Atviras studentų laiškas VDU rektoriui J.Augučiui: „Kviečiame į priešakines pozityvaus pokyčio linijas“

Gerbiamas Rektoriau,

Į jus kreipiasi VDU ir kitų universitetų studentai.

Rugsėjo pirmosios šventė, tradiciškai minima studentų susirinkimu prie Vytauto Didžiojo paminklo Laisvės alėjoje ir iškilminga eisena iki VDU centrinių rūmų, šiemet mums baigėsi administracinės teisės pažeidimo protokolu. Mūsų įsitikinimu mes nepažeidėme įstatymų. Laukdami teismo kreipiamės į jus kviesdami ne tik žodžiu, bet ir veiksmais palaikyti žodžio laisvę, demokratines vertybes ir artes liberales principus, taip puoselėjamus Vytauto Didžiojo Universitete. Pirmiausia — padedant nutraukti studentams iškeltą administracinę bylą.