Bažnyčios socialinis mokymas

Vyskupo Jono Kaunecko kreipimasis į Tautą: laiminu Didįjį Šeimos gynimo maršą

Brangūs Lietuviai,

nenustoju Dievui dėkoti už mūsų Tautą! Kokią nuostabią dvasią mums davė Dievas! Be galo žaviuosi: mūsų Tauta visada stebino pasaulį narsiomis kovomis prieš kryžiuočius, prieš caro ir bolševizmo žvėriškumą. Mūsų Tauta visada gynė Laisvę.

Bet dabar išmušė skaudi valanda: verkia sena vyskupo širdis dėl baisios grėsmės Tautai.

Albinas Plėšnys. Akvinietis homoseksualių veiksmų nepateisino. Atsakymas P. Aleksandravičiui

Pro Patria

Atrodo, kad LRT.lt niekaip negali atsisveikinti su melagių diena. Štai balandžio 24 d., matyt, kankinami tos dienos nostalgijos, jie publikuoja Povilo Aleksandravičiaus rašinį „Prigimtis. Tomas Akvinietis ir homoseksualumas“. Dar ir nuotrauką (ne Aleksandravičiaus) prideda neva iš „Baltic Pride 2019“ eitynių Vilniuje. Katedros, vėliavos su Vyčiu ir švč. Mergelės Marijos statulos fone stovi jaunuolis. Švč. Mergelės Marijos statula ir Baltic Pride? Kažkas negirdėto. Na, palikime tai žurnalistų sąžinei.

Kun. Paulius Vaineikis OFM: maršas – tradicinių šeimų šauksmas

laikmetis.lt

Internete pasklidus žiniai, kad br. Paulius Vaineikis dalyvaus „Didžiajame šeimų gynimo marše“ nusprendėme paties jo pasiteirauti apie šios informacijos tikslumą. Brolis patvirtino, kad jei jo vyresnieji neprieštaraus, tai jis turėtų dalyvauti marše. Planuojama, kad renginį brolis palaimins malda, o Pakutuvėnų šlovinimo grupė – giesme.

Dr. Lina Šulcienė. Tomas Akvinietis pasisakytų prieš partnerystės įstatymą

laikmetis.lt
Šis tekstas yra atsakymas dr. Povilui Aleksandravičiui.

Balandžio 25 dieną LRT platformoje docentas dr. Povilas Aleksandravičius paskelbė straipsnį „Prigimtis. Tomas Akvinietis ir homoseksualumas“. Kaip pats teigia, šiuo straipsniu jis nori „paskatinti permąstyti pernelyg kategoriškas pozicijas“ homoseksualumo ir jo santykio su žmogaus prigimtimi tema.

Autorius sakosi priklausantis katalikiškai aplinkai ir pasisako už „homoseksualumo pripažinimą“, o iš jo argumentacijos paaiškėja, kad ne tik už jį, bet ir už homoseksualių santykių moralinio nepriekaištingumo idėją, partnerystės įstatymo įteisinimą ir oficialaus Bažnyčios mokymo keitimą.

Popiežius Pranciškus: „Reikia politikos ne tik tarnaujančios žmonėms, bet ir vykdomos kartu su žmonėmis“

Vatikano radijas

Popiežius Pranciškus pasveikino ketvirtadienį nuotoliniu būdu vykusios tarptautinės konferencijos „Žmonėse įsišaknijusi politika“ dalyvius. Konferenciją surengė Londono Teologijos ir bendruomenės centras bei kitos socialine veikla užsiimančios katalikiškos organizacijos, tarp jų – Jungtinėse Valstijose prieš 50 metų veiklą pradėjusi Katalikiškoji žmogiškosios pažangos kampanija.

Brolis Paulius Vaineikis: Žmones bandoma užčiaupti teroru

Justina Gafurova | „Vakaro žinios“

Pranciškonas Paulius Vaineikis plačiai žinomas tapo po to, kai dar būdamas Pranciškonų gimnazijos Kretingoje kapelionu pasidalijo kvietimu pasirašyti peticijas, ginančias tradicinę šeimą. Tuomet buvo aršiai užsipultas LGBT šalininkų, o galiausiai – ir atleistas iš pareigų.

Išskirtiniame interviu „Vakaro žinioms“ dvasininkas sutiko papasakoti apie tai, kas turėtų būti tikrieji šios istorijos kaltininkai. Jiems P.Vaineikis sako tiesiai – tylėti jis neketina.

Tomas Viluckas. Kun. James Martin SJ paskaita: mitais apipinta LGBT pastoracija

laikmetis.lt

Balandžio 10 d. įvyko plačiai reklamuota jėzuitų kunigo James Martin SJ, rašytojo, vyriausiojo katalikiško žurnalo „America“ redaktoriaus, Vatikano sekretoriato komunikacijai patarėjo, nuotolinė paskaita „Kristus priima kiekvieną žmogų“. Šią paskaitą-pokalbį organizavo Vilniaus universiteto sielovados komanda. Prelegentas dalijosi savo tarnystės su LGBT asmenimis patirtimi ir atsakė į žiūrovams kilusius klausimus.

Scroll to Top