Darius Kuolys: Lietuva verčiama mažąja Rusija

Bernardinai.lt

Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai Prezidentūra atskleidinėja valstybės paslaptis, teisėsauga krato žurnalistus, taip papiktindama tarptautines organizacijas, lyg yla iš maišo lenda akivaizdžiausia teisėsaugos priklausomybė nuo valstybės vadovės, dvigubi teisingumo standartai, viešas melas… Kas atsakingas už tokią valstybės kompromitaciją, kokios jos priežastys – pokalbyje su pirmuoju po atkurtos nepriklausomybės švietimo ministru, buvusiu Prezidento patarėju, o dabar aktyviu visuomenininku, kultūrininku Dariumi Kuoliu.

Dariau, ar Jums neatrodo, kad ta slapta pažyma, jos neteisėto atskleidimo tyrimas, jau svarbus ne tiek tuo, kas ir kokiais tikslais tai padarė, bet žymiai gilesniais dalykais – matome nepagražintą „nekišeninio prokuroro“, anot Prezidentės, veidą, kitų mūsų jėgos struktūrų visišką supuvimą – bandymą Prezidentei ir jos aplinkai taikyti kitokį teisingumą nei eiliniams piliečiams?

Iš tikrųjų, nepavykusi „Prezidentės skiepų“ istorija galutinai apnuogino mūsų valstybės būklę, parodė, kad rytietiškos valdžios savivalės metastazės yra apėmusios visą valstybės kūną.

Ką mes pamatėme? Pirmą sykį aukščiausias valstybės pareigūnas taip akivaizdžiai pasitelkė Valstybės saugumo departamentą (VSD) ne valstybės, o asmeniniams tikslams. Tai sakydamas remiuosi karščiausio Dalios Grybauskaitės rėmėjo profesoriaus Vytauto Landsbergio žodžiais. Prezidentūros spalio 31-ąją surengtą viešųjų ryšių akciją jau kitą dieną jis sveikino Lietuvos televizijoje ir vadino „Prezidentės skiepais“. Kaip žinia, šitoje skiepų operacijoje labai aktyviai dalyvavo VSD: jis pateikė ir tuoj pat viešai komentavo slaptą pažymą neva Kremlius neseniai davęs nurodymą ieškoti archyvuose Lietuvos Prezidentės biografijos tamsiųjų pusių. Įsidėmėtina: spalio 31 dieną žinių agentūra BNS praneša apie slaptą VSD pažymą – Rusija puola Prezidentę, ir netrukus pati išplatina Prezidentūros perduotą video įrašą, kuriame tuo metu užsienyje esanti Dalia Grybauskaitė patvirtina slaptos pažymos turinį. VSD vadovas Gediminas Grina, kuris paprastai vengia bet kokių viešų komentarų, tą pačią dieną komentuoja slaptą pažymą žurnalistams – patvirtina jos buvimo faktą ir atskleidžia turinio esmę. Beje, tądien G.Grina žurnalistams pasakė daug daugiau nei po kelių dienų pakviestas į Seimą, kaip parlamentui atskaitingas pareigūnas.

Nors juk pats G.Grina tą pažymą ir įslaptino…

Pats įslaptina, pats viešai patvirtina jos turinį – BNS informaciją ir Prezidentės pareiškimą. Taigi tiesiogiai dalyvauja viešųjų ryšių akcijoje, toje, pasak Vytauto Landsbergio, Prezidentės asmeninių „skiepų“ operacijoje.

Kaip Jūs supratote tą terminą „skiepai“? Skiepai nuo ko?

Tai paaiškino pats profesorius: išviešinta slapta VSD pažyma – „skiepai“ nuo bet kokios valstybės vadovės kritikos. Mat nuo šiol bet kokią D.Grybauskaitės kritiką visuomenė raginama suvokti kaip užsienio agentų puolimą prieš šalies Prezidentę. Bet kokią savo sprendimų kritiką pati D. Grybauskaitė galės vadinti antivalstybine veikla – ir tai darydama remsis VSD.

Įsidėmėtinas dar vienas dalykas: tiek Vytautas Landsbergis, tiek Prezidentės patarėja Daiva Ulbinaitė „skiepų“ operaciją tiesiogiai sieja su artėjančiais Prezidento rinkimais: Prezidentė „pasiskiepijusi“ prieš rinkimus. Rusija ir jos agentai informacinėmis atakomis neva norintys užkirsti kelią antrai D.Grybauskaitės kadencijai. Taigi ši viešųjų ryšių akcija skirta ne valstybės, bet privatiems pareigūno interesams ginti.

Tuomet ar šita istorija nereiškia ir grubaus Rinkimų įstatymo, rinkimų lygiateisiškumo principo pažeidimo, nes kiti kandidatai neturės tokių galimybių?

Pati Prezidentė komentuodama VSD pažymą visuomenę įtikinėjo, kad informacinė Rusijos ataka yra tęstinė, kad ji vyko ir anksčiau. Vadinasi, visi, kurie jau kritikavo Prezidentę ir ją kritikuos ateityje, taip pat ir rinkimų kampanijos metu, yra ir bus valstybės priešai. Visi laisvi Lietuvos piliečiai, kurie kritiškai vertins Prezidentės veiksmus, norės žinoti tiesą apie Prezidentės asmenį ir jos priimamus sprendimus, nesitenkins propagandiniais pranešimais, nesutiks su D.Grybauskaitės nuomone, iš anksto buvo paskelbti valstybės priešais.

Tokia retorikos strategija iš esmės yra būdinga autoritariniams režimams, kuriuose tikrų rinkimų nebūna, kur tėra tik jų imitacija. Jos paskirtis – sutapatinti valdžioje esantį asmenį su valstybe, o jo kritikus paversti valstybės priešais, į kuriuos būtina nukreipti slaptąsias tarnybas, kitas „jėgos struktūras“ ir „valstybei lojalią žiniasklaidą“. Tai piliečių laisvę naikinanti Rytų retorika, dar sovietų laikais aptarta rusų literatūrologo Michailo Bachtino. Visi autoritarinio režimo kritikai „dirba išorės priešui“. Mūsų atveju skiriasi tik užsienio priešo vaizdinys: D.Grybauskaitė ir jos komanda sako, kad puola Rusija, o Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas jau seniai yra paskelbę, kad už jų kritikų stovi JAV, Vakarų fondai, Jurgis Sorošas.

Prezidentės patarėja D.Ulbinaitė taip pat sako, kad valstybės paslaptį papasakojo žurnalistėms neva gindama ne savo viršininkę, o valstybę ir taip atlikdama savo pareigą. Tačiau kažin ar yra naivuolių, kurie tiki, kad D.Ulbinaitė „nutekino“ slaptą informaciją be savo griežtos vadovės žinios. Juk tuomet D.Ulbinaitei turėtų būti keliama dar viena byla – ne tik už paslapties paviešinimą, bet ir už slaptų dokumentų pavogimą – pažyma juk buvo skirta ne jai, o Prezidentei? O jei D.Ulbinaitė taip daro ne pirmą kartą ir dirba kitoms užsienio specialiosioms tarnyboms? Tačiau Prezidentė jos neatleidžia, ją gina – vadinasi, viskas suderinta aukščiausiu lygiu?

Atkreipkite dėmesį – per visą atkurtos nepriklausomybės laiką dar nebuvo tokio atvejo, kad Prezidento komandos narys rengtų asmeninę spaudos konferenciją Prezidentūroje. Prezidentūra yra Prezidento rūmai, jo komanda tik padeda Prezidentui. Ir štai matome neregėtą dalyką – Prezidentės atstovė spaudai, įtariama prisidėjusi ar padariusi nusikaltimą – išviešinusi valstybės paslaptį, susikviečia Prezidentūroje žurnalistus asmeniniu klausimu. Ir šią savo „spaudos konferenciją“ paverčia rinkimų kampanijos dalimi – neva visos jėgos susivienijo tam, kad Prezidentė nelaimėtų rinkimų. Dar kartą visi būsimi D.Grybauskaitės konkurentai rinkimuose, jų rėmėjai iš anksto paskelbiami valstybės priešais, Rusijos agentais ar nesusipratusiomis Kremliaus marionetėmis.

Nes Prezidentė sutapatinama su valstybe. Čia kaip toje aukštojoje komunistinėje mokykloje, kurioje okupacinės valdžios kadrus ruošė D.Grybauskaitė, buvo užrašyta: sakome partija, o turime omenyje Leninas…?

Taip, ši „skiepų“ istorija tapo rentgeno nuotrauka, kurioje galime pamatyti, kas padaryta su mūsų valstybe, kaip giliai rytietiška tvarka yra į ją įsiskverbusi.

O kaip vertinate „nekišeninio“ generalinio prokuroro ir jo pavaldinių veiksmus? Paskelbiama, kad asmuo, atskleidęs valstybės paslaptį, nustatytas, bet įtarimai nereiškiami. „Nekišeninis“ generalinis prokuroras pradžioje viešai teisina stalinietiško stiliaus žurnalisčių kratas (kai net neleidžiama paskambinti į vaikų darželį, kad mama užtruks), o Prezidentei treptelėjus kojele, imasi tikrinti savo pavaldinių veiksmus. Kokia čia abrakadabra?

Vertindami prokuroro Dariaus Valio ir jo komandos elgesį „skiepų“ istorijoje, galėtume įsivaizduoti tokį atvejį: prokuratūra nustato žmogžudystės vykdytoją, bet jam kaltinimų nereiškia, o kreipiasi į medikus, kad šie ištirtų, ar tas žmogus nesirgo mirtinomis ligomis – gal jam buvo likę nedaug gyventi, gal nužudymas jo likimo esmingiau nepaveikė, gal tuomet ir nusikaltimo nebuvo.

Šiandien matome, kad prokuratūra žino apie nusikaltimą ir jį dangsto, beviltiškai ieško kliaučių, kaip nuslėpti galimą jo vykdytoją. Prokurorai ir STT pareigūnai, atsakingi už tyrimą, nuolat bėgioja „derinti klausimų“ į Prezidentūrą – į tą instituciją, iš kurios greičiausiai ir buvo nutekinta informacija. Taip Prezidentė ir jos skirti pareigūnai viešai tyčiojasi iš piliečių ir valstybės: teisėsaugos savarankiškumas ir nešališkas tyrimas paverčiamas farsu.

O sulaikant žurnalistus, darant jų daiktų poėmius, gąsdinta ne tik žiniasklaida, bet visų pirma pažemintas Seimas. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje pareigūnų sulaikyta žurnalistė demonstratyviai vedžiota po Seimą, jos kompiuteris paimtas iš Seimo rūmų. Mes prisimename, kad anksčiau yra buvęs sulaikytas žurnalistas Aurimas Drižius, jo namuose taip pat buvo atliktos kratos, bet įsikišus Prezidentui Valdui Adamkui jis buvo iškart paleistas. Tačiau ten viskas vyko privačiuose namuose, o čia – Seime, Tautos atstovybėje valstybės, kuri šiuo metu pirmininkauja Europai.

Labai abejoju, ar tokius darbus prokurorai, Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovai būtų darę jų nesuderinę su Prezidentūra. Labai abejoju, ar G.Grina būtų kreipęsis į prokuratūrą dėl valstybės paslapties išviešinimo nesuderinęs su Prezidentūra. Taip pat abejoju, ar D.Valio vadovaujama prokuratūra būtų pradėjusi ikiteisminį tyrimą be suderinimo su Prezidentūra. Juk viešoje rinkiminėje akcijoje dalyvavo visi kartu.

Bet kam tada reikia kratyti žurnalistes, kurioms patys perduoda informaciją? Juk ne žurnalistai atskleidžia valstybės paslaptį, o tie, kurie perduoda – tai kam nukreipti ugnį į save?

Matyt, taip mėginta pridengti nepavykusią „skiepų“ operaciją, nukreipti žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį į kitą pusę. O gal tai bausmė žurnalistams už nesuderintus veiksmus, už padarytą klaidą? Juk BNS paskelbė slaptos pažymos turinį per anksti, kai ta pažyma dar nebuvo įteikta Prezidentės konkurentams – Seimo pirmininkei ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui, kuriems, operacijai pasisekus, spėtina, turėjo būti suversta kaltė už paslapties išviešinimą.

Tiek šioje istorijoje, tiek kitais atvejais iš Prezidentūros mes matome daug netiesos sakymo: Prezidentė sako, kad iš Prezidentūros tikrai niekas nieko „nenutekino“, jos patarėja D.Ulbinaitė pirmiausia slepia informaciją apie kratas jos bute, o vėliau aiškina, kad ji pažymos nedavė, tik apie ją papasakojo. Negaliu neprisiminti, kad prieš pusantrų metų Seimo Antikorupcijos komisija savo oficialiame nutarime konstatavo, kad Prezidentės vyriausias patarėjas, Valstybės gynimo tarybos sekretorius Jonas Markevičius net du kartus melavo Seimo nariams ir prašė Prezidentę tai įvertinti, bet į tai buvo atsakyta niekinama tyla. Prezidentė nuolat painiojasi ir keičia okupacijos metų biografijos faktus. Kokia čia melų karuselė? Kaip visuomenei tikėti, kad kitais atvejais sakoma tiesa?

Jūsų paminėti ir kiti atvejai liudija, kad mūsų valstybė jau yra valdoma remiantis rytietiška propaganda, melu, demagogija. Ir tai nėra atsitiktiniai vienkartiniai atvejai – valstybės gyvenimas gana nuosekliai ir sąmoningai grindžiamas melu.

Prisiminkime „Snoro“ banko ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos skandalą. Prezidentė tautai pareiškia, kad padarytas nusikaltimas prieš valstybę – nutekinta slapta informacija apie „Snoro“ banką, Lietuva patyrė milžinišką finansinę žalą. Vytautas Landsbergis kalba apie diversiją prieš valstybę. Ir D.Grybauskaitė, ir V.Landsbergis pirštais rodo į FNTT vadovus. Prokuratūra pradeda tyrimą, bet kartu su VSD persekioja ne nusikaltėlius, o sąžiningus FNTT vadovus. Visuomenei surengtas detektyvinis spektaklis, o slaptą informaciją nutekinę pareigūnai iki šiol neįvardyti, teismui jų byla neperduota.

Garliavos drama. Po Kauno priemiesčio šturmo ir pirmojo per nepriklausomybės metus masinio policijos smurtavimo prieš taikius piliečius Lietuvos Prezidentė kalba lygiai taip pat, kaip SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas po Sausio 13-osios žudynių: nieko nežinojau, man vidaus reikalų ministras nekėlė telefono. Ir vėl iš anksto padarytame ir smurto dieną televizijoms perduotame video įraše Prezidentė reikalauja ištirti, ar buvo naudota prievarta prieš vaiką, bet jokio rimto tyrimo visuomenė per pusantrų metų nesulaukė. Iš Konstitucijos kūrėjų ir žmogaus teisių gynėjų sudaryta visuomeninė komisija atlieka savo tyrimą, nustato, kad Garliavos šturmo metu buvo šiurkščiai pažeista Lietuvos Konstitucija, paminta konstitucinė valstybės santvarka, kreipiasi su tyrimo išvadomis į Prezidentę, bet Prezidentė atsisako komisijos narius priimti, atsisako atsakyti į bet kokius piliečių klausimus. O tuo pat metu pradedami rytietiško stiliaus politiniai teismų procesai prieš Garliavoje policijos smurtą patyrusius piliečius, prieš menininkus.

Prezidentė, kurią dabar neva rusai puola, niekaip nereagavo į tokius grėsmingus išpuolius, kai Rusijos slaptosios tarnybos pareigūnai tardė Lietuvos pilietę Vilniuje (turima omeny Eglės Kusaitės byla – D.S. pastaba). Įsivaizduokite tokį dalyką Estijoje, Didžiojoje Britanijoje – FSB karininkai Taline ar Londone tardo jų piliečius! Neįsivaizduojami dalykai. Bet Lietuvoje tai vyko tylint D.Grybauskaitei, tylint V.Landsbergiui.

Čečėnų Gatajevų istorija. Lietuvos institucijos, mūsų teisėtvarka padeda Kremliui ir jo marionetei Čečėnijoje susidoroti su žmonėmis, kurie nuo jų režimo gelbėjo vaikus našlaičius. Suomija suteikia Gatajevams politinį prieglobstį nuo Lietuvos teisėtvarkos persekiojimo. Ir jokių politinių vertinimų – nei iš Prezidentūros, nei iš Seimo dešiniųjų ar kairiųjų. Tyli liberalai, tyli Tėvynės sąjunga.

Šarūno Paberaliaus istorija. Pirmųjų valstybės atkūrimo dienų savanoris, patekęs į Viktoro Uspaskicho nemalonę, yra persekiojamas Kėdainių teismo pirmininko Vitalijaus Kondratjevo ir Generalinės prokuratūros tol, kol gauna politinį prieglobstį JAV. Visa tai vyksta tuo metu, kai Lietuvos valstybei vadovauja D.Grybauskaitė, konservatoriai ir liberalai.

Nagrinėjama Darbo partijos juodosios buhalterijos byla, bet niekas nekreipia dėmesio į seniai parlamente atliktą VSD tyrimą, į VSD surinktą informaciją, kad ši partija buvo finansuojama iš Rusijos, kad dalis Rusijos pinigų per šią partiją buvo plukdoma į mūsų žiniasklaidą. Kodėl prokuratūra tiria V.Uspaskicho juodąją buhalteriją, bet netiria tiesioginės, finansinės Rusijos įtakos mūsų politikai ir žiniasklaidai?

Pagaliau, Lietuva išduoda Lukašenkos režimui Baltarusijos opozicijos lyderį – Olesį Beliackį, surenka Baltarusijos tarnyboms „įkalčius“. Kas gali patikėti, kad Skandinavų bankas būtų atskleidęs asmenines kliento sąskaitas, paprašytas eilinės Teisingumo ministerijos darbuotojos? Teismas įpareigoja kitą Skandinavų banką atskleisti kitas A.Beliackio sąskaitas. Ir tai vyksta Baltarusijai net neiškėlus bylos A.Beliackiui. Tokiu atveju jokia teisinio bendradarbiavimo sutartis, kaip dabar teisinamasi, neskatino Lietuvos taip išdavikiškai elgtis. Mes geranoriškai talkinome Baltarusijos KGB, o mūsų Prezidentė ir vėl tylėjo. Neva vienintelė šioje istorijoje prasikaltusi pareigūnė atleista iš Teisingumo ministerijos, bet greitai paaukštinama – įdarbinama Nacionalinėje teismų administracijoje.

Akivaizdžiais faktais nustatyta, kad VSD vadovai melavo ir tebemeluoja, kad žuvimo metu pulkininkas Vytautas Pociūnas nebuvęs VSD darbuotoju. Parlamentinis tyrimas seniai nustatė, kad po mirties pulkininkas buvo šmeižiamas VSD pareigūnų. Nustatyta, už kieno pinigus jis šmeižtas. Ir nieko – jokio Prezidentės vertinimo.

Prisiminkime: 12 analitinių pažymų apie galimą aukščiausio lygio VSD, politikų, verslininkų ir žiniasklaidos korupciją taip ir nepasiekė Seimo. D.Grybauskaitė, tapusi Prezidente, numojo į tas pažymas ranka ir pasakė, kad jos nėra svarbios. Toks poelgis jau buvo rimtas ženklas, kad jos vadovaujama valstybė nesirems tiesa, kad tiesa pačiai Prezidentei nėra svarbi.

Todėl ši makabriška „skiepų“ istorija yra tik viena dalis tos veiksmų grandinės, kuri verčia Lietuvą mažąja Rusija.

Ką daryti?

Pirmiausia visuomenei derėtų atsimerkti. Matyti, kokias transformacijas šiandien patiria dar neseniai atkurta demokratinė Lietuvos Respublika, kaip ji naikinama. Taip pat labai svarbu laisvę branginantiems, laisvoje valstybėje gyventi norintiems žmonėms telktis ir savo Respubliką ginti.

Kalbino Dalius Stancikas

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
35 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
kalčiausias tai Landsbergis su Kubilium

patriotai katalikai pasitikėjo konservatoriais, tai jie piktybiškai „išdūrė” juos valdžią atiduodami bolševikei polikarpovnai ir privertė tautą vėl balsuoti už kolaborantus komunistus

Ale

dėkui už interviu. Palyginkite nuomonių priešpriešą Merkio straipsnyje ekspertai.eu; Keistai gyvename, nuolat ieškome tiesos, o ji gandasklaidoje slepiama srba iškraipoma.

Gerbiamas Kuoly,

as savo komentaruose jau seniai rasineju,kad Lietuva baigia susitapatinti su Rusija,nes teko ten gyventi ir maciau visa tai is vidaus ir dabar domiuosi jos politikos sunkeliais.Matant visus Grybauskaites veiksmus,atrodo kad savo veikla ji orientuojasi ne i vakarus ,bet atkartoja Putino veiksmus.Blogiausia tai,kad dauguma Lietuvos pilieciu,nesidomedami uzsienio politika,galvodami kad Rusijoje tvarka kaip SSSR labai teigiamai atsiliepia apie Putino valdoma sali.Nesuprantu,kodel musu pilieciai niekaip nesugeba pamatyti kad vyksta Lietuvos griovimas is vidaus teisesaugos,valdzios ,prezidenturos rankomis.Visi sie vidiniai skandalai juodina Lietuva.Kol Rusija valdys autokratai,ji mums niekada neatleis atsiskyrimo nuo jos ir visada stensis Pabaltijui igelti.Tai gal reikia nustoti pacius save gasdinti jos atakomis.Paskutiniu metu man jau pradeda kilti mintys ar tik ne pati prezidente tyliai dirba Rusijos labui,nes jos paskirti VSD,prokuraturos vadovai neatleidziami… Skaityti daugiau »

Vytautas Ju.

Viskas teisingai, bet… kur Jūs buvote prieš 5 metus, kai vyko rinkiminė kampanija, kai V. Landsbergio siųsti emisarai ėjo kalvarijas apie tuometę Eurokomisarę. „Lietuvos ryto“ TV nežiūriu, bet ponios Pauliuvienės straipsnyje pateiktų faktų niekas nepaneigė. „Vilnius, 2009 metų gegužės 17-osios vakaras. (…) Veiksmo vieta – aikštė tarp Krašto apsaugos ministerijos ir Prezidentūros parko. „Lietuvos ryto“ televizijos operatorius įsitaisė už viešbučio „Artis“ lango. Čia rinkimų rezultatų laukė Dalia Grybauskaitė su artimiausiais žmonėmis. Patys artimiausi susėdo kartu su ja prie apskrito stalo. Filmavimo kamera lėtai slinko jų veidais. Štai Grybauskaitė. Šypsosi. Atrodo patenkinta. (…) O kas ten šalia jos iš dešinės? Jonas Garbaravičius! Iš kitos pusės – jo tėtis konservatorius Ramūnas Garbaravičius. Tolėliau – dar vienas ne toks svarbus sūnus – irgi… Skaityti daugiau »

Anikė

Mažai žiūriu Lietuvos televizijų vienvinges laidas-tik smūgiai į vienus vartus.
Apie bendravimo su kitaminčiu kultūra net nekvepia-kovinių šunų ringas.Kas atsitiko,kad iš tolerantiškos kultūringos valstybės virtome „garsiau loji-esi
teisus,puolimas-geriausia gynyba”?

Marija

Saunuoliai vyrai. Vieno labai geri klausimai, kito labai geri atsakymai. Jeigu ne jus ir dar keletas saziningu zmoniu, mes daug ko nezinotume, kas vyksta valstybeje. Labai teisingai p.Kuolio atsakyta, kad visaks, kas vyksta dabar, tai tik prezidentaujant panelei burokeviciaus bendrazygei. Kada bus apkalta?

baisu

Baisu iki ko nusirito Lietuva. Gali užmerkti akis prieš ponios iš Daukanto aikštės komunistinę-burokevičišką praeitį, bet negali nurimti dėl to, ką ji padarė iš Lietuvos. Cenzūra ir užsakyminiai žiniasklaidos išsišokinėjimai, sovietinė komjaunuoliška retorika, demokratijos principų pamynimas, Lietuvos traktavimas kaip savo nuosavo dvaro. Blogiau ir būti negali. Nejaugi teks visa tai kentėti dar 5 metus?

Taip

Visiškai pritariu p. Kuoliui. Nenustebčiau, jei pavasariop sulauktumėm kokių nors „Mažosios žemės” variacijų. Kad ir apie mažuosius karus partinės mokyklos apkasuose.

D.Grybauskaitės prosovietinis

privilegijomis grįstas mentalitetas ir ji kitaip nemoka elgtis,nors kalbėti bando gražiai,ką jai parašo,bet jos vidus ,jos pasąmonė tai blokuoja ir yra kaip yra-rusiškai ir sovietiškai.

Maximos tragedija Rygoje

yra dėsningas galas to,kai nesiskaitoma su žmonėmis ir jie išnudojami beatodairiškai,tiek gaminatys kinai,ar perkantys lietuviai,latviai,lenkai…Tegul pasižiūri A.Kubilius ar D.Grybauskaitė bei V.Landzbergis kuo baigiasi ,kai nesiskaitoma su žmonėmis.nežiūrint itin ryškaus pavyzdžio,kai sovietuose sprogo atominė …tada jau įsijungia aukštesnės jėgos.Tik vienas klausimas mums- ar priešintis,ar leisti jiems supūti iš vidaus.Kai viską vainikuos siaubinga tragedija?

Kas stebėjo vakar

debatus seime dėl parašų kvotos referendumui sumažinti(jau atseit imasi patys teikti,nes mato,kad tauta surinko parašus),tai reikia atkreipti dėmesį į A.Kubiliaus kalbą.Jis akcentavo,kad gali nukentėti valstybės ĮVAIZDIS…O jei valstybė išsigimsta iš vidaus,tai galima kosmetiškai pridengti?..JIEMS RŪPI TIK ĮVAIZDIS.Fariziejai nelaimingi ir pavojingi.”Jūs valote tik taurės išorę”…”Pabaltinti karstai,pilni numirėlių kaulų”…Dvasiškai mirę…”Palikite mirusiems laidoti mirusius”….Kas dar dvasiškai gyvi nors simboliškai reikia priešintis …

Nepaisant visos priderančios pagarbos

Nepaisant visos priderančios pagarbos, Darius, panašus į tuos inteligentus, kurie 1940 m vasarą kokią savaitę džiaugėsi tuo, kad „atsikratėm Smetonos”. Jis teisingai vardija visas įmanomas valstybės problemas (beje, nepamini nė vieno iki šiol nežinomo fakto), net a.a. Pociūną, supina Grybauskaitės ir gerokai ankstesnių laikų įvykius ir del to apkaltina Grybauskaitę. Taip, gėdinga a.a. Pociūno šmeižto ir nužudymo istorija, Beliackio išdavystė, Gatajevų persekiojimas, bet… ar ji dėl to kalta. Net „vedžiojimas žurnalistės po Seimą”. Akivaizdu, kad jai ir tas vedžiojimas ir apskritai ta istorija nenaudinga, bet vis tiek ji kalta. Darius kažkada buvo dešinioji Adamkaus ranka ir puikiai supranta, ką gali ir ko negali prezidentas. Nėra žmogaus be nuodėmės, o politiko be klaidų (tai tinka ir ir Grybauskaitei, ir Dariui), bet… Skaityti daugiau »

lIETUVOS IVAIZDI

griauna pati valdzia.Apie musu visas vidines rietenas puikiausia informuota ir JAV ir ES.Tiktai jie neturi teises viesai kritikuoti nei pacios prezidentes,nei valdzios strukturu.Konservatoriu pastoviai uz usu tampoma Rusija net pati negalvojo kad su paskutine pazymos paviesinimo komedija taip apsijuoksime ir vieni9 kitus apsidrabstysime purvais.Po to patys valdziazmogiai sedi pasipute ir isizeide.Mes patys kalti ,kad renkame visokius garbetroskas,pijokelius,apsukruolius ir nieko bendro su meile saliai ir tautai neturincius.Bet turincius gerai istreniruotus per tiek metu liezuvius,kuriais mala taip kaip jiems naudinga.Deja,dauguma pilieciu pastoviai jais tiki

rinkejas

Lietuva su Grybauskaite – Lietuva be ateities.

lietuva

mes lojame o karavanas eina

Ar konservatoriai

nesiekia tautai įvaryti nepilnavertiškumo kompleksą?Tauta nieko neišmano?O jie kilę ne iš tautos?Tada rinkimai praranda savo prasmę.Eiti ar neiti?

Kas gali paneigti,kad

ateityje konservatorių partija bus teisiama?Ką sėji,tą pjausi.

Skaitytoja

Po tragedijos Latvijoje,prisieme politine atsakomybe atsistatydino premjeras ir vyriausybe.Ar isivaizduojate,kad taip galetu pasielgti nors vienas musu politikas.As ne.Musiskiai visada bus ne prie ko.

vizitor

MŪSŲ Prezidentė pasakė teisybę. Visi jos kritikai dirba užsieniui. Arba JAV, arba Rusijai. Va sorošistai jau puola. Prokurorai turi krėsti ne BNS, o sorošistų lizdus.

Algis

Manau, kad kai kurie D.Kuolio žingsniai, pastaruoju metu, yra neapgalvoti. Greta labai pozityvios jo veiklos-kovos su Lietuvoje įsiviešpatavusiu pedofilų klanu ir šio klano veiklos pasekmėmis, totalinė D.Grybauskaitės kritika, manau, nėra išmintinga. Dirbdamas „tapkino” komandoje, jis, manau, turėjo į valias galimybių įsitikinti,kad Lietuva yra JAV satelitas, neturinti sąvistovios vidaus ir, juo labiau užsienio politikos. Todėl kalbėti, kad NATO ir ES valstybė Lietuva tampa mažąja rusija-juokinga. Manau, kad trydaliojimai aplink D.Grybauskaitės asmenį gali būti reikalingi ir naudingi mūsų kaimynei Lenkijai, nepatenkintai Prezidentės kieta pozicija, neleidžiančia šiai valstybei galutinai perimti „Vyresniojo brolio” vaidmens ir Rusijai, nepatenkintai dėl Lietuvos dalyvavimo tempiant Ukrainą į ES. Nepamirškime, kad mūsų politikai-marionetės Lietuvos oligarchų rankose, o mes kvailos avys tereikalingos tam, kad rinkimų dieną dirbti statistais prie balsadėžių,… Skaityti daugiau »

Ką tokio blogo

padarė L.Graužinienė,kad nuvažiavo į Ukrainą palaikyti ukrainiečių tautos.O tie,kurie tyčiojasi iš jos, ar nepalaiko Janukovičiaus,taip išeitų?Ir aplamai,ta konservatorių samdyta minia,kuri tyčiojasi iš L.Graužinienės vieną dieną atsigręš prieš pačius konservatorius.Belieka stebėti.

Ar ta "plaukuota

ranka” ne V.Landzbergis ir konservatoriai?Kaip jie sugebėjo vaidinti.Vienas kaip ir gynė Deimantę,dengė,o kiti nuožmiai puolė.Kodėl dabar tyli V.Landzbergis.Mauras savo darbą jau atliko?Tik kaip jie sugebėjo nupirkti VSD ir kitas struktūras?O gal atvirkščiai?Ir už kokius piningus?

L.Graužinienės vizitas

Ukrainoje ,susitikimas su protetstantais,gali nepatikti Ukrainos valdžiai,nes jei ji norės panaudoti artileriją prieš demonstrantus,ES narės Lietuvos pareigūnų buvimas ten turės drausminančios įtakos?Tik keista,kad Graužinienės nekenčia ne tik Janukovičius,bet ir konservatoriai.Bolševikai vienijasi?

Marija to Nepaisant

Landsbergis teisus. Prezidentės skiepai pasisekė. Visi, kas ja abejoja, dabar bus lyginami su 1940 m. Cvirka, Venclova ir co. Gal katalikų inteligentai, kurie 1926-1940 m. kritikavo Smetoną, irgi rusų agentai?

Teta Beta Algiui

Tai jau taip, prezidentė Grybauskaitė gina Lietuvą nuo lenkų, rusų, amerikiečių, žydų, bet visų pirma nuo mūsų, lietuvių. 🙂

pardon

ar liko visuomene Lietuvoje?

Algis tetai Betai

V.Adamkus irgi turėjo pakankamai miglotą biografiją, buvo JAV pilietis, laikė tapkes Šiauliuose, per rinkimus buvo kredituojamas Uspaskio, buvo kalbama kad priklausė masonų ložei ir t.t. ir pan.

Kur tuo metu buvo D.Kuolys? Kodėl jis nekovojo už TIESĄ?
Būkit maloni, teta Beta, padėkit man suvokti šios asmenybės metamorfozės priežastis.

vizitor to MAXIMOS tragedija

pirmas komentaras, pasirašytas mano nicku, nėra mano. Bet nepykstu. Visai gali būti, kad sorošistai tėra neokomunistinės Rusijos įrankis. Juk Rusijos dūmoje tėra trys partijos – kkomunistų, Žirinovskio neoliberalų ir kgb pulkininko Putino Jedinnaja Rasija. O Sorošo tėvas ar senelis kūrė esperanto kalbą juk su tikslu, kad pasaulį valdant bolševikams, jis turėtų kalbėti viena, nieko bendra su nacionalinėm kalbom neturinčia kalba. O kas dėl MAXIMOS TRAGEDIJOS Latvijoje tai vėlgi kaltas tų pačių sorošistų propoguojamas valstybės silpninimas privatizuojant valstybės institucijas, tokias kaip Valtybinė Statybų inspekcija. Privati inspekcija buvo suinteresuota pinigais, o ne saugumu. Rezultatas kaip ant delno. Anrtras pavyzdys – kuomet JAV vyriausybė buvo silpninama privatizuojant net saugumo tarnybas – griuvo per 9/11 bokštai dvyniai. Ir, patikėkit, tai buvo ne musulmonų, bet… Skaityti daugiau »

to GRAUŽINIENĖS VIZITAS

TAI GRAUŽINIENĖS FIASKO. Keistokai jūs čia išmąstėt. Neskuba kažkodėl nei sorošistinė, nei paksistinė nei uspaskistinė spauda rašyti apie Ukrainoje prisidirbusią Graužinienę. O jei rašo, tai tik taip, kad niekas nematytų iš po žinių apie Maskvos prostitutę… kaip, pvz. ‘ekspertai”, bet tik taip, kad neatskleisti tikrojo jos šio „žygio” teršiant Lietuvos garbę, esmės. Tad toks šio fakto nutylėjimas irgi kalba už save – sorošistų kooperacija su Putino siekiais tarsi turėtų būt aiški. Norėjo pakenkti Prezidentei Graužinienė , bet pakenkė tik sau. Mažiausiai kas jos laukia tai nušalinimas, bet to per mažai. Prisistangino ir Uspaskichas Lietuvai su kaupu… per patį pirmininkavimą ES paskyręs šią honorvą kolūkio buhalterę į tokį postą. Raudonavom dėl jos bobiškų išsišokimų Lietuvoje. O dabar sudirbo ir visas Rytų… Skaityti daugiau »

meistriška dezinformacija

mūsų valstybę užvaldė putino agentas uspaskich. prezidentė dar prieš rinkimus apie tai įspėjo. bet atrodo, kad kuolio tai per daug nejaudina. jis mato tik „nuskriaustus”” fntt berniukus, prieš kurių nosį mosuoja „galimybe tapt prezidentu”. Turiu omeny gailių. kartu meluoja, kad Prezidentė gailių atleido. O juk pats save atsileido. Iš solidarumo giržadui, o ne valstybei. Matyt buvo kokio gudručio patartas. smirda visa tai.

niektauška

tuščiakalbis gražbylys tas Kuolys. Pats verčia Lietuvą mažaja Rusija… Pats koloboruojasi su Uspaskiu ir kitais sukčiais jų sukilime prieš Prezidentę, trukdo jai pertvarkyti VSD ir teisėsaugą, nuteikinėja žmones prieš jų išrinktą ir jiems tarnaujančią JE, visas liberalų kaltes jai suversdamas… bjauru. Ir dar už visa tai gauna pinigus iš mūsų biudžeto?

vizitor, atskleisiu paslaptis

sekant tuos įvykius, kurie vyko Lenkijoje prieš Tuskos-Sikorskio neoliberalams įsitvirtinant vyriausybėje, informacinės erdvės užvaldymas, Marijos radijo „nukenksminimas”. katalikiškos Kačinskio opozicijos sunaikinimas, galimai imituojant katastrofą, kraštutini dešiniojo jaunimo („nacių”)perėmimas globon, ir galų gale „gerų santykių su Rusija atstatymas – yra visai nesunku atspėti kokių tikslų ir mūsų neoliberalai – D.Kuolys su L.Donskiu siekia. Juk jų taikiniu yra tik konservatoriai ir Prezidentė. Ne prorusiškos partijos ir ne liberalai, buvę koalicijoj su konservatoriais. O tikslą atkleidė patys Rusijos strategai, savo tinklalapyje diskutavę, kad tinkamiausias kandidatas į Lietuvos Prezidentus būtų V.Ušackas, nes neva „lietuviai mėgsta rinkti tuos, kurie yra iš užsienio ar pabuvę užsienyje ir dar neapdergti vietinės spaudos. O „ekspertai” netyčia jau užsiminė apie tokią galimybę. Neotrockistams nuolat keičiant „psaulinės revoliucijos ” taktiką,… Skaityti daugiau »

vizitoriau,

pasisakyk tautai, ar nesi komiteto sotrudnikas, – on ze conspiracy, on ze bliss, on ze marta… O transliuoji is seneliu kluono Balsiu kaime tarp Pakruojo ir Joniskelio, ar komitetas specialiai tau ten bunkeri itaise?
Kiek bekeistum kelis kompus ar IP protokolus, matosi, kad burbuliuoji savo raudona bolsevikine propaganda is ten pat.

Šiaip.linkėtume R.Malinauskui

ir D.Kuoliui sėsti prie derybų stalo ir surūkyti Taikos pypkę,randant kompromisą.

Ar LS už reformas suvereno naudai?

Jei ir toliau LS aktyvas propaguos, kad teisėsaugą ir teisėtvarką turi formuoti Seimas ( kiek į šoną prezidentūrą pastumdamas:) smile ) , o ne Tauta, tai reikštų ,mano nuomone ,kad ši dar nesusifornavusi jėga neturi esminių reformatoriškų ketinimų… Stebiuosi ,kaip save demokratais vadinantys žmonės mano, kad ,,valdomos demokratijos” įrankiu oligarchinės santvarkos pančiuose esantis Seimas (tokie ir bus būsimieji Seimai) gali turėti noro tarnauti suverenui ir skirti sąžiningus, vertybiškai orientuotus žmones į teisėsaugos postus … Gerbiu vertybiškai apsisprendusius visuomenininkus ir paprastus piliečius ,kurie nori teisėsaugoje reformų , o ne jų imitacijos… Partijos, net ne parlamentinės, svajoja viską tvarkyti per Seimą, o o demokratiški visuomenininkai siekia gražinti galias Tautai- Suverenui… Idomu, ar LS bei tautininkai toliau laikysis įsikibę YP (ypatingojo prokuroro )… Skaityti daugiau »

35
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top