J. B. Shurk. Centrinių bankų skaitmeninės valiutos sunaikins privačios nuosavybės ir laisvės likučius

Liko 7 dienos deklaruoti pajamas, tad kviečiame skirti 1.2 procento GMP paramą „Pro Patria“ sambūriui, 0.6 procento – Nacionaliniam susivienijimui IR 0,6 procento – Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinei sąjungai. Paramos partijoms, profsąjungoms ir visuomeninėms organizacijoms yra anonimiškos ir tarpusavyje nekonkuruojama – galima ir tikrai verta skirti jas visas. Instrukcija

Šaltojo karo metais Rytų ir Vakarų pasidalijimas paprastai buvo vaizduojamas kaip komunizmo ir kapitalizmo priešprieša. Sovietų Sąjungoje, jos satelituose ir sąjungininkuose veikė komandinė ekonomika, kurioje centralizuota valdžia vadovavo išteklių paskirstymui, žemės ūkio gamybai ir pramoninei gamybai valstybėje. Jungtinės Valstijos ir Vakarų blokas gynė liberaliosios demokratijos normas ir laisvąją rinką. Šis skirstymas, žinoma, visada buvo pernelyg supaprastintas. JAV ne tik rėmė trečiojo pasaulio diktatūras, kai tai suteikdavo strateginių pranašumų prieš SSRS, bet ir laisvosios bei kontroliuojamos rinkos niekada nebuvo taip aiškiai atskirtos.

Kai jauni studentai mokosi kapitalizmo pagrindų, jie mokomi apie rinkas, kuriose žmonės gali laisvai tartis dėl prekių ir paslaugų mainų pagal savo asmeninius poreikius ir interesus. Jie mokomi, kad privati nuosavybė yra kapitalizmo požymis ir pagrindinis skirtumas, skiriantis šią sistemą nuo įvairių socialistinių ir komunistinių ekonominių sistemų, kuriose nuosavybė įvairiai dalijama tarp žmonių arba priklauso tik valstybei.

Tačiau subrendę jaunuoliai supranta, kad visuose Vakaruose privati nuosavybė ir laisva rinka nėra nei tokia privati, nei laisva. Geriausiai nuosavybę galima suprasti kaip lazdelių ryšulėlį, surištą lankeliu. Ekonominėje sistemoje, kurioje tai, kas tau priklauso, yra tavo ir niekieno kito, visos šios lazdelės lieka tvirtai surištos. Tačiau kai kiti turi nepriklausomų pretenzijų į tai, kas jums „priklauso”, tos lazdelės viena po kitos atsiplėšia.

Galbūt manote, kad sumokėję visus mokėjimus, esate savo būsto savininkas, tačiau kas atsitinka, jei nemokate vietinių nekilnojamojo turto mokesčių arba atsisakote duoti savivaldybės valdžiai leidimą tiesti kanalizacijos sistemą po jūsų būstu? Netrukus sužinosite, kad daugybė miesto administratorių, mokesčių agentų, valstijų reguliavimo institucijų, Aplinkos apsaugos agentūros biurokratų, komunalinių paslaugų komisarų ir net įvairios privačių piliečių grupės, prieštaraujančios tam, kaip jūs nusprendėte naudotis savo nuosavybe, mano, kad jie taip pat turi nuosavybės teisę į tai, kas jums priklauso.

Daugelyje Vakarų šalių jie būtų teisūs. Įstatymai, taisyklės ir mokesčių prievolės apsunkina tai, kas, jūsų manymu, priklauso jums, ir net jei iki galo laikėtės visų įstatymų ir iki cento sumokėjote visus mokesčius, vis tiek nėra jokios garantijos, kad valdžios atstovai vėliau nepasinaudos eminentinės nuosavybės įstatymais, kad nusavintų tai, kas jums priklauso, nes, jų manymu, jie gali vaisingiau panaudoti jūsų privačią nuosavybę „visuomenės gerovei“, o nuo Kelo prieš Naująjį Londoną bylos – net kažkieno kito privačiai gerovei. Tiek tos privačios nuosavybės.

Be to, laisvosios rinkos vargu ar yra laisvos nuo valdžios įsikišimo. Federaliniai, valstijų ir vietos įstatymai, reglamentai ir taisyklės riboja kiekvienos pramonės šakos veiklą. Prieš pradėdamas bet kokį naują verslą, verslininkas turi apsvarstyti daugybę valstybės nustatytų apribojimų: Kokie produktai gali būti perkami ir parduodami? Kokios žaliavos turi būti naudojamos tiems produktams gaminti? Kokius vyriausybės leidimus reikia gauti pirmiausia? Kokios kvalifikacijos darbuotojų reikia darbui atlikti? Kiek laiko šie darbuotojai gali dirbti? Kokių saugos ir pramonės standartų reikia laikytis? Kokiomis transporto priemonėmis galima gabenti gatavus gaminius iš vienos vietos į kitą? Kokiose saugyklose galima laikyti šiuos produktus? Kokie tolesni klientai gali teisėtai pirkti prekes? Ar šios prekės gali kirsti valstybių sienas nepažeidžiant tarptautinių sutarčių ar nacionalinio saugumo apribojimų? Vargu ar paprasta keistis prekėmis ir paslaugomis, kai kiekvieną rinkos sandorio dalį reglamentuoja taisyklės ir reglamentai, o jų nesilaikant gresia baudos, prarastos atsargos, vėlavimas ar net baudžiamoji atsakomybė.

Jaunieji kapitalizmo tyrinėtojai sužino, kad rinkos veikia pagal pasiūlos ir paklausos dėsnius, pagal kuriuos Adamo Smitho „nematoma ranka” valdo ir gatavų prekių gamybą, ir kainas. Kai tam tikros prekės paklausa yra didelė, jos kaina kyla. Kai kainos kyla, į rinką ateina nauji verslininkai ir gamina naujas prekes. Kai šie verslininkai konkuruoja tarpusavyje, jų noras pritraukti klientus sukuria natūralią paskatą gaminti kuo geresnius produktus efektyviausiais būdais ir mažiausiomis sąnaudomis. Teoriškai konkurencija verčia rinkas natūraliai atsisakyti blogų ir brangių produktų, o geriausių produktų kainas išlaikyti žemas.

Tačiau praktikoje brandūs kapitalizmo studentai supranta, kad verslininkai niekada neieško rinkose konkurencijos, o veikiau sąlygų monopolijai išlaikyti. Visur ir visada, kur ir kada gamintojai gali gaminti ir parduoti prekes be konkuruojančių pardavėjų, jie patys nustato savo produkto kokybę ir kainą. Kai jų produktas vartotojams būtinas, monopolistai kontroliuoja rinką. Taip susikraunami tikri pelnai. Galutinis rezultatas yra tas, kad kapitalistai visada ieško būdų, kaip pasinaudoti įstatymais ir taisyklėmis, specialiomis žiniomis, vyriausybinėmis sutartimis ar kitais išstūmimo mechanizmais, kad apribotų potencialių konkurentų galimybes kada nors patekti į rinką. Būdai, kuriais didelės korporacijos ir finansiniai konglomeratai naudojasi savo įtaka, kad neleistų mažesnėms įmonėms mesti iššūkio jų viešpatavimui, nėra „nematomi”. Todėl daugumą rinkų vargu ar galima pavadinti visiškai „laisvomis”.

Jei nei privati nuosavybė, nei laisvos rinkos neegzistuoja abstrakčiai, tai nekonvertuojamų nacionalinių valiutų atsiradimas, kai auksiniai pinigai buvo pakeisti vyriausybės primestais, iš prigimties beverčiais popieriniais banknotais, šią problemą tik pagilino. Pinigų naudingumas, palyginti su tradiciniais prekių ir paslaugų mainų sandoriais, yra susijęs su trimis pagrindinėmis jų funkcijomis: (1) apskaitos vieneto, (2) vertės saugyklos ir (3) mainų priemonės. Kai visuomenėje egzistuoja patikimi pinigai, rinkos sandoriai yra lengvi ir prekyba klesti. Užuot bandę nustatyti, kiek triušio kailių gali būti verta jautienos, kviečių ar advokato ekspertizės, vartotojai taupo laiką ir energiją, nes naudojasi standartinėmis piniginėmis priemonėmis, kurias lengva laikyti ir gabenti ir kurios turi pastovią vertę. Nors kaip pinigai buvo naudojami įvairūs daiktai – nuo perlų ir kriauklių iki dantų ir kaulų, auksas tūkstančius metų įvairiose kultūrose išliko pinigų aukso standartu. Dėl santykinio aukso trūkumo ir bendro žmonių suvokimo apie jo prigimtinę vertę auksas laikui bėgant išliko stabilios vertės, todėl jis buvo ideali mainų priemonė. Štai kodėl istorijoje tiek daug tautų ir kultūrų visame pasaulyje kaldino monetas, pagamintas iš tiksliai išmatuotų šio tauriojo metalo dalių.

Tačiau nacionalinės valstybės, pamažu keisdamos aukso monetas privalomomis popierinėmis valiutomis, ėmėsi šiek tiek gudragalviškų veiksmų, kad iš oro sukurtų netikrus pinigus. Nors per pastaruosius pusantro šimtmečio įvairios valstybės vykdė skirtingą įvykių eiliškumą, svarbiausi žingsniai buvo tie patys: pirmiausia įvedami tam tikros formos popieriniai pinigai, kuriuos vyriausybė įsipareigoja sumokėti kiekvieno banknoto turėtojui fiksuotą sumą auksu arba sidabru. Po to įvedamas privatus centrinis bankas, turintis de facto monopolinę teisę spausdinti popierinius pinigus pagal savo geriausią sprendimą, kad būtų palaikoma sveika šalies ekonomika. Galiausiai panaikinamas šių popierinių pinigų valiutų aukso ar sidabro padengimas.

Visuose Vakaruose šis lėtas, bet nuolatinis perėjimas nuo prigimtinę vertę turinčių pinigų prie jokios prigimtinės vertės neturinčių valiutų veikė kaip ilgalaikė apgaulė prieš visuomenę. Per dešimtmečius žmonės buvo įpratinti naudoti popierinius pinigus; popierinių pinigų pasiūla ir paklausa buvo atsieta nuo Adamo Smitho „nematomos rankos”, o vyriausybės įgaliojimai neleido piliečiams grįžti prie visuotinai stabilių mainų priemonių, kurias nuo seno teikė auksas ir sidabras. Abrakadabra, Vakarų valstybės iždai ir centriniai bankai laisvąsias rinkas, saugiai išreikštas fiksuotais aukso kiekiais, pakeitė centralizuotai kontroliuojamomis popierinių pinigų rinkomis, iškreipiančiomis bet ko, kas priklauso privatiems asmenims, vertę.

Dėl šio gana makiaveliško posūkio vyriausybės gali leisti pinigus kaip girti jūreiviai būtent todėl, kad centriniai bankai, esantys kitoje gatvės pusėje, supirkinėja jų skolas ir padeda spausdinti daugiau pinigų. Kaip politikai galėtų prieštarauti susitarimui, kuris leidžia jiems beatodairiškai išlaidauti be jokių įprastų laisvosios rinkos pasekmių? Priešingai, dešimtmečius spausdinant pinigus buvo tik dirbtinai išpūstos namų, akcijų ir kito turto, išreikšto šiais popieriniais banknotais, kainos – paprastiems piliečiams buvo sudarytas klaidingas įspūdis, kad dalis jų turimo turto įgauna vertę. Tačiau jei namas šiandien yra dvidešimt kartų brangesnis nei 1950 m., tai gali būti susiję su tuo, kad JAV doleris prarado daugiau kaip 97 % savo vertės nuo tada, kai 1913 m. atsirado privatus Federalinių rezervų centrinis bankas, o per kitus šešiasdešimt metų Jungtinės Valstijos lėtai, bet užtikrintai atsiejo savo valiutą nuo aukso. Būsto kainos, be abejo, pakilo, tačiau visos santaupos JAV doleriais išgaravo. Tiek daug apie saugomą pinigų vertę.

Dabar, kai centriniai bankai spausdina pinigus, o neapgalvotos vyriausybių išlaidos stumia Vakarų ekonomines sistemas prie bedugnės krašto, buvo pasiūlyta nauja finansinių gudrybių rūšis: centrinių bankų skaitmeninės valiutos (CBDC). Idėja yra ta, kad vartotojai ir gamintojai sudarinės sandorius tik virtualiomis valiutomis, kurios fiziškai neegzistuoja, išskyrus tarpusavyje sujungtų mašinų saugomą atmintį. Jei nepakako, kad aukso pinigai būtų pakeisti beverčiais popieriais, dabar beverčiai popieriai bus pakeisti efemeriškais kompiuterinio kodo vienetais ir nuliais. Kas gali nutikti ne taip?

Palikime nuošalyje trapų finansų sistemos kortų namelį, šiandien destabilizuojantį pasaulines rinkas, ir savižudišką centrinių bankų polinkį žaisti rusišką ruletę su aštuoniais milijardais gyvenimų, kuriuos sieja bendra priklausomybė nuo pinigų. Verčiau pagalvokite, ką Vakarams reikštų perėjimas prie CBDC. Trumpai tariant, išnyktų bet kokie išlikę Šaltojo karo laikų skirtumai tarp kapitalizmo ir komunizmo.

Jei vyriausybės ir centriniai bankai kontroliuos virtualių pinigų kūrimą, platinimą ir mainus, išnyks bet kokie laisvosios rinkos likučiai. Jei vyriausybės ir centriniai bankai kontroliuos kiekvieną vartotojų ir gamintojų sandorį, visos pramonės šakos bus pajungtos centralizuotam valstybės vadovavimui. Jei vyriausybės ir centriniai bankai įtvirtins teisinę galią nustatyti, kas gali saugoti vertę, kiek vertės galima saugoti asmeniškai ir kiek laiko ta vertė gali išlikti, tuomet nebeliks jokių privačios nuosavybės likučių. Jei vyriausybės ir centriniai bankai išlaikys skaitmeninę vienintelių įteisintų pinigų formų monopoliją, jie galės perskirstyti turtą arba bausti už asmeninį elgesį, neatsižvelgdami į asmens teises ar savo kontrolės ribas.

Tos pačios stebėjimo sistemos ir socialinio kredito balai, kurie jau paplitę komunistinėje Kinijoje, neišvengiamai įsigalės ir buvusiuose laisvuose Vakaruose.

Neabejotina, kad propagandos kampanijos šią prievartinę stebėseną pridengs Vakarų „politiškai korektiška” kalba apie kovą su „neapykanta”, „rasizmu”, „klimato kaita” ar kita į COVID panašia baime, tačiau Vakarų piliečių kontrolės sistema niekuo nesiskirs nuo Kinijos komunistinės sistemos: Asmenų skaitmeninis turtas bus konfiskuojamas arba papildomas priklausomai nuo to, ar jų elgesys atitiks valstybės reikalavimus. Laisvosios rinkos, laisva valia, laisvas žodis ir net laisvos mintys bus reguliuojamos taip pat lengvai, kaip centriniai bankai reguliuoja kiekvieno piliečio skaitmeninį turtą. Iš tikrųjų, įdiegus CBDC, Vakarų šalių vyriausybės įgis galutinę ir vienvaldę kiekvienos jų valdžioje esančios gyvybės kontrolę.

Per ilgai vakariečiai tylėjo, kol rinkos konkurencija užleido vietą valdžios sankcionuotai monopolijai, o privati nuosavybė virto kažkuo daug mažiau asmenišku ar saugiu. Popierinių valiutų netikri pinigai sunaikino daugumos paprastų vakariečių santaupas, o dirbtinai išpūstos akcijų ir kito turto kainos daugeliui tampa vis labiau nepasiekiamos. Dabar finansų sistemos pertvarka ir perėjimas prie privalomų CBDC kelia grėsmę tam, kas dar liko iš vakariečių asmeninių laisvių. Kol neišgaravo paskutiniai Šaltojo karo ideologinės dichotomijos likučiai ir neliko nieko, kas skirtų Rytus nuo Vakarų, laisvės draugams atėjo laikas atsistoti ir būti suskaičiuotiems. Nors Klausas Švabas ir trokšta ateities, kai vakariečiai laimę atras nieko neturėdami, tie, kurie vertina laisvę, žino, kad asmeninė nuosavybė ir nevaržomas keitimasis prekėmis, paslaugomis ir idėjomis išlieka laisvų tautų, kurios atsisako būti pavergtos, pagrindas.

Šaltinis: Gatestone Institute

5 6 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
32 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Pilietinis nepaklusnumas

Labai populiariai ir aiškiai parašyta ESMĖ. Vergovė už vartų.

blue yellow zov MARINIE

…jau seniausiai prisipirkau aukso,ir tebeperku….nebijau nieko,swaaaaabas gali but laisvas,as jo nebijau,vot tak,rebjata…

O

Kur laikai?

blue yellow zov MARINIE

…savo darze kaime.Galiu tau net kastuva paskolyt,greiciau ieskok,pavasaris,seti metas.Paskubek.

O

Ką sėsi: kanpes ar aguonas?!

blue yellow zov MARINIE

…kai sukasi,pranesiu.Kanpiu ne.Greiciausiai marichuaaaaaaana,gerai veeeeeza.

Ei tu, WC eketė

Sėk ne kas gerai veža, o kas gerai kvapą užmuša.

blue yellow zov MARINIE

..TU TAIP DVOKI,KAD ISTIES TAVE UZKAST BUT NEPROSAL…ALE VISI SLIEKAI ISSILAKSTYS…

Nuspėjami peckeliai

Pasistoja klausimas, tai už ką kovojome ir kūvojame.

blue yellow zov MARINIE

..nulinksta atsakymas….kiekvienas uz save/bent jau dabar,uz islikima/.

Tiesmukai

,,tai už ką kovojome”

Už pasaulinės žydaujos – sionistų interesus.

Kaip matyti, šitam peckeliui vis dar tebestovi suvokimas kad lietuviai sugriovė TSRS, ir laisvanoriškai iškeltom galvom įsiprašė į ES.

P.S.
Ar kas girdėjo, kaip ,,neužzombintom” smegenim kalba molio motiejai apie:
– TSRS sugriuvimą dėl perpuvusios ekonomikos iš vidaus;
– kaip stebuklingai išaugo Kinijos hegemonas;
– kaip ukrainiečiai labai supratingai karo fone skubiai įtvirtino Stambulo konvenciją;
– kaip baltieji nesuvokiamu būdu nustojo daugintis, kai Indija galimai jau lenkia Kiniją gyventojų skaičiumi, o mums nepaliaujamai bruka būtinybę saugoti planetą;
– …

T0mas J.

Kai priešas tave prievartaus o tu būsi likęs beginklis kruvinas – tu neskaitęs pasirašysi bet kokį popierių už padėvėtą automatinį šautuvą…
Čia ne Ukrainai gėda kad pasirašė Stambulą, čia GĖDA didžiausia tiems, kas jiem pakišo pasirašyti.

Tiesmukai

Pasirašė ne Ukraina, o Urainos žydai kuriems sulysti į svarbiausius postus leido patys ukrainiečiai.

Ar dar reikia aiškiau, a?!!

Tiesmukai

Du minusai…
Tokius minusus gali spausti tik žydai, arba žydkomuniai, arba debilai.

Čia 99 % komentatorių yra žydiško raugo…
Tik bent ką apie žydų niekšybes, ir jau maišo su žemėm…
O lietuviai veršiai – suės saviškį kad tik įtiktų žydaujai….
Velniop tokią išsigimėljų tautą!!!

T0mas J.

Tu lietuvių neniekink, šūdžiau!

Tiesmukai

Ta didinga lietuvių tauta. – Landsbergis – DIEVAS žemėje… – 33 metai tautinio ir valstybinio suicido… – Puse darbingos tautos išvaryta duoneliauti į užsienį… – Į valdžią įsileido amonautus paminant visus įstatymus. – Seimui rūpi narkotikai, o ne desovietizacija… – Valstybė praskolinta… – Prie valstybės praskolinimo dar sava valdžia pasaulinei žydijai įsipareigojo uždaryti 80 mokyklų ir sumažinti gydytojų (užmušk protingą gojų, skelbia žydų raštai. Belieka papildyti, užmušk protingą gojų, pačių gojų rankomis)… – Į vidurines mokyklas ir gimnazijas per 33 m. taip ir negrąžino nei logikos, nei filosofijos. Ir dar panaikino astronomiją… – Smulkus ir vidutinis verslas laikomas podukros vietoje… – Vidurinioji klasė – visuomenės stabilumo garantas, nei 2030, nei 2050 nenumatyta… – Visuotinė debilizacija vykdoma su patosu… – Protingi… Skaityti daugiau »

T0mas J.

Parašei labai daug teisybės, bes esi šūdo nuograužos dydžio chamas. Su tokiais nediskutuojama, tokie minusuojami 20-čia minusų.

Ei tu, WC eketė

Oho!!!
Aš be žado!!!
Maniau kad žemiau WC eketės jau nebėra kur. Bet kur tau… TOmas J. SUMUŠĖ naują rekordą!!!
Ei tu, WC eketė, užjaučiu – autsaideriai niekam neįdomūs. Naujas rekordas – ,,šūdo nuograuža”. Na, TOmas rašo TOmas žino. Nemanau kad tas Tiesmukai yra chamas, bet čia mano subjektyvi nuomonė. Bet apie šūdo nuograužą, kaip apie (pažinimo) obuolio nuograužą tikrai retas tegali pasigirti savo išmanymu. Evangelijone Tomas netikėjo kol nepačiupinėjo, šis TOmas J. dar ir apgraužia. Net ir šūdą. TOmas J. – šūdtauža.
Įdomus pasaulis, nekantriai lauksime naujų proveržių…

blue yellow zov MARINIE

…as zinau,ta durniu ekete…tai is beprotnamio istrukes pacientas,rasinejantis bile ka….,jam ypac paumeja,kai negauna vaistu….arsus kacapuasas,durnius ir idijotas vienu metu.Pavojingas,agresyvus,berazumis.Saugokites,nes pasiutes,gali aprieti.

blue yellow zov MARINIE

..TAIP,vargseli,musuose uz tiesos zodi gauni dvidesimt minusu,bo aplink vieni durniai,beprociai,iskrypeliai ir idijotai.Taigi,kentek,vaikel,toks gyvenimas.Arba,nekentek,o siusk visus nachui…

Prašalietis

J. B. Shurk su savo kapitalistinės visuomenės gyvenimo ne deklaruojamų (žmonių teisės, laisvės; rinka su save reguliuojančia nematoma ranka, bet jaučiama koja….), o faktinių kapitalistinės visuomenės gyvenimo principų konstatacija, kaip yra „prie kapitalizmo” iš tiesų dar nuo 2008 krizės mato arba jaučia per savo pilvus jau ir adekvatesni mažaraščiai, pavėlavo beveik 200 metų. Dėdulė Marksas su Engelsu pagrindinius dalykus išdėstė apie nuosavybes, kapitalizmo perspektyvas. Leninas su bolševikų partija kapitalistinės nuosavybės klausimus išsprendė(padarė ją visuomenine arba asmeninio vartojimo), Stalinas visa tai įtvirtino. Rosija TSRS pavidale laimėjo antrame pasauliniame kare ir tapo pasaulio super puper valstybe, kokia per visą savo istoriją nebuvo. Tuometinė Stalino Rosija buvo pasidalinusi pasaulį į įtakos sferas su JAV. Sovietinė komunistinė nomenklatūra išsigimė, panoro kaip prie kapitalizmo savo… Skaityti daugiau »

blue yellow zov MARINIE

…prasalieitis yra eketes kollega.Nepavojingas,nesikandzioja.Leidziasi paglostomas.

Du pastebėjimai

,,Nors kaip pinigai buvo naudojami įvairūs daiktai – nuo perlų ir kriauklių iki dantų ir kaulų, auksas tūkstančius metų įvairiose kultūrose išliko pinigų aukso standartu.”

Konkistadorų atplukdytas auksas nuvertino auksą… ir taip iškreipė rinką…

,,Verčiau pagalvokite, ką Vakarams reikštų perėjimas prie CBDC. Trumpai tariant, išnyktų bet kokie išlikę Šaltojo karo laikų skirtumai tarp kapitalizmo ir komunizmo.

Beveik atvirai pasakyta, kad Šaltasis karas buvo sukurtas dirbtinai – skaldyk ir valdyk. Kitaip, valdymas per skaldymą.
P.S.
Kas pajėgus pasaulį perskelti į Rytus ir Vakarus?

T0mas J.

„Kas pajėgus pasaulį perskelti į Rytus ir Vakarus?”

o tai jis dar neperskeltas??

Tiesmukai

Šūdatomi ir jo mylėtojai, jūs tikri debilai!!!
Kada buvo Šaltasis karas – prarityje. Reiškia, replika ,,o tai jis dar neperskeltas??” sako kad nesiorentuoji…
Debile, Šaltasis karas buvo perskėlimo IŠDAVA. O perskėlė veikėjai su dideliais pinigais…

Šitai prorusiškai šliaukai vis dar vaidenasi JAV imperializmas…
Greičiau pasaulinis karas iki akmens amžiaus, nes tokie psichohominidai niekada nesusiprotės…

blue yellow zov MARINIE

..o stai da vienas triumvirato dalyvis,eketes ir prasalieicio pusbrolis,tik ka atvykes is kremleus.Nusneka,bet neverta kreipt demesio,kol nesispjaudo ir nesikeikia ,ma ji galas…

Tiesmukai

Čia besibazuojantys žydproletariai tesuvokia ne daugiau trijų sakinukų, ir tesugeba paspausti (ne)patiktuką. Kuo tikriausi beždžionžmogiai – gojai.

blue yellow zov MARINIE

…girdejot zydelio dejoooone,xa xa xa

Tiesmukai

Na, ko kuklinatės, daugiau emocijų, daugiau minusiukų…
Negi tik tiek teišgalit…
Negaliu patikėt, tokie skystuokliai…
Eina sau, gėda džiunglėm.
Susiimkit…

Tiesmukai

Ei, kur pyktis?
Resursai išseko ar ką…

blue yellow zov MARINIE

…isves tave be pykcio….tyliai,ramiai…

blue yellow zov MARINIE

..tave tuoj suims uz baltu rankyciu….ir nuves kur reikia,nabaaage..

32
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top