Dainius Paukštė: „Ši nuostabi šalis neturi ateities, jei žmonės ir toliau išvyks“

paukštė.lt

Žinau, jog pranašu savo kieme nebūsi. Todėl skaitytojui siūlau žvilgsnį iš pašalies. Straipsnio pavadinimas – tai Škotijos-Estijos investicinio fondo „Cicero Capital“ generalinio direktoriaus Jameso Oateso mintis, kurią jis pasakė šiemet vasarą Pasaulio lietuvių ekonomikos forume. Ir pratęsė: „Lietuvos vyriausybė ne visai adekvačiai reaguoja į emigraciją, kurią jau galima vertinti ne tik per politinį, bet ir kultūrinį kontekstą…“

Šią temą papildo mokslininkas britų ekonomistas seras H.Daviesas: „Jūsų problema – žmogiškasis kapitalas: išvažiavo tiek daug žmonių, jaunų žmonių. Jei nerasite būdo, kaip išjudinti reemigraciją, tai bus didelė problema. Būtent tai turėtų būti svarbiausias Lietuvos prioritetas“.

Tai užsieniečių mintys apie Lietuvos situaciją. Paradoksas, bet jau du dešimtmečius Lietuva dalijasi savo žmogiškuoju kapitalu ir jo sugebėjimais bei talentu su likusiu pasauliu. Tik dėl vietos politikų nesugebėjimo pasinaudoti turimais resursais Lietuvoje, jos žmonių gerovės bei ateities sąskaita, pridėtinė vertė yra kuriama ne Lietuvoje ir ne Lietuvai, o žymiai turtingesnėse šalyse. Beje, nieko už tai negaunant atgal. Juk net ir skurdžiausios pasaulio šalys šiandieną sugeba susitarti dėl atlygio, pavyzdžiui, už gamtos resursus, kuriuos iš jų šalies išveža eksportuojančios valstybės. Ar laukdami manų kruopų iš dangaus, sulauksime kokių nors rezultatų? Manau, dabar ne stebuklų metas. Dabar reikia ne tik žodžių, ne tik pažadų, bet ir konkrečių įsipareigojimų ir veiksmų. O jų kaip nėra, taip nėra.

Todėl migracijos temą būtina kelti viešumon, kol bus padarytas koks nors politinis judesys šia kryptimi. Dabar jau esame valstybė, tarp kurios gyventojų įsitvirtinusi aiški emigracinė nuostata, kuriai mūsų žmonių protuose pakeisti prireiks daug laiko ir pastangų. Mūsų šalies migracijos saldo nuolatos yra neigiamas ir tai reiškia, kad 20 metų iš Lietuvos išvyksta daugiau žmonių, nei į ją atvyksta. Normalų pasaulinį migracijos foną (3 proc.) viršijame beveik 700 proc., t.y. 7 kartus. Džiaugtis tuo, kad dabar namo sugrįžta truputį daugiau tautiečių, tikrai neverta, nes tam iki šiol Lietuvoje nėra sukurta jokių prielaidų. Europos Komisija prognozuoja, kad Lietuva turės neigiamą migracijos saldo iki pat 2035 metų. Tai reiškia, kad esantys procesai dar tik įpusėjo! Tai kiek dar prarasim savo žmonių per tą laiką? Nors kaip rodo praktika ir Eurostato skaičiavimai, Lietuvos atveju jie paprastai būna per maži, todėl vėliau tenka tikslinti didėjimo kryptimi.

Kada galima dėti lygybės ženklą tarp emigracijos ir imigracijos? Šiuo atveju viskas priklauso nuo vertinimo masto. Pasauliniu mastu vykstanti išorinė (tarp valstybių) žmonių migracija yra išbaigtas procesas (kai iš vienos šalies išvykstama, o į kitą atvykstama). Šio lygmens procesas nepakeičia bendro gyventojų skaičiaus pasaulyje. Tai tarsi pinigai, perdėti iš vienos kelnių kišenės į kitą. Tačiau kai vertinimo mastą sumažini iki atskiros kišenės (arba valstybės), suvoki, kad vienoje iš kišenių pinigų (žmonių) liko gerokai mažiau. Todėl vertinant išorinės migracijos procesą atskiros valstybės atžvilgiu, imigracija visuomet reiškia minusą emigranto kilmės valstybei. Šioje vietoje lygybės ženklo tarp emigracijos ir imigracijos dėti negalima. Žiūrint iš atskiros valstybės pozicijos, lygybės ženklą tarp emigracijos ir imigracijos galima dėti tik tuomet, kai kalbame apie vidinę (valstybės viduje vykstančią) migraciją. Tuomet gyventojų skaičius valstybėje irgi nesikeičia, o minusas lieka konkrečiam miestui ar rajonui (apskričiai).

Mūsų politikai praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje, net nepabandę įtakoti ar reguliuoti migracijos šalies viduje, iš karto „ėmėsi“ išorinės migracijos klausimų (kuriuos visiškai ignoravo). Todėl ir turime tai, ką turime. Lietuvos politikai šioje srityje elgiasi tarsi beždžionės zoologijos sode, gavusios nešiojamus kompiuterius, kuriuos panaudoja pagal tiesioginį savo suvokimą – kaip priemones riešutams lukštenti. Kaip paaiškinti, kad buvusi konservatorių ir liberalų vyriausybė po kelis metus trukusio neveikimo ir tylos kadencijos pabaigoje pasigyrė parengusi Globalios Lietuvos Strategiją 2030? Užuot vedę visus Lietuvos žmones ir valstybę į Europą, iš pradžių tautos dalį per prievartą išvarė, po to ėmėsi neįgyvendinamo uždavinio – surinkti kregždes danguje, t.y. suburti į krūvą virtualioje erdvėje po pasaulį pasklidusią tautą?

Pinigai už lietuviškumą?! Manau, jog pinigų pagalba išlaikyti emigrantų tautiškumą už Lietuvos ribų yra bergždžias dalykas. Tai pinigų išmetimas į juodąją skylę. Išvykusi pirmoji karta dar turės kažkokių sentimentų tėvynei, o paskesnės emigrantų kartos jau bus savo naujosios tėvynės patriotais, o lietuviška kilmė liks tik nedidele egzotine smulkmena naujos šeimos istorijoje. Nereikia savęs apgaudinėti, kad fiziškai čia ir dabar esančią Lietuvą gali pakeisti po pasaulį pasklidę antros, trečios ar ketvirtos kartos emigrantai iš Lietuvos, besiburiantys kur nors virtualioje erdvėje. Esama padėtis išryškina ir kitą problemą: ji rodo, kad beveik visos Lietuvos vyriausybės iki šiol nesugebėjo susitvarkyti su ES nariams suteikta nacionaline kompetencija migracijos srityje. Taip Europos Sąjungai parodoma visiška vietinė nekompetencija, kūrybinis ir politinis bejėgiškumas, o gal ir nesąmoningas bei viešai neskelbtinas pasirengimas šią nacionalinės kompetencijos sritį (migraciją) kaip beviltišką galiausiai perleisti Europos Sąjungos kompetencijai? Savo dokumentuose ES jau seniai kalba apie tai, kad 27 įvairias ir skirtingas (o įstojus Kroatijai – 28) migracijos politikas reikia apjungti į vieną bendrą visai ES, kur vienareikšmiškai bus atsižvelgiama į daugumos interesus (šiuo atveju daugeliui ES šalių rūpės imigrantai, o Lietuvai – dar ir emigrantai). Taip pat turime suvokti ir tai, kad kovos su emigracija fronte nieko nenuveikus, politikai automatiškai programuoja šalies ateitį: mūsų laukia ir tokie patys nevaldomi (kaip ir emigracija) imigracijos srautų dydžiai. Tai labai diskredituoja Lietuvą kitų ES šalių tarpe.

Štai naujoji A.Butkevičiaus vyriausybė jau metai (25 proc. kadencijos) prie valstybės vairo. Ar per tą laiką kas nors pasikeitė migracijos klausimuose Lietuvoje? Strategija 2030 veikia ir yra toliau finansuojamos joje numatytos priemonės, beje, nepriklausomai nuo emigracijos srautų. Iki š.m. spalio 1 d. premjero potvarkiu sudaryta darbo grupė turėjo parengti naują Ekonominės migracijos politikos strategijos projektą. Kol kas jo nėra. Be to, nerimą kelia jo rengimo būdas. Negerai, kuomet tokie dokumentai yra rengiami už uždarų durų ir visuomenei pateikiami po to, kai jie patvirtinami vyriausybėje. Neabejoju, kad prieš teikiant Ekonominės migracijos politikos strategijos projektą vyriausybei, jis turėtų būti apsvarstytas Trišalėje komisijoje, o po to paviešintas ir masinės informacijos priemonėse. Manau, kad projekto rengėjai sulauktų nemažai pasiūlymų iš Lietuvos gyventojų ir ypač emigrantų. Tai būtų rimtas signalas tiems emigrantams, kurie dar nėra tvirtai apsisprendę: likti dabartinėje gyvenamojoje vietoje ar grįžti į Lietuvą.

Ar žinote, kuo skiriasi Lietuvos politikai nuo politikų iš senųjų ES šalių? Iki šiol mūsų politikai nežino, ką reiškia politinė atsakomybė, nes rinkėjai nėra nubaudę nė vienos politinės jėgos. Todėl šnekama daug ir nebijant, todėl pirma mintis, šovusi į galvą, ir yra paviešinama. Perioduose tarp rinkimų politikai Seime vadovaujasi principu: varnas varnui akies nekerta, o per rinkimus prisikalbėję ar prisidirbę „paslepiami“ partijų sąrašuose ir per juos dažniausiai vėl patenka į Seimą. Lietuvos politikai, kalbėdami ES renginiuose, ignoruoja savo šalies piliečių siekius ir pamiršta savos valstybės interesus. Deja, vergo ir paklusnumo šeimininkui genai labai gajūs ir jų neįtakoja nei užimamos pareigos, nei mokymasis Harvarde ar kur nors kitur Vakaruose. Pilną vaizdą pabaigia neatsakingi rinkėjai, kurie nepriklausomai nuo valdymo rezultatų, užsispyrusiai kaskart renka tuos pačius, beje, labai panašius į save, o dauguma iš viso nedalyvauja rinkimuose. Ko nusipelnom, tą ir turim. Kodėl tuomet piktinamės politikais ir demokratija?

O dabar paimkime ir palyginkime įvykius Didžiojoje Britanijoje, kai viešai aukščiausiu lygiu (premjeras) diskutuojama migracijos klausimais dėl imigrantų keliamų problemų. Pabrėžiu – kalbama tuo metu, kai aiškiai įrodoma, kad imigrantai neša Didžiajai Britanijai naudą. O kas būtų, jeigu rezultatai būtų neigiami! Ši tema nėra tabu, o žinodami, ko nori rinkėjai, taip elgiasi Vakarų Europos šalių politikai. Jie kalba apie savo valstybės interesus ir visuomet žino, ką nori iš jų išgirsti ne ES šulai, o eiliniai jų šalies rinkėjai. Jie puikiai žino – kitaip su ambicijomis būti valdžioje teks atsisveikinti. Mes niekaip negalime išmokti šitos pamokos. Kai kas iš mūsų nekantrių emigrantų, nelabai suvokdamas, kas vyksta, viešai ėmė reikalauti iš Didžiosios Britanijos premjero satisfakcijos – atsiprašymo. Tai tik parodo mūsų neišprusimą. Iš tiesų D.Kameronas kalbėjo apie trečiųjų šalių gyventojus, apie nelegalus iš jų tarpo. Būtina žinoti, kad trečiųjų šalių piliečiai nesinaudoja ES šalyse laisvo asmenų judėjimo teise, o į bet kurią laisvą darbo vietą (kurioje ES šalyje ji bebūtų) gali pretenduoti tik trečioje eilėje: iš pradžių vietinis, po to ES šalies pilietis ir galop – trečiosios šalies pilietis. Rytų europiečiai šiame kontekste paminėti tik tiek, kad jų daug dirba fabrikuose, kur būtina kažkokia kvalifikacija ir kad ten dirba nedaug vietinių. Trečiųjų šalių piliečiai iki to netraukia. Premjeras kalbėjo apie tai, jog vietiniai gyventojai privalo užimti daugiau šių darbo vietų, kad juos reikia ruošti, mokyti ir motyvuoti. Štai, kada Didžioji Britanija išstos iš ES (jeigu išstos), tuomet visi užsieniečiai savo statusu lyg ir susilygins. Bet ir tai ne visai: vieni galės atvykti laisvai, be vizų, kiti – tik gavę vizas. Dar kartą akcentuoju – politikai Vakaruose šneka ne taip kaip Lietuvoje – kas tabaluoja ant liežuvio galo, o tai, ką iš jų nori išgirsti visuomenė, bei stengiasi savo žodžius patvirtinti veiksmais.

Šaipytis iš estų taip pat neturime jokio pagrindo, nes patys esame už juos daug kartų lėtesni. Ar turim šiandieną politikų, kurie sugebėtų suformuluoti ir pareikšti savo partijos politinę valią ar nuostatą migracijos srityje? Ir, aišku, ne tokią, kokią išreiškė D.Barakauskas, Lietuvos pirmininkavimo ES pradžioje pareikšdamas, kad ES reikia plėsti imigraciją skatinančią politiką. Tuomet, pasisakydamas pamiršo, kad kartu atstovavo ir Lietuvai! Bet apie ją ir jos interesus buvo kukliai nutylėta… Tai kokios migracijos politikos reikia mums, užsieniečių nuomone, kol kas dar nuostabiai šaliai Lietuvai? Bent jau diskutuokime.

Dainius Paukštė yra migracijos klausimų ekspertas.

paukštė.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
11 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Al.

Neliustruotoj, komunočekistų valdomoj šaly, kurioje nėra didelių ir padorių nepriklausomų žiniasklaidos priemonių, o rinkimus kontroliuoja ta pati gauja nuo pat Lozoraičio pašalinimo kaltinti kuo nors tautą yra nesąžininga. Ji nusilpus ir toliau sąmoningai silpninama. Ko nors reikalauti iš valdančiojo luomo yra beprasmiška – jei jis ryžtųsi dirbti Lietuvai ir lietuvių tautai, tai pirmiausia turėtų pats save liustruoti, atimti prisiplėštą turtą ir susodinti į kalėjimus; tai tas pats, kas išsitraukti patį save iš pelkės. Be to, mūsų valdantįjį luomą remia ES, o tauta suvargus ir demoralizuota. Būtent emigrantų įsikišimas galėtų padaryti pradžią atgimimui, pavyzdžiui, steigiant draugijas, kontroliuojant rinkimus ir referendumus ir steigiant laisvą žiniasklaidą.

Irena Vasinauskaitė

Taip. Išsivaikščiojusi Lietuva t.y. emigrantai jau gali pradėti Lietuvos gelbėjimo žygius. Istorija liudija – išeivija tokios misijos ėmėsi ne kartą. Tik reikia, kad sotus skrandis širdies ir smegenų neužspaustų…

Vytautas Ju.

Tai ne emigracija, tai egzodas, kai dėl netinkamų gyvenimo sąlygų žmonės priversti masiškai kraustytis gyventi kitur. Nemėgstu kartotis, bet priminsiu, kad Statistikos departamento svetainėje yra lentelė su 103 Lietuvos miestų ir miestelių gyventojų dinamika nuo 2006 iki 2013 metų pradžios. Tik Gargžduose padaugėjo 3 gyventojais, visuose kituose miestuose ir miesteliuose — sumažėjimas. Nors ir Gargžduose nuo 2010 m. tendencija — mažėjimas. O eiliniai žmonės nedaug ką gali ir padaryti, nes jie politiškai neraštingi, nesupranta vykstančių procesu. 50 metų okupacijos, kur egzistavo tik politinė diktatūra, kur nebuvo jokio politinio gyvenimo, išskyrus kai kuriuos rezistencinius momentus, eiliniam piliečiui ne tik kad nepalieka jokių galimybių dalyvauti kokiuose nors valstybės gyvenimo procesuose, bet ir suvokti juos, susigaudyti kas iš tikrųjų vyksta. Lietuva neturi tikrų… Skaityti daugiau »

irena

Iš Lietuvėlės bėga visi-baisu,bet jei jau pradėjo bėgti seimo nariai,vadinasi visuomenė turi kažką daryti.

Benas

Mano nuomone Tautos genocidas, baisesnis nei Stalino laikais. Nebereikalo vakar per tv paskelbe apklausa kas yra didziausias nusikaltelis nuo pokario laiku. 1- Stalinas, 2-Kubilius, 3-lensbergis. O as manyciau stalina i 3-vieta reiktu pastatyti. Tai kai pakause lensbergio, kodel jis VIENAS iskovojo nepriklausomybe toks yra nekenciamas? Tai murke, murke, bet matesi, kad tokio klausimo nesitikejo.

Kai įstojome

į ES ir pradėjo cirkuliuoti jos pinigai,partijų principai liko tik pašluostės vietoje.Mes degraduojame.Nepavyko pasiekti kompromiso,kad pinigai dirbtų moralei ir ambicijų,principų,idėjų kovai.Dabar lems,kiek reformuosis pati ES,revoliuciniai pokyčiai jos viduje ,arba turime tikrai tapti dvasios milžinais,kurių dvasinis,moralinis,valios kapitalas yra nepalaužiamas ir stulbinantis.Tapti konstruktyvaus ,naujo mąstymo mohikanais,tuo lenkiant nes aptingusią sočią ES.Ką daryti?

Reiktų Gailiui ruoštis

prezidentinei kovai.Jį palaikys ir dalis konservatorių kaime,rajonuose.

Sigitas

Nelabai supratau ka norejo pasakyti siuo straipsniu autorius kalba taip lyg negyventu Lietuvoje o kazkur kitur…Koki rysi turi valdzia ir emigracija?Atsakymas paprastas jokio…jokiai valdziai valstybe nerupi tiklsiau rupi tiek kiek galima is jos vogti nebaudziamai ir tiek ziniu….Daug zmoniu emiogruoja?Skatertju dorozhka kaip sako didieji kaimynai ir nereikia cia kaltinti zmoniu kad renka tokia valdzia, galima pagalvoti kad yra visos galimybes rinktis realiai.Dabar jau galutinai aisku kad Sajudzio branduolys papcioje savo pradzioje padare lemtinga klaida po Nepriklausomybes atkurimo pasitrauke is politikos ir paliko Lietuva banditams plesti ka jie sekmingai daro iki siol ir panasu kad dar darys ilgai…

Pilietė

Tiek pas mus gabių ir talentingų žmonių. Padėkit mūsų žūstančiai šaliai.Nenusinešit turtų į kapus. Neleiskit mūsų lietuvių tautai dingti kaip prūsam ar kitiems. Tada Europos kryžiuočiai naikino, dabar jų pagalba patys susinaikinsime. Ar nematot jų politikos nedorumo. Pas mus išmokos už tą patį žemės plotą daug mažesnės, o politika ta pati. Tai žulikystė didžiausia ir jais mes tikime. Žmonės kas galite padėkite gelbėti Lietuvą. Gal but buvę geriau kad mūsų but buvę penki milijomai po rusų padu, negu ištirpti Europoj. Ką daryti?Gal laikas dar nepraėjo. Bijau kad greit jau mūsų nebeišliks, kad būtume tautinė valstybė. Liks tik pavadinimas. Kaip skaudu.

Kritikas Pikčiurna

Labai poltkorektiškai parašyta. Mokslo pasaulyje, jei faktas kartojasi, laikoma, kad už jo slypi dėsnis. Dirbtinio intelekto bei atpažinomo specialistai vadovaujasi anties principu – jei krypuoja ir gagena, kaip antis, reiškia tai ir yra antis. Jau dvidešimt ketverius metus grobstomas ir švaistomas Lietuvos turtas, jau pereita prie tautos žmogiškųjų išteklių ir teritorijos išpardavimo užsieniečiams, kas pagal Konstitucija yra svarbiausi valstybės dalykai. Todėl reikia įvardinti tiesiai – Lietuvoje atstovaujamąją ir vykdomąją valdžią užgrobė grobikų bei Tėvynės pardavikų gauja, o mes, kaip veršiai vedami į skerdyklą tiktai bailiai baubiam. Jau laikas juos visus pakelti ant ragų iš šveisti ten iš kur negrįžtama. Negi iš tikrųjų esam tokie liurbiai, kaip jie apie mus kalba?

A.L.

Ši nuostabi šalis neturi ateities, jei ir toliau ją vagys valdys. O, kad išvyksta žmonės-tai nusikalstamo valstybės valdymo pasekmė.

11
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top