Irena Vasinauskaitė. Apkalbos kainuoja brangiai

Šiaulių miesto Apylinkės teisme baigta nagrinėti nemenko gyventojų susidomėjimo sulaukusi baudžiamoji byla. Nebeapsikentusi nuolatinių išpuolių bei paskalų skleidimo, daugiabučio bendrijos pirmininkė Nijolė Malakauskienė pateikė savo administruojamo namo gyventojai Marytei Jasiulienei ieškinį, kuris pirmosios instancijos teisme buvo visiškai patenkintas.

Tačiau apie viską nuosekliai. Arba PUOLIMAS ŽODŽIU…

Šmeižto bylos nagrinėjimas užtruko Daugiau kaip aštuonis mėnesius. Istorija prasidėjo dar pernai…

Šiaulių miesto Rėkyvos mikrorajone esančio daugiabučio adresu Energetikų g. 12 bendrijos 2015 m. rugpjūčio 4 d. susirinkime turėjo būti svarstomi svarbūs klausimai. Darbotvarkė skelbė, kad reikia aptarti tų pačių metų liepos 10 d. Savivaldybės atlikto pilno bendrijos audito išvadas, patvirtinti ilgalaikius darbų planus, susipažinti su langų pakeitimo laiptinėse pasiūlymais ir kt.

Tačiau jau susirinkimo pradžioje Marytė Jasiulienė nerimo, vis pamojuodavo rankose laikomu pluoštu popierių. Vėliau paaiškėjo, kad moteris ir namo senjorų dauguma, vėliau ją vadinusi drąsiausiąja, turėjo „avansu“ surinkę parašus po 2015 m. birželio 17 d. raštu dėl neva netinkamo pirmininkės ir buhalterės darbo.

M.Jasiulienė yra buvusi bendrijos revizore, todėl pagal laiptinėse kabėjusias preliminarias paskaičiavimų lenteles „pasigedo“ beveik trijų šimtų eurų ir savo „atradimą“ pavadino „pinigų plovimu“. Vietinės reikšmės maištininkai neslėpė, kad turi naują kandidatą į bendrijos pirmininkus. Taigi, jiems trūks plyš reikėjo rasti N.Malakauskienės nuodėmių. Būtų atidžiai išklausę savivaldybės audito išvadas, ne paskalas tarpusavyje nešioję, gal galėjo ir kitaip savo elgesį „pastrateguoti“ …

Ne kartą buvo progų įsitikinti: tarp Šiaulių savivaldybės tarnautojų visuomenininkė Nijolė Malakauskienė „aukštų reitingų“ neturi – Apskrities bendruomenių konfederacijos, Rėkyvos bendruomenės pirmininkė nuolat gina žmonių interesus, seka politikų darbą, raštais „atakuoja“ ne tik vietinę, bet ir sostinės valdžią. Tačiau net aktyvios moters nemėgstantys savivaldybės darbuotojai nerado nė vieno pažeidimo jos administruojamoje Energetikų g. 12 namo bendrijoje. Jau tai rodo, kad M.Jasiulienės bendražygiai pasirinko labai netinkamą laiką prastumti savo kandidatą į pirmininkus ir dar tokiu gana nepadoriu būdu – apkaltinant gerai dirbančiąją.

Logiškai mąstant, galėjo žmonės ir pakentėti, juolab kad aštuntus metus bendrijoje dirbanti ir visus didžiuosius darbus 50 metų senumo name jau atlikusi N.Malakauskienė nebeketina toliau ten darbuotis. Atvirai pripažįsta: pavargo nuo keistų senjoriško amžiaus žmonių puldinėjimų, juolab kad ne kartą įsitikino – šie net LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nevartę.

Išgirdusi, kad yra kaltinama lėšų sąskaitoje trūkumu ar net „pinigų plovimu“, 2015 m. rugpjūčio 14 d. įteikė ieškiminį pareiškimą Šiaulių apylinkės teismui prašydama nubausti neteisingas žinias paskleidusią Energetikų g. 12-ojo namo drąsuolę.

Ir po trijų dienų gavo atsakymą, kad jos ieškinys …atmetamas.

Dievas mato, o jos šeima ir artimiausieji draugai tai irgi žino, kad bylinėtis Nijolė Malakauskienė nenorėjo. Teismai – daug sveikatos reikalaujanti institucija. Tačiau šiuo konkrečiu atveju kitaip nebuvo įmanoma. Šiaulių miesto Rėkyvos mikrorajonas beveik 12 km nutolęs nuo miesto centro. Tai rekreacinė zona prie ežero – tarsi kaimo gyvenvietė, kur visi vienas kitą pažįsta, apie vienas kitą viską žino… Vadinasi, konkretaus namo susirinkime paskleistas šmeižtas pasklido plačiau… „Nė į parduotuvę nueiti nebuvo įmanoma neišgirdus klausimo, ar daug eurų išploviau?“, – ne kartą yra guodusis N.Malakauskienė.

Į skleidžiamus niekuo nepagristus gandus reikėjo deramo atsakymo.

Bendrijos pirmininkė apskundė pirmosios instancijos teismą, atmetusį jos ieškinį, Šiaulių apygardos teismui ir šis 2015 m. rugsėjo 7 d. priėmė jai palankią nutartį:

Keisčiau nebūna: apie visą procesą nuoširdžiai

Po Šiaulių apygardos teismo sprendimo Nijolės Malakauskienės pareiškimo nagrinėjimas atiteko tam pačiam teisėjui Broniui Vinciūnui, kuris jį ir buvo atmetęs. Jau pirmasis bylos nagrinėjimo posėdis žadėjo nemažai, švelniai tariant, keistenybių. Iš pradžių kaltinamoji lyg ir sutiko taikytis – jei ne piniginis klausimas (300 eurų neturtinės žalos atlyginimas N.Malakauskienei), tai atsiprašymo ir jo paskelbimo forma Marytei Jasiulienei buvo nesvarbi. Tuomet ir nukentėjusiosios išlaidos už advokato paslaugas buvo gana simbolinės.

Teisėjas Bronius Vinciūnas meistriškai pabandė puses taikyti, tačiau nuolaidoms „pasirašė“ tik Nijolė Malakauskienė. Ji paaiškino, kad jai nesvarbus neturtinės žalos dydis. Moteris pageidavo, kad baigtųsi jos puldinėjimas bei šmeižimas, ir naiviai tikėjosi, kad sulauks M.Jasiulienės atsiprašymo. Tačiau kaltinamoji apsigalvojo. Ji pareiškė, kad nesijaučia esanti kalta, todėl situaciją paaiškins pati, kai proceso dalyviai bus apklausti.

Į teismą liudyti buvo pakviesti visi 2015 m. rugpjūčio 4 d. bendrijos susirinkime dalyvavę žmonės. Marytės Jasiulienės „palaikymo komanda“ – taip moteris pavadino savo kviestuosius liudytojus – didžioji jų dauguma yra 75–85 metų senjorai – gerai prisiminė, kad puikiausiai girdėjo, esą bendrijos susirinkime M.Jasiulienė kalbėjo ramiai bei kultūringai ir „tokių žodžių“ (pirmininkė ir buhalterė plauna pinigus) neminėjo.

Nijolės Malakauskienės liudytojai, perpus jaunesni nei aukščiau nurodyta, prieš atsakydami į jiems pateikiamus klausimus pagalvodavo, tarsi bandydami mintyse atgaminti 3–4 mėnesių senumo įvykius. Vienas vyriškis, paaiškinęs, kad Marytė Jasiulienė susirinkimuose kalba monologais neleisdama niekam įsiterpti, pasakė, kad tikrai buvo pasakyti žodžiai „plauna pinigus“. Šią frazę jis yra girdėjęs per TV, todėl įsiminė. Buvo tokių, kuriems bendrijos susirinkimas palikęs slogų įspūdį, nes pirmininkė ir buhalterė buvo kaltinamos padariusios kažką negero.

Teismo salėje posėdį stebėjusius žmones prajuokino vienas liudytojas, kuris iš karto po priesaikos pasirašymo patvirtino: „To tai nebuvo…“ Net teisėjas B.Vinciūnas sukluso: ko nebuvo, jei dar nieko jis nespėjęs paklausti, o „palaikymo komanda“ atsakymus beria kaip gerai iškaltą eilėraštį.

Pačios Marytės Jasiulienės elgesys teisme irgi buvo iškalbingas: buvo galima matyti, kaip ši moteris galėtų elgtis savo kieme, jei teisme ji net savo advokato raminimų ne visada paisė: replikavo kalbantiems, prieštaraudavo, kai jai nebuvo suteikiamas žodis, tujino nukentėjusiąją, o posėdžiui pasibaigus vis taikėsi patį teisėją už mantijos nutverti.

Įspūdžiai išklausius liudytojus

Daugiabučių namų bendrijose gyventojai yra neaktyvūs: nesidomi įstatymais , o LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nė akyse nėra matę, nežino kokios bendrijos pirmininko funkcijos, nelanko susirinkimų, todėl kai trūksta tikros informacijos, atsiranda puiki terpė plepalams ir nesąmonių sklaidai.

Ko gero, beveik kiekviena bendrija turi savo drąsuolį ar drąsuolę, kuris turi lakią fantaziją, bet ne visada pakanka pilkųjų ląstelių, kad įsigilintų į kasmet sudėtingėjančią norminę bazę, reglamentuojančią bendrosios dalinės nuosavybės priežiūrą. Taip ir gimsta šmeižtai apie tai, kad vagiami ar plaunami pinigai net ten, kur atsiskaitymai vyksta tik per sąskaitas, kaip, pavyzdžiui, Energetikų g.12 namo bendrijoje. Pastarojoje nėra kasos knygos ir jokie grynieji pinigai necirkuliuoja.

Negaliu iškęsti nepaklaususi Marytės Jasiulienės, vis mosavusios susirinkime reklaminiu lankstinuku ir kartojusios, kad žino, kur pigiau gaminami plastikiniai laiptinių langai, asmeniškai: a) ar ten buvo nurodyta, kiek reikės mokėti už pagamintų langų atvežimą iki jūsų namo; b) kiek kainuos senų langų išlupimas ir naujų įdėjimas bei visa darbų apdaila ir t.t., ir pan.? Reklaminis prekės lankstinukas ir siūloma darbų atlikimo sąmata skiriasi kaip diena ir naktis, todėl nebežeminkite savęs vis kartodama, kad jūsų pasiūlymas geresnis, tik nebuvo išgirstas. Lapelis iš pašto dėžutės yra REKLAMA, o ne DARBŲ SĄMATA.

Šios bylos nagrinėjimą Šiaulių apylinkės teisme stebėjo kitų miesto gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkai. Juos sužavėjo teisėjo Broniaus Vinciūno profesionalumas bei gilinimasis į daugiabučių administravimo subtilybes. Procesas buvo naudingas visoms pusėms, nes Energetikų gatvės 12-ojo namo gyventojai ėmė domėtis susirinkimų protokolais, sąskaitų išrašais ir kt. dokumentacija. Be to, gal pagaliau įsiminė, kad pirmininkas neprivalo valyti kiemo ar laiptinės, jam nepriklauso pjauti žolę ir t.t. Savo turtą bei bendrabūvį tvarko patys savininkai. Bendrijos pirmininko – darbų organizatoriaus – funkcijos kuo toliau, tuo labiau skęsta šūsnyse planų, deklaracijų ir ataskaitų. Visokie tikrintojai bendrijoms gali skirti baudas, jei kokio planelio nebus segtuve įsegta. Taigi, nereikia tyčiotis, kad pirmininkas nedalyvauja talkose, o tik popierėlius kilnoja. Pastaruosius darbus jis atlieka įstatymų įpareigotas.

Ir dar

Ilgus mėnesius ieškojau atsakymo į pirmajame bylos nagrinėjimo posėdyje teisėjo B.Vinciūno man pateiktą klausimą: ką čia veikia žiniasklaida, byla juk ne rezonansinė?

Tuomet atsakiau, kad noriu kartu su juo paneigti mitą, neva visi daugiabučių namų bendrijų pirmininkai – vagys. Šiaulių apylinkės teisme po labai detalaus nagrinėjimo tai pavyko padaryti. Tačiau netikėtai gyvenimas padiktavo kitą klausimą, į kurį atsakyti galėtų garbieji skaitytojai: KODĖL GYVENTOJAI NIEKADA NESIBYLINĖJA SU DAUGIABUČIUS ADMINISTRUOJANČIOMIS ĮMONĖMIS?

* * *

Nijolė Malakauskienė. Baigiamoji kalba Šiaulių apylinkės teisme

2016-03-01
Šiauliai

Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijose dirbu 15 metų. Daugiabutyje, adresu Energetikų 12, Šiauliai, pirmininke dirbu beveik aštuonerius metus. Iki šiol jokių finansinio nepasitikėjimo manimi atvejų nebuvo. Kasos knyga nevedama, grynaisiais pinigais neatsiskaitinėjama. Visi mokesčiai renkami vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis, t. y. mokesčiai renkami nuo butų ploto, kaupiamieji mokesčiai renkami atskiroje sąskaitoje pagal Vyriausybės nutarimą, priimtą 2015 m. balandžio 15 d. Nr. 390.

Kiekvienų kalendorinių metų pirmąjį ketvirtį, kaip numato LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, kviečiame visuotinį ataskaitinį bendrijos narių susirinkimą, kuriame yra pateikiama išsami finansinė, veiklos ataskaitos bei numatomi būtiniausi darbai einamiesiems metams.

Pradėjus dirbti šioje bendrijoje nežinojau nuo ko pradėti – namui beveik 50 metų, bendrija įsteigta 2004 metais, per tą laiką pakeisti 2 bendrijos pirmininkai. Namo stogas ties 36, 24 butais buvo kiauras, pirmosios laiptinės rūsyje braidžiojome po fekalijas, šilumos punkto patalpos būdavo nuolat semiamos vandens, lauko durys į laiptines neužsidarinėdavo.

Per mano pirmininkavimo šiame name metus atlikti tokie stambesni darbai: atliktas kapitalinis namo viso stogo remontas, pakeisti lietaus stogo surinkimo latakai, naujai įrengti lietvamzdžių nuleidimai į lietaus kanalizaciją, pakeistos lauko durys, pakeista visa namo lauko kanalizacijos trasa, namo elektros magistralė, pakeistos nuogrindos aplink namą, atnaujinti lauko laiptai, įrengtas laiptinių apšvietimas, apšiltinta namo šilumos trasa, pakeisti šilto ir šalto vandens vamzdynai namo rūsio techniniame koridoriuje, modernizuotas šilumos punkto vamzdynas, pakeisti laiptinių langai, pakeistos pašto dėžutės, ketvirtuose aukštuose įrengti nuorinimai, trečioje laiptinėje pakeisti kanalizacijos ir šalto bei karšto vandens stovai butuose.

Kasmet atliekama statybos techninė apžiūra, vykdomi pasiruošiamieji darbai šildymo sezonui, atlikta šildymo sistemų inventorizacija, organizuojamos talkos.

Sutvarkyta bendrijos dokumentacija pagal DNSB įstatymo reikalavimus. 2013 m. paruošti ir pakeisti bendrijos Įstatai (kurių tvirtinimas taip pat kainuoja), paruoštos ir patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisyklės ir tvarka, metiniai ir ilgalaikiai namo bendrojo naudojimo konstrukcijų atnaujinimo darbų planai, bendrijos metinės veiklos ataskaitos, metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, bendrijos pirmininko ir revizoriaus darbo tvarkos aprašai, pagal Įstatymo reikalavimus vedami siunčiamų ir gaunamų dokumentų bei statybos techninės priežiūros žurnalai, kasmet atnaujinami butų ir kitų patalpų savininkų bei bendrijos narių sąrašai.

2015-07-10 atliktas Šiaulių miesto savivaldybės Turto valdymo skyriaus auditas (dokumentas pridėtas prie bylos). Jokių pažeidimų mano administruojamame name Energetikų g. 12 nerasta. Vadinasi, pagal LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą man deleguotas bendrijos pirmininkės funkcijas atlieku tinkamai.

2015-08-25 bendrijos narių susirinkime, kurį iniciavo Marytė Jasiulienė, daugumos balsavimu buvo nutarta toliau palikti mane dirbti bendrijos pirmininke.

Marytės Jasiulienės emocinga kalba 2015-08-04 susirinkime, mojavimas prirašytais lapais sukėlė chaosą. Jos mesti kaltinimai man buvo daug skaudesni ir labiau įžeidžiantys, nei nurodžiau ieškinyje, tai pastovūs, nuolatiniai kaltinimai „trūksta pinigų“, „neatitinka likučiai“ – juos teisme patvirtino liudytojai iš Marytės Jasiulienės ,,palaikymo komandos“, t. y. Danguolė Mikalauskienė, Henrikas Feiferis, Regina Feiferinė, Antanina Saveljeva, Lina Petravičiūtė, Algirdas Partauskis. Kiti liudytojai, kurie nepasirašė po 2015-06-17 raštu, tvirtino girdėję, kad ,,plaunami pinigai“, t. y. Rasa Balčiūnienė, Petras Buožius, Rita Karavackienė, Vytautas Masalskis.

Marytė Jasiulienė viskuo nepatenkinta. Ji ir liudytojų Ritos Karavackienės, Petro Buožio, Rasos Balčiūnienės teigimu, konfliktiška asmenybė, kalbanti monologais, kuriuose žodžių nerenka, neleidžia įsiterpti, viešai pateikia tikrovės neatitinkančią, mane žeminančią, žeidžiančią informaciją.

Bendrijos valdymo organai, revizorius, buhalterė ne kartą siūlė Marytei Jasiulienei ir jos šalininkams pasisamdyti nepriklausomą auditą, kad būtų ištirta bendrijos ūkinė-finansinė veikla, apmokant paslaugas ne iš bendrijos lėšų. Lengviausias būdas yra menkinti, žeminti, apkalbėti, kiršinti patiklius gyventojus nesivadovaujant dokumentais, konkrečiais skaičiais, įrodymais.

2015-08-04 ir 2015-08-25 bendrijos susirinkimuose paaiškėjo TIKSLAS, dėl ko buvo pasitelkti kaltinimai bei viešai skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija. Praktiškai visų liudytojų teigimu, Marytė Jasiulienė rado neva tinkamesnį kandidatą į bendrijos pirmininkus – Ričardą Griškevičių – ir nutarė mane atstatydinti bet kokia kaina. 2015-08-25 susirinkime buvo perskaitytas kandidato į bendrijos pirmininkus raštiškas sutikimas. Tik kandidatas neatėjo, nors net to susirinkimo metu jis telefonu buvo kviečiamas.

Į bendrijos narių susirinkimus visuomet atsinešu paskutiniųjų susirinkimų protokolus, jei kas pageidautų susipažinti. Finansinė bei veiklos ataskaitos už 2014 metus buvo pateikiamos 2015 m. kovo 10 d. ir pakartotiniame susirinkime kovo 26 d.

2015-06-17 dienos Marytės Jasiulienės inicijuotame rašte (gautas 2015-07-03), kurį pasirašė 18 žmonių, iš jų 3 buvo ne bendrijos nariai, net ne butų savininkai, t. y. a.a. Irma Pitiuchienė, Ieva Galdikienė, Lina Petravičiūtė, (viena pavardė neįskaitoma), reikalaujama atstatydinti mane ir buhalterę, nesiremiant jokiais dokumentais apie mano ir buhalterės tinkamumą šiam darbui.

Konstatuoju, kad nei Marytė Jasiulienė, nei minėtą raštą pasirašiusieji asmenys neatėjo, nė karto nepasiteiravo nei buhalterės, nei valdybos narių, nei revizoriaus apie finansinę padėtį šioje bendrijoje, neparodė iniciatyvos susipažinti su protokolais, kol neprasidėjo Teismo posėdžiai. Pagal LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą Energetikų g. 12 name yra patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, kuriose numatyta, pas ką galima susipažinti su visa namo dokumentacija, ir visi, ne tik bendrijos nariai, butų savininkai, bet ir susirinkimus lankantys gyventojai tą žinojo.

Prašau Teismo atkreipti dėmesį į faktą, jog pirmuosiuose teismo posėdžiuose liudytojai, t. y. Regina Feiferienė, Elytė Tamašauskienė, Antanina Saveljeva, Lina Petravičiūtė liudijo girdėję teiginį „trūksta“ pinigų, paskutiniajame liudytojai Nadiežda Bagočienė, Janina Butkuvienė Algirdas Partauskis sakėsi jau girdėję ne teiginį, o klausiamąją formą. Vienas pirmųjų liudininkų (teismo posėdis vyko 2015-10-30) Henrikas Feiferis teisme pripažino, kad matė protokolą ant sienos ir rado pašto dėžutėje. Visi šie asmenys, anot Marytės Jasiulienės, yra jos ,,palaikymo komanda“, net ji pati tai pripažino teismo posėdyje 2016-01-14 (bylos puslapiai – 185 ir 186). Visi šie liudytojai pasirašė 2015-06-17 rašte dėl DNSB Energetikų g. 12 namo pirmininko ir buhalterės atšaukimo. Dabar paaiškėjo, kodėl 2015-08-04 susirinkime, daugumai bendrijos narių pabalsavus už langų keitimą (sąmatą pateikė vienas iš bendrijos narių), visa Marytės Jasiulienės ,,palaikymo komanda“ sutartinai paliko patalpas.

Marytė Jasiulienė ne tik teikė klaidinančią, tikrovės neatitinkančią, bendriją kiršinančią, mane žeminančią ir žeidžiančią, menkinančią informaciją, siekiančią sukompromituoti, apsunkinti bendrijos veiklą, turėdama tikslą mane atstatydinti. Ji sukiršino, supriešino namo gyventojus, o šio kiršinimo pradžia buvo pasirašytas raštas š. m. birželio 17 d. (pridėtas prie bylos), kuris nebuvo pagrįstas jokiais dokumentais. Dar daugiau – anot liudytojos Danguolės Mikalauskienės, visa Rėkyva jau apie tai kalba (tai pažymėta 2015-10-30 vykusio teismo posėdžio protokole). Dirbu pirmininke ne tik namo bendrijoje, bet ir Rėkyvos gyvenvietės bendruomenėje, Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijoje. Todėl net tokie pasakymai, kad ,,sąskaitoje trūksta pinigų“, mane žeidžia bei kenkia mano reputacijai, nes daugelis žmonių tai supranta kaip lėšų vogimą, pasisavinimą. Būtent daugumai dalyvavusiems minimame susirinkime tai ir įstrigo.

Civilinį ieškinį palaikau, prašau teismą, pasvėrus visus surinktus faktus ir liudytojų liudijimus, pripažinti Marytę Jasiulienę kalta, paskiriant bausmę teismo nuožiūra, ir priteisti mano naudai 300 eurų neturtinei žalai atlyginti bei padengti procesines bylinėjimosi išlaidas.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
16 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
AHA

Iš tiesų, kodėl su administruojančiomis įmonėmis gyventojai nesibylinėja.
Tvirtybės, p.Malakauskienei iš Šiaulių.

T.Vatnikienė

O dabar visi platinkite šį didelės svarbos straipsnį, kaip disidentai platindavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką.

Taip

Dalinkimės. Dar kartą įsitikinkime, kad jei disidentai taip būtų vienas kitą „ėdę”, jau seniai Lietuvos nebebūtų.
Šiandien „žudomės” lėtai ir elegantiškai…

Apuokiukas

Nu ir ką norėta pasakyti šita parapijos laikraščio lygio publikacija? Kad iš dviejų susipešusių bobų viena gerietė, kita – blogietė, kad labai geri LR teismai, pagaliau apgynę skriaudžiamąją? Be to, kai prasideda panašios vietinio lygio rietenos, žiniasklaida labai retai objektyviai aprašo visą problemą.

Julius Puras i Vatnikiene

Bet vistik tas straipsnis geriau nei Rusteikos pliurpalai.

Būstas

Na, nors vienas straipsnis apie padorų bendrijos pirmininką, o tai vis žiniasklaida viešina tik apie vagiančius, nesąžiningus namų bendrijų vadovus. O juk juos išsirenka patys namo gyventojai. Kas gali paneigti, kad daugumoje namų gyvena administratoriui vienas kitas palankūs piliečiai, kurie ir ,,drumsčia” bendrijoje vandenį?

šiaulietis

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad problema vietinės reikšmės. Tačiau išsamus teismo proceso faktų perteikimas, o kartu nuorodos į DNSB ir susijusius įstatymus, reikalingumas su jais susipažinti, rodo straipsnio aktualumą.
Nijolė daug savęs atiduoda Rėkyvai, žmonėms, todėl šmeižtas nepagrįstas.

Gedeminas

Sėkmės Jums Nijole.

Vilnietė

Apkalbos dabar toleruojamos visokiais lygiais ir apsiginti būna gana sunku.Gerai,kad paviešinote tokį dalyką.

Koks

Keistas kai kurių komentatorių požiūris į teigiamą heroją.

Levukas

Klysta visi,kas galvoja, kad tai-vienintelis atvejis.Tokių „aktyvistų/čių pilna ir kitose bendrijose,kuriems viskas negerai,ką bedarytų pirmininkas.Gerb.Julius,matyt,nesusipažinęs su bendrijų specifika,jeigu jam kyla klau-
simas apie”langų keitimo biznį”.Koks skirtumas,kur dirba kaltinamoji,aišku,kad ji užsiima šmeižtais ir destrukci-
ja.Buvau keliuose tos bylos teismo posėdžiuose ir įsitikinau,kad kaltinamoji nepagalvojo gausianti tokį ryžtingą
atkirtį.Teismo sprendimas turėtų bent šiek tiek apraminti kitus panašaus tipo „teisybės ieškotojus”,o bylos apra-
šymas daugiau negu išsamus,tikrai vasinauskaitiškas.

Anupras

Bendrijų pirmininkai yra VALDŽIA.Valdžios sprendimai, atliekami darbai,yra skaidrūs kaip ašara.Kas kritikuoja, domisi tie maištininkai,marginalai.NESVARBU KOKIO LYGMENS VALDŽIA JI NEGALI BŪTI KRITIKUOJAMA.

Anuprui

Namų bendrijų pirmininkai, valdyba, revizoriai renkami pačių gyventojų. Kokius išsirenkate, tokius ir turite. Įstatymas numato ir jų pakeitimą. Tereikia tik domėtis, dalyvauti susirinkimuose, o ne laidyti paskalas. Gal galite įvardinti, kuriame name kritikuotojai vadinami ,,maištininkais, marginalais”? Pateikite konkrečius faktus, o jei jų neturite, tuomet verčiau patylėkite.

Anuprui

Namų bendrijų pirmininkai, valdyba, revizoriai renkami pačių gyventojų. Kokius išsirenkate, tokius ir turite. Įstatymas nuamto ir jų pakeitimą. Tereikia tik domėtis, dalyvauti susirinkimuose, o ne laidyti paskalas. Gal galite įvardinti, kuriame name kritikuotojai, pagal Jus, vadinami ,,Maištininkais, marginalais”? Pateikite konkrečius faktus, kurioje bendrijoje taip vyksta, o jei jų neturite, verčiau patylėkite.

Be patyčių

Valdžia yra ne prezidentai, seimūnai, vietinių tarybų nariai ar merai, bendrijų pirmininkai ar administratoriai.
Valdžia yra rinkėjai tų aukščiau išvardintųjų patarnautojų.
Kai tai supras didžioji Lietuvos homosovietikus gyventojų dauguma, iš karto pradėsime gyventi geriau.
Beliks visai nedaug – konstruktyvią, motyvuotą kritiką atskirti nuo paskalų nešiojimo bei elementaraus šmeižto.

Marijonas

Nijolę Malakauskienę pažįstu. Gerbiu ir vertinu. Ne moteris, o ugnikalnis! Demokratijos plėtrai ir bendruomeniškumui Šiauliuose nuveikė daugiau nei valdžiažmogiai. Tokie nuolatiniai kaltinimai pirmininkams, kad jie vagia, išties yra užknisantys ir siutina. Apie kokias vagystes gali būti kalba, jei visi atsiskaitymai vyksta per bankus, ir išrašuose viskas gi matosi? Tačiau labiausiai bendrijų veiklą užknisa Lietuvos valstybė. Taip, taip Lietuva labiausiai kenkia daugiabučių bendrijoms. Neperdedu. Ar žinote, kad dabartinė valdžia liepė visoms namų bendrijoms iš naujo persitvirtinti bendrijų įstatus? Iki šiol viskas buvo gerai, bet niekšams iš valdžios ar registrų centro matyt pritrūko pingėlių. Kainuoja apie 300 eurų. Ir pinigai gi iš tų pačių namo gyventojų. Aš nesuprantu kas čia dedasi Lietuvoje?

16
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top