Geroji Naujiena: „Aš jums duodu naują įsakymą: kad jūs vienas kitą mylėtumėte“

Jam [Judui] pasišalinus, Jėzus prabilo: „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį pašlovins“.

„Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti… Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“. (Jn 13, 31–35)

Švęsdami penktąjį Velykų sekmadienį, melskimės už Lietuvą Tiesoje – maldaudami Viešpaties pagalbos, be kurios negalime nieko gera nuveikti, prašykime malonės augti tikėjimu ir meile.

Šv. Maksimas Išpažinėjas († 662). Mano įsakymas – mylėkite vieni kitus

Ir koks yra tas įsakymas, kurio laikydamiesi mes Dievą mylėsime? Paklausyk Jo paties, sakančio: „Šis yra mano įsakymas – mylėkite vieni kitus“ (plg. Jn 15,12). Tu matai, kad tarpusavio meilė yra meilės Dievui pamatas, o ji yra visų Dievo įsakymų išpildymas. Dėl šios priežasties Jis draudžia prisirišti prie tų žemiškų dalykų (t.y. valgymo, turto, nuosavybės, garbės, kilmingumo ir t. t.) ir ragina išsižadėti viso savo turto kiekvieną, kuris tik geiste geidžia tapti Jo mokiniu. Tada brolis pasakė: „Kadangi tu, Tėve, pasakei, kad privalu vertinti meilę kiekvienam žmogui labiau už visa, kas regima, ir net labiau už patį kūną – kokiu būdu aš sugebėsiu mylėti tą, kuris manęs nekenčia ir nuo manęs nusisuka? Jeigu jis man dar ir pavydi, mane apsvaido šmeižtais, prieš mane yra klastingas, jeigu rezga man pinkles – kaip aš galėsiu jį mylėti? Man regis, Tėve, kad tai yra neįmanoma prigimčiai, nes liūdesio aistra savo prigimtimi verčia nusigręžti nuo nuliūdinančiojo“.

Ir senolis atsakė: „Jei kalbėsime apie roplius ir laukinius žvėris, kuriuos valdo jų prigimtis, išties yra visiškai neįmanoma, kad jie nesigintų tiek, kiek pajėgia, prieš skausmą sukeliantįjį, tačiau tiems, kurie yra sukurti pagal Dievo paveikslą ir vadovaujasi protu, kurie yra palaikyti vertais Dievo pažinimo ir yra gavę iš Jo įstatymą, yra įmanoma nenusigręžti nuo tų, kurie sukelia jiems liūdesį, ir mylėti tuos, kurie jų nekenčia. Todėl Viešpats, sakydamas: „Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jus prakeikia, melskitės už savo niekintojus“ (Lk 6, 27–28), mums paliepia ne tai, kas neįmanoma, bet, savaime suprantama, tik tai, kas yra įmanoma, nes priešingu atveju Jis nebaustų įstatymo pažeidėjo. Pats Viešpats atskleidžia parodydamas mums tai savais darbais, taip pat ir visi Jo mokiniai, dėl artimojo meilės kovodami iki pat mirties ir karštai melsdamiesi už savo žudikus.

„Gyvoji Duona“

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
37 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Klausimas

manau įsakyti įsakymu mylėti priešus gali tik užkariauotojo interesus atstovaujantis ir ginantis asmuo, ir asmuo siekiantis sunaikinti, išnaikinti užimtų teritorijų gyventojus arba užimtų teritorijų gyventojus padaryti užkariautojų tarnais ir vergais
Klausimas : Koks yra meilės apibrėžimas? Ar įmanoma mylėti tuos kurie ateina su kardais, šautuvais, tankais, arba tave suvalgyti, sudeginti, ir apmėto bombomis?

"12 Nes

tauta ir karalystė, kuri tau netarnauja, – pražus,- tokios tautos bus tikrai sunaikintis… Aš, VIEŠPATS, padarysiu tą bematant, kai laikas ateis” Izaijo knyga 60 : 12, 22

kon fu

„Kažkas paklausė:”Ar tiesa, kad už blogą reikia atsilyginti geru?” Mokytojas atsakė:”O kuo tada atsilyginsi už gerą? Už blogą reikia atsilyginti teisingumu, už gerą gerumu”; Konfucijus „Žmonijos išmintis”

Realistas

Mano gyvenimo praktika paliudija, jog nedidelį blogį dažniausiai galima nugalėti gerumu, tačiau nebandau nugalėti gerumu didelio blogio, nes mums, nuodėmingiems žmonėms, tai yra neįmanoma. Didelį blogį „nugalėti” gerumu palikime svajotojams – utopistams.

Jei sovietmetyje šeimos

gyveno gana draugiškai,tai laisvoje Lietuvoje daugelį šeimų pradėjo draskyti vidiniai nesutarimai,pavydas,godumas,intrigos,kurios veda net iki mirties.

VaidasVDS

Kiek klaidinga prasme pateiktas šis sakinys – „Dėl šios priežasties Jis draudžia prisirišti prie tų žemiškų dalykų (t.y. valgymo, turto, nuosavybės, garbės, kilmingumo ir t. t.) ir ragina išsižadėti viso savo turto kiekvieną, kuris tik geiste geidžia tapti Jo mokiniu.” Jėzus iš tiesų skatino išsižadėti turto tuos, kurie siekė Jį sekti, jam gyvenant ir mokant tarp žmonių. Tuo tarpu po jo misijos jis ragino jau kitaip: „Lk 22 36 Tada jis tęsė: „Dabar, kas turi piniginę, tepasiima ją, taip pat ir krepšį…” Gaila, kad ir ši vieta Biblijoje nepilna, ir iškraipyta. Iš tiesų Jėzus sakė taip: „Jūs gerai prisimenate, kada aš jus siunčiau be piniginės ir kapšo ir net patariau, kad su savimi neimtumėte jokių papildomų drabužių. Ir jūs visi… Skaityti daugiau »

Jota  Klausimui (9.30)

Baisu cituoti, kas yra meilė, jei pačiam ne visada taip išeina elgtis. Bet ką gi, žinoti, kaip meilę apibūdino apaštalas Paulius, vis vien reikia: Himnas meilei 1 Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. 2 Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.[i1] 3 Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau. 4 [i2]Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. 5 Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, 6 nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria… Skaityti daugiau »

Klausimas

To „VaidasVDS 2016-04-24 20:43” – ar žinote posakį „gerais norais pekla grįsta”? Manau kad jeigu vadovausiesi nesipriešinimu blogiui tai ir bus pekla galutiniam rezultate.Jei Nesutinkat – prieštaraukite.

VaidasVDS

Klausimui Kadangi peklos tikrovėje nėra, tad posakis jau vien tuo yra neteisingas. Tačiau iš tiesų kartais geri norai nėra teisingi norai. Kaip pavyzdį galiu paminėti vieną atvejį, kuomet Jėzus užsipuolė Petrą, kuomet šis parodė gerą norą apginti būsimą Jėzaus nuteisimą ir nužudymą (Bibijoje netgi nurodyta, kad tuo metu Jėzus Petrą šėtonu (iš mažosios raidės) pavadino): „Jūs atkakliai tebesilaikote tokio tikėjimo, jog aš esu Mesijas, ir nenorite atsisakyti tokios idėjos, jog Mesijas turi užimti sostą Jeruzalėje; dėl to aš ir toliau jums sakau, jog Žmogaus Sūnus netrukus turi eiti į Jeruzalę, daug ką iškentėti, būti atstumtas raštininkų, senolių, ir vyriausiųjų šventikų, ir po viso šito turi būti nužudytas ir iš mirusiųjų turi prisikelti. Ir jums aš kalbu ne parabole; aš jums… Skaityti daugiau »

Klausimas

To „VaidasVDS 2016-04-25 14:59” rašote „Bet tik toks kelias yra teisingas ir gelbstintis sielas.” – tai čia apie reinkarnaciją kuri „Oficialiai reinkarnacija buvo paskelbta erezija tik Antrajame Bažnyčios susirinkime, kuris įvyko 553m. Konstantinopolyje” ( Knyga 2010m. ” Tibeto Mandala” 129 pusl.) ar rašote apie kitą gelbstintį sielas kelią, vedantį į nemirtingumą ?
Apskritai jau vedose žinomi du išėjimo iš šio pasaulio būdai – protėvių kelias iš kur galiausiai vėl atgimstama žemėje ir dievų kelias – devayana (devayana sanskr., dievai eina liet.?) vedantis į nemirtingumą. pusl. 37 Upanišados.

> Jota Klausimui (9.30)  2016-04-25 10:34

„2 Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.[i1] 3 Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau.” Šis „Himnas meilei” gali būti skirtas tik svajotojams – utopistams, bet ne realiems žmonėms. Be to, įžvelgiu tam tikrus pertempimus, sumenkinant proto, tikėjimo (kaip suprantu į Dievą) reikšmę, bei pedagogikos trūkumą. 1)Žmogus nors ir labai mažai turintis tos išgarbintos meilės, bet turėdamas tikėjimą į Dievą ir pripažindamas evangelinę dorovę esančia teisinga, daug geriau dvasiškai jaučiasi ir daro mažiau nuodėmių. Toks žmogus niekuomet netaps narkomanu, alkoholiku, seksomanu ir godžiu materialinėms gėrybėms. 2)Taip pat nėra… Skaityti daugiau »

Klausimas

To „> Jota Klausimui (9.30) 2016-04-25 10:34 2016-04-25 17:01” tai kas ta meilė, be meilės himno? Konkrečiai ir aiškiai?

> Klausimas

Meilė tai jausmas, kurį gimdo ir vysto pasiaukojimas: pasiaukojimas Dievui, Tėvynei, žmogui. Kadaise bažnyčiose būdavo sakoma: „be pasiaukojimo nėra ir tikros meilės”.

Citizen Go

http://www.citizengo.org/en/lf/34184-support-polands-new-pro-life-effort-comprehensively-protect-mothers-and-babies-abortion?dr=2344129::6292beb55824521e1f48363e1feeb22c&utm_source=email&mkt_tok=eyJpIjoiTmpFME5XTXhNemcxWXpJeiIsInQiOiJUN2p0RG9xUDN2NStId3IxWmFRYTIweEJYY1VDQVwva3ZtQnZcL255Z2FtaWQ1YmdHZ0t0RW94MjdnYmhKNEFHWFg2M1lOMWZkV0JKanMwQTBQM3VpQ2RGb0NMV3BIWmFhK3ZleUN2VFhRZ1gwPSJ9 We support Poland’s pro-life efforts to comprehensively protect mothers and babies from abortion For the Kind Attention Of: All Polish Citizens, the Polish Pro-Life Movement, and Poland’s Attorney General and Minister for Justice, Mr Zbigniew Ziobro, and Poland’s Minister for Health, Dr Konstanty Radziwiłł — In terms of some fundamental issues having to do with Life, Poland is now at a crossroads. You can either follow the rest of Europe as it continues down the path towards a „quick-fix culture” and self-annihilation, or you can chart your own course, towards a genuinely more caring, more loving, and more consistently pro-life society, which always seeks to protect both mother and baby, with due regard – in law – for the… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Klausimui
Ne, tai nebuvo apie reinkarnaciją. Reinkarnacija yra didelė panteizmo klaida, klaidinanti daugelį panteizmą išpažįstančių žmonių. Reinkarnacija yra suklydimas, išlikęs nuo Adomo atskleistų mokymų apie sielos tolimesnį vystymąsi pomirtiniuose, bet jau ne materialiuose pasauliuose. Doktrina apie reinkarnaciją yra nepaprastai žalinga tikėjimui, nes ji apgauna žmones, kad jų net ir parazitinis gyvenimas yra neva Dievo valia ir jie tą parazitinį (daugiau ar mažiau) gyvenimą „pataisys”, atgimdami iš naujo. Taip suklydęs žmogus, deja, jau neturi jokių šansų niekur atgimti…

 Klausimas

to „VaidasVDS 2016-04-26 8:33” man neaišku: – rašote apie teisingą kelią gelbstintį sielas (2016-04-25 14:59).
Klausimas tai kur papuola neišgelbėtos sielos ir kur papuola išgelbėtos sielos, pagal Jus?

Dzeikas

Berods Vasilijus Didysis, ekspromtu neatsimenu pasake:
Privalome myleti visus.Taciau neprivalome tureti artimo bendravimo su visais.
Lygiai taip pat krikscioniui net kariaujant privalu myleti priesa.Bet tai nereiskia,kad jis negali tam priesui priesintis.
Sakykime durtuvu kautynese negali labai rinktis kur smogti priesui,cia jau kaip iseis.Taciau jeigu tu pranasesnis uz priesa ir lengvai gali ji iveikti ir situacija leidzia rinktis – privalai saugoti ir jo gyvybe ,ir jo sveikata apribodamas jo veika tos pacios meiles artimui ribose.
Savaime aisku tiek karas,tiek bet kokia prievarta yra blogis.Taciau rinktis daznai tenka ne tarp gerio ir blogio, o tarp didesnio ir mazesnio blogio.

Jota apie meilę

Didžiausias meilės pavyzdys yra Kristus. Jis pats sakė: „Didžiausia meilė yra gyvybę už draugus atiduoti”. Žinoma, ne kiekvienam tenka gyvybę už prietelius pakloti (nebent jei koks muslimas galvą nukirstų už krikščionišką tikėjimą, kaip trokšta L.P.), bet švelniau kalbant tikra meilė yra daryti kitam tai, ką norėtum, jog tau darytų. Ar taip?

Klausimas

To „Jota apie meilę 2016-04-26 10:40” – tai meilė yra geri darbai, geri darbai žmogui, geri darbai Tėvynei, geri darbai gamtai? Geri darbai – pakeisti žodžiu meilė?

Dzeikas

„Dievas yra meile” ir „…meilė, kuri yra tobulumo raištis.”
Geri darbai nera pilnas meiles apibudinimas.Taip pat jie gali nebuti meiles israiska.
2008m,kai rusu kariuomene isiverze i Gruzija.Kazkokiam kaime rusu kareiviai eme dalinti duona.Pasak radijo „Narodnaja volna” duona taip ir paliko guleti.Niekas nepaeme jos.

nėra.

Meilė tas ko nėra.

VaidasVDS

Klausimui Matote, žmogus per savo gyvenimą arba kuria savo sielą arba ją naikina. Sielos kūrimas prasideda, atradus (pajautus, suvokus) asmenį Dievą ir pradėjus vykdyti Dievo valią – Pagrindinį Dievo Įstatymą. O jeigu žmogus nekuria savosios sielos – tai ir nėra kam išlikti. Suklydimas, net ir visiškai neprieštaraujantis moralei, yra iš esmės blogis. Bet mano pasisakymas yra gana grubus. Net ir blogo (klydusio) žmogaus geros mintys ar geri darbai neprapuola, jie tampa patirtinės dievybės dalimi, neišliekant blogį pasirenkančio žmogaus sielai. — Dzeikas labai sunkų klausimą iškėlė. Žudyti ar nežudyti, jei kas nors tave puola. Tad pateiksiu Jėzaus žodžius jaunuoliui tuomet, kada Jėzus dar nebuvo apaštalų mokytojas: „Pirmiausia, visuose užpuolimuose, kurie gali būti vykdomi prieš mano asmenį, aš nustatyčiau, ar užpuolikas yra… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Vaidai,
jus ,tikiuosi nesamoningai, sakote netiesa.
– Jezaus zodziai uz Evangeliju ribu negali buti argumentas tyrinejant Apvaizdos valia.Nes krikscioniui neabejotinas Dievo zodis tik tas,kuris uzfiksuotas Biblijoje.Visa kita – potencialus(potencialus,t.y. galimas) Setono ismislas.
– Jus iskraipote Jezaus zodzius.Jis sake: „Neatsakykite piktu i pikta”.Citata netiksli, bet esme butent piktu i pikta, o ne prievarta i pikta.
Na nebent persisotinote „Urantija” i „patobulinote” Dievo sunaus zodzius.
Cia Setonas nemazai pasidarbavo kad iskraipyti Dievo zodzius ta linkme,kad bet kokia prievarta neigiama apskritai.Tuo tarpu tureta omenyj neatsakyti prievarta i pikta,jeigu jos vengimas bus mazesnis blogis.

Jota Klausimui 11.41

As manau, kad taip. Koks darbas yra geras, rodo sazine, nors tas kompasas irgi gali rodyti neteisingai. Meile nera simpatija kam nors. Meile yra {veiklus} troskimas kitam gerio.
O va Dzeikas nurode noro pavergti pavyzdi. Uztai duonos niekas ir nepaeme.

Jota

pritariu Dzeikui. As apskritai praleidziu Vaido urantijas, nors siaip su juo paciu mielai pakalbeciau, tik, zinoma, ne urantiskam kontekste.

Dzeikas

PS.Beje,apie tai,kad Jezus neatmete prievartos kaip veikimo budo liudyja epizodas kai Jis buvo arestuojamas Gefsimanes sode.Kai vienas is evangelistu ginklu eme priesintis Jezus liepe siam grazinti karda i makstis.Atkreipkite demesi, Jezus toleravo ginkla savo mokiniu rankose ir nepasake „palik karda” ,o pasake grazinti i makstis.

Kumštis prieš piktžodžiautoją  - šventas

Šv. Jonas Auksaburnis:
Jei išgirsi gatvėje ar turguje ką nors tyčiojantis iš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, priėjęs tokį sudrausk. Jeigu nesiliaus, siekdamas užčiaupti jo piktžodžiaujančias lūpas, turi teisę trinktelėti jam per kuprą, “pašventinti kumštį smūgiu”.
Kovojantis prieš piktžodžiavimą kumštis tampa šventas, nes gina padorumą, tiesą, moralę, tikėjimą.
Popiežius Pranciškus: “[…] jeigu, tarkim, kas nors imtų užgaulioti mano mamą, tikriausiai sulauktų kumščio.”
Truktelėjimas atstatant išnirusį sąnarį tikrai skausmingas, bet labai veiksmingas.

miles

pamastymui prie Dzeiko pastebėjimo kad evangelikai buvo su kardais : Christi miles ( lot.) – Kristaus karys.
Ar gali būti kad Krikščionybė buvo sukurta apipjaustytųjų civilizacijai atremti, „miles” ( lot) – karys, vėliau pakeisti į meilę?

Pedagogika

Kažkodėl tapo madinga pamiršti didyjį Dievo Įsakymą, kuris nurodo labiausiai mylėti Dievą (Idėją), o tik po to žmogų. Pirmieji krikščionys mirdavo pirmiausiai būtent dėl Dievo (krikščionybės, kaip jiems šventos Idėjos), bet ne dėl kito žmogaus. Ne veltui praeityje vykdavo karai, kuriuose, kaip taisyklė, buvo ginamos tam tikros idėjos (prisiminkime religinius karus, nacionalizmą, komunizmą).
Beje, teisingą idėją yra lengviau mylėti, negu kitą žmogų, nes kiekvienas žmogus yra nuodėmingas, t.y. kažkokiu laipsniu nėra teisingas kiekvieno iš mūsų atžvilgiu (esame visi kažkiek skirtingi).

VaidasVDS

Dzeikai, kodėl jūs vis dar turėtumėt stebėtis, kad aš vadovaujuosi Urantijos Knygos tiesomis? Aš tą deklaravau ir deklaruosiu. Puikiai suprantu, kad čia man tenka diskutuoti iš esmės tik su dogmatikais, tikinčiais pirmiau Biblija, o tik po to Dievu. Ir tuo jūs visiškai nesiskiriate nuo tų fariziejų, su kuriais kovojo, bet nekariavo Jėzus. Žmonės iškraipė Jėzaus apreiškimą, bet tame nėra kažkokios didelės žmonių ar apaštalų kaltės. Pats Paulius visiškai nesitikėjo, kad jo pamokymų laiškus vėlesnės kartos laikys Dievo žodžiu. Paimkime vien tik Pauliaus atvejį. Jis nebuvo Jėzaus pasekėjas, Jėzui gyvenant šiame pasaulyje. Jis netgi persekiojo krikščionis po Jėzaus prisikėlimo. Po beveik mistinio apsivertimo, jis ne tik tapo Jėzaus pasekėju, bet ir, anot visų dogmatikų, Dievo žodžiu. Tai klausimas jums, dogmatikai –… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Dievas leido apreiksti desimt nelabojo isakymu taip pat.
Ar tai reiskia ,kad jeigu Dievas leidzia kazkam apsireiksti jau turime laikyti Dievo zodziu?
Jeigu kas nors laikosi Biblijoje apreikstu zodziu jus jau skelbiate toki dogmatiku?
Jeigu as(Jonas,Ona ,Petras etc.) atsisakyciau tiketi tuom kas parasyta Sv.Raste, kodel tureciau tiketi „Urantija”? Gi idomu ir zymiai praktiskiau skamba mormonu knyga arba tie patys mineti setono isakymai (pasakysim ,kad ne setono ,o angelo)?Na dar galima vadovautis A.Hitlerio nurodymais.Ne, Dievo zodzio jis neatsauke tik pasake(patobulino,nes krikscionys „nesugebejo pasiekti Dievo valios vykdymo”),kad „islaisvinu jus nuo chimeros kuri vadinasi sazine”.O visa kita – prasom.
Ir nepainiokite Dievo zodzio ir kunigo nuo sakyklos zodzio.Pastarasis gali klysti ar buti nelabojo sugundytas.

VaidasVDS

Dzeikai, aš jums atsakysiu vieno protingo žmogaus žodžiais – spręsti apie ką nors galima tik pagal to ko nors, šiuo atveju, Urantijos Knygos, turinį. Aš jums galiu pasakyti, kad visa 4 Urantijos Knygos dalis, kurią sudaro daugiau kaip 700 puslapių, yra skirta tikriems Jėzaus mokymams. Jėzaus mokymai išdėstyti ženkliai didesnėje apimtyje, nei bet kurioje Biblijos evangelijoje (Mato, Luko, Morkaus ar Jono). Ir kuomet lygini tai, kas apreikšta Urantijos Knygoje ir tai, kas sakoma Biblijos evangelijose, tuomet ir pamatai būtent žmonių tam tikrus suklydimus. Aš jums pateiksiu tik vieną pavyzdį iš tokių suklydimų (nes tai užima daug vietos): Paanalizuokite, kaip Biblijos evangelistai skirtingai pasisako apie gana svarbų įvykį: Lk 12 51 „Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemei ramybės?! Ne, sakau… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Vaidai,
na tai ka as ir noriu pasakyti.Ateina nelabasis ir „pataiso” Jezu, nes tie evangelistai kazka sake-nedasake.O pas nelabaji viskas zymiai paprasciau ir suprantamiau ir galvoti nereikia.
Beje,Jezus Biblijoje irgi mini,kad bus „pataisytas” ir netgi kas Ji taisys pasake.

VaidasVDS

Dzeikai, Biblijoje pasakyta, kad: „Jn 12 31 Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. 32 O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės[i3], visus patrauksiu prie savęs“ —- Skaityk įdėmiai bent tris kartus: dabar bus išmestas, dabar bus išmestas, dabar bus išmestas. Ne vakar, ne ateityje, o dabar – tuo metu. O štai jūs jo bijojote tūkstantmečius ir dabar vis dar jo bijote. Nušalintas kunigaikštis – tai neįgalus kunigaikštis, o jūs jam tiek daug „žygdarbių” priskiriate ir baisiomis galiomis apdovanojate. Ir žinai, kas tą kunigaikštį iki šiol vis dar palaiko? Tai jūsų baimės, prietarai ir klaidos, kurios trukdo žmonių brolystei. Ir dogmatizmas su fanatizmu šiandien yra didžiausios religinės bėdos ir nelaimės. Niekas taip tam nušalintam kunigaikščiui nepataiso… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Vaidai, jus nesikarsciuokite.
As supratau ka norite pasakyti: Biblija – tai dogma,kuri trukdo brolystei;)

VaidasVDS

Dzeikai, ne Biblija trukdo brolystei, o tokie dogmatikai kaip jūs, Jota, Letas ir t.t. Netgi Urantijos Knyga apibūdina Naująjį Testamentą taip: „Naujasis Testamentas yra nuostabus krikščioniškas dokumentas, bet jis tiktai menku laipsniu yra Jėzujietiškas.” Jūsų visų arkliukas, kas ne su jumis, tą velnias apsėdo, bet jūs net nepastebite, kad tas velnias neįgalus. Tai jūsų tipo žmonės kėlė kryžiaus žygius netgi prieš kitaip mąstančius krikščionis, nes, anot klaidintojų, Jėzus atėjo atnešti kalavijo (pvz. žemiau), nes jūsų tipo žmonės skelbė inkviziciją, raganų medžioklę ir kitas baisybes. Ir visa tai darė Dievo vardu ir kaltindami nekaltus žmones velnio apsėdimu. Jūs iš esmės ką tik faktiškai velnio apsėdimu apkaltinote krikščionį (2016-04-28 12:29), greičiausiai kunigą, kurį pacitavau, radęs tekstą internete, ir kuris skleidė Dievo meilę.… Skaityti daugiau »

Vaidui

Gal jau užtenka tos tavo propagandos. Sotūs iki kaklo tų sektantiškų nesąmonių. Ir nedrįsk kitų vadinti ligoniais, pats nuolat rašydamas kliedesius.

37
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top