Irena Vasinauskaitė. Meškuičių gimnazijos „kišenes“ ištuštino teismai? (papildyta)

Papildyta 2018 m. lapkričio 17 d.

Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos administracija 2017–2018 metais inicijavo labai brangiai kainavusius teismų procesus. Pirminiais duomenimis, prasibylinėta suma sudaro beveik 30 pedagogų atlyginimų už vieno mėnesio darbą. Tai daugiau nei 14 000,00 eurų. Ir nors laikinoji mokyklos direktorė Sigita Užkuraitienė „didvyriškai“ rašo, kad pinigų pedagogų atlyginimams pakanka, faktai sufleruoja ką kita: stringa informacijos apie tarifinio atlyginimo padalijimą po Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymu, o bendruomeninės veiklos formas įgauna net darbo grafikų sudarinėjimas bei kiti administracijos kompetencijai priklausantys užsiėmimai. Kai kuriems gimnazijos pedagogams net nebeskiriama vadinamosios „trečiosios“ kišenės veiklos valandų, nors jie ir toliau pluša gimnazijos bendruomenės labui. Todėl ir kyla įtarimų, kad betiksliai, gimnazijos administracijos vadovų inicijuoti teismai ištuštino bent jau „trečiąją“ – pedagogų tarifinio atlyginimo – kišenę.

Neteisėtas gimnazijos sargo atleidimas kainavo brangiausiai

Daugiau kaip metus tęsėsi Meškuičių gimnazijos sargo Gintauto Dagio tiesos paieškos.

Šiaulių apskrities Darbo inspekcijos Darbo ginčų komisija pripažino, kad G. Dagys atleistas neteisėtai. Tuo metu, 2017-ųjų vidurvasaryje, keitėsi Lietuvos Respublikos Darbo kodeksai: liepos 1-ąją nustojo galioti senasis, o įsiteisėjo naujasis. Meškuičių gimnazijos sargas buvo atleistas pagal anksčiau galiojusįjį, kuomet netenkantis darbo Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos vietinės organizacijos komiteto narys negalėjo būti atleistas be profsąjungos sutikimo. Regis, tuometinė gimnazijos vadovybė taip skubėjo atsikratyti aktyvaus, įstatymuose susigaudančio darbuotojo, kad nė nesikreipė į profesinės sąjungos narius.

Tačiau jau tuomet, po šio G.Dagiui teigiamo Darbo ginčų komisijos sprendimo, buvo galima sėsti su atleistuoju prie derybų stalo, išklausyti jį ir, sudarius taikos sutartį, sutaupyti gimnazijos lėšas privataus advokato samdymui bei visoms galimoms kompensacijoms, kurios, jau pagal naująjį Darbo kodeksą, priklausytų nukentėjusiajam. Tačiau tai, ko gero, būtų buvęs negirdėtas neregėtas įvykis biudžetinėje įstaigoje, kai darbdavys derasi su pavaldiniu.

Buvusi gimnazijos direktorė Jūratė Jankauskienė praleido progą sutaupyti ir taip skurdžios švietimo sistemos pinigus. Užsisuko teismų karuselė. Šiaulių Apylinkės teismą Gintautas Dagys pralaimėjo ir teisėjos Gražinos Mataitienės sprendimą apskundė Šiaulių Apygardos teismui. Šio kolegija – teisėjos Giedrė Kramanauskaitė-Butkuvienė, Lina Muchtarovienė ir pirmininkė-pranešėja Vilija Valantienė – pripažino, kad Šiaulių Apylinkės teismas neišnagrinėjo šios bylos iš esmės. Tiesa, derėtų prisiminti, kad būtent Apygardos teisme teisėjai siūlė šalims taikytis, o G.Dagys bei jo gynėja R.Matuliūkštė tai daryti sutiko. Posėdžio pertraukos metu nukentėjusysis pateikė realius patirtų nuostolių kompensavimo reikalavimus ir buvo galima gimnazijai labai nenaudingą lakstymą po teismus baigti. Tačiau šį kartą taikytis nesutiko jau kita, laikinoji gimnazijos vadovė Sigita Užkuraitienė. Pastarajai ir jos advokatui Andriui Kazakevičiui, regis, atrodė, kad ne tragedija šiuo metu Lietuvoje prarasti darbą, kuriam vos ne 20 metų paaukota. Dar geriau, privatus teisininkas vis pabrėždavo, kad sargas piktnaudžiauja teise, o „švietimo įstaiga yra ne kokia Uspaskicho įmonė“. Taigi, taikos sutartis ir šiame bylinėjimosi etape nebuvo pasirašyta.

Byla grįžo į Šiaulių Apylinkės teismą nagrinėti iš esmės. Tą labai stropiai atliko teisėjas Jonas Stubrys, turėjęs progos su situacija Meškuičių gimnazijoje susipažinti ankstesniuose teismų procesuose.

Gintautas Dagys šį kartą bylą laimėjo, tačiau su tokiu teismo sprendimu nesutiko Meškuičių gimnazijos vadovybė [direktorė S.Užkuraitienė] ir pateikė apeliaciją Šiaulių Apygardos teismui, o pastarasis ją atmetė ir Apylinkės teismo sprendimą paliko galioti.

Žodžiu, Gintauto Dagio neteisėto atleidimo iš darbo ir kompensavimo už patirtus nuostolius byla per įvairių instancijų teismus „prasisuko“ du ratus. Atleistasis bylinėjosi už savus ir iš giminaičių pasiskolintus eurus, o Meškuičių gimnazija tratino mokesčių mokėtojų į biudžetą suneštus ir ugdymo procesui skirtus pinigus. Pastarųjų susikaupė gerokai daugiau nei 10 000 eurų, kurių dalis jau sumokėta nukentėjusiajam.

Dar trys – ambicijų ir keršto – bylos įvertintos pigiau

Lietuvoje nėra dažnas bylinėjimasis su profsąjungomis, tačiau Meškuičių gimnazija šioje srityje yra savotiški rekordininkai. Šios mokyklos administracija net du kartus buvo padavusi į teismą Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungą ir abu kartus prapylė. Nieko keista, – ne visada darbdaviai bylas laimi, tačiau baisu, kai teismų slenksčiai minami be reikalo.

Priminsiu, kad dėl lituanistės Lionės Sarpauskienės atleidimo ir nuobaudos valgyklos darbuotojai Eglei Joniškienei skyrimo nė nereikėjo profsąjungos sutikimų: E.Joniškienė tebuvo eilinė profsąjungos narė, o L.Sarpauskienė, nors ir komiteto narė, tačiau, ją atleidžiant dėl kokios nors neva egzistuojančios priežasties, galima ir nesikreipti į profsąjungą. Tačiau tuomet niekas nėra apdraustas nuo bylinėjimosi dėl neteisėto atleidimo, nes viską lemia atitinkamai susiklosčiusios konkrečios aplinkybės bei jas iliustruojantys įrodymai.

Du Šiaulių Apylinkės teismo teisėjai tą pačią 2017 metų rugsėjo 27 dieną teismo sprendimuose konstatavo, kad gimnazijos advokatas, t.y. „ieškovo atstovas teismo posėdyje pripažino, jog nebuvo įstatymo, draudžiančio atleisti darbuotoją iš darbo be profsąjungos sutikimo“ [teisėja Edita Kavaliauskienė – aut.past.], o teisėjas Jonas Stubrys buvo dar akylesnis, stebėdamas gimnazijos teisininko viražus ir ieškinių tikslinimus [manytina, ne UŽ AČIŪ – aut.past.], nurodė: „Dar iki parengiamojo posėdžio tiek trečiojo asmens [E.Joniškienė – aut.past.], tiek ir atsakovo [profsąjunga – aut.past.] atsiliepime į ieškovo [gimnazijos – aut.past.] ieškinį nurodyta, kad E.Joniškienė nėra išrinkta į jokius vietos profsąjungos renkamus organus. Tačiau ieškovas, nepaisant šios akivaizdžios aplinkybės, po teismo posėdžio įteikė teismui patikslintą ieškinį, tuo pademonstruodamas, kad siekia tolesnio bylos nagrinėjimo, esant neginčijamiems teisiniams faktams. Todėl pripažintina, kad atsižvelgiant į tokį ieškovo elgesį bylos nagrinėjimo metu, jam kyla ir su tuo susijusios teisinės pasekmės dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tiek atsakovui, tiek trečiajam asmeniui E.Joniškienei […].“

Šios dvi teismų sprendimų citatos tik patvirtina, – Meškuičių gimnazijos administracija suprato, kad bylinėjasi ir leidžia ugdymo įstaigos lėšas be reikalo, tačiau viršenybės siekio prieš pavaldinius ambicijos aptemdė protą.

Taigi, dvi bylos su profsąjungine organizacija ir lituaniste Lione Sarpauskiene Meškuičių gimnazijai kainavo apie 4000,00 eurų. Tačiau Darbo ginčų komisijos posėdžiuose gimnazijai atstovavęs advokatas materialiojo savo darbo įvertinimo nedeklaravo, todėl šios išlaidos dar nepriskaičiuotos.

Pabaigai, paskaičiuokim savo valstybės biudžeto pinigus, ištratintus dėl dviejų „iniciatyvių“ Meškuičių gimnazijos vadovių – Jūratės Jankauskienės ir Sigitos Užkuraitienės – ambicijų. Abi galėjo stabdyti teismų karuseles ir nebeišlaidauti, tačiau abi, galimai, neskaičiavo vadinamųjų „valdiškų“ lėšų.

Savotišku atvirkštiniu aktyvumu nuo šių dviejų moteriškių užsikrėtė ir buvęs Meškuičių gimnazijos sargas Gintautas Dagys bei vietinės profsąjungos lyderė Ilona Tiknienė. Pastaroji jau kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybę – Meškuičių gimnazijos steigėją, Tarybos Antikorupcinę komisiją bei Kontrolės komitetą, ugdymo įstaigos vadovę Sigitą Užkuraitienę „dėl bylinėjimosi išlaidų išieškojimo regreso tvarka“. Antikorupcinės komisijos vadovas , Šiaulių rajono tarybos narys Alfredas Jonuška pranešė, kad supažindino kolegas su meškuitiškių ketinimais. O tai reikštų, kad prireiks dar vieno teismo proceso, kuriame iš abiejų Meškuičių gimnazijos vadovių – Jūratės Jankauskienės ir Sigitos Užkuraitienės – mokyklos naudai būtų išreikalautos teismuose ištaškytos lėšos, taip reikalingos etatinio pedagogų apmokėjimo „kišenių“ papildymui. Kas imsis viešojo intereso gynimo, pilietinis portalas Tiesos.lt savo skaitytojus informuos.

„Mokyklos darbuotojai skundžiasi, neva aš teismuose daug laimėjau, tai dabar trūks pinigų atlyginimas ar Kalėdinėms premijoms, – sako G.Dagys. Ir dalykiškai tęsia: – Ne aš kaltas, kad gimnazija su manimi ar kitais darbuotojais neteisingai pasielgė, todėl dabar reikalausime, kad prisidirbusios vadovės mums ir savo privačiam advokatui sumokėtus daugiau nei 14 000,0 eurų iš savo asmeninių kišenių grąžintų į visas tris gimnazijos „kišenes“.

Jam antrinanti vietos profsąjunginės organizacijos vadovė Ilona Tiknienė mano, kad nebus lengva priversti direktores švaistūnes susimokėti už teismų fiestą. Moteris atsakymų į savo raštus dėl regreso iš savivaldybės tebelaukia.

O vis dar laikinoji direktorė Sigita Užkuraitienė atsiuntė tokį atsakymą, kurį būtų verta eksponuoti portalo įsteigtoje „Kvailiausių valdininkų raštų“ parodoje“

Sunkų palikimą gauna naujasis direktorius

Papildyta 2018 m. lapkričio 17 d.

Šį mėnesį vykusiame Šiaulių rajono savivaldybės tarybos [meras Antanas Bezaras] posėdyje Meškuičių gimnazijos direktoriumi patvirtintas Algirdas Kontrimas, prieš tai vadovavęs Šilėnų mokyklai. A.Kontrimas laimėjo konkursą šiai darbo vietai užimti, todėl finansiškai nustekenta gimnazija pagaliau turės nuolatinį vadovą, kuris nuo lapkričio 19 dienos turės spręsti neatidėliotinas problemas. Mat, paaiškėjo, kad finansiniu gerbūviu pasigyrusi laikinoji direktorė Sigita Užkuraitienė nesumokėjo neteisėtai atleistam mokyklos sargui Gintautui Dagiui visų jam priklausančių pinigų, todėl vyras ketino kreiptis į antstolius, kad šie areštuotų Meškuičių gimnazijos sąskaitas.

Sunkus palikimas pasitinka naująjį vadovą, todėl A.Kontrimas finansinių problemų sprendimo ėmėsi savo pirmosios darbo dienos išvakarėse, tikėdamasis Šiaulių rajono savivaldybės paramos, kad galėtų su G. Dagiu pilnai atsiskaityti.

Skaitytojus informuojame, kad garsiai išreklamuoto mokytojų tarifinio atlyginimo didinimui Šiaulių rajono savivaldybei iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirta 126 400,00 eurų, kurie bus padalinti ugdymo įstaigoms, todėl yra vilties, kad naujojo direktoriaus A. Kontrimo iniciatyva Meškuičių gimnazijos sąskaitos nebus areštuotos.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
13 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Sizifo

Darbo įmasi žmonės. Palaikykime. Tylėti nebegalima.

Lietuve

Baisu…Kiek daug galėtų žmonės nuveikti jei šitą energiją skirtą teismams panaudotų geriems darbams, labdarai ar tiesiog mokyklos puoselėjimui. Už 14 000 ir kiauras mokyklos stogas būtų pakeistas.

Jolanta

Tokios sumos ,,istratinotos”dvieju bobeliu.Ka jos galvoja ?

meškuitietė

ojazau,atsivėrė teisybė.Visą laiką mums buvo sakoma, kad profsąjunga direktores duoda teisman.O pasirodo čia administracija inicijavo teismų procesus ir pralaimėjo.O, OI, OI kiek melo buvo paskleista po miestelį.Tai profsąjunga vos spėjo atsimušinėti.Sėkmės Jums žmonės, kurie siekėte tiesos, neskendote melo liūne.O kas buvo kalbama, šlykštu ir bepagalvoti.Kažkada tiesa išlenda.

NA IR NEBLOGAI

istaske moketoju lesas ir laimingos bobeles.Tai ka Siauliu rajono savivaldybes meras Bezaras sako, juk pinigai surinkti is mokesciu moketoju.Kai nesavo tai galime taskyti ir laidauti.Kazkada viskam ateina galas.Reikes papurtyti kisenes.

Ponai

Sunki atsakomybės našta vaikus mokyti, tačiau kaip neatsakingai direktorės valdiškus eurus leidžia. Reikia, kad atiduotų vieną kartą iš savų lėšų, daugiau žinotų.

Palaikau,

kad vieną kartą ambicingosios vadovės susimokėtų iš savų pinignių, nes tos valdiškos tai mokyklos lėšos.Tik ar svivaldybė kaip steigėja pareikalaus iššvaistytus pinigus sugražinti mokyklai. Sunkus egzaminas ir Bezarui.

taip taip

Ir musu seima palaiko!O merui Bezarui tikrai sunkus metas-egzaminas.Palauksime ir suzinosime.Juk jau nemaza dalis valdininku regresa sumokejo.Galejo ir sios moterys elgtis kitaip.Dar idomu koki advokata buvo samdziusios, kad visi teismai prapilti?

Reikia

Būkim biedni , bet teisingi.Visi dirbame, esame sąžiningi mokesčių mokėtojai.Niekas nenorėtų, kad į Vastybės biudžetą atitenkantys mūsų pinigai būtų švaistomi.Jie turi būti išskirstomi teisingai ir pagal paskirtį.O dabar skaitau ir su nerimu galvoju, o jei taip daro visų įstaigų direktoriai.Tai taip išeina, kad pinigų nebeliks vaikų namams, senelių namams ir pan., nes jie iššvaistomi kaip savo kišenių pinigai.Užsimanau samdau advokatą, teismus pralaimiu, samdau vėl ir taip pasaka be galo…Kai direktoriai jaus atsakomybę už tai ką jie daro, tai ir mokyklos pinigų ugdymui turės žymiai daugiau ir Valstybė bus turtingesnė.BŪTINA reikalauti iš šių direktorių išmėtytus pinigus grąžinti Regreso būdu atgal iš kur juos ir paėmė,tam yra priimtas ir įstatymas.Palaikau šiuos žmones.

geriau

…geriau jau netyleti.Tyloje gimsta monstrai.Saunuoliai!

kaip gerai,

kad atsiranda kovojančių su tais monstrais! Jie ne tokie baisūs ir neatrodo geručiai, kai nuplėšomos kaukės. Ir aš palaikau šiuos žmones!Jūs šaunuoliai!!!

jeigu

Jeigu tai būtų reikėję savus pinigus toms didvyrėms-direktorėms mokėti, turbūt ir tų teismų būtų nepradėjusios. O kai galima imti svetimus, tai galima juos naudoti ir į dešinę ir į kairę. Na tai kas, kad pinigai baigsis, savivaldybė vėl paskirs. Turi jausti šios direktorės vieną kartą atsakomybę prieš visus . O gal Šiaulių rajono savivaldybė labai turtinga.

Agne

Turbut Meskuiciu gimnazijoje pinigai krenta is dangaus,kad direktores taip tuos valdiskus pinigus svaiste?

13
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top