Irena Vasinauskaitė. Nusivyliau Ona Baboniene. Ar ilgasėdė Tarybos narė Ona Babonienė nuvils ir rinkėjus?

„Mūsų Raseiniams“

Net jei manytume, kad Ona Babonienė – Raseinių Tarybos valdančiosios daugumos narė ir vienos iš partijų, šiuo metu sudarančiųjų Seimo valdančiąją koaliciją, atstovė – tėra unikalus nepagarbos Konstituciniam suverenui – Tautai – egzempliorius, jos atvejis vertas ir platesnio aptarimo, gal net apibendrinimo.

Išdrįso pakritikuoti

Ši moteris ir pati vieną kadenciją dirbo Lietuvos Respublikos Seime, o šiuo metu ji net aštuntą kartą išrinkta į Raseinių rajono savivaldybę. Nesunku suskaičiuoti – visą Nepriklausomybės laikotarpį Ona Babonienė pluša… valdžioje. Vadinasi, Raseinių rajono rinkėjų gerovė tiesiogiai priklauso nuo jos darbštumo, pareigingumo ir meilės žmonėms.

Tad tegul kiekvienas raseiniškis sprendžia, kokia jį lydi sėkmė, – juk jei žmonės gyventų prastai, kaskart už tuos pačius kandidatus nebalsuotų, rinktųsi kitus iš kiekvienuose rinkimuose pateikiamo gausaus asortimento.

Ir valdžioje užsisėdėję politikai gyvenimu nesiskundžia. Dejuoti jie ima tik tuomet, kai rinkėjai nerimsta, dažnai kreipdamiesi pagalbos ima trukdyti arba net trikdyti jų klaidas įvardydami.

Štai išdrįso viena garbi Raseinių miesto moteris – Dalia Renė Daugintienė – pakritikuoti Raseinių Tarybos narę Oną Babonienę ir politikės karūna, vaizdžiai tariant, apsinešė rūdimis. Atsiprašau, ne karūna, o krivulė. Ir čia jokia politinė metafora – 2014 metais politikė tapo Auksinės krivulės riterio medalininke.

Anot visažinės Vikipedijos, „Krivulė – simbolinė lazda, naudota žmonėms į bendruomenės sueigą kviesti. Pirmą kartą buvo paminėta 1326 m. Petro Dusburgiečio. Daryta iš kadagio, beržo ar ąžuolo kreivai išaugusio kamieno, šakos, šaknies. Kartais būdavo tiesi. Puošta raštais, raižiniais, figūromis. Krivulė buvo pareigūno, dvasininko (krivio, seniūno, viršaičio) valdžios ženklas. Krivulė buvo perduodama kaimyno kaimynui, kol grįždavo pas siuntėją. Taip žmonės sužinodavo apie rengiamą sueigą.“

Taigi, kokią žinią perduoda rinkėjams politikės Onos Babonienės elgesys?

Nenuslepiama neapykanta raštingiems bebaimiams?

Mano pažintis su garbia, šviesaus proto ir greitos orientacijos finansininke, auditore, darbščia „Dubysos“ sodų bendrijos nare Dalia Rene Daugintiene prasidėjo keistai. Ją man rekomendavo ir asmeninį telefoną padiktavo sodininkai, nedrįstantys patys viešai prabilti apie įtakingos politikės, sodų bendrijos pirmininkės Onos Babonienės elgesį.

Dėkoju likimui, kad ponią Dalią teko pažinti. Daugiau nei mėnesį mažne kasdien pasikalbėdavome telefonu. Ji pasakojo apie visas negeroves „Dubysos“ soduose, perskaitė kokį laišką Raseinių rajono merui Algirdui Griciui parašė prašydama apsvarstyti Onos Babonienės elgesį Tarybos etikos komisijoje. Joje drąsią moterį ir pamačiau pirmą kartą.

Tiesą sakant, buvo sunku patikėti, kad samdoma „Dubysos“ sodų bendrijos pirmininkė Ona Babonienė vengė pasirašyti D.R Daugintienės sklypo kadastro duomenų byloje – jos tvirtinimas užtruko beveik penketą metų [!]. Viešai vadino moterį skolininke, kai ši dvejus metus nemokėjo mokesčio sodų bendrijai, nes niekaip negalėjo išsireikalauti kasos pajamų orderio iš rinkliavas renkančiųjų. Įgudusi finansininkė čia įžvelgė buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimus. Stropi moteris jautėsi šmeižiama bei persekiojama už kritiką, o nesulaukusi atsakymų į savo raštus, 2016 m. kovo 7 d. paprašė apsvarstyti politikės bei sodų bendrijos pirmininkės O. Babonienės elgesį Raseinių rajono Tarybos etikos komisijoje.

Ar etiškas Česlovas Kenstavičius?

Šis klausimas kilo perskaičius Etikos komisijos nuostatus, kurie teigia, kad šiam Tarybos dariniui vadovauja… opozicijos, t.y. tarybos mažumos, atstovas. Gal ir galėtume poną Č.Kenstavičių vadinti etišku, jei jis dar pernai, po gruodžio 29 dienos, kuomet Raseiniuose susiformavo nauja valdančioji dauguma, būtų atsistatydinęs iš komisijos pirmininkų, nes dabar jis jau „daugumietis“. Tačiau jis kažkodėl tai pamiršo ir dabar tik jis pats ir ponas Dievas težino, pozicijai ar opozicijai atstovauja Etikos komisijos pirmininkas Č.Kenstavičius.

Taigi, esant tokiai dviprasmiškai situacijai, buvo pradelsti visi teisėti klausimo nagrinėjimo terminai – prašymą Etikos komisijoje privalu išnagrinėti per 10 dienų, o jei yra objektyvių trukdžių, ne ilgiau nei per mėnesį. Ponios D.R.Daugintienės kreipimasis Etikos komisijoje dūlėjo kone du mėnesius.

O kai atidėliotas Raseinių rajono Tarybos etikos komisijos posėdis pagaliau įvyko, teko patirti išties labai keistų politikų ketinimų svarstymą įslaptinti.

Vis dėlto po uždaros komisijos „penkiaminutės“ į savivaldybės mažąją salę buvo įleisti ir žiniasklaidos atstovai, pakviestos ir D.R.Daugintienė bei Tarybos narė O.Babonienė.

Rinkėja ir „Dubysos“ sodų bendrijos narė D.R.Daugintienė labai jaudindamasi atpasakojo savo kreipimosi į komisiją turinį bei patirtus išgyvenimus. Pirmininkui Č.Kenstavičiui, regis, pasirodė, kad „išdėstyti faktai – seni“, o klausimai asmeniniai, kai „kalbama vienas ant kito“.

D.R.Daugintienė paaiškino, kaip ji supranta, kodėl jai iškilo tiek kliūčių dėl sklypo kadastro bylos sutvarkymo, nurodė ir pagrindą, kodėl ji suabejojo soduose tvarkomos buhalterinės apskaitos teisėtumu.

Paaiškėjo, kad moteris turėjo vargti net elementarius klausimus spręsdama. Negaudama iš pirmininkės atsakymų, ji ieškojo Onos Babonienės ne tik soduose, bet ir Švietimo centre. „Tarybos narė savo tiesioginėje darbovietėje sodininkus priiminėja. Su manim visą valandą sugaišo“, – apgailestavo senjorė. Politikė atsikirto, kad D.R. Daugintienę ji priėmusi net savo šventos pietų pertraukos metu – tai pakartojo bene tris kartus.

Sodininkė į Etikos komisijos posėdį atėjo pasiruošusi. Atsinešė ir naujausius norminius aktus, kurie galimai pažeidinėjami „Dubysos“ sodų bendrijoje. Ona Babonienė [kur? kada?] nepraleido progos papolitikuoti: toks jau tų partinukų būdas – „pliurpti iš esmės be esmės“.

Č.Kenstavičius rūpėjo kiti dalykai – jis ne kartą teiravosi, ar D.R. Daugintienė kreipėsi į „Dubysos“ sodų bendrijos valdybą dėl patiriamo varinėjimo bei kitų problemų.

„Apie valdybas nepasakokite. Pati esu vienos organizacijos valdybos narė. Ten – klanai“, – labai aiškiai situaciją pakomentavo Tarybos bei Etikos komisijos narė Aldona Radčenko.

Č.Kenstavičius bent keletą kartų pasidomėjo, kam D.R.Daugintienė reiškia pretenzijas – sodų bendrijos pirmininkei Onai Babonienei ar politikei Onai Babonienei?

Atrodytų, keistas klausimas – juk prašyme apsvarstyti tarybos narės elgesį Etikos komisijoje juodu ant balto rašoma apie nederamą jos elgesį, išreiškiamas tiesus pageidavimas: kad O.Babonienė „žmonių nežemintų ir nesiuntinėtų pas Grybauskaitę, o laikytųsi įstatymų“.

„Visur reikia elgtis padoriai. Mes tarnaujame žmonėms. Čia kalbama apie rinkėjo ir politiko santykius“, – replikavo komisijos narė A.Radčenko.

Debatai ilgtai lauktame Etikos komisijos posėdyje užsitęsė. Č.Kenstavičius vis teiravosi pareiškėjos, ko pareiškėja norinti, gal ketina taikytis su O.Baboniene?

„Tai kad aš ant jos nepykstu. Tik tegul laikosi įstatymų ir su žmonėmis žmoniškai elgiasi“, – atviravo Dalia Renė Daugintienė.

Galiausiai jai pritarė ir Etikos komisijos vadovas: „Su žmonėmis reikia elgtis normaliai, atsakyti raštu…“

Svarstymui pasibaigus ne komisijos nariai buvo išprašyti už durų. Šių eilučių autorė ir D.R. Daugintienė iš salės išėjo, o politikė O.Babonienė ir čia naudojosi privilegija – ilgėliau pabendravo su Etikos komisijos nariais „privačiai“…

Ar politikų veidmainystės irgi galėtų „užlūžti“?

Keistos tradicijos susiformavo Lietuvoje: kuo toliau nuo didmiesčių, tuo mažiau pagarbos rinkėjams ar visuomenės informavimo barų atstovams. Politikai visai sušernėjo – net rinkiminiais metais neatsakinėja į raštus. Kuomet politinės kultūros stinga – riteriškumo nelieka nė ženklo, o krivulių apdovanojimai tampa elementariomis lazdomis rinkėjams užčiaupti.

Etikos komisijoje svarstymams pasibaigus, pasiteiravau tarybos narės Onos Babonienės, kodėl jis neatsakė į mano elektroninius paklausimus. Gal jau metas ir savivaldos tarnautojams ar politikams elgtis taip, kaip, tarkime, daro valstybinės institucijos: taupo laiką bei pinigus ir bendrauja internetu.

„O kokiu adresu man rašėte“, – pasiteiravo politikė. Atsakiau, kad tuo, kuris paskelbtas Raseinių savivaldybės tinklapyje. „Tai aš buvau išvykusi į užsienį, tik šiąnakt grįžau…“ – pasiteisino O.Babonienė.

Kai paaiškinau, kad pirmąjį elektroninį paklausimą jai parašiau 2016 m. kovo 31 d., o negavusi jokios žinios, išspausdinau jį ir laikraštyje „Mūsų Raseiniams“ bei portale Tiesos.lt – mat norėjau išklausyti ir politikės nuomonės apie D.R.Daugintienės prašyme išguldytas problemas – išgirdau pribloškiantį atsakymą, nuvilsiantį bent minimaliai kompiuterizuotą žmogų:

– Mano kompiuteris buvo sulūžęs… – it nestropi mokinukė pasiteisino švietimo sistemos darbuotoja Ona Babonienė.

Ir mes turėtume patikėti, kad „tai“ pateisinama priežastis, kodėl ji, girdi, negalėjusi perskaityti paklausimo viešajam asmeniui?!.

Bet net ir nestropus mokinukas žino: vienam kompiuteriui „sulūžus“, elektroninius laiškus perskaityti įmanoma ir kitu įrenginiu, ir kitame pasaulio krašte. Ir parašyti savo komentarą, kad informacija nebūtų vienašališka.

Aprašomajame Etikos komisijos posėdyje paaiškėjo dar viena detalė, kuri jau įvardintina neetišku poelgiu bei Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimu: Ona Babonienė, pildydama Privačių interesų deklaraciją, „pamiršo“ prisipažinti, kad yra „Dubysos“ sodų bendrijos pirmininkė bei Raseinių rajono savivaldybės Švietimo centro darbuotoja.

Kuriozinė situacija: Raseinių tarybos etikos komisiją pačią derėtų svarstyti… etikos komisijoje

Sodininkės Dalios Renės Daugintienės prašymas apsvarstyti politikę Oną Babonienę Etikos komisijoje apnuogino keistą šios komisijos neveiklumą bei savo pačios nuostatų nesilaikymą.

Pirmąją keistenybę jau minėjau – tai tarybos nario Č.Kenstavičiaus „užsibuvimo“ komisijos pirmininko poste teisėtumas. Nuostatų septintasis punktas teigia: „komisijos darbui vadovauja Savivaldybės tarybos patvirtintas Komisijos pirmininkas, kurio kandidatūrą teikia meras Tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu.“

Vadinasi, tapus daugumos atstovu, derėjo atsistatydinti pačiam, kad visiems būtų aiški Č.Kenstavičiaus pozicija, o merui būtų suteikta labai etiška proga pasiūlyti kitą pirmininko kandidatą.

11-tas nuostatų punktas įpareigoja: „Komisija, atlikdama savo funkcijas, rengia posėdžius ir pasitarimus. Posėdis yra pagrindinė Komisijos darbo forma. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja Komisijos narių dauguma. Komisija priima Valstybės politikų elgesio kodekse ir šiuose nuostatuose numatytus sprendimus, taip pat neprivalomojo pobūdžio nutarimus organizaciniais ar kitais klausimais. Etikos komisija, veikdama pagal šių nuostatų 22.2 ir 22.6 papunkčius, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.“

Man nelieka nieko kito, tik pasitikėti Raseinių rajono savivaldybės tinklapyje paskelbta informacija, kad paskutinysis Etikos komisijos posėdis, kaip teigia posėdžių protokolų viešinimo istorija, vyko … 2012 m. balandžio 11 dieną.

Ką tai reiškia? 8-ojo šaukimo Raseinių rajono Taryba dirba daugiau nei metus, viešojoje erdvėje gausu informacijos apie nederamą šios kadencijos politikų elgesį, tačiau tik šiemet aktyviai pilietei Daliai Renei Daugintienei pavyko prisibelsti į Etikos komisijos duris? O gal, kaip įprasta Raseiniuose, ir ši komisija dirba „pogrindyje“, t.y. jos posėdžių, pasitarimų protokolai savivaldybės tinklapyje neskelbiami?

Sąmoningai neminiu konkrečių faktų, pagal kuriuos buvo privalu inicijuoti Etikos komisijos „susibėgimus“ – tai ne mano funkcijos. Tą privalėjo daryti šios komisijos pirmininkas. Tačiau, matyt, Česlovas Kenstavičius tebesvarsto, kas jis – Raseinių rajono tarybos mažumos ar naujosios, pernai metais susiformavusios kalėdinės daugumos atstovas.

Ilgokai ieškojau nuorodos, kad Etikos komisija pateikė Raseinių tarybai savo 2015 metų veiklos ataskaitą, tačiau tokios informacijos neradau. Gal tai dar vienas nuostatų pažeidimas? 13.5. punktas skelbia: „kiekvienais metais už Komisijos veiklą atsiskaito Tarybai“.

…Bebaigiant rašyti šį straipsnį nutiko gana keistas dalykas. Matyt, toks Raseinių rajono Tarybos etikos komisijos „etiškumas“ užkrėtė „virusu“ ir mano kompiuterį – jis ėmė ir užlūžo…. Išeitį, tegul ir laikiną, radau be didesnio vargo – sėdau prie kito.

Man tai pasirodė geras ženklas – tikėtina, kad artėjančiuose Seimo rinkimuose „užlūš“ ir rinkėjų pasitikėjimas valdžios ilgasėdžiais.

Antroji nuomonė ir Etikos komisijos verdiktas

Po to, kai buvo paruošta ši publikacija, gavau Tarybos narės, švietimo sistemos darbuotojos Onos Babonienės laišką, kurį, paisydama žurnalisto etikos, privalau paviešinti, kad skaitytojai sužinotų ir kito aprašomosios situacijos veikėjo poziciją.

Kalbininkus ir kitus jautrių nervų skaitytojus įspėjame, kad etikos mokytojos metodininkės ir vadybos ekspertės kvalifikaciją turinčios O. Babonienės laiško kalba netaisyta.

Labai atsiprašau, kad neatsakiau iš karo, nes buvo ,supykes’’ kompiuteris, vėliau aš atostogavau ir buvau išvykusi, tai susikaupė daug laiškų, į kuriuos atsakinėju. Kadangi turiu sveikatos problemų ir darbas prie kompiuterio, kalbėjimas telefonu ir net televizoriaus stebėjimas-kartu sudėjus man yra ribojamas, tai kiek įmanoma stengiuosi susitikti ir kalbėtis žodžiu. AIšku,atsakau ir raštu.

D.Daugintienė laiškq rašė pernai, kelis kartus apie tai su ja kalbėjau žodžiu, atsakiau viešai pernai susirinkimo metu. VIsuotino susirinkimo metu priėmėme , kad nario mokestį surinks takų vyresnieji. JIe susrinkime buvo patvirtinti. Žiniaraštyje nurodyta sodininko sklypelio arai, tikslininio ir nario mokesčio suma. Kiekvienas žino kiek mokėti, o sumokėjęs pasirašo. Netiesa, kad odininkas nežino kiek ir už ką moka. Kiekvieno tako surinkti pinigai kartu su buhaltere įnešami į banką. Visi smėlio, žvyro, trasų remonto darbai ir apmokėjimai už juos vyksta VAldybai nutarus. AŠ viena nieko nesprendžiu .

Dėl to, D.Daugintienė pernai skundė. Policijai nešiau protokolus, kur tyrėja viską akivaizdžiai matė. Nunešiau ir dar ankstesnių metų protokolą, kur yra D.Daugintienės sumokėta suma, o parašyta, kad tikslinis ir nario mokestis, padėtas jos parašas. Tai nejaugi ji nežino kam ir už ką mokėjo.. Policiją tyrimą nutraukė, nes nerado pažeidimų.

Kaip girdėjote, ji Geodezinius planus nori pasidaryti jau keli metai. Tai buvo kliaūtys su kaimynais, žemėtvarkininkais. Kai vsų parašai surinkti, tada reikia sodininkų bendrijos pirmininko parašo. Ir Daliai, ir žemėtvarkininkams pasakiau, kad yra sodininkų nutarimas, nesumokėjusiems mokesčių sodininkams nepasirašyti pardavimo, dovanojimo ir detaliųjų planų paruošimo dokumentų. Tą pačią dieną ji buvo informuota. Laukėme kol sumokės. Laiko neužtęsiau, nes pasitikslinau skyriuje pas specialistus, kiek galime pagal įstatymą laukti. Kaip supratau, jau daug metų ji ruošė dokumentus, kol atėjo iki mano parašo. Pyksta ant žemėtvarkininkų, tą girdėjote ir pati. S tengiuosi visiems, girdėjote ir Daliai, pasakyti tiesiai ir aiškiai. Dalia juk teigė, kad pretenzijų neturi.

Prašyme ir žodžiu teigė, kad kalbėjau su ja ilgai. Kalbėjau ir kalbėsiu, sprendžiu ir padedu kiekvienam ir kiek galiu. Bet tapo akivaizdu, kad per daug turiu užsiėmimų. Reikia koreguoti, nes nelieka laiko sau…

Jums mieloji, linkiu sėkmės sklaidos darbe. Tikiuosi, kad ir toliau spaudoje bus daugiau gėrio, kas žavi, skatina ir kelia.

Pagarbiai Ona Babonienė

Aktyvios politikės ir pilietiškos rinkėjos istoriją vainikuoja Savivaldybės tarybos Etikos komisijos verdiktas. Česlovas Kenstavičius maloniai pranešė, kad pagal komisijos nuostatų 37.3 p. Onai Babonienei patariama „suderinti savo elgesį ar veiklą su Valstybės politikų elgesio kodekse ar Savivaldybės veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais valstybės politiko elgesio principais ar reikalavimais“.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
8 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
8
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top