Edvardas Čiuldė. Ar yra kita alternatyva tautai nei pasaulio pabaiga?

Pasiruošimą Ukrainos kariniam užpuolimui Putino Rusija pradėjo totaline informacine ataka, forsuodama skalambinimo visam pasauliui kampaniją, kad Ukrainiečiai, girdi, nėra tauta. Tiksliau tariant, buvo be perstojo skiedžiama apie tai, kad ukrainiečiai dar nėra tauta, jog neva tikra tauta Ukrainos populiacija gali tapti tik sugrįžusi į Rusijos glėbį, patyrusi mirtiną mutantės meškos pabučiavimą.

Į šį atvejį būtina įdėmiai įsižiūrėti šiandien Lietuvoje dar ir dėl to, kad pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta įtikinėjimai, kad savo ruožtu lietuviška populiacija jau nėra tauta arba bent privalo nesijausti tokia, turėtų, žiūrėdama į ateitį, galutinai išsižadėti tautinės priklausomybės, nes tautinės tapatybės palaikymas iš inercijos ar juolab puoselėjimas neva yra didžiausia kliūtis Lietuvos pažangai.

Ar sakote, kad ši „dar – jau“ analogija yra didesniu ar mažesniu laipsniu pritemta, nes pirmuoju atveju informacinis užpuolimas turėjo paruošti dirvą kariniam užpuolimui, o antruoju atveju neva jokio užpuolimo nėra, kai spaudimu nutautėti siekiama tik paspartinti ES integracinius procesus?

Tačiau tikriausiai neturime teisės taip paprastai viską sudėlioti į iš anksto paruošta dėžutes, jeigu drauge sugebėsime įvertinti dar ir tą faktą, kad jokioje kitoje ES šalyje, išskyrus Lietuvą, iš aukščiausiųjų tribūnų nebandoma įrodinėti, kad tautinė tapatybė yra pažangos stabdys. Tikriausiai didesnės paslapties nei sąžinės sąskaitų suvedimo tai nesudaro, tačiau mane, be visa ko kito, neramina ir ta aplinkybė, kad įsivaizdavimą, jog tautinė mintis nedera su ateities vaizdiniu Lietuvoje pirmiausiai mums bando įpiršti tie žmonės, kurie užpraeito ir praeito dešimtmečių eigoje lengvai buvo atpažįstami kaip prorusiški politikai šalies politikos olimpe.

Taigi, labai tikėtina, neatmestina yra ir tokia hipotezė, kad jeigu tu, žmogau, pasijutai spaudžiamas nutautėti, esi gundomas išsižadėti tautinės tapatybės, reiškia tik tai, kad jau tapai kažkieno perku-parduodu mainų objektu, kai tapo tautos sukrauti materialiniai ištekliai ir kultūriniai lobiai už suderėtą kainą jau yra pažadėti ar perleisti pašalinėms jėgoms.

Kas ne kas, o išsikerojusi ES biurokratija čia tau nepadės tikrai niekuo, nes, kaip prikišamai rodo faktai, kurių nesinori matyti, ES institucijos mūsų dienomis vis akivaizdžiau tampa homoseksualizmo propagandos ir praktikos forpostais, dėl tokio savo pirmaeilio užsiangažavimo įsisąmoninimo galinčios paaukoti bet ką.

(Taigi, jeigu kitaip negalima, mums privalu būtų turėti bent distancinį pultelį, leidžiantį reguliuoti nutolimo-priartėjimo santykį su tokiomis ES instancijomis, neužstatant čia visos savo sielos).

Kitas klausimas, kaip vertinti komunizmo išpopuliarintą mitą, kurį kaskart negrabiai bando susigrąžinti parakomunizmo atmainos su vadinamuoju pažangizmu priešakyje, kad tautos kaip laikini istoriniai dariniai turėtų nunykti bent jau begalinio laiko perspektyvoje, puoselėjant čia įsivaizdavimą, kad vietoj tautų kada nors atsiras homogeniška, taigi be tautinių, rasinių ir galimai lytinių skirtumų žmonija. Nenoriu užteršti savo sielos, bandydamas įvaizdinti tokią nesąmonę, taigi klauskite jų – ar tai turėtų būti betautė, tarnslytė, postproletarinė, o gal visuotinai pederastinė biomasė?

Pirmiausiai susitarkime dėl to, kad tokio dalyko kaip begalinė perspektyva ar juolab begalinis laikas nėra. Laikas visados nurodo į reiškinio laikinumą, dar daugiau, yra neatskiriamas nuo tokio laikinumo įsivaizdavimo. Trumpai tariant, laikas yra kintančio reiškinio praeinamumas, tik taip, t. y. kaip kintančio reiškinio praeinamumas, jo laikinumas suprantamas laikas turi praeitį, dabartį ir ateitį.

Kaip sako Šv. Augustinas, savaime laikas neturi būties, egzistuojančiu jį esą galime laikyti nebent tik ta prasme, kad jis traukia į nebūtį. Krikščionybės apologeto žodžiais tariant, praeitis yra nereali kaip tai, ko jau nėra, o ateitis kaip tai, ko dar nėra, o dabartis neturi trukmės, nes trukmė savo ruožtu beveik automatiškai pasidalija į praeitį ir ateitį.

Žinia, krikščionybės požiūriu, amžinybė neturi nei praeities, nei ateities, nes amžinasis Dievas yra visados nekintantis dabar. Jeigu amžinybės sąvoką konvertuojame į begalybės sąvoką, kaip daro Rene Descartes (Renė Dekartas) savo postringavimuose apie Dievą, privalu nepaleisti iš akių ir tos matematinės išvados, kad bet koks laikų skaičius prieš amžinybę yra nulis.

Tai, kas jau praėjo yra nerealu, kaip tai, ko jau nėra, o tai, ko dar nebuvo, kaip tai, ko dar nėra, tačiau jeigu teisus yra tas pats Šv. Augustinas, skelbęs, kad laikas yra matuojamas sieloje, mes, nežiūrint anksčiau pateiktų išvadų apie praeities ir ateities kaip būties trūkumo laike simetriškumą, privalėtume pripažinti ir tai, kad praeities atmintis yra nepalyginamai turiningesnė galimybė nei ateities laukimas. Kiekvienas iš mūsų žino, kokia sunki našta yra atmintis, o Godo, kurio laukiame, gali ir neateiti, ar ne? Taigi, kas uždraus pasakyti dar ir taip, kad. lyginant su prabėgusių dienų atmintimi, ateities laukimas yra tobulai tuščias vaizdinys.

Neįtikėtina, bet, kaip atrodo, tai bent iš dalies nutuokė Karlas Marxas, tvirtinęs, kad žmogaus anatomija yra raktas beždžionės anatomijos supratimui, taip išsakydamas iš marksizmo konteksto iškrentančią mintį, kad prasminga gali būti tik praeities ateitis, bet jokiu būdu – ne dabarties ateitis ar ateities ateitis.

Žinoma, kiekvienas iš mūsų didesniu ar mažesniu laipsniu planuoja savo ateitį, tačiau, kaip atrodo, kolektyvinės ateities vaizdinio generalizavimas, ideologinis ateities vaizdinio konstravimas, kai tokio konstrukto dėka dar yra bandoma reguliuoti dabarties santykius (tuštumos vardu didesniu ar mažesniu laipsniu atšaukiama ir nurealinama dabartis), užprogramuoja visuomenių judėjimą akligatvio linkme. Tai geriausiai iliustruoja kliedesiai apie tūkstantmetį reichą ir komunistinio rojaus žemėje vizijos, užtraukusios mums naujojo barbarizmo sugrįžimą Sibirų pavidale.

Nežinau ar tolesnį pastebėjimą būtų galima laikyti laiko kažkokio dėsnio nusakymu, tačiau panaši į dėsnį tendencija iš tiesų prasimuša, kai, orientuojantis į praeities pavyzdį, neretai yra sukariami radikaliai nauji dalykai, o bandymai paskubinti ateitį priverčia sugrįžti į tarsi jau įveiktus istorijoje praeities marazmus (viename karinio komunizmo laikų poeto Majakovskio eilėraštyje sakoma, kad ateitis savaime neateina, komjaunuolis esą privalo ją traukti uodegos, o pionierius už … čia mano atmintis nutrūksta, nes neprisimenu už kokio galo ateitį privalo traukti pionierius).

Renesansas yra radikaliai nauja istorinė epocha, atsiradusi orientuojantis į antikos kultūros ir meno pavyzdžių idealizavimą, užgimusi dėl siekio sugrįžti į išsvajotąją antiką, o, tarkime, mūsų laikų progresyvizmas, parazituojantis ateities vaizdinio pagrindu, galiausiai susiveda į senovės Graikijos pedofilinės berniukų mokyklos pavyzdžio atstatymo užduotį, prisimenant tą laikmetį, kai su užsidegimu buvo įrodinėjimą, jog pedofilinė praktika yra kultūrinio tęstinumo ir politinio stabilumo pagrindas, ko esą visiškai nesupranta atsilikę kraštai.

Tada buvo bandoma įrodyti, kad tokie kraupūs dalykai atitinka natūralią dalykų padėtį, o Sokratas, regis, yra tas pirmasis iš žinomų antikos žmonių, kuris pabandė pažadinti bendrapiliečių sveiką nuovoką ir gėdos jausmą.

Taip buvo galynėjamasi dėl vaikystės išsaugojimo pagoniškoje antikoje, o mūsų kultūroje, turinčioje krikščionybės skiepą, tokio precedento įteisinimas, kaip atrodo, turėtų būti atpažįstamas kaip pasaulio pabaigos atributika, prisimenant Emanuelio Svedenborgo postkatastrofistinius žodžius, kad ir po pasaulio pabaigos pasaulis dar gali kažkurį laiką tęstis, siekiant, kad falšas būtų išryškintas iki galo.

Tačiau pažadu, kad pasaulio pabaiga nuo šio pirmadienio tikrai dar neprasidės. To garantija yra savo tapatybę vis dar puoselėjančios tautos, ne vieną kartą gelbėjusios tą pasaulį, bandantį prisimatuoti pasaulio pabaigą. Tautos pasaulyje yra tari Heraklio stulpai, atlaikantys pasaulio svorį.

Tautos yra tarsi tie karaliai, kurie globoja pasaulį „Karalių pasakoje“.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
28 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Tai ir aš  sakau,

kad kapsukės docentai apie Sokratą nieko neišmano, o štai stasiukas tikrai apsigimęs V. Majakovskis:
Ja volkom by vygriaz biurokratizm
K mandatam počtienija nietu…

Vytauto didžiojo akiniai

Čiuldizmo paūmėjimas.

mhg

Iškrypėlių propaganda darželiuose ir mokyklose yra baisi, šlykšti KRIMINALINĖ VEIKLA. Straipsnis kaip visada taiklus ir puikus.

Ayn Rand

Straipsnelis taiklus savo minties kryptimi, ir puikus turiniu. Vienas mano pastebėjimas: Pažangizmas pas mus (ir kitose Vakarų pasaulio nacionalinėse valstybėse, ne tik, beje, ES-je) yra palaikomas išimtinai centrinio banko, esančio užsienyje (apie JAV – šiek tiek atskira kalba dėl smulkmenų, nors esmė ta pati). Kai tik baigsis tie pinigai ir sinekūros mūsų robotukams implantams, baigsis ir pažangizmas.

Vytauto didžiojo akiniai

Čiuldė remia tai, prieš ką rašo. Jis to nesupranta, bet stengiasi iš visų jėgų. Nestebinanti žmogiškosios būtybės savybė.

Al.

Nebūčiau toks tikras, kad sorosai, geicai, švabai ir rokfeleriai nori atkurti vergovinės Graikijos tvarką. Nors panašumų yra – helenai sudarė tik dešimtadalį visuomenės, užkariauti pelazgai demosui nepriklausė – ir tai primena komunosatanistinio elito svajonę apie auksinį milijardą. Bet buvo ir kitų koncepcijų, kur laikoma tikraisiais žmonėmis žymiai mažiau žmonių. Kiti, geriausiu atveju, tampa vergais.
Kitas klausimas – kodėl būtent lietuvių tautiškumas atvirai skelbiamas kliūtimi pažangai ? Eurokomunistams, manau, visų tautų tautiškumas yra atgyvena vienodai. Kam kliudo būtent lietuviai? – manau, visgi, Maskvai. Nes Lietuva jungia Didžiąją žemę su Prūsija. Ir, užvaldžius Lietuvą, užvaldai ir jos istoriją. Todėl daugybė rusų autorių LDK nebevadina Rusijos prieše – dabar tai dar viena Rusijos valstybė.

?????

Įdomu vis tik, kaip VU į Petrausko garsiai išsakomus marazmatinius kliedesius reaguoja studentai? Kas tuo metu dedasi jų galvelėse? O ir pats Petrauskas ar kaip papūga atkartoja mintinai išmokęs soroso propagandą ar šiaip per daug markso prisiskaitęs kliedi?

taip

atrodo prostitucija.

jomajo

o žemaičiai, tauta ar netauta?

Vaclovas ing jomajo

O kiek tautų dar pas pačius žemaičius rasime? Jų šnektoje ar šnektelėje išgirsime 1-2 savitus žodžius, žinoma, savitą tarimą – ir tauta jau sudaryta. Jei rimčiau, ar kas nors apskritai girdėjo apie taip vadinamą žemaičių tarmę ar kalbą bent jau tarpukaryje? Nes slaviškais ir vokiškais darkalais kalbėjo visoje Lietuvoje. Taigi, kur žemaičių tarmės ar kalbos pavyzdys iš nenaujau kaip tarpukario laikotarpio? Tai man primena didžkukulių (cepelinų) patiekalą, atseit, liaudies, tik atsiradusį po 2 pasaulinio tarybinėse valgyklose iš tiotių valių patiekalų sąvado. Panašu, kad Aukštaičiai ir Žemaičiai tai buvo žemės, o ne atskiros tautos. Žiūrim į žodyną: pylė (antis), kūlis (akmuo). Neva žemaitiški. Tebūnie. Toliau vokiškos dargi senslavių įvairios svetimybės, nesuskaičiuojamos eilės darkalų, donininkų, dounininkų bei dūnininkų tarimo ypatybės ir… lietuvių… Skaityti daugiau »

jautri žinutė.

Šį kartą autorius maloniai nustebino nepaminėdamas populiariausio šiose platumose žmogaus pavardės.pasistengėt,ir pavyko.

Vaclovas ing jomajo

Žemaičiai turi savitumo, tačiau jis pasireiškia tikėjimo ar netikėjimo srityje. Iš esmės tik šičia. Gal toks tik įspūdis susidaro, kad mažiau žemaičių save sieja su Kristumi. Daugiau su stabmeldyste ar gamtatikyste, yra judėjimų, kurie, panašu, jei būtų jų valia, grąžintų žmonių aukojimo apeigas. Mažiau pakantūs svetimiems (net kitų kraštų lietuviams). Nemėgsta pasiekimų, godoja dėl akmens amžiaus gyvenimo būdo (ne visi, žinoma). Tad būtent yra daugiau žemaitiškos “žemės” (matkos) atstovai, o ne aukštaitiškos, kur krikščioniškas gyvenimas atėjo anksčiau, matomai priimtas šilčiau, todėl ir elgesys linksmesnis, mažiau priekabus svetimiems (jei išvis priekabus), žingeidesnis, atviresnis ir platesnis požiūris. Bet tai būdas, nulemtas žemaitiškos ar aukštaitiškos prigimties, kuris įvairinasi net šeimose beigi giminėse. Jei rankos labiau į kuloką (kumštį) traukiasi – esi labiau žemaitis,… Skaityti daugiau »

Vaclovai,

Ką vartoji? Tau jau visai jomajo…

Vaclovas ing 18:36

Paaiškinki. Ar tiesiog neprotingai nemėgsti tikrybių (faktų), papildytų asmenine patirtimi (vėlgi, jei nori paneigti, įdėki pastangų pagrindimui). Prierašas: nesikreipiu daugiskaita, nes neužsitarnavai.

Vaclovai

Haliucinacijos yra haliucinacijos

Vaclovas ing 19:08

Tai blaivaus samprotavimo jau neišsakysite, tik sapaliones?
Kitiems: raginčiau nepainioti gilios praeitovės, kurioje buvo Žemaičiai ir Karūnoje buvusios Žemaičių kunigaikštystės, kurios ainiai per klaidą save sieja su Lietuva (nors visame savo laikotarpyje buvus tik būtos didžios Lietuvos dalimi).

Vaclovas ing 19:08

“Žmudų” kunigaikštystė ir senieji Žemaičiai, kurie sudaužė Livonijos ordiną, ne viena ir tas pats. Su pagarba abiems junginiams.

Prašalietis

Kaip jau yra įprasta lansberginio durnių laivo „intelektualas” kažkokią sąvoką sušunka ir po to pasakoja apie viską ką žino ir ko nežino, tik ne apie teiginį, kurį pavarė. Čiuldė straipsnelio pradžioje parašė savo generalinį teiginį-„Pasiruošimą Ukrainos kariniam užpuolimui Putino Rusija pradėjo totaline informacine ataka, forsuodama skalambinimo visam pasauliui kampaniją, kad Ukrainiečiai, girdi, nėra tauta….” Ir toliau straipsnelyje tikėjusiems „išgirsti” Čiuldės Rusijos propagandos „demaskavimus” apie skelbiamą Ukrainos ne tautą, teliko giliai „patriotiškai nusivilti”. Čiuldė apie Ukrainos „tautą” straipsnelyje savo ilgame dėstyme tepapasakojo:-„vis dažniau pasigirsta įtikinėjimai, kad savo ruožtu lietuviška populiacija jau nėra tauta..; išskyrus Lietuvą, iš aukščiausiųjų tribūnų nebandoma įrodinėti, kad tautinė tapatybė yra pažangos stabdys…;labai tikėtina, neatmestina yra ir tokia hipotezė, kad jeigu tu, žmogau, pasijutai spaudžiamas nutautėti, esi gundomas… Skaityti daugiau »

Tikrai yra

europerenaissance.com

slava

ffantastiniai kūriniai

Prašaliečiams

nebenustebinsi ….Matėm kur kas didesnių dalbaj….,supratai?

gerbkite lietuvių kalbą

„lietuviška populiacija“ – ???
„vaizdinio generalizavimas“ – ???
„nurealinama dabartis“ – ???
ir t.t.

Vai me

Eilinis, bandymas, sukergti ezy su zirafa.Garantuoju,kai tik lietuviai nuvys, žydų mafiją, nuo lovio, šis propagandonas, pirmasis pradės triubyti, kad žemaičiai ir dzūkai, tai ne lietuviai.

Prašalietis

Prašaliečiams 2022-11-4 17:21…Matėm kur kas didesnių dalbaj….,supratai?
Paskaityk visą Čiuldės straipsnelį, po to paskaityk Maidaninių Ukrainos banderinių chalopų parašytą „ukrų tautos istorijos” vadovėlį, „patriotiškai” apsidairyk aplink, po to atsistok prieš veidrodį, ir pamatysi tokio dydžio dalbai.., kokio neįsivaizdavai, kad gali šiame pasaulyje egzistuoti…

Klausimas konkretus

Ukrainoje jau buvo 7 dalinės mobilizacijos, kur buvo pakviesta į armiją virš 1,2 mln. žmonių. Sakykite, man kyla logiškas klausimas, kur Zelenskis žuvusių ukrufašistų lavonus slepia? Paskaičiuokime, tautiečiai, – nuo karo pradžios Ukraina realiai neteko apie 387 tūkst. karių, tuo tarpu Vakarai teigia, jog siunčia Ukrainai 195 tūkst. žiemos aprangos komplektų jos gynėjams ir tai yra, neva, daugiau nei jiems reikia. Tai kur dar apie 600 tükst. ukrų karių dingo, negi visiškai sužvėrėję naciai juos žuvusius mobiliuose krematoriumuose sukūreno?…

Mike Adams )Natural News)

Covid aukų kūnuose buvo identifikuota ir patvirtinta dešimtys nuodų peptidų. Be to, buvo nustatytas patentas, apibūdinantis biologinio ginklo oro dronų pristatymo sistemą, skirtą „100 procentų priešo karių“ nužudymui.

Ši bepiločių orlaivių biologinių ginklų tiekimo sistema gali būti aprūpinta aerozoliniais nuodų peptidais, kad toksinai patektų į bet kurią populiaciją, bet kuriame mieste ir bet kuriuo metu, apsimetus pandemijos protrūkiu (virusas nebūtinas).

Sistemoje taip pat yra uodų, kurie gali būti šeriami „toksinu, tinkamu uodų įkandimui“, kad būtų galima masiškai žudyti civilius ar karius.

Peržiūrėkite patentą, mokslinį dokumentą ir diagramas šiandieniniame įdomiame straipsnyje ir podcast’e čia.

https://naturalnews.com/2022-11-04-aerial-drone-bioweapons-release-weapon-system-patent-toxic-venom-peptides.html

chfrank.net

This is one of the few articles that I actually agree with.A new instrument can open up your writing world

20bet

Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

28
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top