Iš arti. Povilas Urbšys apie Laisvės premijos skyrimą: perženkime savo asmenines ambicijas, išlikime orūs ir verti savo valstybės istorijos

Kaip jau skelbėme, antradienį, lapkričio 24-ąją, Seimas – daugiausia valdančiųjų socialdemokratų ir darbiečių balsais – nepritarė Laisvės komisijos siūlymui šią premiją skirti pirmajam faktiniam Lietuvos vadovui po nepriklausomybės atkūrimo Vytautui Landsbergiui.

Nesutikdami su tuo, kad Laisvės premijos skyrimas tapo partinės kovos instrumentu, po šio sprendimo daugelis Laisvės komisijos narių atsistatydino, o visuomenininkai ėmė svarstyti Tautos Laisvės premijos steigimą.

Ketvirtadienį plenarinio Seimo posėdžio pradžioje, kai parlamentarai turėjo patikslinti savo darbotvarkę, Seimo narys Povilas Urbšys paprašė grįžti prie šio klausimo svarstymo.

Siūlome susipažinti, kaip Seimo nariai svarstė tokį pasiūlymą.

* * *

PIRMININKĖ (L. GRAUŽINIENĖ). Gerbiamieji kolegos, pradėsime lapkričio 26 d., ketvirtadienio, rytinį plenarinį posėdį. (Gongas) Registruojamės. Užsiregistravo 81 Seimo narys.

[…]

PIRMININKĖ. […] P. Urbšys. […]

P. URBŠYS (MSNG). Gerbiamoji Seimo Pirmininke, gerbiamieji Seimo nariai, aš norėčiau, kad jūs dabar šiek tiek įsiklausytumėte.

Pripažinkime, antradienį sprendimas dėl Laisvės premijos buvo emocinis, jis buvo paremtas grynai asmeninėmis nuotaikomis. Aš tikiu socialdemokratų ir darbiečių politinės kultūros lygiu. Kviečiu jus vis dėlto sugrįžti prie šio klausimo.

Tikrai netiesa, kad nieko nebus, jeigu Sausio 25-ųjų metinių iškilmėse niekam nebus įteikta Laisvės premija. Tie, kurie priėmė tokį sprendimą, jie susitapatins su visa M. Burokevičiaus šutve. Ar jūs šito norite? Aš manau, kad nenorite. Ypač socialdemokratai darė viską, kad atsiribotų nuo M. Burokevičiaus, nuo TSKP.

Antras dalykas. Asmeniškai man kai kurie dalykai dėl V. Landsbergio netinka, man nesuprantama, kodėl vadinamasis tautos patriarchas šiuo metu sako, kad nereikia fetišizuoti tautos.

Man nepriimtina ir tai, kad jam pritariant R. Juknevičienė su komjaunimo sekretorės aistra susidorojo su žmonėmis, kurie bandė prisijungti prie koalicijos, kuri siejama su mano vardu.

Bet mes turime peržengti savo asmenines ambicijas, todėl kviečiu įrašyti šį klausimą į darbotvarkę. Pagal Statutą mes tą dalyką galime padaryti, nes padaryta mūsų klaida. Kviečiu visus išlikti orius ir vertus savo valstybės istorijos.

PIRMININKĖ. Labai ačiū už pasiūlymą. Pagal Statutą niekaip neišeina, bet galėsime diskutuoti.

[…]

M. ZASČIURINSKAS (DPF). […] Gerbiamieji kolegos, jūs puikiai žinote, kad Statutas nenumato jokios galimybės dar kartą svarstyti šito klausimo. Bet Laisvės komisija gali susirinkti į savo posėdį, apsvarstyti situaciją ir priimti tam tikrą sprendimą. Bet aš atkreipiu dėmesį, kad septyni komisijos nariai, kaip vakar buvo paskelbta žiniasklaidoje, tarp jų ir kolega P. Urbšys, atsistatydino iš tos komisijos.

Todėl man atrodo, kad teikti Seimui pasiūlymus, kurie vadinami „karštas ledas“, neįgyvendinamus, yra ne visai gerai. Jeigu jau žmonės nori, tai nereikėjo atsistatydinti, tada būtų sukviestas komisijos posėdis, komisija susirinktų ir, vienaip ar kitaip, spręstų. Aš į tai norėjau atkreipti jūsų dėmesį. Jeigu teikiame siūlymą, tai pažiūrėkime, ką patys esame pridarę. Jeigu jūs atsistatydinote, tai keiskite savo nuomonę. Ačiū.

PIRMININKĖ. Labai ačiū. Aš tik noriu atkreipti gerbiamųjų Seimo narių… kad čia yra klausimas dėl darbotvarkės, t. y. arba siūlymas įtraukti, arba siūlymas išbraukti. Dėl turinio neturėtume taip plačiai diskutuoti. Visi pasiūlymai yra užrašyti, ir Seimo nariai savo nuomonę išreiškia balsavimu, tai mes ir atliksime.

[…]

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Gerbiamoji Primininke, kolegos, pritardama P. Urbšio iškeltai idėjai ir siūlymui, kad Seimas sugrįžtų dėl Laisvės premijos, kartu noriu atkreipti dėmesį, kad jis savo pasisakyme labai nekorektiškai kartoja jau 25 metus, kaip tik nuo to laikotarpio, kai mes kovojome dėl laisvės, Pasvalio KGB paskleistą melą, neva insinuaciją apie komjaunimo sekretorę Juknevičienę. Tai aš dar kartą jau turbūt kiekvienoje sesijoje 25 metus kartoju, kad aš niekada nebuvau komjaunimo sekretorė. O tai, kad žmogus kartoja tą patį KGB melą, tai minčių kyla visokių apie visokius agentus.

PIRMININKĖ. Labai ačiū. Tai dabar naudodamasi… Gerbiamasis Povilai, labai jus gerbiu, bet mes jau dabar priėjome prie diskusijų. Pirmiausia apsispręskime balsuodami, o po to, po balsavimo, jūs galėsite išreikšti nuomonę. (Balsai salėje)

Tikrai suprantu, kad jūs dėl turinio. Jau dabar dėl turinio. Apsisprendžiame, kiek yra siūlymų, kad mes nepamirštume ir pratęstume diskusijas. Labai ačiū.

Kol kas nutraukiu diskusijas, turėsite galimybę dar pasisakyti.

[…]

PIRMININKĖ. […] Dabar klausimas dėl Laisvės premijos. Kadangi, mano nuomone, ir kiek aš konsultavausi su teisininkais, tokių statutinių galimybių nėra, nes grąžinta iniciatoriams tobulinti, didžioji dalis komisijos atsistatydino, bet kad tikrai nesuklystume, aš, kaip Seimo Pirmininkė, prašau Seimo palaikyti kreipimąsi į Etikos ir procedūrų komisiją, nes ji nagrinėja procedūrinius dalykus, išaiškinimo dėl šio klausimo. Ar galite bendru sutarimu palaikyti, ar reikia balsuoti? (Balsai salėje)

Balsuojame. Kas pritariate, kad Seimo Pirmininkės prašymu būtų kreiptasi į Etikos ir procedūrų komisiją, kad išaiškintų, kaip Seimas tokiu atveju turi elgtis, balsuojat, kas pritariate, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 98 Seimo nariai (individualūs balsavimo rezultatai ČIATiesos.lt): už – 73, prieš – 3, susilaikė 22. Ačiū už pritarimą. Etikos ir procedūrų komisija jai patogiu laiku susirinks ir Seimo prašymu išnagrinės šį klausimą, ir bus pateiktos išvados, dėl kurių galėsime dar ir dar kartą padiskutuoti.

[…]

P. Urbšys. Prašom.

P. URBŠYS (MSNG). Gerbiamoji Seimo Pirmininke, man atrodo, pagal eiliškumą pirma turėjo būti teikiamas siūlymas Mišrios Seimo narių grupės, toliau jūs turėjote priimti dėl kreipimosi, dėl Etikos ir procedūrų komisijos svarstymo.

Tikrai šiandien visos galios yra Seimo. Seimas gali prašyti iš naujo teikti kandidatūrą, Seimo dauguma gali nuspręsti persvarstyti šitą klausimą. Pats Statutas negali visiškai suvaržyti Seimo, kad pataisytų savo klaidą, nes klaida gali būti grynai įstatymiška, klaida gali būti ir emocinė.

PIRMININKĖ. Labai ačiū.

P. URBŠYS (MSNG). Reaguoju, nes du kartus buvo paminėta pavardė. Gerbiamasis Zasčiurinskai, jeigu mes kalbame apie pačią Laisvės premijos komisiją, tai jinai nebegali iš naujo vykdyti procedūros dėl balsavimo dėl kitos kandidatūros ar tos pačios. Jinai tik galbūt gali pateikti tą pačią kandidatūrą, bet ir tai yra svarstytina.

Antras dalykas, dėl R. Juknevičienės. Buvo paminėta taip: su komjaunuoliškos sekretorės aistra, kodėl jinai save vėl sutapatino su komjaunimo sekretore, aš nežinau.

PIRMININKĖ. Ačiū, gerbiamasis Povilai. Aš atsakysiu. Pagal Statutą net ir Seimas, turėdamas galią priimti savo sprendimus, turi vadovautis įstatymais, kiekvienas Seimo narys yra davęs priesaiką laikytis įstatymų. Statutas taip pat yra įstatymas, turi įstatymo galią. Todėl, jeigu būtų… (Triukšmas salėje)

Gerbiamasis Povilai! Jeigu būtumėte praeitą kartą paėmę pertrauką, kol nebuvo baigta procedūra atmesti arba grąžinti tobulinti, taip, mes, Seimas, galėjome grįžti prie vienokių ar kitokių svarstymų, emocinių ar panašiai. Bet Seimo nariai negali priimti sprendimų vadovaudamiesi emocijomis, jie turi vadovautis įstatymu, ir tai sako mūsų priesaika. Statutas irgi yra įstatymas. Todėl, pasikonsultavusi su teisininkais, nemačiau teisinio būdo, kadangi vėl iškilo tas klausimas, tai Etikos ir procedūrų komisija tam ir yra sukurta, kad išspręstų mūsų ginčą. Tai palaukime. (Balsai salėje)

[…]

PIRMININKĖ. Ačiū. P. Gražulis.

P. GRAŽULIS (TTF). […] Rasele, jūs prisimenate, kaip kreipėtės į Etikos ir procedūrų komisiją, kai aš jus pavadinau komsorge? Aš nebuvau komjaunuolis, net spaliukas, todėl nežinojau tų laipsnių. Etikos ir procedūrų komisija išaiškino, kad aš jūsų pareigas tik paaukštinau, o ne pažeminau, todėl jokio etikos pažeidimo nėra. Kodėl jūs taip nervinatės, kai paaukština jūsų pareigas, aš nesuprantu?

PIRMININKĖ. Ačiū, gal ta linksma gaida baigsime, nes ir pati Rasa juokiasi. Ar būtinai norite kalbėti? Gerbiamasis V. A. Matulevičius pirmas buvo.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Gerbiamieji kolegos, man atrodo, mes čia dėl Laisvės premijų sukūrėme problemą lygioje vietoje. Yra įprasta tvarka, mes aną kartą nutarėme balsuoti tobulinti projektą ar ne, tai reikėjo jį grąžinti, o ne viską pradėti komplikuoti, kreiptis į Etikos ir procedūrų komisiją.

Kuo čia dėta Etikos ir procedūrų komisija? Turi susirinkti, grįžti tie nariai, kurie pasakė, kad atsistatydina, – grįžkite į komisiją, pasitarkite ir priimkite sprendimą, o mes vėl svarstysime ir vėl balsuosime.

PIRMININKĖ. Pritariu dėl to, ką sako kolega. Ir Etikos ir procedūrų komisija gali susirinkti, ir Laisvės premijų komisija gali susirinkti. Dar laiko gal ir yra. Dabar Seimas priėmė sprendimą, palaukime Etikos ir procedūrų komisijos išvados. Ji bus Seimui rekomendacinė ir tada balsuosime.

Dėl darbotvarkės klausimus baigėme. […]

PIRMININKĖ. […] Z. Žvikienė. Ji, kaip komiteto pirmininkė, atsakinga už mūsų diskusinį klausimą. Prašom.

Z. ŽVIKIENĖ (DPF). Labai ačiū, gerbiamoji Seimo Pirmininke. Suprantu, jau dabar yra priimtas sprendimas, turbūt jis yra teisingas, jeigu taip nusprendė Seimo nariai, tačiau šiandien Laisvės premijų komisija nebeveikia, todėl visas procesas pagal Laisvės premijos įstatymą turėtų prasidėti iš naujo. Turėtų būti sudaryta nauja komisija ar iš tų pačių, ar iš kitų asmenų, kokie asmenys bus deleguoti į šią komisiją, ir jinai puikiausiai galėtų veikti priėmus naują sprendimą dėl komisijos sudarymo. Tik tiek ir norėjau paaiškinti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Laisvės premijos įstatymas kalba, kad tai yra Žmogaus teisių komiteto kompetencijos ribos, buvo teisinga pastaba, bet išsiaiškinsime. Pradedame dirbti.

Šaltinis: lrs.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
8 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
8
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top