Karas Ukrainoje. Dvidešimtoji (kovo 15-oji) diena

Veidaknygė

Nauja Rusijos nuostolių suvestinė 2022-03-14

• Gyvojį jėga daugiau nei 12 000
• Tankai 389
• Šarvuočiai 1249
• Artilerinės sistemos 150
• Salvinės sistemos 64
• Priešlėktuvinės sistemos 34
• Lėktuvai 77
• Sraigtasparniai 90
• Automibiliai 617
• Kateriai 3
• Kuro cisternos 60
• Bepiločiai 8

***

Locked N’ Loaded

Sveiki, su kuo dar nesisveikinome.

Kyivo kryptis. Atrodo „siaubingoji kolona“, su kuria iš šiaurės vakarų tikėtasi pralaužti sostinės gynybą, sklaidosi. Tikėtina šios pajėgos suka pietų link, juda kelio Zhytomir – Kyiv link. Tikėtina, vienetai esantys kolonoje pabandys sustiprinti agresoriaus pastangas blokuoti sostinę ir vėliau ją pulti nuo Fastiv (Kyivo pietvakarinė pusė). Jei taip, to priežastis – kieta ukrainiečių gynyba ir efektyvios kontratakos, ypač prie Buchia, Irpen, Borodianka, Makariv. Tai neleido agresoriui suformuoti tvaraus placdarmo, kuris užtikrintų tinkamą puolančių pajėgų pralaidumą ir tempą. Jei agresorius bandytų visgi stumti „siaubingąją koloną“ per silpnai kontroliuojamą ruožą, tuomet pasiektų ne daugiau, nei per rakto skylutę bandant prakišti dramblį. Turbūt todėl agresorius ieško kitų būdų ir kreipia pagrindinę kolonos dalį į pietus. Tuo pačiu kolonos gabaliukai pakeliui lieka pastiprinti jau užimtas agresoriaus pozicijas. Tikėtina, kad to pasekmė šiandien atsinaujinęs agresoriaus bandymas pulti Buchia ir Irpen sektoriuose. Visuose kituose Kijevo sektoriuose priešas perėjo į greitą gynybą, persigrupuoja. Artimiausios trys – keturios dienos parodys, ar RF dar sieks užimti sostinę, ar tik pabandys ją apsupti su tikslu izoliuoti.

Charkivo kryptis. Kaip spėjome anksčiau, agresoriaus bandymas šviežiomis jėgomis atnaujinti miesto puolimą iš šiaurės nieko nedavė. Orkai patyrė ženklių nuostolių ir grįžo, kur buvę. Širsta, daužo miestą iš visų vamzdžių, bet miesto gynėjų jau tuo nei nustebinsi, nei išgąsdinsi.

Donbaso kryptis:
-Prie Kupjansko pastebėta didelė agresoriaus kolona. Identifikuota 152 mm savaeigių artilerijos sistemų MSTA baterija (5 haubicos), ugnies valdymo sistema (MTLB bazėje), sunkiai identifikuojamas pėstininkų skaičius (be šarvuotos technikos), šaudmenis ir degalus vežantys sunkvežimiai, nedidelis kiekis tankų ir bent viena pontoninio tilto dalis ( https://twitter.com/GirkinG…/status/1503371324584083456…). Kur visa tai keliauja nesunku nuspėti – paremti Izyum ir Severodoneck puolimo. Žinoma, savaeigėms artilerijos sistemoms nebūtina kirsti upės, kad galėtų sėti mirtį. Tačiau pontonas, didelis kiekis sunkvežimių ir degalus vežančių cisternų duoda suprasti, jog kitoje Donec upės pusėje yra kažkas, kam viso to reikia. Tikėtina, tai agresoriaus reakcija į pralaimėjimą Topol’s’ke ir Shpakivka, apie kurį minėjome šiandien ryte. Dėl to rusai bandys atsigroti, t.y. sustiprinus netiesioginės ugnies paramą į tolimąjį upės krantą, didinti vietų, kur bus kertama upė, skaičių ir taip pabandyti įsitvirtinti pietiniame Donec upės krante.
-Pranešama apie nuo Charkiv į Donbaso grupuotės užnugarį judančią iki 60-ties agresoriaus technikos vienetų koloną. Sunku pasakyti, kokia tai technika (tankai, šarvuočiai, PKM, Tigrai ar sunkvežimiai) ir kur tiksliai ji juda, tačiau žvelgiant apibendrintai, tai atitiktų iki dviejų BTG pajėgumą. Tokios pajėgos neapsups Donbase esančių ukrainiečių pajėgų, tačiau gali trikdyti tiekimo linijas ir neleisti ukrainiečiams gynybos gylyje ramiai užimti naujo gynybos ruožo ar sėkmingai atsitraukti į vakarus link Dnipro, jei būtų duotas toks įsakymas.

Pietūs. Pagrindinėse puolimo kryptyse Mykolaiv, Kryvi Ryh orkai nors ir pasistūmėjo į priekį, tačiau didelių pergalių nepasiekė. Problema bręsta į pietus nuo Dniepro žiočių. Čia priešas siekia apsisaugoti savo užnugarį ir užima pajūrio miestelius (Skadovsk, Lazurne). Jei agresoriui pavyktu užimti visą teritoriją iki Dniprovska įlankos, tuomet jis turėtų galimybę Mykolaiv blokuoti iš pietų (per Pietinio Bugo žiotis) ir (persikėlus per įlanką) pabandyti apsupti miestą iš vakarų.

Tokie reikalai. Žiūrėsime, kas bus toliau

***

Egidijus Papečkys

Devyniolikta diena (kovo 14, pirmadienis)

Norėtųsi ką nors parašyti tiems, kuriuos labiau domina karinė pusė, bet rašyti ir toliau nėra ką – Rusijos pajėgos Ukrainoje toliau stebina, lipdamos ant to pačio grėblio. Nors vakar visi Rusijos propagandistai kartojo, kad buvo padarytos išvados, pakeista taktika ir nebepatiriami dideli nuostoliai, ukrainiečių daryti įrašai ir nuotraukos rodo, kad rusai toliau beviltiškai patenka į pasalas ir gauna į kailį, o į ukrainiečių rankas patenka vis daugiau ginklų ir technikos. Palydovinės nuotraukos ir toliau rodo rusų persigrupavimus ir pajėgų stiprinimą, bet Kijevo ir Charkivo puolimui jie niekaip nesusitelkia. Bet ir toliau terorizuoja artilerijos ir raketų apšaudymais, kurie nenutyla ir naktį.

Kol kas geriausiai sekasi separatistų ir rusų pajėgoms Donbase, kaip nekaip pasislenkama į priekį po vieną kitą kilometrą, užimama viena ar kita gyvenvietė. Čia sutelkta daug artilerijos ir salvinių raketinių sistemų, kurios šaudo dieną naktį, versdamos trauktis civilius ir neduodamos ramybės gynėjams. Mariupolis laikosi – čia labai kietai ginasi savanoriškai apsupime likę labai motyvuoti daliniai.

Prie Mykolayvo jau kelios dienos padėtis tarsi ir pavojinga, bet rusai niekaip nepajėgia prasiveržti. Čia ukrainiečiams kontratakuoti trūksta ne tik pajėgų, bet ir technikos. Ukrainiečiai paveldėjo tą pačią „sovietinę” problemą su oro desantu – nors desantininkai ruošiami desantavimui iš oro, tačiau iš esmės kovoja kaip elitiniai pėstininkai. Tik skirtingai nuo pėstininkų, neturi pagal etatus priklausančios šarvuotos technikos. Rusai turi lengvai šarvuotas desanto mašinas, o ukrainiečių oro desantininkams priskirtos vos kėlios šarvuotos mašinos ir tankai. Be šarvuotos technikos išvystyti kontrpuolimą sudėtinga. Tiesiog oro desanto brigadas reikėjo dar prieš karą apginkluoti kaip mechanizuotas brigadas, nekreipiant dėmesio į pavadinimą, taip paverčiant sunkiaisiais mechanizuotais pėstininkais, galinčiais stipriau suduoti priešui konvenciniame sausumos mūšyje.
Visi girdėjome, kad Rusija paprašė pas kinus karinės pagalbos. Šiandien jau patikslinta, kad paprašė pagalbos kariškais sausais daviniais. Neaišku, ar duos Kinija rusams paėsti, kaip kažkada davė Amerika, ar prisibijos JAV ir Europos sankcijų. Taip pat neaišku, ar slapta nepaprašė dar ko nors, nors nelabai įsivaizduoju, ką kinai galėtų duoti rusams, jeigu patys iš jų perka ginklus. Bambukines ietis?

Tikriausiai prisimenate ukrainiečių video įrašą, kuriame jie rodė iš rusų karių atimtus sauso maisto davinius, kurių galiojimas pasibaigęs … 2015 m. Kadangi prie Brežnevo tokių negamino, tai sandėliuose jų nėra, o dabartinė valdžia viską išvogė.

Net labiausiai agresijai prieš Ukrainą pritariantys rusai piktai aikčioja, sužinoję kokios vertės Rusijos valdininkų ir politikų vilas ir jachtas teisėsauga areštuoja Vakaruose. Aha, nustebo, nežinojo, kad vagia ir kad klesti korupcija. Dabar grikių su mėsa tenka prašyti pas kinus. Kinija, iki šiol labiau laikiusi nuošalyje nuo karo Ukrainoje, pradeda aštriau dėl to kaltinti JAV, NATO ir kitas Vakarų valstybes. Labai nenustebčiau, jeigu Kinija artimiausiu metu nepradėtų regzti provokacijas Pietryčių Azijoje, kurią laiko savo įtakos ir interesų zona, pasinaudodama karu Ukrainoje. Amerikiečiai jau skuba užkirsti tam kelią. Turėtų suveikti ir ekonominė logika – Kinija labai daug prarastų konflikto su Vakarais atveju.

Į valstybinės Rusijos televizijos Pirmojo kanalo tiesioginį eterį prieš kameras su plakatu „Karui ne” išbėgusi redaktorė Marija Ovsianikova tuoj pat buvo apšaukta psichiškai nesveika. Kuo sužvėrėjusi nuo kraujo skonio Rusijos visuomenės dalis liko nepatenkinta – galite įsivaizduoti, kaip siūloma su ja susidoroti. Kiti įžvelgia sąmokslą, kuriame dalyvavo ir laidos vedančioji, ir kiti televizijos darbuotojai, ir reikalauja padaryti „valymą” tarp televizininkų.

Šiandien ypatingai nykios diskusijos rusiškuose šaltiniuose – tiesiog nėra kuo pasigirti, Rusijos pajėgos įstrigo. Todėl toliau tebesiautėja grasindami susidorojimu su savanoriais iš kitų valstybių. Kiek žinau, kol kas visi ten išvykę kariauti lietuviai sveiki, per mokymo centrų apšaudymą raketomis niekas nenukentėjo. Ačiū visiems, kurie jiems padėjo išsiruošti į Ukrainą, nupirko šalmus, liemenes ir kitas gyvybę ir sveikatą padedančias saugoti ekipuotės dalis.

Ir dar viena gera žinia – Vokietija nusprendė pirkti amerikietiškus universalius naikintuvus F-35. Tiesa, kol kas kalba eina apie labai mažą kiekį – vos 35 vienetus.. Anksčiau juos įsigyti buvo atsisakyta, ir dėl to netgi apsipykta su JAV. Šiandien tai yra moderniausias pasaulyje kovinis lėktuvas, neturintis sau lygių, kuriuo viena po kitos persiginkluoja NATO ir kitos vakarų pasaulio šalys. Iš karto atsakysiu į klausimą – rusiškas Su-57 šalia amerikietiško lėktuvo atrodo kaip jų pasakų raganos Babos Jagos kibiras sušluota. F-35 jau pagaminta šimtai, o Su-57 – vos keli. Vokietija nepirko – nes brangu, ir todėl, kad jis netaptų kliūtimi kuriant naują europietišką naikintuvą, kuris būtų davęs daug darbo vietų Europoje (sutikite, tai labai svarbu). Karas Ukrainoje vokiečius paskatino didinti finansavimą gynybai ir peržiūrėti ankstesnius planus.

Beje, F-35 gali nešti branduolinį ginklą, o tai labai svarbu – priešui panaudojus branduolinį ginklą prieš NATO, Vokietijos lėktuvai gaus branduolinį ginklą, kuris priklauso amerikiečiams ir saugomas amerikiečių bazėse Vokietijoje. Būtent tai ir leidžia sudaryti branduolinį paritetą, t.y. atgrasyti Kremlių nuo branduolinio ginklo panaudojimo, kadangi tokiu atveju bus neišvengiamas branduolinis NATO smūgis atgal. Jeigu kam nesimiega dėl Putino grasinimų – tai žinokit, Vakarai ginklų turi, tik elgiasi atsakingai ir jais nemojuoja.

Artėjam prie trečios karo savaitės pabaigos. Ryt – poryt jis tikrai nesibaigs.

1 1 balsas
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
5 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Šiandien, nuo 20 valandos, Kijeve skelbiama komendanto valanda iki kovo 17 dienos ryto.
– Dabar, Kijevo Radio HB ( radio.garden/listen/rado-nv/MeSraNBK ) skleidė tokią žinią.
Pagarba ukrainiečiams_
Slava Ukraini

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– LDK Ukrainos okupacija yra ir LDK Lietuvos okupacija, taip pat.
– Atėjo laikas d_a_l_i_n_t_i ginklus Lietuvos vyrams.
– Gitanai Nausėda, jau dabar, organizuokite Lietuvos vyrų ap(si)ginklavimą, kad užtikrinti Tautos saugumą, kad rimtai pasiruošti Lietuvos žemių gynybai. (Šveicarijos pvz, Izraelio pvz)
– Jei nebus organizuojamas ginklų dalinimas Lietuvos vyrams, Gitanai Nausėda, būsite apkaltintas apsileidimu svetimšalių naudai.
– Lietuvos vyrų apginklavimas, bet ne vatnikų.
_____________________________________________
Lietuva – tvirtovė

Markas Soloninas

Марк Солонин. Война в Украине. 13.03.2022

https://www.youtube.com/watch?v=8A7xMcxk_l4&ab_channel=MarkSolonin

Marius, lietuvis

Ukrainiečiai jau pralaimi. Tai faktas. Galima vadinti rusus orkais, zombiais ar dar kitaip nuo to realybė nepasikeis. Kas blogiausia, visa ta pažangi vakarų ginkluotė perduota Ukrainos kariuomenei jau patenka Rusijos kariuomenei: https://www.youtube.com/watch?v=alhl589Mhwg Ukrianiečiai gi kreivarankiai, gi turėjpo sunaikinti, kad nepatektų priešui į rankas, bet to nepadarė.

Z V O

Z – Za Победу 

V – Сила V Правде 

О – Отважные

5
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top