Irena Vasinauskaitė. Interpeliacijų banga atsirito iki Šiaulių

Šiaulių visuomenininkė Nijolė Malakauskienė yra labai teisingai papildžiusi žinomą patarlę: „Negirk dienos be vakaro, marčios – be metų, o valdžios – be kadencijos.“ Tas pats, ko gero, galiotų ir priekaištams…

Jaunystė – ne liga

Tačiau politikoje, matyt, yra toks stiprus valdžios galių siekis, kad nebesvarbu nei sveikas protas, nei padorumas, nei noras dirbti vardan realių rezultatų žmonėms. Be to, politikos užpečkyje, opozicijoje, likusiems ar norintiems ten šiltai kadenciją pratūnoti ir parėkauti, visada kyla reali grėsmė būti pamirštiems. Mat politikos naujokai ne žodžiais, o darbais gali patikti juos rinkusiems. Taip po kartų kovų ne tik šeimose, bet ir visuomeniniame pilietiniame gyvenime valdžioje ilgam įsitvirtina vadinamieji naujokai. Jaunystė – ne yda, o tuo labiau – ne liga. O jei ir taip, tai nuo jos greitai pasveikstama, o patirtis įgyjama dirbant.

Pradėjo raseiniškiai

Lietuvoje vietos savivaldos ir tiesioginiai merų rinkimai įvyko pernai kovo mėnesį. Vadinasi, kadencija nė neįpusėjo, o jau vienoje ar kitoje Respublikos savivaldybėje skelbiamos interpeliacijos, bandoma nušalinti merus, vicemerus, administracijų vadovus ar performuoti valdančiąsias daugumas. Ką gi, jeigu kur valdžia realiai prisidirbo, apsivogė, savus protegavo ar pan. ir esama to aiškių įrodymų, negalima toleruoti rinkėjų pasitikėjimo žlugdymo.

Tačiau kiekviena konkreti situacija reikalauja konkretaus tyrimo.

Beveik metus Raseiniuose trukusi bevaldystė, kai po valdančiosios daugumos persiformavimo buvo siekiama nušalinti merą Algirdą Gricių, prieš tai interpeliavus bei atleidus administracijos direktorių Algimantą Mielinį bei mero pavaduotoją Gitaną Rašimienę, baigėsi totaliais nuostoliais miesto biudžetui. Vyriausiasis administracinis teismas savivaldybės vadovo mero A.Griciaus veiksmuose jokių nusižengimų nerado, o jo teiktieji politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojai, kurie naujosios valdančiosios daugumos buvo atleisti, teismų jau sugrąžinti į buvusias pareigas. Visas Raseinių politinis, ūkinis ir teisinis chaosas rajono mokesčių mokėtojams kainavo beveik 70 000 eurų (bylinėjimosi išlaidos bei kompensacijos už priverstines pravaikštas ir t.t). Be to, į tą sumą neįeina 60 proc. priedas prie atlyginimo, kuris 11 perversmo mėnesių buvo mokamas administracijos direktoriaus pavaduotojui už tai, kad pavadavo ambicingų politikierių interpeliuotą administracijos direktorių. Raseinių meras A.Gricius didvyriškai „arė“ vienas ir be jokių priedų. Bet ten ir rajonas mažesnis. Jame – tik 36 000 gyventojų.

Pasekė ir šiauliškiai

Šiauliuose, regis, situacija iš viso itin originali. Viešojoje erdvėje – žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose – jau seniai plūduriavo mintis apie bręstantį rūmų perversmą. Ir štai gruodžio pradžioje įvykusiame Šiaulių Tarybos posėdyje paskelbta apie naujosios valdančiosios daugumos susiformavimą. Tiesiogiai rinktam miesto merui Artūrui Visockui mesti rimti kaltinimai, kuriuos mažne per trečdalį kadencijos pastebėjo opozicijoje budėdami politikai. Prabilta apie „išryškėjusius netinkamus Šiaulių miesto mero darbo metodus, požiūrį į miesto valdymą“ ir akcentuota, „jog netenkina miesto mero vadovavimo miesto tarybai principai (per mažas komunikavimo lygis su miesto tarybos frakcijomis; mažai diskutuojama dėl priimamų sprendimų reikšmingais klausimais su miesto bendruomene ir t.t.)“ Be to, naujoji valdančioji dauguma staiga pajuto, „kad Šiaulių miesto gyventojų lūkesčių tokia veikla negali pateisinti“.

Cituoju unikalias tezes iš opozicijos lyderio A.Lankausko tarybos posėdyje perskaityto gana deklaratyvaus pareiškimo, tačiau nerandu bent jau internetinės gyventojų apklausos rezultatų, kurie iliustruotų eksmero dokumento teiginius. Taigi, anot naujųjų daugumiečių, meras Artūras Visockas mažai komunikuoja su politikais, o atleisti reikalaujama jo pavaduotoją Domą Griškevičių bei savivaldybės vykdomosios valdžios atstovą, administracijos direktorių Eduardą Bivainį.

Klausiau mero: ar kada nors išvijo iš kabineto, atėjusius tartis kokios nors frakcijos narius, ar nėjo į jų posėdžius kviečiamas? A. Visockas sako tokių situacijų nebuvę, o ir naujieji daugumiečiai minėtame pareiškime tokių pavyzdžių nepateikia. Priešingai, meras viešai kreipėsi į Seimo nario Valerij Simulik sukurto judėjimo „Už Šiaulius“ frakcijos narius kviesdamas juos dirbti kartu bei logiškai siūlydamas užimti po rinkimų į Seimą atsilaisvinusį vicemero Stasio Tumėno postą.

„Tulpiniai“ … „žakariniai“ ir kt.

„Pasiguglinus“ labai nesunku rasti paties V. Simulik ar jo bendražygių Šiaulių taryboje – D. Michalenko ir Co – keisčiausių atsisakymų dirbti kartu su A. Visocko komanda. Tai jie neva negali nuo žakarinių ir kt., opozicijoje esančių politikų darinio atsiplėšti, tai jiems vicemero pareigos – tik lėkštė sriubos… Tai ir prisipažinkit, kad karbonado norisi.

Gal išties tie 55 mln. URBAN programos lėšų smegenis paralyžiuoja? Matyt, ankstesnės Šiaulių galvos nebegali tverti situacijos, kad už ateinančius ES pinigus miestą tvarkys ir gražins kitos politinės jėgos? Ne visai tradicinės, kurias per visą Nepriklausomybės laikotarpį šiauliečiai rinko ir rinko, kol galų gale nusivylė ir „surizikavo“ gana masiškai nubalsuoti už politikos naujoką A. Visocką.

Ir žmonės pasirinko teisingai. Tikėdamiesi pokyčių turime keisti ir asmenis, tačiau įpratusiems gyventi „gerai, ramiai ir sočiai“ šiauliečių pasirinkimas iš karto nepatiko.

Alkanos žiniasklaidos pavojai

Pirmasis Šiauliuose tiesiogiai rinktas meras A. Visockas žiniasklaidoje yra puolamas nuo pat porinkiminės nakties. Aš suprantu kai kurių žiniasklaidos priemonių savininkų nusivylimus, kad laimėjo ne nuolatiniai jų maitintojai – reklamos radijuje, TV, laikraščiuose bei internetiniuose portaluose užsakovai. Todėl ir klausiu rinkėjų, ar jie gali įsivaizduoti, kad leidinys, kas mėnesį prarandantis po 5000 reklaminių eurų iš Savivaldybės kasos, gali objektyviai rašyti apie merą, kurį taip pasitikėdami rinkote? Juk ir patys suprantate, kad tokį savivaldybės vadovą žiniasklaida puls pikčiau nei Lietuvos vilkai – ūkininkų bandas.

Medį kerti – skiedros lekia

Tuomet antrasis klausimas rinkėjams: o jūs ar pritartumėte, kad A. Visockas politinę ramybę pirktų už brangią savo veiklos reklamą žiniasklaidoje ir neatsakingai leistų mokesčių mokėtojų pinigus? Nė kiek neabejoju, kad prieštarautumėte.

Taigi, ką daryti? Kaip susigaudyti toje politinėje maišalynėje, kuri šių metų pabaigoje, regis, pasiekė apogėjų? Viskas labai paprasta – pažiūrėkime, kas taip žvėriškai kritikuoja merą, nors negali įvardyti nė vienos A.Visocko aferos. Liberalai? Kiek čia seniai vienas iš Liberalų sąjungos buvo Šiaulių meru – Ganadijus Mikšys? Ir taip brangiai sumokėjo už Dausiškių kapinių žemę savo uošvienei, kad ir dabar šita žemelė dar negreit priiminės mirusiųjų kūnus, t.y. kelias į Dausas per Dausiškes tolimesnis, nei buvo galima tikėtis.

Justinas Sartauskas – eksmeras, vos nepervardijęs Saulės miesto. Nedaug tetrūko, kad būtume tapę naujaisiais Vasiukais, kai buvo pradėtas biznis su „kosmoso investuotojais“ – padebesinio transporto idėjų skleidėjais. Beje, regis fantastinių investicinių projektų era vėl atgimsta. J.Sartauskas ir investuotojas, iki šiol vykdęs narkotikų prevencijos programas, V.Karpovas vėl kviečia šiauliečius į laidinių bėgių ir padebesių transporto planų aptarimus. Su jais petys petin šiuose mistiniuose svarstymuose dalyvauja kiti Saulės miesto buvusieji – eksmeras Vaclovas Volkovas, eksdirektorius Gedeminas Vyšniauskas…

Ar galima valdžios galias dar kartelį patikėti rusiškos fantastikos projektų gerbėjams? Beje, pačioje Rusijoje kažkodėl padebesiniai laidinio transporto pavyzdžiai greičiau prigytų, daugiau akcininkų sutelktų, nes yra galinga pasivažinėjimo erdvė. Sėdai, tarkime, Maskvoje į tokią transporto priemonę ir nė vienos V.Putino kalbos nespėjęs parskaityti jau Vladivostoke besąs…

Matyt, Lietuvoje ir Šiauliuose yra daug turtingų lengvatikių, jei bandoma formuoti dar vieną finansinę piramidę, pardavinėjant akcijas laidinio padebesių transporto firmos steigėjams.

O kada, gerbiamieji rinkėjai, galima prastumti daugiausia avantiūrų? Taip. Teisingai. Tuomet, kai vyksta visokie revoliuciniai perversmai bei politinės rokiruotės.

Bendrą avantiūristinių bei mistinių idėjų skleidėjų sąrašą puikiausiai papildo dabartinis Šiaulių savivaldybės Tarybos opozicijos lyderis, kitas eksmeras – Alfredas Lankauskas. Ko gero, dar pamenate šio politiko, grįžusio iš kelionės po JAV, pateiktą informaciją, kad dabartinės NATO bazės vietoje galėtų būti… atsarginis NASA kosmodromas.

Kai galvose – kosmosas

Peržvelgi Šiaulių savivaldybės perversmininkų kohortas ir supranti – visiškas kosmosas jų galvose. O veidmainysčių bei nusirašinėjimų nors vežimu vežk. Netyčia palyginau A.Visocko suformuotos Šiaulių savivaldybės Tarybos valdančiosios koalicijos 2015–2019 metų veiklos programas bei naujos politinės daugumos analogišką dokumentą. Žiūriu, mažne sesės dvynės. Žinoma, perversmininkų trumpesnis variantas. Kai kurie įsipareigojimai viens prie vieno ir jame daug daugiau magiškųjų žodelių „sieksime“. Žodžiu, jei mero suformuota koalicija žada padaryti, kurti, finansuoti, tai A.Lankausko pateiktame dokumente ketinama siekti… Na, niekas gi nenubaus, jei per aukšti populistiniai įsipareigojimai ir nepavyks jų pasiekti.

Tačiau abi – tiek buvusios, tiek naujai susiformavusios valdančios daugumos programos turi vieną bendrą, esminį bruožą. Nė vienoje jų nėra paaiškinta, kokios dabar valdomos Šiaulių savivaldybės įmonės liks municipalinės, o kuri iš jų bus pirmiausia privatizuota. Priminsiu, kad dabar Saulės miestas yra „Šiaulių energijos“, „Šiaulių vandenų“, „Gatvių apšvietimo“ bei „Busturo“ savininkas, įtakojantis šių įmonių veiklą bei, kas labai svarbu gyventojams, tarifus.

Pakvipo „busturo“ privatizacija?

Gana keistas sutapimas. Tą lemtingąją gruodžio 1-ąją, likus porai valandų iki posėdžio, kuriame buvo paskelbta apie naujosios valdančiosios daugumos susiformavimą, Šiaulių tarybos nariams bei administracijai pristatyta galutinė „Šiaulių miesto viešojo transporto sistemos koncepcijos suformavimo ir jos įgyvendinimo galimybių studijos ataskaita“.

Labai įdomus dokumentas, apie kurio svarstymą visuomenei nebuvo viešai ar kaip nors kitaip neužmaskuotai pranešta. Žodžiu, UAB „Smart Continent LT“ studijos aptarimą stebėjo tik keletas miesto visuomenininkų, kuriems buvo trukdoma pateikti klausimus, o draugiško politikų susibėgimo niekas neprotokolavo. Tačiau į šį renginį atsitiktinai pakliuvę visuomenės atstovai yra nuoširdžiai dėkingi A.Visocko komandos nariui Artūrui Balsiui už pakvietimą.

Taigi, kuo įdomi šį studija? Visų pirma, tuo, kad tokie arba labai panašūs dokumentai pateikiami konkretaus objekto reformavimo ar privatizavimo išvakarėse.

Rengėjai galutinėje atskaitoje nagrinėja tris galimus „Busturo“ pertvarkos modelius: britiškąjį, kuomet visi keleivių vežėjai yra privatūs, skandinaviškąjį, kai visų visuomeninio transporto vežėjų veiklą koordinuoja viena įmonė [Klaipėdos analogas, kur specialiai įkurta viešoji įstaiga vadovauja municipalinio ir privataus keleivių vežėjų ūkiui], bei vokiškąjį, kuris yra tapatus mūsiškiam modeliui, nes visas viešasis transportas – savivaldybės nuosavybė. Diskusijose „tarp savų“ – administracijos darbuotojų ir politikų – kol kas nepaaiškėjo, kuris iš šių modelių jiems priimtiniausias.

Rengėjas, UAB „Smart Continent LT“ direktorius Andrius Jaržemskis, teigė, kad „Busture“ visos ūkio finansinės ataskaitos tokios painios, jog reikia išsamesnių studijų dėl tikslesnių viešojo transporto Šiauliuose reorganizavimo galimybių. Tačiau labai aktyviai šiame renginyje reiškęsis Liberalų sąjūdžio frakcijos tarybos nariai, regis, žino receptų.

Nėra reikalo tartis su aborigenais…

Vieną perversmininkų grupės narį, liberalų politiką Arūną Rimkų net „viso ko“ privatizavimo krikštatėviu, tiesa, iš fantastikos srities, galėtume pavadinti. Prisipažinęs, kad jis yra vienas „Busturo“ likimą lemsiančios studijos iniciatorių, labai rūpinosi, kad tik geresnes, komfortabiliškesnes paslaugas ir už mažesnę kainą visuomeninio transporto keleiviai gautų. Palyginimui – Šv. Kalėdų išvakarėse pasakysiu: man irgi labai rūpi, kad artėjančioms šventėms kiekviena namų šeimininkė galėtų kalakutą milžiną nusipirkti už nukainuoto broilerio kainą…

Vis dėlto kam toks slaptumas, jei viskas čia taip gražu, kad nė visuomenei pranešti nebereikia? Į šį klausimą atsakė vienas žmogus, netyčia nugirdęs, regis, „Busturo“ keleivio ir naujosios valdančiosios daugumos nario liberalo A.Rimkaus pokalbį. Politikas nesusipratėliui visuomenininkui kantriai aiškino, kad pagal britų modelį reikia tvarkyti Šiaulių „Busturą“, t.y. jį privatizuoti. O visuomenininkams-keleiviams čia nėra kuo domėtis. Jiems aktuali tik bilietėlio kaina. Viską neva puikiausiai sutvarkys tie, kuriems rinkėjai per rinkimus pareiškė pasitikėjimą. Žioplam iš karto turėtų būti aišku – iki tol liberalai nuoširdžiai pasidarbuos.

Ir papasakojo Arūnas Rimkus žingeidžiam visuomenininkui nuostabų anekdotą apie tai, kaip aborigenas, susirgęs apendicitu, ieškojo mediko. Ligoniui teko rinktis – kreiptis į mokslus baigusį daktarą ar šamaną. Pasidomėjęs, aborigenas sužinojo, kad medikas jam pjaus pilvą, o šamanas – tik pasmilkys, parėkaus burtažodžius, ritualinį šokį atliks. Suprato aborigenas, kad perpjautu pilvu neišgyvens ir pasirinko šamaną.

Matyt, šį anekdotą reikėtų suprasti taip: gyventojai – aborigenai, visuomenininkai-šamanai, o tikrieji visažiniai daktarai – išrinktieji politikai? Tačiau ši reali gyvenimiška situacija tarsi paneigia naujosios daugumos pareiškimą, kurį taip iškilmingai Šiaulių tarybos posėdyje perskaitė opozicionierius A.Lankauskas, nes ir jo koalicinės daugumos kolega A.Rimkus nemato reikalo tartis su visuomene.

Ar galėtų pečius suremti patirtis ir jaunystė?

Taigi, Lietuva – stebuklų žemė. Čia visokių scenarijų prisigalvoja politikai, kad tik susikurtų reikiamą priedangą europiniams pinigams įsisavinti pagal rašytojo Liudviko Jakimavičiaus įvardytą principą „iš savų per savus saviems“ arba sklandžiai „prichvatizuotų“ kokį objektą. Todėl Šiaulių savivaldybėje gali būti išmėginta, kaip veikia naujosios LR Vietos savivaldos įstatymo pataisos: tiesioginio valdymo įvedimas, priešlaikiniai rinkimai ir pan.

Matyt, labai dideli pinigai „vaikšto“, kad rengiamasi aukoti politinę karjerą ir taškomas rinkėjų pasitikėjimo kreditas.

Sunkiai paaiškinama, ir kodėl į perversmininkų gretas įsijungė Danguolė Martinkienė bei Angelė Kavaliauskienė, iš politinės arenos stumiamos Darbo partijos, šiemet praradusios parlamentinės partijos statusą, narės Šiaulių taryboje. Nemenką viešojo administravimo patirtį turinčios politikės puikiausiai derėtų A. Visocko komandoje. Stabilizuotų situaciją miesto merijoje bei įžengtų į Šiaulių istoriją kaip racionalų pradą išsaugojusios moterys, norinčios kurti, o ne griauti. Tačiau gal jos turi kitokių planų ir staiga pataps žaliosiomis ir suvalstietiškės ar pasislinks dar arčiau judėjimo „Už Šiaulius“? Kitas klausimas, kiek jos ten bus įtakingos.

Talentingasis oratorius bei prie politikos virtuozo V.Čerčilio kadaise save gretinęs Šiaulių opozicijos lyderis Alfredas Lankauskas irgi turi puikią uoslę kurlink slinkti. Be to, ir EP narys Rolandas Paksas nebeturi laiko teniso partijai… Ir Tvarkos bei Teisingumo vis mažiau ir mažiau mūsų Parlamente. Vos 5,33 proc. O ką daryti elegantiškai jo kolegei Daivai Matonienei, visą praėjusią kadenciją taip dailiai vakariniu makiažu Aplinkos ministerijoje švietusiai? Kur moteriška nuojauta politikoje pasidėjo, jei ir D.Matonienė vykdomosios valdžios posto siekia revoliuciniu keliu? Jei neprisimins derybinių įgūdžių, irgi teks įgyti patirties bent jau pažaliuoti… Kiek susitrauks TS-LKD ir Liberalų sąjūdžio frakcijos, jei bus pasirinktas priešlaikinių Šiaulių tarybos rinkimų organizavimas, spėlioti sunku. Tačiau apie dabar turimą šių partijų mandatų skaičių svajoti nedraudžiama, bet brandiems politikams nebe laikas pasakomis tikėti…

Taigi, šiauliečių politinis meniu – nėra kuklus. Galima likti su mero Artūro Visocko komanda ir dirbti miestui kaip iki šiol bei dar geriau.

Paburkime iš kavos tirščių

Galima ploti opozicijos cirkams, džiaugtis perversmais kaip detektyviniais reginiais ir palaimingai laukti tarybos paleidimo, tiesioginio valdymo įvedimo ir naujų rinkimų. Praėjusios kadencijos seimas kiek sustiprino tiesiogiai rinktų merų pozicijas, kad kiekviena partinė vietos tarybų dauguma, neperlipanti per besotes ambicijas, lengvai nebedestabilizuotų politinės situacijos regionuose.

Jei Šiauliuose rinktieji ryšis išbandyti pirmalaikius rinkimus, reginių padaugės. TV ekranuose ir kitose masinės informacijos priemonėse ryškiai sužibės pernai mero rinkimus prapylęs Valerij Simulik. Jo spindesį paryškins dvi alinančio blizgelio politinės mega žvaigždės – Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis. Politiniuose žaidimuose toleruojama mažne tas pats, kas meilėje ir kare, todėl sulauksime ir šventosios Žakarių šeimynos in corpore sugrįžimo su visais juos lydinčiais akylaisiais vairuotojais.

Daug visokių scenarijų politikai gali prikurti. Ir beveik visi jie bus arba nepigūs, arba nedori eilinių rinkėjų atžvilgiu. Bet kuris perversmas kainuos, nes bus leidžiami biudžeto, t.y. mokesčių mokėtojų pinigai. Bet kuri politikų rokiruotė, bet kuris pasilakstymas po partijas rinkėjų bus pastebėtas tik tuomet, kai jie, eilinį kartą balsavę už permainas bei normalesnį gyvenimą, išsiaiškins, kad dalyvavo politinių perbėgėlių akcijoje „tie patys už tą pačią mulkinimo kainą“…

Veidmainiškas pareiškimas

Baigdama privalau prisipažinti, kodėl Šiaulių Tarybos opozicijos lyderio Alfredo Lankausko viešą pareiškimą, perskaitytą gruodžio pirmosios posėdyje, pavadinau veidmainišku. Jame naujosios daugumos – Denio Michalenko, Pranciškaus Trijonio, Reginos Kvedarienės, Juozo Pabrėžos, Andriaus Šedžiaus, mamos ir sūnaus Žakarių, Angelės Kavaliauskienės, Daivos Matonienės, Justino Sartausko. Arūno Rimkaus, Aurimo Lanko, Artūro Kulikausko, Danguolės Martinkienės, Gedemino Vyšniausko bei Zinos Žuklijienės – vardu teigiama: „Šiaulių savivaldybės tarybos veiklą grįsime bendražmogiškųjų ir krikščioniškosios moralės principais, vadovausimės protingumo, pragmatiškumo ir padorumo kriterijais, dirbsime miesto ir jo žmonių labui, pritarsime visiems miestui reikalingiems, argumentuotiems ir išmintingiems sprendimams“.

Didžioji dalis iš šio sąrašo jau kadencijos pradžioje įrodė, kad gali sabotuoti tarybos kvorumą, tyčiotis, trukdyti priiminėti miestui svarbius sprendimus, nekviesti visuomenės į aktualių klausimų aptarimus ir pan. Kita dalis – savo veikla taip „įsiamžino“, kad tiesioginiuose merų rinkimuose liko už rinkėjų pasitikėjimo borto. Treti – nemokamai maitinosi verslininkų sąskaita, kol buvo tiesiogine šio žodžio prasme išmesti iš restoranų arba keistai „talkininkavo“ bankrutuojančiam „Žiburio“ knygynui, pasiimdami knygų, bet „pamiršdami“ už jas susimokėti… Šiaip ar taip, šį sąrašėlį derėtų įsiminti ir daugiau nebalsuoti už tas personas, kurios kelia sumaištį ten, kur nėra jokios nusikalstamos ar bent panašios veiklos, o vien tuščias politikavimas, perversmų organizavimas ir skandalai Advento metu.

Ir visa tai, naujieji daugumiečiai, jūs vadinate krikščioniškosios moralės principais?

P.S. Atsiprašau, kad šias įžvalgas buvau priversta parašyti rimties, apmąstymų ir susikaupimo metu – per Adventą. Situacija Saulės mieste tokia, kad nepareikšti savo pilietinės pozicijos negalėjau.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
37 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Arne

Dėkui autorei, reikia rašyti KAS yra KAS. Norėtųsi informacijos kaip sekasi merui ir jo komandai.

Arnei

O kas gali sektis ar nesisekti merui ( o komandos nėra ), jei jis nieko nežadėjo… 🙂

Matyt

Komandos NEVOGTI IŠ TAUTOS, formuojasi lėčiau, nei CHEBROS, GRIEBK, KIEK PANEŠI…

ane?

G. Mikšys niekada nebuvo ir nėra liberalų sąjūdžio narys. nepainiokite.

Šiaulietė

Pažiūrėjus kaip piliečiai pasitiki partijomis ir jų atstovais, „perversmininkai” turėtų pamąstyti – ką duotų priešlaikiniai rinkimai. Negi tikisi, kad didesnė dalis Šiauliečių pasirinktų Sartauską ar Lankauską, ar Simuliką, ar Šedžių, ar dar kurį straipsnyje paminėtų ankstesnių veikėjų? Aš tai nerinkčiau – įvairiais kosminiais projektais Šiauliuose netikiu, kaip ir tais, kurie per mero rinkimus nežinojo, kiek kainuoja miesto autobuso bilietas ar tais, kurie ne taip seniai savo reitingus kėlė, „kojas kilnodami” televizijoje arba laksto iš vienos partijos į kitą.
O dabar pasvajosiu – nepavykus perversmui, tie, kas jį kelia, sumoka rinkimų išlaidas (irgi kosmosas).

Irena Vasinauskaitė

Neklaidinkite skaitytojų. Genadijus Mikšys buvo liberalų sąjungos narys. Tai viena iš liberaliųjų srovių, vėliau persiformavusių į kitokius sąjūdžius, sąjungas bei partijas. Politiniams sukčiams įprasta maskuotis. Todėl nereikėtų labai jautriai reaguoti į tekstus ir, tuo labiau, sukurti degančios kepurės įspūdžio.

Raigerdas

Deja, po šio straipsnio, Irenos Vasinauskaitės karjera turėtų baigtis. Man aišku pasidarė, kad Irena Vasinauskaitė yra paprasčiausia gandonešė. Ir ne tik gandonešė. Žiūrėkite, kokius įdomius kaltinimus pateikia gandonešė Irena Vasinauskaitė:”Peržvelgi Šiaulių savivaldybės perversmininkų kohortas ir supranti – visiškas kosmosas jų galvose”. Kas nors gali paaiškinti šio sakinio prasmę? Pirmiausia, kas yra blogo kosmose? Aš kosmose nematau nieko blogo, bet gandonešė Irena Vasinauskaitė kosmosą, galimai, prilygina chaosui. Paimkime kitą jos rašinėlio vietą:”Nedaug tetrūko, kad būtume tapę naujaisiais Vasiukais, kai buvo pradėtas biznis su „kosmoso investuotojais“ – padebesinio transporto idėjų skleidėjais. Beje, regis fantastinių investicinių projektų era vėl atgimsta”. Čia vėl reikia aiškintis, ką gi norėjo pasakyti gandonešė Irena Vasinauskaitė. Galimai ji turi omeny kompaniją SKY WAY, kuri planavo Šiauliuose įkurti savo… Skaityti daugiau »

Julius Puras

Perskaičiau visą straipsnį bet taip ir neradau Visocko nudirbtų gerų darbu. Netgi ketinimų kokius gerus darbus žmonėms jis nudirbs. Taip kad liekam prie to pačio Irena Vasinauskaite jūs bandote visuomene įtraukti į gaujų valdančių Lietuva vidines rietenas dėl valdžios. Aš esu įsitikines kad jūs taip eldamasi esate dar blogesnė nei tie perversmininkai.

Taip

Blogesnės už Vasinauskaitę Lietuvoje nėra.Ir dar drįsta savo varganą nuomonę tiražuoti. Gal todėl jokios karjeros iki pensijos ir nepadarė. Nė Junickio akcijų nusipirkti negalės. Vargšelė.

Bravo

Jei ne Raigerdas ir Puras, Vasinauskaitė visai įsisiautėtų.

Raigerdas

Reikalai Lietuvoje katastrofiškai blogėja. Matomai, šalį paliko daugelis talentingų žmonių. Kiek aš žinau, vieni jau baigė Oksfordą, kiti dar mokosi, bet į Lietuvą tikrai nebegrįš, nes čia jie buvo nulio vietoje. Nemažai lietuvių dirba, kaip aukščiausios klasės specialistai daugelyje firmų, sukūrė ten mišrias šeimas. Į Lietuvą atvažiuoja tik pasisvečiuoti ir parodyti močiutėms savo anūkus. NEKOMPETETINGUMAS, DILETANTIZMAS, CINIZMAS, AMORALUMAS, IŠDAVYSTĖS, PIKTNAUDŽIAVIMAS TARNYBINE PADĖTIMI IR KITOS YDOS TAPO NEATIMAMA DALIMI VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ VALDININKŲ. Nieko nedarymas šiuo klausimu atves mūsų valstybę iki katastrofos. Susidaro įspūdis, kad Lietuvai reikia tokio sukrėtimo, kurį galima būtų prilyginti su karo veiksmais. Mane labai papiktino Irenos Vasinauskaitės straipsnis. Moteriškė užsidėjo beretę ant galvos ir jau įsivaizduoja, kad ji geriau už mokslininkus supranta, kas yra INOVACINĖS TECHNOLOGIJOS. Ji… Skaityti daugiau »

Tikra tiesa

Visai nedarni, nefotogeniška boba. Tiesiog super kvaiša, Raigerdai. Pritariu.

Per tokias

Raigerdas teisingai kalba. Per tokias bjaurias bobas Lietuvoje padėtis yra katastrofiška. Klesti bedarbystė, korupcija, pijokystės, paleistuvystės ir pan. Vagiami Lietuvos ir europos mums skirti pinigai, todėl, kad mūsų valstybėje moteriškės nežino savo vietos. Per tokias Vasinauskaites greitai visi iš Lietuvos išvažiuos, todėl čia noriu Raigerdui paprieštarsuti, kam tas kosmoso transportas, jei nebebus kam juo važinėtis.

Irenai

Nu ir užlipai kažkokiam ale Raigerdui ant mozolio. Vaje, kaip anam sopa, kad net visą traktatą parašė. Tik nesupratau, ką jis norėjo tuo pasakyti. O straipsnį supratau- liuks. Rašyk daugiau, Irena.

jaunikiui

Vaje, kokia bloga Vasinauskaitė… Nefotogeniška ir negraži… Ir dar per ją Lietuvoje klesti „bedarbystė, korupcija, pijokystės, paleistuvystės ir pan.” Taigi, siūlau tokios pasileidusios bobos neimti į pačias. O rašo ji tikrai gerai, antraip tiek neputotumėt.

Julius Puras

Delfis Lrytas LRT ir t.t. yra niekam tikusios žiniasklaidos kurios kiekvina diena skleidžia tendencingai parengtas žinias. Bet tiesos.lt kartu su Vasinauskaite, Jakimavičium ir t.t. neka geresni. Lygiai tas pats tendencingumas vienus smerkentis kitus dėl mežinomu motyvu išaukštinančius. Bet tiesos.lt yra blogesnės nes bando prisidengti Daukanto aištės protestuotojais ir netgi Kataliku Bažnyčios Kronika. O taipogi tiesos.lt reiškia pretenzijas i tiesa. Tai yra i visapusiškuma ir objektyvuma. Sarmata ant tiesos.lt ir ant jos savu per savus rato vienpusišku rašinėtoju.

Profesionalai

Profesionalai specialiai profui Raigerdui

Investuotojams
Labai

Teisinga ir gera yra Puro žiniasklaida. Kur galėtume su ja susipažinti plačiau?

Domėn
šiaulietis

autorė atskleidė, kad už valdininkų išdaigas moka mokesčių mokėtojai, tai eilinis patvirtinimas, kad reikalinga asmeninė atsakomybė
komentaruose nėr ko šaipytis iš straipsnio autoriaus, kuris nebijo įdėti savo nuotrauką, galima argumentuota diskusija dėl straipsnio turinio, tačiau anonimiškas šaipymasis rodo komentatoriaus bailumą ir neišsilavinimą

Raigerdui

Kažkodėl susidaro įspūdis, kad profesorius Raigerdas yra iš „skraidančių traukinių” kompanijos ir tiesiog „putas leidžia”, kad negali apmulkinti „kvailų” šiauliečių.
Straipsnis labai geras, išsamiai aprašyta visa dabartinė esama mieste situacija, o jei esate kitokios nuomonės, tai ir reiškite nuomonę, o ne į nuotrauką žiūrėkite.

Raigerdas

Kada „lietuvos rytas” ciniškai šaipėsi iš N. Venckienės, tai nemaža dalis komentatorių keikė „Lietuvos rytą”. Bet dabar eilinis šmeižikas „Domėn” skleidžia „Lietuvos ryto” juodają propagandą apie Sky Way. Tarp kitko, kas yra įdomu, kad Rusijoje taip pat vyksta panašus puolimas. Tad spręskite patys, kodėl Rusijos dezinformacijos šaltiniai ir „Lietuvos ryto” dezinformacijos šaltiniai triūbija tą pačią melodiją vos ne kaip pagal vieną ir tą patį dirigentą. Kodėl taip vyksta? Pirmiausia, su Sky Way į Lietuvą būtų atplaukusios milijardinės investicijos. Antra, Lietuva taptų realiai turtinga šalimi, nes čia būtų įgyvendinta nauja transporto rūšis, ir galimai lietuviai būtų pradėję gaminti Sky Way vagonėlius visam pasauliui. Trečia, aš įtariu, kad Lietuvoje veikia kažkokia tai slapta grupė, kuri praktiškai blokuoja, sabotuoja gerus, naudingus Lietuvai projektus,… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Pažiūrėkite dar kartą, ką rašo „Lietuvos rytas” (aš tai pavadinčiau tikru Rusijos juodosios propagandos laikraščiu, nes jų manipuliavimo metodai yra vienodi):”Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai šiam rusui yra pateikę įtarimus neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine veikla, taip pat nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu. Taigi į Lietuvą įvažiavęs išradėjas neišvengtų akistatos su teisėsaugininkais”. O čia jūs galite pažiūrėti realią tiesioginę transliaciją apie pirmą išbandymą:”https://www.youtube.com/watch?v=-jxNWuO8LO8″. O štai čia faktai, kaip Rusijos dezinformatoriai jau pralošė Sky Way, nes Maskvoje transporto parodoje susilaukė didelio dėmesio. Štai ir aukšti Rusijos pareigūnai, kurie apsilankė šioje parodoje. O štai Baltarusijos TV pasirodo protingesnė už Lietuvos hibridinę žiniasklaidą:https://www.youtube.com/watch?v=9gMVthPu6Aw. O štai čia interviu su žinomu finansų ekspertu iš JAV Berlyne, kur vyko pasaulinio masto transporto paroda. Taigi, susidaro… Skaityti daugiau »

Baikit

Pristatyme Šiauliuose akcininkai patikino, kad bandymai dar neatlikti ir į juos pakviesti negali. Todėl baikit tuos svaigimus su multikų tipo reklama. O jeigu tikite, tai investuokite, patys pirkite ir kitiems siūlykite šio projekto akcijų. Pirmyn. Asmeniniu pavyzdžiu įtikinėkite, o ne kitiems marazmus grūskite , anoniminiai profesoriai.
Ir nereikia čia moralais dengti pirminės temos, – padėties destabilizacija regionų savivaldybėse. AR iš padebesių vagonėlio šios problemos nesimato?

Raigerdas

Kodėl Sky Way kompanijai ir A. Junickiui norėjosi pradėti Lietuvoje? Todėl, kad Lietuva sukūrė įvaizdį pažangios šalies, bet iš tikrųjų, kaip parodė įvykiai, tai yra tik vaizduojama Lietuva, nors iš tikro Lietuvoje dominuoja SUKČIŲ CIVILIZACIJA. Ir visas tas blogis pareina iš VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ. Jie ne tik mausto savo partnerius užsienyje, bet ir į Lietuvą pritraukia tokius investitorius, kurie lietuviams moka daug kartų mažiau, nei analogiškose įmonėse išsivysčiusiose Europos šalyse. Sukčiavimas tapo Lietuvoje įprastu reiškiniu, todėl mūsų šalyje tiesiog įžūliai yra apiplėšinėjami vargingiausi Lietuvos gyventojai. Skurdas nėra kaip atsitiktinis dalykas Lietuvoje, jis yra dirbtinai sukurtas. Blogis pareina iš Valstybinių institucijų, kurios išdarinėja velniai žino ką. Pasižiūrėkite, kaip buvo organizuoti auditai mokyklose. Pakalbėkite su mokytojais ir kaip su jais elgėsi auditoriai. Tikriausiai… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Jaunimas bėga iš Lietuvos neatsitiktinai. Skurdas Lietuvoje neatsitiktinai, nes jis yra sukurtas KONKREČIŲ AMENYBIŲ. Kvailys arba kaip rusai juos vadina dar zhlob (жлоб) yra Lietuvoje įprastas reiškinys. Štai pažiūrėkite į šį komentarą:”Baikit 2016-12-8 13:18 Pristatyme Šiauliuose akcininkai patikino, kad bandymai dar neatlikti ir į juos pakviesti negali. Todėl baikit tuos svaigimus su multikų tipo reklama. O jeigu tikite, tai investuokite, patys pirkite ir kitiems siūlykite šio projekto akcijų. Pirmyn. Asmeniniu pavyzdžiu įtikinėkite, o ne kitiems marazmus grūskite , anoniminiai profesoriai”. Ar yra čia nors dalis TIESOS? Nėra, nes tas suaugęs žmogus net nepasidomėjo, kad ji egzistuoja realiai. Kvailiu jis tapo neatsitiktinai, tik todėl, kad jo mąstymas grįstas SUBJEKTYVIAIS POJŪČIAIS, kurie, tarp kitko, pas jį yra melagingi, nes jo pojūčiai meluoja… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Įdėmiai pažiūrėkite šį filmą, kad įsitikinti, kas vyksta su TRANSPORTU Rusijoje. Nemanau, kad Lietuvoje su KELIŲ REMONTU ir kitomis transporto problemomis kažkas labai skirtųsi (https://www.youtube.com/watch?v=flc0qfBHISc) Bet kaip su tuo yra susijęs „Lietuvos rytas” arba „Komjaunimo tiesa”? Jeigu „Lietuvos rytas” užsipuolė Sky Way, tai siūlo galai, galimai nuvestų ir į VSD. Kaip su tuo yra susijusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba? Jie neturi ką veikti? Iš kur toje tarnyboje gimsta noras panaudoti KGB metodiką? kas yra tas žmogus? Idėja priklauso tik VIENAM ŽMOGUI. Kas jis? Dezinformaciją paskleidė ir LIETUVOS BANKAS. Lietuvos bankas, atliekantis finansinių priemonių rinkų priežiūros funkcijas, įspėja investuotojus, kad nenustatyti asmenys interneto svetainėje (http://rsw-systems.yolasite.com), internetinėse pokalbių svetainėse, investuotojų forumuose ir pan. kanalais kviečia Lietuvos gyventojus investuoti į naujos kartos styginio… Skaityti daugiau »

Klausyk

Anoniminis idiote, įsidėk savo nuotrauką, o,po ja parašęs savo vardą ir pavardę, diskutuok. Ką tu nepraustaburni žinai, gal žmogus po chemoterapijos, šiaip operacijos kokios ar pan. Padoresnio kreipinio nesi vertas, nes tik autorės išvaizdą analizuoji.
Buvau tame Šiaulių susitikime, todėl neturiu pagrindo netikėti buvusio Talino mero žodžiais apie tą debesinį transportą, kurio nė veikiančio pvz. nesą. Taigi, prisistatyk, kad žinotume, kas čia taip agituoja dar vieną finansinę piramidę statyti.o jutūbių pasakas demonstruok savo vaikams ir anūkams. Bent 20 šiauliečių tas „basnias” matė prieš kelias dienas vykusioje prezentacijoje.Ir nuo to bėgimas iš Lietuvos nesumažėjo. Nuo tokių nieko neveikiančių šnekalų žmonės varo lauk.

Julius Puras i tamsele Labai

Savi kritikai jūsų pasaulije vietos nėra.

Raigerdas> Klausyk

Sąžiningas komentatorius „Klausyk” rašo Raigerdui: „Anoniminis idiote, įsidėk savo nuotrauką, o,po ja parašęs savo vardą ir pavardę, diskutuok”. Arba štai dar įdomiau:”Buvau tame Šiaulių susitikime, todėl neturiu pagrindo netikėti buvusio Talino mero žodžiais apie tą debesinį transportą, kurio nė veikiančio pvz. nesą…” Matai, vaikeli, tau neverta vaikščioti į tokius susitikimus. Tu geriau ant puoduko atsisėsk ir sėdėk ištisas dienas. Kas iš to, kad tu vaikštai? Vis vien tau tas pasaulis atrodo kaip KREIVŲ VEIDRODŽIŲ KARALYSTĖ. Bet tau tai yra normalu. Įdomus faktas yra tame, kad A. Junickis savo išradimus yra siūlęs ir Gorbačiovui. Bet jis buvo apšauktas „šnipu” ir buvo persekiojamas KGB. Taigi, KGB dirbo žmonės įdomaus mąstymo, nes po KGB sparneliu jie galėjo laisvai realizuoti SAVO PATOLOGINES UŽGAIDAS. Nežinau… Skaityti daugiau »

Buvau

Ir su tuo tavo Junickiu prezentacijoje prieš 3 metus, todėl tavo vidiakų-pezaliakų man nereikia. Tu čia kaip paršas neraliuotas puldinėji neanoniminius portalo autorius, tyčiojiesi iš jų išvaizdos ir vaidinį drasuolį iš komentatorių -gaidelių serijos. Dirbi kaip pasamdytas. Ir epitetų pasirinkęs, kaip tikras kontorkės etatinis. Gaila, kad rusų agento dar nepanaudojai. Varyk toliau. FAS.

Raigerdas

Čia skubėdamas įdėjau du kartus tą patį video. Bet norėjau įdėti būtent šį video:https://www.youtube.com/watch?v=Btl7CCzjqcI Šiame video A. Junickis skyrė laiką, kad atsakyti į klausimus kvailiams. Komentatorius „Klausyk” irgi gali pažiūrėti šitą video, tik bėda yra tame, kad tam žmogeliui, kliedinčiam apie tai, kad komentuodamas tu privalai parodyti savo nuotrauką ir dokumentus, kiek kartų nerodysi šitą video, jis vis vien nesupras apie ką eina kalba. Jis tapo nemokša, bet nori dalyvauti svarbiuose susirinkimuose, nori prilygti tam, ką daro normalūs ir dori žmonės. Jis nori, tačiau suprasti tokio žmogaus, kaip A. Junickis negali, todėl ir pyksta. kas kaltas, kad jis liko nemokša? Niekas kitas, tik jis pats. Ką reikėjo daryti? Reikėjo mokytis. O ką jis darė? Jis darė kažką kitką. Laikas prarastas… Skaityti daugiau »

Reigardai

Niekam neįdomūs tie tavo video, mūsų kaimui tai per prabangus pirkinys, tad nė nesistenk. Net baisu pagalvoti apie tokį transportą- įlipsiu Kelmėje, norėsiu į Šiaulius važiuoti, o jis sustos tik Klaipėdoje, tai ką, man autobusu grįžti reikės, kad vėl Šiaulių nepralėktų? :))
Įdomu, kiek tau A,Junickis moka, kad kvailintum visus visą dieną, kad tik miglos pripūstum? Jei gerai moka ir aš prisijungsiu, negi sunku nesąmones papezėt :))
Ir teisingai kiti komentatoriai sako, kad anonimiškai savo siūlomo produkto niekas nepristatinėja 🙂

Raigerdas >anoniniminiam šmeižikui

Matai, man A. Junickis moka tiek, kad tau seilės varvės iš nuostabos. Tau jis nemokės nei cento, nes tau užteks ir autobuso, kuris tave nuveš tiesiai į Šiaulius. Nežinau iš kokių babbalių tu siurbčioji, bet Sky Way nėra mano produktas. Tai A. Junickio produktas. Bet tau vienodai atrodo tiek mano produktas, tiek A. Junickio produktas. tau gi ne tas rūpi. Tau kur kas yra svarbiau ką nors apšmeižti, ką nors suniekinti, nes taip norisi pabūti „geru” ir „galingu”, kad štai „AŠ” galiu daryti ką noriu. Niekas man neuždraus pabūti nors kruopelyte didesniu už A. Junickį. Ir tau atrodo, kad tu darai gerai. Bet prisimeni tokią dainelę: „ne tau< Martynai, mėlynas dangus", - todėl nei A. Junickis, nei aš su tavimi… Skaityti daugiau »

Raigerdai

Man tik pasidarė įdomu, kokioj ligoninėj Jūs gydotės, nes aiškiai jaučiasi Napoleono sindromas 🙂 Linkiu kuo greičiau pasveikti 🙂

Raigerdas> Anonymui Raigerdai  2016-12-8 20:31

Jūsų komentaras tai net nepakeistos tos pačios frazes, kurias sakydavo KGB-istai. Tu nesutinki su jų nuomone, tada viskas, esi šizofrenikas ir tave reikia gydyti. Šis Anoniminis komentatorius tik dar kartą patvirtino tą faktą, kad KGB nebėra, nebėra ir komunistų partijos, tačiau žmonės, nešiojantys savyje jų idėjas ir jas propaguojantys išliko. Jie kitaip gyventi negali, nes jų toks pašaukimas: kenkti tai visuomenei, kurioje jie gyvena. Kaip jie gali pakenkti dabar? SKLEISDAMI MELĄ IR DEZINFORMACIJĄ. Kadangi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras užsiima tik praeityje padarytų nusikaltimų tyrimais, tai jie nieko nedaro, kad ĮSPĖTI VISUOMENĘ, kaip apsisaugoti ateityje nuo panašių įvykių. Atrodytų, jie turi daugybę faktų, kad pademonstruoti, kad tokie įvykiai neatsiranda kaip sniegas iš dangaus, nes juos INICIJUOJA TAM TIKRO… Skaityti daugiau »

37
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top