Kardinolas S. Tamkevičius: „Neturiu jokių abejonių – kardinolas Vincentas Sladkevičius nesutiko su KGB pasiūlymais“

„Neturėjau ir neturiu jokių abejonių, kad tokių dvasinių aukštumų žmogus, kaip kardinolas Vincentas Sladkevičius, nesutiko su KGB pasiūlymais – tai buvo per daug tiesi asmenybė“, – sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius ketvirtadienį Seime vykusioje spaudos konferencijoje „100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo“. Kardinolui S. Tamkevičiui pritarė ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas: „Mūsų išgyventas kruvinų okupacijų laikotarpis buvo toks sudėtingas, kad jo negalima sudėti į paprastas sistemas ar instrukcines klišes. Todėl turime savęs klausti: ar visada agentais galime vadinti tuos, kuriuos savo agentais įvardino KGB? Atsakymas – ne visada. Akivaizdu, kad kardinolo Sladkevičiaus atvejis yra būtent toks: jis garbingai atlaikė labai painias KGB žabangas ir net pats sovietų saugumas tai pripažino ištremdamas jį į tolimiausią bažnytkaimį – Nemunėlio Radviliškį prie Latvijos.“

„Turime labai atsargiai elgtis su KGB dokumentais, kurie gali kartais sprogti kaip uždelsto veikimo bombos, – sakė A. Jakubauskas. – Apgailestauju, kad Centrui paskelbus savo tyrimą apie KGB agentų archyvinių asmens bylų registracijos žurnalą viešojoje erdvėje nebuvo gerai išgirstas Centro perspėjimas, kad jį, kaip ir kitus KGB dokumentus, būtina vertinti kritiškai, nes ne visi asmenys, kuriuos KGB savo žurnale įvardino savo agentais, iš tiesų dirbo tą darbą. Akivaizdu viena: žurnale paminėti asmenys buvo verbuojami, bet ne visi teikė informaciją, kai kurie garbingai atlaikė šį sudėtingą išbandymą. Dar kartą pažymiu: kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo būtent toks – jis garbingai išlaikė šį egzaminą nieko neišduodamas ir niekam nepakenkdamas.“

LGGRTC gen. direktorius A. Jakubauskas taip pat sakė: „Apgailestauju, kad ne vienerius metus trukęs Centro tyrimas visuomenėje sukėlė neadekvačių, nepamatuotų vertinimų, todėl nauja Centro vadovybė nutarė šį tyrimą išimti iš savo svetainės – jis ten buvo trejus metus, tad buvo pakankamai laiko su juo susipažinti, o pats KGB dokumentas yra visiems prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve – institucijoje, kuri nėra pavaldi Centrui“.

Spaudos konferencijos dalyviai išsakė savo prielaidas, kaip galėjo Vincento Sladkevičiaus pavardė atsidurti tarp KGB agentų. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento vyr. patarėja, istorikė dr. Kristina Burinskaitė kalbėjo, kad „KGB dokumentai rodo V. Sladkevičiaus užverbavimo faktą, tačiau tie patys KGB dokumentai rodo ir tai, kad jis nedirbo agentu. V. Sladkevičiaus ištrėmimas taip pat rodo, kad jis nedirbo agentu. Ir tremtyje KGB jo nepaliko ramybėje, jį sekė. Agentas nelygu agentui. Verbavimas buvo prievartos aktas, todėl kartais, ypač partizaninės kovos laikotarpiu, verbuojamieji naudodavo atsikratymo taktiką: sutikdavo su pasiūlymu tam, kad juos paleistų ir jie galėtų pabėgti.“

Kardinolas Sigitas Tamkevičius sakė nemanąs, kad taip elgėsi V. Sladkevičius, kuris „buvo per daug atviras ir tiesus, per daug įsitikinęs žmogus“. S. Tamkevičius išsakė prielaidą, kad tai galėjo būti kokio nors KGB darbuotojo noras pasirodyti prieš viršininkus, ir papasakojo, kad jį verbavo KGB. „Mane verbavo net 5 kartus. Pirmą kartą verbavo prieš įšventinant į kunigus. Tuomet bijojau griežtai pasakyti „Ne“, nes maniau, jog neleis tapti kunigu. Pasakiau, kad nesakau griežtai „Ne“, bet esu atviras, tad visiems pasakosiu apie savo verbavimą. Antrą kartą KGB su manimi kalbėjo taip, lyg aš jau būčiau pusiau užverbuotas. Panašiai galėjo nutikti ir su V. Sladkevičiumi“, – sakė garsiausio pogrindinio leidinio „Katalikų bažnyčios kronika“ ilgametis redaktorius Sigitas Tamkevičius.

S. Tamkevičiaus nuomone, sovietų valdžia labai suklydo ištremdama į gūdžią provinciją tuometį vyskupą V. Sladkevičių, manydama, kad taip jam sutrukdė veikti. „Negalėdamas eiti oficialių vyskupo pareigų, jis padarė žymiai daugiau svarbių darbų. Visą pogrindinę dvasininkų veiklą aptardavome su vyskupu V. Sladkevičiumi, važiuodavome pas jį visais svarbiausiais klausimais: ir norėdami gauti jo aprobaciją dėl „Katalikų bažnyčios kronikos“ leidimo, ir dėl pogrindinės kunigų seminarijos įsteigimo (tuo metu oficialioje seminarijoje sovietai leido mokytis tik 25 seminaristams), dėl slaptų įšventinimų, dėl pogrindžio vienuolynų. Visa tai buvo daroma su vyskupo V. Sladkevičiaus ir kito ištremto vyskupo – Julijono Steponavičiaus – žinia ir leidimu. Apie tokius dalykus su savo vyskupais nedrįsome kalbėtis.“

LGGRTC gen. direktorius Adas Jakubauskas pabrėžė, kad 1988 m. gegužę, dar iki Sąjūdžio susikūrimo, V.Sladkevičius popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskelbtas kardinolu, ir tai buvo pirmoji Lietuvos dvasinio atgimimo žinia. V. Sladkevičius buvo vadinamas „Atgimimo kardinolu“: dalyvavo pirmajame Sąjūdžio suvažiavime, LKP pasiūlius Vilniaus Katedroje laikyti mišias, atsisakė tai daryti, kol ji nebus perduota Bažnyčiai, po 1991 m. sausio žudynių būtent kardinolui buvo slaptai patikėta saugoti svarbiausią atgimstančiai Lietuvai dokumentą – Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Šių metų rugpjūčio 20 d. sukanka 100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo. Ta proga 2021 metus Seimas pavadino kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
12 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Abelis

Pagarba kardinolui Sladkevičiui.
Kai visuomenė pikta ir ,ekspertai’ kedena plunksnas
nėra lengva žinomam žmogui atsistoti visu ūgiu ir pasakyti: sustokit, aš tuo žmogumi tikiu.
Tai vadinama sąžine kilnumu, garbe. Ačiū Kardinole, kad nepabūgote užstoti Kardinolo Vincento.
O jei kam nepatinka: ten, aukštai, Dievas visus visų poelgius pasvers…

To meto darbo ypatumai

– ne tik gamyklų, bet ir kitų sričių darbuotojai turėjo metinius ir penkmečio darbo planus, kuriuos privalėjo įvykdyti. Juos viršijantys gaudavo visokių apdovanojimų, premijų, taip pat papildomų žvaigždučių ant antpečių ir aukštesnį postą; – ne gamyklų darbininkai irgi privalėjo tokius vykdyti, o vėliau raportuoti apie darbo laimėjimus ir viršytus planus. Ilgainiui jie įgudo metinėse darbo ataskaitose rodyti daugiau, negu iš tikro padaryta. Ne itin uolūs KGBistai galėjo lygiai taip pat prirašinėti sau „darbo laimėjimus”. Nesvarbu, kad tu nesileidai užverbuojamas – jis vis vien įrašė, tartum užverbuotą. Be to, jie galėjo musirašyti iš bet kurios tarnybos paimtus žmonių anketinius duomenis – jiems juk visos durys buvo atviros. Todėl pats žmogus galėjo nė neįtarti, jog jo duomenys atsidūrė informatorių sąraše. Verbuotojams reikėjo… Skaityti daugiau »

Rypuokime ir grąžykime rankeles - gal patikės?

Kaip nuoširdžiai visa lietuvių liaudis supranta ir užjaučia kagebešnikus! Tai jie tikrosios okupantų ir režimo aukos. Ne savo valia pasirinko išdavikų ir žmogžudžių kelią, ne savo valia kankino ir trėmė, ne savo valia šnipinėjo ir skundė. Užjauskime juos. Tedreba buržuaziniai nacionalistai! Malkimės ir toliau šiltame mėšle ir laukime sugrįžtant šeimininkų.

habilitās

Agentas nelygu agentui.”
Be abejo, kad agentai ne vienodi, bet agentu tampa tik tada, kai pasirašo bendradarbiavimo sutartį su konkrečiu kariniu daliniu ir įsipareigoja dirbti jam. Jei sutartį pasirašė, reiškia pardavė dūšią velniui, jei nepasirašė – vadinasi ne agentas. Taip, atsisakyti buvo nelengva, gąsdino, šantažavo, bet jėgos pasirašant sutartį, niekas nenaudojo. Visą kitą yra išvedžiojimai.
Pakako atsisakyti stoti į komunistų partijos narius, kaip visam likusiam gyvenimui, anot partinės organizacijos sekretorės: „pastačiau kryžių savo karjeros kelyje”. Tiek sovietmečiu, tiek landzberginėje-brazauskinėje Lietuvoje dirbau eiliniu klapčiuku už skatikus. Dabar valgau pensijines kruopas ir jokiuose centruose „įskaitoje” neįrašytas. Sąžinė prieš Dievą švari be advokatų pagalbos. Tik 100-čio niekas iškilmingai meninės.

klaidelė

… neminės.

stasys

Audra stiklinėje baigėsi . Na iš visko sprendžiant visi iš jos pasisotino .. Susitvarkė savo dailias šukuosenas , nusivalė ašaras riedėjusias skruostais . Tikro Lietuvos vyro atminimo vardas nuplautas , Z.Vaišvila (signataras) galės pakelti šampano taure ir visiems su pasididžiavimu priminti
– ar aš ne teisus buvau ? Ar aš netikėjau jog ateis tokia diena ?
Visa bėda jog niekas ir neteigė kad V.Sladkevičius bendradarbiavo , paskelbė tik rasta dokumentą ir dar koki šimtą kartu pakartojo jog tai tik įrašai o bendradarbiavimo duomenų nerasta . Na bet jei to ‘baliaus – spektaklio’ reikia prašom ..aš tyliu .

Dėl: To meto darbo ypatumai  2020-09-24 22:22

Šis komentaras ne apie konkrečius asmenis, o apie bendrus tos epochos (ypač nuo ,,atšilimo” laikų) bruožus. Jei pačioje pradžioje geruoju ar bloguoju (kad ir kankinant, gąsdinant, ką tau ar tavo šeimai padarys), išgaudavo iš žmogaus reikiamą raštišką pasižadėjimą, tai vėliau ir patys jį ,,sukombinuodavo”, ir pasižadėjimus, ir parašus padirbdavo (turėjo puikių tos srities specialistų).
Sukčiavimas, melas klestėjo visose srityje. Todėl vien tik įrašas žurnale nieko neįrodo, jei nėra dokumentų, įrodančių konkrečius jo darbo rezultatus, nėra pranešimų, jo darbo ataskaitų, nėra jo pakvitavimų apie gautus atlygius, vien įrašu registracijos žurnale tikėti nėra jokio pagrindo.

Ačiū kardinole

Kad po metų ar daugiau tarėte žodį.

Pasiūlymas... :(

Žinant, kaip pasiūlymai būdavo pateikiami, antraštės žodis ,,pasiūlymais” turėtų būti kabutėse…

Antanas

LGGRTS gerb. Direktorius, manau turi užuominų į archyvų „sprogmenis” jeigu jis turi mintyje išvežtas į Rusiją svarbių asmenų, svarbias bylas. KGB geriau žinojo kada reikia išvežtu bylas, nei tas rajonines kurias Sąjūdžio „pionieriai” vežė maišiukuose į Vilnių. Tos bylos svarbios tuo, kad jei reikės Rusijai savo žmogaus Lietuvoje( jau tokių turėjo ir turi ne vieną )nesvarbu kokia jis kalba kalbėtų, jis bus pasodintas į valdžią, nes prieš jį yra kompromato byla ir jis savo piliečiams tik žiaugsios, atkartodamas šeimininkų užduotį. Jei nesi, Prezidentas, kardinolas, Seimo pirmininkas, ar komunalinių atliekų direktorius, reiškia tu esi sąžiningas pilietis ir tavęs kompromatais valdyti neįmanoma, tai tu toks ir nesi. Va taip gerb. LGGRTS Direktoriau, manau su tomis KGB bylomis, turite nuovokių supratimų. Tęskite darbą.

Verbuotas

Mane bandė verbuoti, tarnaujant privalomoje karinėje tarnyboje. Būtų ilga istorija, kaip priviliojo ateiti pas pulko „osobistą”. Kaip supratau, KGB buvo labai svarbu, kad pats raštu pasiprašytum „stuksėti”, o jeigu nesutinki, išsisukinėji, sakai, kad, jei matysi, ar girdėsi ką nors valstybei pavojinga, tai praneši, tai turi pasirašyti kažkokį pasižadėjimą. Kadangi kategoriškai atsisakiau pasižadėti, kažkuo įsipareigoti pasirašytinai, tai to pasižadėjimo neskaičiau. Nuo manęs atšoko, bet „osobistas” po to jautėsi įžeistas, piktybiškai neatsakinėjo į mano privalomą pasisveikinimą ar jam pagarbos atidavimą, o tarnybos pabaigoje, panorėjus užsiverbuoti virštarnybiniu į Lenkiją, negavau jokio atsakymo. Jiems buvo labai svarbu, kad padėtum parašą, kitaip nedraugavo. Ir įvardyti agentu reikėtų tik atkasus tą pasižadėjimą su tavo parašu, ne kitaip…

12
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top