Irena Vasinauskaitė. Tuščias opozicijos populizmas, arba Keistesnio, švelniai tariant, kreipimosi dar nesu skaičiusi…

Neeiliniame Šiaulių Tarybos posėdyje pagaliau nutrauktas Menų inkubatoriaus projektas. Jis buvo, yra ir dar ilgai bus miestui labai nuostolingas, meno ir kultūros žmonėms nereikalingas, tačiau net dvi Tarybos kadencijas tvirtą politikų „stogą“ turėjęs objektas. Dabar 400 000 eurų ES paramą grąžins ne projekto stūmikai ar iš jo pasipelnę politikai ir verslo rykliai, o Šiaulių biudžetas, t.y. visi miestelėnai solidariai.

Pasikartosiu ir dar ne sykį kartosiu: kada pagaliau rinkėjai pradės skaičiuoti savo pinigus, įvairiausių mokesčių pavidalu surenkamus į bendrą miesto kasą?

Jei kartą ryžtųsi tam, suprastų ir tai, kodėl rinkiminiuose biuleteniuose daugiau NIEKADA nebegalima dėti „kryžiuko“ ties Justino Sartausko (socialdemokratas), Denio Michalenko (Valerij Simulik rinkimų komitetas „Už Šiaulius“), Alfredo Lankausko (Tvarka ir teisingumas) organizacijomis ar bent šių asmenų pavardėmis. Priešingu atveju – didins mokesčių naštą patys sau ir savo vaikams: tokių politikų proteguoti verslo projektai tik tuština Šiaulių biudžetą, klampina į skolas. Dvi kadencijas šie asmenys buvo (arba – turėjo „sąlyčio“ taškų) miestą valdžiusios koalicijos grandai. Dabar, nepakviesti į valdančiąją daugumą, visaip trukdo nepartiniam, tiesiogiai išrinktam merui Artūrui Visockui bei jo komandai dirbti.

Ką siūlau rinkėjams, labai viltingai pageidavusiems merus rinkti tiesiogiai? Stebėti ir domėtis, kas vyksta, arba bent jau analizuoti įvairiapusę informaciją viešojoje erdvėje. Pasitikėti vienu kokiu nors laikraščiu, portalu, radijo ar TV laidomis neverta, nes bet kuris pelno siekiantis informacijos šaltinis turi savo savininką, kuris irgi ką nors remia ir pats laukia rėmėjų.

Tai pasaka be galo be krašto, tačiau pabandykime – jau nebeturime ką prarasti. Paanalizuokime bent vieną vienutėlį, dar „šiltą“ pavyzdį, apie kurį vis dar dūzgia žiniasklaidos bitutės žurnalistai. Tai – tas pats skandalingasis Menų inkubatoriaus projektas.

Vadinamoji Šiaulių Tarybos opozicija rodė ožius mažne visuose pirmuosiuose šios kadencijos posėdžiuose leisdama sau nedalyvauti svarbiuose balsavimuose: tiesiog sėdėjo ir šaipėsi arba sakė kalbas „informuodami“ žurnalistus, kad naujoji valdžia nemoka dirbti, o meras tiesiog žlugdo miestą… Šiaulių meras ir jo komanda neturėjo nė šimto dienų pereinamojo laikotarpio. Kulminacija pasiekta Tarybos posėdyje, kai buvo sužlugdytas balsavimas dėl menų inkubatoriaus projekto uždarymo: vienuolika Tarybos narių tiesiog ištraukė iš įrangos balsavimo korteles ir „suvaidino“, kad jų nėra posėdyje taip panaikindami kvorumą. Jei tai būtų vykę kokioje nors ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, sakyčiau: darželinukai žaidžia politikus. Tačiau opozicija pasivadinę Šiaulių politikai, užuot pateikę alternatyvų Tarybos sprendimo projektą, tik pliurpė, dalijo žiniasklaidai interviu, o… po savaitės vykusiame dar viename neeiliniame posėdyje jau balsavo už Menų inkubatoriaus projekto uždarymą, nes ir patys supranta – kitos išeities tiesiog nėra.

Toks Šiaulių Tarybos politikų žaidimas paskatino mane pasklaidyti įstatymus ir detaliai pasiaiškinti, kaip apibrėžiama, kas yra opozicija, kokios jos funkcijos, kaip reglamentuojama jos veikla ir t.t., ir pan. Šį kartą analizuosime municipalinės opozicijos situaciją.

Savivaldybės Tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymas (bei kiti LR įstatymai) ir labai konkretus reglamentas, paaiškinantis, KAS yra KAS ir KAS ką DARO. Visi mūsų valstybės norminiai aktai įpareigoja dirbti Tautai ir Tėvynei. Necituosiu sausų įstatymų straipsnių, įpareigojančių VISUS išrinktus politikus dirbti, teikti sprendimų projektus, neskirstant, kas iš jų yra valdančiojoje koalicijoje, o kas – opozicijoje.

Apie pastarojoje rinkėjų valia atsidūrusius politikus iš viso labai mažai informacijos. LR Vietos savivaldos įstatymo Pirmojo skirsnio 3-ajame straipsnyje, kuris aiškina sąvokas, sakoma, kad „Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) – savivaldybės tarybos nariai arba savivaldybės tarybos narių grupė (grupės) ir (ar) frakcija (frakcijos), viename iš savivaldybės tarybos posėdžių viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusi (deklaravusios), kad nedalyvauja sudarant arba sudarytoje (sudarytose) savivaldybės vykdomojoje institucijoje (vykdomosiose institucijose), ir nedelegavusi (nedelegavusios) į ją (jas) arba mero, arba mero pavaduotojo pareigas savo atstovų“. Ir viskas.

Šiaulių savivaldybės tarybos veiklos reglamente smulkiai paaiškinta, ką veikia meras, komitetai, frakcijos ir kt. Žodžiu, ką privalo daryti išrinkti politikai, kad rinkėjams duoti pažadai būtų vykdomi. Tačiau apie jokias opozicija pasivadinusių politikų priedermes NĖ ŽODŽIO.

Prieš penkiolika metų, kai buvau vienintelį kartą išrinkta Šiaulių Tarybos nare, pasikonsultavusi su Šiaulių universiteto politologais, bandžiau reglamentuoti opozicija įsivardijusių politikų dalyvavimą miesto valdyme. Pagal išvardytus Konstitucijos ir įstatymų straipsnius visi politikai vienodai lygūs teikti sprendimų projektus, jų alternatyvas, žodžiu, dirbti žmonių labui. Nesvarbu, ar jie dauguma, ar mažuma, pozicija ar opozicija.

Mano teikiamas sprendimo projektas dėl opozicijos veiklos reglamentavimo buvo atmestas ir vėlesnėse kadencijose jau niekas nebedrįso bent pabandyti priminti politikams, kad žmonės juos renka dirbti, o ne tuščiai pliurpti.

Gal dabar tiesiogiai išrinkto mero ir jo komandos žmonės imsis, tobulindami reglamentą, aprašyti ir tai, ką Taryboje veikia ir mažuma, t.y. opozicija?

Kas tas paskutinis lašas, paskatinęs mane ir vėl įnikti į savivaldos norminių aktų bazę? Ogi trijų Šiaulių Tarybos opozicinių frakcijų lyderių kreipimasis į merą bei Tarybos narius, jau ištransliuotas ir žiniasklaidai [pridedama].

Švelniai tariant, kvailesnio rašto nesu skaičiusi. Įspūdis toks, kad bandoma įrodyti, jog neva mero Artūro Visocko viešai žiniasklaidoje reiškiama nuomonė apie vadinamosios opozicijos neveiklumą bei trukdymą dirbti vadintina… viešaisiais ryšiais, o Justino Sartausko, Denio Michalenko ir Alfredo Lankausko „beletristika“ iš Tarybos posėdžio tribūnos jau nebe viešieji ryšiai, o… didis darbas. Ir niekas nedrįsta klausti, ar šis politikos ilgasėdžių kreipimasis sumažins mokesčius, reanimuos oro uostą, ar suras investuotuojų savo pačių nuostolingoms investicijoms kompensuoti?..

„Opozicija neatsisako palaikyti ir valdančiosios daugumos teikiamų sprendimų projektų“, – teigiama minėtame kreipimesi. Taip, ji neteikia alternatyvių sprendimų, nekritikuoja posėdžiui teikiamų, ji tiesiog išsineša kvorumą, kad neatidėliotini sprendimai būtų sužlugdyti.

Ir neturėk tu man net tiek sąžinės – žlugdo Tarybos darbą, destabilizuoja politinę situaciją mieste ir dar aiškina, kad už tai esą atsakingas meras Artūras Visockas.

Dokumentą, matyt, taip skubėta sukurpti, kad nė nepaaiškinta, kaip ir į kokią istoriją meras „mėgina įpainioti Seimo narius“. Matyt, socialdemokratas Justinas Sartauskas ir pats gerai žino, į kokias istorijas yra įsipainioję jo partijos kolegos LR Seimo nariai Edvardas Žakaris bei Arvydas Mockus ar buvęs bendrapartietis Valerij Simulik.

Tarybos posėdžio pabaigoje perskaitytas opozicijos Kreipimasis baigiamas itin „efektingai“. Justinas Sartauskas, buvęs miesto meras, tiek „priviręs nuostolingos košės“ Šiauliams, pompastiškai mestelėjo: „Gerbiamas mere, Tarybos nariai nėra marionetės, jie yra savarankiški, išrinkti Šiaulių miesto gyventojų, todėl jie patys priima sprendimus“.

Taip, miesto gyventojai tokį „sprendimą priėmė“: Justinas Sartauskas tiesioginiuose mero rinkimuose nepateko net į antrąjį turą.

Užuot vargęs rašydamas tokį pompastišką kreipimąsi, būtų nors kokią Tarybos sprendimo alternatyvą pasiūlęs – pasekęs dabartinio mero pavyzdžiu praėjusioje kadencijoje: Artūras Visockas, faktiškai vienas pats būdamas opozicijoje prieš visą miestą nuvariusią praėjusios kadencijos Tarybą, sugebėdavo pateikti alternatyvius projektus. O kuo užsiima dabartinė opozicija?

Jau seniai metas baigti tuščius pasimėtymus pareiškimais ir pradėti vieningai dirbti. Rinkėjai ne kvaili – tikrai supranta, kas šiuo metu trukdo Tarybos darbą ir destabilizuoja politinę situaciją mieste.

Baigdama norėčiau pasiūlyti – savo kreipimosi teiginį „Tarybos nariai nėra marionetės, jie yra savarankiški, išrinkti miesto gyventojų…“ čia ir dabar iliustruoti praktiškai: neleisti atstatydinti mero pavaduotojo socialdemokrato Domo Griškevičiaus – „bendradarbiauti Šiaulių labui“ galima tik atmetus dvigubus standartus, pliką populizmą bei veidmainystę.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
24 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
tiesiai

Tikėti žiniasklaidos propaganda yra naivu. Žiniasklaida jau seniai nupirkta. Jos savininkai pragyvena tik iš savo „rėmėjų”, kurių pavardes bruka visuomenei skelbdami jų „kylančius” reitingus ir nepraleisdami kritikos.

Dar

Dar ir beraščiai. Atrodo, kad kreipimosi tekstas prie posėdžio durų sulipdytas.

Žiurėk tu man

Kaip seime taip ir savivaldybėje manekenai dirba.

vida

Ar yra laidos, pokalbis su meru, visai Lietuvai matant , ir meras neturi tyleti , jis turi isvardinti visus teigiamus ir neigiamus ir nulinius punktus. Laidos neturi buti tokio lygio , kai zmogus, ar politikas nori pasakyti kazka svarbaus ir jis yra uzsnekamas, arba akimirksniu zodis atiduodamas kitam kalbetojui.

Irena Vasinauskaitė

Gerbiama Vida, kai meras informuoja rinkėjus apie tai, kas savivaldybėje vyksta, iš karto yra kaltinamas ,,viešųjų ryšių,, akcijomis. Vieną pvz. Jau pateikiau. Tiesiog vadinamoji opozicija neatlyžta dėl pralaimėjimo ir keršyja laimėjusiam. O derėtų visiems lenktyniauti, kas daugisu gerų darbų padarys, kad žinotume už ką kituose rinkimuose balsuoti. Tiesiog nėra Lietuvoje tokios tradicijos – teikti sprendimo projektų alternatyvas.

kas ten vyksta

Senokai išvažiavau iš Šiaulių, tai nesuprantu, kokius cirkininkus jie ten išsirinko. Nei Vilniuje, nei Klaipėdoje, nei, pagaliau, Kaune niekas taip iš rinkėjų nesityčioja. Anksčiau pykdavau, kai kas pasakydavo, kad Šisuliai – socialdemokratinių tradicijų miestas. Dabar manau, kad tai yra tiesa.

Simulkis

Visiškai nepriimame p. Irenos priekaišto dėl lenktyniavimo stokos.
Mes nieko kito daugiau ir nedarome visus 25 metus.
Mes lenktyniaujame- kas daugiausiai prisivogs.

Naujiena

Simulkis ? Girdėjau Šmuliku vadinant, kai Šiauliuose verslininkas tarpininko bizniui pradèti ieškojo.

šiaulietis

jei tarybos posėdžius stebėtų bent dvigubai daugiau žmonių, nei dabartiniai visuomenininkai
jei būtų dvigubai daugiau žurnalistų, demaskuojančių mafijinius ryšius (Žakario padėjėjos Račienės atvejas,
tai ir gyventume kitaip

Tikrai

Gaila, kad Šiauliai neišsirenka nei normalių seimo narių, nei tarybos narių, kurie dirbtų miestiečių labui…

Šiaulių merui

Išleisk dekretą,kad visa buhalterinė apskaita už praėjusią kadencija būtų privalomai įkelta į internetą šiauliečių auditui.

Tfiū

Net rašto nemoka deramai suformuluoti eksmerai.

Tikrai

Skubų darbą velnias renka ARBA rinkėjai juokiasi.

tarkim

meras turi sakyti , galejom priimti toki ar toki ir toki projekta uz tiek ir tiek , kuris butu tikrai naudingas tam miestui , bet negalejome priimti , del to, kad tie ir tie sutrugde ar panasiai. Zmones gave pareigas turi dirbti tam miestui visi kurie yra isrinkti

gal

del viesumo ,o ir skaidrumo butu galima filmuoti posedzius patalpinant juos savivaldybes ar to paties laikrascio internetinej svetainej.

Irena Vasinauskaitė

Visi posėdžiai filmuojami, vyksta jų tiesioginės transliacijos. Trijų dienų laikotarpyje internetiniame puslapyje atsiranda gana išsamus posėdžio protokolas bei vardinio balsavimo ar nebalsavimo rezultatai. Tačiau darbo ieškančiam ar sunkiai dirbančiam žmogui paprasčiau išgirsti žinių laidose ar laikraščiuose (portaluose) perskaityti jau „sukramtytą” informacija. Rezultatas ? Į smegenis gula ne informacija, o vadinamasis ,,viešųjų ryšių,, produktas.

stasys

Aš svetimas žmogus Šiaulių problemose , bet stabdyti projektą kai jo baigtumas viršija 50 proc. nuostolinga bet kokia forma vertinant. Galima suprasti m. Visocko interesą subalansuoti miesto išlaidų-pajamų balansą …atsisakant kai kurių socialinių-kultūrinių programų . Bet tada reiktų žinoti kokiam laikotarpiui visa tai nukeliama . Peržiurėjau informacija viešai publikuota apie Šiaulių menų inkubatorių ..ir man tikrai nepasirodė . ..kad tas projektas miestui kaip šuniui penkta koja , gera vieta, o tikslingas ilgalaikis verslo planas gali Šiauliams duoti papildomos naudos ir kultūros prasme ..o tai kad toks projektas vertinamas iš trumpalaikių išlaidų perspektyvų,.. rodo kad nėra iki galo nubrėžtos ilgalaikės. O jei tokios ir yra tai kelia daug klausimų, tai nenuoseklaus miesto plėtros požymis . Kas dar labai krenta į akis… Skaityti daugiau »

Irena Vasinauskaitė

Na, gerbiamas Stasy, iki 50 proc projekto baigtumo Šiaulių menų inkubatoriui dar toli. Daugiau kaip du metus tąsytas projektas pasmerktas visapusiškai: darbai pabrango, į jokias sąmatas nebesutilpti, pirmasis rangovas buvo toks nepajėgus atlikti darbus, kad irgi prisidėjo prie to inkubatoriaus „laidotuvių”, nes ES tikslinės lėšos skirtos, kad konkretus objektas pradėtų veikti laiku.O iki šių metų rugsėjo tik netikėtai apsireiškęs pats Viešpats gal ir užbaigtų objektą. Situacija dabar tokia, kad NĖRA rangovo, kuris imtųsi baigti darbus, arba tų darbų kaina jau panašėja į dar vieno Akropolio [arba bent jo priestato] statybą. Į trečią politikų kadenciją įžengė to projekto vykdymas. Kodėl taip užsitęsė ? Reikėjo objektui „palankią” aplinką suformuoti : 1]vienos kadencijos meras sutarė su bičiuliu, kad labai pigiai „Elnio” fabriko griuvėsius… Skaityti daugiau »

Irena Vasinauskaitė

Atsiprašau, ne du metus, o DVIEJŲ TARYBŲ kadencijas…

stasys

Paminklosaugininkai darbai visada iš brangina darbu sąmatas kof. 1-1.8 todėl toks sprendimas retai kada pasiteisina. Jus kaip ir atsakėte į klausimą ką su juo daryti . Tik aš tame matau neišmanimą ir kompetencijos stoka. Gerai jei šiandieninis meras ras jėgų to projekto visiškai neužšaldyti ..Juk projekto sėkmė dažniau slypi ne naujuose pastatuose o pačioje idėjoje ..kaip pritraukti visuomene į tuos centrus .Tiesa pasakius aš labai silpnai įsivaizduoju kaip tokiu inkubatorių veiklos principus galima butų pagrįsti be tiesioginio verslo įsikišimo. .Nors menas ir abstrakti išraiškos forma,. bet jai kaip ir visam kam taikomi žemiški veiklos paritetai. Dėkui už mintis .

Irena VasinauskaitėBuvo

Dėkoju už pašnekesį. O mūsų Menų inkubatoriaus rėmas keliauja į aukcijoną. Įdomu, ar atsiras pirkėjas. Dar įdomiau, – ar ryšis kas įkurti pastate ką nors panašaus į pradinį užmanymą…

šiaulietis

Vasinauskaitė Stssiui viską išsamiai išdėstė.
Nors esu specialistas, bet ir ne specialistas plika akim mato avarinės būklės griuvėsius, kurių liežuvis neapsiverstų pavadinti ,,50 proc. projekto baigimo”.
Realiai šiandien ir turime tuos griuvėsius, dviejų kadencijų darbo vaisių, iššvaistytas didžiules lėšas, kurių nuostoliai bus nuleisti mums padengti solidariai, gerbiami miestiečiai.

Vasinauskaitės judėjimas paskutiniuose

miesto rinkimuose irgi patyrė FIASKO.
Šiauliečiai, nuspyrę sasaldemokratinį merą nuo lovio,vėl daugiausia rinko į tarybą
buvusiuosius neokomunistus.
Vis dar MYLI uspaxistus ,paxistus-tai ko dar gali tikėtis-tik DESTRUKCIJOS ir nuskriausto
vaiko aikštijimosi.
Darbininkai ir liks darbininkais-kieno gražesni dantys,miklesnis liežuvis,dailesnė vizija
/svajonė/,tas tinkamesnis vesti į razvitoj sasalizm t. y.už horizonto.

Irena Vasinauskaitė

Esu aktyvus, visuomeniniais procesais besidomintis žmogus. Nuo 2003 metų nedalyvavau savivaldos rinkimuose ir už kiekvieną kritinę publikaciją ar viešai pareikštą nuomonę sulaukdavau pastabų: kalbi kalbi, o pati neini į valdžią. Šiemet, susibūrę bendraminčiai, pasiūlėme savo paslaugas rinkėjams ir mūsų nepasirinko. Taigi, daugiau aukščiau paminėtų pastabų nebesulaukiu. Buvau ir esu tos nuomonės, kad ne man reikia galių mandato kokioje nors valdžioje. Čia rinkėjams aš ten labai praversčiau. ☺

24
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top