Iš arti. Kaip parlamentaras, teisinęs Krymo referendumą, buvo patvirtintas Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininku

Nors Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas, „tvarkietis“ Remigijus Žemaitaitis, pernai Seimui svarstant rezoliucijos projektą dėl padėties Ukrainoje išreiškė su Lietuvos ir jos partnerių ES ir NATO nuomone nesutampančią poziciją dėl Krymo aneksijos ir okupacijos, gruodžio 8 dieną, antradienį, Seimo daugumos balsais jis buvo paskirtas Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje vadovu.

R. Žemaitaičio kandidatūrai pritarė 79 Seimo nariai, prieš pasisakė 8, o susilaikė 27 politikai (individulaiau balsavimo rezultatų ieškokite ČIA).

R.Žemaitaitis Seimo delegacijos NATO PA vadovu paskirtas vietoj pasitraukusio liberalo Andriaus Mazuronio, kuris iš šių pareigų atsistatydino lapkričio pradžioje, kai Seimo valdyba neišleido jo į Briuselį dalyvauti NATO-Ukrainos komisijos posėdyje.

Primename, kaip Seimas svarstė R. Žemaitaičio kandidatūrą gruodžio 3 ir 8 dienomis.

* * *

Gruodžio 3 d.
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XII-104 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIP-3849 (pateikimas)

Dabar kviečiu gerbiamąją Seimo Pirmininkę pateikti rezervinį pirmą klausimą.

L. GRAUŽINIENĖ. Gerbiamieji kolegos, aš pasistengsiu labai greitai. Aš tik vykdau frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ valią, kaip ir priklauso padaryti, jie keičia gerbiamąjį V. Kamblevičių į R. Žemaitaitį. Kadangi pagal frakcijų pasiskirstymą frakcijai „Tvarka ir teisingumas“ priklauso NATO Parlamentinė Asamblėja, tai R. Žemaitaitis yra pagrindiniu nariu, o A. Mazuronis tampa papildomu, pavaduojančiu nariu.

PIRMININKĖ. Jūsų nori paklausti A. Ažubalis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Apie, posėdžio pirmininke. Pone Seimo Pirmininke, ar jūs, siūlydami poną R. Žemaitaitį į NATO Parlamentinės Asamblėjos delegacijos narius ir vadovus, aš noriu paklausti, suprantate, kad ši organizacija yra valstybės saugumo klausimų pagrindinė tribūna Europoje?

Žinant, ką kalbėjo ponas R. Žemaitaitis apie pagrindinę šiuo metu Vakarų demokratijų ir Rusijos priešpriešą, turiu mintyje, kaip teisino vadinamąjį Krymo referendumą ir kaip kalbėjo, kad tai yra normalu, lygino net su kitais referendumais, man tiesiog sunkiai suvokiama, kaip žmogus, kuris iš principo atkartoja V. Putino poziciją, gali atstovauti Lietuvai, nepaisant to, kad čia yra demokratija, mes visi turime savo pažiūras, yra kairė, dešinė ir t. t., bet šiuo atveju Europoje nėra tokios priešpriešos, kurie bandytų žmonių, rimtų politikų, kurie bandytų pateisinti pono V. Putino veiksmus. Tai ar galima siūlyti?

L. GRAUŽINIENĖ. Ačiū. Tai yra frakcijos kvota, frakcija „Tvarka ir teisingumas“ parašė man raštą ir aš, kaip Seimo Pirmininkė, privalau pateikti Seimo nutarimą. Jūsų teisė apsispręsti. Jei jis bus patvirtintas nariu, jūs žinote, kad jis turės pereiti visas reikiamas procedūras, gauti visus leidimus, ir jeigu leidimų atitinkamų nebus, tai tada reikės išbraukti. Bet aš dabar neturiu jokios oficialios informacijos, kodėl aš neturėčiau teikti, ir neturiu statutinės galios neteikti ir nevykdyti frakcijos apsisprendimo. Čia visa atsakomybė tenka frakcijai „Tvarka ir teisingumas“, jie deleguoja žmogų.

PIRMININKĖ. Dėkoju, Pirmininke.

L. GRAUŽINIENĖ. Jis jaunas, gal dar pasitaisys, gal jau pasitaisė.

PIRMININKĖ. Ačiū, Pirmininke. Motyvai dėl viso vienas – už, vienas – prieš. V. Kamblevičius – už.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, pirmininke. Mielieji kolegos, mes labai nemėgstame žmonių, kurie turi savo nuomonę. Pavyzdžiui, R. Žemaitaitis – jaunas, šiuolaikinis politikas, jis kartais išreiškia savo nuomonę. Tai nereiškia, kad jis yra NATO priešas, bet mes esame įpratę, kad turime liaupsinti, turime gerbti. Reikia gerbti žmones, kurie turi savo nuomonę. Jis nėra mūsų priešas ir nėra NATO priešas, bet konservatoriai taip užsibrėžė, kad būtinai ne R. Žemaitaitis. Aš labai noriu jūsų paklausti, kas galėtų geriau reprezentuoti, jei ne R. Žemaitaitis? (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. V. A. Matulevičius – prieš.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Gerbiamieji kolegos, labai gaila, kad salėje nėra Remigijaus, ir taip išeina, kad mes kalbame tarsi už akių. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra nuomonė ir yra žmogaus pozicija. Aš gerbiu bet kurio žmogaus nuomonę, bet Remigijaus pozicija, ką jis pasakė apie Krymą, mane labai sutrikdė. Jeigu dabar nuo Lietuvos atplėš gabalą kur nors paskelbus referendumą, tai ką – sakysime, kad čia irgi demokratija? Aš vis dėlto siūlau nekeisti, nepritarti šiam siūlymui. Palikime V. Kamblevičių, jis žmogus pražilęs, orus ir tikrai nepadarys gėdos Lietuvai ir turbūt mūsų nacionaliniams interesams. Ačiū.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Dėl vedimo tvarkos.

PIRMININKĖ. Prašom. A. Ažubalis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Gerbiamoji posėdžio pirmininke, frakcijos vardu prašyčiau padaryti pateikimo pertrauką, nes iš principo Seimo Užsienio reikalų komitetas yra atsakingas ir kuruoja visas delegacijas, na, paskui Seimo valdyba, žinoma. Profesine prasme yra taip, todėl, sakyčiau, būtų svarbu, reikalinga ir naudinga, kad mes tiesiog pasikalbėtume arba čia, salėje, su ponu R. Žemaitaičiu, arba komiteto posėdyje. Tada visiems būtų lengviau apsispręsti.

PIRMININKĖ. Frakcijos vardu prašoma daryti pertrauką. Balsuojame. Kas už tai, kad būtų pertrauka po pateikimo? (Balsai salėje)

Balsavo 54 Seimo nariai: už – 26, prieš – 15, susilaikė 13. Pertrauka iki kito posėdžio.

Replika po balsavimo – M. Zasčiurinskas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Gerbiamieji kolegos, per laisvos Lietuvos istoriją mes visi didžiavomės, kad atsisakome cenzūros. Dabar tarp mūsų atsiranda teisuoliai, kurie prisiima cenzūros teisę, ir ką jie siūlo? Seimo narys, Tautos atstovas, davė priesaiką padėjęs ranką ant Konstitucijos, tačiau kai kam atrodo, kad jis yra nepatikimas. Kolegos, aš suprantu, kad cenzūra yra saldus žodis. Taip, norisi pasakyti, kad vieno vaikas ne toks, kito batų numeris ne toks, o tas, man atrodo, yra Lietuvos priešas. Klausykite, kolegos, vertybių saugotojai! Tai viena.

Antra. Statutas juk nenumato tokių kandidatūrų svarstyti komiteto posėdžiuose. (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. Replika – A. Anušauskas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Gerbiamasis Mečislovas sugeba viską suvelti taip, kad besiklausantis tikrai nesupras, apie ką kalbama. Kuo čia dėta cenzūra? Lietuva, kaip valstybė, turi savo užsienio politiką, ir jeigu žmogus savo kalbomis esminius dalykus, susijusius, sakysim, su Ukrainos suverenumu vertina neigiamai, tai jau cenzūros reikalas. Jis gali turėti savo pažiūras, bet mes žiūrėkime, ką deleguojame į tokias atsakingas pareigas. Nekalbėkime tų dalykų, apie kuriuos mes ir nešnekėjome. Čia ne cenzūros reikalas, čia, manau, yra mūsų užsienio politikos reikalas, o vienas iš jos įgyvendinimo instrumentų yra NATO Parlamentinė Asamblėja. Pavardės neminėjau.

PIRMININKĖ. R. J. Dagys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gerbiamasis Mečislovai, jūs šiek tiek susipainiojote. Mes dabar kalbame ne apie cenzūros įvedimą, mes kalbame apie mūsų atstovų delegavimą į kurią nors struktūrą. Žmonės mus rinko deleguodami čia, į Seimą, atstovauti jų nuomonei, Seimas turi teisę svarstyti, kas jų nuomonei atstovaus. Frakcija turi teisę siūlyti, bet mes galime su frakcija diskutuoti. Tai yra normali teisė, ir mes turbūt turėtume girdėti mūsų atstovų kalbas, tų, kurie atstovauja mūsų nuomonei, o ne tik save patį. Turbūt čia yra problema. Man atrodo, tai yra demokratinė procedūra ir taip, beje, elgiasi visi parlamentai.

PIRMININKĖ. Dar kartą M. Zasčiurinskas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Taip, pakartojo. Kolegos, kolega R. J. Dagys sušvelnino čia situaciją. Juk tai yra aiški cenzūra – jūs duodate vertinimą, kad Seimo narys negali turėti jokios savo nuomonės, o jeigu jis ją turi, ir ta nuomonė skiriasi nuo kelių čia sėdinčių žmonių nuomonės, tai jis jau negali būti vienos ar kitos institucijos… Pavyzdžiui, kai buvo tvirtinama, dabar Rasa išėjo, buvo tvirtinama ministre. Man ji irgi nepatinka, jos pažiūros, aš įvardinčiau, yra netgi antivalstybinės, bet aš to nesakau, aš tyliu ir ji sėkmingai ketverius metus buvo ministrė. Be to, jūs vertinate žmogų, tai kaip čia ne cenzūra? Prisiminkite tarybinius laikus, juk visi čia „sdelany v SSSR“. (Balsai salėje) Suprantate? Ir jūs dabar tą pačią metodiką, KGB metodiką, perkeliate į Lietuvos Respublikos parlamento salę. Į tai aš ir atkreipiu jūsų dėmesį. Necenzūruokite, gerbkite ir kitų žmonių nuomonę, o ne iš karto pamokslaukite. (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. R. R. Juknevičienė.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, NATO Parlamentinėje Asamblėjoje esu nuo 1999 metų. Lietuva joje yra nuo pat pradžių (tada dar buvo asocijuota narė). Lietuva nuo pat pradžių, parlamentas, niekada nėra turėjęs delegacijos vadovo, kuris keltų abejonių dėl tokių svarbių klausimų, kuris būtų kalbėjęs, kad Krymo aneksija nėra aneksija. Ką mes čia dabar darome? Mes siunčiame valdančiosios daugumos, nes valdančioji dauguma vadovauja visoms delegacijoms, atstovą į vieną svarbiausių parlamentinių delegacijų – į NATO Parlamentinę Asamblėją. Iki šiol aš maniau, kad valdančiosios daugumos pozicija NATO klausimais, agresijos prieš Ukrainą klausimais, Krymo aneksijos klausimais buvo visiškai aiški. Mes ją rėmėme, toks yra sutarimas parlamente, išskyrus porą trejetą žmonių, kurie yra pasisakę. Dabar būtent iš tų poros trejeto žmonių vienas yra siunčiamas delegacijos vadovu. Kalbėkime apie esmę. Ten žmonės protingi, jie žiūri, kas ateina. Yra Google, yra viskas, jie mato, koks žmogus ateina.

A. Ažubalis paprašė pertraukos, tai tegul tas žmogus ateina, tegul jis kalba iš tribūnos, tegul jis kalba komitete, kad mes žinotume, kad gal tada suklydo, gal jis elgsis kitaip, gal jis nesakys tokios baisios nuomonės, kurią pasakė čia. Kas bus, jeigu NATO Parlamentinėje Asamblėjoje iš Lietuvos atstovo lūpų pradės skambėti tokia pozicija? Čia labai svarbus klausimas, kurį mes svarstome, nesvarbu, kad vakaras. Tikrai kviečiu Užsienio reikalų komitetą nenusišalinti, įsijungti, pasikalbėti, o mes dar svarstymo metu galėtume išklausyti poną R. Žemaitaitį, ką jis iš tikrųjų mano. Praeitame posėdyje jis mane kaltino, kad aš dirbu Amerikos tarnyboms. Klausykite, šitas žmogus nuvažiavęs tokias nesąmones šnekės ir NATO Parlamentinėje Asamblėjoje? Ar jūs jaučiate, kad mes savo valstybės prestižą galime sugriauti?

PIRMININKĖ. V. Kamblevičius. Ir baigiame.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Mielieji kolegos, R. Juknevičienės žodžiai sukelia humorą. Mielieji kolegos, labai gerai suprantate, kad anksčiau NATO Asamblėjai vadovavo A. Mazuronis, bet viršininkė buvo Rasa. (Balsai salėje) Stop, stop! Aš viską gerai žinau. Žinodama R. Žemaitaičio kietą charakterį… jau nebebūsi stumdoma jo, tu tiesiog guli kaip M. Melnikaitė prieš kryžių ir atakuoji tą mūsų R. Žemaitaitį.

Mielieji kolegos, R. Žemaitaitis yra be galo jaunas, energingas, mąstantis ir, jeigu jis pasakė kokius nors įžeidžiančius žodžius, na, jaunimui yra leistinas dalykas kartais pasakyti. Miela Rasa, aš jaučiu, kad R. Žemaitaitis pastatys tave į vietą ir viskas bus gerai. (Juokas salėje)

PIRMININKĖ. Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų buvo padaryta pertrauka iki kito posėdžio. Turite laiko iki ketvirtadienio išsiaiškinti. Gerbiamoji Pirmininke, jūs negalite pristatyti rezervinio 2 klausimo, nes čia yra Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų tvirtinimas.

L. GRAUŽINIENĖ. Ačiū, gerbiamoji pirmininke. Tikrai daug aistrų sukėlė klausimas ir pertrauka galbūt bus išnaudota ir tam, kad frakcija „Tvarka ir teisingumas“ dar kartą pamąstytų ir pagalvotų. Aš manau, kad būtų džiugu ir sąžininga, jeigu jie pasiūlytų moterį. Jolita gali atstovauti, ir manau, kad būtų labai geras kompromisinis sprendimas ir visos aistros nurimtų. Aš kreipiuosi į frakciją. Gerbiamasis Remigijus eina Ekonomikos komiteto pirmininko pareigas. Žinant, kiek komitete yra darbo, ekonominių klausimų mes svarstome labai daug. Manau, kad Audito komiteto pirmininkė taip pat galėtų tinkamai atstovauti. Bet čia yra pasiūlymas frakcijai.

PIRMININKĖ. Ačiū, Pirmininke, už išmintingą pasiūlymą.

Gerbiamieji kolegos, visi darbotvarkės klausimai baigti. Seimo narių pareiškimų nėra. Siūlau registruotis.

Užsiregistravo 58 Seimo nariai. Gerbiamieji kolegos, 2015 m. gruodžio 1 d. vakarinį plenarinį posėdį baigėme. (Gongas)

lrs.lt

* * *

Gruodžio 8 d.
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XII-104 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIP-3849 (pateikimo tęsinys, svarstymas ir priėmimas)

Pirmiausia svarstome buvusį rezervinį 7 klausimą, dabar 1 klausimas – Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XII-104 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIP-3849. Pateikimo stadijoje liko tik balsavimas. Prašom balsuoti. Kas pritariate po pateikimo, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 109 Seimo nariai: už – 72, prieš – 9, susilaikė 28. Pritarta po pateikimo.

Svarstymo stadija. Diskusijoje nori dalyvauti du Seimo nariai. Pirmą kviečiu A. Ažubalį. Prašome.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Laba diena, kolegos. Kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad ponas R. Žemaitaitis gali dirbti komiteto pirmininku. Tačiau kalbėti apie valstybės užsienio politiką, apie saugumo klausimus, kalbėti tada, kai jo nuomonė iš principo sutapo su Kremliaus nuomone, o ne Lietuvos valstybės, visų partijų pasirašyto susitarimo dėl užsienio politikos nuomone, kai jo nuomonė nesutampa su mūsų partnerių NATO ir Europos Sąjungoje nuomone dėl Krymo aneksijos ir okupacijos, dėl Kremliaus agresijos Ukrainoje… Gerbiamieji, kaip atrodys Lietuvos delegacija ir kaip reikės ponui R. Žemaitaičiui kalbėti Lietuvos delegacijos vardu? Susidvejinant? Ar kalbėti tai, ką jis iki šiol kalbėjo?

Jeigu norite, kad Lietuva atrodytų dviprasmiškai šitoje nelengvoje tarptautinėje situacijoje ir būtų kalbama tai, kas tinka Rytams, bet kas neatitinka mūsų gyvybinių interesų, tada galite balsuoti už. Dar daugiau pasakysiu. Kai kas galės pasakyti: žinote, čia netyčia išsprūdo ir vieną kartą. Bet, ponai, buvo ir pataisa pono R. Žemaitaičio užregistruota, buvo diskusija. O šiais laikais, kai gūglas yra visagalis, tai žinote, labai lengva bus bet kuriam mūsų partneriui įvesti pono R. Žemaitaičio pavardę ir bus labai aišku, kas, kaip ir už ką. Todėl, ponai, jeigu mums svarbi valstybės užsienio politika, jos tęstinumas ir bendras sutarimas dėl pagrindinių užsienio politikos tikslų, tai aš tikrai kviečiu šiuo atveju susilaikyti ir nebalsuoti už pono R. Žemaitaičio kandidatūrą. Tikiu, kad frakcija „Tvarka ir teisingumas“ ganėtinai skaitlinga, kad gali rasti kitą žmogų, kitą asmenį, kuris taip pat deramai atstovaus Lietuvos Respublikai. Ačiū jums.

PIRMININKĖ. Kviečiu… Petras nebenori kalbėti. Po svarstymo dar yra galimybė išsakyti nuomones už, prieš. Tuoj pažiūrėsime. Mečislovas nori kalbėti už? Nebenori. Balsuojame, kas pritariate… Gal galime nekalbėti už? Ar norite, Larisa? Gerai. Dabar jau atsirado ir prieš, tai kalbame visi. L. Dmitrijeva – nuomonė už. Prašom.

L. DMITRIJEVA (DPF). Ačiū, Seimo Pirmininke. Aš tik noriu savo kolegų iš konservatorių pusės paklausti: kodėl mes visada įtarinėjame žmones? Čia yra Seimo narys, kuris prisiekė pagal Konstituciją, padėjęs ranką ant Lietuvos Konstitucijos, prisiekė būti padoriu, normaliu žmogumi ir Seimo nariu. Kodėl mes visada įtartinai visus… su tokiais žodžiais –„kremliai“ kažkokie, kalbame apie kitas valstybes? Aš siūlau pritarti šiam pasiūlymui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė prieš – V. Aleknaitė-Abramikienė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, aš tikrai nenusiteikusi prieš poną R. Žemaitaitį kaip prieš asmenį, manęs visiškai netrikdo tai, kad jis yra komiteto pirmininkas, aš net manau, kad šioje srityje jis gali daug ir naudingo nuveikti, tačiau užsienio politika, o ypač ta jos sritis, kuri susijusi su NATO, ji yra perdėm peršviečiama, kad žmogus, pareiškęs Kremliui artimą nuomonę, o po to tapęs delegacijos vadovu, nesukeltų įtarimų. Ir ypač dabar, kai Lietuvai taip reikia NATO partnerių solidarumo ir paramos, pritarimas kandidatūrai, kuri kelia abejonių, o gal net ir blogiau, susilpnins Lietuvos pozicijas ir susilpnins jos saugumą. Todėl aš manau, kad ponas R. Žemaitaitis turėjo pats atsisakyti šios jam labai svetimos srities, nekandidatuoti ir leisti tą padaryti kitam savo frakcijos nariui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Balsuojame po svarstymo. Kas pritariate, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 107 Seimo nariai. Už – 72, prieš – 4, susilaikė 31. Po svarstymo pritarta.

Priėmimas. 1, 2 straipsniai. Galime pastraipsniui priimti bendru sutarimu? Priimta.

Dėl viso. Nuomonė už. (Balsai salėje) Balsuojame, atsisako.

Balsuojame, kas pritariate, kad priimtume, balsuojate už, kas turite kitą… (Balsai salėje)

Nebuvo prieš užsirašyta. Laiku reikia užsirašyti. Balsuojame. (Balsai salėje) Viskas. Jau jums buvo leista užsirašyti. (Balsai salėje) Balsuojame, viskas. (Triukšmas salėje) Nebuvo. Gi rodo kompiuteris. Jūs ne ten gal užsirašėte.

Balsuojame. Kas pritariate, kad priimtume, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Ne ten gal užsirašėte. Buvo atidarytas langas. Nebuvo tuščia. Nebuvo! Buvo M. Zasčiurinskas, jis atsisakė. (Triukšmas salėje) Nešaukite! Mano ekrane rodė tik M. Zasčiurinską, kuris atsisakė.

Šio nutarimo priėmimas

Balsavo 112 Seimo narių. Už – 78, prieš – 11, susilaikė 23 (individualių balsavimo rezultatų ieškokite ČIA). Seimo nutarimas priimtas. Tuoj pabaigsime procedūrą. Seimo nutarimas (projektas Nr. XIIP-3849) priimtas (Gongas)

Prašom replika po balsavimo.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Pirmininke, jūs šiurkščiai pažeidėte Statutą, nes aš buvau užsirašęs kartu su V. A. Matulevičiumi šio nutarimo projekto priėmimo procedūros metu kalbėti prieš. Kur jūs žiūrėjote, aš nežinau. Todėl aš reikalauju frakcijos vardu perbalsuoti pagal normalią procedūrą, suteikti galimybę mums kalbėti dėl motyvų ir papildomai suteikti galimybę man pasakyti, kad mes reikalaujame šio priėmimo pertraukos, nes socialdemokratai nėra laisvi balsuoti dėl tokio sprendimo tol, kol nėra apsispręsta dėl biudžeto. Šitokį sprendimą reikia daryti…

PIRMININKĖ. Ačiū. Nežinome, kur jūs užsirašėte. Neranda Sekretoriatas. Dar kartą pasižiūrėkite, kur jūs buvote užsirašęs.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Eikite į Etikos ir procedūrų komisiją ir aiškinkitės, kur jūs čia dabar…

PIRMININKĖ. Gerai, jūsų teisė paduoti visą Sekretoriatą į Etikos ir procedūrų komisiją.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Tai kur aš užsirašęs? Dėl priėmimo!

PIRMININKĖ. Bet jūs pasižiūrėkite, kur jūs užsirašėte. Vienintelis užsirašęs buvo…

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ateikite pas mane, pasižiūrėkite. Atsiųskite žmogų.

PIRMININKĖ. Nešaukite! …M. Zasčiurinskas, kuris atsisakė. Viskas, procedūra baigta. K. Daukšys.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, gerbiamoji Seimo Pirmininke. Gerbiamieji vyrai, baikite moteris kur nors siųsti, nes tai darosi nebegražu.

Antras dalykas, Andriau, reikia išjungti sulėtintą mąstymą…

PIRMININKĖ. Atsiprašykit.

K. DAUKŠYS (DPF). …nes jis užsiregistravo visai kitu klausimu ir dabar čia visą Seimą šokdina. Taigi prašau atsiprašyti, Andriau.

PIRMININKĖ. Kas dabar teisus, Andriau? Būtų gražu pasakyti atsiprašau.
Gerai, toliau. (Balsai salėje)

Rezervinis 8 klausimas. Tiek to. Gerai, viskas, nešaukiame, dirbame toliau, nes šiandien tikrai labai daug svarbių klausimų. Aš tiesiog negaliu pykti ant opozicijos lyderio, nes jis yra lyderis.

lrs.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
4 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
4
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top