Irena Vasinauskaitė. Menų ar korupcijos inkubatorius?

„Trukt už vadžių ir vėl iš pradžių“ – taip galima įvertinti Šiaulių miesto Tarybos narių elgesį paskutiniame posėdyje: nepagarba rinkėjams ir toliau demonstruojama. Patyčių kultūra tarp politikų išsikerojusi kur kas plačiau nei nuodingieji Sosnovskio barščiai.

Dėl sprendimo projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ nutraukimo balsavime dalyvavo tik 15 tarybos narių (valdančioji koalicija su meru Artūru Visocku priešakyje), kiti miesto Tarybos politikai… „apsimetė“, kad jų posėdyje nėra: tiesiog ištraukė balsavimo korteles ir taip panaikino kvorumą.

Nežinia, kaip šiuos Tautos išrinktuosius reikėtų vadinti, tačiau jau girdėjau miestelėnus kartojant – „ož…“. Gyventojus tokioms „krikštynoms“, pasitelkus kriminalinį žargoną, matyt, pastūmėjo vieno Šiaulių leidinio antraštė bei sąmoningas veikimas prieš šiauliečių interesus. O kuo dar gali „atsidėkoti“ rinkėjai tokiems savo „atstovams“?

Trumpam grįžkime į praeitį

Šiaulių Menų inkubatoriaus steigimo istorija prasidėjo dar prie mero Genadijaus Mikšio (2008–2012). Pamenate tokį valdininką, kuris labai brangiai miestui iš savo uošvienės pirko Dausiškių žemę naujoms miesto kapinėms įkurti? Mėgo šis meras prabangą. Todėl už buvusio odos ir avalynės gamybinio susivienijimo griuvėsius savo bičiuliui Stasiui Karitonui irgi ne pigiai sumokėjo. Pinigai juk ne asmeniniai, o miesto biudžeto, t.y. visų šiauliečių. Avariniai griuvėsiai „Elnio“ teritorijoje mums visiems kainavo 325 tūkst. litų – tokia kaina draugo turtas buvo įvertintas, kai po gaisro neteko stogo, įlūžo perdangos, tačiau, anot paveldosaugos specialisto Zenono Stundžios, skubos tvarka buvo įrašytas į kultūros paveldo objektų sąrašą – pastaroji sąlyga buvo būtina, kad Menų inkubatoriaus steigimą finansuotų ES.

Vyko begalės tyrimų, net teismų, tačiau visi šie paviršutiniški viešojo intereso gynimai tik patvirtino patarlę: „varnas varnui akies nekerta“. Tiesa, ES paramos skyrimas skandalingajam objektui buvo sustabdytas. Projektas ir 8 mln. litų pakibo ore. Ir kybojo, kol pasikeitė valdžia – ir Lietuvoje, ir Šiauliuose: tautai triūsti pradėjo socialdemokratai. Premjeras Jonas (ar Algirdas) Butkevičius ir meras Justinas Sartauskas, turėjęs visus svertus stabdyti skandalingąjį projektą, uoliai ėmėsi Menų inkubatoriaus reanimacijos „stūmimo“ darbų. Trys Lietuvos Respublikos Seimo nariai šiauliečiai, tuometiniai socdemai – Valerij Simulik, Arvydas Mockus ir Edvardas Žakaris – viešai deklaravo, kad nuostolingojo objekto statybos neremia, tačiau istorija nutyli, dėl kokios priežasties jie visai nesuskubėjo pareikalauti iš savo partijos vadovo premjero ar ūkio ministro tų minėtų 8 mln. miestui neatiduoti.

Gana logiškai prieštaravo tuometinis opozicionierius, nepriklausomas Šiaulių tarybos narys Artūras Visockas: pateikė nenuginčijamus skaičiavimus, išsiaiškino, kad būsimojo Menų inkubatoriaus teritorija užteršta sunkiaisiais metalais, tūkstantį kartų viršijančiais leistiną normą – mat sovietmečiu ten veikė odų rauginimo cechas. Tačiau niekas negelbėjo – praėjusios kadencijos Šiaulių meras J. Sartauskas, anot Tarybos nario mediko Gintaro Karalevičiaus, net kolegoms nežinant parašus po raštu ministrei Birutei Vėsaitei „tarpuvartėje surinko“, kad tik tiek 8 pakibę milijonai litų miestui būtų atiduoti.

Taigi tuometinė valdžia nepaisė nei protestuojančių tarybos narių, nei menininkų, nei visuomenės balso. Visuotinės korupcijos sąlygomis paveldu tapę bei brangiai įsigyti griuvėsiai buvusios valdančiosios koalicijos (meras – socialdemokratas J. Sartauskas) buvo pasmerkti tokiai vegetacijai, kokia ji yra ir šiandieną.

Miestelėnų nuostoliai

Rinkėjai pasitikėjo kitais politikais. Meru tapo nuoseklus Menų inkubatoriaus oponentas nepartinis Artūras Visockas. Jo komanda skaičiuoja patirtus nuostolius ir nebenori didinti finansinių įsipareigojimų. Nėra logikos – objektas pasmerktas būti nuostolingas, statybos pabrango, rangovų nėra ir neįmanoma laiku baigti statybų. Vadinasi, 400 000 eurų reikės grąžinti Lietuvos verslo paramos agentūrai – jie jau sumokėti darbų nesugebėjusiai atlikti statybinei organizacijai. Į griuvėsius, įskaitant jų pirkimo bei projektavimo darbus, jau „įsūdyta“ apie 200 000 eurų. Statinys šiuo metu yra įrašomas į privatizuojamų objektų sąrašą, todėl jo apsaugai reikia dar bent 5 000 eurų. Be to, paveldosaugininkai reikalauja šią „kultūros vertybę“ dar ir užkonservuoti…

Taigi miestas jau patyrė per 2 mln. litų (apie 700 000 eurų) nuostolio: statė statė ir pagaliau … nieko nepastatė. Kai grąžins ir ES paramą, žala padidės ir sieks iki 1 mln. eurų. Vargu ar kas viešai paskaičiuos teismų išlaidas su netinkamai parinktais rangovais? Kas be ko, šios Šiaulių menų (ar korupcijos?) inkubatoriaus laidotuvės brangios, tačiau būtinos – tik taip miestas išvengtų dar didesnės žalos.

Suprantu, skaitytojai nemėgsta tekstų, kuriuose tarsi finansinėse ataskaitose „prifarširuota“ skaičių, tačiau būtina paminėti: jeigu šitas niekam nereikalingas objektas kaip nors fantastiškai per porą mėnesių būtų baigtas, jis užgultų savivaldybės gyventojų pečius neįtikėtinai sunkia našta. Dar opozicijoje dirbęs A.Visockas yra paskaičiavęs, jog per 10 metų Menų inkubatoriaus išlaikymas šiauliečiams kainuotų 7 mln. litų (2013 m. kainomis). Lietuvoje yra keli ne sudegusiuose griuvėsiuose įrengti menų inkubatoriai, tačiau jų egzistavimą, nors ir pasislėpusios už projektinio finansavimo, apmoka savivaldybės.

Nulinė atsakomybė ir jokios kontrolės?

Miesto biudžetas patiria nuostolių, o Šiaulių Kontrolės ir audito tarnyba (vadovas – Arvydas Ušackas) bei Tarybos kontrolės komitetas (pirmininkas – Andrius Šedžius) patogiai tyli.

Gal jau metas pradėti skaičiuoti ir, patikrinus 2008–2012 bei 2012–2015 metų kadencijų Šiaulių politikų indėlį proteguojant nuostolingus projektus, bent įvardyti galimai suinteresuotus asmenis? Juk buvo ir daugiau vadinamųjų investicinių projektų prižiūrėtojų, stebėtojų ir tiesiog asmeninio verslo proteguotojų įvairiuose kontrolės misiją turėjusiuose atlikti dariniuose? Rinkėjams būtų įdomu sužinoti, kas ir kodėl taško ar į savo kišenes prekių ir paslaugų pavidalu perpumpuoja mokesčių mokėtojų pinigus? Kaip ir tai, kodėl turinčiųjų kontroliuoti gretose jau seniai įsivyravęs toks pasyvumas, kad visus tikrintojus be sąžinės graužimo galima vadinti politinių aferistų „stogais“?

Kas tyčiojasi iš rinkėjų ir varo Šiaulius į bankrotą?

Šiaulių miesto Taryboje yra 31 politikas. 15 iš jų balsavo už tai, kad Menų inkubatoriaus steigimo nuostolių grandinė pagaliau būtų nutraukta. Kiti 11 išrinktųjų, nors Tarybos posėdyje ir dalyvavo, balsavimo korteles iš tam skirtos įrangos demonstratyviai ištraukė ir taip panaikino kvorumą.

Pažinkime savo „didvyrius“:
-Justinas Sartauskas (socialdemokratas)
-Gedeminas Vyšniauskas (socialdemokratas)
-Jolanta Žakarienė (socialdemokratė)
-Zina Žuklijienė (socialdemokratė)
-Alfredas Lankauskas (Tvarka ir teisingumas)
-Goda Gargasaitė (Liaudies partija)
-Andrius Šedžius (Liaudies partija)
-Regina Kvėdarienė (V.Simulik visuomeninis komitetas „Už Šiaulius“)
-Denis Michalenko (V.Simulik visuomeninis komitetas „Už Šiaulius“)
-Pranciškus Trijonis (V.Simulik visuomeninis komitetas „Už Šiaulius“)
-Juozas Pabrėža (V.Simulik visuomeninis komitetas „Už Šiaulius“)

Tarybos posėdyje nedalyvavo:
-Gintaras Karalevičius (Liberalų sąjūdis)
-Angelė Kavaliauskienė (Darbo partija)
-Danguolė Martinkienė (Darbo partija)
-Daiva Matonienė (Tvarka ir teisingumas)
-Lukas Žakaris (Socialdemokratų partija)

Vietoj apibendrinimo – viešas klausimas rinkėjams: kodėl išsirinkote Jums nedirbančius politikus?

Žinoma, kad sunku atsakyti į šį klausimą. Juolab kad žmonės rinko gražiai kalbančius, prabangiuose plakatuose rinkiminės kampanijos metu jiems akį merkusius. Stebėti politikų darbą rinkėjai neturi laiko – reikia dirbti, šeimas išlaikyti, vaikus į mokslus leisti, mokesčius mokėti. Tačiau… būtina. Negi manote, jog taip nieko ir nepajusime, jei nerealiuose, neįgyvendinamuose projektuose pasipinigavę politikai ir toliau varys miestą į bankrotą, nespręs svarbių klausimų, jei dalis išrinktųjų visą kadenciją tik sėdės balsavimo korteles ant stalų pasidėję ir šaipysis iš norinčių, bet taip ir negalinčių dirbti miestui bei miestiečiams? Dar ir kaip pajusime: per išaugusius mokesčius, sumenkusias socialines paslaugas ir pan.

Tad amžinas klausimas: ką daryti?

Ieškokime išeičių drauge su Tiesos.lt.


STOP tokiems rinkėjų mulkintojams – nebebalsuokime UŽ JUOS.

* * *


Šaltinis: siauliai.lt

* * *


Šaltinis: skrastas.lt

* * *


Šaltinis: etaplius.lt

* * *


Šaltinis: etaplius.lt

* * *


Šaltinis: etaplius.lt

* * *

Irena Budrienė. Šiauliai nesugeba apsispręsti dėl menų inkubatoriaus statybos

Irena Vasinauskaitė. Šiaulių valdžiažmogiai eina va bank

Tęsiama Šiaulių menų inkubatoriaus kūrimo istorija

Irena Vasinauskaitė. Municipalinė rezistencija Šiauliuose

Aurimas Nausėda. STT susidomėjo Šiaulių menų inkubatoriumi

Aurimas Nausėda. Apie Šiaulių menų inkubatoriaus kūrimui išleistas sumas

Irena Vasinauskaitė. Menas ant aferų aukuro

Aurimas Nausėda. Apie neeilinį Šiaulių m. Tarybos posėdį liepos 9 dieną

lrytas.lt. Šiaulių menų inkubatorius

Gintaras Šiuparys. Šiaulių valdžiai apkarto menų inkubatorius

Asta Volkovaitė. Šiaulių menų inkubatorius: statėme, statėme, bet taip ir nepastatysime?

BNS. Šiaulių valdžia nenutraukė menų inkubatoriaus projekto – pritrūko kvorumo ir pinigų

BNS. Šiaulių valdžia siūlo atsisakyti menų inkubatoriaus projekto

Simona Kvederytė. Oro uostas – be vadovo, Menų inkubatorius – nepalaidotas

„Šiauliai plius“. Dėl baimės priimti sprendimus – ŠRPA bankrotas?

Jolanta Grubliauskaitė. Taryba: dėlioti taškai ir daugtaškiai

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
11 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Vilnietis

sunkiai įtikėtini dalykai darosi Šiauliuose.
Tai sabotažas, kodėl žmonės tyli? nesirenka į mitingus?
Būtinas „atstovo” atšaukimo mechanizmas

Irena Vasinauskaitė

Įš septynių šios kadencijos Tarybos posėdžių tik vienas buvo apynormalis. Jį stebėjo 40 visuomenininkų. Dabar jau antras neeilinis posėdis kviečiamas, kad išspręstų ne šiaip sau užsilikusią, o degančią, nuostolingą problemą. Matytumėte jūs tų politikų „kaifuojančius” veidus, kai trukdo darbą…

Rinkėjas

Sąžinės neturi. Trečią kadenciją su tuo menų fabriku tąsosi. Vagys nelaimingi.

Gyventoja

Ar atlaikys tas Visockas tokį spaudimą ? Nebuvo anksčiau meru, tai visi iš jo tyčiojasi, nepadeda.

Šiaulietis

Nedaug miestui atsidavusių žmonių. Viena Vasinauskaitė nieko nepadarys. Bet memuarus pavadininmu ,,Kaip jie naikino Šiaulius” galėtų išleisti. Kad ,,garbingi” žakarių šeimos nariai, kiti simlikai įeitų istorijon.

onute

Jo pritariu ponai uzleiskite vietas jaunimui tegul jau jaunimas dirba jus jau parodete kaip dirbote ir prisidirbote

Juozas

Atrodo, kartais ponia pratrina akis.

O - pa

Gal nereikėjo taip labai lieti tulžį ant oponuojančiųjų, taip jūsų vadinamų „trolių”.
Kaip matote, nėra „trolių”, nėra ir komentuojančiųjų. Kaip sakoma – prisikarksėjote ponia Irena.

Irena Vasinauskaitė džiaugsmingajam anonimui

Publikacija skirta skaitytojų informavimui. Ar aš troliams pataikauti turėčiau, kad tik komentarų būtų ? O gal turėčiau neberašyti ?Įdomus požiūris.Juolab, kad yra galimybė bent preliminariai suskaičiuoti, kiek realių skaitytojų, o ne trolių rašinį perskaitė.Beje ir troliukama ačiū, kad užsukote.

O-psink kiek lenda

O bet tačiau nepaneigsit, kad Vasinauskaitė gerus straipsnius rašo municipaline tematika, jei net sisteminiai ar nesisteminiai troliai ją blokuoja. Anava, vienas ( ar viena ) neatlaikė ir pasidžiaugė.

> 15:28

Tai ko nekomentuoji taip tavo išliaupsinto straipsnio, o reaguoji į kažkokį trolį?

11
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top