Kaip Seimas apsisprendė vilkinti Tautos referendumą

Tiesos.lt siūlo susipažinti su stenograma Seimo posėdžio, įvykusio šių metų kovo 13 dieną, kuriame buvo nutarta pasinaudoti Referendumo įstatymo numatyta galimybe ir sudaryti ekspertų komisiją bei sulaukti jos išvados, nors būsima ekspertų išvada negali turėti jokios įtakos parlamento prievolei paskelbti referendumą. Taigi posėdyje iš esmės diskutuota dėl galimybės atidėti referendumo paskelbimą, kad jis nevyktų kartu su Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimais.

Rytinis posėdis

Seimo nutarimo „Dėl ekspertų grupės, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavime paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sudarymo“ projektas Nr. XIIP-1584 (pateikimas ir svarstymas)

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, mes turime šiek tiek laiko iki Vyriausybės valandos. Kviesčiau J. Sabatauską pateikti rezervinį klausimą – Seimo nutarimo „Dėl ekspertų grupės, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavime paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sudarymo“ projektą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Gerbiamieji kolegos, komitetas, vykdydamas Seimo protokolinį nutarimą, kuriuo buvo pavesta komitetui parengti tokį projektą, jį parengė. Aš norėčiau perskaityti 1 straipsnį. Vadovaudamasis būtent Referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Seimas nutarė sudaryti ekspertų grupę, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavimo paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Tokiai grupei siūloma vadovauti Europos teisės departamento direktoriui D. Kriaučiūnui, pavaduotojas būtų profesorius V. Sinkevičius. Taip pat grupėje būtų docentė I. Daukšienė, S. Stačiokas, taip pat Vilniaus universiteto docentas V. Vaičaitis ir profesorius I. Vėgėlė. Iš šešių grupės narių trys yra aiškūs konstitucinės teisės specialistai, du yra Europos Sąjungos ir vienas tarptautinės teisės.

PIRMININKAS. Dėkojame. Klausia S. Bucevičius.

S. BUCEVIČIUS (DPF). Ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Gerbiamasis Juliau, sakykite, du tokie trumpi klausimai. Iki kada darbo grupė turi baigti darbą ir kas nustatė darbo grupės tokią sudėtį, kokią jūs dabar paminėjote, pavardes?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vykdydamas Seimo protokolinį nutarimą, siūlo Seimui tokią darbo grupės sudėtį. Taip pat protokoliniame nutarime aiškiai apibrėžta data, iki kada grupė turi pateikti išvadą – kovo 20 d. Seimas…

PIRMININKAS. Dėkojame.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …prieš kelias dienas…

PIRMININKAS. Antradienį dėl šito nutarimo mes balsavome. Buvo 17 d. ir 20 d., o buvo balsuota už 20 d. Klausia V. Matulevičius.

V. A. MATULEVIČIUS (DKF). Gerbiamasis pranešėjau, kiekvienas veiksmas turi turėti bent menkiausią prasmę. Kokią prasmę turės šitos ekspertų grupės išvados, jeigu jos neįpareigojančios, jos neprivalomos? Ar tik formuojant visuomenės nuomonę?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Negalima sakyti, kad neturės jokios prasmės. Ekspertų grupė pateiks išvadas, kurios bus paskelbtos. Seimas privalės jas paskelbti viešai visai tautai, visai visuomenei, kad ji žinotų, ką sako specialistai. Aš nežinau, kokią išvadą jie pateiks, bet kad tauta turi būti informuota visais atvejais. Mes esame atvira visuomenė. Mes negalime nuo tautos slėpti specialistų išvadų.

PIRMININKAS. Ačiū. Noriu priminti – mus tai įpareigoja daryti Referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalis. Ją galima taisyti, bet kol kas ji egzistuoja.

Paskutinis klausia S. Jovaiša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū pirmininkui. Jau čia buvo paklausta dėl grupės sudėties, kas siūlė, bet aš norėčiau dar paklausti, ar buvo dar daugiau tų kandidatų, ar tiek, kiek jūs ten šešis paminėjote, tiek siūlėte, tiek ir įrašyta? Ačiū.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Buvo svarstomos ir kitos kandidatūros, bet ne visi… Reikia ir tų žmonių suderinimo, kad jie sutiktų, kad jie galėtų, ir panašiai, nes pernelyg trumpas laikas jiems suteikiamas – tik viena savaitė. Supraskite, tai žmones labai įpareigoja.

PIRMININKAS. Ačiū, gerbiamasis kolega. Norintis kalbėti prieš šitą nutarimo projektą yra P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tikro Referendumo įstatyme yra nuostata, kuri leistų sudaryti ekspertų grupę, bet prisiminkime, kaip atsirado būtent šito įstatymo nuostata. 1994 m., kai konservatoriai inicijavo piliečių referendumą dėl neteisėto privatizavimo nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos, būtent tada atsirado tokios pataisos, kurios blokuotų tautos valios išraišką referendumo būdu. Buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą. 1994 m. liepos 22 d. Konstitucinis Teismas vienareikšmiškai pasisakė, kad jokia ekspertų grupė negali riboti aukščiausios tautos valios išraiškos, todėl po to ir atsirado pataisos (cituoju 14 straipsnio 2 dalį), kad „Seimas šią išvadą turi paskelbti visuomenei, tačiau ši išvada negali būti pagrindas neskelbti referendumo“ (daugiau skaityti ČIA Tiesos.lt past.). Aišku, tai palieka galimybę vienaip ar kitaip vilkinti referendumo priėmimą arba bandyti tokiu būdu susiaurinti galimybę išreikšti tautai savo valią.

Mes visi čia suvokiame, kad šitas kreipimasis į ekspertus reikalingas tam, kad būtų užvilkintas laikas. (Balsai salėje) Tada ir balsuokime. Tie, kurie balsuoja už, yra už tai, kad tas laikas būtų vilkinamas. Tuo mes išreiškiame nepasitikėjimą žmonėmis, kurie tikrai sąmoningai galėtų išreikšti savo nuomonę referendume, ir atsitiks taip, kad referendumas įvyks. Jeigu įvyks tada, kada žmonės jaus, kad jais pasitiki, rezultatai gali būti visai kitokie, nei tikisi referendumo organizatoriai.

PIRMININKAS. Už kalbės E. Masiulis.

E. MASIULIS (LSF). Labai ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Mielieji kolegos, pirmiausia turbūt reikia labai aiškiai pasakyti, kad ekspertų išvada niekaip negali sustabdyti ar užkirsti pačios referendumo iniciatyvos. Referendumo įstatymo 14 straipsnis ir numato tokios ekspertų grupės sudarymo galimybę.

Kita vertus, manau, kad referendume dalyvaujantys piliečiai turi turėti išsamų vaizdą ir išgirsti ne tik referendumo iniciatorių argumentus, bet ir konstitucinės teisės specialistų argumentus ir patys po to savanoriškai priimti savo sprendimą dalyvaudami referendume. Todėl man atrodo, kad yra visiškai racionalus Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymas sudaryti iš tikrųjų autoritetingą ekspertų grupę, kuri per tikrai trumpą laiką ir konstatuotų, ar šita iniciatyva ir konkreti formuluotė prieštarauja dabar galiojančiai Konstitucijai, ar ne. Dėl to žmonėms bus tik lengviau apsispręsti dalyvaujant referendume.

PIRMININKAS. Dėkojame. Gerbiamieji kolegos, kadangi buvo dvi skirtingos nuomonės, balsuojame. Kas pritaria Seimo nutarimui po pateikimo, balsuoja už, kas turi kitokią nuomonę, balsuoja kitaip.

Už – 58, prieš – 8, susilaikė 11. Nutarimo projektui po pateikimo pritarta.

Yra siūloma ypatinga skuba. Ar galime sutarti bendru sutarimu? (Balsai salėje)

Sutarta.

Svarstymo stadija. (Balsai salėje) Yra. P. Urbšys yra užsirašęs diskusijoje. Prašome į tribūną. Ar jūs atsisakote? Dėkojame.

Ar galime bendru sutarimu pritarti po svarstymo? (Balsai salėje) Gerai, balsuojame. Nesiginčykime. Kas pritaria Seimo nutarimui „Dėl ekspertų grupės“, balsuoja už, kas turi kitokią nuomonę, balsuoja kitaip.

Už – 71, prieš – 6, susilaikė 7. Seimo nutarimui po svarstymo pritarta.

Gerbiamieji kolegos, aš norėčiau atsiklausti jūsų. Yra statutinis reikalavimas – 3 valandų pertrauka. Ar mes galime iš karto balsuoti? (Balsai salėje)

Neprieštaraujate? Niekas? (Balsai salėje) Aš atsiklausiu. Todėl, jeigu… Tada balsuojame. Kas pritaria, kad nedarytume 3 valandų pertraukos? (Balsai salėje)

Palaukite, tam ir yra Seimo dauguma, kuri nuspręs. Šiuo atveju mes nedarome jokio didelio nusikaltimo. Balsuosime po pietų. Per šoninį mikrofoną. Minutėlę!

J. RAZMA (TS-LKDF). Man atrodo, čia negalima remtis daugumos persvara. Tiesiog, jeigu yra ketinančių siūlyti pataisas ir…

PIRMININKAS. Dėkoju J. Razmai. Supratau, jis pritaria A. Stancikienės siūlymui. Priėmimas vyks popietiniame posėdyje. Dėkoju.

Popietinis posėdis

PIRMININKAS. Seimo nutarimo „Dėl ekspertų grupės, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavime paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sudarymo“ projektas Nr. XIIP-1584 (priėmimas)

Kolegos, rezervinis 1 klausimas – Seimo nutarimo projektas Nr. XIIP-1584. Buvo padaryta trijų valandų pertrauka.

„Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, nutaria: 1 straipsnis. Sudaryti ekspertų grupę.“ Kolegos, yra pirmas grupės vadovas D. Kriaučiūnas, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos generalinis direktorius. Antras – V. Sinkevičius, ekspertų grupės vadovo pavaduotojas, M. Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorius.

Vietoj jo yra pasiūlymas, kurį pasirašė P. Urbšys, P. Gražulis ir daug kitų Seimo narių, jie siūlo įrašyti J. Žilį, buvusį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką. Kolegos, yra pasiūlymas, prašom balsuoti. Vietoj V. Sinkevičiaus – J. Žilys. Kolegos, kas galite pristatyti iš šitos grupės, kurie siūlote? P. Urbšys ar gali pristatyti? Prašom į tribūną. Iš vietos. Bus gerai iš vietos. Pristatykite savo pasiūlymą.

P. URBŠYS (MSNG). Dėl V. Sinkevičiaus. Aš tikrai neabejoju jo kompetencija, bet jis jau išsakė savo išankstinę nuostatą dėl referendumo. Galiu pacituoti, ką jis pasakė apie referendumą 2014 m. sausio 30 d. LRT laidoje „Dėmesio centre“: „Šiuo atveju taisyklių yra nesilaikoma ir todėl yra pagrindas pripažinti referendumo priimtą sprendimą prieštaraujančiu Konstitucijai. Tai daro patį referendumą beprasmiu, nes jo rezultatas bus niekinis.“

Kai žmogus išsako savo išankstinę nuostatą, gal tuo tikslu jis ir yra įtraukiamas į ekspertų grupės vadovo pavaduotojo poziciją. J. Žilys tikrai turi kompetencijos. Tuo metu, kai jis pirmininkavo 1993–1999 m., ir formavosi konstitucijos doktrina dėl referendumo. Manau, kad niekas neabejoja jo kompetencija. Tas nešališkumas būtų geresnis žmonės apsispręsti, ar iš tikrųjų ekspertų komisija sudaroma tam, kad išaiškintų, o ne tam, kad iš anksto padarytą išvadą patvirtintų.

PIRMININKAS. Kolegos, ar čia už pasiūlymą užsirašė J. Sabatauskas? (Balsai salėje) Už visą projektą? Prašom. J. Sabatauskas – už pasiūlymą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Gerbiamieji kolegos, aš nei už pasiūlymą, nei prieš, aš tik noriu informuoti. Labai apgailestauju, aišku, buvo padaryta pertrauka pagal Statutą, bet tada gal reikėjo paskirti komitetą. Dabar joks komitetas nepaskirtas, aš savo iniciatyva susisiekiau su ponu J. Žiliu ir paklausiau, ar su juo buvo derinta jo kandidatūra. Jis pasakė, kad niekas jam neskambino ir niekas jam nesiūlė. Jis pasakė, kad aš nesutinku dalyvauti toje ekspertų grupėje. (Balsai salėje) Aš jam dar siūliau kompromisinį variantą, gal, sakau, darome kitaip, jus įtraukiame į darbo grupę ne vietoje pono V. Sinkevičiaus, o kartu, šalia būsite darbo grupės nariu. Jis pasakė, jokiais atvejais aš nesutinku būti.

PIRMININKAS. Prašom. P. Urbšys. Kadangi jau toks yra dalykas, prašom, gal jūs pasiūlymą dėl pono J. Žilio atsiimsite ar ką darysite?

P. URBŠYS (MSNG). Taip, atsiimu.

PIRMININKAS. Atsiimate. Kolegos, kadangi yra atsiimta, tai dėl 1 straipsnio prašom… Buvo užsirašę dėl viso. Palaukite minutę. Dėl 1 straipsnio. Ar galime bendru sutarimu pritarti? (Balsai salėje) Galime? Prašom balsuoti. Kas pritariate 1 straipsniui, kuriame išdėstytos visos ekspertų pavardės, tai yra šešios pavardės? Visi turite. Prašom balsuoti. Kas pritariate – už, kas turite kitą nuomonę – prieš arba susilaikote.

Užsiregistravo 79 Seimo nariai, balsavo 78: už – 71, prieš – 4, susilaikė 3. 1 straipsniui pritarta.

Dėl 2 straipsnio yra pasiūlymas. Prašom pristatyti P. Urbšį savo pasiūlymą.

P. URBŠYS (MSNG). Būtų iki kovo 18 d., nes būtent 18 d., jeigu ekspertų grupė pateiktų išvadas, būtų galima įtraukti į 20 d. Seimo posėdžio darbotvarkę. Iki tol dar spėtų apsvarstyti ir komitetas, nes, man atrodo, jeigu 20 d., tai aiškiai po to nusitęs dar į kitą savaitę ir tai bus ženklas žmonėms, kad sąmoningai vilkinimas klausimas dėl referendumo.

PIRMININKAS. Kolegos, kas už pataisą? K. Daukšys. Prašom.

K. DAUKŠYS (DPF). Taip, iš tikrųjų reikia tiems garbiems mūsų ekspertams pasakyti, kad turėtų dirbti greičiau, kad mes spėtume iki tos datos, kurią siūlo pataisos teikėjai. Iš tikrųjų taip išeina, kad mes šliaužiančiu būdu bandome padaryti, kad tas referendumas neįvyktų. Seimas bent jau turėtų išlaikyti garbingą veidą šiuo atveju.

PIRMININKAS. Prieš – J. Sabatauskas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Gerbiamieji kolegos, pasižiūrėkite, kiek jūs realiai darbo grupei duodate dienų. Lieka tik penktadienis ir pirmadienis – dvi darbo dienos. (Balsai salėje) Palaukite. Čia nerimta, čia nerimta. (Balsai salėje) Jau ir taip savaitė laiko, nuo šiandienos iki 20 d. – kalendorinė savaitė, o realiai tik 4 dienos. Ar jūs norite, kad jie rinktųsi šeštadienį ir sekmadienį, žmonėms, kurie dirbs visuomeniniais pagrindais, imam ir jiems staigiai liepiam – darykite? Žmonės ir taip sutinka dirbti, tai reikia tik dėkoti jiems.

PIRMININKAS. Balsuojame už pataisą: kas pritariate P. Urbšio ir kitų kolegų Seimo narių pasiūlymui, kad data būtų kovo 18 d., balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Užsiregistravo 83 Seimo nariai, balsavo 81: už – 22, prieš – 29, susilaikė 30.

Kolegos P. Urbšio ir kitų kolegų pasiūlymui nepritarta.

Balsuojame už projekte pateiktą kovo 20 d. datą, dėl viso 2 straipsnio. Prašom balsuoti: kas už, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Užsiregistravo 84 Seimo nariai, balsavo 83: už – 72, prieš – 5, susilaikė 6. 2 straipsniui yra pritarta pagal projektą, kuriame numatyta, kad ekspertų grupė pateiktų Seimui išvadą iki kovo 20 d.

Kolegos, balsuojame už visą nutarimą.

Už kalba V. Aleknaitė-Abramikienė. Prašom.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Nežinojau, kad esu užsirašiusi, bet siūlau pritarti. Čia yra kažkokia kompiuterinė diversija, bet maloni.

PIRMININKAS. Bet jūs vis tiek esate už?

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Taip, aš esu.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Aš suprantu jus, kad mano kalbėjimas gal jau įkyrėjo, bet aš privalau tą dalyką pasakyti. Kaip sutartinai mes balsavome dėl Ukrainos, kaip mes suprantame Ukrainos tautą ir žmones, bet kaip mes demonstruojame tai, kad nenorime suprasti ir pasitikėti Lietuvos žmonėmis. Todėl aš siūlau balsuoti prieš.

PIRMININKAS. Prieš – A. Stancikienė.

A. STANCIKIENĖ (DKF). Gerbiamieji kolegos, norėčiau pacituoti 1994 m. liepos 22 d. Konstitucinio Teismo nutarimą, kuris skamba taip: „Konstitucijos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, neneigiant to, kad piliečiai turi teisę būti informuojami apie referendumu priimamų įstatymų ir jų nuostatų ekonomines ir kitokias pasekmes, įvairūs referendumui teikiamų klausimų vertinimai galimi tik agitacijos ar paties referendumo metu, tačiau tuo negalima būti sąlygojamas referendumo skelbimas, vykdymas, taip pat ekspertizės dėl būsimų pasekmių atlikimas ar ribojamos suverenios Tautos galios, nes tai prieštarauja Konstitucijos 3, 4, 9 ir 23 straipsniams.“

Kolegos, aš atkreipiu jūsų dėmesį, kad tai, kas vyksta šiame Seime, aš vertinu kaip akivaizdų Tautos valios ribojimą. Yra sąmoningai vilkinamas laikas, kad būtų nebespėjama skelbti referendumo su antru Prezidento rinkimų ir Europos Parlamento rinkimų turu. Akivaizdu, kad yra bandoma jį sužlugdyti taip, kaip 1994 m., deja, konservatorių tuo metu inicijuotą referendumą dėl nuvertėjusių indėlių blokavo socdemai. Tai dabar labai gaila, kad abi šios jėgos, tiek konservatoriai, tiek socialdemokratai, yra susivienijusios prieš savo tautą ir žiūri į tautą kaip į didelius priešus. Aš nežinau, kodėl čia dabar liberalams reikia kažkokių ekspertų, dar ko nors. Žinote, mes galime šnekėti apie ekspertus prieš rinkdami parašus, bet ne tada, kai yra surinktas toks kiekis parašų ir staiga prisimenama, kad, žinot, dar kažkoks ekspertas gali tarti savo žodį. Tai yra tiesiog, atvirai kalbant, vyniojimas į vatą. Siūlau pasakyti tiesiai šviesiai taip, kaip yra.

PIRMININKAS. Motyvai už – K. Masiulis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš visiems, kurie čia taip muša pavojaus varpais, norėčiau pasakyti, kad mes esame visi vienodi tautos atstovai. Aurelija nė kiek ne didesnė negu kas nors kitas. Mes visi esame atsakingi žmonės ir stengiamės būti atsakingi, vykdydami savo pareigas.

Pažiūrėkime į Referendumo įstatymą ir mes turime jį vykdyti. Jeigu ten pasakyta, kad sudaryta komisija nieko kito nepadaro, tik paskelbia visuomenei savo nuomonę, tai kur čia yra kokia nors grėsmė arba baubas referendumui vykti? Ekspertai ir taip jie, matyt, būtų klausiami. Dabar jie yra Seimo įpareigoti padaryti tai daug atsakingiau. Taigi ekspertai susirinks, pasakys savo nuomonę, ir tai absoliučiai nėra jokia kliūtis įvykti referendumui. Tik vienas dalykas, kuris tikrai turi būti padarytas, jie pasakys nuomonę. Šita nuomonė turėtų būti paskelbta viešai. Viskas. Ir šito jūs bijote?

PIRMININKAS. Motyvai prieš – K. Daukšys.

K. DAUKŠYS (DPF). Gražiai čia K. Masiulis kalba. Aš galiu tik jam paploti. Aš noriu paklausti kito dalyko. O kaip tada, kai įtraukiate į komisiją žmogų, kuris iš anksto yra pasakęs savo nuomonę? Tai gal tada nereikia nei tos komisijos, tiesiog surinkti šešis žmones, kurie tos pačios nuomonės, ir viskas būtų pasakyta. Kaip su tuo, kai 300 tūkst. žmonių parašų surinkti, ir mes čia visi, kaip vienodi Seimo nariai, stengiamės nežiūrėti jiems į akis, o stengiamės tą dalyką kuo toliau nustumti. Pažiūrėkite vieną kartą žmonėms į akis! Nes kai jie ateis pažiūrėti jums į akis, bus kitaip, ko gero, tada nereikės daug šnekėti. Todėl aš pasisakau prieš tokį nutarimą, nes jis realiai be visų mūsų kalbų apie tai, kaip mes turime gerbti tautos valią, tą tautos valią pastumia į šoną.

PIRMININKAS. Už – S. Jovaiša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Nesuprantu, kodėl čia visi moralizuoja dėl tos komisijos būsimų išvadų ir dėl ekspertų, kurie iš tikrųjų tą nusimano ir pasakys aiškiai. Referendumas, kaip suprantame, vis tiek jau skinasi kelią ir įvyks. Bet reikia žmonėms dar kartą normaliai išaiškinti, ką jie padarė pasirašydami po referendumo idėja. Juk ten buvo tiek pripainiota ir tiek priviliota nesusipratusių parašų, kad mums reikia dabar išsiaiškinti, kodėl taip įvyko… (Balsai salėje) Taip, ir kad tie, kurie pasirašė, turbūt susiprato. Jau dabar turbūt jiems nelabai smagu.

Kita vertus, jeigu žmonės taip galvos, kad jie buvo teisūs, jie ateis ir pabalsuos. Kodėl mes čia vengiame dar kokių nors papildomų išvadų, kurios tikrai niekam nepakenks. Ačiū.

PIRMININKAS. Motyvai už – A. Kubilius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš, gerbiamieji kolegos, tiesą sakant, nelabai suprantu čia to ginčo, prieštaravimo dėl šito sprendimo. Klausydamasis kolegės Aurelijos ir Povilo, aš supratau, kad jiems labiau rūpi ne referendumas, o rinkimai, kad per rinkimus vyktų kartu ir referendumas. Tai čia tos partijos, kurios jaučiasi silpnai per rinkimus, tai joms labai norisi, kad kartu dar vyktų kokia nors atrakcija ir referendumas. Tai čia taip tiesiai šviesiai ir kalbėkime, kad iš tikrųjų rūpi rinkimai, o ne pats referendumas. Referendumas, aš nematau įstatyme ir Konstitucijoje kokio nors skirtumo, ar yra referendumas, kuris vyksta kartu su rinkimais, ar referendumas, kuris vyksta ne su rinkimais, skirtumo nėra. Jeigu kalbame apie tautos valią, kurią pareiškiame referendume, tai kaip tik referendume, kuris vyksta ne kartu su rinkimais, ta valia yra kur kas aiškiau išsakoma.

PIRMININKAS. Prieš – L. Balsys.

L. BALSYS (MSNG). Gerbiamieji kolegos, čia jau tiek kartų buvo kartota, kad reikia gerbti piliečių valią, kad jau nesinori dar sykį to kartoti. Galiu tik pasakyti, kad rengti kartu su antru Prezidento ir Europarlamento rinkimų turu iš tikrųjų yra logiška, pagrįsta ir įmanoma. Tai kodėl nepadaryti to, kas yra paprastai įmanoma, sutaupyti lėšų ir paraginti žmones vienu ėjimu padidinti aktyvumą visuose rinkimuose. O žmonės tikrai yra ne kokie neišmanėliai, jie puikiai supranta, tą parodė atominės elektrinės referendumas. Jie puikiai supranta, kokį biuletenį ima ir ką kuriam biuleteny tai reiškia. Galų gale mes dabar debatuojame juk ne dėl pačios esmės, ne dėl žemės, ne dėl kitų referendumui siūlomų nuostatų, o dėl pačios piliečių teisės turėti referendumą. Galbūt piliečiai ateis ir pasisakys kitaip negu siūlo referendumo grupė. Taigi išankstinė piliečių nuomonės baimė, na, tai yra, sakyčiau, sustabarėjusių didžiųjų partijų tipiškas stagnacijos bruožas. Siūlau balsuoti prieš. Ačiū.

PIRMININKAS. Išsakę abi nuomones, tai, kolegos, balsuojame. Kas pritariate pateiktam projektui priėmimo stadijoje, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Balsuojame dėl ekspertų grupės sudarymo.

Šio nutarimo priėmimas

Užsiregistravo 86 Seimo nariai, balsavo 86: už – 65, prieš – 11, susilaikė 10. Taigi Seimo nutarimo „Dėl ekspertų grupės, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavime paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sudarymo“ yra priimtas. (Gongas)

* * *

Individualūs balsavimo rezultataiČIA.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
5 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Štai kas labiausiai bijo referendumo

Konservatoriai, socdemai, liberalai ir lenkai. Dabar atėję prie balsavimo galvokite ar verta už šių partijų remiamus kandidatus balsuoti per prezidento rinkimus ir rinkimus į Europos parlamentą. Tie kas pasirašė už referendumą turi prabalsuoti prieš Grybauskaitę, prieš Balčytį, prieš Zuoką.
Žmonės bukime vieningi.

nei

vieno balso partijoms i EP ir prezidentus, pasisakancioms pries referenduma

NikoGreko

Idomu pagal koki istatima, kazkokia ekspertu grupe turi teise kazka tikrint?
Jeigu net konstitucinis teismas neturi teises nieko panasaus dariti.

Eglė

Gėdingas seimo nuopuolis.

senis

Kol tauta leis, tol jie ją ir prievartaus.Jums dar nenusibodo būti prievartaujamais?Šiandien mus rytoj mūsų vaikus.Ko dar laukti?Šluoti juos visus reikia ir laukti jau nėra ko.

Kaip Seimas apsisprendė vilkinti Tautos referendumą

Tiesos.lt siūlo susipažinti su stenograma Seimo posėdžio, įvykusio šių metų kovo 13 dieną, kuriame buvo nutarta pasinaudoti Referendumo įstatymo numatyta galimybe ir sudaryti ekspertų komisiją bei sulaukti jos išvados, nors būsima ekspertų išvada negali turėti jokios įtakos parlamento prievolei paskelbti referendumą. Taigi posėdyje iš esmės diskutuota dėl galimybės atidėti referendumo paskelbimą, kad jis nevyktų kartu su Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimais.

Rytinis posėdis

Seimo nutarimo „Dėl ekspertų grupės, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavime paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sudarymo“ projektas Nr. XIIP-1584 (pateikimas ir svarstymas)

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, mes turime šiek tiek laiko iki Vyriausybės valandos. Kviesčiau J. Sabatauską pateikti rezervinį klausimą – Seimo nutarimo „Dėl ekspertų grupės, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavime paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sudarymo“ projektą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Gerbiamieji kolegos, komitetas, vykdydamas Seimo protokolinį nutarimą, kuriuo buvo pavesta komitetui parengti tokį projektą, jį parengė. Aš norėčiau perskaityti 1 straipsnį. Vadovaudamasis būtent Referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Seimas nutarė sudaryti ekspertų grupę, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavimo paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Tokiai grupei siūloma vadovauti Europos teisės departamento direktoriui D. Kriaučiūnui, pavaduotojas būtų profesorius V. Sinkevičius. Taip pat grupėje būtų docentė I. Daukšienė, S. Stačiokas, taip pat Vilniaus universiteto docentas V. Vaičaitis ir profesorius I. Vėgėlė. Iš šešių grupės narių trys yra aiškūs konstitucinės teisės specialistai, du yra Europos Sąjungos ir vienas tarptautinės teisės.

PIRMININKAS. Dėkojame. Klausia S. Bucevičius.

S. BUCEVIČIUS (DPF). Ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Gerbiamasis Juliau, sakykite, du tokie trumpi klausimai. Iki kada darbo grupė turi baigti darbą ir kas nustatė darbo grupės tokią sudėtį, kokią jūs dabar paminėjote, pavardes?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vykdydamas Seimo protokolinį nutarimą, siūlo Seimui tokią darbo grupės sudėtį. Taip pat protokoliniame nutarime aiškiai apibrėžta data, iki kada grupė turi pateikti išvadą – kovo 20 d. Seimas…

PIRMININKAS. Dėkojame.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …prieš kelias dienas…

PIRMININKAS. Antradienį dėl šito nutarimo mes balsavome. Buvo 17 d. ir 20 d., o buvo balsuota už 20 d. Klausia V. Matulevičius.

V. A. MATULEVIČIUS (DKF). Gerbiamasis pranešėjau, kiekvienas veiksmas turi turėti bent menkiausią prasmę. Kokią prasmę turės šitos ekspertų grupės išvados, jeigu jos neįpareigojančios, jos neprivalomos? Ar tik formuojant visuomenės nuomonę?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Negalima sakyti, kad neturės jokios prasmės. Ekspertų grupė pateiks išvadas, kurios bus paskelbtos. Seimas privalės jas paskelbti viešai visai tautai, visai visuomenei, kad ji žinotų, ką sako specialistai. Aš nežinau, kokią išvadą jie pateiks, bet kad tauta turi būti informuota visais atvejais. Mes esame atvira visuomenė. Mes negalime nuo tautos slėpti specialistų išvadų.

PIRMININKAS. Ačiū. Noriu priminti – mus tai įpareigoja daryti Referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalis. Ją galima taisyti, bet kol kas ji egzistuoja.
Paskutinis klausia S. Jovaiša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū pirmininkui. Jau čia buvo paklausta dėl grupės sudėties, kas siūlė, bet aš norėčiau dar paklausti, ar buvo dar daugiau tų kandidatų, ar tiek, kiek jūs ten šešis paminėjote, tiek siūlėte, tiek ir įrašyta? Ačiū.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Buvo svarstomos ir kitos kandidatūros, bet ne visi… Reikia ir tų žmonių suderinimo, kad jie sutiktų, kad jie galėtų, ir panašiai, nes pernelyg trumpas laikas jiems suteikiamas – tik viena savaitė. Supraskite, tai žmones labai įpareigoja.

PIRMININKAS. Ačiū, gerbiamasis kolega. Norintis kalbėti prieš šitą nutarimo projektą yra P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tikro Referendumo įstatyme yra nuostata, kuri leistų sudaryti ekspertų grupę, bet prisiminkime, kaip atsirado būtent šito įstatymo nuostata. 1994 m., kai konservatoriai inicijavo piliečių referendumą dėl neteisėto privatizavimo nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos, būtent tada atsirado tokios pataisos, kurios blokuotų tautos valios išraišką referendumo būdu. Buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą. 1994 m. liepos 22 d. Konstitucinis Teismas vienareikšmiškai pasisakė, kad jokia ekspertų grupė negali riboti aukščiausios tautos valios išraiškos, todėl po to ir atsirado pataisos (cituoju 14 straipsnio 2 dalį), kad „Seimas šią išvadą turi paskelbti visuomenei, tačiau ši išvada negali būti pagrindas neskelbti referendumo.“ Aišku, tai palieka galimybę vienaip ar kitaip vilkinti referendumo priėmimą arba bandyti tokiu būdu susiaurinti galimybę išreikšti tautai savo valią.

Mes visi čia suvokiame, kad šitas kreipimasis į ekspertus reikalingas tam, kad būtų užvilkintas laikas. (Balsai salėje) Tada ir balsuokime. Tie, kurie balsuoja už, yra už tai, kad tas laikas būtų vilkinamas. Tuo mes išreiškiame nepasitikėjimą žmonėmis, kurie tikrai sąmoningai galėtų išreikšti savo nuomonę referendume, ir atsitiks taip, kad referendumas įvyks. Jeigu įvyks tada, kada žmonės jaus, kad jais pasitiki, rezultatai gali būti visai kitokie, nei tikisi referendumo organizatoriai.

PIRMININKAS. Už kalbės E. Masiulis.

E. MASIULIS (LSF). Labai ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Mielieji kolegos, pirmiausia turbūt reikia labai aiškiai pasakyti, kad ekspertų išvada niekaip negali sustabdyti ar užkirsti pačios referendumo iniciatyvos. Referendumo įstatymo 14 straipsnis ir numato tokios ekspertų grupės sudarymo galimybę.

Kita vertus, manau, kad referendume dalyvaujantys piliečiai turi turėti išsamų vaizdą ir išgirsti ne tik referendumo iniciatorių argumentus, bet ir konstitucinės teisės specialistų argumentus ir patys po to savanoriškai priimti savo sprendimą dalyvaudami referendume. Todėl man atrodo, kad yra visiškai racionalus Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymas sudaryti iš tikrųjų autoritetingą ekspertų grupę, kuri per tikrai trumpą laiką ir konstatuotų, ar šita iniciatyva ir konkreti formuluotė prieštarauja dabar galiojančiai Konstitucijai, ar ne. Dėl to žmonėms bus tik lengviau apsispręsti dalyvaujant referendume.

PIRMININKAS. Dėkojame. Gerbiamieji kolegos, kadangi buvo dvi skirtingos nuomonės, balsuojame. Kas pritaria Seimo nutarimui po pateikimo, balsuoja už, kas turi kitokią nuomonę, balsuoja kitaip.

Už – 58, prieš – 8, susilaikė 11. Nutarimo projektui po pateikimo pritarta.

Yra siūloma ypatinga skuba. Ar galime sutarti bendru sutarimu? (Balsai salėje)

Sutarta.

Svarstymo stadija. (Balsai salėje) Yra. P. Urbšys yra užsirašęs diskusijoje. Prašome į tribūną. Ar jūs atsisakote? Dėkojame.

Ar galime bendru sutarimu pritarti po svarstymo? (Balsai salėje) Gerai, balsuojame. Nesiginčykime. Kas pritaria Seimo nutarimui „Dėl ekspertų grupės“, balsuoja už, kas turi kitokią nuomonę, balsuoja kitaip.

Už – 71, prieš – 6, susilaikė 7. Seimo nutarimui po svarstymo pritarta.

Gerbiamieji kolegos, aš norėčiau atsiklausti jūsų. Yra statutinis reikalavimas – 3 valandų pertrauka. Ar mes galime iš karto balsuoti? (Balsai salėje)

Neprieštaraujate? Niekas? (Balsai salėje) Aš atsiklausiu. Todėl, jeigu… Tada balsuojame. Kas pritaria, kad nedarytume 3 valandų pertraukos? (Balsai salėje)

Palaukite, tam ir yra Seimo dauguma, kuri nuspręs. Šiuo atveju mes nedarome jokio didelio nusikaltimo. Balsuosime po pietų. Per šoninį mikrofoną. Minutėlę!

J. RAZMA (TS-LKDF). Man atrodo, čia negalima remtis daugumos persvara. Tiesiog, jeigu yra ketinančių siūlyti pataisas ir…

PIRMININKAS. Dėkoju J. Razmai. Supratau, jis pritaria A. Stancikienės siūlymui. Priėmimas vyks popietiniame posėdyje. Dėkoju.

Popietinis posėdis

PIRMININKAS. Seimo nutarimo „Dėl ekspertų grupės, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavime paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sudarymo“ projektas Nr. XIIP-1584 (priėmimas)

Kolegos, rezervinis 1 klausimas – Seimo nutarimo projektas Nr. XIIP-1584. Buvo padaryta trijų valandų pertrauka.

„Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Referendumo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, nutaria: 1 straipsnis. Sudaryti ekspertų grupę.“ Kolegos, yra pirmas grupės vadovas D. Kriaučiūnas, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos generalinis direktorius. Antras – V. Sinkevičius, ekspertų grupės vadovo pavaduotojas, M. Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorius.

Vietoj jo yra pasiūlymas, kurį pasirašė P. Urbšys, P. Gražulis ir daug kitų Seimo narių, jie siūlo įrašyti J. Žilį, buvusį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką. Kolegos, yra pasiūlymas, prašom balsuoti. Vietoj V. Sinkevičiaus – J. Žilys. Kolegos, kas galite pristatyti iš šitos grupės, kurie siūlote? P. Urbšys ar gali pristatyti? Prašom į tribūną. Iš vietos. Bus gerai iš vietos. Pristatykite savo pasiūlymą.

P. URBŠYS (MSNG). Dėl V. Sinkevičiaus. Aš tikrai neabejoju jo kompetencija, bet jis jau išsakė savo išankstinę nuostatą dėl referendumo. Galiu pacituoti, ką jis pasakė apie referendumą 2014 m. sausio 30 d. LRT laidoje „Dėmesio centre“: „Šiuo atveju taisyklių yra nesilaikoma ir todėl yra pagrindas pripažinti referendumo priimtą sprendimą prieštaraujančiu Konstitucijai. Tai daro patį referendumą beprasmiu, nes jo rezultatas bus niekinis.“

Kai žmogus išsako savo išankstinę nuostatą, gal tuo tikslu jis ir yra įtraukiamas į ekspertų grupės vadovo pavaduotojo poziciją. J. Žilys tikrai turi kompetencijos. Tuo metu, kai jis pirmininkavo 1993–1999 m., ir formavosi konstitucijos doktrina dėl referendumo. Manau, kad niekas neabejoja jo kompetencija. Tas nešališkumas būtų geresnis žmonės apsispręsti, ar iš tikrųjų ekspertų komisija sudaroma tam, kad išaiškintų, o ne tam, kad iš anksto padarytą išvadą patvirtintų.

PIRMININKAS. Kolegos, ar čia už pasiūlymą užsirašė J. Sabatauskas? (Balsai salėje) Už visą projektą? Prašom. J. Sabatauskas – už pasiūlymą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Gerbiamieji kolegos, aš nei už pasiūlymą, nei prieš, aš tik noriu informuoti. Labai apgailestauju, aišku, buvo padaryta pertrauka pagal Statutą, bet tada gal reikėjo paskirti komitetą. Dabar joks komitetas nepaskirtas, aš savo iniciatyva susisiekiau su ponu J. Žiliu ir paklausiau, ar su juo buvo derinta jo kandidatūra. Jis pasakė, kad niekas jam neskambino ir niekas jam nesiūlė. Jis pasakė, kad aš nesutinku dalyvauti toje ekspertų grupėje. (Balsai salėje) Aš jam dar siūliau kompromisinį variantą, gal, sakau, darome kitaip, jus įtraukiame į darbo grupę ne vietoje pono V. Sinkevičiaus, o kartu, šalia būsite darbo grupės nariu. Jis pasakė, jokiais atvejais aš nesutinku būti.

PIRMININKAS. Prašom. P. Urbšys. Kadangi jau toks yra dalykas, prašom, gal jūs pasiūlymą dėl pono J. Žilio atsiimsite ar ką darysite?

P. URBŠYS (MSNG). Taip, atsiimu.

PIRMININKAS. Atsiimate. Kolegos, kadangi yra atsiimta, tai dėl 1 straipsnio prašom… Buvo užsirašę dėl viso. Palaukite minutę. Dėl 1 straipsnio. Ar galime bendru sutarimu pritarti? (Balsai salėje) Galime? Prašom balsuoti. Kas pritariate 1 straipsniui, kuriame išdėstytos visos ekspertų pavardės, tai yra šešios pavardės? Visi turite. Prašom balsuoti. Kas pritariate – už, kas turite kitą nuomonę – prieš arba susilaikote.

Užsiregistravo 79 Seimo nariai, balsavo 78: už – 71, prieš – 4, susilaikė 3. 1 straipsniui pritarta.

Dėl 2 straipsnio yra pasiūlymas. Prašom pristatyti P. Urbšį savo pasiūlymą.

P. URBŠYS (MSNG). Būtų iki kovo 18 d., nes būtent 18 d., jeigu ekspertų grupė pateiktų išvadas, būtų galima įtraukti į 20 d. Seimo posėdžio darbotvarkę. Iki tol dar spėtų apsvarstyti ir komitetas, nes, man atrodo, jeigu 20 d., tai aiškiai po to nusitęs dar į kitą savaitę ir tai bus ženklas žmonėms, kad sąmoningai vilkinimas klausimas dėl referendumo.

PIRMININKAS. Kolegos, kas už pataisą? K. Daukšys. Prašom.

K. DAUKŠYS (DPF). Taip, iš tikrųjų reikia tiems garbiems mūsų ekspertams pasakyti, kad turėtų dirbti greičiau, kad mes spėtume iki tos datos, kurią siūlo pataisos teikėjai. Iš tikrųjų taip išeina, kad mes šliaužiančiu būdu bandome padaryti, kad tas referendumas neįvyktų. Seimas bent jau turėtų išlaikyti garbingą veidą šiuo atveju.

PIRMININKAS. Prieš – J. Sabatauskas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Gerbiamieji kolegos, pasižiūrėkite, kiek jūs realiai darbo grupei duodate dienų. Lieka tik penktadienis ir pirmadienis – dvi darbo dienos. (Balsai salėje) Palaukite. Čia nerimta, čia nerimta. (Balsai salėje) Jau ir taip savaitė laiko, nuo šiandienos iki 20 d. – kalendorinė savaitė, o realiai tik 4 dienos. Ar jūs norite, kad jie rinktųsi šeštadienį ir sekmadienį, žmonėms, kurie dirbs visuomeniniais pagrindais, imam ir jiems staigiai liepiam – darykite? Žmonės ir taip sutinka dirbti, tai reikia tik dėkoti jiems.

PIRMININKAS. Balsuojame už pataisą: kas pritariate P. Urbšio ir kitų kolegų Seimo narių pasiūlymui, kad data būtų kovo 18 d., balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Užsiregistravo 83 Seimo nariai, balsavo 81: už – 22, prieš – 29, susilaikė 30.

Kolegos P. Urbšio ir kitų kolegų pasiūlymui nepritarta.

Balsuojame už projekte pateiktą kovo 20 d. datą, dėl viso 2 straipsnio. Prašom balsuoti: kas už, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Užsiregistravo 84 Seimo nariai, balsavo 83: už – 72, prieš – 5, susilaikė 6. 2 straipsniui yra pritarta pagal projektą, kuriame numatyta, kad ekspertų grupė pateiktų Seimui išvadą iki kovo 20 d.

Kolegos, balsuojame už visą nutarimą.

Už kalba V. Aleknaitė-Abramikienė. Prašom.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Nežinojau, kad esu užsirašiusi, bet siūlau pritarti. Čia yra kažkokia kompiuterinė diversija, bet maloni.

PIRMININKAS. Bet jūs vis tiek esate už?

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Taip, aš esu.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Aš suprantu jus, kad mano kalbėjimas gal jau įkyrėjo, bet aš privalau tą dalyką pasakyti. Kaip sutartinai mes balsavome dėl Ukrainos, kaip mes suprantame Ukrainos tautą ir žmones, bet kaip mes demonstruojame tai, kad nenorime suprasti ir pasitikėti Lietuvos žmonėmis. Todėl aš siūlau balsuoti prieš.

PIRMININKAS. Prieš – A. Stancikienė.

A. STANCIKIENĖ (DKF). Gerbiamieji kolegos, norėčiau pacituoti 1994 m. liepos 22 d. Konstitucinio Teismo nutarimą, kuris skamba taip: „Konstitucijos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, neneigiant to, kad piliečiai turi teisę būti informuojami apie referendumu priimamų įstatymų ir jų nuostatų ekonomines ir kitokias pasekmes, įvairūs referendumui teikiamų klausimų vertinimai galimi tik agitacijos ar paties referendumo metu, tačiau tuo negalima būti sąlygojamas referendumo skelbimas, vykdymas, taip pat ekspertizės dėl būsimų pasekmių atlikimas ar ribojamos suverenios Tautos galios, nes tai prieštarauja Konstitucijos 3, 4, 9 ir 23 straipsniams.“

Kolegos, aš atkreipiu jūsų dėmesį, kad tai, kas vyksta šiame Seime, aš vertinu kaip akivaizdų Tautos valios ribojimą. Yra sąmoningai vilkinamas laikas, kad būtų nebespėjama skelbti referendumo su antru Prezidento rinkimų ir Europos Parlamento rinkimų turu. Akivaizdu, kad yra bandoma jį sužlugdyti taip, kaip 1994 m., deja, konservatorių tuo metu inicijuotą referendumą dėl nuvertėjusių indėlių blokavo socdemai. Tai dabar labai gaila, kad abi šios jėgos, tiek konservatoriai, tiek socialdemokratai, yra susivienijusios prieš savo tautą ir žiūri į tautą kaip į didelius priešus. Aš nežinau, kodėl čia dabar liberalams reikia kažkokių ekspertų, dar ko nors. Žinote, mes galime šnekėti apie ekspertus prieš rinkdami parašus, bet ne tada, kai yra surinktas toks kiekis parašų ir staiga prisimenama, kad, žinot, dar kažkoks ekspertas gali tarti savo žodį. Tai yra tiesiog, atvirai kalbant, vyniojimas į vatą. Siūlau pasakyti tiesiai šviesiai taip, kaip yra.

PIRMININKAS. Motyvai už – K. Masiulis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš visiems, kurie čia taip muša pavojaus varpais, norėčiau pasakyti, kad mes esame visi vienodi tautos atstovai. Aurelija nė kiek ne didesnė negu kas nors kitas. Mes visi esame atsakingi žmonės ir stengiamės būti atsakingi, vykdydami savo pareigas.

Pažiūrėkime į Referendumo įstatymą ir mes turime jį vykdyti. Jeigu ten pasakyta, kad sudaryta komisija nieko kito nepadaro, tik paskelbia visuomenei savo nuomonę, tai kur čia yra kokia nors grėsmė arba baubas referendumui vykti? Ekspertai ir taip jie, matyt, būtų klausiami. Dabar jie yra Seimo įpareigoti padaryti tai daug atsakingiau. Taigi ekspertai susirinks, pasakys savo nuomonę, ir tai absoliučiai nėra jokia kliūtis įvykti referendumui. Tik vienas dalykas, kuris tikrai turi būti padarytas, jie pasakys nuomonę. Šita nuomonė turėtų būti paskelbta viešai. Viskas. Ir šito jūs bijote?

PIRMININKAS. Motyvai prieš – K. Daukšys.

K. DAUKŠYS (DPF). Gražiai čia K. Masiulis kalba. Aš galiu tik jam paploti. Aš noriu paklausti kito dalyko. O kaip tada, kai įtraukiate į komisiją žmogų, kuris iš anksto yra pasakęs savo nuomonę? Tai gal tada nereikia nei tos komisijos, tiesiog surinkti šešis žmones, kurie tos pačios nuomonės, ir viskas būtų pasakyta. Kaip su tuo, kai 300 tūkst. žmonių parašų surinkti, ir mes čia visi, kaip vienodi Seimo nariai, stengiamės nežiūrėti jiems į akis, o stengiamės tą dalyką kuo toliau nustumti. Pažiūrėkite vieną kartą žmonėms į akis! Nes kai jie ateis pažiūrėti jums į akis, bus kitaip, ko gero, tada nereikės daug šnekėti. Todėl aš pasisakau prieš tokį nutarimą, nes jis realiai be visų mūsų kalbų apie tai, kaip mes turime gerbti tautos valią, tą tautos valią pastumia į šoną.

PIRMININKAS. Už – S. Jovaiša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Nesuprantu, kodėl čia visi moralizuoja dėl tos komisijos būsimų išvadų ir dėl ekspertų, kurie iš tikrųjų tą nusimano ir pasakys aiškiai. Referendumas, kaip suprantame, vis tiek jau skinasi kelią ir įvyks. Bet reikia žmonėms dar kartą normaliai išaiškinti, ką jie padarė pasirašydami po referendumo idėja. Juk ten buvo tiek pripainiota ir tiek priviliota nesusipratusių parašų, kad mums reikia dabar išsiaiškinti, kodėl taip įvyko… (Balsai salėje) Taip, ir kad tie, kurie pasirašė, turbūt susiprato. Jau dabar turbūt jiems nelabai smagu.

Kita vertus, jeigu žmonės taip galvos, kad jie buvo teisūs, jie ateis ir pabalsuos. Kodėl mes čia vengiame dar kokių nors papildomų išvadų, kurios tikrai niekam nepakenks. Ačiū.

PIRMININKAS. Motyvai už – A. Kubilius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš, gerbiamieji kolegos, tiesą sakant, nelabai suprantu čia to ginčo, prieštaravimo dėl šito sprendimo. Klausydamasis kolegės Aurelijos ir Povilo, aš supratau, kad jiems labiau rūpi ne referendumas, o rinkimai, kad per rinkimus vyktų kartu ir referendumas. Tai čia tos partijos, kurios jaučiasi silpnai per rinkimus, tai joms labai norisi, kad kartu dar vyktų kokia nors atrakcija ir referendumas. Tai čia taip tiesiai šviesiai ir kalbėkime, kad iš tikrųjų rūpi rinkimai, o ne pats referendumas. Referendumas, aš nematau įstatyme ir Konstitucijoje kokio nors skirtumo, ar yra referendumas, kuris vyksta kartu su rinkimais, ar referendumas, kuris vyksta ne su rinkimais, skirtumo nėra. Jeigu kalbame apie tautos valią, kurią pareiškiame referendume, tai kaip tik referendume, kuris vyksta ne kartu su rinkimais, ta valia yra kur kas aiškiau išsakoma.

PIRMININKAS. Prieš – L. Balsys.

L. BALSYS (MSNG). Gerbiamieji kolegos, čia jau tiek kartų buvo kartota, kad reikia gerbti piliečių valią, kad jau nesinori dar sykį to kartoti. Galiu tik pasakyti, kad rengti kartu su antru Prezidento ir Europarlamento rinkimų turu iš tikrųjų yra logiška, pagrįsta ir įmanoma. Tai kodėl nepadaryti to, kas yra paprastai įmanoma, sutaupyti lėšų ir paraginti žmones vienu ėjimu padidinti aktyvumą visuose rinkimuose. O žmonės tikrai yra ne kokie neišmanėliai, jie puikiai supranta, tą parodė atominės elektrinės referendumas. Jie puikiai supranta, kokį biuletenį ima ir ką kuriam biuleteny tai reiškia. Galų gale mes dabar debatuojame juk ne dėl pačios esmės, ne dėl žemės, ne dėl kitų referendumui siūlomų nuostatų, o dėl pačios piliečių teisės turėti referendumą. Galbūt piliečiai ateis ir pasisakys kitaip negu siūlo referendumo grupė. Taigi išankstinė piliečių nuomonės baimė, na, tai yra, sakyčiau, sustabarėjusių didžiųjų partijų tipiškas stagnacijos bruožas. Siūlau balsuoti prieš. Ačiū.

PIRMININKAS. Išsakę abi nuomones, tai, kolegos, balsuojame. Kas pritariate pateiktam projektui priėmimo stadijoje, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Balsuojame dėl ekspertų grupės sudarymo.

Šio nutarimo priėmimas

Užsiregistravo 86 Seimo nariai, balsavo 86: už – 65, prieš – 11, susilaikė 10. Taigi Seimo nutarimo „Dėl ekspertų grupės, kuri turi pateikti išvadą dėl piliečių reikalavime paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sudarymo“ yra priimtas. (Gongas)

* * *

Balsavo Seimo narių: 86141.
Balsavimo rezultatai: už – 65, prieš – 11, susilaikė – 10, pritarta.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top