Iki referendumo liko 11 dienų: Maža Giraitė. Sumaišytų iškabų metas

Birželio 29-ąją Lietuvos piliečiai kviečiami išsakyti savo požiūrį į laisvę ir žemę.


Nuotrauka iš portalo forest.lt.

Maža Giraitė. Sumaišytų iškabų metas

…Vaikystėje skaičiau tokią H. K. Anderseno pasaką „Apie tai, kaip vėtra sumaišė iškabas“. Tikrai vaizdingai papasakota apie senų laikų Danijos miestą, kuriame labai svarbu buvo iškabos. Kai meistras, artelė ar dirbtuvės keldavosi į kitą vietą, įvykdavo iškilminga iškabos pernešimo šventė, lydima vaidinimų, šokių, bufonadų, muzikantų ir karnavaliniais rūbais apsitaisiusių juokdarių. Iškabos palydėti susirinkdavo visas miestas. Apie šventę ilgai kalbėdavo, dalydavosi įspūdžiais, seneliai pasakodavo anūkams… Iškabos buvo labai svarbios andainykščiams miestelėnams, nes tik pagal jas jie buvo įpratę orientuotis, kur kokia gatvė ar pastatas – bažnyčia, teatras, rotušė ir kt. O štai vieną naktį atūžė tokia smarki audra, kad lankstė metalinius bokštų smaigalius, ardė stogus, plėšė iškabas ir… jas sukeitė. Statinių dirbėjo iškaba atsidūrė ant „Damų mados“ pastato, o didelis meniu „Krienų sriuba ir įdaryti kopūstai“ – ant teatro, kurio niekas nelankė. Miestiečiai, pamanę, kad toks naujo spektaklio pavadinimas, puolė pirkti bilietų… Gudri buvo toji audra, iškabų sukeitimas vertė miestelėnus slapčia šypsotis lyg supratus ilgai slėptą teisybę – na, kaip kitaip, jei gaisrininko būdelė atsiritino prie vartelių varguolio, iš gaisro išgelbėjusio tris žmones, o barzdaskučio lenta su dubeniu – ant pasipūtusio justicijos tarėjo durų… Nekalbant jau apie liesą silkutę, pakibusią prie itin reikšmingo laikraščio redakcijos… Ta itin šmaikšti audra smagiai padirbėjo visame mieste. Ilgai, ai, kaip ilgai, gyventojai svarstė visą šią iškabų sukeltą sumaištį, ypač tas senukas, kurio vardu pasakininkas atpasakojo anuos senus įvykius…

Senus įvykius… Bet, pasirodo, visa, kas sena, pasikartoja. Jau kuris laikas jaučiuosi gyvenanti tarp sumaišytų iškabų. Juk mes patys esame nelyginant miestai, susidėlioję savyje, savoje Dvasioje orientyrus – „iškabas“, kas yra gera ir gražu, o kas nedera, kas – melas, o kas – tiesa… Kas – vertinga, o kas – tuščia, praeina kaip niekas. Bet štai atlėkė pasaulio vėjas aštrus, kandus, šaltas… Bejausmis viesulas, apsimetąs jausmingu ir geru. Jis pučia be perstojo ir taip uoliai maišo mūsų protus, kad garbūs valdžios vyrai valandų valandas aptarinėja, kas yra šeima, kas tėvas su motina, kas vyras, kas moteris, kada prasideda vaikas ir t.t., ir t.t. Tam svarstymui nesimato pabaigos, visiškai susikeičia sąvokos ir mes, kaip andainykščiai Danijos miestelėnai, liekame vėjo išūžtomis ausimis, išsižioję bei triną akis…

Gudresnieji susivokia greitai – jie patiki ar apsimeta tikintys vėjo naujovėmis, gūsis juos pakelia aukštyn ir neša, neša virš tų mažutėlių, tokių senoviškų, nemadingų, vis dar apsikabinusių Jėzaus Knygelę… Vis dar ieškančių garbingumo, doros, Tiesos, Dvasios laisvės, tarnystės Tėvynei…

Ak, ta Jėzaus Knygelė, tikriausiai guodė kažkada mūsų knygnešėlius vargetas, narsuolius biednužius sukilėlius, partizanus, šąlančius žeminėse, tremtinius tolimose lagerių kankyklose, Sausio 13-osios gynėjus, žvelgiančius į žvėrišką istorijos vėjo artumą…

Jėzaus Knygelė stiprino Ukrainos Maidano gynėjus… Atsimenu tą naktį – ypatingo pavojaus artimybėje – keturių bažnyčių atstovai kas valandą meldėsi drauge su aikštėje susirinkusiais. Išbudėjau drauge su jais internetinėje erdvėje baisėdamasi, kas gali nutikti, o jie mane drąsino. Iš aikštės centro – scenos – sklido maldų ir tikėjimo Ramybė. Ramybė sklido iš paties pavojaus vidurio – buvo matyti liepsnų barikados, it siena sustoję šarvuoti kareiviai… Tie, kas aplankė Maidaną tą aršiąją žiemą, apsakė, kaip ten lengva kvėpuoti, kaip žmonės išgyvena didelį bendrystės ir brolybės stebuklą, kaip yra pasiruošę be jokios baimės atiduoti gyvybę už Tėvynę. Jie išreiškė savo valią… JIE IŠREIŠKĖ SAVO VALIĄ.

Pavydžiu šiai tiek ugnies savyje turinčiai tautai… nes… nežinau, kokia mūsų valia. Ar mes ją išreiškiame? O gal tos valios kaip ir nebėr?

Kaip mes susmulkėjome! Susivyniojome į baisybę nuostatų ir tvarkelių. Tapome pigūs ir niekingi – signatarų laužui uždegti reikia leidimo (gerai, kad anuomet nebuvo nustatyta valanda, iki kurios dera suspėt pralieti savo kraują už laisvę!). Taikliai rašo Erlickas, kad partizanas dabar nelabai pasistatytų žeminę, nes negautų architekto detaliojo plano…

Mes nebeskiriame idealo, didelės, pasiaukojimo vertos idėjos nuo kasdieniškų menkniekių. Kaip gėdinga… Lyg Šventą Dvasią pakeistume benzininiais žiebtuvėliais!

Ak, tas istorijos vėjas sumaišė mums iškabas. Istorijos vėjas šį kartą itin gudrus – jis sukeičia iškabas, siekdamas Vertybes išjuokti. Jam sekasi, nes štai – artėja referendumas dėl žemės, plėšte išplėštas iš lemties, iš būtinybės, o taip rimtai svarstoma apie valstybę be žemės, nebeaišku – prekė ji ar ne…

O aiškumo gal nė nebereikia, nes audžiame naują vėjo troškimą – mes būsime turtingi europiečiai! Europa, štai kas svarbiausia! Dėl to reikia mums būti kuo mandagesniems, tykiai tykiai kiūtoti, ginkdie, nepyptelint apie savus poreikius, norus ar vertybes, mat dar pagalvos apie mus ką negero.

O istorijos vėjas gali pasiausti dar pikčiau, mes nežinome, koks ūpas apims jį po kelių ar keliolikos metų. Gal sumaišys pačios Europos riboženklius, didžiųjų miestų aikštėse supūs krūvas eurų lyg senų lapų? Kas gali žinoti? Neliks nei turtų, nei žemės… Sakote – negali būti, pasakos?..

Bet ir mūsų laisvės svajonė sovietmečiu atrodė tiktai pasaka. Sovietija atrodė tokia niūri, tvirta ir amžina amžina… Net H. K. Anderseno vėjas ten prapūsdavo nebent pro rakto skylutę…

Tik štai iš savo išsvajotos ir išsipildžiusios pasakos mes jau kuriame… nežinau ką. Net nenoriu mėginti įvardyti, nes labai skaudu. Ne tik man – tai daliai visuomenės, kuri, kaip ir kažkada, užgniaužia savyje tiesos troškimą ir grimzta vėl į vidinį kantrų tylėjimą…

Ne ukrainiečiai esame. Neturime kazokų kraujo.

Mūsų Maidanas – kantrybė ir ryžtas. Nesumaišykime iškabų, ateikime į referendumą dėl žemės, nes referendumas – mūsų Maidanas.

Kad būtų lengviau kvėpuoti.

Kad neliktume tik po iškaba LIETUVA…

Maža Giraitė,
irgi rašanti pasakas apie GĖRĮ
ir trokštanti jų stebuklų
išsipildymo

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
12 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
GUDI GIRIA

TAIP LENGVA,TAIP AISKU,KAI PAMOKAS ATLIEKI NEREIKE NET REKLAMU,VIENA KARTA IZGIRDAI IR SUPRANTI REIKALA,KAD TAUTAI PAVOJUS PAMATYSIM TAUTOS SAVARANKISKA ISPRUSIMA,LIETUVA BUK IZDIDI,NARSI BIRZELIO 29.DIENA REFERENDUMAS ATEIKITE

valdzia

vergu tautai ruosia dovana,pensijini amziu zada pailginti iki 70metu,tai gal ateik i referenduma ir pasakyk,kad tautos reik atsiklausti,mano nuomone

Parnė

Dėkui autorei: „Nesumaišykime iškabų, ateikime į referendumą dėl žemės, nes referendumas – mūsų Maidanas.
Kad būtų lengviau kvėpuoti“.

blondinė

Ne į temą,bet…:kiek mažai žmonių skaito internete, o tokius Ekspertus…

Mūsų referendumas

tai mūsų ir mūsų vaikų, anūkų likimas.

šaltenis

Blogiausia ,kad mes nesupratome,kad esame dar vergai,su vergu šeimininkas elgesi ,kaip jam patinka,bet jeigu yra tamsioje naktyje maža debesyse properša ir matosi menkute menulio šviesa,butina ją pasinaudoti.Tik visiškai viltį praradęs gali neateiti į mūsų drąsuolių,geležinių kurpaičių sunešiotojų ,išmintingo olimpinio ugnies fakelo nešejo PRANCIŠKAUS sunkiai iškovotą mūsų visų šventę

referendume sakysiu TAIP

,,Buvau seniai nelankytoje vietoje, kaime. Ką pamačiau, turėtų būti pavyzdžiu ir trokštantiems išparduoti Lietuvos žemes.
„Atitekėjo” už vietinės lietuvės kažkoks ne tai danas, ne tai švedas ir pradėjo iš kaimiečių supirkinėti žemes, įsteigė bendrovę, kurios akcininkai – jo šeimos nariai. Tas ponas nusamdė žemių valdytoją už 10.000 Lt/mėn., o pats čia net nesirodo.
Savo žemes išpardavę kaimiečiai dabar už minimumą aria tam ponui, o po darbo, kaip ir kolūkių laikais, kapstosi savo daržuose (kai kurie tik po 25 arus tepasilikę).
Ponas iš ūkio veiklos gauna dividendus. Pernai, sakė, virš 2,5 mln Lt.
Tai kam kaimiečiai dirba – sau ar ponui?
Deja, žemės pardavimo entuziastai nesuvokia esmės…”

dalinames

http://www.zemesvardu.lt/straipsniai/Referendume-balsavimas-Lietuvoje-ir-svetur Referendume (išankstinis) balsavimas Lietuvoje ir svetur (paštu)… Lietuvoje: Susiplanavusiems atostogas ar išvykstant kitais reikalais, balsuoti iš anksto galima bet kurioje savivaldybėje birželio 25-26 dieną (trečiadienį ir ketvirtadienį) nuo 8 iki 20 valandos. Balsavimas iš anksto vyksta patalpose, esančiose pastate, kuriame yra tos savivaldybės mero (administracijos direktoriaus) darbo vieta. Su savimi reikia turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Pageidautina, bet nebūtina, rinkėjo kortelė. (geriau turėti) Referendumo dieną, birželio 29 – sekmadienį, galite balsuoti bet kurioje apylinkėje9jei nera galimybes savoje) Svetur: Gyvenantiems ar viešintiems užsienyje (derėtų visus paraginti esančius svetur) registruotis http://www.vrk.lt/ereg arba prisijungimas prie: rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistemos (http://www.vrk.lt/e-registracija). Gauti balsavimo biuletenį paštu ir išsiųsti atgal į ambasadą ar kitą nurodytą vietą, nesuspėjus registruotis, esant galimybei atvykti balsuoti nurodytu… Skaityti daugiau »

Lineta

Aciu uz nuosidziai issakytas mintis autorei. Dar vienas testas laukia Lietuvos… Kada gi galesim ir visi, netik „isrinktieji” pasidziaugti, kad cia esame gime ir gyvenam? Pasitikejimas sustiprina sekme. Referendumo idejoms – taip.

Būtų gerai žinoti

nors apytiksliai,kaip atrodys biuletenis.Kaip ten teisingai ką braukti.

Biuletenis atrodys taip

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 9 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip: „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu.“ 2. Pakeisti 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“ 2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „47 straipsnis Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei. Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.… Skaityti daugiau »

Biuletenis atrodys taip

Žymime TAIP.DAUGIAU INFORMACIJOS GALITE RASTI: http://www.zemesvardu.lt/

12
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top