Jau ima kaltis tipiški totalitarinės valstybės daigai

Danutė Šepetytė | respublika.lt

Susipažinome su nepaprastąja padėtimi per pandemiją. Negalėjome lankyti senelių ir tėvų. Parašėme: geri vaikai tėvų nelanko. Galimybių pasais išbandėme žmonių rūšiavimo galimybę. Valdžiai patiko. Patekę į pabėgėlių krizę, pajutome naujus nepaprastosios padėties ribojimus. Apetitas kyla bevalgant: įvesta ir pratęsta nepaprastoji padėtis dėl agresijos Ukrainoje. Užčiaupti žiniasklaidą galima be teismo. Priversti žmogų išsakyti poziciją galima šantažu. Profesorius Vytautas Daujotis sako, taip pamažu slenkame totalitarinės valstybės link.

Kai girdit sakant, kad gyvename neramiais laikais, tiktai karas topteli į galvą?

Gyvename melo pelkėje. Net Putinui užpuolus Ukrainą, tebesame penimi šarlatanų konstruojamomis genderizmo, multikultūrizmo, tiesos reliatyvumo ir kitomis pseudoteorijomis, tačiau, be abejo, daugiausia nerimo mums kelia karas prieš Ukrainą, dėl kurio kilimo, mano nuomone, dalis kaltės tenka ir Vakarams. Juk jie tiesiogiai ir netiesiogiai padėjo Rusijai ruoštis karui.

Net okupavus Krymą Prancūzija tebetiekė Rusijai šiuolaikinę ginkluotę. Per du dešimtmečius, kai Rusiją valdo Putinas, Europoje įvyko „šrioderizacija“: didžiųjų jos šalių buvę aukščiausio rango pareigūnai (nuo Vokietijos kanclerio Gerhardo Šrioderio, Prancūzijos, Suomijos, Italijos premjerų iki Austrijos užsienio reikalų ministrės) buvo įdarbinami stambiausiose Rusijos energetikos korporacijose viršininkais ir visi Europos sprendimai energetikos klausimais buvo daromi Rusijos naudai.

Prisimenat, kaip kadaise atvykęs į Europą JAV prezidentas Donaldas Trampas, įsiutęs metė Angelai Merkel: jūs kasmet 200 mlrd. eurų mokate Rusijai, kad ši galėtų ginkluotis, o NATO negalite skirti bent kiek didesnio finansavimo. Toji „šrioderizacija“ davė savo vaisių: buvo papirktos didžiosios šalys, jos į Krymo aneksiją reagavo vien pseudosankcijomis.

Tiesa, jos dabar griežtesnės, bet jų pakankamai skausmingas poveikis pasijus tiktai po metų dvejų, bet vėlgi sukamos uodegos, kad tik netektų duoti Ukrainai naikintuvų, net senųjų „MiG“. Vokietijos, Prancūzijos elgesys rodo, kad joms labiau rūpi biznis su rusiškais gamtiniais ištekliais, o ne kraujuojanti Ukraina, kurią dėl karo šiam bizniui sukeltų problemų jos mieliau matytų kaip Rusijos valdomą marionetę ar tiesiog jos dalį.

Dabar laikas ne pliurpti apie sankcijas, bet kuo skubiau tiekti ginkluotę Ukrainai ir galų gale „uždaryti“ jos oro erdvę. Juk puolama visa Vakarų zona, ir Europa sunkiai tvarkosi su neslūgstančiu pabėgėlių srautu.

O ką pasakytumėt dėl Kremliaus grasinimo branduoliniu karu?

Juk akivaizdu, kad Putinas supranta tik jėgos argumentus. Ir jeigu jis, norėdamas atkurti buvusią Sovietų Sąjungą, vis mosikuos branduoliniu vėzdu gviešdamasis buvusios teritorijos, o Vakarai, bijodami jį erzinti, kaskart maus kaip pelės po šluota, sakykite, kada jisai sustos? Kur jis sulauks atkirčio? Gal prie Paryžiaus?

Prisimenu, per „Svobodos“ radiją girdėtą interviu su serbų politikos senbuviu. Į klausimą, kodėl Jugoslavijos Federacijos subyrėjimas neapsiėjo be kraujo praliejimo, o Sovietų Sąjungoje pavyko to išvengti, serbas atsakė nemanąs, kad jai pavyko, – viskas dar ateityje.

„Ateitis“ yra dabar: po 2008 metais užpultos Gruzijos, 2014-aisiais – atplėšto Krymo kraujas liejasi Ukrainos žemėje. Na, nereikia skelbti karo, kaip siūlė Dalia Grybauskaitė, bet nevalia kapituliuoti išgirdus priešo grasinimus.

Šiandien jau galime įvardinti pirmuosius karo lemtus pokyčius mūsų valstybėje?

Daug kas pasikeitė Lietuvoje. Sakysim, didelė dalis žmonių, kurie gerbė Putiną, jau bus kardinaliai pakeitę savo nuomonę, o tarp mūsų radosi daugiau vienybės. Bet kartu su nepaprastosios padėties įvedimu Lietuvoje atsirado kai kurių suvaržymų, ir nemažai. Jau kertama per įvairias žiniasklaidos priemones, jau buvo įgyvendintas suokalbis prieš „Respubliką“, jau kultūros žmonės verčiami viešai atsižegnoti ir pasmerkti Rusijos agresiją.

Mes pamažu slenkame totalitarizmo link. Kuo skiriasi totalitarizmas nuo autoritarizmo? Autoritarinėje valstybėje gali sau tyliai lindėti su savo nuomone, tačiau totalitarinėje, vengdamas represijų, nurodytu momentu turėsi išeiti į gatvę ir aktyviai reikšti paramą partijai ir vyriausybei. Pasyvumas laikomas pasipriešinimu ir yra baudžiamas.

Yra kitų požymių, rodančių diktatūros alsavimą?

Seimo priimtomis Visuomenės informavimo įstatymo pataisomis sukeliamas realus pavojus žodžio laisvei. Brandžioje visuomenėje ne vyriausybė, o idėjos turi kariauti su idėjomis. Simptomiškas reginys, kai Kovo 11-osios minėjime, kalbant Zitai Sličytei, iš salės raute rovėsi premjerė, korupcija kaltinamos partijos vadovė Seimo pirmininkė ir kiti liberalai. Na, pasakyta rūsti kalba melo prisotintoje aplinkoje. Kai kuriems atrodo, kad ne vietoje. Tiesa yra vietoje visur ir visada. Jeigu visi prisilaikytų tiesos, tokių kalbų iš Seimo tribūnos nenuskambėtų.

O kuo dabar žiniasklaidos kanalų blokavimas skiriasi nuo Putino veiksmų, uždraudžiant jam nepalankias žiniasklaidos priemones? Suprantama, valdžiai kelia grėsmę ne kvaili nusišnekėjimai, vulgarybės ir keiksmažodžiai, – tie nusižengimai etikai labai lengvai sutvarkomi, – jai kelia grėsmę protinga, svari kritika. Todėl ieškoma būdų, kaip kritikus užčiaupti, vienas jų – apkaltinti neapykantos kalba arba priešiška propaganda. Tą mes ir matome Z.Sličytės atveju.

Šiuo metu blogai atsiliepti galima tik apie baltosios rasės atstovą, galima spjaudyti ar vemti ant krikščionybės, bet jei tarsi kritiškesnį žodelį apie iškrypėlį, apie islamistą, apie juodąjį, būsi be teismo pasmerktas. Beje, ar žinote, kad neapykantos kalba – irgi rusų išradimas? Peržiūrėjus kelis tūkstančius protokolų, dokumentuojančių Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos atsiradimą, akivaizdu, kad būtent Rusija, matyt, norėdama apsisaugoti nuo socializmo (komunizmo) kritikos, stengėsi įbrukti šį terminą į deklaraciją. Čia jai nepavyko, bet vis dėlto neapykantos kalba buvo įtvirtinta vėliau, padedant Prancūzijai, 1966 metais priimtoje Tarptautinėje pilietinių ir politinių teisių konvencijoje.

Praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje, žlugus „blogio imperijai“, o Vakarams praradus moralinius orientyrus, neapykantos kalba pradėjo pergalingą žygį per Vakarų pasaulį. Tačiau niekas negali tiksliai apibrėžti, kas yra neapykantos kalba. Tai sakinys, kuris ką nors įžeidžia, dėl kurio kas nors lieka nepatenkintas? Bet juk kiekviena nauja idėja kažką įžeidžia. Štai genderizmas yra visiškas kretinizmas, bet pasakyk tai jo apaštalui, kad ir taikiausia forma, į akis, bematant būsi apkaltintas neapykantos kalba. Europoje dėl to vienaip ar kitaip nubausta jau nebe dešimtys, o tūkstančiai sveikai protaujančių žmonių.

Yra net šmaikštus paaiškinimas, kodėl tie, kurie skelbiasi napoleonais, uždaromi į kliniką, o tie, kurie vadina save „žmogomis“, netrukdomai gyvena laisvėje? Ogi dėl to, kad laisvėje laikyti napoleonus per brangu – kad galėtų tokią savo teisę įgyvendinti, kiekvienam reikėtų duoti po armiją.

Ar Seimo ir Vyriausybės vykdoma politika padeda tėvynainiams jaustis saugesniems?

Nemanau, kad tam pasitarnauja neatsakingi mūsų politikų pareiškimai. D.Grybauskaitės ir jai pavymui nuskambėję Andriaus Kubiliaus raginimai prieš karą eiti karu yra provokaciniai, nes jų leksika suteikia progą Putinui kartoti mantrą apie NATO keliamą grėsmę. Kai jų pasiklausai, galvoji, ar jie praradę sveiką nuovoką, ar yra gavę tokias užduotis.

Gal ir nereikėtų tuo stebėtis, nes prezidentaudama D.Grybauskaitė buvo patikima antirusiška uždanga Europai darant biznį su Rusija ir tiesiant „Nord Stream 2″ . Galbūt iš inercijos ji nesupranta, kad šiandien Vakarus reikia raginti ne kariauti, bet ginti Ukrainą. Žinoma, kad ir kokia „šrioderizuota“ Europos Sąjunga, bet Lietuva yra Bendrijoje, o ypač NATO, ir yra labiau apsaugota nuo išorės agresijos.

Kaip manote, kodėl ES biurokratai, suteikę kandidatės statusą prokremliškai Serbijai, neskuba suteikti šio statuso Ukrainai?

Sprendimas pagreitintai suteikti Ukrainai valstybės kandidatės statusą pakeltų jos gynėjų dvasią, suteiktų vilties, tačiau net šito Europos Sąjunga nesugeba padaryti. Juo labiau kad kandidatės laukia priėmimo ne dvejus metus; jūsų minėta Serbija kandidačių sąraše figūruoja nuo 2009 metų. Duok Dieve, kad Ukraina išsilaikytų, bet ir išsilaikiusi tokia, kokia yra dabar, turiu galvoje jos kovos dvasią, – ES, manau, ji bus nepageidaujama.

Kodėl?

Jūs tik pažiūrėkite kokia šios tautos vienybė agresoriaus akivaizdoje, koks ryžtas, kokia valia. Įsivaizduokite, energinga, faktiškai po karo atgimusi 40 milijonų tauta, krauju ir kančiomis patvirtinusi tikrąsias civilizacijos vertes, ateina su nepajudinama nuostata, kad valstybės suverenitetas turi būti išlaikytas, kai ES strategija – sulydyti visas tautas į Europos liaudį.

Manau, Ukraina laikytųsi panašių principų kaip ir Lenkija, nuolat kritikuojama ir sulaukianti ES sankcijų dėl vidaus politikos savarankiškumo. Dar pridėkim Vengriją, kitas Višegrado šalis – rasis šimto milijonų jėga, su kuria sunku būtų nesiskaityti. Kam Europai stiprinti šitą flangą, jei iš anksto aišku: Ukraina, atsilaikiusi prieš tokį žvėrį, nesileis stumdoma. Europos biurokratams nereikia Ukrainos.

Kas šiuo metu galėtų padidinti saugumą valstybės viduje?

Visuomenės susitelkimas. Tačiau per 30 Nepriklausomybės metų Lietuvoje buvo padaryta viskas, kad būtų nutautinta mokykla, kad nebūtų įskiepyta nuostata, jog ginti Tėvynę – garbė ir pareiga. Šitokie tikslai išplauti iš mokyklinių programų, neišskiriant nei istorijos, nei lietuvių literatūros vadovėlių. Jei pagal liberalus individas yra visatos centras, vadinasi, karo atveju jis gali pralaukti kokioje saugioje Portugalijoje. Kodėl gi ne? Kitose šalyse, pvz., Izraelyje, valstybės išsaugojimas yra pirmutinis reikalas, o Lietuvos raidos strategijoje rasime įrašytą tikslą – „globali Lietuva“.

Kitaip tariant, ji pasmerkta išnykti. Kai prezidentas Gitanas Nausėda, tarė, kad Lenkijos siekis išlaikyti šalies suverenumą yra vertybė, ir užtarė ES puolamą kaimynę dėl jos išpažįstamos Konstitucijos viršenybės vidaus politikoje, parlamentaras Žygimantas Pavilionis pareiškė, kad jo žodžiai yra kraštutinio dešinumo išraiška. Kitaip tariant, Pavilionis, atspindėdamas eurobiurokratų nuomonę, pasakė: jei nori nepriklausomos valstybės, esi nacistas. Ir ką mes turime: 1940 metais „saulės“ parvežti išvažiavo kupeta mūsų inteligentų, šiandien turime krūvą politikų, tokių kaip Kubilius, Pavilionis ir kt., kuriems suverenumas yra nacizmo apraiška.

Kuo jie skiriasi nuo anos kompanijos, kurią taip iškilmingai smerkia? Niekuo. Ir tie, ir tie, yra Lietuvos Nepriklausomybės duobkasiai.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Al.

Puikus, nors ir liūdnas, tekstas. Tik nuomonė, kad ,,tarp mūsų radosi daugiau vienybės”, manau, apgaulinga. Tai, kad visi mojuoja Ukrainos vėliavom, nebūtinai reiškia vienybę. Gal būt daugeliu atvejų tai tereiškia paklusnumą valdžiai. Tos pačios neužmirštuolės tik kita forma. Ir 90-tais mojavom trispalvėm, bet čekistai tyliai kariavo savo mažuosius karus.

Na ja

neber ka pridurt.Sutinku su ALU,kad vienybes savoka LT yra juokinga.Net opozicine internetine ziniasklaida tarpusavy niaujasi,tiksliau,durnesni arsiai puola protingesnius.Pavyzdys Lekstutis ir co..Gorienei,..ir kam jus kvieciat..ta ir ta.Rodos,turi savo kanala,koks tavo reikalas,..Durnumui ribu ner.

T0mas J.

Kodėl protingos galvos tylėjo prieš 2003 m. referendumą?
Tik vienetai tuomet sakė, jog stojame į Kremliaus gerbėjų klubą.

Tomui

keblus reikalas.Be ES greiciausiai nebutume ir NATO.tAI DABA ORDA GARANTUOTAI KARALIAUTU CIA,PAS MUS.Ir ka reiktu daryt.Is 2blogybiu…Jei sprogsim,tai su visu svietu.Vis linksmiau.Opederastus galim nugalet,laiko kl.Nenaturalumas gamtoj isnyksta.

habilitās

Kad ES yra pedofilų ir psderastų sąjunga, buvo aišku ir neįstojus, bet Juk Lietuva norėjo eilinį kartą bėgti garvežio priekyje! Pagooglinkite kas nuo Lietuvos tapo ES nariais, bus aišku, kas už Lietuvos pederastizaciją! O čia sąrašas tų kurie to norėjo: Referendumo iniciatoriai Vytenis Povilas Andriukaitis Ona Babonien� Gintautas Babravi�ius Zigmantas Bal�ytis Vydas Baravykas Mindaugas Bastys Antanas Baura Juozas Bernatonis Bronius Bradauskas Jonas Budrevi�ius Sigita Burbien� Algirdas Butkevi�ius Jonas �iulevi�ius Irena Degutien� Gintaras Did�iokas Vytautas Einoris Vasilij Fiodorov Petras Gra�ulis Valentinas Grei�i�nas Algirdas Gricius Algimantas Valentinas Indri�nas Gediminas Jakavonis Povilas Jaku�ionis Jonas Ju�as J�rat� Juozaitien� Jonas Jurkus �eslovas Jur��nas Vaclovas Karbauskis Edvardas Kare�ka Justinas Karosas Gediminas Kirkilas Audrius Kli�onis Gintautas Kniuk�ta Jonas Korenka K�stutis Kri��i�nas Stasys Kru�inauskas Andrius Kubilius Algirdas Kun�inas… Skaityti daugiau »

Habilitui

Tamsta siandie neissimiegojot,ar kas nutiko.Tai ka daba darytum,nebudamas NATO..rEKRUTAIS SIUSTUM MIRT UKRainon uz rasieja,kiba.

Šiandin

užsirasyčiau į pirmą klasę ir bandyčiau išmokti rašyti, kad ir lietuviškai!

kazi

ar bepavyktu.Tektu ruskai.

T0mas J. -> 15:39

„Be ES greiciausiai nebutume ir NATO” – sakai tu.

Nuomonė neargumentuota.

Tomui

jei manai apie Turkija,Sandinavija,kt.mazas p.Eur.salis..disputas but kvailokas.Pasakyk geriau,kas ISSTOJO is NATO…

T. V. Raskevičius:

Gal ji(Širinskienė) kaip tik nori nukreipti žmonių dėmesį nuo pagalbos Ukrainai“, – klausimus kelia T. V. Raskevičius.
Daugiau skaitykite portale Эlėrtė :
Kritikuoja Širinskienės siūlymą nesvarstyti partnerystės projekto: „elgiasi kaip omonininkė, aitrina diskusiją“

Rinkėjas

daujotis yra Lietuvos Nepriklausomybės duobkasys – GĖDA šitam iškrypusiam proteliui

ah.ą

valstybių nebus, pagal švabą, bus bronšteininis komunizmas – nieko nturėsit ir būsit laimingi- bus policinis, medicininis komunizmas.

Stop putinizmui Lietuvoje!

Straipsnis Delfyje:
Armonaitė mūru stojo už Partnerystės įstatymą: neleiskime, kad mūsų Seimas nusiristų iki Rusijos Dūmos

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/armonaite-muru-stojo-uz-partnerystes-istatyma-neleiskime-kad-musu-seimas-nusiristu-iki-rusijos-dumos.d?id=89760429

Juozas

Daug tiesos straipsnyje. Tik į NATO pajėgas gal neverta labai rimtai žiūrėti- tai visų pirma didžiulis biurokratų aparatas. Ką kalbėti apie dangaus virš Ukrainos uždarymą, jei savo dangaus neuždaro. Ir tai 25 kruvino karo NATO ir ES pasienyje dieną. Įskrido rusų naikintuvas trumpam į Lenkiją- ir išskrido laisvas… Nors buvo puiki proga parodyti Putinui, kad reakcija bus žaibiška. Kitą kartą gal pabandys pratestuoti NATO gynybą iki Varšuvos skrisdami…

Kokia

gali but vienybe,konservai valdzioje lauk pragaro.Ir taip nuo pradziu pradzios.

Už jūsų ir mūsų laisvę!

Laisvei neabejingų patriotų akcija:
Akcijoje prie Seimo – ir žinomi veidai: susirinkusieji siekia Partnerystės įstatymo bei lygybės Lietuvoje

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/veidai/zmones/akcijoje-prie-seimo-ir-zinomi-veidai-susirinkusieji-siekia-partnerystes-istatymo-bei-lygybes-lietuvoje.d?id=89756847&com=1®=1

O cia

juoktis ar verkti..

Ignas

Kur yra statistika, kiek Lietuvoje LGBT /lezbiječių, gėjų, biseksualų, transvestitų/. Jei reikia įstatymais reglamentuoti jų teises, bent reikia žinoti kiek jų yra. Žinoma tokių, kurie tokiais gimė, o ne tų, kurie tokį kelią pasirinko dėl ištvirkimo. Kas gali paneigti, kad LGBT nėra dar vienas KGB ar kitos struktūros projektas skaldyti žmones. Jų buvo visada, bet jie buvo kaip visi: nebuvo patys sau, ar kažkam, tokie svarbūs.

Įdomi medicina

kuriama.Išoperuotas ligonis tą pačią dieną išrašomas namo.O kas jį slaugys.Su išoperuotom venom ar apendicitu,jis grįžęs gaminsis pietus,pusryčius.Daug tokių,kuriems komplikavosi ir grįžo atgal į ligoninę su temperatūrom,supūliavę…

Homo Ludens

Apie Ukrainą ES bendrijoje manyčiau lygiai tą patį, ką teigia profesorius. Šalis suvokia save kaip subjektą ir tai įrodė savo piliečių aukomis. Kam biurokratams reikalinga antra Lenkija ant biurokratų laktos? Teisingai sakė Zelenskis, kad reikia pamąstyti, kas kam labiau reikalingi – ar NATO UA, ar UA NATO. Nes šiuo metu Ukraina gina NATO šalis.

21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top