Darius Trečiakauskas. Atviras laiškas Dovilei Šakalienei: Mes neprarasime drąsos ir mes nebijome!

Alkas.lt

Dovile Šakaliene, per tuos kelis mėnesius nusižudė du tėvai, o tūkstančių vaikų ir šimtų šeimų likimai buvo negrįžtamai sužaloti. Ir tos baisios psichologinio ir emocinio smurto negrįžtamos pasekmės liks visam jų likusiam gyvenimui. Ir viso šito nematyti, atvirai neigti ir ciniškai nepripažinti gali tik visiškai bejausmis ir bedvasis sutvėrimas, toks pats kaip tie vykdytojai, kurie ištikimai tarnavo hitlerizmui ar stalinizmui – plėšė vaikus nuo motinų krūtinių ir siuntė į perauklėjimo ar koncentracijos stovyklas, sibirus ir gulagus, šaudė, naikino ir grūdo į kalėjimus mūsų laisvės kovotojus… o paskui, Niurnbergo procese ir kituose teismuose, aiškino, kad jie tik laikėsi galiojančių įstatymų ir vykdė komandas.

Sistema, kuri šeimas, jų tėvus ir vaikus „a priori“ laiko galimais nusikaltėliais, sistema, kuri tėvams užkrauna tik pareigas ir atsakomybes be jokių teisių ir galių, sistema, kuri reikalauja bekompromisio paklusimo ir aklo vykdymo, sistema, kuri verčia tėvus pasirašyti „konfidencialumo“ sutartis dėl jų vaikų atėmimo iš šeimos, sistema, kuri formuoja konclagerio ir kalėjimo subkultūrą, kur „bosas“ (valstybės institucija) visada teisus – tokia sistema turi būti nedelsiant sustabdyta, užkardyta ir sunaikinta. Nes tokia sistema veikia ne tik prieš vaikus, tėvus ir šeimą, tokia sistema veikia prieš pačią valstybę ir jos pamatus, prieš jos Konstituciją, prieš Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, prieš humanizmą ir pamatines žmogiškąsias vertybes, prieš patį Žmogų. Tai yra nevilties, netikėjimo ir mirties sistema.

Todėl akivaizdu, kad šitas antikonstitucinis valstybinių institucijų smurtas ir genocidas prieš savo valstybės vaikus, jų tėvus ir pamatinę valstybės ląstelę – šeimą turi būti sustabdytas nedelsiant, o kaltieji patraukti atsakomybėn. Dovile, mes tikrai nepritrūksim drąsos ir nebijosim, mes bundame ir keliamės savo vaikų bei šeimų gynybai, mes esame laisvi ir vadovaujamės mūsų valstybės Konstitucija ir Žmoniškumo kodeksu. O tie bedvasiai mankurtai ir užsienio fondams parsidavę „barnevernetų“ kūrėjai, kuriems vaikai tėra verslas, užmaskuotas po garsiais šūkiais ir deklaratyviais „geriausiais vaiko interesais“, realiai masiškai atimant juos iš šeimų, – jau priėjo liepto galą.

Ką jūs, Dovile, asmeniškai padarėte, kad bent vienas vaikas, mūsų valstybės mažasis pilietis, šiurkščiai, ir kaip aiškėja, neteisėtai, atimtas iš mūsų mamų ir tėvų Norvegijoje, Švedijoe, JK ar kitur, būtų gražintas į savo gimtinę, kad jo globėju būtų paskirti jo artimiausi giminaičiai ar kad reikalui esant, tėvynėje jam būtų rastas mylintis globėjas, kalbantis gimtąja kalba??? Kaip galima nuspėti – greičiausiai visiškai NIEKO. Mes visi žinome, kad kaip tik buvo dedamos visos pastangos, manipuliuojama vargšo Matuko istorija, keliama masinė psichozė ir koordinuotai daromas visas įmanomas spaudimas, kad tokia pati bejausmė ir vaikus bei šeimas naikinanti įstatymo mašina prasiskintų kelią ir mūsų valstybėje.

Kiekvienas išdrįsęs kelti pagrįstus klausimus apie buldozeriu stumiamą įstatymą iškart buvo apšaukiamas smurto propaguotoju, mąstantys ir atsakingi tėvai buvo marginalizuojami, o tikri, pamatuoti ir atsakingi vaikų psichologijos ir psichiatrijos specialistų argumentai ir keliamos abejonės tiesiog ignoruojami, netgi buvo suburta aktyvistų „zonder“ komanda, kurios credo – „tikslas pateisina priemones“ – šiandien duoda realius „vaisius“ – nusižudę tėvai, psichologiškai suluošinti vaikai, išdraskytos šeimos, baimė ir netikėjimas savo valstybe, auganti emigracija …

Nė vienas psichiškai sveikas žmogus – tėvas ar mama – nėra už smurtą nei šeimoje, nei už jos ribų. Mes visi ir kiekvienas sakome – NE smurtui prieš vaikus, smurtui prieš tėvus, smurtui prieš šeimas!

Ir todėl mes garsiai ir aiškiai sakome – Dovile Šakaliene, mes NEBIJOME, mes NEPASIDUODAME ir mes LAIMĖSIME!!!

Trumpai apie autorių: Darius Trečiakauskas yra Lietuvos tėvų forumo pirmininkas.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
28 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Juozapas

Taip. Tvirtas ir teisingas Tėvo žodis.
Be jokių mandagių reveransų. Tiesiai į tarpuragę.
Natūralu- o kaip dar kitaip su velniais kalbėti?
Be skrupulų.

Al.

Pritariu kiekvienam žodžiui. Šėtoną reikia vadinti šėtonu.

Tarnaujantis dviems ponams

O kas bus, kai nevilties apimtas tėvas nuspręs ne nusižudyti, o nužudyti iš jo vaikus atėmusius stribus?

Pritariu

Ačiū visiems neabejingiems.

Jules

Taip parašyti gali tik tipiškas lietuviškas inteligentas, dalinės tiesos specialistas, pamiršęs pasakyti, kas to stalinizmo sąjungininkėmis buvo, kas tą Sovietiją, Blogio imperiją finansavo, kreditavo, elektrifikavo ir industrializavo, su kieno sunkvežimiais ir viliukais gaudė mūsų partizanus – laisvės kovotojus. Gal žmogų nuo prievartinės tarnybos okupanto kariuomenėje išsuko gudrūs tėvai ar dar kas nors po blatu, jei nežino, jok eilinis karys negali nevykdyti vado įsakymo, nes bus pats akimirksniu sušaudytas. Kol veikė tas karo nugalėtojų Niurnbergo procesas, laikinai buvo sustabdyti kai kurie anglų ir amerikiečių karinių statutų straipsnių veikimai, o kai pasibaigė kažkodėl vėl akimirksniu pradėjo galioti. Šito nežinoti gali tik lietuviškas inteligentas, docentas arba šiaip zubryla-moksliukas. Atomines bombas irgi galėjo nesusprogdinti ant nekaltų civilių galvų, o Hariukas su savo įkvėpėju, prof.F.Lindemann,… Skaityti daugiau »

Jules

Taigi, „Niurnbergo procese ir kituose teismuose, aiškino, kad jie tik laikėsi galiojančių įstatymų ir vykdė komandas”, šaukštas deguto, sugadino visą medaus statinę, nors apie Šakalienę parašyta gerai.

Ar nebus taip,

kaip kažkada p.L.Andrikienė, kai netekę kantrybės žmonės jai rėžė teisybę į akis, pareiškė, kad jie mol tokie kvaili, kad net nesupranta, kokia ji protinga.

O tai Jules- nepainiokite su karu – niekas dabar už ausų nieko nelaiko nei televizijoje, nei Seime, nei ministerijoje ar kitur. Dirba tikrai ne iš didelės prievartos ir ne todėl, kad nenumirtų iš bado, jeigu iš ten išeitų.

Stalinistai  laimės !

Stalinistai:
Nausėda, Šimonytė, Juozaitis, Kubilius, Kirkilas, Landsbergis, Juršėnas, Gendvilas, Karbauskis, Skvernelis, Grybauskaitė ir kiti – laimės !
—–
ne juos remia teisėsauga, VMI, Sodra, visi komunistai, kgbistai, kolaborantai bei okupantai !!

Kazys

Italai,ispanai geria vyną nesisaugodami vaikų,ir pabara,ir suduoda,bet ten neįmanoma tai,kas norvegų pavyzdžiu vyksta pas mus.Ten už vaiką stotų ne tik tėvai,seneliai,tetos ir dėdės,bet ir kaimynai.Kaip sakė J.Lago,ispanai suprast nepajėgia,kaip pas mus taip gali būti.

Juozas

Puiku, p. Dariau, tiesiai į tarpuragę vaikų grobikams. Taip jiems ir reikia. Dabar eilė visiems rimtiems tėvams- junkitės prie Tėvų forumo ir padėkite nušluoti nuo žemės paviršiaus tas kontoras, tegul baigiasi vaikų ir tėvų teroras. Nebijokite, nestovėkite po medžiu, nepalikite kovos už jūsų vaikų, jūsų šeimų laisvę kitiems.

aukso žodžiai

” tokia sistema turi būti nedelsiant sustabdyta, užkardyta ir sunaikinta…”

Precedentas jau yra (ir ne vienas) - Niurnbergas!

Tetrūksta politinės valios ir žmonės, kurie Lietuvoje yra atsakingi už neapskaičiuojamai didelės žalos padarymą neprasikaltusiems vaikams, jų šeimoms ir artimiesiems, privalės atsakyti. Tie, kas skaitėte stalininius p o į s t a t i m i n i u s aktus (prastumtus Šakalienės, Majausko, kitų ir ministro pasirašytus, t.y. be svarsytmo ir priėmimo Seime), pagal kuriuos su mobiliųjų komandų pagalba nuo liepos Lietuvoje vykdomos represijos prieš vaikus ir šeimas, tikiuosi, suprantate, kad tai yra valstybės naikinimo projektas (nes „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę”, 38 str.). „Vaikų teisės” ir privalėjo žinoti ir, esu tikras, žinojo daugybę mokslinių tyrimų, kad iš šeimos „paimto” vaiko smegenys traumuojamos negrįžtamai (neurologiniu lygiu), esmingai pažeidžiamos vaiko… Skaityti daugiau »

Precedentas jau yra - Niurnbergas (2)

Viltinga tai, kad vis daugiau tautiečių įsitikina, kad laisvė privalo būti apginta kiekvienos kartos iš naujo. Postmoderni i n f o r m a c i n ė kova prieš žmogų, jo prigimtį ir pašaukimą, gyvybę, tautą ir valstybę buvo pradėta dar Sąjūdžio laikais, Atgimimo metais. Drauge tai yra informacinė kova prieš krikščioniškųjų šaknų Europą, Vakarų civilizaciją („krikščionys” – TS-LK – išsirinko „ekonomistę” Šimonytę, kuri atvirai palaiko LGBT, bešaknę Europos federalizaciją, glebėsčiuojasi su Šakaliene ir pan.). Ir dar: nuodėmės blogio, kaip visų kitų blogybių šaltinio, neigėjai ir socialinės inžinerijos šalininkai mūsų neišsigąs ir tikrai niekur nesitrauks – juos įveiksime tik su bekompromisine nuostata „arba – arba” (nes tarp tiesos ir melo apie žmogų nėra vidurio kelio, jokie kompromisai čia negalimi)… Skaityti daugiau »

grumstas

Mažiau komentuokite, o geriau pasirašykite peticiją, kad šita siaubūnė šakalienė būtų apkaltinta straipsnyje paminėtų nusižengimų valstybės ir žmoniškumo teisiniams aktams. O Majausko apkalta tegu eina pagal kitą paragrafą.

grumstui

Suniekšėjimas valdžią turinčiųjų sluoksniuose neretai pasiekęs tokį lygį,
kad peticijos dažniausiai naudojamos tik krosnies pakurai. Jzp čia teisus.
Antra, dar nežinia, kurio kaltė didesnė, Majausko ar Šakalienės,
kuri savęs bent nepriskiria „krikščionims”, kaip Majauskas.

Velnio išperą

į laužą.

Žmogelis

nežino, kad būtent Niurnberge buvo įteisinta, įtvirtinta, dvigubų standartų sistema, kuria dabar ir seka visi teismai. Žmonės susargdinti dvigubų standartų manija ir tai jau beveik nebepagydoma priklausomybė nuo melo propagandos.

Svarbu

Valstybė be teisingumo tik plėšikų gauja. Gal kas matėt Lietuvoje teisingumą? Jei matėt, kuriais metais tai buvo?

>Žmogeli 19:07,

ne „dvigubų standartų sistema Niurnberge buvo įteisinta, įtvirtinta” bet susigrąžinta prigimtinės teisės viršenybė prieš žmonių sutartą pozityviąją, antraip nebuvo įmanoma nuteisti tų (nacių), kurie gynėsi sakydami, kad jie tik vykdė tuometinius Trečiojo Reicho įstatymus bei vyresnybės įsakymus, kad privalėjo tai daryti, nes buvo davę priesaiką. Barnevernet ir jų sekėjus, galbūt, taip pat teks teisti tokiu būdu. Nors dabar dar atrodo, kad gali pakakti mūsų Konstitucijos (38, kt. str.). Ne žmogus ir jo laisvė yra aukščiausia instancija (absoliutas), ir net ne jo sąžinė, bet Dievas, kuris yra tikrasis prigimtinio įstatymo šaltinis. Žinoma, kad Bažnyčios ir valstybės sritys bei uždaviniai yra skirtingi, bet jos neturi prieštarauti viena kitai (kaip vis dažniau nutinka). Kas tai atmeta, atmeta Vakarų civilizaciją, neigia jos kilmę ir… Skaityti daugiau »

>>NK

Tamstos komentarai yra brandūs.
Gaila, publika tokių tekstų suvokimui nesubrendusi. Žalia.
Ir neketina keistis!
Nes jie yra ohoho- „brangūs Lietuvos žmonės”:) „Hegemonai”.

grumstas

10 583 – galit kaip norit peikti pasirašančius peticijas- makulatūrą, bet virš 10 t. pasirašiusiujų šį tą sako, apie tikrajį pasipiktinusių piliečių skaičių ir jų nuomonę apie valdančiuosius. Kas pasiklausė šiandien Rūtos Nuogos Tiesos , girdėjo Puteikio info, kad Puidokas patiria didžiulį spaudimą net iš savo partijos kolegų dėl aktyvaus dalyvavimo šiame skandale.

grumstui

10 tūkst. „daug sako”?
A jo – 300 000 buvo surinkę parašus.
Ne nusmurgusiai peticijai, kurios joks valdžiągyvis net niekuo neįpareigotas skaityti.
Referendumui buvo surinkta 300 tūkst. 300 000 parašų turi bent juridinę galią.
Ir ką?
Priminti kas buvo toliau?
Taigi, nesvarbu kas ten ką „sako”, svarbu kas laimi.

to >Žmogeli 19:07

Žmogeli, gal pats iš Mėnulio iškritai, kad nežinai, jog kareivis negali nevykdyti įsakymo, bent jau tuo laiku, apie kurį kalbėjau. Kol vyko Niurnbergo farsas buvo laikinai atšaukti, sustabdyti, kai kurie Amerikes ir Anglijos karinių statutų straipsnių galiojimai, o po proceso vėl akimirksniu atstatyti. Atsiranda piemenų, netarnavusių kariuomenėje anuomet ir nežinančių, ką tai reiškia. Ar bent vieną kareivuką apgynei okupacijos metais nuo tų įstatymų nevykdymo. Erelis mat atsirado. Priviso pliurpių ant kiekvieno kampo kaip tų Garliavos „bojevykų”.

to >Žmogeli 19:07

Kaip Niurnberge karo nugalėtojų teisme galėjo teisėjauti šalis, Sovietija, dar iki karo paklojusi virš 30 milijonų savo piliečių. Ar pats bent jau suvoki, ką leptelėjai?

Taigi, Ismailovai 2018-11-7 1:13,

ne visa, kas teisėta, yra teisinga, todėl naciai ir privalėjo Niurnberge atsakyti.

Vaikų aukojimas

Tik ne klaikūs laukiniai šoka apie laužą, o moterų pavidalai pasivadinę ,, vaikų teisių gynėjomis” priraizgė įstatymų ir dabar ginsis žūtbūtinai, nes kyla grėsmė jų gerbūviui. Na o vaikai? Ką vaikai, mišką kerta – skiedros lekia, kam rūpi jų ašaros, kai užsukti finansiniai srautai. Ir ministras, tik pinigų pasigedo, dar trūksta, kad procesas vyktų sklandžiau.

to >Žmogeli 19:07

Vakarų civilizacija – degraduojanti, grynai materialistinė, liberoidinė – antižmogiška civilizacija, pasirašiusi sau nuosprendį.

to Taigi, Ismailovai

Grozne per vieną naktį kiek Rusijos Federacija nužudydavo savo piliečių čečėnų kilmės ir subombarduodavo čečėnų krautuvių ir nieko – amerikonai su rusais į kosmosą skraido kartu kaip skraidę. Okupuota Ukrainos teritorija, o jie toliau drauge į kosmosą skraido. Kiek lietuvių per ambalinę prichvatizacija neteko darbo ir buvo priversti bėgti ir gelbėtis užsieniuose, bet niekas apie tai dezinfosklaidoje rimtai nerašo, kodėl? Kodėl taip pamėgome dvigubų standartų sistemą, ką? Negi dezi priklausomybė lietuviams jau nebepagydoma?

28
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top