Irena Vasinauskaitė. „Negalvokite, kad mes čia tokie bambukai, kuriems niekas nerūpi“ (Šiaulių meras Artūras Visockas)

Pakako vos poros mėnesių, kad Šiaulių visuomenininkai suderintų laiką, kada miesto meras Artūras Visockas galės susitikti su jais. Į artipilnę P.Višinskio konferencijų salę meras atsivedė ir savo pavaduotoją socialdemokratą Domą Griškevičių bei administracijos vicedirektorių konservatorių Martyną Šiurkų.

Visuomenininkai iš Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos (vadovė Nijolė Malakauskienė) moka bendrauti su valdžia. Susitikimuose yra brangi kiekviena minutė, todėl klausimai renginių svečiams būna paruošiami iš anksto ir bendru sutarimu. Nustatomas ir vienas tabu – jokių asmeninių klausimų miesto vadovams viešųjų susitikimų metu. Tam tradiciškai skiriami valdžios priėmimai asmeniniais klausimais savivaldybės priimamajame. O viešuose susitikimuose privalome spręsti visiems bendras, viešo gėrio problemas.

Susitikimo pradžia nuteikė optimistiškai. „Miestui sekasi, kad išsirinko šią valdžią“, – konstatavo meras A.Visockas ir pradėjo atsakinėti į bendruomenių konfederacijos paruoštus klausimus.

Aptartos temos ir komentarai:

– apie seniūnaičių rinkimus: „Apgailėtina seniūnaičių rinkimų tvarka, kokia yra dabar. Procesas daromas formaliai.“ [A. Visockas] Kas bus daroma, kad šis procesas taptų demokratiškesnis, neužsiminta. Toliau formaliai apgailestausim?

– apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei „Žinių radijo“ kvietimą bendruomenėms lapkričio 28 dieną vykti į Kėdainius: kas finansuos ir skirs 50 vietų autobusą visuomenininkams? Vicemeras Domas Griškevičius sklandžiai pakartojo buvusio miesto mero Justino Sartausko klerkų maldelę: „Visuomenininkai turi numatyti būsimas išvykas, parašyti projektus ir gauti paramą“. Savo pavaduotoją suskubo pataisyti meras: „Jei susirinkimai bus didžiai prasmingi, klausimas bus išspręstas teigiamai. Vicemeras dar nežino, kad yra paskirtas šio renginio kuratoriumi.“ Praėjus porai dienų po susitikimo su visuomenininkais, kuratorius Domas Griškevičius informavo, kad savivaldybė 50-čiai kviečiamų Šiaulių bendruomenių atstovų skirs 9 vietų mikroautobusą.

– apie 2016-uosius – Vietos bendruomenių metus: kaip juos pažymės Šiauliai? Valdžios atstovai atvirai prisipažino negalį atsakyti į šį klausimą.

– apie Šiauliuose veikiančių NVO skaičių bei informacijos paskelbimą savivaldybės tinklapyje. „Padėjėja atliko kruopštų darbą ir artimiausiu metu informacija bus paviešinta. Šiauliuose yra įregistruota 800 nevyriausybinių organizacijų“ [Domas Griškevičius].

– apie savivaldybės tarnautojų abejingumą tiems, kurie jiems klausimus teikia internetu. „Dabartinė koalicija viską daro elektroniniu būdu. Taip skaidriau. Gyventojai atsakymus į jiems rūpimus klausimus turėtų gauti tokia forma, kokia teiravosi“[A.Visockas].

– apie koalicijos partnerius. Su kuo kyla daugiausia nesutarimų? „Daugiausia diskusijų su liberalais“ [A.Visockas].

– apie administracijos direktoriaus pasirinkimą. „Meras pasirinko direktorių. Koalicijos partneriai dirba pagal programą“ [A.Visockas].

– apie mero algą ir priedus prie jos. „1800 eurų. Meras priedų negauna. Ėjau dirbti ne dėl pinigų. Ne aš susikūriau tą algą – 19,5 koeficientas. Mero darbas yra šuniškas“ [A.Visockas].

– apie „Maisto banko“ steigimą Šiauliuose. „Bus skelbiamas konkursas“ [Martynas Šiurkus]. „Aš pats metu tas kruopas į bendrą fondą“ [A.Visockas].

– apie Dausiškių kapinių steigėjus: ar buvo kas nubaustas? „Atleistas iš darbo Infrastruktūros skyriaus vedėjas A.Adomaitis. Sutarėme situacijos nekomentuoti“ [A.Visockas].

– apie kontrastus: maži miesteliai tvarkomi labiau nei Šiauliai – kodėl? „ES lėšos buvo skirtos nedideliems miesteliams, kad jie gražėtų, tvarkant juos rastųsi darbo vietų, mažėtų emigracija. Dabar į didžiuosius miestus ateina europinio projekto „Urban“ lėšos, todėl ir jie bus gražinami“ [A.Visockas].

– apie Juliaus Janonio gimnazijos pavadinimo keitimą. „Yra tokių pasvarstymų, reikia diskusijų“ [A.Visockas].

– apie skardinių miesto puošmenų skandalo iniciatorius. „Meras paprašė savininkų miestui padovanoti Lapę, kad būtų šis akcentas įteisintas ir sutvarkyta aplinka. Lapė nepriklauso miesto merui. Niekas jos nukelti nesiruošė ir nesiruošia. Tačiau kilo skandalas. Vilius [V.Puronas – garsiosios skardinės Lapės, pastatytos prie Talkšos ežero, autorius – aut. past.] mėgsta mojuoti popieriais, kad viskas legalu, tačiau tų popierių niekam nerodo. Vilius teigia, kad turi privačių asmenų, besidominčių jo kūryba. Vilius – išskirtinė asmenybė“ [A. Visockas]. Vicemeras D.Griškevičius paantrino: „Diskusijos kilo dėl „5-ojo kėlinio“ [skardinė skulptūra prie Šiaulių arenos]. Šis akcentas yra laikinas. Buvo sutarta, kad jis stovės, iki vyks Europos krepšinio čempionatas“.

– apie atbėgėlių apgyvendinimą Šiauliuose. „Kai jie bus – spręsim. Kol kas nėra. Kiekvienai Lietuvos savivaldybei tektų po 19 pabėgėlių“ [A.Visockas]. O Domas Griškevičius pridūrė: „Šiuo metu Šiauliuose priimtos dvi ukrainiečių šeimos. Nereikia nuogąstauti, nes socialiniai būstai pabėgėliams nebus skirti. Jie gyvenamąsias patalpas nuomosis“.

– apie Ukrainos karo pabėgėlius: kiek Šiauliuose prašėsi prieglobsčio, kiek dirba turėdami darbo vizas, kiek atvykusiųjų su turistinėmis vizomis ir pan. „Neturime tokios informacijos. Ukrainoje karo nėra. Nesuprantu, kam tokia informacija reikalinga. Ja disponuoja Migracijos departamentas“ [A.Visockas]. [Po susitikimo paprašyta į šį klausimą atsakyti raštu – aut. past.].

– apie „užrakintą“ Šiaulių savivaldybę. „Savivaldybė visada atrakinta. Priimamajame gavus vienkartinį leidimą, nėra jokių kliūčių įeiti. Visiems žmonėms durys atidaromos“ [A.Visockas].

– apie savivaldybėje naujai steigiamus etatus. „Nėra įsteigta jokių naujų etatų. Yra dar neužpildytų“ [A.Visockas].

– apie Dvaro gatvės rekonstrukciją. „Dvaro gatvės rekonstrukcijos sutartį pasirašė Vyšniauskas [buvęs administracijos direktorius socialdemokratas Gedeminas Vyšniauskas – aut.past.]. Lėšos šiems darbams nenumatytos. Bjaurus anos valdžios palikimas. Meras ieško tikslinių lėšų, beveik 9 mln. litų [per 2,6 mln. eurų]. Darbai įpusėti. Bylinėtis – keblus dalykas“ [A.Visockas].

– apie Dainų parke genimus ąžuolus. „Merui nežinoma, kad genimi ąžuolai. Parkas priklauso Šiaulių universiteto Botanikos sodui, jie specialistai.“ Balsai iš salės: „Ąžuolai – niekada negenimi medžiai. Ten savo nuožiūra darbuojasi atsiųsti viešųjų darbų atlikti…“ „Siūlau tokius atvejus fotografuoti ir siųsti nuotraukas savivaldybės administracijai elektroniniu paštu. Taip operatyviai problemas spręsime“ [A. Visockas].

– apie nemokšiškai genimas liepas Šiaulių Architektų gatvėje. „Po gatvių apšvietimo lempomis neturi būti medžių. Matau nesąmonę – sprendžiu. Spręskit ir jūs. Kaštonų alėjoje per „Saulės žiedo“ festivalį mano akyse griuvo kaštonas. Gerai, kad šalia žmonių nebuvo. Negalvokit, kad mes čia tokie bambukai, kuriems niekas nerūpi“ [A.Visockas].

– apie Pietiniame mikrorajone prieš 30 metų pradėtus ir nebaigtus kloti šaligatvius. „Svarbu prioritetai. Sirkite už savo bendruomenes ir klausimai bus sprendžiami. Va, Premjerui pristačiau sveikatos sistemos problemas, ir miestas gavo 5 mln. eurų“ [A. Visockas].

– apie mero turimą augintinį. „Taip. Turiu. Visi, kas augina vaikus, turi“ [A.Visockas].

– apie visuomenės susitikimus su miesto meru. „Meras pristatė ataskaitą, tai, spėkite, kiek miestiečių atėjo pasiklausyti. Lygiai 13 žmonių. Gerai, kad pas jus čia daug susirinko“ [A.Visockas].

– apie pilietinimą. „Savivaldybė pilietina gyventojus. Nuolat vyksta apklausos. Kaip žmonės balsuoja internetinėse apklausose, tokie sprendimai ir priimami“ [A.Visockas].

Ilgas ir sunkus valdžios bei rinkėjų sugyvenimo procesas, nes savo išrinktuosius paprastai piliečiai labiausiai myli rinkiminių kampanijų metu ar rinkiminę naktį. Vėliau ima augti nepasitenkinimas savo išrinktaisiais, o neigiamas emocijas bei vertinimus skatina žiniasklaida, kurios jau senokai nebeliko laisvos ar nepriklausomos.

Per visą Nepriklausomybės laikotarpį buvo formuojama ir jau suvešėjo neigiama nuomonė apie tuos, kurie sudaro valdančiąsias daugumas ir visuomet žiniasklaidos herojais tampa tie, kurie ilgus metus sėdėjo valdžioje, prisidirbo ir visą savo skolų ar nepadarytų darbų palikimą permetė ant naujokų pečių. Tokia chrestomatinė situacija šiuo metu stebima Šiauliuose ir tik totalus politinis neregys nemato naujosios valdžios pastangų operatyviai reaguoti ir spręsti problemas.

O kad būtų lengviau susikalbėti miesto valdžiai ir miestelėnams, apskrities bendruomenių konfederacija ketina rengti tokius susitikimus su miesto galvomis bent kartą per tris mėnesius. Reikia tikėtis, kad nepartinis meras iš Visuomeninio rinkimų komiteto Artūras Visockas tam neprieštaraus.

– Negirk dienos be vakaro, marčios – be metų, o mero – be kadencijos, – po pirmojo klausimų atsakymų vakaro konstatavo Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos pirmininkė Nijolė Malakauskienė.

P. S. Po to, kai šis rašinys jau buvo paruoštas spaudai, gavome Šiaulių miesto Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkės N.Malakauskienės žinutę, kurioje moteris neslepia apmaudo dėl kelionei į bendruomenių renginį Kėdainiuose pasiūlyto mažo mikroautobusėlio:

„Mūs bendruomenė – vienintelė Šiauliuose – dalyvauja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei „Žinių radijo“ organizuotame respublikiniame bendruomenių konkurse „Tai mes“. Į renginį Kėdainiuose lapkričio pabaigoje kviečiami tie bendruomenės nariai, kurie dainomis, saviveikla, savanoriškais darbais, meno dirbiniais, pilietiškomis akcijomis ir kt. pagal savo išgales garsina Šiaulius. Rengėjai kviečia 50 žmonių, o mums siūlo 9 vietų mikroautobusą. Tai ką – jie nori susėsti į tą mikrių patys, pasiimti bendruomenės vadovę ir važiuoti „atstovauti Šiauliams“?.. O kaip su kitais aktyviais žmonėmis, kurie savo nesavanaudišku, neatlygintinu darbu padaro, kad konkretaus miesto konkreti bendruomenė būtų žinoma visoje Lietuvoje? Jie paliekami „už borto“? Bjauru. Ir žiauru. Ir gėdinga. Ir visai visai nepilietiška.

Projekte „Tai mes“ dalyvaujantys Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės nariai nusiteikę „susimesti“ po priešpaskutinį eurą ir pasisamdyti autobusą. O su savivaldybės devynviečiu tegul nemokamai važiuoja už atlyginimus plušantys valdžios vyrai ir moterys.“

Tiesos.lt redakcija

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
4 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
4
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top