Iš arti. Nepritaręs siūlymui 2015 m. Laisvės premiją skirti Vytautui Landsbergiui Seimas ją pavertė partinės kovos instrumentu (papildyta)

Antradienį, lapkričio 24 dieną, 62 Seimo nariai iš 141 nusprendė nepritarti Laisvės premijų komisijos teikimui siūlyti 2015 m. Laisvės premiją skirti pirmajam faktiniam atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovui, Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui.

V. Landsbergio kandidatūrą į Laisvės premijos laureatus atrinko speciali komisija iš septynių kandidatų.

Už pasiūlytą Seimo sprendimą balsavo 114 Seimo narių iš 141.

53 parlamentarai pasiūlymui pritarė, 14 buvo prieš, o 48 Seimo nariai susilaikė.

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas – ČIA, individualūs – ČIA.

Po tokio 62 parlamentarų sprendimo iš Laisvės premijų komisijos pirmininkės ir apskritai iš komisijos pasitraukė Irena Degutienė, narystės atsisako ir liberalė Dalia Kuodytė.

„Negaliu sakyti, „gerbiami kolegos“. Šiuo savo sprendimu šitas Seimas susidirbo galutinai“, – po balsavimo sakė D. Kuodytė.

Kad balsavimas dėl Laisvės premijos skyrimo tapo dar vienu konservatorių ir socialdemokratų priešrinkiminiu šou aktu, geriausiai paliudijo Artūro Skardžiaus žodis, pasakytas šio klausimo svarstymo pabaigoje. „Socialdemokratai neturėtų melstis konservatorių dievams“, – pareiškė socialdemokratas.

Po balsavimo Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė paskelbė, kad šiemet premija nebus teikiama, nes komisija iki lapkričio 23 dienos turi pristatyti Seimui kandidatūrą, o ją atmetus nebėra teisinio pagrindo svarstyti naujas kandidatūras.

Taigi antradienio parlamentarų sprendimas reiškia, jog šiemet, minint Sausio 13-osios dvidešimt penktąsias metines, Laisvės premija, įsteigta prieš penkerius metus, niekam nebus teikiama.

Lietuvos Laisvės premijos komisijos sprendimui Seimas nepritarė pirmą kartą.

Tiesos.lt primena, kad Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Pirmoji Laisvės premija 2011 m. skirta Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, antroji 2012 m. skirta Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, trečioji 2013 m. kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, ketvirtoji 2014 m. skirta Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui.

* * *

Siūlome prisiminti, kaip Seimas svarstė Laisvės premijų komisijos teikimą 2015 m. Laisvės premiją skirti Vytautui Landsbergiui.

Seimo nutarimo „Dėl 2015 metų Laisvės premijos paskyrimo Vytautui Landsbergiui“ projektas Nr. XIIP-3780 (svarstymas)

PIRMININKĖ. Darbotvarkės 1 klausimas – Seimo nutarimo „Dėl 2015 metų Laisvės premijos paskyrimo Vytautui Landsbergiui“ projektas Nr. XIIP-3780. Svarstymo stadija. Kviečiu išsakyti nuomonę A. Vidžiūną. Norėčiau paprašyti tylos, nes tarpusavyje kalbatės labai garsiai, negirdėsite, ką ponas Arvydas savo gražia lietuvių kalba jums nori pasakyti. Prašom.

A. VIDŽIŪNAS (TS-LKDF). Ponia Pirmininke, gerbiamieji kolegos ir svečiai, mes Seime dažnai įpuolę į visokių smulkių materialių ir kasdienių dalykų nagrinėjimą ir mūsų asmeninius santykius pavertę vos ne svarbiausiasis pasaulio santykiais. Dažnai nepavyksta mums pakilti virš savo buities ir pažvelgti truputį plačiau, bet atsiranda klausimų, atsiranda temų, kai mes turėtume vis dėlto tai padaryti. Jeigu tai pavyksta, tai mes pamatome, kad ir mes istorijoje ir praeityje turime stebuklingų dalykų, tik kartais mums kasdienė buitis neleidžia dėl jų gražiai susitarti.

Šiandien Seimo balsavimas dėl Laisvės premijos V. Landsbergiui, iš esmės dėl pritarimo mūsų visų patvirtintai komisijai, yra iš esmės požiūrio į mūsų politikos istoriją, į mūsų istoriją reikalas ir į nepriklausomybės atkūrimo metus. Kai šiandien gyveni spaudos pasaulyje, kai labai džiaugiesi kartais, kai nesiseka tavo politiniams oponentui ar kai oponentui pritrūksta argumentų, o tu tiesiog nori paprastai ad hominem pasakyti įžeidžiamą žodį, labai sunku pakilti virš šitos kasdienybės, virš politinių varžybų, virš ministro atsistatydinimo, visokiausių kitokių dalykų, bet jeigu tai pavyksta, mano supratimu, mūsų politinė kultūra, mūsų požiūris į istoriją ir į asmenybes yra politiškai aukštesnio lygmens.

Kai mes steigėme šitą premiją, iniciatorė buvo ponia Pirmininkė I. Degutienė, taip pat ir P. Auštrevičius, mintis buvo tokia: mes deleguojame į šitą komisiją autoritetingiausius savo žmones, ateina į šitą komisiją visuomenės atstovai, ir tai, ką komisija pasiūlo, mes nededame ant dabartinio gyvenimo turgaus ir politinio turgaus altoriaus, ir pritariame šitaip, kad ateinanti Laisvės premija skiriama žmonėms, kurie buvo tuo metu stipresni už mus kartais negu mes šiandien, žodžiu, kad tai būtų ne dabarties politinių muštynių reikalas. Aš kviečiu, žiūrėdamas į Seimą, į abi puses, paremti šiandien komisijos sprendimą ir pritarti Laisvės premijai V. Landsbergiui. Tai yra požiūris, ar mes pritariame tiems procesams, kurie vyko Sąjūdžio metais. Tai būtų ir Baltijos keliui parama, ir visiems kitiems dalykams. Ir dar parama tiems, kurie galbūt tuo metu V. Landsbergiu netikėjo ir netikėjo atsikuriančia valstybe, bet šiandien sėkmingai ją kurdami dalyvauja.

Gerbiamieji kolegos, aš visą laiką sakydavau, kad istorija yra mūsų visų politikų taip pat. Aš kartais pykdavau ant socialdemokratų, kad jie kelia tik K. Grinių, S. Kairį, kokį M. Šleževičių, bet lyg ir atstumia A. Smetoną, S. Šilingą ar visus kitus. Bičiuliai, aš džiaugiuosi, kad jums pavysta tas istorines savo figūras, savo politinės kairės figūras, labai gražiai kelti. Šiandien švenčiame130 metų S. Šilingo, kuris buvo A. Smetonos dešinioji ranka, kuris buvo pagrindinis Valstybės tarybos teisininkas iki Atkuriamojo Seimo. Žodžiu, visi nusipelno mūsų atminties.

Frakcija kviečia visą Seimą balsuoti už Laisvės premiją V. Landsbergiui. Ačiū.

PIRMININKĖ. Labai ačiū. Nuomonė išsakyta, daugiau diskusijoje dalyvauti nėra užsirašiusių. Po svarstymo nuomonės už ir prieš. Nuomonė už – K. Masiulis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, kai pamačiau, kaip čia buvo balsuojama praeitą kartą, tai iš tikrųjų ir nuliūdau, ir išsigandau. Geriau jau iš viso nebūtų šita pavardė teikta, negu būtų prieš ją pasisakoma. Iš tikrųjų žmogus neabejotinai yra nusipelnęs, vienintelis asmuo Lietuvoje, kuris turi tokį svarų tarptautinį svorį, neabejotinas tarptautinio lygio politikas ir neabejotina yra tai, kad ilgoje istorinėje perspektyvoje, kai vardai pasimiršta, šitas vardas ir šita pavardė nepasimirš. Nedaug yra žmonių, kurie paliko tokį ryškų pėdsaką mūsų nepriklausomybės aušroje, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Jis yra simbolis, siejamas su ta nepriklausomybe.

Dar norėčiau pasakyti, kad tarptautiniuose forumuose, kuriuose nedaug man tenka dalyvauti kartu su V. Landsbergiu, bet vis dėlto viename teko dalyvauti, ir aš buvau nustebęs, kaip įvairios delegacijos iš įvairiausių pasaulio valstybių viena po kitos eina ir prašo su juo nusifotografuoti, nes tai yra pasaulyje atpažįstama asmenybė. Tikrai vertas žmogus šios premijos. Mes taip ir turime pasielgti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs tikrai argumentavote, bet labai gaila, kad triukšmas salėje didelis, visi ne savo darbo vietose. Gerbiamųjų Seimo narių prašau užimti darbo vietas, nes negirdime, ką kalba mūsų kolegos. Nuomonė prieš – L. Balsys.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, gerbiamoji Pirmininke. Gerbiamieji kolegos, neketinau aš kalbėti dėl tų motyvų, nes jau ta tema, matyti, labai politizuota, bet kad nebūtų į vienus vartus ir iš tribūnos, ir iš argumentuojančiųjų pusės, tai užsirašiau pasisakyti prieš, nes, kaip ir kalbėjome jau praeitą kartą per pristatymą, jei norime įprasminti ir pastatyti paminklą arba įteikti premiją ir įprasminti Sąjūdžio procesus, tai reikėjo pasiūlyti įteikti premiją paprastam Lietuvos žmogui iš daugiabučio. Tai yra jei tie žmonės šimtais tūkstančių nebūtų rinkęsi į aikštes, tai nei V. Landsbergis, nei K. Masiulis, nei kiti nieko čia nebūtų padarę. Padarėme visi kartu. Ir tos premijos nusipelno tiesiog visi Lietuvos žmonės.

Praeitą kartą ponia I. Degutienė, pristatydama kandidatūrą sakė, kad vieni V. Landsbergį labai myli, kiti labai nekenčia, vadinasi, tai yra žmogus, kuris ne vienija, o skaldo tautą. O ši premija turėtų būti teikiama žmonėms arba žmogui, kurie vienija tautą. Šiuo atveju, aš manau, tikrai ne pati tinkamiausia kandidatūra ją minint dar sykį skaldyti tautą ir kiršinti čia mus visus.

Galų gale paskutinis dalykas, ar šios premijos įteikimas su viena politine jėga ryškiai susijusiam žmogui, nors kalbam apie jo nuopelnus dar tuo metu, kai šios partijos nebuvo, bet įvaizdis šiuo metu yra visiškai ryškiai susijęs su viena partija, garbės pirmininku šios partijos, pirmininku emeritu, tai rinkimų kontekste yra nesąžininga visų kitų politinių partijų atžvilgiu iškelti vienos politinės partijos faktinį lyderį, kartais galbūt dar ir dabar vadinamą faktiniu valstybės vadovu, šiuo metu faktiniu valstybės vadovu, išskirti ir įteikti jam šią premiją ir tokiu būdu iškeliant vieną politinę jėgą artėjant rinkimams. Taigi siūlau nepolitizuoti, šį kartą susilaikyti. O jei reikės kada statyti paminklą V. Landsbergiui, tai tą padarys ateities kartos. Ačiū.

PIRMININKĖ. Balsuojame. Svarstymo stadija. Kas pritariate nutarimo projektui, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 114 Seimo narių. Už – 53, prieš – 13, susilaikė 48. Pritarta vienu balsu, jei aš gerai suskaičiavau? Nepritarta? Dar kartą įjunkite. Atsiprašau. Tuoj pasitikslinsime. Atsiprašau, nespėjau pažiūrėti, mano ekranas greičiau užgeso. 53 – už, 13 – prieš, 48 susilaikė. Taip, buvo. 53 – už ir 61 yra nepritariantis. Vadinasi, nutarimo projektui yra nepritarta.

Po balsavimo I. Degutienė. Prašom.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, gerbiamoji Seimo Pirmininke. Pirmiausia apgailestauju, kad yra visiškai paneigta Lietuvos laisvės premijos komisija kaip tokia, kuri, kaip minėjau, buvo įkurta dar 2011 metais. Komisijos nuomonei pirmą kartą Seimas nepritarė. Todėl dabar aš noriu įteikti atsistatydinimo pareiškimą ir iš Seimo komisijos narių ir iš komisijos pirmininkės pareigų. Vadinasi, tokia komisija, kokia šiandien yra, yra neveikli, neteisinga, neatsakinga ir jūsų valia šiandien išreikšta, kad tą komisiją reikia keisti. Dėkoju.

PIRMININKĖ. Ačiū. Gerbiamoji D. Kuodytė. Prašom.

D. KUODYTĖ (LSF). Negaliu sakyti gerbiamieji kolegos. Man regis, kad šis Seimas šiuo savo sprendimu susidirbo galutinai, ir bijau, kad čia kalbėti apie kokius nors vertybinius dalykus mes jau tikrai nebegalime. Todėl atsistatydinu iš Laisvės premijos komisijos narių. Spręskite patys ir sėkmės jums.

PIRMININKĖ. Rita.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRAF). Neveikė kortelė. Prašau įskaityti mano balsą prieš.

PIRMININKĖ. Ačiū. Balsas prieš – R. Tamašunienė. Gediminai, jūs stovite prie… Ne, nenorėjote kalbėti? A. Kubilius. Jūsų įjungtas mikrofonas.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, vis tiek vartoju tą žodį, Laisvės premija buvo įsteigta tam, kad Seimas galėtų pagerbti žmones, nusipelniusius laisvei. Niekam nėra abejonių dėl V. Landsbergio nuopelnų laisvei. Šis Seimas, šio Seimo dauguma neišlaikė pagarbos savo krašto istorijai testo. Tai rodo jūsų, gerbiamieji, problemas, ne kokias nors kitas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūsų mikrofonas įjungtas. E. Zingeris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Aš norėčiau pasakyti, kad kaip vienas iš paskutiniųjų iš tų nedaugelio, kurie čia liko ir atsimena čia prieš 25 metus vykusį pirmąjį mūsų Atkuriamąjį Seimą. Aš noriu jums pasakyti, kad buvo labai daug kompromisų tarp kairės ir dešinės. Tuometinė dvasia, kai vyravo vieninga dvasia už Lietuvos nepriklausomybę, iš esmės šiandien buvo paneigta frakcinio mąstymo. Man labai gaila dėl to, kad nebuvo sugebėta pakilti virš frakcijų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. K. Masiulis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Iš tikro tokio susipriešinimo ir tokios takoskyros, kokia dabar išryškėjo ir įvyko, aš nesitikėjau. Atsimenu, kai Aukščiausioji Taryba balsavo už mūsų nepriklausomybę ir buvo keletas žmonių, kurie balsavo prieš arba nepalaikė šios idėjos, aš jų pavardes žinau, tai man kažkas panašaus. Aš atsimenu tuos mitingus, kada mes skanduodavome: „Lietuva!“, „Lietuva!“, „Landsbergis!“, „Landsbergis!“. Tai buvo simbolis. Galbūt tas žmogus, V. Landsbergis, po to tapo vienos partijos lyderiu, vadovu, bet tai nieko nereiškia. Istoriniai nuopelnai yra nenubraukiami ir nepakeičiami. O nesugebėti peržengti per šias partines ambicijas, juo labiau balsuoti prieš ir taip dabar net tautiniu požiūriu?! Dabar įvykus takoskyrai, kaip mums reikės balsuoti už kokius nors kitus klausimus? Sudėtinga.

PIRMININKĖ. V. Gapšys.

V. GAPŠYS (DPF). Dėkoju, Pirmininke. Tikrai nesidžiaugiu, kad teko šis balsavimas ir kad jis persikėlė į Seimo salę. Turbūt komisija turėjo atsižvelgti ir į tai, ką sakė ponas L. Balsys, kad kai ši premija buvo kuriama (man ir pačiam teko balsuoti dėl tos premijos įkūrimo P. Auštrevičiaus ir kitų Seimo narių iniciatyva), ji turėjo tapti vienijančiu dalyku, o ne skaldančiu. Manau, reikia pasižiūrėti, aš asmeniškai peržiūrėsiu įstatymą, turbūt teks įregistruoti, kad vis dėlto ta premija turėtų būti skiriama ne Lietuvos Respublikos piliečiams. (Balsai salėje) Tas dalykas praeitą kartą, kai mes skyrėme premiją ponui A. Michnikui, labai suvienijo, parodė, kad mes turime aplink draugų.

Lietuvoje yra įvairiausių apdovanojimų, kuriuos yra gavęs ponas V. Landsbergis, juos gavęs teisėtai, nusipelnęs tų apdovanojimų, įvairių ordinų. Tai nereiškia, kad mes visas premijas turime skirti būtent vienam asmeniui. Manau, kad turi būti platesnis kontekstas ir mes turime žiūrėti plačiau. Gaila, kad šiandien reikėjo tokio balsavimo. Aišku, komisija galėjo tai įvertinti ir numatyti, kad galimas ir toks scenarijus. Manau, kad tam, kad nesužlugdytume Laisvės premijos idėjos, mes turime patobulinti įstatymą ateičiai.

PIRMININKĖ. Ačiū. J. Razma ir baigsime diskusiją. Prašom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Liūdnas rezultatas, kuris yra mūsų politinės brandos testas. Šiuo atveju valdantieji neišlaikė to testo ir aš apgailestaudamas turiu konstatuoti, kad per tokį svarbų balsavimą salėje nebuvo valdančiosios koalicijos lyderio A. Butkevičiaus. Manau, čia jam kaip politikui buvo šansas parodyti brandą jeigu ne tiesiogiai dalyvaujant, tai viešai pasakant, kad vis dėlto reikia rasti jėgų ir balsuoti, o ne taip primityviai mąstyti, kaip čia kalbėjęs kolega L. Balsys, kad, žiūrėkite, ar negaus kuri nors partija papildomų pliusų prieš rinkimus dėl tokio balsavimo. Štai tokiais primityviais argumentais mes sprendžiame tokius klausimus. (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. Ačiū. Diskusijas baigėme. (Balsai salėje) Aš sakiau, kad diskusijas baigėme. Gerbiamasis Artūrai, mes šiandien turime… Labai trumpai. Prašom. A. Skardžius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, gerbiamoji Pirmininke. Socialdemokratams turbūt nevertėtų melstis konservatorių dievams. (Balsai salėje)

PIRMININKĖ. Gerai. Viskas. Dabar jau baigiu, nutraukiu visas diskusijas, nes gal be reikalo suteikiau žodį. Sprendimas yra priimtas. Laisvės premijos komisijos pirmininkė pareiškė apie atsistatydinimą. Kiek prisimenu, kai priiminėjome Laisvės premijos įstatymą, ten toks atvejis nebuvo numatytas. Buvo teisinga pastaba, kad reikia grįžti prie paties įstatymo. Dabar jau turime kalbėti ir apie komisiją, ir apie įstatymo tobulinimą. Įstatyme aiškiai pasakyta, kad komisija pateikia kandidatą iki lapkričio 23 d., vadinasi, šiandien mes procedūrą užbaigėme. Šį 25-metį mes turėsime pasitikti be Laisvės premijos.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
18 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
18
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top