Irena Vasinauskaitė. Garliavos ATLOJIMAS – jau prasidėjo?

Tęsinys. Ankstesni Irenos Vasinauskaitės pasakojimai apie Šiauliuose nagrinėjamą „perversmininkų“ bylą:

Ant rezonansinių bylų „siuvimo“ konvejerio – Garliavos byla
„Jei ne šluba Lietuvos teisėsauga ir kvaili žurnalistai, šitos bylos nebūtų…“
Teisėsauga įstrigo Klonio akligatvyje
Šiauliuose „įsūdyta“ Garliavos byla
Pasipriešinimo stovykla? Organizuota gauja ar bendrininkų grupė? O gal Lietuvos piliečiai, bandę apginti vaikystę?
Ar tik Garliavos bylose teismus valdo sekretorės?

Jei perskaitėte pavadinimą ir nustebote, nieko keisto – kad pagal Lietuvos ir Lenkijos paprotinę teisę šmeižikai buvo baudžiami ATLOJIMU, ir aš sužinojau visai neseniai. Pasirodo, šmeižikas turėdavęs palįsti po suolu, viešai atšaukti šmeižtą ir 3 kartus … suloti. Toks ATLOJIMAS buvo įteisintas ir 1529, ir 1588 metų Lietuvos Statutuose.

Tenka tik apgailestauti, kad ši paprotinė teisė Lietuvoje nebegalioja. Priešingu atveju Lietuvoje pristigtų suolų ar minkštasuolių, po kuriais palindę ATLOTI turėtų visi Garliavos bylą sudarinėję: tyrėjai, liudytojai, viešosios informacijos skleidėjai ir kt.

Šįkart kalbėsiu apie Šiaulių Apygardos teisme nuo 2015-ųjų metų gruodžio nagrinėjamą baudžiamąją bylą, nors bylų, kurias reikės ATLOTI, yra daug daugiau.

Na o Šiaulių byla vos juda: pagal du kartus prokurorės Ritos Poškienės „tobulintą“ kaltinamąjį aktą čia teisiama vadinamoji organizuota asmenų grupė – neva ji kažką sekusi, kažkam trukdžiusi ir vos ne perversmą mūsų valstybėje rengti ketinusi.

Taikiame Garliavos pilietiniame proteste dalyvavusiems Gediminui Aidukui, Dariui Kaminickui, Vitalijui Keršiui, Andrejui Lobobui, Rimantui-Stanislovui Rinkevičiui, Tatjanai Boroviec, Renaldui Ščiglinskui, Violetai Banaitienei, Gintarui Banaičiui, Ramintai Baltuškienei bei Audronei Skučienei ilgi ikiteisminio tyrimo ir teisminio proceso metai išbraukti iš gyvenimo. Visų jų turtas – areštuotas, verslai – sužlugdyti, kai kurių šeimos – subyrėjusios, sveikata – pašlijusi ar net įtampos neatlaikę Amžinybėn išėję artimieji…

Tokia štai pilietinės valios išraiškos kaina PLIUS nesibaigiančios bei vis sufantazuojamos naujos bylos. Neoficialūs šaltiniai informuoja, kad visų Garliavos bylų „kaltininkei“ Neringai Venckienei iš 16 pareikštų kaltinimų net 12 jau panaikinta, tačiau Lietuvos Generalinė prokuratūra kaskart visuomenei primena, kad imituoja eksteisėjos ekstradiciją…

Todėl daugiau negu keista girdėti, kaip vienas po kito bylos liudytojai paneigia ikiteisminiame tyrime duotus parodymus mažne vieningai teigdami, kad jiems buvo daromas spaudimas, o apklausose dalyvavusi nukentėjusioji Marija Milinienė ar kažkokie kiti neatpažinti ir apklausos protokoluose nenurodyti asmenys.

„Galiu pristatyti psichiatro pažymą…“

Šiuos žodžius Šiaulių Apygardos teismo posėdyje pasakė liudytojas Vaidas Š., kuris ikiteisminiame tyrime buvo apklaustas tuomet, kai 11 mėnesių kalėjo Kauno tardymo izoliatoriuje, sulaikytas dėl kaltinimo, kaip pats sako, „Milinio užvertimu“. Vyras pabrėžė: jo nuomone, „visa ši byla yra gandų lygio“, o ir jis pats neva liudijo tai, apie ką kameroje pasikalbėdavo su naujais sulaikytaisiais, atvestais į jo kamerą „iš laisvės“.

Ikiteisminiame tyrime duotų parodymų liudytojas Vaidas Š. atsisakė. Jis prisiminė, kad Klonio įvykiuose dalyvavo epizodiškai, su niekuo nebendravo, nes jam rūpėjo tik mergaitės gerovė. „Atveždavau malkų ir sumesdavau į ten stovėjusias bačkas“, – apie savo praktinę misija kalbėjo liudytojas. Teisėjui R.Jurgaičiui pasiteiravus, o „kas prašė tų malkų atvežti“, vyras paaiškino: „Pilnas „feisbukas“ prašymų buvo“. Prie tų bačkų naktimis šildėsi Garliavoje budėję žmonės.

Dar Vaidas Š. paliudijo, kad jį A.Skučienė vadino „banditu su randu“. Jis prisipažino į Klonio akligatvį pakvietęs Ramutę Daktarienę, kad ir ši palaikytų mergaitę. Sakė girdėjęs visokių budėtojų sąmokslų, bet jais netikėjęs bei ten verdančiose intrigose nedalyvavęs. Mano, kad šioje byloje „sudėlioti gandai, o faktų ten nėra. Be to, galįs „atvežti psichiatro pažymą“, nes visi jo „parodymai gandų lygyje – jis nieko pats nematė ir negirdėjo.“

Į kaltinamojo R.Ščiglinsko klausimą, ar jautęs apklausų metu psichologinį spaudimą, Vaidas Š. atsakė, kad nejaučia „psichologinio spaudimo, nes yra psichinis ligonis, jam sutrenkta galva, o sąlygos visur siūlomos, tik ne visi jas priima…“

„Kedys ir Ūsas buvo nužudyti. Yra tokia slapta informacija…“ [Algimantas Matulevičius]

Buvęs Seimo narys Algimantas Matulevičius liudijo kaip ir dera asmeniui, turėjusiam teisę dirbti su slapta informacija – solidžiai. Savo žinias jis pagrindė faktu, esą „ne veltui Prezidentė Dalia Grybauskaitė kvietėsi pokalbiui Neringą Venckienę“.

Teisme A. Matulevičius prisiminė stichiškai kilusi nesankcionuotą mitingą S.Daukanto aikštėje, vykusį 2012 metų gegužės 17 dieną, iš karto po brutalaus mergaitės paėmimo iš gimtųjų namų panaudojus perteklinę represinių struktūrų jėgą prieš Klonio akligatvyje budėjusius žmones. Jis sakė, kad jokių kalbų šiame mitinge apie valdžios nuvertimus oficialūs kalbėtojai nereiškė, o už asmeninius pokalbius tarp dalyvių ar šūkalojimus minioje niekas negali atsakyti. Esą visuomenė buvo sujaudinta ir įaudrinta, o žmonės turi teisę reikšti savo nuomonę. Be to, tai buvo 2012-ieji, Seimo rinkiminiai metai, tai aišku, kad buvo kalbama ir apie demokratinį valdžios perėmimo būdą – rinkimus.

A.Matulevičius prisiminė, kad minioje garsiau už dabar teisiamą Andrių Lobovą reiškėsi toks Šumskas, todėl jis, paėmęs į rankas megafoną, ramino šį žmogų, kad „nebūtų mitinge neigiamų emocijų“. Tačiau triukšmingojo rėkautojo kaltinamųjų gretose nėra, o bene svarbiausio, kone reklaminio „perversmininko nominacija“ atiteko A.Lobovui.

Teisėjų kolegija domėjosi, kaip Algimantas Matulevičius atsirado Garliavos rėmėjų gretose. Šis paaiškino: jį pakvietusi A.Skučienė, kuriai Seimo nario kontaktus perdavė žurnalistė Giedrė Gorienė. „Piktnaudžiavimas prieš mergaitę buvo, todėl ir dalyvavau“, – konstatavo A.Matulevičius.

Ekseimūnas prisipažino, kad nepamena, ką liudijo ikiteisminio tyrimo metu 2014 m. balandžio 2 d. Be to, jis esą skubėjo ir apklausos protokolą pasirašė jo nė neskaitęs, pasitikėdamas tyrėja. Beje, apie tokį pasitikėjimą apklausas atlikusia tyrėja Gecevičiene liudijo bene kiekvienas apklaustasis, todėl vertėtų visuomenei nemenku tiražu paaiškinti, kaip elgtis „tardymų“ metu ir kaip traktuoti „iš jų pačių žodžių“ surašytus apklausos protokolus.

Tarkim, labai keistai skamba apklausos protokoluose gana dažnai pasikartojantis pasakymas „Man yra žinoma“, bet niekur tekstuose nėra paklausiama tai, kas svarbiausia – o iš kur tokia informacija? Teismų procesuose jau paaiškėjo, kad kartais tas žinojimas yra iš gandų, masinės informacijos priemonių ar socialinių tinklų.

„Sakiau, nelįsk, Jonuk, kur kunigui nereikia…“

Prokurorė R.Poškienė bei teisėjų kolegijos atstovai domėjosi, ar buvo vykdomi kokie nors sekimai. A.Matulevičius paliudijo, kad apie tai plyšojo visa Lietuvos žiniasklaida, aptarinėjo socialinių tinklų dalyviai. Jis tikslios informacijos apie tai neturįs, tačiau buvo ir privačių pasidomėjimų, „kur Kedytė ir ar jis nesiruošia čia, teisme, tų privačių pasidomėjimų įvardinti“. Be to, A.Matulevičius mano, kad ir tada, ir dabar visuomenė turi teisę domėtis, kur yra mergaitė.

Teisėjų kolegijos pirmininkas R.Jurgaitis paklausė, ar buvo Garliavoje organizuota nusikalstama grupė, susivienijimas. A.Matulevičius atsakė, kad jis žinojo viena – „ten jie kuria partiją. Sakiau, Jonuk, nelįsk, kur kunigui nereikia. Viskam vadovavo A.Skučienė. Ji organizavo mitingus, Kalantinių paminėjimą, bet nusikalstamos veiklos nebuvo. N.Venckienė su gatvės aktyvistais nebendravo. Tai Milinienė sukūrė versiją, kad Klonyje buvo nusikalstama veikla.“

Ir prieš teismo posėdį, ir jo metu A. Matulevičius aršiai kritikavo teismo šaukimą liudyti šioje byloje. Jame nurodytas toks kaltinamiesiems pateiktas kaltinimas – „viešas raginimas smurtu pažeisti Lietuvos respublikos suverenitetą“. „Pagal tokį kaltinimą tik Uspaskichas galėjo būti nuteistas“, – nežinia juokais ar rimtai tvirtino liudininkas.

Beje, net teisėjas R.Jurgaitis nustebęs pasidomėjo, kur V.Matulevičius radęs tokį tekstą…

„Seimo nariai aktyviai reaguoja į visas vykstančias aktualijas…“ [Rytas Kupčinskas]

Šių eilučių autorės nuomone, bene idiotiškiausias kaltinimas dalyvavus vadinamojoje A.Skučienės suburtoje organizuotoje bendrininkų grupėje teko Ramintai Baltuškienei, per patį Garliavos įvykių piką dirbusiai Seimo nario Ryto Kupčinsko padėjėja. Anot paskutiniosios kaltinamojo akto versijos moteris „veiksmai atitinka nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 25 str.3d., BK 228 str. 1d., BK 231 str. 1d. požymius“.

Paprastai tariant, R.Baltuškienė, už tai, kad sąžiningai atliko tiesiogines pareigas, tinkamai bendravo su rinkėjais, yra kaltinama įsitraukus į kažkokios mistinės organizuotos grupės veiklą bei piktnaudžiaujant valstybės tarnautojo tarnybine padėtimi trukdžiusi teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai. Kaltinamosios bei jos advokato Dano Svirinavičiaus prašymu teisme liudijo buvęs R.Baltuškienės darbdavys Seimo narys Rytas Kupčinskas.

Jis paliudijo, kad neturi jokių priekaištų savo buvusiai padėjėjai. Rytas Kupčinskas į Lietuvos Respublikos Seimą Kaune buvo išrinktas net keturias kadencijas. Per visus šešiolika darbo parlamente metų yra bendravęs su labai daug žmonių. Jis arba, jam nesant, jo biure rinkėjus priiminėdavo padėjėja. Moteris darydavo aktualijų analizes ,bendradarbiavo su institucijomis, atsakinėdavo į rinkėjų kreipimusis bei teikdavo jiems visą oficialią informaciją. Su slapta informacija R.Baltuškienė neturėjusi teisės dirbti ir pati tokia informacija nedisponavusi.

Žodžiu, Raminta Baltuškienė dirbo tiksliai pagal Seime parengtą pareigybinę instrukciją. Taigi, R.Kupčinskas puikiai įvertino savo buvusios padėjėjos darbą ir pareiškė nesuprantąs, kodėl ji yra teisiama šioje byloje.

Teisėjas R.Jurgaitis konstatavo, kad R.Baltuškienė informavo A.Skučienę apie Vaikų teisių institucijų priimamus sprendimus dėl D.Kedytės. R.Kupčinskas paaiškino, kad tai – natūralu, nes šie klausimai – neslapti, buvo plačiai viešinami žiniasklaidoje. R.Baltuškienė nesinaudojo tarnybine padėtimi kokiai nors informacijai gauti, nes pareigybinė instrukcija bei LR Konstitucija jai garantavo teisę turėti visą rinkėjams rūpimą informaciją. Be to, R.Baltuškienė nerinko jokių neteisėtų žinių. Viskas – teisėta, nes apie ką svarsto Seimas, yra vieša.

„Per kadenciją priimdavome apie 600 žmonių iš įvairių Lietuvos vietų, – paaiškino R.Kupčinskas. – Domėjimosi spektras buvo platus. Padėjėjas turi teisę savo iniciatyva domėtis aktualijomis ir pateikti Seimo nariui žinias kiekvienu konkrečiu atveju. Apie Garliavos klausimus nuolat buvo kalbama Seime, frakcijose, komitetuose.“

„Koridoriuje liudyti paprašė Milinienė…“ [Arūnas Klimas]

„Ar čia mano parodymai?“ – klausė teisme liudytojas Arūnas Klimas, 2014 m. rugsėjo16 dieną davęs parodymus ikiteisminio tyrimo metu. Ir paliudijo: „Per dvi valandas buvimo Klonio gatvėje negalėjau sužinoti, kaip kas buvo pasiskirstęs pareigomis“. Į klausimą, kodėl pasirašė apklausos protokolą, kurio dabar „neatpažįsta“, A. Klimas paliudijo, kaip vyko ta apklausa: „Bet prieš tai apklausė koridoriuje, o viduje buvo kameros…“ Pasipylus klausimams ir spėliojimams, kas gi jį koridoriuje „apklausė“, A.Klimas nenorėjo to asmens nurodyti. Tik pasakė, kad moteris…

„Galėjau pasirašyti neperskaitęs, nes pasitikėjau pareigūne. Pasitikėjau ir pasirašiau. Visų pagražinimų [apklausos protokolo – aut. past.] netvirtinu [gaujos organizuotumo klausimas – aut. past.].Viskas čia taip pagražinta. Normaliai…“ – stebėjosi A.Klimas ir atsisakė savo pagražintų liudijimų. Jis sakė, kad Tatjaną Borovec pažįsta tik iš interneto, nes bendraudavo su ja „ feisbuke“, o atsisukęs į salėje sėdinčius kaltinamuosius iš pradžių sumaišė ją su Violeta Banaitiene. Vyrui net kilo įtarimų, galimai tyrėja savo jam teikiamus klausimus „performavo į atsakymus“…

Paklaustas apie sekimus, vyras atsakė, kad įtarė esą pats yra sekamas, nes netikėjo Garliavos istorija ir tą viešai deklaravo socialiniuose tinkluose. O šiaip apie sekimus, prisipažino, žinojęs iš spaudos ir „feisbuko“.

Liudijimo Šiaulių Apygardos teisme pabaigoje A.Klimas vis dėlto prisipažino, kad „koridoriuje liudyti paprašė Milinienė“. Tuo metu šiuos du žmonės siejo bendra asmeninė tragedija – avarijoje žuvo A.Klimo žmona, o Marija Milinienė neteko sūnaus. Liudytojas tikslių detalių, kas juos „suvedė“ neprisimena, sakė, kad abiejų pažįstamų ratuose buvo bendraujančių žmonių.

„Kai atėjau į apklausą, M.Milinienė kabinete buvo. Vėliau gal išėjo…“ – kalbėjo teisme vyras.

„Apklausos protokole iš viso surašyta apie žmones, kurių aš nepažįstu ir gyvenime nesu matęs,“ – neigė ikiteisminio tyrimo apklausą A.Klimas.

Nugirdo pokalbį kavinėje, bet esmės išdėstyti negali…

Valdo Ražansko liudijimas tiek ikiteisminio tyrimo metu [2011 m. spalio 17 d.], tiek Šiaulių apygardos teisme, švelniai tariant, neinformatyvus. Jis liudijo, kad išėjęs iš baseino užvažiavo į Garliavoje esančią kavinę, kuri vadinasi „Klajūnė“. Ten prie vieno staliuko pamatė sėdinčias dvi moteris. Audronę Skučienę jis pažino, o jos pašnekovė, stambaus sudėjimo mergina, kurios vardą nugirdo, Jūratė, jam buvo nematyta.

V.Ražanskui „matėsi, kad akivaizdžiai A.Skučienė tą merginą tardo, nes A.Skučienė uždavinėjo tai merginai klausimus, o mergina jai atsakinėjo. Jis girdėjo tik to pokalbio nuotrupas ir išgirdo, kad A.Skučienė nuolat mini Marijos Milinienės pavardę. A.Skučienė nuolat kartojo Milinienės pavardę, ji kalbėjo pakeltu, piktu tonu. M.Milinienės pavardę ji tarė tiesiog su akivaizdžiai girdimu įniršiu.

Mergina buvo akivaizdžiai išsigandusi, pasimetusi – tai buvo matyti iš jos veido išraiškos ir jos neramių kūno judesių. Kiek suprato, mergina kažką pasakojo A.Skučienei apie Mariją Milinienę. Visos pokalbio esmės išdėstyti negali, nes girdėjo tik nuotrupas. […] Jis kreipėsi į policiją dėl to, kad suprato, kad kalbėtasi apie nužudyto vaikino Vaido Milinio mamą – Mariją Milinienę.

Apie Vaido Milinio tragediją sužinojo iš žiniasklaidos ir suprato, kad mama eis iki galo ieškodama tiesos. Jis yra teisingas žmogus ir dėl to nutarė informuoti pareigūnus, kad nieko blogo nenutiktų dar ir Vaido Milinio mamai – Marijai Milinienei.“ [Iš V.Ražansko liudijimo ikiteisminio tyrimo metu]

Šiauliuose V.Ražanskas jau liudijo iš to prieš šešeriuss metus vykusio moterų pokalbio supratęs, kad pašnekovės tarėsi apie bylos eigą.

Šių eilučių autorė svetimą pokalbį nugirdusio vyriškio misiją šioje byloje suprato tik išgirdusi, kad šis ikiteisminio tyrimo liudijimo metu dirbo Kauno … Apygardos teisme.

Ak tos mintys klajūnės! Net į to paties pavadinimo kavinę … akivaizdžiai atsitiktinai užsukti nereikia.

Kaip ir liudytojas V.Ražanskas, esu teisingas žmogus, todėl savo mintis klajūnes paviešinsiu: Kauno apygardos teismo pirmininku dirbo teisėjas Albertas Milinis. Akivaizdu, kad Marija Milinienė – jo žmona. Tik dar nenusprendžiau, ar labai „akivaizdu“, kad V.Ražansko liudijimas „pritemptas“ prie kažkurios bylos ir… ar kad „didžioji seklė“ Audronė Skučienė buvo sekama pati?

Įdomu, ką mano skaitytojai ?

Kad nebereikėtų ATLOJIMŲ

Taigi, Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje šmeižikams buvo nesaldu – prisimelavai, prisifantazavai, prisivaideno ar pan., paneik savo skiedalus, atsiprašyk ir dar po suolu palindęs paamsėk. Tiesa, Statutą vėliau, maždaug po 60 metų, patobulino. Šmeižikui tekdavo dar ir 40 kapų grašių pabaudą sumokėti. Matyt, nesąmonių atloti nenorinčių vis atsirasdavo, tai tokius kalindavo tol, kol šmeižtą atšauks, bet ne ilgiau kaip 6 savaites.

Klausite, kuo ši paprotinė teisė sietina su šiandiena? Bent jau tuo, kad atlojimu bausdavo tik tuos, kurių melai žeisdavo… vaikus, griaudavo jų likimus.

Garliavos istorijoje atlojimai jau prasidėjo. Teismuose liudytojai masiškai atsisako savo ikiteisminiame tyrime duotų parodymų arba jų tiesiog nebeatpažįsta.

Stebiu tuos žmones ir galvoju, kodėl prieš penkerius, septynerius metus jie tyrėjams pasakojo visas tas pasakas. Suprantu, kai kuriems liudyti trukdė asmeninės ambicijos, įsižeidimai, pyktis ant Kedžių, Venckų, Skučų šeimų… Manau, kad daugelis jų nebesugebėjo atskirti realybės nuo informacijos sklaidos viešojoje erdvėje. Visos televizijos, laikraščiai, žurnalai ir socialiniai tinklai plyšo nuo įvairiausių versijų apie Garliavos įvykius. Parašytos net kelios knygos. Vienoje jų ištisi bylos puslapiai ir kitų dokumentų faksimilės.

Nusikalstama, kad vaiko tragedija šiame kontekste sąmoningai ar nesusivokiant buvo primiršta…

Tačiau viena labai aišku: jei jau po apklausos protokolu pasirašai, kad „iš mano žodžių surašyta teisingai“, tai turi prieš tai padarydamas bent perskaityti, kas ten „surašyta“. Ir jeigu apklausos protokole randate sakinį, prasidedantį teiginiu „man yra žinoma“, tai bent savęs paklauskite, jei to nepadarė jus apklausinėję, iš kur jums tai yra žinoma.

Drąsiai savo žinojimą galima deklaruoti tik tuomet, jei dalyvavote, girdėjote, matėte pats. Ten, kur sprendžiasi žmonių likimai, kur sudarkoma vaikystė, sakė-pasakė-persakė žaidimas, geriau žinomas „sugedusio telefono“ vardu, negalioja, nes yra nusikalstamas. Ir tuomet anksčiau ar vėliau gyvenimas pateikia bent dvasinio Atlojimo bausmę.

O baigdama pasidalysiu dar viena pastaba. Gal jau pastebėjote dar vieną „keistenybę“: didžioji sisteminė žiniasklaida tarsi „prarado ūpą“ domėtis Garliavos bylomis? Vadinasi, jų darbelių Atlojimas dar kažkur toli – už padorumo horizonto ir nėra šio pasaulio dimensija…

Taip. Garliavos procesų ATLOJIMAS bus ILGAS – SUNKUS ir NEPIGUS.

Redakcijos prierašas

Kitas „perversmininkų“ bylos Šiaulių Apygardos teisme posėdis įvyks spalio 23 d., 10 val. Numatoma išklausyti paskutiniuosius tris liudytojus bei pradėti kaltinamųjų apklausas.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
51 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
komunistai nemeluoja ir nešmeižia

jų šuniukai: prokurorčikai, komisarčikai (skverneliai), teisėjūkščiai – taip pat.
—–
jie mūsų valdžia, mūsų ponai ir mūsų represinis aparatas susidorojimui su antisemitais, patvoriniais ir kitais, kuriems nepatinka draugo putino veiklos būdas bei manieros.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

Citata: „Nusikalstama, kad vaiko tragedija šiame kontekste sąmoningai ar nesusivokiant buvo primiršta…” PRIVALO būti NIEKADA NEPAMIRŠTA. Tuo laiku valdžios vairas buvo: Seimo pirmininkė Irena Degutienė Minitras Pirmininkas Andrius Kubilius JE Prezidentė Dalia Grybauskaitė IR, ir….. Policijos geneoralinis komisaras SAULIUS SKVERNELIS. Visa šita gauja šlykščiuosi, nusikaltėliai, pakėlė ranką prieš mažametę, nuskriaustą mergaitę, pagrobė sunaikinimui, šitie paskutiniai NIEKŠAI, Valstybės naikintojai. Iš kitos pusės, perskaitęs Laisvame laikraštyje apie tai http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5073:garliavos-byla-zlugo-ii&catid=47&Itemid=101 pagalvojau, kaip taip gali būti? Gal kas nors pradeda keistis? Būkite atsargūs, teisėjais negalima pasitikėti, tai tik SHOW procesas, svarbu koks bus sprendimas. NETIKIU, kad bus žmogiškas ir teisingas sprendimas. Per daug IŠKRYPĖLIŠKA Lietuvos OKUPANTO valdžia. Juk neatsakė į Kedžių prašymą dėl mergaitės nei taip vadinamas G.Landsbergis, nei R.Karbauskis… nei visa kita valdžia… Skaityti daugiau »

ruta

Puiki Gerb. Autores atlojimo analize , aciu .

Ar reikia leisti jiems ATLOTI?

Geriausias būdas šmeižikams išpjauti liežuvius iki stuburkaulio.

Juozapas

Taip, straipsnis puikus.
Sveikinimai ir padėka gerb. Autorei.

Dream stalker > čekistinems raudonoms išperoms

Raudon pelesiniai čekistai išvoge visa runkelistana. Dabar vaiksto prašo ant pahmelo, o čekistu suneliai prašo pavalgit.
Pasaulije turbut nera didesniu lohu kaip raudon pelesinis runkelistano čekistas.
————————
Ei! raudon pelesine čekistine išpera! tai kur sukišai visas pavogtas bapkes?

Dzeikas

Straipsnis geras. Ir gera PRADZIA.
Taciau ji nebus gera, be geros pabaigos.
Gera pabaiga as suprantu kaip Mergaites gyneju isteisinima ir kontrbylos iskelima uz piktnaudziavima tarnybine padetimi, persekiojima uz pilietine raiska (vaiku tampymas i nuovadas uz paisyma kreidelemis kaip pvz.).
Dalyvavusiuju pareigunu (piudyme) pasiteisinimas „man isake” – ne pasiteisinimas ir nuo atsakomybes neatleidzia.Tegul kita karta galvoja su galva ir prisimena,kad gina istatyma, o ne savo ir virsininku subines.
Ir tai tik (TIK!) grizimas i pries Geguzes 17-osios buvusi Status Quo.

Dream stalker > čekistui Dzeikui

Gera pabaiga tai kada, bukam runkeliui daeis kad čekistai nužude nekalta teiseja. O su mergaite nieko blogo neatsitiko ir negalejo atsitikti, nes ta mergaite yra čekistinis aktoriu.

Nemesis > Dreamstalker

Kuris čia nekaltas teisėjas? Furma? Nejuokinkit. Ar „mergaite yra čekistinis aktoriu”… Kontora ištikta gilios kadr krizės.

Dream stalker > čekistui Nemesis

„Kuris čia nekaltas teisėjas? Furma? Nejuokinkit” Irodimus ant stalo.

dribt starteriui

Čia tu kalbi apie kurio teisėjo nužudymą – „nekaltą” ūso draugelį ar į „amerikas” nudangintą Deimantės globėją?

Dream stalker

Apie ta kuri ale nužude Kedis, bet realei nužude čekistai.

Dream stalker

Visiems viskas aisku? Tada galit toliau kloti kilometrines paklodes apie psihotropine koldrite ir mergaites angos istvirkimo stipruma.

Nemesis > Dreams talker

Negi kontora negali parinkti klapčiukų, rašančių komentarus bent jau be žiaurių rašybos klaidų? Apie sapnų turinį net nekalbu.

Dream stalker > čekistinei išperai

„Negi kontora negali parinkti klapčiukų, rašančių komentarus bent jau be žiaurių rašybos klaidų?” Ne negali! Naftos kainos nukrito ir Kremlius neturi pinigu.
——————–
„Apie sapnų turinį net nekalbu.” nes kalbet nera apie ka! irodimu kaip nebuvo taip ir nera. Tik čekistinis bezdejimas i bala.
————————————-
P.S atsakis kas nors i mano klausima, kodel bomžai čekistai prašo iš manes bapkiu ant „pahmelo” ir čekistu suneliai prašo iš manes pavalgyt? Nejaugi iš bermudu ofšoro eiliniams čekistams bapkes nedaeina? Užjauciu jus.

Janina

Reikia auksinio medalio p. redaktorei Irenai dėl sunkios kovos ir kantrybės už teisingumą šiame LR teisininkų ir liudininkų sumaišytoje mišrainėje. Kažkada kaltieji tikrai bus nubausti, nes tą per amžius aiškina ir Šventasis Raštas…
Linkiu Dievo pagalbos ir sveikatos!

procesas

Bet lygiagrečiai „atlojimui” tebesitęsia lojimas.
Prašom, turime gyvą bobiko pavyzdį – drimbą/starterį/atseit „stalkerį”.
Matyt myželį pavaduoja.
„Truovaja vachta” : )

Tam Dream stalker

Rašinėjate taip pat dviprasmiškai kaip ir Landsbergis. Velnias koją nusilauš bandydamas suprasti ką norite pasakyti.

Juozapas apie "drymstalkerizmą"

Kriminalinis režimas įvykdęs ir vykdantis nusikaltimus, savo prigimtį dengia įprastu gebistiniu būdu- apvemiant, apdergiant, t.y. marginalizuojant Tiesos paieškų dalyvius. Tučia darkyta kalba parašyti „komentarai”, kuries pliekia įvairių spectarnybų samdyti troliai, būtent ir yra Tiesos marginalizavimo iliustracijos. Bukas, pabrėžtinai primiyvistinis mantrų kartojimas, prisidengiant čekistų, komunistų, pedofilų atseit, plūdimu- tai būdas, netgi metodas Tiesos salas tapatinti su atmatų paplavynu. Lai skaitytojai atėję pakraupsta nuo ” kontingento” ir daugiau nebegrįžta. Visokių drymstalkerių, juliapurių, įvairaus plauko „pobrūkšninių” lojikų nenuilstama veikla šiame portale, yra tyčiniai, piktybiški, kenkėjiški veiksmai. Tai vyksta ne pirmi metai ir tai akivaizdu kiekvienam normaliam skaitytojui. Kartais netaisyklinga kalba gali būti kaip meninė išraiškos priemonė. Parodija, groteskas, sarkazmas, ironija- bet kuris sveikas žmogus atskiria kada humoras yra tik humoras. Bet tikrai nereikia… Skaityti daugiau »

Juozapui

DĖKUI

teisus juozapas

kontros ir iš kontoros tie pobrūkšniniai ir kitokie rašeivos
——
šaudyt juos maža – ne tik trinti.
ką veikia redakcija ir VSD? miega?

Misteris

Virtuoziškai parašytas staraipsnis.
Į esmę.Pirmą kartą girdžiu apie Statute buvusius „ATLOJIMUS”,bet juos tikrai vertėtų vėl įtraukti į BK Seimo rudens sesijoje.
Ar užteks Seimo berniukams ir mergaitėms DRĄSOS?

Dream stalker > čekistinei išperai Juozapui ir

Ne! prasme labai paprasta ir aiski. Visi puikiai suprato apie ka eina kalba.
——————————
>Juozapukas kaip tikras čekistas apsirenges vatniku prirase paklode meslo ir paprase kad komentarai pries čekistus(lohus,bomžus,pedofilus) turetu but istrinti. Nes jie maiso tyrineti psihotropines paklodes sudieti. Ir mergaites angos busena.

Gandas

Sako,kad ROZOVA POPA iš tikrųjų numirė po ilgos ir sunkios ligos.
Pažiūrėjus į jo motinos snukelio pokyčius,duodu 90 proc. ,kad taip ir nutiko.
Dievas nemėgsta imitacinių mirčių kai už tave palaidojamas kitas…o artimieji rėžia kalbas prie karsto duobės.

ale

šiandien kontoros starteris užsivedęs karingai

Nemesis Misteriui

Skaičiau Pirmąjį Lietuvos Statutą, bet taip pat atlojimų nepamenu. Bet užtai gerai prisimenu būdą spręsto korupcijos problemą, įvestą Vytauto Didžiojo, tais laikais, kai viešpatavo taurus teisingumas ir išnyko korupcija teismuose, jei teisingai aprašė Husovianas Giesmėje apie stumbrą. Rašo, kad kyšį paėmusį teisėją, nors bylą išsprendė teisingai (!), didysis kunigaikštis įsakė aprengti lokio kailiu ir paleisti medžioklinius šunis. Įtraukti šį seną ir veiksmingą būdą į Seimo rudens sesiją būtų rizikinga, nes tai būtų palaikyta genocido kurstymu, jei tik pripažinsime, kad korumpuoti teisėjai sudaro atskirą gyventojų grupę.

dream stalker > ale

Idomu sužinot, kokiai kontorai priklauso starteris ?
—————
Man vis neduoda ramybes vienas klausimas, kaip čekistai tariasi tarpusavije del lietuvos išvogimo. Nes kiek as bandžiau su jais kalbetis jie pastoviai šneka kažkokias pievas ir jokio konkretumo.

Brisius

Ponia Irena, visų Lietuvos šunelių vardu, prašau Jus- neatkūrinėkite LDK Statuto ir senojo BK. Tokia Teisingumo forma, kuomet šmeižikai ir melagiai už bausmę privalėtų loti šunų balsais, labai pakenktų keturkojams sargiams. Visų pirma- niekšų tapatinimas su tūkstančius metų žmonėms ištikimai tarnaujančius šunimis iškreipia objektyvią tiesą ir žemina garbingą šuns vardą. Antra- jeigu už šunis ims loti dvikojai padarai- mums, brisiams pareitų brisiaus galas, nes dėl akivaizdžiai dempinginės politikos būsto apsaugos tarnyboje, tikri šunys liktų be darbo. Ar mes tik tiek užsitarnavome? Dėl lervasčių, muiliūčių, tiapkinų ir jukškiaulaičių niekšybių, dėl ministrų, seimūnų, prokurorų ir teisėjų ciniško nusikalstamumo- mes, niekuo dėti šuneliai turėsime likę be tarnybos dvėsti badu? Žmonės, susimildami likite žmonėmis! Arba, jeigu jau taip- tegul tie dbikojai padarai loja. Bet… Skaityti daugiau »

šuns širdis

kaip gražiai tovariščius juozapas save apibūdino: jis esąs tikras šarikovas !!
—–
(kas tie katinai, kuriuos šuniaširdis mėgsta smaugti? kiti komentatoriai?)

teisus bulkakovas buvo

kad raudonieji turi šuns širdį.
—–
ir šmeižikus parodydavo lietuviai kaip šuniaširdžius: reikėdavo atloti…

Ačiū Tiesos.lt administratoriams

nykščiu nubraukusiems dulkes.
Gerb. Irenos aptariama tema – Lietuvos kraujuojanti žaizda.

dream stalker

Pagaliau atejo tvarka i komentaru skilti 🙂 Čekistai toliau rašo beprasmiško teksto kilometrines paklodes o runkelinas smaginasi skaitidamas ta feikine diskusija.

disciplina būtina

teisingai daro redakcija: bolševikiškai !!
—–
(kas ne su mumis – tas prieš mus. V.Leninas)
—–
(kas ne prieš mus – tas už mus. Kristus)

kaip įdomu

Kokias pareigas Lietuvoje užima Marija Milinienė, kad jai buvo leidžiama daryti spaudimą liudininkams ir dalyvauti apklausose?
Jei ne ta detalė, apie Milinienę būtų galima manyti, kad ji tik šiek iš sielvarto pamišusi motina, o dabar jos vaidmuo atrodo daug sunkesnis.

>kaip įdomu

Ne vienam Milinienės vaidmuo čia mįslė. Gali būti taip, kad Garliavos bylų scenaristai naudojasi jos skausmu netekus sūnaus ir nukreipia ją kur reikia. Dar ir viltis praturtėti veža ją į priekį. R.Ivanausko apklausoje kažkodėl dalyvavusi Milinienė reikalavo prisipažinti, kad šis bendravęs su N.Venckiene, ir kai tas paneigė, jam išrėkė: aš tiek investavau į šį reikalą! Žinoma, kad į tą jos „reikalą” yra nemažai „investavęs” kažkoks advokatas iš Kauno. Aišku, norės gauti grąžą. Tai ir neaišku, kiek tame Milinienės aktyvizme švento įkarščio nubausti sūnaus žudikus, o kiek – pragmatiško „reikalų” tvarkymosi.

nuomonė

manau niekada neturėsim teisėsaugos vertos ždemokratinės valstybės,…kodėl žmonės išvažiuoja,o kas norės gyventi sovietinėje stagnacijoje,kur madam prezident ,aiškina apie valstybės nužmogėjimą(metinis pranešimas už 2010 m)-KAS PASIKEITĖ,vadovė kaip chameleonas aiškina,kad turi būti teisingumas-o pati ką paskiria teisėjais ir prokurorais,nuo rusijos niekuo nesiskiriam,šitokį kiekį valdininkš išlaikyti ubagei valstybei,ar ji pajėgi…..jei būtų dirbusi TEISĮSAUGA,TAI TOKIAIS MĄSTAIS VALSTYBĖ NEBŪTŲ IŠTRATINTA,ar nematė prezidentai,premjerai ,finansš ministai-kad valstybė toitaliia tratinama…..jie buvo akli,arba kurti,o gal tik paskirti,tam kad kėdę šilkdytų ir imtų algą,JUK VISI ŽINO,KAD PATI PELNINGIAUSIA VIETA-VALDIŠKA TARNYBA,IKI PENSIJOS GALI BŪTI RAMUS………NOIEKAS NESIKEIS,JEI SEKAMNTIS PREZIDENTAS,TAIP PAT TOKIU PAT BŪDU PASKIRIUNĖS TEISĖJUS ,PROKURORUS……..TAI NIEKJAS NESIKEIS,VALSTYBĖ UŽVALDYTA……..TAD NESITYČIOKIM IŠ RUSIJOS,ATSILIKIMO……musiškiai nelabai kuo skiriasi,žiauriai gaila,kai 27 metai po nepriklausomybės,atsiduoda brežnnevu………

 nomoniui

Ar nuo Caps lock naudojimo tekstas tampa vertingesniu? Jūsų tekstas ilgas, bet visoje egzaltuotoje paklodėje, cha -nei vienos originalios minties. Vien lozungai.
O, tarp kitko- lozungai, kaip žanras, pasižymi lakoniškumu.

Misteris

Kur dingo MIŽELIS iš FLORIDOS?
Garliavos temos jį visada sužadindavo.
Dabar tyla kaip kapinėse.
Pradėjau bijot ,kad URAGANAS su moterišku vardu bus nunešęs su šiukšlėmis į jūrą nabagą.

Pastaba dėl atlojikų genetinio požymio

Beje, ar pastebėjote- visi kurie lojo pedo-polytinio režimo naudai, jie net ir šiaip, kitomis temomis bandant kalbėti, pas juos be atvangos tarp žodžių vis išlenda toks pratisas „aaaaaaam”. Pastebėjote? Ar nomenklatūrinis/veislinis Anūkas, ar kokia eilinė progresyvi ES ievutė- visi negali susilaikyti neamsėję- „aaaaaaam, aaaaaaam, aaaaaaaam” : )
„Amsiai” kurie tupi visokiuose krėsluose, tikriausiai repetuoja. Mūsų homjaujimas laikosi tėčių/senelių/dėdulių jaunystės priesako-
„budj vsiegda gatov!”
Mmmmm, mažulkos, malodiecai- tegul treniruojasi, kai ateis laikas, geriau seksis loti iš po suolo : )

patarimas administratoriui

nebūtina trinti kontros ir kontorinių komentatorių.
galima tų komentatorių IP pardavinėti VSD,VRM, GP ir pan.
—–
ar nereikia mokyti mokytų – taip ir darote?

patarimui

nori pasakyti, kad kontora supirkinėja kontorinių IP?
drūčiai nušneki

Valio įpėdiniui

Pašili, nedelsiant pradėkite ikiteisminį tyrimą prieš Gecevičienę ir Poškienę dėl suklastotų parodymų, bylos fabrikavimo. BK straipsnius galite parinkti savo nuožiūra, svarbu ne tos „tyrėjos”, o išaiškinti, kas, kur, kada ir kokių tikslų siekdamas joms duodavo nurodymus. Tada atsivertų įdomus vaizdelis.

Jurgis

Autorei pagarba – štai ką reiškia brandi žurnalistika: tikra problema, neiškraipyti faktai, aiški vetybinė pozicija, jokio mėgavimosi savimi, tik liudijimas.

Dream stalker > patarimas administratoriui

ahahahhahaah =)))))))))))))))))))))))))
————————————————
Taigi dauguma cia rasanciu ir yra VSD kontoros ciucikai =)))))))))))))))))

dream stalker > čekistams(VSD kontoros ciucikam

„nori pasakyti, kad kontora supirkinėja kontorinių IP?
drūčiai nušneki”
„Taigi dauguma cia rasanciu ir yra VSD kontoros ciucikai =)))))))))))))))))”
——————————-
Is esmes sitie du komentarai identiski, bet durnas čekistas vienam komentarui daro 11 „laik`u” o kitam 7 „dislaik`u”.
———————
Koks gi tu čekistas(lohas,bomžas) is tikruju apgailetinai bukas.

vėl

bus adminui darbo…

Misteriui 20:57

Spėju, kad dėl tylos kalta ne uraganė Irma, bet Vodka.

Rašo,kad nužudytas

P.Šliužas?

Rasa

Pritariu visu 100% gerb.Algimantui

Algimantas Zolubas

ATLOJIMĄ turėtų atlikti ir virš dviejų šimtų lietuviškų omonininkų bei jų vadovas.

51
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top