Edvardas Čiuldė. Nekonstitucinės Respublikos vargadieniai

Tai tikrai ne proginis straipsnelis, parašytas artėjant Konstitucijos dienai, kuri, jeigu neklystu, pas mus yra švenčiama Spalio 25 d. Apie mūsų Konstitucijos vargus aplinkybių esu verčiamas pagalvoti beveik kiekvieną dieną, todėl visa tai, ką parašau pastaruoju metu, siekdamas prakalbinti skaitytoją, vienaip ar kitaip siejasi su Konstitucijos mūsų padangėje derealizacija.

Taigi, kaip atrodo, Konstitucijos diena ateis ir praeis, tačiau nekonstitucinė LR padėtis užstojo ilgam, galimai iki pat mūsų dienų pabaigos.

Nėra jokių abejonių, kad net konstitucinė monarchija yra nepalyginamai geresnė išeitis nei nekonstitucinė Respublika.

Tikriausiai jau nėra jokio reikalo priešpriešinti, kaip kartais mėgstama daryti, Konstitucijos dvasią ir raidę, nes tokiu atveju, kai yra pažeidžiamas arba net išgriaunamas Konstitucijos substancinis pagrindas, atskirų Konstitucijos punktų tolesni pažeidimai vyksta tarsi ir nepastebimai arba kaip savaime suprantamas dalykas.

Seimas be didesnių skrupulų gali priimti nutarimą, nežiūrint to paties Seimo juridinio skyriaus perspėjimo, kad tai yra prieštaraujantis Konstitucijai aktas. Tačiau yra dar patogesnis Konstitucijos nureikšminimo kelias, kuriuo, kaip atrodo bent man, iki galo nuėjo toks Žalimas, savo buvimo Konstitucinio teismo (KT) pirmininku kadencijų su trupučiuku metu. Žalimo vadovaujamas ir jo pavyzdžio įkvėptas KT teismas parodė neįtikėtinus sugebėjimus prisitaikyti, žvėriškos konjunktūros labui taip išvartydamas atskirus Konstitucijos punktus, kad balta padaroma juoda ir atvirkščiai. Žinoma, čia visų pirma turiu galvoje KT pateiktą Šeimos sampratos išaiškinimą, gaunant diametraliai priešingas išvadas nei yra užrašyta Konstitucijoje juodu ant balto.

Ar sakote, kad Konstitucija pati savaime turėtų evoliucionuoti arba kitaip privalėtų būti kaskart atnaujinama, tarkime, KT teisėjų konjunktūrinių išaiškinimų pagrindu?

Tačiau jie iš tiesų kartais elgiasi taip įžūliai, tarsi bandytų ryškiomis kekšės spalvomis išdažyti lavoną, neatsiklausę jo valios. Žinia, miegančiąją gražuolę gali prikelti bučinys, tačiau yra ir tokių pabučiavimų, kurie pražudo.

Taigi tikriausiai neatsitiktinai Žalimas liaudyje, tautoje įgijo „Konstitucinio Žalimo“ pravardę. Anas kaip pitbulis, demonstruodamas žvėrišką principingumą, gali viešai reikalauti uždaryti į belangę visus prorusiškai nusiteikusius mulkius, nekvaršindamas sau galvos, kad jo paties kontraversiška veikla Konstitucijos sargyboje, kaip atrodo bent man, jau pramušė skylę laivelio dugne ir galiausiai užtraukia nepalyginamai didesnius pavojus mums visiems.

Kaip jau ne kartą esu atkreipęs dėmesį, tokią skylę valstybės laivo dugne įsijautęs platina taip pat ir VU rektorius Rimvydas Petrauskas, nepraleisdamas nė menkiausios progos paskelbti savo niekam neprilygstantį atradimą, kad lietuviška tautinė tapatybė yra didžiausia Lietuvos valstybės pažangos kliūtis. Taigi tikriausiai neatsitiktinai minėtas VU rektorius neseniai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su LR Saugumo departamento direktoriumi, ar ne? Tai iš tiesų yra prikišamai simbolinis žengimo į niekur nekonstituciniu keliu aktas arba galimai žaisminga saugumo departavimo iš mūsų gyvenimo toli toli instaliacija.

LR Konstitucijos substancinis pagrindas yra Preambulėje įrašytas postulatas, kad lietuvių tauta sukūrė Lietuvos valstybę ir skelbia šią Konstituciją.
Neseniai toks ponas A., prisistatantis kaip vienas iš Konstitucijos tėvų, TV laidoje „Panorama“ pareiškė, kad LR Konstitucijos preambulėje vietoj žodžių darinio „lietuvių tauta“ galėjo būti įrašyta „Lietuvos tauta“, tai esą niekam nebūtų pakenkę. Tokiu būdu esame pratinami prie minties, kad ir Konstitucijos žodžiai toli gražu nėra iškalti ant uolos, galiausiai yra atsitiktiniai, neaišku kaip prasprūdę žmogaus kalboje žodžiai.

Žinia, pats pasaulis yra atsitiktinis darinys, tačiau tai nereikia, kad dėl to privalome nusiskandinti reliatyvizmo jūroje, taip ir nepabandę pasiekti atsparos taško bent pirštų galiukais.

Tas pats ponas A. tvirtina, kad Konstitucijos žodžiai apie atvirą visuomenę, neleidžia sakyti, kad „tautinė mintis yra Lietuvos ateitis“ (kabutėse paimti žodžiai pono A. buvo ištarti su didingu sarkazmu).

Tačiau jokios paslapties čia iš tiesų ir nėra, visa esmė matosi kaip ant delno arba kaip vasaros saulės nutviekstas upelio dugnas. Jeigu kalbama apie Lietuvos ateitį, tai tautinė mintis neabejotinai yra visa ko pagrindas, kitaip nepasakysi. Tačiau jeigu Lietuvos vietoje yra įsivaizduojama Šiaurinė gubernija, kolonistų apgyvendinimo ar persiuntimo punktas be pavadinimo, kokiam nors departamentui priskirta teritorija Nr. toks ar kitoks, bevardis draustinis, tai, orientuojantis į tokią pažangos viziją, tautinė mintis yra lygiai taip pat nereikalinga kaip kiaulių bandai tuščiai išbarstyti perlai.

Toks Arkadijus Vinokuras sako, kad Lietuva be ES teisyno jam būtų tik žemės gabalas. Kas be ko, žodis „gabalas“ čia yra ištariamas su gerai žinomo lietuviško frazeologizmo intonacijomis, taigi bent tiek ilgai gyvendamas Lietuvoje šis žmogus įgijo savitą koloritą, persismelkė čia pavasariais pradedamų dirbti žemės plotų aromatais, niekur nuo to nepabėgsi.

Tačiau mūsų oponentai niekados taip ir nesugebės atsakyti į klausimą – kam išvis mums buvo reikalinga nepriklausomybė, jeigu viskas privalo užsibaigti tokiu liūdnu akordu?

Žiūrėkime dar giliau į praeitį – kokiam tikslui tarnavo, kam reikalingi buvo varpininkai, aušrininkai, Vasario 16-osios Lietuva, partizanų kare dėl nepriklausomybės sudėtos aukos?

Mūsų oponentų minčių loginė seka verčia juos pripažinti, kad visa tai buvo beprasmiškos aukos, tuščias arba greičiau kvailas laiko gaišimas. Taip jie galvoja, pagal tokį imperatyvą veikia, net ir tokiu atveju, kai pasakę A, kai kurie iš jų dar delsia ištarti B. Tačiau, kaip matėme, kai kurie iš jų jau nemato jokio reikalo dėl diskretiškumo ilgiau delsti, nepasakant visko iki galo.

Tačiau – ką apie tai mano paskutinis lietuvis, a?

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
15 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Duokit nuorodą ! Noriu savo ausim išgirst.

„Neseniai toks ponas A., prisistatantis kaip vienas iš Konstitucijos tėvų, TV laidoje „Panorama“ pareiškė, kad LR Konstitucijos preambulėje vietoj žodžių darinio „lietuvių tauta“ galėjo būti įrašyta „Lietuvos tauta“, tai esą niekam nebūtų pakenkę.”

 Nuoroda Duokit nuorodai

Spalio 21d. LRT laida „Panorama”, maždaug nuo 20.55 val., laidos svečias Andriukaitis

edvardas Post scriptum

Ar ne dėl tų pačių sumetimų buvo įrodinėjama, kad ukrainiečiai dar nėra tauta, kaip ir lietuviams bandant įpiršti mintį, jog jie savo ruožtu jau nėra tauta?

Ayn Rand

Mūsų konstitucija yra bevertis popierius. Tas akivaizdu jau antrus metus.

Tautas

Tokių tautų kaip ukrainiečiai galima prikonstruoti kiek nori, tik reikia kažkurį laiką gerai pagniuždyti ir turi naują tautą.

 LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai 1996 birželio 20 antikonstitucinių veiksmų nusikaltimo įtariamųjų bei galimai Lietuvos priešų sąrašas: prezidentas Algirdas Brazauskas, paskelbęs pakeisto 47 straipsnio keitimo įstatymą, seimo nariai 1 Zenonas Petras Adomaitis 2 Albinas Albertynas 3 Vilija Aleknaitė Abramikienė 4 Leonas Alesionka 5 Nijolė Ambrazaitytė 6 Laima Liucija Andrikienė 7 Vytenis Povilas Andriukaitis 8 Kazimieras Antanavičius 9 Vytautas Arbačiauskas 10 Vytautas Astrauskas 11 Arvydas Bajoras 12 Alvydas Baležentis 13 Juozas Gediminas Baranauskas 14 Antanas Baskas 15 Julius Beinortas 16 Aleksandras Bendinskas 17 Juozas Bernatonis 18 Egidijus Bičkauskas 19 Romualdas Ignas Bloškys 20 Kazys Bobelis 21 Vytautas Bogušis 22 Vanda Briedienė 23 Vytautas Jurgis Bubnys 24 Antanas Būdvytis 25 Vytautas Algimantas Buinevičius 26 Virgilijus Vladislovas Bulovas 27 Sigita Burbienė 28 Vladas Butėnas 29 Medardas Čobotas… Skaityti daugiau »

 LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

1996 birželio 20, antikonstituciniu būdu buvo keičiamas 47 straipsnis nepaisant konstitucijos 153 straipsnio nuostatos, kuriame parašyta:
“153 straipsnis
Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, …” _

 LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai 2003 sausio 23-ios apsišaukėlių seimagyvių, aferistų, išdavikų, Lietuvos pardavėjų, Lietuvos priešų visas sąrašas. ****************************************************************** Balsavo už 47 straipsnio pakeitimą ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1 Andriukaitis Vytenis Povilas 2 Babonienė Ona 3 Balčytis Zigmantas 4 Barakauskas Dailis Alfonsas 5 Baravykas Vydas 6 Bastys Mindaugas 7 Baura Antanas 8 Bernatonis Juozas 9 Bradauskas Bronius 10 Budrevičius Jonas 11 Burbienė Sigita 12 Butkevičius Algirdas 13 Čiulevičius Jonas 14 Dalinkevičius Gediminas 15 Degutienė Irena TSKF 16 Didžiokas Gintaras 17 Dmitrijev Sergej 18 Dovydėnienė Roma 19 Einoris Vytautas 20 Fiodorov Vasilij 21 Greičiūnas Valentinas 22 Gricius Algirdas 23 Indriūnas Algimantas Valentinas 24 Jakavonis Gediminas 25 Jakučionis Povilas TSKF 26 Jučas Jonas 27 Juknevičienė Rasa… Skaityti daugiau »

 LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

2003 sausio 23, apsišaukėliai seimagyviai banditai antikonstituciniu būdu net antrą kartą keitė 47 straipsnį nepaisydami konstitucijos 153 straipsnio nuostatos, kuriame parašyta:
“153 straipsnis
Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, …” _

Prašalietis

Norėdamas pagerinti nuotaiką ar pasijuokti visuomet paskaitau Čiuldės straipsnius „rimtomis, gyvybiškai svarbiomis Lietuva, valstybei ir tautai” temomis. Čiuldė „kiekvieną dieną galvodamas apie Lietuvos nepriklausomos ir suverenios valstybės Konstitucijos vargus”nežino net kas tai yra nepriklausoma ir suvereni valstybė. Tarybiniais laikais tuometiniai „čiuldės” su proletariniu-komunistiniu tiesumu, pabrėždami komunistų partijos vadovavimo būtinumą ir nuolatinį rūpinimąsi tarybine laiudimi pasakojo vietiniai liaudžiai apie „atskirų biurokratų darbo nesklandumus”, dalinant Maskvai respublikoms pinigtų kvotas,gaminių ir medžiagų fondus…, kurie „trukdo tarybiniai liaudžiai statyti komunizmą laisvose ir nepriklausomose tarybinėse respublikose Sovietų Sąjungoje’. Eurokolchozo sąjungoje plūduriuojančiame”laisvame ir nepriklausomame” lansberginiame durnių laive šiandieninis Čiuldė „kiekvieną dieną galvoja apie Konstitucijos vargus” trikdančius šiandieninio lansberginio durnių laivo kleiviams „statyti gerovės valstybę”. Nei tarybiniai, nei šiandieninio lansberginio durnių laivo „čiuldės” nežinojo ir nežino elementaraus… Skaityti daugiau »

nuomonė

Mano nuomone, valstybinė lietuvių kalba turi vienyti visus Lietuvos piliečius, kokios kilmės jie bebūtų. Manau, tokia situacija, kai kai kurios savivaldybės nesteigia naujų mokyklų, kuriose mokoma valstybine lietuvių kalba ir tėvai priversti kiekvieną dieną vežioti vaikus į gretimos savivaldybės mokyklas, ko gero, būtų neįmanoma Prancūzijoje. Manau, kad tokiose Prancūzijos savivaldybėse galimai būtų įvestas tiesioginis valdymas.
Kita vertus, manau, kad Lietuvoje kartais galimai susidaro situacijos, kai asmenys, turintys leidimą gyventi Lietuvoje turi daugiau teisių, negu kai kurie Lietuvos piliečiai ( pav. vaikų priėmimo į savivaldybės darželius pirmenybė ).

bjž

Kaip buvo rašoma „Laisvas laikraštis” ,viena iš teisėjų p.Dryžiui, kuris apeliavo į Konstitucijojos nuorodą, pareiškė, kad Konstitucija „tai deklaratyvių lozungų rinkinys”. O kitas teisininkas – Kūris pradėjo kalbėtis su „konstitucinėmis dvasiomis”.Tai pavyzdžiai rodantys, kad Konstitucijos reikšmė tautos gyvenime yra tik teorinė ir veidmainiaujama ir ja pasinaudojama kai yr reikalas. O tikrumoje tai oro burbulas. Vienas iš pavyzdžių:23 straipsnis-privati nuosavybė yra neliečiama. Praktika: iki šiol negražinta žemė sąvininkams. Apie kokia pagarbą Konstitucijai čia kalbama?

Nu kaip  gražiai skamba

Jungtinės Lietuviškos Debilų Pamazgos!

polis

Konstitucija tai Žalimas, nes tik jis ją žino ir gali išaiškinti, o visi kiti tai išsižioję dundukai nieko nesuprantantys patvoriniai ir kirmelynas. O rimtai- Konstituciją visų pirma rašoma valdžiai ir Ji turi ir privalo Konstituciją gerbti ir jos laikytis. Lietuvoje valdžia galvoja ,kad Konstitucija privaloma ne jai ir naudoja ją savo interesais. Tokių žalimų ar kūrių pagalba Konstitucija vartaliojama kaip valdžiai reikia. Kai nesilaikoma Konstitucijos ,valstybė tampa banditų gauja.

^Inregistrare Binance US

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/ro/register-person?ref=P9L9FQKY

15
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top