D. Pūras. Lietuvos sveikatos politika tiko A. M. Brazauskui ir nuo jo laikų nepasikeitė

Delfi.lt

Sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje iki šiol yra apsaugota nuo esminių permainų galimybės. Mums visiems reikia labai rimtai susimąstyti, kodėl iki šiol turime tokią ydingą ir neskaidrią sistemą. Ne kartą viešoje erdvėje šie klausimai buvo keliami. Bet pasirodo, kad Vyriausybėje ir Sveikatos apsaugos ministerija laikomasi kitos nuomonės – kad neteisūs yra tie, kurie šias sistemos ydas viešina.

Net pakankamai brandūs politikai nenori pripažinti, kad jie dangsto korupcinį sistemos modelį, taigi turbūt yra prasmė svarbiausius grėsmingus sveikatos sistemos požymius pakartoti ir siekti, kad rastųsi solidi vieša diskusija šiuo svarbiu visuomenei ir valstybei klausimu.

Sveikatos sistemos ydų ištakos

Pirmiausia apie sistemos ydų ištakas. Lietuviškieji sveikatos politikos ir sveikatos sistemos ypatumai turi savo ištakas. Sovietmečiu elitas („partinis ir ūkinis aktyvas“) suprato, kad nemokama ir visiems prieinama medicina nėra tas gėris, kuris juos tenkintų. Negi vaikštinėsi kartu su darbo liaudimi į poliklinikas ar ligoninėse gausi tokios pačios prastos kokybės paslaugas kaip eiliniai žmonės? Todėl ir susiformavo stipri, abi puses tenkinanti sąjunga tarp partinio-ūkinio elito ir medikų elito. Medikų elitas aptarnauja valdžios atstovus ir jų artimuosius pagerintu būdu ir už tai gauna „stogą“.

Būtent tada jau ėmė stiprėti medikų elito galios ir formavosi korupcinių mechanizmų bei korupcinių santykių tarp politinio ir medicinos elito schemos. Šie mechanizmai persmelkė kiaurai visą sveikatos sistemą – nuo pagerintų ir pagreitintų „paguldymų“ iki perteklinio kai kurių įstaigų aprūpinimo brangiausių technologijomis. Bet stipriausiai jie ir anais laikais, ir, deja, iki šiol pasireiškia universitetinėje medicinoje. Būtent tokių mechanizmų kontekste gimė ir vystėsi Vilniaus universiteto ligoninė Santariškėse, kuri nemaža dalimi perėmė buvusios „specialiosios IV valdybos ligoninės“ funkcijas.

Per 25 atkurtos Nepriklausomybės metus ši klientelizmo tradicija išliko kaip uoliai saugoma vertybė. Laikas būtų visiems suvokti, kad tokie papročiai ir vertybės ir yra svarbiausia kliūtis sisteminėms permainoms. Būtent dėl šios tradicijos į sveikatos sistemą ateinantys nemaži finansiniai ištekliai tą sistemą ne tiek gydo, kiek gadina ir tvirkina.

Užblokavus galimybę sveikatos sistemą analizuoti kritiškai ir remtis nepriklausoma jos stebėsena, nereikia stebėtis, kad Lietuvos sveikatos sistema ir ją turinti skaidrinti sveikatos politika iki šiol yra ištiktos gilios vadybinės ir moralinės krizės, esminių sprendimų paralyžiaus bei korupcijos visuose sistemos lygiuose. Tokį reiškinį, kai daug milijonų kainuojančios investicijos bei brangios medicinos technologijos patenka į neskaidrią interesų grupių užvaldytą sistemą, galima sulyginti su juodosios skylės fenomenu, o tokį vadybos būdą tenka apibūdinti kaip neotechnofeodalizmą.

Sveikatos sistemos ydingumo požymiai

Paminėsiu keletą grėsmingiausių sveikatos sistemos ydingumo požymių

1. Sutrikusi galių sklaida. Politikai ir valdininkai yra atidavę svarbiausių sprendimų iniciatyvą ir realią sistemos priežiūrą sveikatos sistemos administratoriams (gydymo įstaigų vadovams), akademinės biomedicinos elitui bei gausius finansinius srautus kontroliuojantiems tarpininkams. Kai kurios gydymo įstaigos dėl savo dydžio ir įtakos politikams tapo visiškai nebekontroliuojamos.

Tiek Seimas, užuot vykdęs reiklią parlamentinę kontrolę, tiek Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija yra tapę stipriai priklausomi nuo interesų grupių, susijusių su šiomis gydymo įstaigomis. Šių grupių interesai dažnai nesutampa su viešuoju interesu siekti geros visuomenės sveikatos moderniais būdais, dažnai gerokai pigesniais už tas brangias medicinos technologijas, kurios neracionaliai ir neskaidriai plėtojamos didelėse gydymo įstaigose.

2. Pataikaujant elitinės specializuotos medicinos lobistams, pelenės vaidmenyje atsidūrę naujieji laikmečio prioritetai vegetuoja. Tai visuomenės sveikatos, prevencinės ir socialinės medicinos, slaugos bei psichikos sveikatos sritys. Didžiausia Lietuvos sveikatos problema – per 3000 ankstyvų mirčių (tarp jų – 1000 savižudybių) kasmet sukelianti savinaikos epidemiją – niekaip netampa sveikatos strategų prioritetu. Modernūs visuomenės sveikatos stiprinimo, savižudybių, girtavimo ir smurto prevencijos, socialinės medicinos principai beviltiškai pralaimi kovą primityviam ir labai pasenusiam Lietuvos medicinos modeliui. Šio modelio esmė tokia: sveikatos priežiūra – tai atskirų kūno dalių remontas naudojant mokesčių mokėtojų lėšas brangiems „stebuklingiems“ metodais. Ne paslaptis, kad šio modelio tvirtove tapo politikų ir jų artimųjų proteguojama Santariškių ligoninė, o kadangi Kauno klinikos nenori atsilikti, tai šių dviejų tarpusavyje konkuruojančių ir per dideles galias įgijusių medicinos „imperijų“ plėtra tapo nebevaldoma.

3. Pacientai neturi paskatų elgtis pagal sveikatos įstatymų nustatytą tvarką. Šią tvarką pažeidinėja visi, kas tik turi galimybę. Vieni gauna pagreitintas ir pagerintas paslaugas pažinčių būdu, kiti kaip būdą naudoja pakišas medikams. Bendrosios praktikos gydytojo institucija, turėjusi sustabdyti nesunkių susirgimų srautus į specializuotą lygį, ne tiek stiprinama, kiek kompromituojama. Brangios medicinos technologijos naudojamos ne pagal paskirtį, jų reikalaujama vis daugiau. Solidarumo principas, įtvirtintas sveikatos sistemos įstatymuose, neveikia

4. Neskaidri sistema sukelia ir stiprina medikų demoralizaciją. Vieni sugeba įsitvirtinti prestižinėse darbo vietose ir daug užsidirbti (nebūtinai legaliai) ir pelnyti politikų nuolankią pagarbą. Ši nedidelė medikų dalis, nugriebianti grietinėlę, yra patenkinta sistema, o būtent šie medikai paprastai teikia paslaugas dar ir patiems politikams ir todėl turi realią įtaką politikų sprendimams. Kiti medikai, kurių yra dauguma ir kurių kvalifikacija nėra blogesnė, neturėdami karjeros galimybių Lietuvoje, yra nusivylę. Todėl nemažai jų emigruoja ar svarsto tokią galimybę. Demoralizaciją stiprina tai, kad vienos įstaigos ir paslaugų rūšys turi politikų „stogą“ o kitos jo neturi.

5. Nesant paskatų laikytis skaidrumo, modernios etikos ir sveikatos ekonomikos principų, politikų, medikų ir pacientų santykiuose iki šiol klesti sovietmečiu išmokti susitarimai apeiti nustatytą tvarką. Vien ko vertas reiškinys, kai į bėdą papuolę veikėjai nesunkiai gauna medikų pažymas apie jų tariamas ligas. Korupciniai mechanizmai veikia tiek viešuosius pirkimus, tiek santykius tarp medikų ir farmacijos firmų, tiek santykius tarp medikų ir pacientų.

6. Nesukūrus realios draudiminės medicinos, valdžia, atstovaudama valdiškų įstaigų steigėjus, proteguoja – tarsi nebūtų pasibaigęs sovietmetis – „savas“ įstaigas taip skatindama jų vadovus neatsakingai naudoti didžiulius resursus ir kartu blokuoja sveiką konkurenciją sveikatos sistemoje. Tokia realios konkurencijos stoka kenkia tiek privačiai iniciatyvai, tiek ir viešajam medicinos sektoriui, kuris tvirkinamas nesveikomis paskatomis piktnaudžiauti resursais.

7. Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kuri iki šiol neturi nepriklausomo technologijų vertinimo sistemos. Tebeklesti paprotys nesavikritiškai analizuoti sveikatos sistemos veiklą, vengiant nepriklausomų ekspertų ir netgi tildant jų balsą. Tos pačios įtakos grupės ir planuoja resursus, ir juos įsisavina, ir dar įvertina kad įsisavinta teisingai. Todėl be jokių įrodymų apie kaštų efektyvumą vis tos pačios prestižinės medicinos sritys nesunkiai laimi kovą dėl resursų prieš tas sritis, kurias reikėtų prioritetiškai plėtoti, kad būtų sumažinti akis badantys netolygumai.

8. Pasaulio ir Europos sveikatos politikos dėmesio centre jau prieš 20 metų atsidūrusi vaikų ir suaugusiųjų psichikos sveikata Lietuvoje lieka beviltiškai pasenusio modelio įkaite. Inovacijų daigai nesulaukia politikų paramos ir nyksta. Atsisakoma pripažinti nemedikamentinių gydymo metodų svarbą ir pradėti jų plėtrą.

Valdžia pyksta, kad paskutiniu metu dažnai yra kritikuojama dėl Vaiko raidos centro veiklos žlugdymo. Gal ir iš tikrųjų nereikėtų tiek daug dėmesio skirti vienai ydingos sistemos sukeltai tragiškai istorijai (tokių istorijų yra žymiai daugiau). Ir vis dėlto, kai praėjus jau dvejiems metams nuo stogo griuvimo Vaiko raidos centro pastate iki šiol atsisakoma paviešinti šios istorijos herojus ir nieko nedaroma su vaikų raida ir psichika susijusios pediatrijos dalies plėtrai užtikrinti, tenka pakartoti tai, ką rašiau prieš dvejus metus. Vieni turi stogus šioje korupcinių ryšių persmelktoje sistemoje, o kiti neturi – štai jums ir visa Lietuvos sveikatos politika.

Grėsmingų požymių sąrašą galima būtų tęsti. Galbūt paminėsiu tik dar vieną. Žmonės, tapę sveikatos ministrais, paprastai pamiršta ambicijas būti permainų lyderiais, net jei jų turėjo, ir užsiima veiksmų imitacija, nes tik tokiu atveju galingosios interesų grupės leis jiems pasimėgauti ministro pozicija. Priešingu atveju sveikatos ministru ilgai neišbūsi. Pavyzdžiui, ministrė R. Šalaševičiūtė, kai buvo Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, aistringai kovojo už tai, kad būtų pradėtos plėtoti modernios vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, ir puikiai suprato, kokio rimto proveržio reikia šiai sričiai. Bet kai atsirado galimybė šią didžiulę spragą Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje užpildyti, jau tapusi ministre, ji pasirinko ne paramą esminėms permainoms, o ją iš visų pusių apsupusių valdininkų ir kitų sistemos gynėjų poziciją, kad viskas esą dabartinėje sistemoje puikiai veikia ir kad negražu esą yra menkinti gerą Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistemą. Taigi R. Šalaševičiūtė tikrai nėra kuo nors prastesnė sveikatos ministrė už daugelį prieš tai buvusių. Tiesiog skaudu stebėti kiekvieną kartą tą patį déjà vu – kai tampa aišku, kad kažkas nusprendžia už ministrus, ir net nėra kaip paklausti – kas ir kodėl vėl viskas taip neskaidriai? Kai ministrai neutralizuojami ir tampa ydingos sistemos įkaitais, ratas pavojingai užsidaro.

Visa tai stiprina pavojingą „juodosios skyles“ reiškinį, kai sveikatos sistemai skiriama daugybė lėšų be jokių skaidrių taisyklių ir aiškumo, ar šios lėšos gydo ar galbūt sargdina sveikatos sistemą ir kartu visuomenę.

Ką daryti?

Yra du veikimo būdai. Vieną būdą naudoja šita Vyriausybė, nors teisybės dėlei reikia pasakyti, kad jį naudojo ir ankstesnės Vyriausybės – nesvarbu, kokiai partijai atitekdavo sveikatos ministro portfelis. Tai būdas ignoruoti minėtas „viešąsias paslaptis“ apie nacionalinius medicinos ypatumus, apsimesti, kad nematoma sistemos ydų, ir tęsti permainų imitacijas, dangstant vėl ir vėl iškylančius skandalus. Šis būdas gal ir atrodo patogesnis, bet ir nesėkmė garantuota – sveikatos sistemos „titanikas“ grims gilyn pasirinkus tokį (ne)veikimo būdą.

Kitas būdas – pasinaudojus demokratijos galimybėmis ir stiprinant kritinę masę neabejingų piliečių ir politikų, kalbėti ir veikti atvirai, įvardinus sveikatos sistemos ydas bei būtinybę imtis visiems kartu esminio, o ne kosmetinio ydingos sistemos gydymo. Šis būdas nėra lengvas. Jis kupinas iššūkių, bet jis vis dėlto pranašesnis už pirmąjį.

Jis siūlo pripažinti, kad iki šiol turime korupcinį sveikatos apsaugos modelį, atsisakyti pokiliminės ir šia prasme neskaidraus (taigi – korupcinio) sveikatos politikos darymo modelio ir pereiti prie skaidrios sistemos. Gerų pavyzdžių rastume ne tik Europos vakaruose ir šiaurėje, bet ir jau daugelyje komunizmo eksperimentą patyrusių valstybių.

Jei kas nors teigtų, kad Lietuvos sveikatos apsauga palaipsniui sveiksta ir tereikia kantrybės laukianti viltingų permainų, tai aš su tokiu teiginiu stipriai nesutikčiau.

Palyginsiu, pasiremdamas asmenine patirtimi, du laikotarpius – dabartinį – ir 2000–2002 metus. Tada, prieš 15 metų, kai buvau VU Medicinos fakulteto dekanas, ieškojau galimybių praskaidrinti uždarą ir ne pačius geriausius kvapus skleidusią medicinos sistemą. Permainoms subrendusių jėgų tarp politikų, piliečių bei akademinio sektoriaus daug nebuvo. Bendražygiai siūlė palaukti geresnių laikų proveržiui, nes, jų nuomone, 10 metų atkurtos nepriklausomybės buvo per trumpas kad ištirpintų sovietinių papročių įšalą.

Kai sistemos tradicijų saugotojai apsisprendė mane nušalinti nuo dekano pareigų, šiame procese aktyviai dalyvavo ne tik sunerimę specializuotos medicinos profesoriai, bet ir tuometinis Santariškių ligoninės direktorius Antanas Vinkus. Vėliau sužinojau, kad ir tuometinis premjeras A. M. Brazauskas aktyviai ragino Universiteto vadovus neberemti dekano ir paskubinti jo nušalinimo procesą.

Laikas ėjo, ir pamenu vieną simbolinį epizodą, gerai iliustruojantį nesikeičiantį kontekstą. Kartą, minint Mediko dieną Kongresų rūmuose, tuo metu jau sirgęs ministras pirmininkas A. M. Brazauskas, sveikindamas medikus, dalijosi asmenine patirtimi. Neslėpdamas ligos fakto, jis džiaugėsi Lietuvos medicinos aukštu lygiu, nuoširdžiai nesuprato, kaip dar galimą tokią gerą sistemą kai kam kritikuoti, ir kaip įrodymą teikė pavyzdžius, kokį gerą aptarnavimą iš gydytojų ir slaugytojų jis pats gauna kaip pacientas. Salėje buvo daug atlaidžių šypsenų – net ir didžiausi sistemos gynėjai suvokė tai, ko nebesuvokė premjeras – kad nebūtinai kiekvienas pacientas gauna tokios kokybės paslaugas kaip jis.

Kokia situacija šiandien, praėjus beveik 15 metų? Mano nuomone, niekas nepasikeitė. Grėsmingi nacionaliniai sveikatos sistemos ypatumai ne tik neišnyko, bet netgi sustiprėjo, nes radosi didesnės finansinės galimybės. Ministras pirmininkas svarbiausiu patarėju pasirenka būtent daktarą A. Vinkų, tuo pačiu siųsdama aiškų signalą sveikatos sistemos dalyviams apie tai, kokį modelį jis renkasi. Sisteminės sveikatos apsaugos ydos ir toliau nepripažįstamos, o jas viešinantys ekspertai neišklausomi arba net tildomi.

Kolegą A. Vinkų, su kuriuo tenka jau daug kartų ir įvairiose situacijose susidurti, čia miniu ne šiaip, o kaip nuoseklų oponentą ir solidų sistemos stabilumo gynėją. Kai oponentams pralaimi mūšį po mūšio, tai išmoksti juos gerbti. Žinau, kad šis žmogus yra Lietuvoje daugelio gerbiamas, ir suprantu už ką. Net dirbdamas kitose valstybėse ambasadoriumi, A. Vinkus padėdavo daug kam išspręsti problemas, kurios kyla susidūrus su Lietuvos sveikatos sistema. Man svarbiau yra aptarinėti ne kolegos A. Vinkaus daugialypį asmeninį indėlį į sveikatos sistemą, o jo atstovaujamą ir per daug metų išpuoselėtą sveikatos politikos darymo modelį. Juo labiau, kad dabar šis modelis yra išplitęs ir jį naudoja daugelis.

Šiame modelyje visi įvairiais būdais padeda vieni kitiems sutvarkyti reikalus – nuo paciento paguldymo iki brangios įrangos nupirkimo ir eilinės renovacijos arba naujo skyriaus ar korpuso atidarymo. Vieni kitiems nelieka skolingi, ir taip Lietuvos sveikatos apsaugoje tęsiasi nelygi kova tarp tų, kurie turi „stogus“, ir tų, kurie jais negalėjo ar nenorėjo pasirūpinti.

Klausimas yra labai rimtas – ar mes iš tikrųjų esame sutarę ir toliau puoselėti šitą kažkada mums primestą sveikatos apsaugos ir sveikatos politikos modelį?

Daryti reikia ir galima daug ką, jei tik norime iš tikrųjų praskaidrinti sveikatos apsaugos sistemą. Tokių konkrečių naujosios sveikatos politikos darymo būdų, kuriais mielai pasidalinčiau kitą kartą, yra daug. Bet šiuo metu jie visi yra užblokuoti būtent dėl čia mano aptariamo konteksto. Kol kas kitiems sistemos dalyviams (medikams, pacientams, akademiniam sektoriui) tyliai pritariant, Lietuvos valdžia renkasi korupcinį sveikatos politikos darymo modelį. Šio modelio kojos labai trumpos. Jis kelia rimtas grėsmes visuomenei ir valstybei, ir kuo greičiau nustosime juo ir jo puoselėtojais žavėtis, tuo bus geriau viešajam interesui.

Delfi.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
30 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
su daugeliu teiginiu

negalima nesutikti. Bet, p. Puras ,kaip liaudis sako, ,,pasisiko po medziu” – garliavos mergaites pagrobimo, jos atminties plovimo ir kt. blogybiu pritaikymas, jokio pasitikejimo siuo specialistu nekelia, nes as, kaip ir dauguma normaliu tautieciu, tikime, kad jis yra tas aktyvusis pedofilu stogas. Todel i jo bet koki rasini zvelgiu skeptiskai, nors siuo atveju, jis kelia rimtas problemas, prie kuriu susidarymo, tikiu, prisidejo ir jis pats. Taigi, o kaip su Garliavos Deimante? Ar atsakysite- kur ji, kodel ji, kaip ji ir kodel buvo pagrobta ir laikoma vaiku raidos centre be globeju zinios? juk nuo cia ir prasidejo mergaites nelaimes.

Teisingas straipsnis.

Nors autoriaus klaidos Garliavos istorijoje akivaizdžios,ir ta pati juoda dvasia atsisuko prieš jį,bet kas dedasi Sveikatos apsaugos sistemoje yra genocidas.Ir kad jis pradėjo kalbėti,tai labai svarbu.Gyvenimas permainingas.

Kas gali atsiliepti

į D.Pūro mintis,kuri partija,kurie deputatai.Nes sveikata ir švietimas darosi svarbiausiais lietuvių išlikimo klausimais.Jie dar to nesupranta,bet kai susiduria su sistema ir,jei lieka gyvi,tai šaukia,skundžiasi,o paskui vėl už korumpuotus politikus balsuoja.Gaila,kad portalas liko be veikiančios politinės atramos.Laikas taikytis,veikti aktyviau,kad būtų rezultatai apčiuopiami,kitaip tuščios kalbos.

Visi bijo  ir

partija,kuri eis į rinkimus su humaniškos Sveikatos sistemos modelio programa,gali tikėtis laimėti.Ar tokia atsiras?

Algis

…labai nepatikimas asmuo, ypač po gerai visiems žinomų įvykių, sukrėtusių visą Lietuvą.

klevas

keista ne tai, kad D.Pūras buvo po dvejų metų nušalintas nuo dekanato pareigų, keista tai – kaip jis į šias pareigas peteko, savo vieton Vaiko raidos centre pasodinęs savo draugą Liną Slušnį. Juk Puras niekada taip tikru daktaru ar mokslininku, nors „užsidirbo” per tuos metus profesoriaus vardą ir netapo. Net jo disertacija tik apie neįgalių vaikų statistiką Lietuvoje.
Tad gal jam, kaip ir Slušniui, vertėtų pereit į žurnalistikos sritį? Juk čia jam kur kas geriau sekasi. Sveikatos sričiai reikia savo profesinalaus žurnalisto.

to  su daugeliu teiginiu

Geras jusu komentaras..O drasiaus kelias tinklalapyjeyra siandiens ikelta daug video is mergaites pagrobimo.Ir dargera naujiena ,kad isteisintas laisvo laikrascio redaktorius p.Drizius.Laisvas laikrastis apie tai raso.

Ar čia

lazda turi du galus, ar tipo sąžinė prabilo ir protas praskaidrėjo.

na va, prasidėjo..

rinkiminės agitacijos prieš rinkimus. Nida už Socdemus su Neokairiaisiais,, o Pūras už liberalus. Tikslaiau – už save, nes jei jie laimėtų, tai kam, jei ne Pūrui, būtų užtikrintas Sveikatos ministro portfelis? Žinoma, kuo jis blogesnis už vaikų komunistę Šalaševičiūtę? Kuri tik teisę baigusi, o vadovauja sveikatai? Ber ar ne Pūras jai nutiesė karjerą, kai ji dirbo Europos vaiko teisių gynėjų tinklo pirmininke?
Pas mus valdžioj specialistų nereikia, svarbu laiku pyptelt globalistų pusėn. O kas tie globalistai? jei ne buvę komunistai?

kiek pamenu,

nuo pat sąjūdžio pergalės sveikatos apsauga vis reformuojama ir reformuojama… Reformavo ją Puro draugas Oleka, zuokininkai, Galdikas pagal kapitalistinį JAV modelį. O kas gavosi?
Pagal kokį modelį reformuotų Dainius Pūras, jei Obama jau kratosi to „idealaus” kapitalistinio modelio? a?
Užsienyje girdėjau kalbant, kad Kubos modelis geriausias. O kuom jis skyrėsi nuo sovietinio?

Lygiai tas pats

Tokios pacios sistemos yra sukurtos politikoje,prokuraturoje ir teismuose.O kalta VENCKIENE ,nes pradejo viesinti nuo prokuraturos,teismu ir seimo.Cia ir durnam aisku kodel visi taip vieningai uzpuole naikinti Venckiene,Drasiu ir senelius Kedzius.Protinga teisinku seima uzciuope tsi kas 25m.buvo kruopsciai slepiama nuo visuomenes.

mūsų gyvenimo paradoksai

Kažin ar Vinkus išmetė Pūrą iš dekanato. Kalbos sklido, kad tiek Pūras iš universiteto, tiek Slušnys iš Raidos centro buvo nušalinti bendradarbių kolegų iniciatyva. Slušnys neva kažkokį nevisai etišką bizniuką su Raidos centro pastatais buvo sugalvojęs, kas matyt nelabai patiko jo bendradarbiams ir ministerijai. Bet vėliau tapo žurnalistų etikos sargu.
Bet greičiausiai tai tik pavyduolių kalbos. Abu vyrai kuo nuoširdžiausiai tarnauja Lietuvos žmonėms, stengiasi kurti kuo geresnę ateitį… kaip ir visi kiti valdžioj sėdintys. Tik kodėl mes to nematome?
Gal žurnalistų sąjungoj ne viskas tvarkoj?

Kur???

Kur Garliavos mergaitė, Pūre tu nelaimingas?

Ramuma

Straipsnis kritiškas, bet kritika nekonkreti ir joje nėra konstruktyvumo. Kas neleido D. Pūrui pertvarkyti psichiatriją? Kol jis galvojo, psichiatrija pribaigė daugybę žmonių, kurių jau nebėra gyvųjų tarpe, o tie kurie dar liko yra suluošinti ne tik psichiškai, bet ir fiziškai. O kam psichiatrui D. Pūrui ar jo draugeliui Slušniui reikalingas toks galvos skausmas? Kur kas geriau šito nematyti, kabinėtis prie medicinos, o savo psichiatrų troboje to apsileidimo geriau nematyti. Kur kas geriau dirbti Sorošo Atviros Lietuvos fonde, o amoralusis psichiatras Slušnys pradėjo vadovauti žurnalistų Etikos komisijai. Žurnalistai ant tiek yra degradavę Lietuvoje, kad jiems gali vadovauti net psichiatras, kuris elementariai nesusitvarko su savo profesijos sritimi, kurios jis mokėsi. Taip sakant, NUSIPELNĖME GYVENTI GERIAU, todėl reikia daugiau melo žiniasklaidoje, o tokiu… Skaityti daugiau »

Ramuma

Dabar paimkime dar vieną D. Pūro gyvenimo puslapį – tai darbas Sorošo Atvirame Lietuvos fonde. Nemaža dalis Lietuvos piliečių prisimena, kas buvo tie komunistai TSRS laikais: sako vieną, o daro kitą, nes reikėjo nuslėpti tikruosius savo tikslus. „Lietuviai, mes broliai” – tvirtino komunistai, o už nugaros slapta tiems lietuviams yra sukišamos atominės raketos, kad kariaujant su Vakarais atominės bombos pirmiausia kristų į Lietuvos teritoriją, bet ne į Rusiją. Na, koks „įdomus” tas brolis-komunistas. Sorošas ne ką durnesnis už komunistus. Tose už geležinės uždangos gyvenusiose tautose galima „įdiegti” idėją apie „lengvus” narkotikus. O čia tai būtų milijardinis pelnas, o tam reikalingas tas Trojos arklys- Atviras Lietuvos fondas, kuriame įsidarbina ir gudrusis D. Pūras. Būtent, Atviras Lietuvos fondas ir turėjo išpurenti tą… Skaityti daugiau »

Ramuma

Dar pridėsiu prie ankstesnio savo komentaro įdomius faktus, išvardintame Vakarų ekspreso” straipsnyje apie Atviros Lietuvos fondą, kuriame darbavosi ir D. Pūras:”Verbavo perspektyviausius Šiandien buvusiems fondo išlaikytiniams tenka patiems rūpintis savo ir viso sorošistų voratinklio sotesniu gyvenimu. Prielaidas tam sukūrė labai apdairi ALF politika verbuojant žmones į savo įsteigtas organizacijas. Daugelis užverbuotųjų buvo įtakingi švietimo, mokslo, kultūros sričių atstovai arba dirbantieji savivaldos, valstybės valdžios institucijose. Kaip vienai iš žinių agentūrų pripažino buvusi BAPP direktorė B.Jatautaitė, organizacijų, kurios tik teikė Lietuvos žmonėms paslaugas, BAPP nerėmė. “Rėmėme ir stiprinome organizacijas, kurios nors kiek dalyvavo viešojoje politikoje: priimant sprendimus bendruomenės, savivaldybės ar aukščiausios valdžios lygiu. Buvo apmokamos tų nevyriausybinių institucijų atstovų stažuotės, kelionės, strateginių planų darymas, įvairūs mokymai, tarp jų ir darbo su žiniasklaida”,… Skaityti daugiau »

Ramuma

Įdomūs dalykai dedasi mūsų Lietuvoje, nes atrodo, kad Lietuvoje išnyko DORAS INTELIGENTIŠKAS žmogus, kaip kažkada išnyko mamutai. Bet jie išnyko dėl katastrofos šioje planetoje, o kas atsitiko su mūsų inteligentais? Aūūūūū…gal dar yra nors vienas, kitas? Neatlaikė mūsų inteligentai patikrinimo. kuris įvyko, pasikeitus valdymo sistemai šalyje. GUDRUS yra ne tik Dainius Pūras, sugebantis laiku pakeisti savo kailį arba, kaip tai priimta tvirtinti psichologijoje, – PRISITAIKYTI, bet ir daugelis krikščionių, kurie sugeba „prisitaikydami” vienu metu būti moraliais, o kitu amoraliais:”Vakarš ekspresas”. “Nekomerciniai” pinigai Dėl garbės ar dėl pinigų į sorošistų voratinklį įkliuvo net ir katalikiškas naujienų potalas “Bernardinai.lt”, vadovaujamas vieno iš buvusių ALF valdybos narių Andriaus Navicko. Šis neseniai savo straipsnyje didžiuosius šalies dienraščius išvadino purvasklaida, kaltino politine ir ekonomine prostitucija.… Skaityti daugiau »

Ramuma

Labai įdomūs faktai Vakarų eksprese apie Atviros Lietuvos fondą, kur darbavosi vienas iš šio politinio spektaklio personažų Dainius Pūras. Todėl norisi pacituoti dar vieną svarbų faktą:”Prie pokalbių su Tėvynės sąjungos viršūnėmis ciklo tebuvo pažymėta, kad jį remia Demokratinės politikos institutas. Iš kur paprastam skaitytojui žinoti, kad šis institutas yra prokonservatoriškas ir kad per jį partiją šelpia kai kurie ne itin afišuojami rėmėjai, pavyzdžiui, bendrovė “Dujotekana”?
O gal “nekomercine” ir “kitokia” pasivadinusiai spekulianto Sorošo “išauklėtai” žiniasklaidai ir šalies įstatymai jau nebegalioja?

Alia ZINKUVIENĖ”

ka jus laikote INTILIGENTAIS?

Intiligentai ISVAIZDA,KALBA-yra VALSTYBES RURTO,PINIGU VAGYS!Kai kurie uzsislaptina seime,prokuraturoje,teisme ir…smaugia MUS VISUS!Nebesijuokinkite su tais savo INTILIGENTAIS isvaizda.Ir Lietuva ir PASAULIS zlugs ne nuo EKONOMIKOS O NUO MORALES!!!!!

pagaliau

kur buvęs kur nebuvęs išlindo visu laikų psichiatrijos žinovas Raigerdas Ramuma’as///////////////////////////////////////////////////

mociute

Kai tik pamatau sio zmogaus pavarde kur nors,norisi plauti plauti rankas,kaip prisilietus prie ko nors glitaus.bet jei sis ponas prisidejo prie deimantes kedytes grobimo su konsultacijomis vaiku teisems su pirstinemis iki alkuniu -JIS MAN STOVETU VIENOJE GRETOJE SU „PIRCIU” ZYDAMS DUJU KAMEROSE „SPECIALISTAIS”.

Algis

labai tikslus močiutės apibūdinimas šiam asmeniui.

hmm..

na ir pripylė ramuma…
labai teisingai rašo, bet ar negalima trumpiau?

poniai Ramumai

ar ne per daug spėliojate?
yra toks ponas Tadas Kazulėnas, kuris save pavadino Demokratinės Politikos Institutu, įsiregistravo ir pats sau vienas dirba. Matyt tikisi „demokratizuot” Baltarusiją ir ta proga prisiviliot pinigėlių.
Joks jis konservatorius.

poniai Ramumai

tačiau Tadas Kaziulėnas yra susijęs su multikultūriškumą propaguojančiais Think-tankais, tokiais kaip V.Novotny Wilfried Martens Centre

hmm..

pavyko išsiaiškinti, kad Tadas Kazulėnas visgi Adomėno patarėjas ar tai padėjėjas.
Ponia teisingai rašo ir apie Bernardinus. Pritariu.

sunku patikėti

kad konservatoriai susidėtų su Dojotekana. Kur įrodymai?

Ramuma>hmm..

Dažnai parašius komentarą apie konservatorius, koks nors komentatorius puola juos ginti. Man tokiu atveju nebelieka nieko daryti, kaip pabrėžti, kad pas mus yra aklų žmonių, kurie žiūri, bet nemato, kokio masto žalą yra padariusi ši partija. O juk tai yra net ne milijonas, o milijardai eurų. Patys konservatoriai tame nemato nieko blogo, kaip ir Putinas nemato nieko blogo užpuolęs Ukrainą. Tiek Putinas, tiek konservatoriai mano, kad jiems niekada už tai neteks atsakyti. Čia jie klysta, deja, už jų klaidas tenka ir teks mokėti visai tautai. Nukentės, be abejonės, vienas kitas konservatorius, bet ne tiek, kiek yra jau nukentėję Lietuvos žmonės. Štai jau atsirado „pirmoji kregždė” – Mantas Adomėnas. Visai neseniai šis ultrapatriotas vaikščiojo pasidabinęs „neužmirštuolę”, bet Janutienės laidoje kažkodėl tai… Skaityti daugiau »

Ramuma

Čia ne mano informacija, nes tik pacituosiu, ką rašo Respublika: „Partinės idėjos kuriamos ne tik partijų buveinėse. Konservatorių partijos atstovai yra įsteigę Demokratinės politikos institutą, kuriam dabar vadovauja prieštaringai pagarsėjusio Seimo nario ir šešėlinio reformų ir pažangos ministro Manto Adomėno sekretorius-padėjėjas Tomas Kazulėnas. Vaikinas iš patikimos šeimos, jo tėvas buvo Seimo narys, dabar Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės sekretorius-padėjėjas. Institutas maitinamas valstybės užsakymais, vienas tokių – aukštųjų mokyklų reitingavimas. Jo vertė – daugiau kaip 2 mln. litų. Institute dirba 2 žmonės, jie samdo ekspertus. Kartais tais ekspertais už honorarą tampa ir Seimo nariai. M.Adomėnas iš savo padėjėjo-sekretoriaus vadovaujamo instituto irgi yra gavęs honorarą”. „Tikri” patriotai tie konservatoriai, kaip ir „tikri” patriotai yra Putino šalininkai, ypač Kadyrovas. Aplinkui tik „SAVI”, „SAVI”, „SAVI”.… Skaityti daugiau »

Ačiū Ramumai už itin teisingus žodžius:

„Kas neleido D. Pūrui pertvarkyti psichiatriją? Kol jis galvojo, psichiatrija pribaigė daugybę žmonių, kurių jau nebėra gyvųjų tarpe, o tie kurie dar liko yra suluošinti ne tik psichiškai, bet ir fiziškai. O kam psichiatrui D. Pūrui ar jo draugeliui Slušniui reikalingas toks galvos skausmas? Kur kas geriau šito nematyti, kabinėtis prie medicinos, o savo psichiatrų troboje to apsileidimo geriau nematyti”

30
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top