Jonas Burokas. Atsakas į istoriko Algimanto Kasparavičiaus straipsnį “Ar nebus lietuvių tauta padariusi mirties kilpą“

Jonas Burokas yra Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos garbės pirmininkas, laisvės kovų dalyvis

Rusijai visu frontu užpuolus Ukrainą ir taip bandant sugrąžinti imperines galias, kaip atsakas Ukrainoje ir kitose buvusiose Sovietų sąjungos okupuotose valstybėse pradėta valytis nuo likusių Rusijos imperijos ženklų: sovietinių paminklų, gatvių pavadinimų ir kitų okupaciją šlovinusių simbolių. Estijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Moldovoje iškeliami dar likę okupantų galią žymintys paminklai, trinami gatvių pavadinimai, dažniausiai iki šiol išlikę dėl buvusio Rusijos politinio spaudimo ir net grasinimų. Net ir kare nusilpusi Rusija pernai rugpjūtį dar grasino Estijai, kai ši savo rusiškiausiame, po karo okupantų labiausiai apgyvendintame Narvos rajone nuo pjedestalo nukėlė okupantų paliktą sovietinį tanką.

Iš neseniai paviešintų slaptųjų Rusijos strateginių dokumentų, skirtų palaikyti savo įtaką ir galią buvusiuose okupuotose valstybėse, matome, kad Kremliui ypač svarbu ten išsaugoti rusų sukurtą istorinę legendą apie „tautų išlaisvinimą” ir „didžiojo brolio“ pagalbą, sustabdyti sovietinių paminklų griovimą ir imperinių pavadinimų naikinimą. Kremliui tai svarbu pirmiausia dėl pačių rusų, per 200 metų masiškai apgyvendintų carinės Rusijos, o vėliau – Sovietų sąjungos užgrobtose teritorijose, nes išlaikomi imperiniai ženklai skatina tolesnį pačių rusų imperinį mąstymą.

Yra sena rusų patarlė:„blogas pavyzdys yra užkrečiamas“. Ją galima papildyti visiems gerai žinoma patirtimi – neįvardintas, nenubaustas blogis skatinamas toliau plisti ir daugintis. Todėl reikėtų tik sveikinti Lietuvos parlamentą, kuris bandančios atgyti Rusijos imperijos akivaizdoje, taip pat kaip ir kitos buvusios imperijos aukos, bando valytis nuo imperinio, okupacinio užkrato, taip padėdamas gydytis ir čia gyvenančių rusų sąmonei: priėmė įstatymą išvalyti viešas erdves nuo okupantų paliktų ženklų ir ruošiasi priimti įstatymo projektą, įvardijantį komunistų partiją kaip nusikalstamą organizaciją.

Deja, toks politinis ir moralinis išsivalymas susilaukė ne tik buvusio komunisto ir KGB pulkininko V. Putino valdomos Rusijos, bet ir kai kurių mūsų piliečių pasipiktinimo. Štai Lietuvos istorijos instituto istorikas dr. Algimantas Kasparavičius tokį apsivalymą net pavadino „lietuvių tautos mirties kilpa”. „Šis įstatymas – grįžimas prie kerštingos Senojo Testamento filosofijos”, „bandymas kurti kontroliuojamą demokratiją”, „noras valyti ir valdyti istoriją”, „dedamos pastangos istoriją paversti politikos tarnaite”, „tai trumparegiška ir pavojinga, nes dekonstruoja pačius lietuvybės pamatus” – tai tik keletas iš daugelio šio istoriko neadekvačių vertinimų, iš tos minčių ir prieštaravimų raizgalynės (Istorikas Algimantas Kasparavičius: Ar nebus lietuvių tauta padariusi mirties kilpą, Respublika, 2023-05-03).

Vertindamas bandymus apvalyti Lietuvos viešąsias erdves ir žmonių sąmones nuo 50 metų trukusios sovietų okupacijos istorikas A. Kasparavičius kažkodėl įpainioja ir Jėzų Kristų (klaidingai teigdamas, kad „Kristus į istoriją įžengia sulaukęs 33 metų” – iš tiesų, Jėzus savo istorinę misiją pradeda būdamas 30 metų, o 33-jų savo žmogiškąją istoriją kaip tik baigia), šiandieninį globalizmą, Trakų pilį, Smetoną, Pilsudskį, Čerčilį ir sovietmečio pasiekimus. Jis kažkodėl neprataria nei žodžio apie baisiuosius okupacijos metu padarytus komunistų partijos, sovietinės okupacijos metu nusikaltimus, net neužsimena kaip Lietuva gyventų šiandien, jei ne beveik 200 metų trukusi carinės ir sovietinės Rusijos okupacija.

Nenorėdamas veltis su istoriku A. Kaparavičiumi į tokią painią diskusiją apie viską ir visus, kur autorius neretai ginčijasi pats su savimi, savo išgalvotais baubais („ar desovietizuosime sovietinius mikrorajonus”?) ir pats sau prieštaraudamas („Manau, šiandien gerokai pervertinta tų [KGB] žmonių įtaka. Tiesa, dabar politiniame teatre jų atžalos: šeimos nariai, vaikai anūkai. Taigi tas ratas sukasi”), noriu atsakyti į du esminius istoriko iškeltus dalykus:

1.Kokia prasmė po 33 metų priimti įstatymus, išvalančius viešąją erdvę nuo okupaciją garbinančių ženklų;

2. Komunistų partiją įvardinti nusikalstamą organizaciją ir kodėl istorijos negalima palikti vertinti tik istorikams.

Į pirmąjį klausimą – kodėl dabar imtasi atlikti tai, kas nepadaryta nepriklausomybės atkūrimo pradžioje. Iš esmės jau atsakiau straipsnio pradžioje: Rusijai užpuolus Ukrainą akivaizdu, kad šis pavėluotas darbas turi būti pabaigtas dabar. Pasikartosiu: tai būtina padaryti ne tik išsivalant mums patiems nuo okupantų primestų „vertybių”, nuo okupaciją šlovinančių ženklų, bet ir nuo imperinių ambicijų išvalant mūsų tautiečių- rusų sąmonę. Kam patinka savo namuose gali ant sienų, albumuose laikyti sovietinių žudikų ir prievartautojų nuotraukas, bet „komunistinį paveldą” demonstruoti viešose erdvėse būtų tolygu vykdyti slaptas Kremliaus užduotis. Tokiu atveju būsime tarp visų buvusių okupuotų valstybių, kurios Ukrainos okupacijos metu baigia atlikti nebaigtus išsivalymo darbus. Labai keistai skamba bandymai, jog jau per vėlu vertinti komunistų partiją kaip nusikaltimų organizatorę, tačiau nevėlu kaltinti komunistų sukurtą prievartos vykdytoją-KGB. Tai primena rusams būdingą mąstymą: caras nekaltas, kalti tik jo pavaldiniai. Tarptautinė teisė ir galiojantys Lietuvos teisės aktai akivaizdžiai tvirtina, jog karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui senaties nėra. Kodėl A. Kasparavičius nesako, kad kalbos apie Holokaustą ir nacių nusikaltimų vertinimas jau paseno, kad tai daryti yra nekrikščioniška, neatlaidu? Kodėl menamas krikščioniškas atlaidumas nurodomas tik komunistų atžvilgiu, nors jų aukų gerokai daugiau ir komunistų režimas baigėsi 50 metų vėliau nei nacių? Nusikaltimus žmoniškumui ir juos įvykdžiusius nusikaltėlius niekada nevėlu įvardinti rodo tai, kad tik prieš pusmetį, praėjusių metų pabaigoje, Europos parlamentas ryžosi 1932 -1933 m. įvykdytą ukrainiečių naikinimą (Holodomorą) įvardinti genocidu, tuo pažymėdamas ir jo vykdytojus – komunistus. Anksčiau atlikti šitą svarbų istorinį-politinį vertinimą Europos parlamentui neužteko valios dėl Rusijos spaudimo. Nuo 1993 iki 2018 m., praėjus nuo įvykių 60 ir daugiau metų, Holodomorą genocidu pripažino net 16 valstybių parlamentų, tarp jų demokratijos lopšiu laikoma JAV, taip pat Kanada, Australija, Vatikanas ir t.t. Armėnai taip pat iki šiol kovoja už tai, kad pasaulis, kitų valstybių parlamentai pripažintų 1915 metais Turkijoje (Osmanų imperijoje) vykdytą armėnų genocidą ir šios jų pastangos nėra bevaisės. Tad kodėl Lietuva po 33 metų turėtų jaustis pavėlavusi pripažinti, kad komunistų partija buvo nusikalstama organizacija, vykdžiusi okupantų vietininkės vaidmenį naikinant lietuvių tautą, kultūrą ir valstybę?

Istoriko A. Kasparavičiaus straipsnio aptarimo reikalaujantis teiginys, kurį noriu pakomentuoti, yra šis: „Pavojinga istoriją atiduoti politikai. Nepateisinama, kada istorinius faktus bandoma reguliuoti Seimų nutarimais. Kai taip nutinka, istorija miršta. Istoriją privalo rašyti ir vertinti tik profesionalūs istorikai”.

Pateiksiu vieną pavyzdį, kaip nutinka, kai istorija paliekama tik „profesionaliems istorikams”. Kai prieš 4 metus, 2019 metais, visuomenė pasipiktino politiku, buvusiu Vilniaus meru R. Šimašiumi, panaikinus Kazio Škirpos gatvę ir nukabinus Jono Noreikos pagerbimo lentą, profesionalus istorikas A. Kasparavičius teisino tokius politiko Šimašiaus veiksmus: „Žmones, kurie ne prievarta, o labai aiškiai, savo politine valia, savo apsisprendimu dalyvavo holokausto mašinerijoje, net jei jie buvo tik sraigteliai, įamžinti miesto gatvėse ir rodyti kaip sektinus pavyzdžius, visuomenės moralines vėliavas – tai niekaip nesiderina nei su istorine tiesa, nei su morale. R.Šimašius savo sprendimu parodė poziciją”, – mano A.Kasparavičius, pabrėždamas, kad holokausto padariniai buvo tragiški – vien Lietuvoje išnyko beveik visa žydų bendruomenė, čia gyvenusi pusę tūkstančio metų.” (Nuvainikuoti istoriniai veikėjai: kodėl praeitis sukiršina dabarties kartą? Diena.lt, 2019-09-08).

A,Kasparavičius ypač buvo kritiškas vienų iš 2023m. kovo 13 d. organizavusių konferenciją LRS dėl komunistinės idealogijos įvertinimo ir pasmerkimo: „Du įsikarščiavę jaunuoliai gali paskelbti ką tik nori, gali rodyti iniciatyvas,- apie A.Ažubalio ir L.Kasčiūno iniciatyvą kalbėjo istorikas.-Bet jūs tik pagalvokite, kokioje situacijoje atsidurs 1990 m.Kovo 11 dienos aktas. Nes Lietuvos demokratinė darbo partija susikūrė gerokai vėliau-1992 m. Tai apie ką mes kalbame ir ką mes darome. Kaip gali atsirasti žmonių su tokiomis neapgalvotomis iniciatyvomis. 30 proc žmonių balsavusių už nepriklausomybės atkūrimą taps nusikaltusiais asmenimis“. Čia įžymusis istorikas visai susipainiojo savo raizgalinėse, padarė net „mirties kilpą“ pagal savo straipsnio pavadinimą, net trigubą salto, galvodamas, kad gausiai susirinkę konferencijoje, partizanų, politinių kalinių, tremtinių ainiai, patriotinių visuomeninių organizacijų atstovai neprisimena apie sovietinės nomenklatūros žūtbūtinį siekį atsikratyti komunistinio paveldo- per trumpą laiką persikūnijimą- iš LKP į LDDP, o vėliau dar daugiau „išsigrinimo“ tapo socialdemokratais- atsikratė nusikalstamos komunistinių nusikaltimų kupros. Nejaugi įžymusis istorikas to neprisimena. Tuo pačiu norėčiau priminti, kad konferencijos metu buvo priimtas kreipimasis ir vienbalsiai nubalsuota, kad LKP įstatymu būtų pripažinta kaip nusikalstama, represinė organizacija. Po savaitės įvyko Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos( pirmininkas P.Ulozas) suvažiavimas, kuriame vienbalsiai pritarta konferencijos sprendimui. Taigi LKP kaip nusikalstamą paskelbė ne „du įsikarščiavę jaunuoliai“, o šimtai asmenų, konkrečiai susiję su komunistiniu teroru ir tautos genocidu.

Atkreipkime dėmesį, kad A. Kasparavičius pirmąjį Lietuvos kariuomenės savanorį, 1919 m. iškėlusį Lietuvos trispalvę virš Gedimino kalno, 1941 m. išsilaisvinimo sukilimo organizatorių Kazį Škirpą vadina „holokausto mašinerijos sraigteliu”, nors K. Škirpa už savo veiksmus buvo vokiečių uždarytas į namų areštą ir net neįleistas į Lietuvą, niekada nėra buvęs nacių partijos nariu ir niekaip nėra susijęs nei su Holokaustu, nei su nacių režimu. Dar daugiau – mūsų žiniasklaidoje yra pasirodęs Lietuvos žydų bendruomenės nario, žurnalisto Vitalijaus Korakorskio istorinis tyrimas, kad Kazys Škirpa, būdamas Lietuvos pasiuntiniu Vokietijoje, 1939 m. lemtingai prisidėjo prie žymaus žydų rabino Džosefo Šnejersono ir jo pasekėjų išgelbėjimo. Ar prieš kaltindamas K. Škirpą ir girdamas politiką R. Šimašių profesionalus istorikas A. Kasparavičius pasidomėjo rabino Dž. Šnejersono išgelbėjimo istorija? Neteko girdėti.

Smerktinu „holokausto mašinerijos sraigteliu”, taigi, nusikaltimų žmoniškumui dalyviu A. Kasparavičius vadina ir Joną Noreiką, kuris nacių okupacijos metu dirbdamas Šiaulių apskrities viršininku, sukūrė ir vadovavo antinacinei organizacijai Šiauliuose, pagal žydų gelbėtojų Domo Jasaičio ir kun. Jono Borevičiaus liudijimus prisidėjo prie žydų gelbėjimo, kuris už pasipriešinimą naciams buvo kankinamas ir kalinamas baisioje Štuthofo koncentracijos stovykloje, o už pasipriešinimą komunistams buvo jų kankinamas ir sušaudytas Vilniaus KGB kalėjime. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra reabilitavęs Jonas Noreiką, o Kazys Škirpa, gyvendamas JAV, niekada nebuvo apkaltintas dalyvavęs Holokauste, tačiau tai netrukdo A. Kasparavičiui šiems iškiliems mūsų laisvės kovotojams mesti jo paties sugalvotus istorinius kaltinimus.

Tačiau kažkodėl jau kito okupacinio režimo – komunistinio – atžvilgiu A. Kasparavičius yra visiškai kitoks, iš griežto prokuroro virsta saldžiabalsiu advokatu, besišaukiančiu krikščioniško atlaidumo, teisinančiu ne tariamus, o tikrus kolaborantus: „nereikėtų visko totaliai griauti. P.Cvirką galime pirmiausia matyti ne kaip sovietinio režimo marionetę, o kaip ganėtinai ryškią XX a. pirmosios pusės Lietuvos literatūros žvaigždę .P.Cvirka, kiti meno žmonės – vieni naivuoliai, kiti idėjiniai kairieji, kurių Europoje tuomet nestigo, ir jais pasinaudota, jie tebuvo atėjusiųjų okupantų marionetės, kurie nepriiminėjo jokių politinių sprendimų, nedisponavo jokia Lietuvos Respublikos teise, kariuomene, valstybės administracija, buvo tik figos lapeliai režimui. Iš tų, kuriems pasiūlyta vykti į Maskvą, niekas nedrįso diskutuoti, nes už jų nugaros jau stovėjo ginkluoti raudonarmiečiai.” (Nuvainikuoti istoriniai veikėjai: kodėl praeitis sukiršina dabarties kartą? Diena.lt, 2019-09-08).

Kiek šiuose profesionalaus istoriko vertinimuose yra tiesos, „teisingos istorijos“, o kiek prokremliškos, politinės propagandos? Ar mes galime sutikti su tokiais, neva profesionaliais vertinimais? Ar ne šie A. Kasparavičiaus istoriniai žongliravimai patvirtina, kad kuo greičiau turime apsivalyti nuo primestų okupacinių propagandos ženklų, iškreiptų istorinių vertinimų ir priimti valstybinį sprendimą, jog būtent komunistų partija ir buvo pagrindinė organizacija, vadovavusi Lietuvos ir jos piliečių naikinimui.

Norėčiau priminti tik vieną 75 metų sukakties( 1948m. gegužės 22- 27 d) tremtį kodiniu pavadinimu „Vesna“. SSRS Ministrų taryba su Stalinu priešakyje nutarė: „priimti Lietuvos SSR ministrų tarybos ir Lietuvos komunistų partijos centro komiteto siūlymą iškeldinti iš Lietuvos SSR teritorijos specialiai tremčiai 12 tūkstančių šeimų (40 tūkstančių šeimos narių- vaikų ,senelių, moterų) nelegaliai gyvenančių, nukautų per ginkluotus susirėmimus ir nuteistų banditų bei nacionalistų šeimų, taip pat banditų talkininkų buožių su šeimomis. Gavę šį Maskvos pritarimą Lietuvos komunistų valdžia 1948-05-18 d. priėmė nutarimą vykdyti trėmimą. Nutarimą pasirašė Lietuvos SSR Ministrų tarybos pirmininkas Mečislovas Gedvilas ir Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus. Trėmimo operaciją vykdė ne tik 30000 vidaus reikalų ir KGB darbuotojų, karininkų, milicininkų ir stribų, bet ir apie 11500 vietos komunistų ir sovietinių aktyvistų. Norėčiau priminti dar vieną LSSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo 1957 m sausio 21d. įsaką, kuriuo buvo uždrausta grįžti į Lietuvą buvusiems Lietuvos buržuazinių vyriausybių, politinių partijų vadovams, nacionalinio pogrindžio dalyviams, nuteistiems už tėvynės išdavimą, teroristinius ir diversinius aktus, o taip pat asmenims, nuteistiems už banditizmą ir atlikusiems bausmę. Tas pats įsakas galiojo ir tremtiniams. Tuo pačiu įsaku nustatyta, kad tie, kurie savavališkai grįš į Lietuvą teismo nuosprendžiu turi būti įkalinami lageryje iki 5 metų. Tokio įsako nepriėmė ne viena kita sovietinė respublika. Todėl mūsų „nusikaltėliai“ atlikę bausmę, galėjo apsigyventi kitose sovietinėse respublikose, Kaliningrado srityje, tik ne savo gimtinėje. Tokių trėmimų, nuo 1941 iki 1953 m. buvo 35, iš jų 4 dideli – siekiantys iki 40 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Jeigu priskaičiuotume gimusius tremtyje, pabėgusiais nuo trėmimo, gautume apie 170000 nukentėjusių nuo sovietinio teroro. Jų tarpe buvo 40000 vaikų, 50000 moterų. Tremtyje mirė 28000 žmonių, tame skaičiuje 5000vaikų. 1970 metų duomenimis į Lietuvą grįžo 60000 žmonių. Iki 1990 m. dar negalėjo grįžti į Lietuvą 50000 mūsų tautiečių.

1941 – 1953 m. buvo suimta ir į sovietinius lagerius uždaryta 150 tūkstančių politinių kalinių. Sovietiniuose lageriuose, sukilimuose žuvo apie 40000 politinių kalinių. Iki 1958 m. į Lietuvą grįžo 19000 kalinių. Dingo be žinios arba ilgai negalėjo grįžti į Lietuvą 40000 politinių kalinių. Per 20 tūkstančių Lietuvos partizanų paaukojo savo gyvybes už Lietuvos laisvę, tiek pat žuvo paimti kaip rekrutai, frontuose, antrame pasauliniame kare.

Tremtinių ir politinių kalinių grįžimas į Lietuvą dar ilgai kėlė galvos skausmą sovietinių struktūrų pareigūnams. Tik prasidėjus Sąjūdžiui, komunistinė nomenklatūra prisiminė „socialinį teisingumą“, nes atsilikimas nuo politinių procesų grasino komunistinei nomenklatūrai atsidurti istorijos šiukšlyne ir prarasti valdžią. Todėl 1988 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos SSR AT prezidiumas priėmė įsaką, kuriuo buvo atšauktas to pačio prezidiumo 1957 m. sausio 21 d. įsakas dėl draudimo daliai politinių kalinių ir tremtinių grįžti į Lietuvą. Po mėnesio tie, kurie trėmė ir nuteisė Lietuvos patriotus įvairiomis politinėmis bausmėmis, 1988 m. spalio 21 d. Lietuvos SSR įsaku „Dėl 1941 – 1952 m. tremtinių iš Lietuvos „reabilitacijos“, kurio formuluotė buvo ciniška: likviduoti pažeisto socialinio teisingumo pasekmes ir vadovaujantis socialistinio teisingumo principais, 1941- 1952 m. tremtis iš Lietuvos laikyti neteisėtomis ir visus tremtinius reabilituoti.

Komunistinės partijos okupuotuose šalyse buvo nusikalstamos, nes vadovavosi komunistine doktrina – diktatūrine darbo teorine ir praktine programa. Šios partijos buvo represinės, nes jos tiesiogiai vykdė nusikalstamus veiksmus taikai, karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui, sąmoningai vykdė okupantų valią, pažeidžiant okupuotos šalies suverenitetą. Kritikai su istoriku A.Kasparavičiumi ir D.Žalimu priešakyje turėtų siūlyti konkrečius nusikaltimų apibrėžimus, kas pusę amžiaus vykdė terorą Lietuvoje. LKP ir VLKJS okupacijos metu turėjo įstatus, visuose padaliniuose savo struktūras, programinius dokumentus. 1989 m. įvykę atsiskyrimai, skilimai, pavadinimų keitimai ir kitokie procesai nereiškia, kad padaryti nusikaltimai praeityje išnyko, kad išgaravo tų organizacijų nusikalstama praeitis.

Šiandien mūsų tautos uždavinys yra atverti vartus teisingumui. Teisingumas yra visų valstybių pagrindas.

Mūsų tauta padalinta į dvi dalis. Vienoje pusėje, neatlikusi atgailos, pralobusi komunistų partijos nomenklatūra ir jos ainiai, buvusių žemės ūkio organizacijų vadovai, jų pasekėjai, kolaborantai, o kitoje pusėje kaip ir sovietiniais laikais komunizmo aukos nuskriaustieji. Buvę komunistų partijos vadovai, jų ainiai, pagal istoriką A. Kasparavičių, padarę keletą mirties kilpų, persikūniję komunistai į socialdemokratus ir prie jų prišlieję su naujais partijų pavadinimais asmenys mano, kad juos liečianti praeitis bus užmiršta, seniai išmirs, o jaunimui tai neberūpės. Toks perdėtas optimizmas yra nepagrįstas. Sovietiniai nusikaltimai grimsta į praeitį, bet niekada – į užmarštį. Todėl atėjo laikas spręsti kaip sugyvensime su savo praeitimi ir gyvensime dabartyje. O tautos sugyvenimas eina per teisingumą. Teisingumas aršus kaltam, nes nusikaltėlis dedasi nekaltu. Lietuvos komunistų partijos vadovai turėjo pasmerkti komunizmą ir nusikaltimus prieš lietuvių tautą. A. Brazauskas Izraelyje atsiprašė už Holokaustą, nors lietuvių tauta dėl to nekalta, bet neatsiprašė už komunistinį terorą Lietuvoje.

Tikiuosi, kad šį pavasarį Lietuva susivienys ir LR ĮSTATYMU pripažins LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJĄ nusikalstama, represine, neteisine organizacija.
TEPADEDA MUMS DIEVAS!

4 13 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
99 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Marius

Tauta griaunanti paminklus antihitlerinės koalicijos karių kapinėse yra fašistuojanti padugnių tauta. Kaip susiję žuvę kariai 1944 metais su dabartine Rusija? Ogi niekaip. Jus pasižiūrėkite kas palaidoti karių kapinėse, krūvos nerusiškų pavardžių. Putinas net nebuvo gimęs. Nenustebkite, jei rusai pradės griauti tai kas Lietuvai brangu. Donelaičio muziejų prarasite, tremtinių paminklai bus taip pat nugriauti. Ir tai pradėjo lietuviai. Kaip sakoma: pasėjęs vėją – pjausi audrą. Nekenčiu egzaltuotų patriotų.

Pavyzdys Rytų Prūsija

Putinas buvo negimęs, bet užtai draugas Stalinas buvo visai gyvas ir kaip tik jo nurodymu koalicijoje buvusi valstybė ir jos armija vykdė žvėriškus nusikaltimus „išvaduotose” Europos žemėse. Pavyzdys – Rytų Prūsija, dabartinė Kaliningrado sritis. Kas iš jos liko? Galėjo tą patį padaryti su Lietuva ir visa Pribaltika., taip ka d dėkokime draugui Stalinui už humanizmą. . Kas išdrįso nugriauti paminklą?

Marius

Tarsi vokiečiai nedarė siaubingų nusikaltimų užimtoje Tarybų Sąjungos dalyje? Kiekvienam savo. Iš kur jūs tokie neišmanėliai lendate? Kvaily, pagal Generalplan Ost lietuviai būtų buvė sunaikinti, na nebent jums pasisekė ir būtumėtė šveisiaplaukis ir mėlynakis, bet tokiu atveju šiandien šnekėtumėte vokiškai… Che-che.

Al.

Taip ir vagys teisinasi – girdi, ne aš vienas.

Marius

Kvailas kvailio palyginimas. Senai gi žinome, kad jūs „Al.” daug ko nežinote, kažką bandote aiškinti, bet neišeina. Nesuprantu ką norite pasakyti? Kad pagal Generalplan Ost lietuviai būtų gerokai sunaikinti ir ištremti tai nėra išmislas, toks buvo numatytas lietuvių likimas. Lietuviai buvo rangu žemesniu, nei latviai ar estai pagal Hitlerio planus. Po velniu „Al.” negi turiu aiškinti kas kiekvienam sąžiningui istorikui yra žinoma: „On the other hand, the Lithuanians seemed less desirable since they contained too great an admixture of Slav blood. Himmler’s view was that almost the whole of the Lithuanian nation would have to be deported to the East.” https://web.archive.org/web/20111125231946/http://www.atsweb.neu.edu/holocaust/Hitlers_Plans.htm O dėl Rytprūsių – tai ką vokiečiai gali marinti badu milijonų tarybinių karių, nuodyti dujomis, o po karo nesitikėti… Skaityti daugiau »

Al.

Kad aš kvailas, jau sakei daug kartų. Ir jei jautiesi dėl to protingesnis, džiaugiuosi už tave. Aš neneigiu, kad rusai keršijo, tik sakau, kad civilių išniekinimu ir žudynėmis nusikalto karo įstatymams ir žmoniškumui. Todėl šių nusikaltimų organizatoriai ir vykdytojai turėjo kaboti kilpose greta nacių.

Dzeikas

Tada reiktu pastatyti paminkla Wehrmachto kariams isvadavusiems Lietuva 1941m birzelio 22 -27 dd nuo raudonojo maro ir isgelbejusius ne viena gyvybe nutraukdami vykusias deportacijas i Sibira.

Marius

Taigi ir taip lietuviai sutiko su gėlėmis, ir dėl visko apkaltino… žydus, kuriuos patys lietuviai ir išžudė.. Taip, lengviau apkaltinti kitus, bet ne save patį… Kas išmainė nepriklausomybę į Vilnių? „Vilnius – mūsų, o mes rusų” – ne aš sugalvojau. Šiaip, statytikite paminklą 1941 metų Wehrmachtui, bet žinant kad net iš konteksto ištraukti Žemaitaičio žodžiai sukėlė tokį šurmulį, neįsivaizduoju ar jūsų kinkos stiprios atlaikyti kas tada būtų… Che-che.

Al.

,,Taigi ir taip lietuviai sutiko su gėlėmis, ir dėl visko apkaltino… žydus”. Tiesiog meluoji.

Marius

Ne. Dar nėįėjus į Kauną vokiečiams 1941, ant sienų atsirado užrašai „užmušk žydą”. Vokiečiai rašė? Ne. Kas iššaudė miestelių žydus? Gi lietuviai. Vokiečiai sparčiai judėjo, į Lietuvos užkampius net neužsuko, o kažkas gi vis dėlto žydus išžudė.

Al.

Žydų žudynes organizavo gestapas ir A operatyvinės grupės vadovas Walteris Stahleckeris. Vilijampolės pogromo vykdytojų vadas buvo Algirdas Klimaitis, dvigubas nacių ir bolševikų agentas. Žudynės Lietūkio (NKVD) garaže, kaip ir visos kitos vyko vokiečių priežiūroj. Į užkampius neužsuko kariuomenė, bet civilių žudynes vykdė ne kariuomenė, o gestapas ir operatyvinė grupė A.

A_T
  1. „Žudynės Lietūkio (NKVD) garaže, kaip ir visos kitos vyko vokiečių priežiūroj. „(?). Vokiečiai buvo nustebinti ir tik stebėtojai.
  2. „civilių žudynes vykdė ne kariuomenė, o gestapas…” MELAS! Žudė kaimynai!
Al.

Vokiečiai nebuvo nei stebėtojai, nei nustebę. Žudynes slpta paruošė dar prieš karą. Kur Lietuvoj žydus žudė Kaimynai? Prašau faktus.

Dzeikas

Geles buvo.Buvo netgi ginkluota parama vokieciu kariuomenei.
Ir tuo galime didziuotis.
Nes lietuviai reme vokiecius ju kovoje pries Sovietija, o ne pries Laisvaji pasauli.
Rusu karys isvaduotuojas? Oksimoronas.
Ka gali isvaduoti vergas?

Dzeikas

Ne i tema atsakineji.
Ar gali paneigti, kad wehrmachtas sustabde lietuviu naikinima kuri vykde NKVD?
Ir remiantis TAVO logika , Lietuvoje reiktu pastatyti paminkla vokieciu kareiviui isvaduotuojui.

Al.

Viskas tiesa. Kiek metų nuo nusikaltimų bepraėjo, nusikaltėliai ir nusikalstama organizacija turi būti pripažinta nusikalstama. Bet lygiai taip pat turi būti paskelbti priešo agentų sąrašai. O kapinėse ar aikštėse reikia laikytis lygybės – komunistinius simbolius leiskim tiek, kiek leidžiam nacistinius.

Jules

O kaip tada su Bolševikų partijos ir Stalino Rusijos sąjungininkėmis? Jos nekaltos – kalta aplinka, kaip Paksiui, tiesa?

Al.

Kiekvienas nusikaltimas žmoniškumui turi būti atskleistas ir pasmerktas. Bet, man atrodo, ,,sąjungininkai” nusikaltimus darė palaikomi ne taip aiškiai išreikštos ideologijos. Jų imperializmas jau atrodė kaip įsisenėjęs paveldas. Pagaliau, anglosaksai ir prancūzai bent savo pačių šalyse atsisakė atviro smurto ir nustatė palyginti padorias visuomenines ir politines normas. Kaip sakoma, demokratija – kad ir ką tai reikštų – ne kažin kas, bet renkamės iš to, ką turim.

Jules

Sakai, kad be smurto įsigijo pusę milijardo pavaldinių kadais? Paėmė Airiją, Škotiją ir Velsą be kraujo? O kiek dėl Vokietijos paėmimo kraujo pralieta pasaulyje, gal galėtum mus painformuoti? Tad kaip iš tikro yra ir su tuo jūriniu „The English World”? Dar yra žemyninis „Rusų pasaulis”.

vėl kalama imperija

reikia mokytis iš praeities klaidų .Praeities kolonizatoriai dabar visur pasaulyje palaiko demokratiją, o rusai kapanojasi „rusų pasaulyje” kaip XIX amžiuje. Demokratija didžiausias jiems priešas, kaip caro ar drg Stalino laikais.

Jules

Sakai, kad po metų kitų ir Rusija palaikys dimokratija visame pasaulyje? Demokratija šiaip jau baigėsi su kaukių uždėjimu ir gyvenimo patrumpinimu ubagynui ir tiems, kurie labai išsilavinę.

Al.

Ne, nesakau, ,,kad be smurto įsigijo”, tik sakau, kad jų sandėrio su Stalinu metu ,,anglosaksai ir prancūzai bent savo pačių šalyse atsisakė atviro smurto”. Tiesiog, renkamės iš to, ką turim.

Jules

Bet europiečiai, tikri europiečiai, o ne apsišaukėliai, visuotinai žino, kad Rusija, tiek carinė, tiek bolševikinė, tiek jos paveldėtoja federacija yra pats efektyiausias įrankis Europos drapalinimui, ne daugiau. Europos, kaip konkurentės, galabijimui. Rimti konkurentai naikinami – tokia pasaulio visuotinė patirtis. 1945 metais Europa buvo beveik galutinai supartalinta, ne daug betrūko, ir partalinama toliau.

Chicken factory

Dabar jau drapalinama JAV pastangomis.

Dzeikas

Kas cia debilas, tu ar amerikieciai?
Nes jeigu JAV tikslas „europos drapalinimas” tai kam tada Marshallo planas leides vakaru europai atsistoti ant koju. Reiskia po karo sugriauta europa atstatinejo.Atstate ir dabar vel griauna?
Kyba patys nezino ko nori ar tai tiesiog tavo naktinio slogucio rezultatas?

Jules

Kad suprastum Maršalo planą reikia kietą galvą turėt – daug tikrų žinių ir dar didesnį reikalo išmanymą, o tai jau ne kiekvienam duota. Net Kapsukės prapiesoriai neįkerta į Maršalo planą. Ką jau ten bekalbėt apie LRT dezistus. Zubryloms tai nepasiekiama.

Jules

Kad suprastum Maršalo planą reikia galvą ant pečių turėti, o ne sėdynę. Gerai žinoti užkulisius ir tai, kas įslaptinta, o ne remtis mitais, kaip kapsukiečiai arba VDU su Riomeriu. Tai ne mamyčiukų nosiai ir ne konservatorių simpatikų nosiai. Tai labai rimta ir gana sudėtinga. Maršalo planas pirmiausia gelbėjo pačią Ameriką ir tik po to jau atitinkamas Europos tautas, bet ne mus, atiduotas Stalino Rusijai. Be demonstruojamos vien dezi propagandinės filantropijos reikšmingos įtakos turėjo ir kiti, daug mažiau pripažinti ir daug mažiau humanistiniai tikslai ar šiaip kilnūs tikslai, Jūsų žiniai. Po Sovietijos žlugimo daug mitų krito, o po Rusijos žlugimo visos kaukės kris ir nebeliks to žadėto kilnumo, paramos ir atjautos, apart mažiukų susiprastinimą ir nunykimą – žmonijos pasimažinimą kitomis formomis… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Ar cia as troleibuso astrumo ar tamstos smegenu vingis britva darytas: Kas buvo europa ,ta dalis kuri pateko i Laisvaji pasauli? Kruva griuvesiu, o Vokietijoje aplamai sandeliuose tonos saudmenu ir lim–> 0 maisto. Amerikieciai tik galvas kasesi. Dugnas didesnis negu Lietuvoje kai is Sovietijos ismete. Praejo 20 metu ir tie patys europieciai is griuvesiu eme varzyti amerikiecius rinkose. O Amerikos dalis pramones isdirbyj pasiekusi maksimuma 6 desimtmecio viduryj eme mazeti. 52-58mm XX amz amerikieciai gyveno taip gerai, kad net darbininku seimose moteris galejo nedirbti ir buti namu seimininke. O jau po 10 metu padetis eme keistis. Dar pavyzdys: Vokietija, ta dalis kuri nebuvo okupuota Sovietu eme kilt is griuvesiu po VFR iforminimo. O BAVARIJA , kuri buvo okupuota osimtinai amerikieciu… Skaityti daugiau »

Jules

Be jokios abejonės, kad troleibusas mano galvoje čia kaltas – Jūs teisus. Būtent dėl tos Vokietijos Amerika turėjo rūpintis savo ubagų gerove, o vėliau ir dėl Sovietijos, o kai jų nebeliko ir nebeliks Rusijos Federacijos – nebereiks rūpintis nei Amerikos, nei ES ubagų gerove. Ubagai bus priversti vėl susižinoti savo vietą – prastintis ir mažintis, pradedant virusiniais karais ir baigiant A-bombačkomis arba Žaliąja politika. Teks ubagėliams ir savų, nuosavų automobilių atsisakyt vardan tos ubagėlių, mažutėlių gerovės – baigiasi jiems katino dienos. Geros dienos!

čiabuvyne

šiandieną mačiau mokyklos vaikus pamokų metu mokyklos stadione besibovinančius su tikrais automatais, mosikavo vienas kitam po nosim automato vamzdžiais ir automatais taikė viens kitam į galvas, šalimais buvo apsirengusių karinėmis uniformomis vyrų. Vaizdelis buvo kraupus. Kam rengiami mūsų vaikai?

Pilietinis nepaklusnumas

Kraupus vaizdelis? O kai rusai mosikuos tamstai po nosim automatais, tai bus NEkraupus? Pacifistiniai kliedesiai?

P.S. Dėl vieno pritariu: jei iš tikro vienas kitam taikė į galvas, o šalimais stovėję uniformuoti vyrai nedavė tokiems į marmuzę, yra LABAI BLOGAI.

čiabuvyne

va, va apie tai ir kalba. Geriau civilinę gynybą aiškintų. Ir iš viso karo metu civiliui mosikuoti ginklu – suicidas.

Dzeikas

Ukrainieciai 2022m vasari pamosikavo ir rusai is Kijevo apylinkiu dingo😄
Biski galai nesueina tamstos argumentacijoje

Paul Casimir

Spėju straipsnelio Autorius balsuoja rinkimuose už „konservatorius”.

Dzeikas

Prirasyta daug raidziu stiliuje prisimine nabasnykas nusipersti. Del sovietines okupacijos paminklu – tuscias bazaras. Lietuvoje del paminklo P.Cvirkai gincyjimasi, mat sovietinis paveldas ar ne. Ar tautos bantustanus siulote griauti – 5-ia ir 9-aukscius.Panasus pastatai – jeigu naudojami ne kaip ofisai, o gyvenamieji bustai, – JAV meiliai vadinami „prodzektais” ir normalus pilieciai apeina juos puskilomtrio lanku.Laisvoj Lietuvoj ji gi puikiai tarpsta.Matyt lietuviai mentaliau artimi tiems kas amerikoje juose gyvena – negrams.Baltieji tampa benamiais, bet i prodzektus nesikeliai(beje, atvykeliai rusai juose irgi mielai apsigyvena. Nuomuoti 3-4 kambariu buta uz kambario kaina – chaliava!). Tai stai, su siuo sovietiniu palikimu kovot kazkodel neskubama, nors per 30 metu….kazi po 300 metu ta pati kalbes? Del LKP pripazinimo nusikalstama – galioja ta pati maxima apie… Skaityti daugiau »

Marius

Geras pastebėjimas! Jei dekomunizuojama, tai reikia daryti viską iki gali: nugriauti viską kas pastatyta nuo 1940 iki 1990 metų. Ir autostradą Vilnius-Klaipėda nugriauti. Ir finalui atlikti kolektyvinę savižudybę – visi gimę prieš 1990 kovo 11 d. privalo pasikarti ir taip išpirkti tautos nuodemes.!!! Kliedesiai? Ne, nuoseklumas iki galo. Istoriją turi vertinti istorikai, o ne politikai. Politikai privalo rūpinti dabartimi, nes priešingai it toliau nyksim. Visos kovos dėl praeities lemia, kad prarandama dabartis. Lietuvių Lietuvoje sumažėjo beveik milijonu, per 33 metus, jei taip ir toliau tai po 33 metų sumažės antra tiek.

Al.

Bet nacistinių plentų juk nieks negriovė. Net jų karinių gamyklų. Kaip ir imperijų palikimo. Bolševikai ne viską iki savęs sukurta naikino – vertingus dalykus pasiliko, kaip jie tai suprato. Kodėl mes turėtume būti kvailesni už juos ?

Marius

Būkime nuoseklūs iki galo. Lietuviai gi mėgsta kelti maksimalius reikalavimus, na tai maksimalius reikalavimus pradėkime nuo savęs. Ok, pradžiai mažinu kartelę, tegul pirma pasikaria lietuviai kurie buvo komunistai ir komjaunuoliai, gi per prievartą nevertė stoti, net įstoti ne rekomendacijos buvo neįmanoma, taigi tegul Nausėda parodo pavyzdį, ir Dalyyytė, žinoma. Ir Dėdulė, o kaipgi! Che-che. Kaip sakoma: pradėkime nuo savęs.

Al.

Ne, lietuviai nemėgsta ir nekelia maksimalių reikalavimų. Jiems kaip tik, deja, būdingas nuolankumas. Nei bolševikai nevertė carinių specialistų išsikart, nei amerikiečiai – nacių. Kodėl mes turėtume ir kodėl tau to pavyzdžio neparodžius pirmam ?

Ekspertas

Jums dievas nepadės, jumis dievas už kažką tai baudžia nes nedavė proto. Tokio buko postringavimo senai nemačiau. Rusijai užpuolus (kaip vakarų propagandistais apsiputoję sako kad neišprovokuotai) Ukraina prireikė pasmerkti komunizmą? O gal šaikai užpuolus Nausedą t.y. netyčia radus kokius stojimo dokumentus? Tai jeigu komunistų partija paskelbsime nusikalstama ar visus buvusius komunistus susodinsime? O tai nepamiršite pasmerkti inkvizicijos? Vergu prekybos? Kryžiaus žygius? Kada pasmersite anglų nesenai vykdytą airių genocidą ar indenų išnaikinimą amerikoje? O kada pasmerksite Pilsudskį už Vilnių ….ir Trumaną už japonų genocidą. Vis ieškote būtent kaip prisikabinti prie Rusijos nes tai palanku kam? Mums lietuviams gyvenantiems per amžius šalia Rusijos ar užjūrių veikėjams? O tai paaiškinkite kaip okupuotoje Lietuvoje lietuvybė nenyko, lietuvių daugėjo. o laisvoje – mažėja. Jūs laisvę… Skaityti daugiau »

o Amerikoje negrus karia

Komunistai su savo absurdiška, milijonams gyvybes kainavusia pasauline revoliucija, išprovokavo pasipriešinimą nacizmo vardu – ar to negana komunizmo pasmerkimui?. Pasirodo negana, nes anglosaksai , beje ir ispanai, naikino indėnus

Ekspertas

Komunistai nenusileido iš mėnulio, jie buvo pagaminti pagal ideologiją kurią išdirbo mokslininkai-marksistai finansuojami judėjiško kapitalo arba paprasčiau – London sičio.
TSRS gavo lendlizą girdėjote? Tokį pati lendlizą gavo ir Hitleris. Neapsimeskite idiotais nesuprasdami, kad kas moka tas ir muziką užsako. O durniu pagal vieną ar kitą ideologiją gali prištampuoti beleikiek ką net ir ŠIANDIEN matome Lietuvoje. Tie finansuotojai niekur nedingo, tik ideologijas kitaip vadina – klimato kaita, liberali demokratija, lygios teisės, smurtas prieš moteris, nešiokime kaukes, skiepykimės, remkime buvusią Ukrainą, muškime rusus, smerkime komunizmą. Pasirinkimo „laisvė“ labai plati – kiekvienas durnius gali rasti sau širdžiai mielą ideologiją.

remiame esamą Ukrainą

Ne kiekvienas ateities projektas yra ideologija, reikalaujanti dešimčių milijonų aukų. Bet jeigu jau taip atsitiko su kokia nors ideologija, tai ji turi būti pasmerkiama,nesvarbu ar nacizmas ar komunizmas.

Ekspertas

Laukiu kada bus pasmerkta demokratija, nes ja prisidengiant nužudyta nemažiau žmonių nei prisidengiant komunizmu ir nacizmu.

neskubėk

galėsi smerkti demokratiją kai sugalvosi ką nors geriau už demokratiją. O kad už demokratiją liejamas kraujas, tai matome dabar Ukrainoje. Sakysi demokratija kalta?

Ekspertas

Vadovaujantis jūsų logika – taip, demokratija kalta, kaip ir kaltas komunizmas. O geriau už dabartinę imituojamą demokratiją – jau senai sugalvota – sąmoninga demokratija – kai balsuoja ir politikoje dalyvauja apie ją suprantantys žmonės, o ne tie, kurie prafinansuoti ir išreklamuoti televizoriuje. Geriausią daktarą gali išrinkti tik daktarai, bet ne tiek kurie pasižiūrėję reitingus balsuoja „kad tik balsas nedingtų“ ar už „gerą žmogų“ arba tą kuris „laisvę iškovojo“ – debilų šou.

?....

iš karto vaikiškas klausimas: o kas atrinks tuos sąmoninguosius? . Diktatorius, toks kaip dabar Rusijoje?

Ekspertas

Jeigu Rusijoje būtų diktatorius – tvarkos ten būtų daugiau ir kvailių vyriausybėje – mažiau. Rublis būtų rezervinė valiuta, o Lietuvos mokyklų klasėse kabotų Putino paveikslas… Sąmoningų nereikia atrinkti – jie yra sąmoningi. Jiems reikia sudaryti sąlygas – ir jie ateis. Žiniasklaida pradžiai turi būti laisva ir išlaisvinta tais pačiais principais kaip ir demokratija. Turi būti ne tik kad priimtas agentų įstatymas, kaip JAV, bet ir tiems agentams neleidžiama čia veikti iš viso. Nereklamuokit rinkimų, leiskite balsuoti tiems kurie tam balsavimui užsiregistravo prieš metus ir išlaikę elementarius istorijos, ekonomikos, politologijos, logikos jei norit egzaminus. Neleiskite balsuoti kurie netarnavo kariuomenėje ar nepagimdė vaiko. Neleiskit būti renkamiems, kurie nedalyvavo kaip rinkėjai bent 10 metų. Prigalvot galima ir net protingai pagrįsti jei reikia…. aaaa… Skaityti daugiau »

nori riaušių?

Tokia demokratija pasmerkta sėkmei…Bet neduok Dieve jei sėkmės nebus. O sėkmės nebus, nes visada daugumos uždarbiai bus per maži…. Nušalintieji nuo valdymo nevykėliai su šakėmis ir spragilais sunaikins tada ir demokratiją ir Seimą, kartu su visu pastatu. Dabar visi rinkėjai nors kažkiek jaučiasi atsakingi už valdžią kokią išsirenka ir tas suvokimas sulaiko net pačius pikčiausius nuo maištų ir riaušių

Ekspertas

Jie ir dabar yra nušalinti nuo valdymo, tokių durniu kurie galvoja kad balsuodami dalyvauja valdyme – yra mažai. Puse rinkėju net neateina į rinkimus. Demonstracijos ir riaušės dažniausiai vyrauja pseudodemokratinėse valstybėse tipo tose kur labiausiai ir įsivaizduoja valdą… Riaušės atlieka tam tikras funkcijas – garo nuleidimas liaudžiai, vidiniai klanai spirgina liaudį – ir organizuota iš užsienio. Riaušės nevyksta dėl to kad yra nepatenkinti, nes jų yra visada. Riaušės vyksta tada kada jas organizuoja tam tikros jėgos.

nori riaušių?

Tai jau taip, tos tam tikros užsienio jėgos būtinai organizuos paprastus žmones, elito nušalintus nuo rinkimų. Dabar jie neina į rinkimus patys, nes tokių durnių kurie eina mažai, bet kai sužinos kad yra nušalinti nuo rinkimų – pasius. Ir iš keršto ims vykdyti užsienio jėgų nurodymus pasikabinti Putino portretą.

Ekspertas

Taip jūs pasikabinsit bet ką, kai jums lieps – ar medicininę kaukę po parką pavaikščioti ar Putiną pagarbinti. Nekentėjai ir garbintojai yra to pačio lizdo paukščiai.

Jules

Pavyzdžiui, stambieji bankai parėmė drg.Liūtą Trockį kokiu reikalu? Ar ne tuo, kad padarytų Rusija amžinu Europos galabytoja – konkurentės likvidatore?

Al.

Tai Tarybų Rusijoj taip ir buvo – valdė sąmoningiausi, revoliucinis proletariatas.

Ekspertas

Sutinku tik iš dalies, ir tai iki kokių maks.1965 m. Vėliau valdymas daugeliu atveju pakliuvo į minkštakūnių prisitaikėlių kvailių rankas, kur net ir šiandien prisitaikėlių anūkai bando suvaidinti valdymą.

Jules

Aha, proletariatas, kuris linksmai laiką leido Vakarų Europoje ir Londone. Rusijos proletarai buvo be galo turtingi, kad galėjo tai sau leisti. Negi pamiršai, kaip Leninas Rusijos imperiją gavo vagone iš drg.Liūto Trockio rankų, kai šis joje paėmė valdžią, bet milijardierių buvo įpareigotas taikingai ją perduoti ligotam Leninui. Gal žinai kodėl? Tiesa, o Trockis babkes ir dar kai ką tokį gavo iš kieno rankų?

Al.

Bolševikai veikė revoliucinio proletariato vardu. Panašiai, kaip Švabas, Čarlzas ar Bidonas – negrų ir pederastų. Ir tai netrukdo jiems būti be galo turtingais ir baltaisiais. Popiežius, pavyzdžiui, išvis veikia Dievo vardu. Ir tai jam netrukdo gilinti įtraukumą ir įvairovę.

Senukas

Amerikoje negrus ir karia ir dusina. Ar neatsimeni Floido, kaip „visas pasaulis“ dėl to pergyveno. Net vietiniai dundukai (kai kurie net tapo ministrais) Vilniuje surengė demonstraciją su užrašais daugmaž – negrų peniai didesni ar ušrūrikim policiją. Va čia tai vertybės, nepalyginti su komunistų idėjomis!

Šiaip

Tas istorikas, rašydamas apie Senojo Testamento papročius, matyt, turėjo omenyje „Akis už akį – Dantis už dantį”. Taip, būtų panašu į „išterliotas paminklas už išterliotą paminklą”, tačiau nežinia kokiam aklam reikėtų būti, jei nesugebėtų pastebėti esminių faktų B.u.č.a, I.p.r.e.n.ė, M.a.r.i.u.p.o.l.i.s… Tai viską keičia, tiesa? Sąžiningas istorikas inicijuotų kokią nors apžvalgėlę: ką sovietų Smeršas ir MGB – KGB darė Lietuvoje ir ką rašistai daro dabar Ukrainoje. Nėra medžiagos? Ką Jūs, Genocido tyrimo centre kilometrai lentynų su bylomis, o šiandieninę padėtį kruopščiai aprašė RUSI, žiūrėti: „Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) Preliminary Lessons from Russia’s Unconventional Operations During the Russo-Ukrainian War, February 2022–February 2023 Jack Watling, Oleksandr V Danylyuk and Nick Reynolds London, Special Report, 29 March 2023”… Skaityti daugiau »

IP 88.118.83.153

Tad kodėl Lietuva po 33 metų turėtų jaustis pavėlavusi pripažinti, kad komunistų partija buvo nusikalstama organizacija…    Yra du faktai, kurie Lietuvai neleidžia to padaryti.  Pirmas, tai 1992 m. seimo rinkimai ir 1993 m. prezidento rinkimai. Iš 1858574 rinkimuose dalyvavusių nepriklausomos Lietuvos piliečių už LDDP, t. y. buvusią komunistų partiją balsavo 817331 pilietis arba 43,98%. O tai, kad pirmu atkurtos Lietuvos prezidentu tapo didžiausias kolaborantas, buvęs komunistų partijos pirmasis sekretorius, o ne diplomatas S. Lozoraitis, kartu su tėvu atstovavęs Lietuvos interesus visą okupacijos laikotarpį, – yra faktas, nereikalaujantis komentaro.  Antras faktas tai, kad Lietuva neturi savo istorijos politikos. Būtent tai leidžia kiekvienam Kasparavičiui, kiekvienai Kukliansky tuos pačius istorinius faktus interpretuoti pagal sau geidžiamą kurpalių. Būtent dėl šios priežasties tokių beprasmių… Skaityti daugiau »

?,,,,

Ar Lietuvos istorijos politika turi būti agresyvi? Rusijos ir Lenkijos (anksčiau ir Vokietijos) tokia ir yra . Lietuvos greičiau turėtų būti kieta gynybinė.

IP 88.118.83.153

Viena yra turėti istorijos politiką, kaip ir užsienio, finansų ar ekonominę, kita – kokia ji turėtų būti. Tam ir yra politikai, institucijos, jie turėtų ir nuspręsti. Svarbu, kad nebūtų dviprasmybių ir nereikėtų beprasmiškai diskutuoti.

Jules

Dėl perrašinėjimo gal galėtum pasakyti, kodėl yra sumažintas Aušvico konclegerių komplekso aukų skaičius nuo 4 milijonų žydų aukų iki milijono? Bet teisėjai sodina už 4 milijonų neigimą. Kiti du milijonai buvo nužudyti kitur. Bet jei čia pameluota, o tai kaip su kitur? Galėtum mus painformuoti, kaip čia yr iš tikro?

Al.

,,tai, kad pirmu atkurtos Lietuvos prezidentu tapo didžiausias kolaborantas, buvęs komunistų partijos pirmasis sekretorius, o ne diplomatas S. Lozoraitis, kartu su tėvu atstovavęs Lietuvos interesus visą okupacijos laikotarpį, – yra faktas, nereikalaujantis komentaro.” Yra liudijimų, kad šis faktas buvo suklastotas – egzitpolai ir balsų skaičiavimo komisijose dirbusių stebėtojų liudijimai. 

IP 88.118.83.153

Tai pateik tuos liudijimus, bus įdomu, nes oficialūs duomenys skiriasi 22 % (A. Brazauskas 60,1% – 1211070 balsų, S. Lozoraitis 38,1% – 767437 balsai).

Al.

Šie procentai jau po suklastojimo. Panašiai, kaip JAV prezidento rinkimuose. Nors visi matė klastojimą tiesioginiam etery ir video įrašuos. Jau nekalbant apie Putino balsavimus, kartais viršijančius 100 procentų.

IP 88.188.83.153

Prašiau pasidalinti liudijimasi apie A. Brazausko ir S. Lozoraičio rinkimus, o ne JAV prezidentą ar Putiną.
Aišku, kad nieko nežinai.

Al.

Liudijimai tokie, kad egzitpolai rodė akivaizdų Lozoraičio pirmavimą. O balsų skaičiavimas ir perskaičiavimas vyko iki paryčių, kol gale buvo pasiektas norimas rezultatas.

aha, komunistai pedofilai gina save

ypač aršiai save gina.
kadangi jie valdo teisėsaugą (teismus, antstolius, prokurorus)
tai jie yra nepakaltinami – bet kokį nusikaltimą bedarant
o kam tas nepatinka – bus suėstas su pasigardžiavimu

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Gerai rašo Jonas Burokas. Pagarba

Pritariu

Ir įtikinamai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Partizanų tikslas buvo išjungti komunistus. Mūsų tikslas – toks pat. Kai nepavyko to padaryti iki šiol, tai ir vargstam. Bemaž pusė darbininkų išvaryta svetur, likusieji kankinami skurdu ir tai neišjungtųjų komunistpalaikių (…) sunkūs padariniai tautai bei Lietuvai.
______________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų nelegitimaus (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2023 gegužės 13

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į konclagerį.
***
JK, už mažiausią vienos valandos darbo algą (į rankas), darbininkas gali nusipirkti 13 litrų ir 200 ml pieno.
Kiek pieno gali nupirkti darbininkas Lietuvoje,
kai mažiausia vienos valandos darbo alga (į rankas) – 3.65 €?
***
JK, už mažiausią vienos valandos darbo algą (į rankas), darbininkas gali nusipirkti 20,5 kg miltų.
Kiek miltų gali nupirkti darbininkas Lietuvoje,
kai mažiausia vienos valandos darbo alga (į rankas) – 3.65 €?
______________________________________________________
Lietuva – ant pragaro slenksčio. Labai blogai

Chicken factory

Kur jūs blet ta pieną dedat supisti darbininkai?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Išjungti komunistus (…) vienu ypu – labai lengva.

Prašalietis

„Jonas Burokas. Atsakas į istoriko Algimanto Kasparavičiaus straipsnį…Jonas Burokas yra Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos garbės pirmininkas, laisvės kovų dalyvis…” Paskaitai ką dėsto savo „atsakyme” Karpavičiui „kovų dalyvis” Jonas Burokas ir neatsistebi šio „veikėjo” nemokšiškumu, tikros istorijos nežinojimu ir „bunkeriniu pelėsiniu” primityvumu pasakojant apie Škirpos, Noreikos -Vėtros… „nuopelnus taikai, humanizmui, neapsakoma meile” tuometiniams žydukams,sovietijos komunistų tvertus ir JAV vadovaujamos „pažangios” žmonijos tik po 2022 vasario 24 pastebėtus „neapsakomus komunistinius baisumus”. Tik savo gyvenime drėgno, pelėsiais apskretusio bunkerio gyvenimą gyvenęs, visiškai dienos šviesos nematęs ir nuo „patriotinio kaifo” sudebilėjęs „kovotojas” gali pasakoti, kokie karo metais buvo „kvaili” vokiečiai, jų visagalis gestapas buvo visiški kvailiai, kurie apskrities viršaičiu leido paskirti „antifašistą” Noreiką, kuris „organizavo ir vykdė” jo vadovaujamoje Šiaulių apskrityje „pogrindinę veiklą ir… Skaityti daugiau »

rusai ne geresni už anglosaksus

Vaikeli, praeities nepataisysi, indėnų žemė užgrobta visiems laikams, nes baltaodžių palikuonių ir mišrūnų Amerikose arti milijardo. Rusija dar galėtų grąžinti Sibirą vietiniams , nes rusų Sibire 30 milijonų.. Afrikos vergų palikuonys dar galėtų pareikalauti, girdi, nenorime gyvenkite užgrobtose indėnų žemėse, grąžinkite mus iš kur per jėgą atgabenote

Prašalietis

Dėdule,” patriotiškai” su tavim džiaugiuosi, lietuvių „didinga”ir laiminga praeitimi,kad Lietuvą buvo okupavusi carinė Rusija, po to sovietija. Pasekoje, lietuviai sėkmingai dauginosi, sulaukė Gorbačiovo su perestroijka, pakilojo rankas ir kojas Baltijos kelyje, sudainavo „dainuojančią revoliuciją”… ir dabar turi „laisvą ir nepriklausomą savo valstybę” eurosojūzo sudėtyje. Ko nebūtų tikrai buvę, jei būtų tiek laiko ir lietuvius „vakarietiškai pacivilizavę” kaip Amerikos indėnus ar Australijos aborigenus anglai. Net ir Hitlerio civilizuotiems vokietukams pagal rasių arijų teoriją tik 20 proc. lietuvių buvo tinkamų tarnauti Vokietijos arijams. Beje, vos 5 proc. daugiau nei rusų, lenkų ir kitų slavų tautų. Apie žydus, čigonus, negrus… geriau nekalbėti… Taip pat matosi, kad nelabai žinai kada, kokie ir kokiu būdu Sibire atsirado „vietiniai”, kaip jie atitinkamais istoriniais periodais vieni keitė… Skaityti daugiau »

?....

jei ukrainiečiai tokie maišyti permaišyti kaip tu sakai, tai kokios grynakraujų rusų maskolių teisės į tokius „brolius” ir jų apgyventas žemes?

Prašalietis

Aš nieko nesakau, kalba istoriniai faktai ne tik apie pseudo ukrainiečius, bet ir maskolius kur ir kokiose žemėse jie „valkiojosi”,kada, kur ir kas juos provoslaviškai krikštino…

tokios tautybės

kaip rusas nėra, visi jie Čingio palikuonys, sumaišyti su aleutais, jupikais, eskimais, inuitais.

Negrįžtanti diena

 Be istorijos nebūtų kalbų apie praeitį,nebūtų mūsų .Nors pati istorija jau įkalinta laike ji atgyja mūsų galvose ir sukelia sumaištį.Iš tikro,kad ateityje ramiai žiūrėtumę į dabartinę mūsų istoriją,tai dabar reikia visiems už viską atleisti kas buvo praeityje,kad patirtume ramybę čia ir dabar ir ateityje žiūrėdami į praeitį galėtume ramiai gyventi.

jiems tauta atleido 1992 metais

Galima kai kada atleisti, bet nereikia kaltininkų premijuoti, kaip atsitiko su komunistais per privatizaciją. Kas suvarė į bankrotą komunistinę ekonomiką, tie apsiskelbė esantys geriausi kapitalizmo statybos žinovai. Parodysime kaip , bet pradžioje duokite mums vadovauti komunistinio likusio turto privatizacijai. Kas ir buvo padaryta po 1992 Seimo rinkimų

Al.

Dėl visiškos ramybės atleiskim ir į priekį, avansu.

keistai atrodo

Tokie rezistentai iš šalies atrodo lyg kokie kegebistų rėmėjai, ar patikėtiniai, neturi jiems jokių priekaištų, nereikalauja išsislaptinti ir pasirodyti tautai, ir atsakyti į jos klausimus, o persekioja tik komunistus, ir tik tuos, kurie ne iš konservatoriais apsišaukusių komunistų partijos

aha

A. Brazauskas, žinoma, blogesnis ir už Dėdulės draugą Dušanskį. O ką darytume su Burokevičiaus platformininke Dalia, ištrintume iš duomenų bazių, ar kaip čia?

Milaiti,

mes ištrintume tave, KGB propagandistą…

Jules

Tokia Jurgio nuomonė, langų majore?

Milaiti,

mes tave klausėme, kas tas tavo majoras? Kodėl neatsakai? Kur susipažinote, kur tarnavote, kada ir kokius laipsnius gavote? Pristatyk savo draugą.

Milaiti,

ne minusą spaudyk, o į klausimą atsakyk.

Jules

Budintis majore, aš pačiam jokių minusų nespaudau kaip pats, nežinai?

Jules

Nemaža dalis politkalinių ir tremtinių, ir , ypač, jų vaikų buvo užverbuoti ir savanoriškai laisva valia vardan karjeros, kaip tas prezidentas, pasikabinę, todėl okupacijos laikais galėjo dėstytojauti ir dirbti slaptuose mokslo tyriamuosiuose institutuose, uždarose gamyklose Vilniuje ir kitur. Ar galėjo šiaip sau, sakykime, toks erelis Sakaliuks dėstytojauti ir ten dirbti, kur be KGB vizos, be jos leidimo nedirbsi ir nelįsi prie sovietinių ar kitokių studentų?

Jie bijo

BAIMĖS KULTAS „Viešpats — mano šviesa, gelbėtojas mano: ko man bijoti? Viešpats gina mano gyvybę: ko man drebėti?                                                 Dovydo psalmės, 26. 1 Lietuvišku žodžiu nuo amžių mes garbinom tave, tėvų ir protėvių Dieve, ir tu nereikalavai iš mūsų garbės per panieką, ištikimybės per policiją  melo per teismą tiesos per melą ir meilės per neapykantą. Ne taip, ne taip supranta atėjūnai meilę, maldą garbę ir ištikimybę. Savus dievus, savo maldas ir savo priesakus jie atnešė į mūsų žemę. Jų pirmas dievas buvo melas, jų antras dievas buvo kerštas, jų trečias dievas buvo prievarta, jų ketvirtas dievas buvo niekšybė, jų penktas dievas buvo išdavystė, jų šeštas dievas buvo žudymas, jų septintas dievas buvo svetimo turto grobimas, aštuntas — niekinimas grožio, meilės ir… Skaityti daugiau »

Jules

Nusiųsk tai konservatoriams ir autoriui, tegu paskaito. Tiesiog keista, kaip gali politkaliniai remti apsišaukėlius konservatorius ir tokius pat apsišaukėlius jų krikščionis demokratus ir liberalus bei kitus laisvūnus su diktatoriškomis manieromis ir įpročiais. Remti Lietuvių tautos nunykimo politikos politikus.

Vaidas

Straipsnelis, švelniai tariant, paikas. Ištrauktos iš konteksto A. Kasparavičiaus citatos ir nė neužsimenama apie pagrindinę mintį. Jei 75-iems metams yra užslaptinami kgb bendradarbiai, o po to imama kariauti parodomuosius karus prieš komunistų partiją (kuri ir taip yra uždrausta) ir jos simboliką – tai yra kognityvinis disonansas arba suinteresuotumas. Abiem atvejais reiškiniai nepageidautini.

Jules

Geriau paklausk autoriaus, kaip jie atšventė Gegužės trečiąją – Lietuvių valstybės ištrinimo dieną?

Jules

Visgi įdomu: politkaliniai remia langų majorą ar jau nebe, kaip čia yra iš tikro?

Tomas Jakutis

TSKPistų P. Cvirkos, Salomėjos Bačinskaitės, Justino Marcinkevičiaus politinė veikla – pats tikriausias kolaboravimas, tarnavimas okupantui. Moraline dorovine prasme talentas ir protas nėra nei gėris, nei blogis – tai tik ĮRANKIAI, kuriuos naudojo ir Motina Teresė, ir Hitleris bei Stalinas, ir lietuvių komunistiniai kolaborantai. Taip ir su rašytojo talentu. Paminklai turi stovėti tiems, kuriuos gerbiam, o gerbti priešo padlaižį – savęs negerbti. Okupantų statyti paminklai dažniausiai turi ir politinį propagandinį krūvį, tai okupanto šlovės ir pasididžiavimo simboliai. Niekinu okupantus bei kolaborantus, jų negarbingus darbus ir jų paminklus. Ką niekinam tai ir naikinam. Natūralu. Nepakanka įstatymu TSKP tarnus (kgb) įvardinti nusikalstama organizacija. KGB steigėjas ir šeimininkas, t.y. kruvinoji Komunistų partija turi būti ir anksčiau ar vėliau bus paskelbta nusikalstama organizacija. Straipsnyje išsakytoms… Skaityti daugiau »

Tomas Jakutis

Teisybę mylinčių žmonių (ypač istorikų) neturėtų šokiruoti faktas, jog ir Kovo 11-osios aktą skelbusiųjų tarpe, ir 1992/1996 metų parlamente taip pat, daugiau kaip PUSĖ deputatų savo kišenėse praeity yra ilgiau ar trumpiau šildę TSKP nario bilietus.
Tokia realybė. Tokia istorija! Neitin romantiškai skamba?! Kas mėgstate romantiką skaitykit romanus.
Ir įsisąmoninkim faktą, jog 1989-1990 revoliucijos nebuvo. Sąjūdžio vadovybė buvo pusiau komunistinė kolaborantinė, o komunistai kaip valdė Lietuvą taip ir liko valdyti. Ar galėjo tokie užtikrinti teisingą valstybės kryptį ir pamatus?
Šuva ministro poste geriau nei kolaborantas, t.y. komunistas = prisitaikėlis. Prisitaikėliai yra valstybės duobkasiai.
Kodėl TSKPistai yra blogis? Todėl, kad tai bailiai kolaborantai, sunkiais tėvynei okupacijos metais tarnavę PRIEŠUI. Bailys – ne kūrėjas.

99
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top