Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems dieną Lietuvos vyskupai kviečia: atraskime drąsos mylėti artimą gailestingąja meile

Siūlome susipažinti su Lietuvos vyskupų ganytojišku kreipimusi į tikinčiuosius Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems proga.

Brangūs Broliai ir Seserys,

Šį sekmadienį, lapkričio 6 d., popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią švęsti nuteistiesiems skirtą jubiliejinę dieną ir apmąstyti gailestingumo darbą kūnui – kalinį sušelpti. Jėzus mus moko, kad Dangaus karalystę paveldės tie, kurie atidžiai įsiklausė ir atsiliepė į Jo kvietimą: „buvau […] kalinys – atėjote pas mane“ (Mt 25, 36). Šiandienos Lietuvoje yra daugiau nei 7 tūkstančiai nuteistųjų. Tad negalime likti abejingi, nes nuteistieji ir nukentėjusieji nuo nusikaltimų yra mūsų visuomenės nariai.

Pačios giliausios nusikalstamumo priežastys neretai slypi vaikystės žaizdose. Nusikaltusieji dažnai būna augę ne šeimoje, o globojami įvairių institucijų, patyrę smurtą ar brendę tokioje aplinkoje. Nusikalstamumui įtakos turi ir šalies ekonominė situacija, nedarbo lygis, pozityvaus užimtumo stoka. Būkime budrūs – bent savo artimiausioje aplinkoje atpažinkime kylančias nusikaltimo grėsmes ir joms užkirskime kelią.

Ypač svarbu atkreipti dėmesį į šeimas ir jose augančius vaikus. Jei vaikas apleistas ir nemylimas, ar jis pats mokės mylėti? Šiandien turime iš naujo atrasti reiklią meilę augantiems vaikams, kad išugdytume naująją kartą, nelinkusią nusikalsti. Tad visi mes – tėvai, seneliai, giminaičiai, parapijiečiai, kunigai ir jų bendradarbiai – išvien stenkimės apgaubti jaunąją kartą tokiu rūpesčiu, kuri jaunimui leistų bręsti doram ir atsakingam.

Nusikaltimai palieka žymes ir nusikaltusiųjų, ir nukentėjusiųjų gyvenime. Ilgas ir sunkus atleidimo kelias bus lengvesnis, jei padėsime nuteistiesiems suprasti jų padarytą žalą ir pasikeisti. Neužmirškime nuteistųjų artimųjų. Jie irgi patiria gėdą, atstūmimą, kaltės jausmą, tarsi ir jie būtų nubausti. Nuteistuosius priimkime kaip žmones, kurie suklydo, įskaudino, bet jų dar kartą neteiskime, nesmerkime, nelaikykime beviltiškais. Juk ir pataisos įstaigos skirtos teisingumui atkurti ir žmogui pasikeisti.

Mes, tikintieji, galime padėti suklydusiam broliui ar seseriai pripažinti savo klaidas, jas apgailėti ir paskatinti rinktis naują gyvenimą. Svarbu ne pasyviai stebėti, kaip žmogui sekasi taisytis, bet veikliai nešti Gerąją Naujieną įsitraukiant į savanorystę ir ištvermingai užtariant kitus malda. Ši Gailestingumo jubiliejaus nuteistiesiems skirta diena ragina mus atrasti drąsos mylėti artimą gailestingąja meile: lankyti nuteistuosius ir jų artimuosius, globoti nukentėjusiuosius ir taip kurti taikesnę ir nelinkusią nusikalsti mūsų Tėvynės bendruomenę.

Lietuvos vyskupai

2016 m. lapkričio 3 d.

* * *

Gailestingumo jubiliejaus nuteistiesiems visuotinė malda

Vad.: Mūsų Viešpats Jėzus Kristus savo mokinius vadina žemės druska ir pasaulio šviesa. Prašykime malonės pasilikti Jo šviesoje, kad Šventosios Dvasios vedami ir stiprinami prisidėtume prie naujo pasaulio kūrimo.

Meldžiam Tave, išklausyk mus!

Už visuotinę Bažnyčią, kad jos vaikai, atviri Šventajai Dvasiai, ištikimi Evangelijai, popiežiaus Pranciškaus, vyskupų, kunigų ir Bažnyčiai atsidavusių pasauliečių gyvenimo liudijimo mokomi bei drąsinami, keistų žemės veidą ir plėstų Tavo Karalystę.

Už mūsų valstybės vadovus bei įstatymų leidėjus, kad dangiškosios išminties apšviesti rūpintųsi šeima kaip žmogaus brendimui itin svarbia bendruomene, užtikrintų visų piliečių saugumą, pragyvenimo galimybes, gintų pačių silpniausių ir pažeidžiamiausių teises.

Už persekiojamus dėl tikėjimo ir visus kalinčius dėl sąžinės laisvės, kad jų drąsa, ištvermė, tikėjimo liudijimas padėtų atsiversti ir tiems, kurie pamina jų teises, kurie negailestingai sėja prievartą ir mirtį.

Už nukentėjusius, neteisybę ar smurtą patyrusius žmones, kad Tavo Gailestingumo paguosti ir sustiprinti, juo persiėmę pajėgtų atleisti savo skriaudėjams, blogį nugalėtų gerumu ir džiaugtųsi tos pergalės vaisiais.

Už įkalinimo įstaigų darbuotojus ir tuos, kurie rūpinasi kaliniais, kad Tavo laiminami įveiktų kasdienybės sunkumus, rodytų nuteistiesiems tikro žmoniškumo pavyzdį, savo pasiaukojimu, kantrybe liudytų viltį ir padėtų pažinti kitokio gyvenimo galimybes.

Už nuteistuosius, kad atsivertų gydančiam Gailestingumui, Tavo Meilės šviesoje pripažintų ir suvoktų savo veiksmų pasekmes, siektų naujo, laisvo ir prasmingo gyvenimo.

Už nuteistųjų artimuosius, kad nesugniuždytų jų visuomenės atstūmimas, patiriama gėda, pyktis ar skausmas, kad atrastų maldos ir pasitikėjimo Tavimi galią, kad krikščionių bendruomenės ištiestų jiems pagalbos ranką, padėtų įveikti bei įprasminti visą kančią ir kad jie galėtų džiaugtis naujam gyvenimui prisikėlusiais savo šeimų nariais.

Už nužudytuosius, žuvusiuosius per eismo įvykius ir kitus šį pasaulį palikusiuosius, kad būtų priimti į amžinojo džiaugsmo Tėvynę, o gedintys jų artimieji būtų atgaivinti gydančia žaizdas Malone.

Vad.: Amžinai Gailestingasis Dieve, Tavo neišsenkanti Meilė pasitinka kiekvieną ateinantį į šį pasaulį, bet ne visi ją priima. Tavo įkvėpti bei skatinami trokštame širdžių atsivėrimo Tau. Išklausyk mūsų maldavimus, gausiai išliek savo Malonės dovanas ant savo vaikų, padėk visiems atsiverti Tavo Gailestingumui, kad gytų nuodėmės padarytos žaizdos. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
3 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Marginalas

Jubiliejiniai pagal D-vo Įstatymą yra kas 50-ieji metai, per kuriuos atleidžiamos visos skolos ir išlaisvinami visi vergai. Jei yra skelbiami jubiliejiniai metai kaliniams, atitinkamai ir visi kaliniai turi būtų tais pačiais metais paleisti laisvėn. Maldos valandėlė nėra jokie jubiliejiniai metai. Nėra ir rinktinių kalinių atvežimas į bendrą maldą į Romą, nes atranka priklausys nuo vietinių kalėjimų administracijos, o galų gale išeis reklaminis šou.
Jubiliejiniai metai kaliniams tikrai įmanomi, tačiau tik pakeitus antikristinę „valdžią” teokratine valdžia, kuri elgsis pagal D-vo Valią.

UNTĖ

Taip, mylėti reikia, bet ne tuos, kurie, viską supratę, nužudo žmogų. Tokiems yra tik viena bausmė- MIRTIES…

Kartais gailestingai mylinčius

vadinamos aukos labai pradeda išnaudoti ir gudriai naudotis ta meile.Todėl ne viskas taip paprasta.

3
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top