Iš arti. Kaip Seimas apsisprendė pritarti skirti Evaldą Pašilį generaliniu prokuroru, arba „Šį kartą slapto balsavimo rezultatai bus teisingi“

Kaip jau skelbėme, antradienį, Seimas slaptu balsavimu pritarė Respublikos prezidentės pasiūlytai Evaldo Pašilio kandidatūrai į generalinius prokurorus.

Siūlome susipažinti su Seimo posėdžio stenograma.

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Evaldo Pašilio skyrimui Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru“ projektas Nr. XIIP-3907(2) (svarstymas ir priėmimas)

PIRMININKĖ. Darbotvarkės 1-14 klausimas – Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Evaldo Pašilio skyrimui Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru“ projektas Nr. XIIP-3907. Svarstymo stadija. Teisės ir teisėtvarkos komiteto pranešėjas S. Šedbaras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Komitetas šį nutarimo projektą svarstė 2015 m. gruodžio 16 d. ir bendru sutarimu už buvo nutarta pritarti šiam nutarimo projektui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Čia jau diskusijoje užsirašė kalbėti penki Seimo nariai. Pirmąjį kviečiu P. Urbšį. Prašom.

P. URBŠYS (MSNG). Gerbiamieji Seimo nariai, slaptos informacijos nutekinimo byla, kuri yra susijusi su prezidentūra, mūsų valstybėje seniai tapo savotišku ŽIV testu. Ši byla atskleidžia, kiek konstitucinės valdžios galių sutelkimas vienose rankose yra paralyžiavęs Lietuvos teisėtvarką. Sutikite, jei tuometinis Valstybės saugumo departamento vadovas G. Grina vietoj karjeros nebūtų pasirinkęs įstatymo, o tuometinis generalinis prokuroras nebūtų apsižiūrėjęs ir slaptos informacijos nutekinimo atvejo nebūtų pradėjęs tirti prokuroras, kuriam prieš įstatymą visi lygūs, tai šios bylos, kurioje už slaptos informacijos nutekinimą baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas artimiausias Lietuvos Prezidentės aplinkos žmogus D. Ulbinaitė, nebūtų buvę.

Mums visiems turėtų būti svarbu, ar teikiamas kandidatas į generalinius prokurorus parengtas tam, kad tokių bylų iš viso nebūtų, ar vis dėlto Prezidentė mano, kad ji ir jos artimiausios aplinkos žmonės yra lygūs prieš įstatymą?

Teismai viską padarė, kad šioje byloje būtų panaikinti esminiai įrodymai D. Ulbinaitės atžvilgiu, kas padėjo jai sulaukti išteisinamųjų nuosprendžių. Šiuo metu net septynių Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija, ko gero, imsis formuoti naują teismų praktiką, kad tokių bylų iš viso nebūtų.

Kyla klausimas, koks likimas ištiks prokurorą, kuris išdrįso apkaltinti D. Ulbinaitę slaptos informacijos nutekinimu, kuris net kelis kartus bandė iškviesti Prezidentę į apklausą, kuris išdrįso apskųsti išteisinamuosius nuosprendžius?

Susitikimo metu su pretendentu į generalinius prokurorus to ir paklausiau. Deja, aiškaus atsakymo neišgirdau. Tikiuosi, gerbiamasis E. Pašilis šiandien posėdžių salėje patikins mus, kad su šiuo prokuroru nebus susidorota. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū už jūsų nuomonę. Kviečiu E. Šablinską. Nebėra, nebematau. Kviečiu kalbėti K. Daukšį. Irgi nematau salėje. B. Vėsaitė. Prašom.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų Lietuva per ilgai gyveno be generalinio prokuroro. Aš manau, kad baigiantis metams mes jį turėsime. Žmogus, regis, ir kompetentingas, ir tinkamas užimti šias pareigas, juo labiau kad gavome jo patikinimą, kad jeigu Seimas vykdys parlamentinę kontrolę ir kreipsis dėl viešojo intereso gynimo, šitie kreipimaisi nebus pamiršti. Aš turiu omeny laikinųjų energetikos komisijų kreipimąsi į generalinį prokurorą – buvęs prokuroras net piršto nepajudino. Mes tikimės, kad reikalai pajudės ir bus išaiškinta, ar viešasis interesas buvo pažeistas, ar ne. Labai tikimės iš šio prokuroro objektyvumo, teisingumo. Manau, kad bent jau šiais metais mes jį turėsime. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kviečiu K. Masiulį.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, aš norėčiau jūsų paklausti, ar iki šiol iš tikrųjų Seimas bandė skirti generalinį prokurorą, ar bandė į „deramą vietą“ pastatyti Prezidentę? Aš visų pirma žvilgsnį kreipiu į daugumą. Manau, kad net nebandė skirti generalinio prokuroro, tik bandė pažeminti Prezidentę, ir sėkmingai tą darė, tiesiog vyko galių žaidimas. Galių pasistumdymas, bandymas parodyti, kas čia galingesnis ir kad valdančioji dauguma gali sau leisti tiesiog stumdyti vieną po kitos kandidatūras, kurias tikrai Prezidentė rinko atsakingai ir nė viena kandidatūra nebuvo bloga. Nė viena nebuvo bloga. Šita niekuo ne geresnė nei kitos, irgi gera arba irgi bloga, jeigu Seimo dauguma galvoja, kad ir toliau reikia žaisti tuos galių žaidimus.

Aš kviečiu valdančiąją daugumą baigti galių žaidimus, tiesiog imti ir paskirti prokurorą, nes prokuratūra yra labai svarbi institucija, kuri turi funkcionuoti. Nuo paprastų techninių dalykų, nuo to, kad žmonės turi išeiti atostogų, turi keistis departamentų vadovai ir panašiai, iki svarbių, kokių nors strateginių dalykų, kada reikia vykdyti kaitą, gerinti institucijos darbą ir panašiai. Visa tai turi būti vykdoma labai tikslingai ir tą turi daryti generalinis prokuroras. Tikrai reikėtų liautis vykdyti šitą gėdingą galių žaidimą. Aš kviečiu ir žvilgsnį kreipiu į daugumą, kviečiu daugumą to toliau nebedaryti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dabar, kiek suprantu, frakcijos vardu dar nori K. Daukšys. Grįžęs. Prašom.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, gerbiamoji Pirmininke. Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų gaila, kad K. Masiulis negali būti generaliniu prokuroru. Viską žino, viską supranta ir tikriausiai būtų neblogas. Bet šiandien mes turime kitą kandidatą. Mūsų frakcija su juo kalbėjosi, esame aptarę kandidatūrą, įvertinome ir pliusus, ir minusus. Iš minusų galime pažymėti administracinio darbo stoką, gal kitus nereikšmingus dalykus, bet iš esmės tai yra žmogus, kuris sugebėjo mūsų frakcijai pateikti savo darbo viziją, kuriai mes pritarėme, kuris sugebėjo įkvėpti mums, frakcijos nariams, tikėjimą, kad prokuratūra dirbs gerai, kad bus nepriklausoma, kad bus solidžiai tiriamos bylos.

Mūsų frakcija nusprendė balsuoti už šią generalinio prokuroro kandidatūrą ir palaikyti tokį prokurorą. (Balsai salėje) Todėl mes raginame ir kitus palaikyti sprendimą ir iki Kalėdų turėsime generalinį prokurorą, kuris konservatoriams tikrai suteiks daug galimybių po to kalbėti apie tai, kaip jie geriau prokuratūrą valdytų, aš taip manau. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū Darbo partijos frakcijos seniūnui K. Daukšiui. Kviečiu P. Gražulį, frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūną. Prašom.

P. GRAŽULIS (TTF). Ir mūsų frakcija šiandien ryte buvo susitikusi su pretendentu į generalinius prokurorus. Mes taip pat jį išklausėme šioje tribūnoje. Buvo laiko, kai galėjome išgirsti tiek eilinių žmonių, tiek tam tikrų institucijų, statutinių darbuotojų atsiliepimus. Privačiai skambino. Taip, kaip dažnai būna pateikus vieną ar kitą kandidatą. Aš esu nustebęs, kad nė vieno blogo atsiliepimo nėra. Atvirkščiai, paskambino pora žmonių iš pačios Ukmergės, kur jis dirbo teisėju, žmonės pasakė: sąžiningas, principingas, padorus žmogus, ir ragino mus balsuoti už.

Koks skirtumas tarp buvusių kandidatų, ką kėlė K. Masiulis, ir dabartinio? Man atrodo, kad šį kandidatą pasiūlė Seimo Pirmininkė, o teikė Prezidentė. Toks didelis skirtumas. Matote, todėl nėra jokių susipriešinimų ir visi, matyt, vieningai balsuosime už. O palinkėčiau, kaip lyg šiol vadovavosi įstatymu, vadovavosi sąžine, kad tikrai nesivadovautų politine telefonine teise, politiniais nurodymais, kad būtų principingas ir garbingas. Tai nelengvos pareigos. Linkime jums sėkmės ir sveikiname su artėjančiomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

PIRMININKĖ. Ačiū, gerbiamasis Petrai. Suprantu, kad tu nori būti man malonus dėl to, kad aš ypatingą skubą suteikčiau, bet ačiū už perdėtą vertinimą.

Kviečiu E. Masiulį, Liberalų sąjūdžio frakcija.

E. MASIULIS (LSF). Mielieji kolegos, Liberalų sąjūdžio frakcija pereitą savaitę susitiko su gerbiamuoju pretendentu ir apsisprendė palaikyti gerbiamojo E. Pašilio kandidatūrą. Mes tikrai manome, kad jo turima kompetencija, jo ligšiolinė patirtis, jo asmeninės savybės yra tinkamos užimti generalinio prokuroro poziciją. Aš manau, kad tas laikotarpis, per kurį Generalinė prokuratūra neturi nuolatinio vadovo, tikrai jau pakenkė pačios Generalinės prokuratūros darbui, akivaizdu, reikia, kad kuo greičiau tas nuolatinis vadovas atsirastų.

Žmonės Lietuvoje pasigenda didesnio teisingumo, kai kuriais atvejais pasigenda greitesnių teisėsaugos institucijų sprendimų. Noriu palinkėti, kad naujasis pretendentas tikrai tvirtai ir ryžtingai užtikrintų tęstinumus pertvarkų, kurios yra pradėtos Generalinėje prokuratūroje, ir, be jokios abejonės, savo asmeninėmis savybėmis sugebėtų suburti prokurorų bendruomenę svarbiems ir sudėtingiems uždaviniams spręsti.

Tačiau kartu gerbiamąjį pretendentą noriu įspėti. Žinokite, ir dėl prieš tai buvusių kolegų, kurie pretendavo, iš tribūnos beveik visos frakcijos sakė, kad balsuos už, ir buvo sudaroma tokia iliuzija, kad visi čia labai gražiai pritaria. Todėl noriu tiesiog pasakyti, kad labai nesidžiaukite mūsų kalbomis, sulaukite balsavimo rezultatų. Slapto balsavimo rezultatų. Bet aš viliuosi, kad šį kartą slapto balsavimo rezultatai bus teisingi, tvarkingi ir mes turėsime naują generalinį prokurorą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ar galime suprasti, kad jūs dar abejojate savo sprendimu? (Balsai salėje) Noriu priminti, kad praeitą kartą kai kurios frakcijos aiškiai pasakė savo poziciją.

Prašome, Socialdemokratų frakcijos vadovė I. Šiaulienė. Frakcijos nuomonė.

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Dėkoju, gerbiamoji Seimo Pirmininke. Gerbiamieji kolegos, galbūt ir nebūtų verta kalbėti šitoje tribūnoje, bet kadangi kalbėjo visos frakcijos ir visos pareiškė šį kartą, kad pritars teikiamai kandidatūrai, ir jeigu socialdemokratai nepasakytų viešo žodžio, neduok Dieve, vėl kas nors nutiktų, tai įsivaizduoju, kaip A. Kubilius stovėtų tribūnoje ir sakytų – va, čia socialdemokratų darbas.

Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti gerbiamąjį Evaldą po dviejų nesėkmingų pretendentų suradusį drąsos eiti ir išbandyti šitą barjerą. Frakcija buvo susitikusi su pretendentu. Mums tikrai paliko gerą labai inteligentiško, ramaus, išlaikyto žmogaus įspūdį. Kai kas sakė: ar tik ne per ramus, ar ne per tylus, ar ne per mandagus tokiai sistemai. Mane guodžia vienas argumentas, kad gerbiamasis Evaldas turi didelę teismo pirmininko praktiką. (Gerbiamasis Dagy, jūs man labai trukdote kalbėdamas telefonu.) Turi ilgą teismo pirmininko praktiką, yra gerai vertinamas savo kolegų, Teisėjų tarybos, ir, žinoma, ne mažiau svarbus argumentas yra tai, kad jis yra žemaitis. Aš manau, kad tyliai, ramiai, tvirtu stuburu bus padaryta, kas pridera padaryti generaliniam prokurorui.

Kita vertus, atsakydamas į klausimus jis buvo gana nuoširdus ir nebandė fantazuoti ir sakyti, ką jis darys ateityje, o sakė – aš turiu susitikti su prokuratūros žmonėmis, pasikalbėti, tada man bus aišku, kokių tinkamų žingsnių imčiausi. Pretendentas taip pat parodė susirūpinimą ir apgailestavimą, kad tikrai yra susidariusi suirutė šitoje sistemoje, ir tenka apgailestauti, kad geriausi žmonės, matydami tokią nesėkmę pačioje prokuratūros sistemoje, palieka šitą sistemą.

Gerbiamasis pretendente, aš tikrai tikiu, kad visos frakcijos nuoširdžiai pasakė nuomonę, visi nuoširdžiai balsuos ir jūs būsite patvirtintas generaliniu prokuroru. Linkiu jums sėkmės.

PIRMININKĖ. Ačiū. Noriu paklausti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos, ar Kęstutis kalbėjo frakcijos vardu? Ne. Ar kas nors norite išreikšti poziciją? Vis tiek bendra nuomonė. Tai gal atvirai balsuojame? Visi sako, kad taip. (Balsai salėje) Gerai, aš pajuokavau. Viskas gerai.

Aš klausiu pretendento, ar norite dar tarti žodį? Ne. Ačiū, viskas atsakyta.

Motyvai už – A. Anušauskas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Gerbiamieji Seimo nariai, Seimas jau įrodė, kad galima gyventi be generalinio prokuroro, bet kyla klausimas, ar tai gerai mūsų teisinei sistema? Aš manau, kad tai yra labai blogas precedentas. Dabartinis paskyrimas, mano supratimu, yra būtinas vien dėl to, kad jau baigiame apsiprasti su politikų kišimusi į konkrečias bylas, ypač jeigu jų netenkina konkretūs teismų nuosprendžiai, arba, priešingai, galbūt labai tenkina kokių nors konkrečių prokurorų sprendimai. Kad ir Prezidentė dažnai minima konkrečiose bylose dažniausiai tik tam, kad būtų galima į viršų timptelti savo trumpas, dažnai nepartines politines kelnytes. Todėl aš siūlau pritarti šiam paskyrimui ir tikiuosi, kad balsavimas šį kartą nebus toks, koks buvo tuo metu, kada viskas atrodė labai jau fariziejiškai – kalbos vienos, sprendimai kiti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė prieš – P. Urbšys. O, kiek užsirašė, kol kalbėjote. Aišku, jūsų teisė. P. Urbšys. Prašom.

P. URBŠYS (MSNG). Prieš tai gerbiamoji I. Šiaulienė kalbėjo, ar šitas pretendentas yra ne per ramus ir ne per daug padorus tokiai sistemai. Noriu patikinti gerbiamuosius Seimo narius, kad ir teismuose, ir prokuratūroje yra gerai dirbančių, ganėtinai padorių žmonių, ir negalima išskirti, kad čia dabar jis ateina tarsi reformuoti ar pataisyti tą ydingą sistemą. Man atrodo, didžiausia yda ta, kai politikai kišasi ir užsimerkia į tai, kad yra nesaugūs pareigūnai, kurie vadovaujasi tik įstatymu. Man keista, kodėl pretendentas vis dėlto neatsakė į tą elementarų klausimą, ar nebus susidorota su prokuroru, kuriam prieš įstatymą visi lygūs. Aš tikrai tikiu, kad šį kartą Seimas nubalsuos ir palaikys šitą kandidatūrą. Bet kiekvienas Seimo narys tada prisiimame atsakomybę, kad mes skiriame šitą prokurorą, kuris nedrįsta atsakyti į šitą labai aiškų klausimą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė už – K. Daukšys.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, gerbiamoji Seimo Pirmininke. Iš tikrųjų kalbos apie tai, kad čia kažkas blogesnis buvo ar geresnis, tikriausiai neturi didelio pagrindo. Šiandien tiesiog mes turime kandidatą, kuris, matome, atitinka visų frakcijų lūkesčius, kokį jie mato būsimą prokurorą. Ir tikrai jo ir tam tikras kuklumas, ir žemaitiškas užsispyrimas, apie kurį kalbėjome, ir galų gale žmogiškosios savybės, apie kurias kalba tie bendradarbiai, kurie jau seniai nedirba, bet su kuriais kažkada dirbo, ir visi kiti dalykai. Ne paslaptis, kad visi apsiklausinėjome, kaip jis atrodo. Mes galime, ko gero, ramia širdimi pritarti Prezidentės teikimui ir jį patvirtinti generaliniu prokuroru. O dabar visas politikavimas aplinkui, ar prieš tai buvo blogesni, ar po to bus geresni, be abejo, ir prokuratūros sistemoje yra be galo daug gerų ir nuoširdžiai galinčių dirbti žmonių. Bet yra taip, kad šiandien jie nebuvo nė vienas pateiktas, pateiktas konkretus kandidatas, kuriam Seimas ir pritars, aš galvoju.

Aš tikrai linkiu būsimam prokurorui gero darbo, susipažinti su sistema, įsigilinti į jos problemas ir pažiūrėti, ką ten galima pataisyti ir ką galima sutvarkyti. Tikrai linkiu nepriklausomumo – tikro, nuo visų politikų, nesvarbu, ar jie būtų iš kairės, ar iš dešinės, ar iš dar kur nors. Linkiu, kad tas pasitikėjimas, kurį šiandien Seimas parodys, o aš tikiu, kad parodys, kad būtų įgyvendintas su kaupu ir kad kadencijos pabaigoje mes galėtume pasakyti, kokį gerą prokurorą šiais metais prieš Kalėdas mes paskyrėme. Tikrai dideli linkėjimai. Linkiu, kad būtumėte patvirtintas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė prieš – L. Balsys.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, gerbiamoji Pirmininke. Gerbiamieji kolegos, per televiziją teko girdėti šalies vadovės tokį kalėdinį palinkėjimą ar pasakymą, kad Seimas turįs grąžinti kažkokią politinę skolą Prezidentei.

Žinote, mes čia nesame turguje, kur gavome iš Prezidentės kilogramą raugintų kopūstų bargan, o dabar turime grąžinti skolą. Aš nesijaučiu niekam niekaip skolingas, tačiau aš jaučiu didelę atsakomybę skiriant generalinį prokurorą. Kadangi aš ir susitikime Mišrioje grupėje prokurorui sakiau, priežastis, kodėl taip ilgai nepavyksta paskirti prokuroro ir mes nepatvirtinome dviejų Prezidentės siūlytų kandidatų, yra ne koks nors kerštas Prezidentei, kaip čia kai kurie kolegos iš dešinės bandė aiškinti, ne siekis pažeminti arba, kaip spauda rašytų, „kirsti antausį“ arba „tūpčioti“. Tikrai ne tai.

Tikroji priežastis yra ta, kad paskirti generalinį prokurorą nėra paprasta procedūra, bet gali būti ir sklandi, tačiau jį atšaukti yra faktiškai neįmanoma. Todėl čia šiandien apsispręsdami mes turime vienintelį šansą tą atsakomybę prisiimti, nes kai paskirsime, tai faktiškai atšaukti jo negalėsime. Šitą labai kviečiu turėti omeny, kolegos, ir žiūrėti labai labai atsakingai. O po mūsų susitikimo Mišrioje grupėje mes nesame įsipareigoję kaip kokia frakcija ir čia panegirikų nesakysime. Vieniems žmonėms patiko, kitiems kilo tam tikrų abejonių. Aš buvau prie tų, kuriems kilo abejonių, nes į labai tiesius ir atvirus klausimus apie galimą politinį spaudimą, apie galimus pokalbius uždarame Prezidentės kambaryje akis į akį dviese, apie telefoninę teisę precedentų mes turėjome. Atsakymai buvo labai diplomatiški, labai aptakūs ir, sakyčiau, deja, neįtikinantys. Todėl, kolegos, balsuokime pagal sąžinę ir apsispręskime, nes turime tik vieną šansą.

PIRMININKĖ. Ačiū už jūsų nuomonę. Nuomonė už – A. Skardžius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, gerbiamoji Pirmininke. Pasakydamas už norėčiau atkreipti dėmesį į išskirtinai svarbią pretendento savybę, tai yra ryžtą ir drąsą ginti viešąjį interesą, ką pretendentas aiškiai pademonstravo gindamas viešąjį interesą Ukmergėje, nebijodamas stoti prieš energetikų klaną ir, be abejo, ne tik Ukmergės visuomenė, bet visa Lietuvos visuomenė turėtų būti dėkinga už tokius ryžtingus žingsnius. Galbūt šiandien energetika pas mus yra ta šventoji, tabu, negalima apie tai kalbėti, bet mes kalbėkime apie viešojo intereso gynimą. Aš tikiu, linkėdamas ramių šventų Kalėdų čia visiems sėdintiems ir pretendentams, tikiuosi, kad tikrai Kalėdas pasitiksime su naujuoju prokuroru, žmonės bus ramesni žinodami, kad yra žmogus, yra institucijos vadovas, generalinis prokuroras, pasiryžęs ginti viešąjį interesą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė už – Z. Žvikienė. Prašom.

Z. ŽVIKIENĖ (DPF). Labai ačiū, gerbiamoji Seimo Pirmininke. Asmeniškai aš, kaip Seimo narė, dirbanti Žmogaus teisių komiteto pirmininke, tiesiog norėčiau išreikšti savo asmeninę nuomonę, jog reikia apgailestauti, kad vis dėlto Generalinėje prokuratūroje nepavyksta užauginti tokių žmonių, kuriais pasitikėtų Prezidentė ir juos pasiūlytų kaip kandidatus į generalinius prokurorus. Aš turiu omeny paskutinius metus. Tačiau, mano nuomone, labai įžvalgios būna ir politikų akys, ir konkurentų akys, ir visur yra tam tikra konkurencija, bet niekas neatrado šiame kandidate jokių kabliukų. Tai yra labai svarbu. Juo labiau kad apie šį žmogų yra daugelio atsiliepiama labai teigiamai kaip apie padorų ir, ko gero, teisingą žmogų. Sakydama šiuos žodžius turiu didžiulę viltį, kad viešasis interesas prokuratūros veiksmais bus ginamas ne tik energetikos srityje, tačiau daugelis žmonių laukia viešojo intereso gynimo suaktyvinimo. Taip pat labai tikiuosi, kad ir Lietuvos korupcijos indeksas sumažės dirbant šiam prokurorui. Todėl pasisakau už ir kviečiu kitus balsuoti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Labai ačiū visiems. Nuomonės už, prieš yra išsakytos. Po svarstymo mes nebalsuojame. Balsavimas 14 valandą slaptas, galėsite išreikšti savo nuomonę.

Tiesos.lt pastaba: Slapto balsavimo rezultatai: už E. Pašilio kandidatūrą pasisakė 106 parlamentarai, 11 buvo prieš, dar 10 Seimo narių susilaikė.

Šaltinis: lrs.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
9 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
9
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top