiečiams užteks šalto proto ir ryžto, ginant savo valstybę bei įgyvendinant esmines reformas.

Lietuva pagal išgales remia Ukrainą ir diplomatiniais kanalais nuveikė nemažą darbą. Žinau, kad Ukrainai labai svarbu, jog Lietuvos ir Latvijos ambasadoriai ir šiandien yra Kryme. Garsiai iki šiol žadėta ES pagalba iš esmės baigiasi išreikštu susirūpinimu dėl padėties Ukrainoje. Tiesa, yra konkretūs pažadai finansiniai paramai, kuri ypač reikalinga.

ES trypčioja vietoje todėl, kad visos didžiosios šalys pirmiausia gina savo interesus. O Prancūzija ir toliau rengiasi parduoti karinius laivus Rusijai, kurių vienas net vadinasi „Sevastopolis“. Krymas nuo Paryžiaus toli. NATO yra ryžtingesnė. Faktiškai šalys nenori sugadinti santykių su Rusija ir nepažeisti savo ekonominių interesų. Tai žinodama Rusija gali Ukrainoje veikti laisvai, nes Rusijos veiksmų neužkardo Europos ir JAV susirūpinimas ar diplomatinės priemonės.

Ar XXI amžiuje Europa gali pasipriešinti ryžtingai agresijai? Akivaizdu, kad ne. Perdaug visų skirtingi interesai. Jei Rusijai pavyks suskaldyti Ukrainą, ir pasaulis ramiai stebės, visiškai aišku, kad Rusijos ekspansijos kryptis toliau bus nukreipta į Moldovą ir Baltijos šalis. Taigi, rūpestis yra didžiulis.

Įvykiai Ukrainoje mus privertė sunerimti. Supratome, kokia šiandien, pabrėžiu žodį – šiandien, yra trapi taika. Dar vakar atrodė – esame saugūs. Lietuva priklauso Europos Sąjungai ir NATO, o karas, jei ir vyksta, tai kažkur toli, ne prie mūsų. Dabar visiems akivaizdu, kad Rusijos strateginis tikslas yra susigrąžinti buvusios imperijos ribas.

Taigi, ar saugūs esame? Lietuvos Respublikos Prezidentė ir krašto apsaugos ministras ramina, kad galime miegoti ramiai, kad NATO yra mūsų saugumo garantas. Taip, NATO papildomai atsiuntė į Zoknius 6 naikintuvus. Bet kai taip lėtai tarptautinėse organizacijose yra priiminėjami sprendimai ir kai žinai, kad Lietuva privaloma tvarka nuo 2008 m. neberengia Lietuvos piliečių ginti valstybės, o yra apsiribota savanoriais ir profesionalia kariuomene, jautiesi išties nejaukiai, ir tokia krašto gynybos doktrina kelia rimtas abejones. Tikiu ekspertais, kurie teigia, kad Lietuvos kariuomenės mobilūs daliniai yra aukšto profesionalumo.

Bet iš istorijos žinau, kad šalis apsigina tik tada, kai ją gina visi šalies piliečiai. Kai jie yra parengti tam, jie žino, kaip tai daryti. Liberalizmo šioje srityje negali būti. Esu įsitikinusi, kad šalies gynybos doktriną reikia grįsti mišrios gynybos sistema. Šalies gynybos sistema turi būti pagrįsta piliečių pareiga ginti Tėvynę ir savanoriškumo principu. Suprantu, kad tam reikia atitinkamų finansinių ir logistinių išteklių. Bet seniai yra žinomas posakis: kas nefinansuoja savo kariuomenės, tas tikrai finansuoja svetimą.

1990 m. kovo 11 d. atkūrėme Lietuvos valstybę antrą kartą. Per 24 metus pasiekėme daug. Lietuva ne tik sugrąžinta į pasaulio žemėlapį, bet tapo pilnateise Europos Sąjungos ir NATO nare bei kitose tarptautinėse organizacijose. Pasaulis vėl išgirdo garsų Lietuvos vardą. Per šį laikotarpį perėjome nuo planinio ūkio prie rinkos ekonomikos. Lietuvoje gaminama produkcija tapo konkurencinga Europos ir pasaulio rinkose. Šiemet tapome net kosmine valstybe. Aukštosios mokyklos rengia kvalifikuotus specialistus. BVP per šį laikotarpį padidėjo beveik 3,7 karto. Bet vidutinė socialinė pensija Lietuvoje yra, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis yra viena mažiausių ir mažesnė yra tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Ekonominė atskirtis pasiekė pavojingas aukštumas ir tai kelia papildomą įtampą šalyje. Tai jau tampa ne tik ekonominis, bet ir nacionalinio saugumo klausimas. Šiandieną valdžia ne tik kad nebesikalba su Lietuvos piliečiais, bet dar ir ignoruoja jų konstitucinę teisę. Reikia suklusti.

Pirmą kartą Lietuvoje surinkti parašai dėl referendumo rengimo. Gerbiamieji, reikia aiškiai pasakyti, kad nėra Europos Sąjungoje šalies, kuri be apribojimų parduotų žemę užsieniečiams. Vienokie ar kitokie, bet visose šalyse yra. Lietuvos valdžia 10 metų buvo kurčia ir drįstu teigti – netgi ignoravo šį klausimą. Dabar, kai surinktas reikiamas parašų skaičius, žemės pardavimo saugiklių nustatymo klausimas pradėtas svarstyti. Bet ar to nebuvo galima padaryti anksčiau? Džiugu, kad Lietuvos piliečiai pasielgė pilietiškai, bet man visiškai nesuprantama, kodėl valdžia išliejo tiek politinių intrigų, net pykčio iniciatyvinės grupės atžvilgiu.

Visa ši įtampa kilo tik todėl, kad valdžia negirdi Lietuvos piliečių. Atotrūkis tarp valdžios ir žmonių, nepasitikėjimas valdžia šiandieną Lietuvoje yra toks didelis, kad tai tampa jau ir papildoma įtampa demokratijai. Šį klausimą jau būtų galima ir privalome svarstyti šalies gynybos taryboje, bet valstybės gynybos taryba, pasirodo, dėl politikų ambicijų negali susirinkti. Tenka konstatuoti, kad po 24 m. Lietuvos politikai taip ir nesuvokė valstybės etiketo sampratos. Man, balsavusiai už nepriklausomos valstybės atkūrimą, yra skaudu apie tai kalbėti. Bet, deja, būtina. Tokia padėtis šalyje yra pavojingi. Tik valdžios dialogas su tauta ir abipusis supratimas skatina šalies kūrybines galias. Kito kelio elementariai nėra.

Mūsų kalba yra pramotė visoms Europos kalboms. Tauta, kuri savąja kalba kalba apie 4 tūkstančius metų. Mes išlikome ir tebekalbame šia pačia archajiškiausia kalba Europoje turime būti dėkingi savo protėviams ir tėvams. Vadinasi, jie sugebėjo apginti savo žemę, papročius, tradicijas, tapatybę ir savo kalbą – kaip svarbiausią savo išlikimo garantą. Ar dabartinės Lietuvos valstybės aukščiausi pareigūnai ir politikai supranta lietuvių kalbos išsaugojimo svarbą? Ar jaučia atsakomybę už tai? Akivaizdu, kad ne visai. Kalba yra nuolat kintanti, bet kertiniai kalbos sandaros akmenys privalo būti išsaugoti. Juk ne vienam lietuviui gyvenančiam savo etninėse žemėse, dabartinėje Lenkijos Respublikoje, nekyla net mintis reikalauti keisti lenkų kalbos alfabetą. Lietuvos teritorijoje nėra lenkų etninių žemių. Yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečių palikuonys, kalbantys vietine kalba. Nenoriu plėstis į lietuvių tautos lenkinimo platesnes peripetijas, noriu tik pasakyti, kad labai nemalonu, kai Lietuvos piliečiai Briuselyje šmeižia savo valstybę. LDK piliečiai, kalbantys vietine kalba, nėra tautinė mažuma. Jie yra tautinė bendrija, išlikusi nuo tų laikų, kai LDK valstybinė kalba buvo lenkų. Šio klausimo klaidingos juridinės formuluotės traktavimas politikų ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos nuolatinis eskalavimas kelia šalyje įtampą ir absoliučiai jokių problemų (pabrėžiu) neišsprendžia. Lenkijos perdėtas rūpinimasis kitos šalies piliečiais yra ne kas kita, kaip Lietuvos valstybės aiškios politikos nebuvimas tuo klausimu. Savalaikis (pabrėžiu žodį) nepatogių klausimų neišsprendimas atvedė į dabartinę situaciją.

Tuo tarpu Lietuvos Respublikos piliečiams, kalbantiems vietine kalba, Lietuva privalo skirti papildomą dėmesį ir daryti viską, kad jie jaustųsi visaverčiais Lietuvos valstybės piliečiais. Mano galva, šio klausimo sprendimas yra kuo artimesnis valdžios bendravimas su kitakalbiais. Tokie susitikimai turi būti Lietuvos Respublikos Prezidentės, Seimo Pirmininkės, Ministro Pirmininko, Seimo narių nuolatinėje darbotvarkėje. Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų rajonuose ir kitur jūs turite susitikti ne su savo partijų lietuviškai kalbančiais žmonėmis, jūs privalote susitikti su vietine kalba kalbančiais žmonėmis. Taip, kaip tai darėme mes, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai, kai buvo sudarytas susitikimų grafikas, kai buvo bandoma šį kraštą atplėšti nuo Lietuvos. Taip, tai sudėtingi susitikimai. Seimo nariams lankytis Šalčininkų tūkstantmečio vidurinėje mokykloje nebūtina. Ten puikiai dirba mokytojai savo darbą.

Gerbiamieji, jūs privalote vykti į kaimus ir miestelius ir kalbėtis su žmonėmis. Tai jūsų, politikų, pareiga. Ir nesvarbu, kad Lenkų rinkimų akcija padarys viską, kad tokie susitikimai neįvyktų. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba buvo nutiesusi bendravimo tiltus. Deja, šitie tiltai buvo sugriauti. Jeigu nenutiesime iš naujo šių tiltų, politikai, puikiai besinaudojantys demokratiniais instrumentais, šį kraštą ir toliau tolins nuo Lietuvos. Politinis judėjimo vektorius yra nukreiptas ta kryptimi.

2013 m. Lietuvoje begyveno 2 mln. 971 tūkst. 905 gyventojai. Lietuvoje sparčiausiai mažėja gyventojų skaičius visoje Europoje. 1990–2012 m. iš Lietuvos emigravo 769,5 tūkstančiai gyventojų arba visas Vilnius ir Panevėžys kartu sudėjus. Politikai džiaugiasi, kad 2007–2013 m. Lietuvos emigrantai į Lietuvą pervedė beveik 28 mlrd. Lt. Kodėl tapome labiausiai tirpstanti tauta Europoje? Kodėl Lietuvos piliečiai bėga iš Lietuvos? Ar Lietuvos valstybė turi konkretų veiksmų planą, kaip tai sustabdyti? Ar bent suvokiamos šio proceso pasekmės ateityje?

24-ais atkurtos valstybės egzistavimo metais tenka konstatuoti, kad Lietuvos valstybė šiandieną dar yra trapi ir jos trapumas slypi ne tiek išorėje, kiek šalies viduje. Šalies vidiniai prieštaravimai yra pasiekę pavojingą ribą. Ir mes visi kartu privalome rasti optimaliausius jų sprendimus, be jokių ambicijų ir partinių įsižeidimų. Tam siūlau sukurti Tautos smegenų centrą, kuris formuotų Lietuvos valstybės vystymosi raidos ir lietuvių tautos išlikimą ateityje.

Sąmoningai suformuluoju aštriai, kad išgirstumėte. Kiekviena save gerbianti valstybė turi šalies vystymo raidos centrą, kuris yra prie aukščiausio valstybės pareigūno institucijos. Jis turi parengti tautos išlikimo strategiją ir nustatyti veikimo vektoriaus kryptį. Mes per daug praradome, todėl privalome veikti skubiai. Šis klausimo sprendimas nebegali būti tik partijų lygmens klausimas, kai kas ketveri metai vektorius keičia kryptį, o tai reiškia, kad nėra judėjimo į priekį. Lietuvos laivelis tiesiog yra sukiojamas vietoje, kai jis tuo tarpu turi kryptingai, nepriklausomai nuo išorės vėjų, plaukti jam nustatyta linkme. Ta kryptis – tai lietuvių kalbos išsaugojimas, nepriklausoma valstybė, valstybės vientisumas ir saugumas, demokratijos užtikrinimas, piliečių teisių apsauga ir piliečių gerovė, kurioje visiems būtų gyventi gera. Čia mūsų žemė, čia mūsų namai, kitos mes neturime, o gerovė priklauso nuo mūsų pačių sugebėjimo ją kurti. Tai mūsų Kovo 11-oji. Mūsų atkurtos 1990 m. kovo 11 dieną Lietuvos valstybės gimtadienis.

Šalia rūpesčių, pasidžiaukime ir Lietuvos didžiuliais pasiekimais. Esame talentinga tauta, išauginusi čiurlionius, sabonius, asadauskaites, meilutytes. Gaminame lazerius, mūsų pramonė dirba su aukštosiomis technologijomis. Išsaugojome net sutartines, išauginome puikų jaunimą, kuris pagamino pirmąjį palydovą į kosmosą. Pasidžiaukime šiais laimėjimais! Jie iš tikrųjų ženklūs per 24 metus. Ir pasijauskime esą šeimininkai mūsų žemės ir supraskime – kad tik nuo mūsų sprendimų ir nuo mūsų veiksmų viskas priklauso.

Su švente, gerbiamieji.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
19 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Sutinku suautore

Bet ką daryti su konservais, liberastais, socdemais kurie parduoda Lietuvą?

Panele Birute

Nesijaudinkit. ateis laikas me jiems įstatysim tokius garsikalbiu, kad jie girdės net miegodami. Bus laikas tam ir….

Ukrainoje Maidane kovojo

ir pagrinde savo gyvybes aukojo tautiškos pakraipos ukrainiečiai.Tad kodėl Lietuvoje taip žeminami tautininkai?Tai ta jėga,kuri tikrai pasiruošusi ginti Lietuvą be postų ir įspūdingų algų.Ir keista,kaip konservatoriai glaustosi apie Ukrainą,kuriai nepriklausomybę iškovoja nacionaliai nusiteikę kazokai.Už kurių drąsūs ir visi kiti.

Galėjo Birutė ir

per TV3 drąsiau užsistoti signatarus,kurie neatėjo į Landsbergio ir valdžios gerovės šventę.Galėjo nors puse lūpų prasitarti…Tos pompastiškos šventės šiandien nedera su rimtimi,puolant nedraugiškai kaimynei.Keistai atrodo.Išjungiau TV.

Taigi

Tai Valionytei vis neužtenka: visokių gėrybių už parašėlį iš Lietuvos prisiplėšė, didžiulę rentą gauna ir dar nepatenkinta, jeigu galėtų, jeigu valdžia ją girdėtų, tai daugiau iš Lietuvos valstybės pasipelnytų.

To Galėjo Birutė ir       2014-03-11 20:49

O kas jus puola galiu paklausti?
Su Švente ponia (as).

Taigi to Ukrainoje Maidane kovojo

Iš ką iškovojo? Oligarchams valdžią ir paprastų žmonių apiplėšimą.

Vaje, vaje ....be komentaro

„D. Grybauskaitė: antrą kartą istorinės klaidos pakartoti negalėsime – turėsime pasipriešinti ir turėsime iššauti”

tikra tiesa

„Atotrūkis tarp valdžios ir žmonių, nepasitikėjimas valdžia šiandieną Lietuvoje yra toks didelis, kad tai tampa jau ir papildoma įtampa demokratijai. Tenka konstatuoti, kad po 24 m. Lietuvos politikai taip ir nesuvokė valstybės etiketo sampratos. Man, balsavusiai už nepriklausomos valstybės atkūrimą, yra skaudu apie tai kalbėti. Bet, deja, būtina. Tokia padėtis šalyje yra pavojingi. Tik valdžios dialogas su tauta ir abipusis supratimas skatina šalies kūrybines galias”.

Aciu uz svente,jaunime!

As ,tai labiausiai dziaugiuosi tautiniu jaunimu!Dziugu,kad ju vis daugeja ir daugeja!Tikra svente ant dusios!Reiskia Lietuvos ateitis gerose rankose!!!,

Kažkaip aš atsargiai

žiūriu į šiuos džiūgavimus.Tai nenatūralu,kai Garliavoje taip baisiai buvo išdaužyti žmonės.

Patriotai

pirmieji galimai spruktų iš Lietuvos.Tie,kurie,ko gero,nevertėtų to daryti.išmintinga būtų išlaukti esam oje situacijoje.Valdžia mus išdavė.

To  22:59

Kokį briedą čia sukeverzojai? Rašyk aiškiai kas tavo manymu patriotai ? Ko laukti?

greit

izgirs,net ausyse spenks

Arnė

…„ Kiekviena save gerbianti valstybė turi šalies vystymo raidos centrą… Jis turi parengti tautos išlikimo strategiją ir nustatyti veikimo vektoriaus kryptį. …kai kas ketveri metai vektorius keičia kryptį, o tai reiškia, kad nėra judėjimo į priekį…Ta kryptis – tai lietuvių kalbos išsaugojimas, nepriklausoma valstybė, valstybės vientisumas ir saugumas, demokratijos užtikrinimas, piliečių teisių apsauga ir piliečių gerovė, kurioje visiems būtų gyventi gera…“ Kas tai pasiūlys Lietuvai?

ruta

Valstybe ir valdzia , nesinori ju tapatinti , bet nei viena , nei kita neegzistuoja atskirai , todel , kol Lietuvoje tupes tokia valdzia , kuri jau 24 metus ziuri tik partinius interesus , kai jos deka Konstitucinis Teismas pradeda galvoti ir veikti , kaip valstybe valstybeje , kai partijos saukiancios apie Rusijos pavojus patys reme komunistinio -KGB rezimo uolias funkcionieres , kol pirmausime ES pagal korupcija , nieko nebus gero ir nei vienas mastantys Lietuvos pilietis neis ginti KT nei dvasiu , nei teises korifeju , nei kitu izuliu vagiu ir melagiu . Dabar reikia pirma issivalyti nuo prezidentes , kuri yra melage / svelniai tariant / ir visos jos komunistinio tvaiko smarves ir nuo pirmavimo korupcijoje , kuri… Skaityti daugiau »

Kritikas Pikčiurna

Puiki kalba. Tik norisi pabrėžti, kad kitakalbių Lietuvos piliečių problemų eskalavimas prasideda ir tęsiasi, bei neteisingai sprendžiamas, pirmiausiai dėl netinkamo pilietiškumo supratimo. Takoskyrą čia brėžia neteisingas tautiškumo ir pilietiškumo suvokimas. Tautiškumas gali būti suprantamas dvejopai – etninė arba politinė Tauta. Etninė Tauta susiformuoja per kelias žmonių kartas ir yra FAKTAS, atsiradęs dėl objektyvių priežasčių – žmonių ryšio su vietove, istorijos raida, kalbine aplinka, papročiais ir kt. Politinis tautiškumas yra žmogaus asmeninis ir laisvas APSISPRENDIMAS tapti Lietuvos valstybės piliečiu, taip pat, kaip jo laisvas apsisprendimas pasirinkti kokia kalba yra jo gimtoji, kokią etninę tautybę atstovauja. Tą pilietinį apsisprendimą pilietis išreiškia priimdamas pilietybę ar pirmą kartą gaudamas piliečio dokumentą bei PASIRAŠYDAMAS piliečio Priesaiką ir taip įsipareigoja politinei Tautai bei valstybei, jas ginti… Skaityti daugiau »

>Arnė

nepaminėta demokratija,o tai kertinis akmuo tokios nedraugiškos kaimynės akivaizdoje.Kiek turime diktatūros,tiek esame nesaugūs.Gaila,kad daug kas šito nesupranta.Ir laiko tai mistika.O tai ,viso labo,pamatinės vertybės.Pamatas.

Pavadinkime

tai kovo 11-osios tėzėmis, manau bus tikslu.Išvardinti svarbiausi, egzistenciniai tikslai ir taškai.
Tačiau, vadinkime viską savais vardais. o. būtent,ant signatarų sąžinės yra tai, kad šiandien mes visi tokioje pelkėje. Sakau visi todėl, kad tie, kurie mano, kad jie yra kažkur aukščiau(valdžia ar nešvarūs turtai), klysta labiausiai, nes moralinė pelkė yra pati juodžiausia. Taigi išgelbėti iš pelkės, pakviečiant į pagalbą mus, turi tie patys atsakomybę jaučiantys signatarai, palikę savieigai Tėvynės likimą, kuo nedelsdami pasinaudojo partiniai kleptokratai.

19
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top