Iš arti. Seimas atmetė siūlymą nutraukti šeimos sampratos pataisos vilkinimą ir pakeisti darbą imituojantį Teisės ir teisėtvarkos komitetą kitu

Antradienį, gruodžio 1-ąją, Seimas nepritarė protokoliniam nutarimui, kuriuo buvo siūloma, kad Konstitucijos pataisą dėl šeimos apibrėžimo svarstytų kitas komitetas, nes socialdemokrato Juliaus Sabatausko vadovaujamas Seimo Teisės ir teisėtvarkos (TTK) komitetas jau dveji metai atidėlioja jos svarstymą.

Šia 38 Konstitucijos straipsnio pataisa siūloma aiškiai įtvirtinti, kad šeima sukuriama sudarant santuoką ir kyla iš tėvystės ir motinystės. Tačiau ji negali pasiekti plenarinio posėdžio, kol TTK neapsvarstė pataisos.

Ši 106 parlamentarų užregistruota pataisa kartą jau buvo užstrigusi papildomu komitetu paskirtoje Konstitucijos komisijoje, kuriai tuo metu vadovavo dabartinė sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Po metų Seimo protokoliniu nutarimu ši komisija pašalinta iš pataisos svarstymo proceso.

Nuo 2013 m. lapkričio 15 d. šią pataisą vilkina socialdemokrato Juliaus Sabatausko vadovaujamas Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

Siūlome prisiminti, kaip Seimas svarstė šį klausimą antradienio plenariniame posėdyje.

* * *

Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komiteto, paskirto svarstyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-1217, pakeitimo“ projektas

Gerbiamieji kolegos, šiek tiek lenkiame darbotvarkę. Rezerviniai. Dėl pirmųjų dviejų nematau Pirmininkės. Rezervinis 3 klausimas – Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komiteto, paskirto svarstyti įstatymo projektą Nr. XIIP-1217, pakeitimo“ projektas. R. J. Dagį matau salėje. Prašom. Jūs turėtumėte atmintinai mokėti.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, aš tekstą atmintinai žinau, bet dėl visa ko pasiėmiau, kad nesuklysčiau sakydamas datas.

Gerbiamieji kolegos, tai yra klausimas su didele barzda, kuri neteikia daug pliusų mūsų Seimui.

Tam tikru laiku 106 Seimo nariai užregistravo Konstitucijos pataisą dėl Konstitucijos 38 straipsnio, reglamentuojančio šeimos sąvoką. Šis klausimas jau ne pirmą kartą buvo svarstomas Seime, ir praėjusioje kadencijoje buvo svarstomas, buvo balsuojama. Buvo nagrinėtas įvairiose komisijose, nagrinėtas įvairiais pjūviais šis klausimas, todėl jis tikrai nebuvo naujas. Buvo pavesta pačioje pradžioje, prieš dvejus metus, atkreipsiu dėmesį, Teisės ir teisėtvarkos komitetui ir papildomam komitetui – Konstitucijos komisijai – šį klausimą išnagrinėti.

Deja, Konstitucijos komisija nieko iš esmės nedarė, jokios išvados nepateikė. Tai buvo formalus pretekstas Teisės ir teisėtvarkos komitetui nesvarstyti šio įstatymo, nors jis galėjo tą daryti nelaukdamas Konstitucijos komisijos išvadų. Galėjo patys daryti klausymus, galėjo organizuoti visą šią tvarką, įgyvendinti nutarimą. To nedarė.

Praeitų metų gruodžio 9 d. Seimas protokoliniu nutarimu dėl šio įstatymo projekto vilkinimo pašalino Konstitucijos komisiją kaip papildomą komitetą, taip atverdamas Teisės ir teisėtvarkos komitetui visas galimybes, galias svarstyti formaliai neprisidengiant tuo, kad Konstitucijos komisija ko nors nepateikė. Per tą laiką nieko nebuvo padaryta. Net nepavykdavo į darbotvarkę įtraukti klausimo, nes kolegos nepritardavo tam dalykui.

Tik tada, kai mes pradėjome apie tai viešai kalbėti, kalbėti apie tai, kad komitetas gali būti pakeistas, prasidėjo klausymai. Po dvejų metų, kai 106 Seimo nariai pateikė pataisas. Tai rodo cinišką komiteto požiūrį į 106 Seimo narius, nepagarbą mums visiems, kurie pasirašėme šį įstatymo projektą.

Mes nekalbame apie tai, kad jūs galite pritarti, nepritarti, bet išreikšti savo požiūrį jūs privalote ir vilkinti projektą neturite teisės. Todėl siūlau kaip nepateisinusį vilčių Teisės ir teisėtvarkos komitetą pakeisti kitu, t. y. Socialinių reikalų ir darbo komitetu, kuris šeimos klausimus ir kuruoja, pereiti prie šio įstatymo nagrinėjimo tame komitete, kuris tikrai to nevilkins.

Šį įstatymo projektą teikiu ne aš, o 51 Seimo narys. Siūlau pritarti protokoliniam sprendimui.

PIRMININKAS. Ačiū pranešėjui. Pagal mūsų Statutą už, prieš po vieną kalba. Už kalba P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Gerbiamieji Seimo nariai, nėra normalu, kad dvejus metus šis klausimas yra įstrigęs komitete. Tas klausimas yra labai aktualus ir tai, kad akivaizdžiai vilkinama, mums visiems yra aišku.

Vienas argumentas, kurį galbūt gali patikslinti gerbiamasis J. Sabatauskas, jei aš esu neteisus. Jo duktė, kai buvo organizuoti Seimo klausymai, atstovavo priešingai nuomonei įstatymo iniciatorių. Ji atstovavo visuomeninei organizacijai (Birutė Sabatauskaitė yra „Lietuvos žmogaus teisių centro“ vadovė – Tiesos.lt), kurios, iš karto buvo matyti, yra suformuota nuostata nepritarti šiai pataisai. Negana to, klausymų metu Seimo nariams buvo pateiktas išvadų projektas, kuriame jau yra pritariama toms nuostatoms, kurios prieštarauja siūlomam variantui. Tai toks išankstinis angažavimas vis dėlto leidžia daryti prielaidas, kad yra nesąžininga. Kad išvengtume viešųjų ir privačių interesų konflikto, komitetas turėtų nusišalinti nuo to.

PIRMININKAS. Prieš kalbės D. Kuodytė.

D. KUODYTĖ (LSF). Gerbiamieji kolegos, aš ir prašydama išbraukti šį klausimą iš darbotvarkės sakiau, ir dabar pakartosiu. Tai yra nestatutinis sprendimas, tai yra nestatutinis protokolinis nutarimas, nes keisti komitetą, kol nėra komiteto išvados, nėra jokios galimybės. Pateisino viltis, nepateisino vilčių – mes turime dirbti pagal Statutą. Tai, kad svarstymas užsitęsė, manau, yra visai normalu, nes klausimas yra rimtas, Konstitucija negali būti keičiama per vieną dieną. Manau, tai, kad vyksta klausymai, vyksta normalus darbas, yra pozityvu.

Kalbant apie žmones, kurie klausymuose pasako savo nuomonę, nematau jokios problemos ir jokio interesų supainiojimo. B. Sabatauskaitė vadovauja „Žmogaus teisių centrui“ ir šis „Žmogaus teisių centras“ turi teisę pasakyti savo nuomonę žmogaus teisių klausimais. Tai čia kalbėti apie kokį nors interesų supainiojimą, manau, yra, švelniai tariant, nelabai logiška. Siūlau atmesti šį protokolinį nutarimą ir leisti komitetui iš tiesų normaliai dirbti ir pasakyti savo nuomonę dėl Konstitucijos pataisos projekto.

PIRMININKAS. Balsuojame. Vyksta balsavimas.

Replikos bus po balsavimo. Gerbiamieji, aš laikausi Statuto normos.

Kas pritariate 51 Seimo nario pasiūlymui, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš. (Balsai salėje)

Už balsavo 39, prieš – 21, susilaikė 26. Rezoliucija atmesta. Atsiprašau, protokolinis nutarimas.

J. Sabatauskas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Gerbiamieji kolegos, iš tiesų siūlyti Statutui prieštaraujančius nutarimus?.. Statuto 170 straipsnio 4 dalyje sakoma, kad dėl Konstitucijos pataisų pagrindinis komitetas visada yra Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Gerbiamieji, jeigu jūs norite priimti tokius nutarimus, pirmiausia reikia pakeisti Statutą.

Antras dalykas, išvados dėl projekto. Kaip kolega P. Urbšys sakė, paprašyta „išankstinių nuostatų, kad pritarta“. Ten, kur yra pastabų, kuriose minimos Europos Teisingumo Teismo nutartys, Žmogaus Teisių Teismo Strasbūre nutartys, mes negalime rašyti, kad nepritariame, nes ten konstatuojamas faktas. Ten, kur konstatuojami faktai, nėra nuomonės, ten gali būti tik pritarimas, nes mes privalome laikytis tiek Žmogaus Teisių Teismo sprendimų, tiek Europos Teisingumo Teismo sprendimų. Prašau nepainioti šitų dalykų.

O taip žemai nusileisti, kad aiškintume apie interesų konfliktus, tai nežinau, net buvę pareigūnai tokių dalykų sau negali leisti.

PIRMININKAS. M. Zasčiurinskas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Gerbiamieji kolegos, aš džiaugiuosi, kad kolega Julius dalykiškai sugeba argumentuoti savo nuomonę ir ją pateikė. Žiūrėkite, mes labai dažnai čia, Seime, šnekame apie vertybes, mes esame katalikai. (Balsai salėje) Ne, kai kurie žmonės net viešai deklaruoja, kad jie vos ne teisuoliai yra. Kolegos, ar jums yra priimtina naudoti tokias juodas technologijas, kai jau nėra argumentų, lįsti į vieno ar kito žmogaus šeimą? Tai yra, net nežinau, kaip pasakyti, ar gražu, ar negražu. Man atrodo, kad kolegai reikėtų atsiprašyti, nes jis, matyt, nepagalvojo, ką kalba. Na, negalima tokiais argumentais argumentuoti Lietuvos Respublikos parlamente. Kuo čia šeima dėta?

PIRMININKAS. Prašom. Suteikiu žodį P. Urbšiui.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tikrųjų Konstitucijos pataisa yra susijusi būtent su šeima. Jeigu kalbėtume apie viešųjų ir privačių interesų konfliktą, tai mane tikrai stebina, kad šiame Seime kai kuriems Seimo nariams yra norma, kad tėvelis yra komiteto pirmininkas, kuris organizuoja klausymus, kuris atsakingas už komiteto veiklą, jo dukra atstovauja visuomeninei organizacijai, kuri gauna pajamas už tai, kad tokie projektai būtų nepriimti, ir čia nėra viešųjų ir privačių interesų konflikto.

Man atrodo, kad išvengtume tų dviprasmybių, nes dvejus metus buvo vilkinimas, buvo tų įvairių interpretacijų, pirmininkas galėtų nusišalinti ir pavesti savo pavaduotojui organizuoti tolesnį darbą, susijusį su šia pataisa.

PIRMININKAS. Dėkoju.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Tai…

PIRMININKAS. Ar jūs abu kalbėsite iš karto?

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Po vieną.

PIRMININKAS. Po vieną. A. Kubilius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, čia J. Sabatauskas aiškino, kad pasiūlymas pažeidžia Statutą, bet jis niekaip nepaaiškino, kiek laiko jis dar planuoja toliau tęsti Statuto pažeidimą. Po projektų pateikimo Seimas nutaria, koks yra pagrindinis komitetas ir kada jis turi baigti svarstymą. Kiek aš pamenu, šiam projektui buvo pritarta po pateikimo prieš dvejus su puse metų. (Balsai salėje) Na, dvejus su trupučiuku. Tai ginčykimės, kiek mėnesių dabar.

Gerbiamasis Juliau, užuot kaltinęs kitus, kad kažkas siūlo nutarimus, kurie tariamai pažeidžia Statutą (nors, mano manymu, čia niekas nepažeidžia), jūs pagaliau turėtumėte paaiškinti, kada jūs nustosite pažeidinėti Statutą ir kada jūsų komitetas priims vieną ar kitą sprendimą dėl šio svarbaus projekto. Šitaip tyčiotis iš visų Seimo narių, gerbiamasis Juliau, tikrai yra negalima.

PIRMININKAS. Aš prašyčiau galbūt į asmeniškumus nesileisti, bus paprasčiau. (Balsai salėje). Mes dėl įstatymo projekto jau balsavome. Dabar mes ilgiau kalbame, negu svarstėme šį įstatymo projektą. R. J. Dagys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, jeigu jums nerūpi tai, kad yra pažeidžiamas Statutas ir dvejus su trupučiu metų nesvarstomas šis klausimas, tai tada yra jūsų problemos.

PIRMININKAS. Čia Seimas priėmė sprendimą, Rimantai, nesinervinkite.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Iš tikrųjų jūs turėtumėte tuo susirūpinti, jūs irgi atstovaujate tam tikrai aiškiai pozicijai, bet jūs tiesiog bijote, kad šis klausimas būtų viešai svarstomas. Mūsų frakcijos – Socialdemokratų, Darbiečių ir Liberalų – kaip tik ir bijo viešo to klausimo svarstymo. Neslėpkite savo pažiūrų, balsuokite taip, kaip dabar balsavote, rinkėjai pamatys jūsų nuomonę ir viskas bus labai gerai. Jūs gi visi drąsūs žmonės.

Dabar, kai mes paliekame komitetą tokios būsenos, tai mes šioje kadencijoje šitos pataisos neišnagrinėsime, nors ji pagal Statutą turėjo būti išnagrinėta, ir tada žmonėms liks vienintelė iniciatyva – organizuoti referendumą ir pasiklausti žmonių jų nuomonės tuo klausimu vien tik todėl, kad Seimas, lyderiaujant gerbiamajam J. Sabatauskui, šio klausimo pasislėpdamas krūmuose nesvarsto. Tai štai jūsų situacija. Aš tikrai kreipsiuosi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl kolegos J. Sabatausko vilkinimo šio įstatymo svarstymo metus nieko nedarant. Aš manau, tai nesutrukdys darbiečiams, socialdemokratams to klausimo vilkinti, ką visą laiką Seimo Pirmininkė darė, nes nežinojo, kokie komitetai paskirti. Nors jau ne pirmą kartą mes perskirstome komitetus, čia nėra precedentas, mes dažnai keičiame komitetus ir jokios Statuto nuostatos pažeidimo čia nėra. Deja, tai rodo jūsų baimę viešai pasisakyti šiuo klausimu.

PIRMININKAS. Viskas. Mes diskutuojame 10 minučių. Aš nutraukiu, turiu tokią teisę. (Balsai salėje) Nutraukiu kalbas ir replikas po šio įstatymo balsavimo. Posėdžio gale galite perskaityti pareiškimus. Mes einame jau antrą ratą. Viskas! Gerbiamasis Sabatauskai, žinau, kad jūsų pavardė paminėta, ir prašiau jos daugiau neminėti.

lrs.lt

* * *

Tiesos.lt pastaba: individualūs balsavimo rezultatai – ČIA.

* * *

Kviečiame pasirašyti peticiją dėl šeimos sampratos apibrėžimo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (ČIA)

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
3 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
3
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top