Geroji Naujiena: „Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“

Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens“.
Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“
Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: ‘Tai aš!’ ir ‘Atėjo metas!’ Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas“.
Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus.
Visų pirma žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti.
Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai.
Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“. (Lk 21, 5–19)

Melsdamiesi už Lietuvą Tiesioje kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje prašykime gailestingąjį Dievą malonės likti ištikimiems Viešpačiui ir ištverme išsaugoti savo dvasinę gyvybę, kad išvydę „didelius ženklus iš dangaus“ (Lk 21,11b), priimtume visus išbandymus su pasitikėjimu ir viltimi.

Mons. Artūras Jagelavičius. Būties prieš nebūtį amžinoji pergalė

Pranašo Malachijo knygoje skaitome, kaip Izraelio tauta išgyvena vieną pačių šiurpiausių istorijos periodų: idant išlaisvintų baimės sukaustytas širdis, pranašas Malachijas skelbia, jog Viešpaties diena ateis taip tikrai, kaip kad saulė pateka ryte. Pranašo Malachijo knyga parašyta V amžiuje prieš Kristų, prabėgus 50 metų po Babilonijos nelaisvės pabaigos. Tačiau žydų tautai, persmelktai Babilonijos blogybių, vis tiek darosi vis blogiau. Todėl pranašas Malachijas visomis išgalėmis stengiasi sugrąžinti tautą prie Dievo. Pagrindinė pranašo Malachijo tema yra ištikimybė Viešpaties sandorai ir įpareigojimams. „Sugrįžkite pas mane ir aš pas jus sugrįšiu, kalbėjo Galybių Viešpats“ (Mal 3, 7). Brangūs tikintieji, mūsų gyvenime būna dienų, kai atrodo, jog viskas prarasta. Tuomet guoskimės Viešpačiu ir būkime tvirti. Prisiminkime Kristaus žodžius: „Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16, 33).

Klystame manydami, kad gyvenimas gali būti be kovos ir rūpesčio. Visas mūsų gyvenimas paženklintas kovos ženklu. Kovodami mes gyvename, kovodami – laimime. Nelaimės, neturtas, vienatvė, nesėkmės, ligos – tai kovos laukas, kuriame kiekvienas turime būti savo pastangų ir nepasisekimų didvyris.

Susitikimo su Viešpačiu diena neturi tapti nusiminimo ir savo pareigų vengimo diena. Kai kurie tesalonikiečiai manydami, jog Viešpaties diena jau čia pat, nusprendė nieko neveikti ir tinginiavimu apsunkino kitus. Tuomet apaštalas Paulius jiems primygtinai primena būtinybę dirbti: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ Mes, kurie norime būti tikri krikščionys, o ne krikščionybės iškamšos, privalome visas savo pareigas, visus darbus atlikti labai kruopščiai ir sąžiningai.

Krikščionybės atneštas supratimas šį pasaulį pristato kaip trumpą bandymų lauką, kuriame privalome prisirinkti vertybių amžinajam gyvenimui. Kristus moko, jog „savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“. Kokiems sunkumams padeda atsispirti ištvermės dorybė? Mirties pavojus atlaikyti padeda narsumas; nuliūdimus įveikti – kantrybė; kiekvienam sunkumui pakelti reikia tam tikros dorybės, tam tikros mūsų charakterio savybės. Ištvermė tuose dalykuose, kurie žmogui patinka, pavyzdžiui, pasilinksminimai, šokių maratonai, nėra charakterį užgrūdinanti dorybė. Tikri sunkumai prasideda tada, kai žmogus patenka į tikrai skaudžias ir sunkias aplinkybes. Jei nuo jų nebėga, bet drąsiai jas pasitinka, pakelia tą sunkumą toliau siekdamas užsibrėžto tikslo, tuomet parodo ištvermės dorybę.

Labiausiai ištvermė pasireiškia tada, kai žmogus atlaiko ilgalaikį sunkumą, kančią ar nuovargį. Tas parodo ištvermę, kas dėl sunkumų nemeta pradėto darbo, neišsižada tikėjimo. „Krisdama ir keldamasi aš išmokau kopti“ (šv. Teresė Avilietė).

Jėzus nori, kad net griūnant Jeruzalės šventyklai, tautoms kariaujant, žemės drebėjimų, ligų ir badmečių ištikti jo mokiniai visada būtų drąsūs ir ištikimi tikėjimui. Tikro krikščionio gyvenimas negali būti patogus ir ramus. „Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“ (Mt 5, 11).

Viešpaties diena artėja kiekvienam iš mūsų asmeniškai, tai mūsų mirties diena. Tą dieną Viešpats pasikvies mus į savo Tėviškus namus. Tačiau ši žinia neturi mūsų paversti nuliūdusiomis bevalėmis būtybėmis. Kristus pageidauja, kad mes dirbtume savo žemiškus darbus iki paskutinio atodūsio. Dievo mums duotas žemiškas vertybes privalome panaudoti tarpusavio meilei, kilniaširdiškumui ir teisingumui. Krikščionis nėra pesimistas. Jis tiki gėrio pergale ir jo triumfu. Krikščionybė yra amžinojo gyvenimo, amžinojo atsinaujinimo, amžinos veiklos ir kūrybos amžinas dalyvavimas dieviškoje kūryboje. Krikščionybė yra amžinoji pergalė prieš mirtį – būties prieš nebūtį amžinoji pergalė.

Šaltinis: baznycioszinios.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
2 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Nuomonė

Krikščionis yra kančios garbintojas, pagal gamtos dėsnį panašus traukia panašų garbindamas kančią krikščionis pats prisišaukia kančią į savo gyvenimą, paskui pats kenčia. Krikščionis tikėdams pasaulio pabaiga naikina visa kas yra žemėje nieko nesigalėdamas ir tikėdamasis mistinio gyvenimo ne žemėje – kaip tai vyksta galite pasižiūrėti „«ЗЕМЛЯНЕ» | «Earthlings» . Запрещенный фильм во многих странах.”

Karti tiesa

Graži ir teisinga toji evangeliškos krikščionybės idėja, tačiau žmogus yra dvasiškai per silpnas, kad galėtų gyventi grynai taip, kaip nurodo Evangelijos. Vadinasi, evangeliškos visuomenės susikūrimas, ir juo labiau sukūrimas, žemėje yra tik utopija…

2
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top