Kalbininkų išvada: lyčiai neutralių pavardžių projektas prieštarauja lietuvių kalbos dėsniams ir pažeidžia lygias galimybes

alkas.lt

Rugsėjo 14 d. posėdyje Lietuvių kalbos instituto (LKI) Mokslo taryboje buvo apsvarstyta darbo grupės parengta išvada „Dėl Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo Nr. XIV-903 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2700“ ir pritarė šio įstatymo projekto įvertinimui.

Darbo grupė, kurią sudarė LKI mokslininkai dr. Laimutis Bilkis, akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (grupės vadovė), prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, dr. Rita Miliūnaitė ir dr. Daiva Murmulaitytė, įvertino projekto siūlymą papildyti dabar galiojantį Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą, įrašant galimybę moterims įgyti pavardę su galūne ‑(i)a, jeigu vyro pavardė baigiasi tokia pat galūne.

Išvadoje apibūdinti esminiai projekto trūkumai ir kai kurie prieštaringi su juo susijusios sklaidos momentai, taip pat nurodyti galimi neigiami padariniai lietuvių kalbos gramatinei sistemai.

LKI Mokslo taryba priėjo prie išvadų:

1) įstatymo projektas Nr. XIVP-2700 yra lingvistiškai ydingas;

2) projekto aiškinamajame rašte pateikiama klaidingos ir prieštaringos informacijos;

3) projekto siūlomos moteriškos pavardės su galūne -(i)a nepritampa prie lietuvių kalbos sistemos, nes bendrinėje lietuvių kalboje su galūne -(i)a nėra daromi asmenų pavadinimai pagal lyties skirtumą;

4) dirbtinai kuriamas naujas moteriškų pavardžių atsiradimo būdas – pavardės perėmimas iš vyro – ir tokiu būdu naikinamas gramatinis vyrų ir moterų pavardžių skirtumas, siekiant lietuvių pavardes ilgainiui paversti lyčiai neutraliomis (kad iš pavardės nebūtų suprantama, vyras tai ar moteris);

5) silpninamas lietuvių pavardžių sistemos gramatinis funkcionalumas ir apsunkinamas vartojimas;

6) naikinamas istoriškai natūraliai susiklostęs lietuvių pavardžių sistemos savitumas, nes kai kurios lietuvių moterų pavardės supanašėtų su slavų kalbų pavardėmis;

7) projektas sukuria prielaidas nelygioms galimybėms ir ilgainiui neišvengiamai vestų prie išimčių dauginimo, o tai lietuvių pavardžių sistemą padarytų nestabilią, nenatūralią ir nefunkcionalią.

Visa LKI Mokslo tarybos išvada čia.

APIBENDRINIMAS 

Įstatymo projekto Nr. XIVP-2700, kuriuo norima „suteikti moterišką pavardę su galūne -a ar -ia, daromą iš vyriškos pavardės, turinčios galūnę -a ar -ia“, formuluotės, jo aiškinamasis raštas, Projekto rengėjos Seimo narės Ievos Pakarklytės teiginiai žiniasklaidoje ir pristatant Projektą Seime rodo, kad Projektas parengtas neapgalvotai, remiantis klaidingomis, su kalbos mokslu prasilenkiančiomis prielaidomis ir nuostatomis, o pateikiami argumentai yra lingvistiškai nepagrįsti.

  1. Projekte numatyta išimtis daryti moterų pavardes su galūne -(i)a neparemta natūraliai susidariusiais lietuvių moterų pavardžių darybos, raidos polinkiais. Bendrinėje lietuvių kalboje su galūne -(i)a nėra daromi asmenų pavadinimai pagal lyties skirtumą. Taigi ir siūloma moterų pavardžių daryba su tokia galūne iš vyriškų pavardžių prieštarauja lietuvių kalbos gramatikos dėsniams. Be to, Projekte siūlomas atvejis apskritai laikytinas ne moteriškų pavardžių daryba, o nauju moteriškų pavardžių sudarymo būdu – vyriškos pavardės formos perėmimu.
  2. Dabartinė lietuvių moterų pavardžių darybos sistema yra visuotinė, t. y. apima visas Projekto siūlymas sukurtų nelygias galimybes: ne visos moterys galėtų turėti pavardę su galūne -(i)a. Taip pat būtų sudarytas precedentas kai kurioms moterims perimti nepakeistą vyro pavardę. Visa tai ilgainiui neišvengiamai vestų prie išimčių dauginimo ir pavardžių sistemą padarytų nestabilią, nenatūralią ir nefunkcionalią, apsunkintų komunikaciją. Pastangos naikinti gramatinį vyrų ir moterų pavardžių skirtumą ir lietuvių pavardes paversti lyčiai neutraliomis (kad iš pavardės nebūtų suprantama, vyras tai ar moteris) būtų tolygios kėsinimuisi į lietuvių kalbos gramatinės sistemos savitumą, kuris susiklostė per šimtmečius.
  3. Jeigu būtų įteisinta Projekto siūloma nuostata, kai kurios lietuvių moterų pavardės supanašėtų su slavų kalbų pavardėmis. Tai būtų akivaizdus lietuvių moterų pavardžių sistemos ardymo veiksnys ir grįžimas į pavardžių slavinimo laikotarpį.
  4. Nepriesaginių moterų pavardžių darybos su galūne -ė įteisinimas buvo sociokultūriniu aspektu motyvuota reforma, išsitenkanti lietuvių kalbos sistemoje, nors ir sukurianti išimtį (gana retais atvejais moterų ir vyrų pavardės su šia galūne formaliai sutampa).Šios išimties negalima laikyti precedentu ir jau nemotyvuotai, iš esmės remiantis tik subjektyviais estetiniais ir pan. kriterijais, toliau perdarinėti moterų pavardžių sistemą, neatsižvelgiant į natūraliai susiklosčiusią lietuvių kalbos sistemą ir savitumą.Priemonė pavarde nerodyti moters šeiminės padėties jau turimà ir naudojama, ši sociokultūrinė reikmė patenkinta.Rūpintis savo individualia tapatybe, ignoruojant visos tautos sukurtą kalbos tapatybę, yra nepriimtina, jei suvokiame save kaip tautą, visuomenę, o ne kaip paskirus individus.
5 10 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
77 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
o juk galėtų bandyti išjudinti vangius vyrus

Kodėl mūsų moterims nuo neseno laiko užkliūva jų pavardžių lietuviškos galūnės ir kartu jokių nusiskundimų dėl pavardėse inkorporuotų slaviškų priesagų

Mickėyus Mouseas
blue yellow zov marinie

…pakaklytei….akmena po kaklu ir….bul bul Neryje…

Marius

Todėl, kad priesagos -avičius, -evičius yra istoriškai nusistovėjusios lietuvių kalboje. Taip, jos savo kilme yra slaviškos, tai nepaneigiamas faktas. Kartu tai liudijimas kad šitokios pavardes Lietuvoje atsirado iki 1697 metų. Taigi visi patriotiniai durniai klykaujtys apie LDK, turite kartu pripažinti ir šitas iš LDK atėjusias pavardes. 1697 metai yra data kada rusų kalba LDK buvo pakeista lenkų kalba, tik po to ėmė rastis pavardės su priesaga -auskas.

slavams lietuviškos pavardės nereikalingos

Niekas neneigia slavų teisės į slaviškas priesagas pavardėse. O štai kad lietuviams jos buvo keičiamos irgi pagal slavišką kurpalį , tai toks paveldas nėra privalomas. Rašto, mokyklų kalba LDK buvo slavų, tai slavinantis spaudimas reiškėsi daugelyje sričių. Kol Lietuva šimtmečiais buvo priklausoma (nuo lenkų, rusų) nebuvo kaip užsiimti visai galimu pavardžių (at)lietuvinimu. Prieš karą opus reikalas buvo pradėtas judinti, tačiau užėję bolševikai tuojau pat klausimą „uždarė”.

Jei norit

tikros kalbinės pavardžių problemos – ji egzistuoja, tai yra tai kad didelės lietuvių dalies pavardės yra suslavintos. Priesaginės galūnės – auskas, – eckas, -avičius, -evičius – tai polonizacijos arba carinės rusijos okupacijos pasėkmė. Dar daugiau, kai kurios pavardės paprasčiausiai išverstos į slavų kalbą: taip iš Jonaičio atsirado Ivanauskas, iš Dailidės -Sliesaravičius ir t.t. Be kalbinių argumentų, yra ir istoriniai bei politiniai. Suslavintos pavardės yra gėdos įdagas, rodantis mūsų priklausomybę slavų pasauliui. Šitos problemos „kalbininkai“ kažkodėl nemato. Atvirkščiai, jie naudojasi slavizmo argumentu (6 punktas)  – kad pakeitus moteriškų pavardžių darybą kai kurios iš jų skambės slaviškai. Kitaip tariant, baisiausia tai, kad moteriškos galūnės nebeslėps pavardžių slaviškumo, o jį apnuogins. Lietuvių kalboje -ė, -a, -ia yra natūralios moteriškos giminės bendrinių žodžių galūnės. Jokiems… Skaityti daugiau »

dar ne visi vargai

pridėsime kad slaviškos priesagos išilgina ir taip netrumpas lietuviškas pavardes. Užsienyje lietuvis tą moment pajunta – kad jo pavardė neištariama net Lenkijoje. O kur įsidarbinęs moment gauna trumpą šunišką pravardę – bet tyli. Užsienis ne Lietuva, nepasišakosi.

Marius

Vadinasi tu esi prieš LDK. Pavardės su preisagomis -avičius, -evičius atsirado Lietuvoje iki 1697 metų. Esi už tai kad lietuviai išsižadėtų savo tėvų ir senelių, prosenelių ir proprosenelių, kurie turėjo šias pavardes ir prie Sobieckio, ir prie Poniatovskio. Jūsų pasiūlymas apeliuoja į lietuvių tautiškumą, patriotizmą, bet kartu trina lietuvių praietį. Arba esate kvailas, anonime, arba kažką rezgi.

Nusiramink

Praeities ir norėdamas neatkeisi , kanceliarijų archyvai, įrašai kapinių akmenyje neduos pakeisti praeities. O suslavintų lietuvių pavardžių plitimas keitė, iš tikro keitė, dar senesnę iki tol buvusią žodinę vardo, pravardės tradiciją Lietuvoje. Iš dalies prie jos grįžti nematau jokios šventvagystės.

Dzeikas

Priestarauja sveikam protui, kalba kaip įrankis.Ji nesa dviguba funkcija: Apraso kalbejimo objekta ir subjekta, tai yra apie ka kalbama ir pati kalbanti ir jo poziuri i apie tai kas kalbama.
Kadangi evoliucijos begyj iskrypeliai isnykdavo, tai kalbą kure normalus lytiskumo poziuri, u zmones. Dabar ją bando formuoti uz tarptautines pederastijos lobby paślemeku poreikiams atatinkamai ja, kalba, darkydami.
Alegoriskai tai butu tarsi zirkles pagamintos taip tarsi butu skirtos naudoti karvei(pabandykite isivaizduot). Po to jos iteikiamos zmogui ir liepiama: va karpyk medziaga sitomis zyrklemis.

blue yellow zov marinie

…zyrklemis,Dzeikiok,zyrklemis…………ir tu dar dristi kazka kalbet apie kalba….nerasytum siom temom,ar ka….

Dzeikas

Ne kalbaj-bams rasau.
Neskaityk🙂

blue yellow zov marinie

…o kam tu rasai,leiskit pasiteiraut….

AAA

Sakyčiau, kad gal kalba – ne įrankis, bet – priemonė. Taip lyg ir geriau skamba.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Liguistas moteriškų pavardžių (…) suvokietinimas (į Grybauskė, Landsbergė, Kubilė, Adamkė, Brazauskė, …) – pasityčiojimas iš lietuviškos Tautos. Kodėl apie tai neužsimena kalbininkai?
_____________________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neligitimaus (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2023 rugsėjo 19

blue yellow zov marinie

…legitymus….nebuk kaip Dzeikiokas.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS
blue yellow zov marinie

taigi ir sakau…ne…ligitymus…..legitymus/tu visuomet darai sia klaida/.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

legitimus, o ne legytimus 🙂

blue yellow zov marinie

…jo,pasitikrinau..legitimus…tuomet abu sudu priedem…tu su …ligitimus,as su….legitymus…..buna ir taip….Bilis suViliu prerijoj bizono sudu priede/anekdote/.

faktas

dar neaišku ar suvokietinimas ta -ė galūnė. O kad sulenkintos mūsų pavardės užsienyje mus automatiškai daro puslenkiais – faktas.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

nelietuviška reiškia vokiška (vokti, pasivokti svetimybę iš svetimšalių)

blue yellow zov marinie

…kas cia siandie per burtai…vogti….vokti gali but nuo suvokimas,tada …vokti…

Jūratė

Vogti, bet ne vokti, žmogau!

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

nelietuviška reiškia vokiška (vokti, pasivokti svetimybę)

blue yellow zov marinie

nu as tai daugiau sudu prerijoj neesiu…suvokti svetimybe gali buti,bet..pavogei svetimybe….kazkoks vaiku darzelis,velniai griebtu…

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

vokti – tariasi k, rašosi g (vogti) 🙂

blue yellow zov marinie

..nesusikalbam siandie…gi ta ir sakau…

blue yellow zov marinie

…aleliuja,dar ne visi,pasirodo,degradave ar parsidave/kaip kad VU publikele/..griauti kalbos zodziu darybos sistema tolygu naikinti pacia kalba.Sito,aisku,kaip siame burbulelyje esantis Dzeikiokas ir panasus/mano nuostabai,labai nedaugelis/..niekaip nesupranta.

blue yellow zov marinie

…..savikritika ir mokejimas pasilinksmint is asmenisku dalyku yra gerai..Jei butumet likes Ciulde ir Ciulde brone,….armonautai,kaip ir kolxoznykai,tiesiog galvom eitu,kad tik jus nusisavint…nieko neveikdamas taptumet ju lyderiu.Apie,kaip pavyzdi,Jonaicius,isejo,jums to net nesuvokiant,dar linksmiau…….taigi Jonaitis buvo tas isgarsejes pakeliu sex manijakas zmogzudys…..tai dar juokingiau iseina tokia aliuzija……Ciulde ir Ciulde,pazangieciai,sex manijakai…..Dekui,buvo idomu paskaityt apie pavardziu rasybos komizma/ne tik is gramatines puses/…o jei rimtai,negi is tikro metet ta savo keistaja grazuole del pavardes ir vardo rasymo igeidzio……tuomet jus labai jau despotiskas,senajai zmonai reiktu prisibijot jusu….maza,kas da galvon gali sauti……Is veido,esate….jagnionkas,kuri…volk pavolok…./pardon uz ruska kalba,bet gerai skamba/…Sekmes,Ciuldziu Ciulde.

blue yellow zov marinie

…oi,kazkaip buvau prazioplines portala…Visiskai slaptai…,ne nezinojau toki esant.Pasiskaiciau apie Visocka,berods,turesiu dar neatrasto malonumo dar kazka skaityt….galetumet ir jus pareklamuot si portala,gal ir kiti nezino……

edvardas

Mano keliai su G.Visocku išsiskyrė. Neturiu ką daugiau pridurti. 🙂

blue yellow zov marinie

…hmmm.mat kaip.Neklausinesiu,kodel.Noretumet,pats pasakytumet.

indomu

Pas anglosaksus vyrų moterų pavardės nesiskiria, tai anglosaksai kad būtų mažiau maišaties visur ar labai dažnai deda prieš pavardę Mr.Mis.Misis. Kitaip sakant lytinė ir šeimos padėties nuoroda iš pavardės galo iškeliama į pavardės priekį. Jei taip būtų ir lietuvių kalboje ką darytų mūsų feministės?

blue yellow zov marinie

…ai,taigi visai nereztu akies…mums priimtina….ponas Ciulde,panele Ciulde,ponia Ciulde….viskas gramatiskai ir leksiskai taisyklinga….tik daugiau vargo rasyt…raidziu daugiau,popieriaus daugiau,misku maziau…antiekologiska,netvaru,neitrauku/sposyju,zinoma/.

neišvengiama tąsa

Jeigu Jums priimtina, nereiškia kad priimtina mūsų moterims(feministėms). Susitvarkiusios su galūnėmis būtinai prisikabins prie ponių ir panelių, neišvengiama logiška tąsa.

blue yellow zov marinie

…gali taip nutikti…cia kaip su lenkais…gave vardazody ta savo w,jau ir i vietovardzius kesinasi….duok pirsta…..

Jules

Pasiskųstų Pasaulio Vyriausybės vietininkui Baltijos tautoms. Anksčiau skundėsi korikui Muravjovui, o vėliau – Centro Komitetui. Šepečiui, Griškevičiui arba Brazauskui.

Jūratė

Seniai tų žodelyčių nebūtų!

Tuštukė

Labai įdomu, kai vienas iš argukentų yra „lygių galimybių pažeidimas”. Toks argumentas, tai tik bandymas sistemai įlįsti į subinę, tarsi, pasinaudojant pačios sistemos iškrypimu.

blue yellow zov marinie

..tavo sis …argukentas…yra siknos krapstymas nagais,nezinant,kad yra bide,dusas,vonia,pirtis.Nezinai,kad su atzangieciais galima kariaut ju paciu ginklais…nedaeina tau…

Paul Casimir

Ar su Lietuvos Lingviste tai suderinta?

blue yellow zov marinie

..o tu,durniau,eik miegot….vakarop galesi vel imtis visu durninimo darbu…

Paul Casimir

Durniau čiuldiniau, klausiau ar pasubinės lingvistė – mokslininkė vojcechovskaja pritarė išvadoms – skaityk keletą kartų tekstą prieš atsakydamas.

Paskutinį kartą redagavo 9 dienų prieš Paul Casimir
Jules

Pasaulio Vyriausybei ir mūsų inteligentams Lietuvių kalba nereikalinga, kai yra Anglų kalba, kuria kalbėjo Stalino sugėrovai, ar taip, langų būdintis majore čia?

blue yellow zov marinie

jo,ale,siandien kazkas pasidare…visi varineja su vaikiskom gramatinem klaidom…anglu k.,….budintis majoras……,lietuviu k….stalina teisingiau but tycia rasyt is mazosios/as ji tik sralinu rasau,bjauresnis da uz adoliuka/.

Jules

Priimu domėn, bet darau savo. Man Lietuvių kalba – motinos kalba iš didžiosios raidės, nors esu frankofonas ir man patinka vok.šlageriai, net labai. Turėjau garbės pačiam atsakyti ir pasiaiškinti, tschüß!

blue yellow zov marinie

..supratau,nors ir anglu rasai didziaja/bet cia siaip sakau,nepriekabiauju/.Sekmes.

Jules

Todėl, kad kinkos dreba. Blauzdos per plonos. Nenoriu kol kas nemalonumų per valdiškus namus. Čia kiekviena mūsų mintis sekama kagebistų ir traukiama sąrašan. Trijų super galybių spec.tarnybos draugiškai dirba išvien. Draugiškai ir prezidentą Kenedį likvidavo, nes per daug runkeliams pasakė – to, ko nereikėjo pasakyt. Na, senis Kenedis, USA ambasadorius Londone, manau, dar daugiau tiesos pasakė prastuomenei, už ką be galo dėkingi. Dėkingi mažaraščiai be išsilavinimo – be Kapsukės diplomo.

blue yellow zov marinie

…gal per daug samokslo teorijos apie cia rasancius..mazo portalelio komentai anei kam rupi,anei ka…bent jau mane seniai but prigriebe,nes apie zydus pavarineju,pederastus irgi,visokius bletkerius pasiulau padziaut ar akmena po kaklu….jau but kokia baudele priklijave…tfu tfu tfu….da ramu.Manding,mes per menki terliotis neobelsewikams,anys pavojaus is musu puses nemato.

Prašalietis

Nereikia kalbininkų išvadų, mokslininkų dr. Laimutis Bilkis, akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (grupės vadovė), prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, dr. Rita Miliūnaitė ir dr. Daiva Murmulaitytė įrodinėjimų, kad lietuvių kalboje niekados nebuvo ir nėra „lyčiai neutralių”pavardžių… Tokius dalykus žino vidurinę mokyklą baigęs, skaityti, rašyti lietuviškai mokantis mokinys… Tik nereikia „moksliškai pažanginti” lietuvių kalbos,jos gramatikos, kalbos stiliaus, lietuvių kalbos rašybos, gramatikos taisyklių… „prieštaravimu lietuvių kalbos dėsniams, teisių pažeidimą, gramatikos sistemos pažeidimą…” Tokias savokas naudojant, reiktų pateikti lietuvių kalbos” dėsnį”, kuris buvo pažeistas, kaip ir apibrėžti iš kurio „galo buvo pažeista gramatikos sistema”…

blue yellow zov marinie

..ar bent pats suvoki,ka cia prisapaliojai..Tau patarimas…..bent jietiskai nerasyk,ir tai bus gerai,prasalieioiti..

Prašalietis

Kaip rodo tavo gausybė komentarų esi lansberginio durnių laivo ” išskirtinis ir daug ką suprantantis gramatikas”. Galėtum mažai ką suvokiantiems, iš visų jėgų komentaruose „besitengiantiems” ką nors „suparpti” tavo „lietuvių kalbos” stiliumi ir „pavyzdine” rašyba, pademonstruoti lietuvių kalbos vieną kitą „dėsnį”, išduoti paslaptį kiek gi tų „dėsnių” turi lietuvių kalba… O tai nelabai raštingi girdėjo apie lietuvių rašybos, stiliaus, skyrybos… taisykles. Kaip „išskirtinis gramatikas’ galėtum nemokšoms aprašyti ir lietuvių kalbos „sistemą”, kokios yra lietuvių kalbos „sistemos sudėtinės dalys, pagrindiniai, pagalbiniai sistemos elementai, kaip ta sistema veikia savo objektus…” ar kitos kalbos taip pat turi savo „sistemas”, kiek jos sutampa ar skiriasi nuo lietuvių kalbos „sistemos”, ar lietuvių kalbos sistema „turi kokį ryšį su Saulės sistema”… O tai tokioje tau „gimtoje”… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

…tu tiek prilakes savo aisto ir rojalio,kad,aisku,teksto neiveiki ne simtosios dalies.O kad domiesi kalba ir jos taisyklem,labai gerai….taigi,pasiimi Ziugzdos mokyklini gramatikos vadoveli penktai klasei ir pradedi studijuoti.Jei ir tas pasirodys per sudetingas,imi i rankytes Gimtaji zodi ir….uliu uliaaaaa….uzsigerdamas rojaliu, galgi iveiksi….f periot,grazdanin tawarisc,oi ei….

Prašalietis

Po tavo lansberginio durnių laivo kaip „didelio lietuvių kalbos specialisto” atsakymo į mažai ką suprantančio prašymą ką nors papasakoti apie straipsnelyje paminėtus „lietuvių kalbos dėsnius” ir lietuvių kalbos „sistemą”…-„,imi i rankytes Gimtaji zodi ir….uliu uliaaaaa….uzsigerdamas rojaliu, galgi iveiksi….f periot,grazdanin tawarisc,oi ei….”-, palatos vyr. gydytojas Paulius Cazimieras tau pasakytų, labas durniau…

blue yellow zov marinie

…na graziai moki atpasakojimus rasyt,beveik kaip tikras treciokas…beveik teksta suvokei,ko buvai sakomas,ir atsakyt beveik pataikei….kiba siandie beveik negerei…

Janė

Pirmiausiai reikia tvarkyti vyriškas pavardes, jos visos turėtų būti su galūne S. Iš Tokių,kaip Dulkė, Kukė, Uziela vyriškų pavardžių turėtų būti Dulkis ar Dulkys, Kukis, Uzielius ar pan. O su balsinėmis galūnėmis būtų visos moteriškos pavardės, tada neliktų ir šios problemos.

AAA

Lietuvos piliečių pavardės ir vardai be galūnių taip pat prieštarauja lietuvių kalbos dėsniams.

blue yellow zov marinie

..apie nuline morfema,aisku,nesi girdejes…

blue yellow zov marinie

..kaip ir tie du apuokai,minusuojantys net nezinodami,apie ka cia xa xa xa…cirkininkai klaaaunai.Durniu i valias aplink.

kas ir kodėl visa tai bruka?

Kad ir ką mums toliau meluotų taip vadinami „oficialieji istorikai”, kad ir kokius makaronus mums kabintų ant ausų pasaulinio elito užsakymu „melasklaida”, tikroji žmonijos istorija nesulyginamai skiriasi nuo tų proto fantazijų rašliavų, kurios sudėtos į dabartinius istorijos vadovėlius ir kuriomis aklai tiki tik tie žmonės, kurie nesugeba savarankiškai mąstyti.
Žmonija gyvena visiškoje iliuzijoje ir ignoracijoje apie tai, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje:

user1252122.sites.myregisteredsite.com

Jules

Jūs čia apie Ainštainą ar kurį kitą išgalvotą mokslinčių?

fungicidas

W lietuvių kalboje reikia skaityti kaip apverstą M. Taigi skaitom lietuviškai – EMelina DobroMolska

blue yellow zov marinie

…amelija is…sikaaaano.

Paul Casimir

Prieš keletą dienų pšekei atsakydamas parašiau dalykinį raštą e-paštu su kreipiniu „Gerbiama ministre Evelina Dobrovolska”. Jokių sunkumų, priėmė ministerija ir atsakė. Taip ir siūlau elgtis. Nes ł nemoku ir neketinu mokytis 🤡

Marius

Išvados teisingos. Viskas tvarkoje, bet kodėl šitie veltėdžiai, taip kalbininkai yra veltėdžiai, tylėjo, kai cituoju: „6) naikinamas istoriškai natūraliai susiklostęs lietuvių pavardžių sistemos savitumas” buvo būtent pradėta naikinti istoriškai susiklosčiusi, dar nuo 1917 metų, ištejėjusiomos moterims turėti -ienės pavardę? Kodėl Zvonkė, o ne Zvonkuvienė? Kodėl Bunkė, o ne Bunkuvienė? Kodėl Tapkė-Neutralė? Ar tai nėra naikinimas? Taip, tai yra. Kalbininkai išties yra keisti žmonės, jie patys niokoja lietuvių kalbą įvesdami dirbtinius naujadarus, dirbtines konstrukcijas, o po to patys stebisi kaip čia taip atsitinka, kad atsiranda siūlymai jau fundamentaliai keičiantys lietuvių kalbą. Taigi patys ir pradeda.

Jūratė

Ne visuomet atlaikomas valdžios spaudimas, žmogau. Ir dabar valdžioje esančiųjų tikslas – naikinti kalbos valstybingumą, gramatiką.
O VlKI žmonės keičiasi..
Bet ačiū Jiems.

blue yellow zov marinie

…tai kad tas…maaarius…ne zmogus..

Jūratė

Šaunuoliai VLKI! Jūs vieninteliai, kurie dabar saugojate lietuvių kalbą bei jos Valstybingumą. Nebus senos autentiškos kalbos, neliks ir Lietuvos. Pagarba ir padėka Jums!

blue yellow zov marinie

…Lietuvos jau neliko,Juratele,liko…liewawa.

pataisomas reikalas

nusiramink, rusas atkurs SSSR ir vėl bus laisva Lietuva…

ko norėti

moterų valdžia, matriarchatas, atitinkamas ir valdymas. Pagal madų žurnalą.

mada ateina, mada nueina

o db žurnale pervien leftistinės mados. Turėkime kantrybės, ateis kita mada .

Edis

Moterims negalima duoti laisvės.Seniau tik prižiūrėjo namus,gamino maistą.Ir visiems buvo gerai.Dabar sumauta tolerancija,visos tos moterų teisės,nieko gero nedavė.net pavardes pradėjo iškreipti.Nori būti vienos,nepriklausomos,bet kai reikia išlaikymo,tai ieško vyro.Pasirodo,vyras turi išlaikyti ją,vaikus,būstą,buitį.Dabar dar net ligoniai,turintis psihinių problemų žmonės,nori būti pripažinti.Surinkti,uždaryti ir tegul būna kas nori,bezdžionėmis,ar kupranugariais,bet už tvoros.

77
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top