Jonas Jasaitis. Mokslo metų pabaiga

Kas bandė pavogti šventę?

Paskelbti egzaminų rezultatai, dvyliktokai baigė bendrojo ugdymo gimnazijos kursą. Po egzaminų jų visada laukdavo nepakartojama brandos atestatų įteikimo ceremonija. Bet šiemet ŠMS ministerijos klerkai sumąstė, kad atestatai bus elektroniniai. Atseit, jie sutaupys popieriaus ir taip prisidės prie „žaliojo kurso“. Ir jiems visai nesvarbu, kad taip jie bandė pavogti išleistuvių šventę, apie kurią buvo svajota ne vienerius metus.

Bet kas tas abiturientas? Tik statistinis vienetas. Tegu „pavarto“ savo atestatą kompiuterio ekrane. O kas ta valstybė? Laikina stotelė, prieš išvykstant už jūrų marių? Dirbtinis „intelektas“ kitokių sprendimų jiems nepasiūlė.

Mokyklos ieškojo išeities, kaip išmanė: vienos atspausdino „protokolinius“ (pagal mokyklos direktoriaus įsakymą) vidurinio mokslo baigimo pažymėjimus ir sudėjo juos į tradicinius, švenčių progomis įteikiamus aplankus, o kitose patys abiturientai apsisprendė, kad šventės nebus, jei ir valstybė (klerkų asmenyje) jais nesididžiuoja ir net tradicinio valdiško pasveikinimo nepaskelbė. Kažkas už pačius abiturientus nusprendė, kad iškilmingo saulės sutiktuvių ryto taip pat nebus. Kompiuteriai, kaip ir karvės, jausminės atminties neturi ir įspūdžiais iš prabėgusių dienų nesidalina.

Bet žmonės vis dėlto dar skiriasi nuo kompiuterių ir gyvulių: jie turi ir atmintį, ir jausmus. Vilniaus Žvėryno gimnazijos kolektyvas liepos 13 d. savo abiturientams surengė įspūdingą išleistuvių šventę. Buvo parinkta labai simboliška šventės vieta – Pranciškonų vienuolyno bažnyčia. Kažkada sovietinio režimo sunykti palikta šventovė dabar labai kruopščiai restauruojama.

Visą šventę nepakartojama nuotaika nuspalvino iš įspūdingo grožio vargonų sklidusi klasikinė muzika. Suskambėjo ir Lietuvos Respublikos himnas. Abiturientai gavo gimnazijos parengtus pažymėjimus, o aktyviai dalyvavusiems mokyklos gyvenime, sportinėje ar visuomeninėje veikloje, olimpiadų ar kitų renginių dalyviams pareikštos padėkos. Atminimui liko vaizdo įrašai ir nuotraukos, įamžinusios neeilinį apsikabinimą su klasės auklėtoja ir mokyklos direktore. Abiturientų tėvų ir net senelių bei kitų artimųjų pilnutėlė salė į atmintį įsirašė nepakartojamus įspūdžius.

Vilniaus Žvėryno gimnazijos 12-osios „c“ klasės abiturientai. Olivijos Plekavičiūtės nuotr.

Susitikimas su bendraklasiais mokykloje … po 65 metų

Kaip liudija Lietuvos mokyklų ilgametė praktika, gerokai seniau mokyklas baigusieji, prisimindami savo išleistuves ir mokyklinių metų įspūdžius, dažnai susitinka su klasės draugais: vieni po penkerių, kiti po dešimties, o dar kai kurie – ir po kelių dešimtmečių. Šiaulių Juliaus Janonio 107-osios laidos abiturientai, gavę atestatus 1958-aisiais, šiemet vėl susitiko, juo labiau, kad ir sukaktis neeilinė – nuo mokyklos baigimo prabėgo 65 metai. Ir nors mūsų būrelis – labai praretėjęs, nors susitikę gatvėje gal vienas kitą ne iškart atpažįstame, o mūsų klasės auklėtojas, mylimas lituanistas Mykolas Stulgys seniai ilsisi Ginkūnų kapuose, bet tie, kurie dar esame čia, susirinkome prie savo istorinės gimnazijos, tada vadintos „vidurine mokykla“. Bet įdomiausia tai, kad, rengdami tokius susitikimus, mes nesame nei vieninteliai, nei patys ištvermingiausi. Na ir kas, kad kai kam, norint atvykti į buvusių bendraklasių susitikimą, jau ir palydovo reikia. Šioje mokykloje yra ir tokia abiturientų klasė, kuri susitiko net po 70 metų nuo atestatų įteikimo.
Šiaulių regiono savaitraščio „Etaplius“ pirmajame puslapyje – mes, 1958-ųjų abiturientai. Nors ir labai pasikeitę, tuometinių dviejų klasių auklėtiniai stovime ant mokyklos laiptų. Laikraštyje pateiktose išleistuvių vinječių nuotraukose gerai atpažįstami tie patys veido bruožai, tik anų dienų žvilgsnis nuspalvintas ne tik viltimi, bet ir nerimu: kas mūsų laukia gyvenime. Iš penkių aštuntokų klasių, pradėjusių čia mokytis 1954 metais, brandos atestatus tada gavo tik dvi.

Šiaulių Juliaus Janonio vidurinės mokyklos 107-osios laidos abiturientų susitikimas. „Etaplius“ nuotr.

O tas mūsų gyvenimas buvo labai prieštaringas. Negaudami kitos informacijos, retkarčiais gal ir patikėdavome teiginiais apie „socializmo statybą“, bet tikrovė priversdavo atsitokėti. Klasės auklėtojas pamokose ir literatų būrelio susirinkimuose atskleisdavo tada nutylimus, ar net iškraipomus faktus apie Justą Paleckį, Petrą Cvirką, kolaborantų himno autorių Antaną Venclovą. Jis pasakydavo tai, ko nebuvo jokiuose to meto vadovėliuose. Prie istorinių žinių skleidimo prisidėdavo ir kitų dalykų mokytojai, nes nemaža jų dalis buvo Vytauto Didžiojo universiteto absolventai, išmokyti sakyti tiesą. Todėl kai koks nors propagandistas net užspringdamas įrodinėdavo, kokia neva atsilikusi buvo ta „buržuazinė Lietuva“, labai nedaug pritariančių rasdavo. Keli vyresnių klasių mokiniai net buvo ilgiems metams nuteisti už Trispalvės iškėlimą.
Mes, janoniečiai, tada kūrėme ir skelbėme savo pirmuosius eilėraščius ir apsakymus, siuntėme žinutes vietos laikraščiams. Vienas iš klasės draugų, svajojęs apie aktoriaus kelią (ir vėliau juo keliavęs) net pjesę sukūrė. Dalis mokyklos literatų vėliau tapo Šiaulių jaunųjų rašytojų sąjungos nariais. Kiti buvę klasės draugai, kurie labiau domėjosi matematika, fizika, chemija ar biologija, tapo gerais specialistais, įmonių arba jų padalinių vadovais. Du bendraklasiai pasirinko mokslininko kelią.

Kas tvarko (ardo) švietimo sistemą?

Kai dabar stebime klerkų vykdomą tautinės švietimo sistemos griovimą, mindant ne tik Meilės Lukšienės, bet ir Jono Gudaičio-Vabalo ir Alfonso Gučo, Antano Maceinos ir Stasio Šalkausko, Jono Laužiko, Leono Jovaišos, Juozo Vaitkevičiaus, Apolonijos Paurienės ir daugelio kitų Lietuvos mokslininkų, išmintingai gynusių Lietuvos mokyklą nuo surusinimo, idėjas, dabar mokyklos uždarinėjamos šimtais (nuo 1991-ųjų jau uždaryta daugiau kaip pusė Lietuvos mokyklų), kyla svarbiausias klausimas, kas buvo ir yra tie, kurie vykdė ir dabar vykdo „optimizacijos“ reformas, lyg konvejeryje keisdami vienas kitą švietimo ministro poste. Tik išskyrus žymųjį lituanistą, akademiką Zigmą Zinkevičių ir dar vieną kitą, visi kiti nebuvo įgiję nei elementarios pedagogo kvalifikacijos, nei praktinės patirties. Keitėsi ir ministrai, ir ministerijos pavadinimai, tik nesikeitė tendencija – „reformuoti“ mokyklą, nesuvokiant bendrojo ugdymo ir profesinio orientavimo paskirties. O kaip sekėsi ministru trumpai dirbusiam, bet greitai „išėstam“ akademikui Z. Zinkevičiui, galima sužinoti, perskaičius jo paties įspūdžius, išdėstytus knygutėje „:Kai aš buvau ministras“

Viename šios knygutės pristatyme skaitytojams, rašoma: „Negali sakyti, kad nuėjome visai kitu – kosmopolitizmo – keliu, bet tikrai ne tuo, apie kurį svajojome okupacijos dešimtmečiais. Labai daug praradome, pamiršome, išsižadėjome, išbarstėme tai, kas buvo sava, artima. Ypač šia prasme nuskriaudėme jaunimą – todėl jo tiek daug ir netekome. Mano aplinkos žmonės ne kartą yra apgailestavę, kad kultūrai, švietimui vadovavo “ne tie žmonės”. Labai gaila akademiko Zigmo Zinkevičiaus, kurį, vos pradėjusį eiti švietimo ir mokslo ministro pareigas, negailestingai ėmė talžyti ir savi, ir svetimi.“

Kai 1995 metais LR Seime įvyko gana audringa diskusiją apie prasidėjusią švietimo sistemos sumaištį, kalbėdamas iš Seimo tribūnos istorinėje Kovo 11-osios salėje, pasakiau, kad ne tik ministras, bet ir ministerijos padalinių vadovai privalo turėti pedagogo kvalifikaciją ir bent penkerių metų darbo mokykloje patirtį. Tuo labai įsiutinau net tuometinius „švietimo vadybininkus“. Vienas iš jų net iš salės užrėkė, kad jei bus reikalaujama penkerių metų patirties, jis per tą laikotarpį „surembės ir praras kūrybinę potenciją“. Taip tęsiasi iki šiol, nors, kaip sakoma, ir arkliui aišku, kad „mokslo ministerijos“ niekam nereikia, nes yra Mokslo taryba, kuri privalo vykdyti šias funkcijas, o ne tik projektų lėšas skirstyti, o sporto ir sveikos gyvensenos metodika turi būti neatsiejama nuo sveikatos apsaugos ministerijos, iki šiol tebevykdančios „ligų ministerijos“ funkciją. Švietimo ministerija galų gale turi pradėti vykdyti savo bazinę pareigą – rūpintis mokykla, kuri rengtų gyvenimui Lietuvos valstybės piliečius.

5 4 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
blue yellow zov marinie

..paskutinis sakinys graudus savo naivumu.Labai liudna.Svietimui kaput.Sveikatos min.kaput,valstybei kaput.Da zdravstvui lenzbletkeriai uzingridiniai kostmonautai…narkomanai,pederastai iskrypeliai kolaborantai atzangieciai.

Faktai ir komentarai

,,kyla svarbiausias klausimas, kas buvo ir yra tie, kurie vykdė ir dabar vykdo „optimizacijos“ reformas, lyg konvejeryje keisdami vienas kitą švietimo ministro poste”

Didžiai supistas auroriau !
Nedapisti NS cirkininkai !!
Landsbergio šiknos dvoko paveikti patryyydotai !!!

Rupūžės, ir t.t ir pan., kada įvardinsit niekšų pavardes ??? !!! !!!
Arba dirbkit, o ne šiknas raukykit, arba eikit velniop neknisę smegenų !!!

blue yellow zov marinie

…tavo retorika kiek keistoka,tau taip neatrodo…autorius normalus zmogus,be reikalo tu ji uzsipuolei,kaip suzverejes ir paklaikes nuozmusis leeetuvys….gal biski valdykis,ar ka……

Faktai ir komentarai

,,autorius normalus zmogus”

Matomai neskaitei jo ankstrsnių tekstų ir neturėjai su autoriumi asmeninių kontaktų.

Nesakyk kaip man rašyti, ir aš tau nesakysiu kur eiti.

blue yellow zov marinie

..skaiciau visus,…….cia apie tave rase kazkoks amerikonu aktorius…..leeetuviai,tai tie,kur vaiksto patvoriais su ilgais,astriais dantimis ir urzgauja…..su tokiu,kaip pats,susitikus reik ne kalbetis,o iskart pritvot byta…tik po to kalbetis/nujauciu,kad pokalbio pabaigoj,procedura tektu vel pakartot.,,

Faktai ir komentarai

Trys faktai visokiems glušiams ir seilėtiems lyrikams. 1. Apklausa: 47 proc. gyventojų sutinka dėl moterų pavardės su galūne -a | 15min.lt https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/apklausa-47-proc-gyventoju-sutinka-del-moteru-pavardes-su-galune-a-56-2085998  47% – VAAAUU !!! Tai ko verti jūsų būbenimai apie kalbos gynimą, kai minia renkasi savidestrukciją, a?! O tiems, kurie paniekinančiai žiūri į portalą 15min.lt – ar bent po vieno ,,melagingo” ar tiesą iškreipiančio straipsnio surengėte piketą ar kokį pasipintinimą, AAA?!! 2. Tiesos.lt atsinaujino… ir dar su tokiu mėlynu laukeliu ,,REKLAMA”. Jau tiek vandens nutekėjo nuplaunant visokį šūdą, reklamuotis norinčių kaip nėra taip nėra… Užtat nuo reklamos lūžta visokie delfiai ir xxminai. 3. NS išvyko į ,,gastroles” po gimtą kraštą… Ar portalas sulaukė reklamos? Ar portale pasipylė nauji komentatoriai? Ar bent kaip pagyvėjo žmonių aktyvumas politinėje plotmėje? Jeigu… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

…pasipyle nauji komentatoriai…..taip,atejai tu.Deja.

Marius

Šiame patalpintame straipsnyje Jonas Jasaitis yra už tai, kad net ministrai turėtų pedagoginio darbo patirtį. Šalimais esančiame Dominyko Vanharos straipsnyje agituojama už tai kad į mokytojus priimtų be pedagogino išsilavinimo. Kaip suprasti??? Tai kokia NS prijaučiančių tiesos.lt portalo šeiminkų pozicija? Už pedagoginį išsilavinimą ministrams ir mokytojams ar be jo?

blue yellow zov marinie

..durnius ir yra durnius.

Marius

Taip, geltonasai-mėlynasai niekas, mes žinome, kad jūs esate durnius, nes tik durnius su iniciatyva ir neturintis ką daugiau veikti, gali diena iš dienos rašinėti komentarus, bet mane domina šio portalo pozicija. Kaip galima talpinti į portalą (vadinasi pritarti) priešingas pozicijas turinčius autorius?

Taigis Kaipgis

Tikroji mokyklos paskirtis yra laikyti vaikus saugiai uždarytus, kol tėvai dirba. Visi tie tušti sentimentai yra maždaug tas pat, kas tikėti „socializmo statyba“ anais laikais ar kokiu nors genderklimatu šiais.

Al.

Jei užduotis būtų tik tokia, tai saugiausia – vaikus įdarbinti. Bet jei užduotis – išplauti smegenis, tada ne.

Taigis Kaipgis

Senovėje buvo galima, pavyzdžiui, žąsis ganyti, o mūsų laikų ekonomikoje nėra tokio darbo, kurį vaikai galėtų dirbti nešdami pelną, o ne nuostolius. Dėl to parankiausia juos uždaryti dideliame pastate ir versti įsiminti nereikalingą informaciją. Tos informacijos ir jos įsiminimo kokybė iš esmės niekam nerūpi, svarbu išbūti uždarytam nustatytas valandas. Iš čia tiek dėmesio lankomumui, nevėlavimui ir pan. Iš čia ir visokia „užklasinė veikla“. Sovietmečiu dar būdavo visokios politinformacijos, pionierių sueigos ir pan., kad tik ilgiau vaikai išliktų uždaryti, kol tėvai baigs darbą.

Al.

,,Senovė” užsiėmė ne tik ganymu. Ne tik žąsys gelbėjo Romą. Dabar, manau, sąmoningai vaikams neleidžiama net apie save apsikuopti – nedirbantys žmonės ištvirksta, o būtent tokių dabartinei satanistinei pasaulio valdžiai ir reikia. Panašiai, kaip sovietmečiu (ir, žymiu mąstu,dabar) didieji vagys valdžioje skatindavo smulkius nusižengimus, tuo pačiu paversdami mones pažeidžiamais, todėl priklausomais.

14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top