Irena Vasinauskaitė. Nerandu Lietuvoje savivaldos, Arba Raseinių hipodromo likimas

Pradžia – ČIA.

Mano susirašinėjimas su Raseinių rajono tarybos nariu, Kontrolės komiteto pirmininku Steponu Naciumi vyko gana ilgai. Iš pradžių buvo spengianti tyla – atrodė, jaunasis politikas neketino talkinti žiniasklaidai.

Vėliau, matyt, pasiklausinėjo, kokia yra administracinių bylų Lietuvoje praktika, kuomet net ministrai priverčiami atsakinėti į klausimus. Nežinia, kas – ar mano kantrybė, ar giminės meilė žirgams – šviesios atminties profesorius Petras Vasinauskas yra vienas Anykščių Arklio muziejaus steigėjų – padėjo nutraukti Raseinių politikų tylos įžadus. Pagaliau ėmėme bendradarbiauti.

Stepono Naciaus atsakymus pateikiu autentiškus, nes jei imčiausi ką keisti, pirmiausia, ko gero, braukčiau jo kalbos pamokymus, bet tai greičiausiai būtų interpretuota kaip savotiškas autorės „pasipudrinimas“. Ką gi, apsieisim be rašto ir informacijos pagražinimų. Tikėkimės, kad Raseinių rajono tarybos nario S.Naciaus pateikta informacija skaitytojams bus naudinga.

Epistoliarika

Ar vietos politikų veikla – savanaudiška?

Visą tą laiką, kol laukiau atsakymų iš Raseinių, domėjausi viešai skelbiama informacija apie ES finansuojamų projektų vykdymą. Ir kuo daugiau informacijos galvoje nuguldavo, tuo darėsi aiškiau – Lietuvos įstatyminė bazė leidžia mokesčių mokėtojų pinigus oficialiai pumpuoti į privačias kišenes, nusikalstamai sukuria legalias sąlygas perimti valstybės ar savivaldybių turtą. Kalėjimuose yra toks populiarus terminas „vor v zakone“, tačiau ar žmonių gyvenimas mūsų valstybėje jau tolygus įkalinimo įstaigai? Prisiminkime kad ir miltų pirkimo aferą, kai tie patys miltai įkalintiesiems Vidaus reikalų ministerijos departamente perkami mokant už toną apie 300 eurų, o Žemės ūkio ministerijoje – varguoliams dalinti – jau įkainojami daugiau nei du kartus brangiau. Arba kurortinių zonų naikinimai… Ir patys „girdėjome“: visur savi saviems „zadanijas“ dalina…

Taigi, europiniai projektai. Kol jie pasiekia savivaldybes, virš jų susiformuoja daugiaaukštė vykdymą prižiūrinčiųjų, prižiūrinčiuosius kontroliuojančiųjų ir t.t. sistema. Lietuvių Tauta šiam atvejui turi nekart pasitvirtinusią patarlę „devynios auklės – vaikas be galvos“. O vietos politikai, savivaldybių tarybų nariai nužingsniuoja lengviausiu keliu – paklūsta prie ministerijų prilipusių agentūrų diktatui. Atkreipkite dėmesį į Raseinių tarybos nario S.Naciaus aimanas laiško pabaigoje. Kokia veidmainystė. Jei žmogus atidžiai būtų perskaitęs Finansų ministerijos prielipos – Centrinės projektų vykdymo agentūros raštą – neverkautų, kad kitaip pasielgti negalėjo, tik balsuoti už savivaldybės ir privačių dalininkų turto perleidimą koncesininkui net penkerių metų laikotarpiui. Minėta agentūra tėra viešoji įstaiga ir savivaldybėms įsakinėti negali. Todėl ji labai diplomatiškai „nukreipia“ nuo esmės vietos politikų dėmesį teigdama, kad tik teikia „ekspertinę nuomonę dėl pagrindinių viešojo sektoriaus motyvų Projekto įgyvendinimui atrinkti privatų partnerį LR Koncesijų įstatyme nustatyta tvarka.“ Negi Raseiniuose nerastume turizmo ar žirgininkystės ekspertų, kurie pateiktų praktikų nuomonę, kas naudingiau vietos žmonėms? Juolab kad Raseinių hipodromas turi ilgametę veiklos patirtį, o po rekonstrukcijos jam nėra lygių net Estijoje ar Latvijoje – čia jau galima organizuoti ir tarptautines lygiąsias (toks žirgų lenktynių tipas – aut. past.) žirgų lenktynes.

Labai sunku surasti atsakinguosius už savivaldybėse vykdomus ES projektus, juolab kad Lietuva – ne Šiaurės Korėja ir čia nėra kolektyvinės atsakomybės, o konkrečių asmenų pavardes tiesiog užgula užmaršties laiko dulkės.

Pradėkime bent aiškintis, kur ir kaip legaliai dingsta biudžeto lėšos, kurių amžinai trūksta socialinėms, kultūrinėms ar švietimo problemų spręsti.

Vienas iš legalių mokesčių mokėtojų pinigų nutekinimo į privačias kišenes būdų – vadinamoji koncesija.

Keletas žodžių trumpai. Pasak Tarptautinių žodžių žodyno, koncèsija [lot. concessio – leidimas, nuolaida] – tai: 1. sutartis dėl valstybei ar savivaldybėms priklausančių gamtos turtų, įmonių ir kitų ūkinių objektų atidavimo privatiems asmenims ar jų bendrovėms eksploatuoti tam tikromis sąlygomis; 2. koncesijos pagrindais organizuota įmonė. [Šaltinis: Tarptautinių žodžių žodynas, © Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985]

Prašyčiau nelaikyti šių eilučių autorės privačių iniciatyvų priešininke. Raseinių hipodromas, be politikų pasirinktosios koncesijos, turėjo mažiausiai dar du išgyvenimo kelius. Vienas jų – po tam tikro laiko – galėjo būti ir objekto privatizavimas, tačiau ne pusvelčiui, o už realią kainą.

Pažinkime savo didvyrius

Raseinių hipodromo rekonstrukcija prasidėjo … 2007 metų gruodžio mėnesį, kuomet savivaldybės taryba tarpušvenčiu, prieš pat Naujuosius, nusprendė padaryti hipodromą europinį. Nuopelnai priskirtini merui Kęstučiui Skamarakui.

Nuo 2007 metų iki šiol Raseiniuose atitinkamai šeimininkavo šie merai: Kęstutis Skamarakas, Petras Vežbavičius,Dainius Šadauskis, Remigijus Ačas, Algimantas Mielinis ir tiesiogiai išrinktas meras Algirdas Gricius. Šie asmenys, kaip ir kẽlios Raseinių tarybos valdančiosios daũgumos, priiminėjo ir priiminėja politinius sprendimus. Pakeitus LR Vietos savivaldos įstatymą ir prieš metus tiesiogiai išrinkus merus, kaip žinome, merų ir susiformavusių partinių daugumų nuomonės bei sprendimai gali skirtis. Tačiau ūkinei konkrečios savivaldybės veiklai visada vadovauja administracijos direktoriai.

Nuo 2007 metų gruodžio, kai buvo nutarta hipodromą rekonstruoti, Raseinių rajono savivaldybėje didžiausią įtaką rekonstrukcijos projekto istorijoje turėjo šie administracijos vadovai: Darius Ulickas, Dainius Baltrušaitis, Aurelija Ložytė ir rekordininkas Jonas Kurlavičius. Pastarasis Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi [ar laikinai šias pareigas einančiuoju] dirbo ilgiausiai. Iš esmės šie asmenys lėmė svarbiausius hipodromo rekonstrukcijai sprendimus. Tuomet buvo formuojama viešoji įstaiga, teikiamos paraiškos finansavimui, skelbiami konkursai, atliekama rekonstrukcija, dėl konkurso ir kitų viešųjų pirkimų organizavimo bylinėjamasi teismuose ir t.t., ir pan.

Raseinių hipodromo rekonstrukcijos projekto vykdymo pradžia – 2009 m. rugpjūčio 26 d., pabaiga – 2013 m. lapkričio 29 d. Todėl išvardintų administracijos direktorių bei didžiojo dalininko atstovo S.Vaičiaus galima pasiteirauti, kodėl mažiausiai iš trijų galimų įmonės valdymo variantų pasirinktas būtent biudžetui nuostolingiausias – koncesija? Kodėl taip užsitęsus įvairiems teisminiams ginčams, kurie nutolino rekonstrukcijos pabaigą, negintos didžiausio dalininko – Raseinių savivaldybės – teisės ir neapsaugoti smulkiųjų dalininkų bei rajono gyventojų interesai? Kas galėtų paneigti galimybę, kad VšĮ „Raseinių hipodromas“, didžiausio dalininko palaikomas, nebūtų laimėjęs dar vienos bylos prieš ministerijas ar agentūras dėl taip peršamos vadinamosios koncesijos? Įsitikinkiye patys ČIA.

Dabartinės valdančiosios daugumos atstovas Sigitas Vaičius anuomet buvo savotiškas tarpininkas. Prie mero R.Ačo jis dirbo vicemeru ir VšĮ „Raseinių hipodromas“ atstovavo didžiausiam dalininkui – savivaldybei. Jums spręsti, ar gerai atstovavo, jei įmonė iš teismų neišlindo. O gal toks atstovavimas ar administravimas buvo tyčinis?

Jeigu peržvelgtume visą bylinėjimosi istoriją, tai pamatytume, jog kautis reikėjo ne tik su Finansų ir Ūkio ministerijomis, bet ir su jų satelitinėmis agentūromis – Centrine projektų valdymo bei Verslo paramos agentūromis ar UAB „Raseinių statyba“.

Ši ištrauka iš 2015 m. birželio 8 d. Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo nutarties įdomi ir išties daug ką paaiškinanti:

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto, Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Raseinių hipodromo skundą atsakovams Lietuvos Respublikоs ūkio ministerijai ir viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių statyba“ dėl sprendimo panaikinimo arba pritaikytos finansinės korekcijos sumažinimo.

[…]

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija:
n u t a r i a :

Atsakovo viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 27 d. sprendimą pakeisti, rezoliucinę dalį išdėstant taip:
„Pareiškėjo viešosios įstaigos Raseinių hipodromo skundą tenkinti.
Panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas, grąžinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą 2012 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 4-784 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-937„Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“.
Nutartis neskundžiama.

Kuo nesusidomėjo Steponas Nacius?

Manau, kad tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Steponas Nacius, atsakydamas man į gana paprastus klausimus, tegul ir padedamas Raseinių savivaldybės specialistams, buvo priverstas sužinoti šį tą daugiau apie vietos ūkines problemas. Tačiau atsakymai rodo: esminiai ir giluminiai hipodromo rekonstrukcijos projekto vykdymo niuansai jo nesudomino. Raseiniuose šiuo metu dienos aktualija visai kita – kaip nors sukurti Lietuvai tiesiogiai rinkto mero nuvertimo precedentą ir atstatydinti merą A.Gricių. Jaunajam politikui nė motais, kad susimetė su labiau patyrusiais galingaisiais, vietinės politikos senbuviais, kuriems atrodo racionalu sumokėti konkursą laimėjusiam koncesininkui kone ketvirčio milijono eurų koncesijos mokesčio vien už tai, kad leidžia hipodromo valdytojui, tam pačiam koncesininkui, visų raseiniškių turtu 5 metus naudotis. Pastarasis gi už didžiausio dalininko – savivaldybės – ir mažesniųjų dalininkų viešosios įstaigos nuomą kasmet mokės sumokės… net 7915 eurų [be PVM] mokestį bei kitus privalomuosius mokėjimus.

Tokią neva koncesiją būtų galima paaiškinti ir kitaip – šiurkščiau. Tarkime, jūs savo butą išnuomojate nuomininkui ir dar sumokate jam už tai, kad jis teikiasi jame gyventi. Sakysite, beprotiška? Sutinku.

Negi išties Lietuvos Respublikos Koncesijų įstatymas įteisina tokį neva legalų valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų nusiurbimo mechanizmą?

Taigi, Raseiniuose tikros savivaldos neradau. Užsiėmę žemiausios prabos politikavimais, tarpusavio peštynėmis, specialistų, kurie „ne tiems šypsosi“, terorizavimais ir t.t., ir pan., jie nė nebandė stabdyti koncesijos. Nuėjo lengviausiu, pagal tradicinę „vor v zakone“ schemą pramintu keliu. Tai padaryti buvo visai nesunku – Finansų ir Ūkio ministerijas valdo ekskomunistai, persikrikštiję moderniai – socdemais, UAB „Raseinių statybą“ valdo ta pati partija, o viskam diriguoja ilgasėdis administracijos direktorius Jonas Kurlavičius. Šis socialdemokratas stovėjo ir prie Raseinių hipodromo rekonstrukcijos ištakų, jis įgaliotas ir koncesijos sutartį pasirašyti.

Visi kiti Raseinių naujosios valdančiosios daugumos tarybos nariai – tik gudriai lošiamos politinės šachmatų partijos pėstininkai, kuriems kartais nubyra populistinio dėmesio trupiniai…

Ar išties negalime norėti daugiau?

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
40 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kas

Ten toje provincijoje dedasi ?

Kas kas

Vietiniai karaliukai skaldo ir valdo. Nesvarbu, ar Seime sėdi, ar garsų žentą Amerikoje lanko.

ot tai tau

sunku suprasti, kodėl autorė tai dažnai linksniuoja poną Nacių. Kodėl tų pačių klausimų npateikė tiesiogiai žmonių išrinktam merui? Juk Nacius dirba visuomeninias pagrindais ir algos negauna. O štai pono mero, kurio tiesioginė funkcija lyg ir būtų domėtis hipodromo reikalais, ir kuris už tai gauna apie 2500 eurų algą, autorė nieko neklausia. Kažin kur čia šuo pakastas?

Aha

Taip, kodėl autorė klausinėja ne to laikmečio administracijos direktorius, o vargšelį Nacių užpuolė ? Nors…pastarasis gi Tarybos kontrolės komiteto pirmininkas, tai jam pačiam ši apklausa tikrai į naudą.

Raseiniams pasisekė

Puikus tiriamosios žurnalistikos pavyzdys.
Keliami nepatogūs klausimai.
„Tvarkytis” reikalus taps kebliau, gal ir žmonės įsidrąsins.
Sveikinu autorę ir raseiniškius

raseinietė

Atstokit jūs nuo to mero- atėjo žmogus ant bumbulo ir rado tai, ką rado. O Nacius juk Kontrolės komiteto pirmininkas, tai tegul ir kontroliuoja. Neprošal būtų vaikiui ir kalbos dalykų pasimokyti, nes iš susirašinėjimo matau, kad bjaurios rašybos klaidos akis bado.

ruta

Vyti lauk is Tarybos nariu VISUS ‘verslinykus’ ir ju klapciukus , tada galima bus pradeti dirbti viesam interesui !

to ruta

ar kalbate apie poną Jaciką ir jo klapčiuką?

rašytojai

Jūs ne tuos klausinėjate. Nacius šioje istorijoje klaidžioje kaip ežiukas rūke. Klauskit, pirmiausiai, Jaciko. Tegul papasakoja kodėl ir kokiomis priemonėmis žūt būt hipodromo direktoriaus poste išlaikė Poškų. Po to klauskit Kavaliausko ir Skamarako – tegul papasakoja kaip jam tai atlikti padėjo. Toliau klauskit Ačo – tegu papasakoja kodėl nestabdė akivaizdžiai savivaldybei žalingo objekto? Gal turėjo viltį, kad statybų konkursą laimės Žilinskis ir Ko ir duos darbų bilderiui bei aplinkotvarkai? Ir nekaltinkit Vaičiaus – jis nekaltas, kad toks gimė…

Irena Vasinauskaitė

O kas sakė ar rašė, kad Raseinių hipodromo istorija neturės tęsinio ?
Taigi, teks ne tik su ežiukais rūke bendrauti, bet ir briedžius pakalbinti.
Dirbam. Tik reikėtų patiems anonimiškai nemiglinėti…

pranas

ponia Irena. Sunku tikėt kažkaip jumis. Iki šiol jūsų redaguojamas laikraštis aktyviai gynė Raseinių darbo partijos lyderius. Visus teikiamus merui kandidatus į postus užpildavote purvais. O tų, kurios teikė pats meras, Jarilino, Jaciko, nekabinote. Pvz apie poną Jariliną, kuris net nesiteikė pasirodyti salėje, nei žodžio. Taigi, galima iš anksto numanyti, kad mėginsite ir vėl pritempti niekuo dėtus, kai kaltininkai akis bado.

Ar smagu

Linksminatės, puldinėdami redaktorę ir laikraštį, kuris su alio, raseiniai ir naujas rytas į vieną dūdą nepučia? Vasinauskaitės redaguojamas leidinys jokios partijos negiria ir nereklamuoja. Ne, taip kaip kiti du aukščiau paminėti.
Taigi, matyt, gerai sukčiams ant nuospaudų lipa „Mūsų Raseiniams”, jei tiek susirūpinusių partinukų.

to Ar smagu

kaip tai negiria ir nereklamuoja? O darbo partijos pirmininko ir vienos iš darbo partijos asabų Gitanos? Visi numeriai tik tam ir skirti buvo. Ką jūs norite apgauti? Alio raseiniai, matyt ne už dyka, pagiria visus, tame tarpe ir darbukus. Naujas rytas aišku kad tik vieną nepartinį, nes nuo jo ir priklausomas.

nepartinis

Niekada nepriklausiau jokiai partijai ir nematau, kad straipsnis gintų kokią partiją. Man išvis juokingai atrodo- Vasinauskaitė ir Darbo partija. Baikit juokus, ponai. Kokia yra tiesa, tokia ji ir nušviečiama. O gal visi norėtumėt būti ežiukais rūke ir tikėti tik viena partija ir viena tiesa?

to nepartinis

man irgi juokinga, bet deja…

patarimas

Puolantiems redaktorę dėl DP, siūlau internete susirasti informacijos apie šią moterį, jos visuomeninę veiklą, jos darbus vardus tos Lietuvos. Rasite ir apie giminės šaknis. Nėra Lietuvoje tokios partijos, kurią Vasinauskaitė gintų, jei jos dėmesio nebūtų verti kažkieno darbai. Ne kurių pasisakymai rodo, kad Raseinių rajone ne tik raudonasis maras siaučia, bet ir rimta jo epidemija jau išsivystė.

to patarimas

Pasilikite savo patarimus sau. Suklaidinote gerbiamą žmogų, dabar apeliuojate į jo autoritetą. Darbukų stilius…

To patarimui

Čia patarimas ne tamstai, šis patarimas tiems ,kuriems ir mokslas, ir diplomai reikalingi, kurie skaityti moka.

interesna

Jei Raseiniuose nebeliktų darbukų, ką tuomet komuniagos bekaltintų?

alfonas

Gal nebejuokinkit dėl autorės suklaidinimų. Ši autorė nuo neatmenamų laikų pasikliauja tik dokumentais. Kokius juos, ponuliai, randa, tokius ir parodo. Netgi Naciaus susirašinėjimą įdėjo, iš kurio matyti, kad ir jam diplomas su atskiru lietuvių kalbos kursu praverstų.

alfonai,

būtų labai įdomu pamatyti dokumentą, kuris parodo iš kokių šaltinių finansuojamas atorės redaguojamas nemokamas laikraštis. Ar autorė pasikliauja tik selektyviai atrinktais dokumentais?

atsakau

Finansuojamas laikraštis tikrai ne iš biudžeto. O gal tamsta žinai, kas dokumentus atrinkinėja? Drąsiau,. rėžki…

to atsakau

taigi žinom, kad ne iš biudžeto, o tiksliau ne tiesiogiai iš biudžeto. 🙂 Manau kad žinau. Greičiausiai K.B. ir N.P. 🙂

apsirikai

Vaje, kaip primityviai Bet drįstu priminti, kad Vasinauskaitė puikiai naudojasi internetu, o jame – visi hipodromo dokumentai, diplomų kompetencijos ir visa, ko reikia. Taigi, nematuoki visų pagal savo išsilavinimo lygį.

to apsirikai

tai gal ir apsirikau. 🙂 Bet iš įtūžio sprendžiant, tai nedaug. O iš kur, tamsta, žinote mano išsilavinimo lygį?

 Irena Vasinauskaitei

Neanonimiškumui nematau jokio reikalo, aš ne rašytoja, man už rašymo skaitomumą pinigų niekas nemoka. O Jūsų pastangas sveikinu ir su nekantrumu lauksiu naujų straipsnių šia tema.

to apsirikai

Jei K.B. atrinkinėja, tai gerai. Ji viso veiksmo liudininkė ir daugiausiai apie tai prirašiusi. Vien iš jos straipsnių apie tarybos posėdžius, galima surinkti pakankamai rimtos informacijos šia tema.

O tai

kas sako kad blogai? Tendencingai ir tiek.

to o tai

Pagrįskit savo teiginį. Manau, kad šioje istorijoje tendencingumo nėra, nes jos aktyviausi dalyviai yra ir dabartinėje pozicijoje ir opozicijoje. Ir ši istorija, mano įsitikinimu, ne tiek afera, kiek mūsų politikos veikėjų beribio bukumo įrodymas. Dar didesnis to įrodymas pasirodys netolimoje ateityje, kai teismas neabejotinai priteis apie 200 eur. skolą ,,Raseinių statybai” ir savivaldybė ją turės padengti.

tai

reikia ir rašyti apie tuos bukus politikus ir jų dar bukesnius sprendimus. Dabar gi akcentuojamas ponas Nacius, kuris su šia istorija turi mažiausiai bendro. Panašių istorijų kur ištratinta galybė pinigų be aiškios vizijos yra ne viena. Na bet pabaikit su šita. Sėkmės. 🙂

Irena Vasinauskaitė

Ne tik beribio bukumo. Beribio gobšumo. Beribio įžūlumo. Begalinės nepagarbos ir pasityčiojimo iš rinkėjų.Pastarieji, paskendę kasdieniuose darbuose, kad išgyventų, nebeturi laiko domėtis, rinkti informaciją ar ją analizuoti. Visi tie begaliniai politikos aferistai atima iš žmonių pasitikėjimą valstybe.

Gerb. p. Irena,

Perskaičiau jūsų redaguojamo laikraščio straipsnį ir pakraupau. Jame jūsų mistinis autorius Jonas Petryla toliau sėkmingai plauna susitepusios politikikės mundurą ir jau iki absurdo nurodinėdamas kur politikai gali kištis, o kur ne: „Tačiau nuo kada ir koks įstatymas leidžia politikams kištis į darbuotojų ir darbdavių santykius? Juk šitam aiškintis yra sukurtos atskiros institucijos ir politikams čia vietos nėra palikta.” Na ir ciniškiausia citata: „Mokyklos vadovė atskirai patikino, kad G. Rašimienė niekaip nėra susijusi su dabartiniais ją užgriuvusiais nemalonumais. G. Rašimienė tiesiog grįžo į savo buvusią darbo vietą ir iš nieko jos neatėmė. Priešingai, kol ji dirbo Savivaldybėje, jos darbo vieta naudojosi kitas žmogus.” Esmė tame, kad tas žmogus niekaip nebuvo informuotas, kad jis tik laikinai pakeičia Gitanočką, kol tąją išmes iš… Skaityti daugiau »

pastebėjimas

Šiaip jau Rašimienės vardas yra Gitana. Kiek žmoguje turi būti tulžies, kad net vardą iškraipytų, siekdamas jį sumenkinti. Bet auksas ir pelenuose žiba- trijų aukštojo mokslo diplomų iš jos neatmisite, kaip ir jos įgimtinių savybių. Sėkmės putojant.

Irena Vasinauskaitė

Siūlau skaityti LR Vietos savivaldos įstatymą ir nekils bereikalingų nusivylimų dėl Gitanos Rašimienės teisių. Raseinių tarybos narės vadinti Gitanočka nedrįsčiau, nes, anot išmintingosios mūsų Tautos patarlės, su ja kartu karvių neganiau. Jūsų patirtis, matyt, yra turtingesnė. Sėkmės.

??????

Ar tamsta turite įrodymų, kad G.Rašimienės munduras suteptas? Gal į jūsų valyklą išvalyti atnešė? O gal asmeniškai norite susipažinti su Jonu Petryla. Gal jūsiškiui mundurui cheminis valymas jau reikalingas? Jis mielai tuo klausimu padėtų.

p. Irena,

Ačiū už išsamų paaiškinimą. Apie tamstos moralinius nusistatymus susidariau pilną vaizdelį. Viso gero.:-)

to ?????

Grąsinate? Gražumėlis, kompanija. 🙂 viso gero.

kvietimas

Ne, juk jūs tokie švaručiai, sąžininguoliai, kad nebūtų kuo pagąsdinti. Tiesiog kviečiame į pasimatymą. Tebegalioja siūlymas nemokamai išskalbti mundurą.

to kvietimas

ačiū už kvietimą, tik mano munduras mažai kam rūpi. Aš asmeniškai su valdžia nieko bendro neturiu. Galite gąsdinti į sveikatą. Tik nelaikykite paprastų žmonių avinais, kuriems 10 kartų parašydami manote įkišite melą už tiesą.

Kas čia vyksta ?

Dieve, Dieve, kas tuose Raseiniuose darosi, jei anonimai kitų moralę vertina ?
Ar žmogaus siūlymas skaityti įstatymus ir tautosaką jau su morale prasilenkia ?
Ar žurnalisto siūlymas susitikti ir pabendrauti – jau kriminalas ?
Siūlau Vasinauskaitei parasyti straipsnį tipo „Buki komentarai pakvietė kelionėn”.

40
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top