Kas yra ta didžioji savivalda? Pradėkime nuo savęs (papildyta diskusijos vaizdo įrašu)

Lina Kiršaitė

Panevėžio pilietinio judėjimo KARTU ir Alytaus pilietinio judėjimo nariai bei savivaldos rinkimuose išrinkti šių judėjimų deleguoti nariai bei bendražygiai, apie šešios dešimtys žmonių, praėjusį savaitgalį, gegužės 9–10 dienomis, susitiko aptarti savivaldos rinkimų, pasidalinti gerąja patirtimi ir bendryste dvasingoje Troškūnų vienuolyno aplinkoje. Švč. Trejybės bažnyčioje melstasi kleb. Sauliaus Filipavičiaus aukojamose šv. Mišiose, multifunkciniame centre dalyvauta gyvoje diskusijoje, klausytasi Gedimino ir Ainio Storpirščių atliekamo koncerto, vienuolyno svetainėje stiprintasi ir šiltai bendrauta.

Diskusijoje, kurią moderavo istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius, dalyvavo Seimo narys, Pilietinio judėjimo KARTU pirmininkas Povilas Urbšys, Alytaus meras Vytautas Grigaravičius, Alytaus pilietinio judėjimo narys ir vienas iš jo įkūrėjų Leonas Karpalavičius, naujai išrinktas Panevėžio savivaldybės tarybos narys Daumantas Simėnas. Vėliau prisijungė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas ir visuomenės veikėjas , Vilniaus miesto savivaldybės narys dr. Darius Kuolys. Diskusijos tema – kokią žinią siunčia praėję savivaldos rinkimai ir juos laimėję visuomeniniai rinkimų komitetai. Pokalbį E. Aleksandravičius pradėjo nuo pamąstymo, kad šie komitetai susibūrė iš šiltesnio, nuoširdesnio žmonių tarpusavio santykio. Ar jie formuojasi į naują sąjūdį? Ar komitetai siekia tapti politine partija, ar tiesiog sutelktai darbuotis savivaldoje?

P. Urbšys pateikė savivaldos rinkimų rezultatų statistiką, kurioje, be kita ko, teigiama, kad iš išrinktų į savivaldybių tarybas 1 416 kandidatų 88 vietos atiteko visuomeniniams rinkimų komitetams. Alytuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose šių komitetų atstovai išrinkti merais. Nors atstovų skaičius nėra didelis, tai yra tam tikras ženklas, kad Lietuvos politiniame gyvenime vyksta kai kas naujo. Juolab kad sisteminės partijos labai neigiamai reagavo į komitetus.

L. Karpalavičius pristatė pagrindines nuostatas, kurių pagrindu buvo buriami žmonės į Alytaus pilietinį judėjimą. Viena iš pagrindinių sąlygų – nepriklausymas jokiai politinei partijai. Pasidalino mintimis ir apie tai, kaip į tarybą išrinkti nariai bendrauja su judėjimo taryba, kuri ir formavo deleguojamų į vietos valdžią žmonių sąrašą.

Į klausimą, kokių esama šansų, kad pilietiniai judėjimai plėtotų savo veiklą, ir ką atskleidžia koalicijų lipdymas, V. Grigaravičius pasidalijo savo įspūdžiais apie Alytų, kuris nėra didelis miestas, kur visi žmonės vieni kitus pažįsta. Jų komitetą visos partijos ir kiti visuomeniniai rinkimų komitetai priėmę labai priešiškai, o laimėjus rinkimus, jie pradėję sakyti, kad visų programos panašios… Naujasis Alytaus meras mano, kad jei pilietinio judėjimo veikla išliks morali, rezultatas bus ilgalaikis, jei ne, tai gali baigtis su kitais rinkimais.

D. Simėnas pasidalino įžvalga, kad tokie rinkimų rezultatai nebuvo netikėti ir nieko stebėtino, kad partijos, nukrypusios nuo savo ideologijų, patyrė pralaimėjimą ir žmonės pasirinko kitokią alternatyvą. Visuomeniniai rinkimų komitetai, pasak jo, nebuvo partijų skaldytojai, jie buvo pozityvus šokas. Studijuodamas politikos mokslus, jis buvo susiformavęs požiūrį, kad viskas valdžioje turėtų būti sprendžiama idėjiniu pagrindu, tačiau dabar matąs, kad kova vyksta dėl postų dalybų, ir tai labai jaučiama iš partijų pusės.

Moderatorius, panaudodamas politikoje nenaują žodį „gauja“, klausė, ar netapsite „gauja“, ar netapsite per daug uždari?

V. Grigaravičius sakė, kad tuos kolegas, kurie nepakliuvo į tarybą, siekia įtraukti į veiklą kaip visuomeninius patarėjus. Visiems partneriams be išimties siūlė dalyvauti koalicijoje, kvietė sudaryti bendrą programą. Po pusmečio peržiūrės, kas padaryta, ir duos rinkėjams ataskaitą. Programa bus peržiūrima ir dėliojama kas metai.

Panevėžio meras R.Račkauskas dalinosi mintimis apie nelengvą koalicijos dėlionę, pirmuosius įspūdžius pradėjus darbą miesto savivaldybėje.

Ir alytiškai, ir panevėžiečiai prioritetu pripažino visuomenės įtraukimą į savivaldos procesus ir pačių procesų skaidrumą bei viešumą, o taip pat savivaldos plėtrą vietose jau esamų įstatymų sąlygomis.

D. Kuolys pasidalino vilnietiška patirtimi, kur miesto tarybai pasiūlyta peržiūrėti seniūnų skyrimo, gyventojų apklausų tvarką, įtraukti bendruomenių atstovus stebėtojais į bendruomenei svarbių institucijų valdybas ar tarybas, mokyklose kurti realias savivaldas.

Diskutuota ir apie tai, ką daryti, kad įvairių susivienijimų, asociacijų, bendrijų tinklas būtų tankesnis ir jos būtų sąmoningai susitelkę, kad galėtų tinkamai išreikšti savo norus, lūkesčius.

Baigiantis diskusijai P.Urbšys sakė manantis, kad visuomeninių rinkimų komitetų sėkmingo darbo atveju reikia tikėtis, kad po kitų savivaldos rinkimų jiems atstovaujančių tarybos narių bus ne 88, o mažiausiai 188.

Vėliau Gedimino ir Ainio Storpirščių dinamiškame koncerte skambėjo dainos, savo poetiniais tekstais praturtinusios vakarą naujomis prasmėmis.

Nuotraukų autorė – Ingrida Žilėnaitė

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
36 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Labai įdomų

Etikos kodeksą priėmė medikai Lietuvoje.Hipokrato priesaika jau kaip ir „nė prie ko”.Leidžiama,kada noriu gydau,kada noriu -ne?

Čia gerai,

kad renkasi visuomenininkai, diskutuoja, aiškina nesusipratėlei liaudžiai, gal gi ne tik per savivaldos rinkimus bet ir į seimą kažkiek daugiau balsuos už visuomenininkus. Bet bėda tame kad žmonės, dauguma, nenori tos savivaldos. Jiems gerai, kai juos valdo konservatoriai, liberalai, žmonėms nereikia nieko galvoti, kai yra taip gerai, kaip avinų bandai. Tai yra baisiausia. Kitose šalyse žmonės išsikovojo sau geresnį gyvenimą ir jie laimingi. Jeigu kas negerai tuoj streikai, tūkstantinės demonstracijos, jie nesėdi virtuvėse ausis suglaudę.

kalbama,

kad gydytojų Etikos kodeksas priimtas dėl trijų žodelių”gali atsisakyti gydyti”.Visa kita yra tik širma.tai jau rimta.Gal kas paaiškintų tą kodeksą?

KARTU ir su ... Dievu

Sektina: „[…] pasidalinti gerąja patirtimi ir bendryste dvasingoje Troškūnų vienuolyno aplinkoje. Švč. Trejybės bažnyčioje melstasi…” Povilas Urbšys iš tų retųjų, kurie, rodos, suvokia egzistenciškai, iš patirties, kad nėra srities, neišskiriant politinio veikimo, kurioje be Dievo Malonės būtų įmanoma, ką nors doro, turinčio išliekamąją vertę nuveikti. Ne vien programoje deklaruoti, pvz., kad mes KARTU „sieksime bendrojo gėrio”, bet jo siekti išties. Tam būtinas tvirtas asmeninis tikėjimas ir drąsa, nes nėra galima, nei ontologiškai, nei egzistenciškai, kad tikrai kovojantis už teisingumą nebūtų puolamas ir iš šalies, ir iš vidaus. Kiekvienas krikščionis prieš tapdamas „Pauliumi” buvo „Sauliumi”. Po išpažinties buv. tremtinys (su kankintojų išsukinėtais piršais) nuostabus žmogus a. a. kun. Kastytis Matulionis mane paprastai stiprindavo šiais NT žodžiais: „nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite… Skaityti daugiau »

SALDU ir su ... Viktoro partija

Išrinkti Urbšio judėjimo nariai Panevėžyje sudarė valdančiąją koaliciją su Darbo partija. Ši aplinkybė labai gražiai dera su Urbšio pasipiktinimu dėl išgalvoto Drąsos Kelio frakcijos sandorio su V. Uspackichu, apie kurį Urbšys trimitavo iš Seimo tribūnos Juodąjį Antradienį:
P. URBŠYS (MSNG). Žmo­gus, gin­da­mas sa­vo tie­są, ku­ri yra jam svar­bes­nė už jį pa­tį, tu­ri bū­ti pa­si­ren­gęs as­me­ni­nei au­kai. Ži­no­ma, jei jis pats yra įsi­ti­ki­nęs, kad tai yra ta tie­sa, dėl ku­rios ver­ta au­ko­tis. Jei bal­suo­čiau už Sei­mo na­rės N. Venc­kie­nės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės iš­sau­go­ji­mą, tap­čiau san­dė­rio da­ly­viu, ku­ris įvy­ko tarp jos ir V. Us­pas­ki­cho.
Ar tas , kuris aktyviai dalyvaujantis susidorojime, kurio metu saldafoniškais batais spardoma moteris, turi kokią nors moralinę teisę aiškinti apie aukos privalomą pasirengimą asmeniškai aukai?

sav

Kas yra savivalda? Kai valdo savi tai ir savivalda, arba savivalda – tarybų valdžia, o kandidatus į tarybas renkame patys, pagal sąrašus.

>SALDU ir su ... Viktoro partija

„…tas, kuris AKTYVIAI dalyvaujantis susidorojime…” – „šmaikštuoli” ir „teisuoli”, galėtumėte pateikti nors kokią medžiagą apie P. U. AKTYVŲ dalyvavimą susidorojime su Klonio g. žmonėmis?

>sav

Savivaldos esmės „išaiškintojau”, tai ką siūlote?

"Šmaikštuolis" ir kt. to >>SALDU etc.

Dėl saldafoniškų batų (buvusio STT pareigūno P. Urbšio) spardomos moters (N. Venckienės) – nesupratote metaforos.
Nelabai galiu įsivaizduoti, kaip kitaip, jei ne aktyviu dalyvavimu susidorojime galima pavadinti P. Urbšio išsišokimą prieš balsuojant.
Dėl kokių priežasčių jis tai darė, nežinau, bet prieš tai buvo piliečių įspėtas apie tokio veiksmo politines ir moralines pasekmes.

P.S. Dėl „teisuolio” titulo, jums leidus, mielai jį perleidžiu P.Urbšiui, taip teisuoliškai pasmerkusį visus, tariamai ėjusius obuoliauti su DP. (Judėjimas KARTU – ne prie ko!)

>SALDU

Siūlau pirma pasižiūrėti į žodyną, ką reiškia „metafora”, o tuomet pasakyti, ką Jūsų komentare reiktų suprasti kaip metaforą?
Kaip nepateisinu smurto Garliavoje , taip nepateisinu Jūsų demagogijos prieš P. U., nors būčiau balsavęs priešingai, nei jis. Kartu nematau prasmės toliau tęsti P. U. temos, nes – arba nesuvokiate, ko klausiau ir ką atsakinėdama(s) rašote, arba sąmoningai išsisukinėjate.
Beje, su kuria partija šiandien koalicija būtų garbinga?

To>saldu

Tai ir nebetęskime,Laisvūnai.

>To>saldu

Pasitikrinau medituodamas: jokioje reinkarnacijoje nebuvau „Laisvūnas”.
Kur galėčiau sutikti šį asmenį tokiu retu gražiu lietuvišku vardu?
Dabar jau labiau linkęs manyti, kad dėl asmeniškumų nesuvokėte, nei ko klausiau, nei ką atsakėte.

Jurgis - tai, kuris yra "To>saldu "

Miela Joana,
Laisvūnas išties gražus vardas – kagiebistai tokį slapyvardį priskyrė ir mons. Alfonsui Svarinskui.
Jei gerai prisimenu, supainiojo, bet monsinjorui būtų tikę…
Jūsų vardas irgi prasmingas.
J.

O as mansu kad visa tai

Tik akiu dumimas ir laiko tempimas.Lietuva uzgrobe KGB visur infiltruoja savo zmones.Dabar laikas yra ju sajuningas.Kuo daugiau praeis laiko to labiau nurims zmones.KGB sunsikins savo pedsakus ir naujai sukurti judejimai paims valdzia.O naujuose judejimuose kaio visada bus infiltruoti KGB bendrinikai ir…taip pasaka be galo.Tik KGB struktura gali buti tokia galinga ir kontroliuoti tiek politikus,tiek teisesauginkus tiek paprastus zmones trokstancius ir tikincius jog tiesa turi buti!

jeigu cia tas Urbsys

apie kuri as gslvoju tsi BAISU!!!!

Plepeikiui

kuris atėjo tik nusifotografuoti
Mazos sanaudos – didele nauda.
Drosime si savimyla Buratina, kol liks tik skiedros.
Kaitinsiem teisybes zaizdre.
Kol istirps vaskas, nukris reitingu sparnai.
Ir nebgales savireklamos Ikaras uzskrist ant Europarlamento laktu-lesyklu.

gudi giria

Su daline tiesa,tiek,kiek baudziauninkams galima uzkabinti makaronu.Paziurekite,kaip P.Urbsys seime balsuoja uz Lietuvos valstybes naikinima ir ne,tik jis.Niekada nebalsuokite uz tuos kurie esa vadzioje,o reikes ateiti balsuoti,uz tuos kuriuos valdzia ignoruoja,tada ir virsmas bus.Dabar jie seks pasakas iki rinkimu kabins makaronus,kaip imanydami.Paklauskit koke santvarka,jie palaiko jeigu stambu kapitala,tai Lietuvai misios.Ir dar P.Urbsys,D.Kuolys ir kiti,lai trimituoje visai Lietuvai,kad reikalingas atsaukimo mechanizmas is visu valdzios lygiu ir jeigu nedirba Lietuvai nusizenge atsaukti is pareigu ir jeigu kaltas daugiau gyvenime jokiu vadovaujamu pareigu,bet,ne visi tyli svarbu isokti I sosta ir vel Tauta mulkinti.

Jurgis - gudžiai giriai

Rašote „Paziurekite,kaip P.Urbsys seime balsuoja uz Lietuvos valstybes naikinima”.
Gal galite atsiųsti nuorodų į konkrečius balsavimus?
Kol nepateiskite tokių įrodymų, jus laikysiu demagogu.

Jurgis

diskusiaj rimta, ne popsas.
Popsas užkniso juodai!

Beta

Va va. Prasidėjo antras raundas- puolimas prieš Povilą Urbšį. Nenustebčiau jei tą daro tie patys „specai” kurie ir Puteikį šmeižia.
Darbuokitės, neuždrausi gi, bet karavanas vis tiek eina. Nepaisant jūsų slogučiai iš praeities, pasikandžiojimų. Ne ant tokių papuolėte, kad išsigąstų, ne tokie ir rinkėjai kvaili kaip jums norėtųsi. Gal vienas kitas ir užkibs ant jūsų kabliuko, bet dauguma tikrai ne.

Betai

Jūs kaip visada taikliai. Šaunuolė!
Seniai supratau, kad jumis pasitikėti galima.

To Plepeikiui

Manai jei be nosinių ir taškučių parašysi, tai Juozapiško braižo nesuprasim?
Apgailėtina.

Arnė

Nepavarkite, nesustokite; Dėkui, kad esate.

rupūs miltai

Šimašius jau gąsdina gyventojus šiūkšlių išvežimo kainomis. Dabar šiūkšliū mokestis imamas už lotą. Tai jei močiutė liko našle, vaikai išvažinėjo, o ji nori numirt savo dvejų ar trijų kambarių bute, tai ji ir taip moka trigubai daugiau, nei koks vieniškius vieno kambario bute.
TAIK KOKIA ČIA TEISYBĖ?
O jei dar šis jos mokestis bus padvigubintas?
Iki šiol dar ir City servisas šaltai plėšikaudavo: jei kvartale (net ne name) kokiam namui „alpinistai” palopydavo kokią siūlę, viso kvartalo „kitos paslaugos” mokestis padidėdavo kokiu 60 litų. Stebėjau šį fenomeną savo akimis.

rupūs miltai

Šimašiaus įsipareigojimai rinkėjams: http://simasius.lt/programa/
Atidžiai stebėkime.

Beta

O ko tikėjotės? Šimašius yra Grybauskaitės žmogus, o Grybauskaitė šiukšlių verslo „Fortum” patronė.

Diedukas

Be reikalo N. Puteikis Vilniaus Tarybos nario mandato atsisakė. Būtų aktyviai sudalyvavęs. Čia tai bent praradimas. Kiek „piratų” nuplaukė kitais laivais.
Sėkmės P. Urbšiui! (kas be nuodėmių?) Sėkmės judėjimui KARTU!
Tikiuosi išdraskyto LS mąstančioji dalis prisijungs…

Lietuva uzgrobe kriminalizuoti politikai ir teises

pirmiausisi pradejo nuo SAVES.Tik ateje i valdzia pirmiausisi pasikele sau atlyginimus.Mes isvogem o JUS pradekite nuo SAVES viska ka mes isvogem kaip vergai vel atidirbkit!!!.A-ne????

Isvogem vieni

O atidirbkime kas isvogta kartu!Idomi logika.Tik ar kas nors bepatikes vagimis????

Vagiam,teisiam nekaltus zmones MES

O atidirbinejate JUS vergai nuzemintieji.Pedofilijos byla parode kad paprastas piletis neturi jokios Konstitucines teises buti PILIETISKU,tureti savo isitikinima arba nuomone.Kriminalyzuota teisesauga uz tai sazingus zmones taso po teismus ,uzdeda milzinikas baudas.Tai yra JUS ir MES.Vieni vykdom vsio po zakonam Tautos genocida o beteisiai vergai dar atidirbkite MUMS.Tai busime KARTU.Juokdariai

mnal

Nale keistas klausimas kas yra didžioji savivalda? Savivaldybes valdo tarybų valdžia, o visų savivaldybių tarybų valdžia ir yra didžioji savivalda. Šlovė tarybų valdžiai savivaldybėse.

Betai

Jūs rašote, kad prasidėjo puolimas prieš P.Urbšį. tai kad ir pats P.Urbšys neištvėrė ir užsipuolė N.Puteikį – http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/povilas-urbsys.-naglio-puteikio-piratu-laivas-kelia-bures-panevezyje
Gal atsirastų protingų žmonių, kurie paaiškintų visiems nesisteminiams politikams, kad jie turi į Seimo rinkimus eiti kartu ir vieni kitų viešai nekritikuotų.

TO Betai

kur jūs ten matote puolimą?
Apgailestavimą, kad Puteikis rimtą politiką verčia piaru – taip, kad sisteminiams duoda progą menkinti antisisteminius – taip, kad užuot būręs – skaldo ir net išduoda, kaip tai padarė per savivaldos rinkimus – taip, tačiau jokio puolimo ten nematyti.

Beje, P. Urbšys rėmė Puteikį prezidento rinkimuose, o ką gero bendram labui nuveikė Puteikis?

Barmalėjus

Kiek teko pastebėti iš internete buvusios informacijos, dalis principingų partijos „Lietuvos sąrašas“ narių siekia, kad LS, kaip partija, nebūtų padovanota svieto perėjūnui politiniam aferistui Puteikiui, kuris apsiskelbė demokratijos laivo piratų vadu, veikiančiam nvertybiniais, neetiškais metodais. Jų nuomone, negalima eiti į rinkimus kartu su “nachaliavščiku”. Tokios nuomonės laikosi daugybė LS narių. Aišku, yra ir tokių kurie gavę iš “flinto” dovanėlių, nusprendė eiti paskui tą poną. Nes Puteikis labai nešvariais būdais lipdo “antisisteminį” bloką. Paprastam piliečiui, nepartiniam žmogui , jeigu tik minimaliai nori – nesunku pastebėti agresyvią ir įžūlią p. N.Putekio politinę rinkodarą. Tai juk yra tiesiog lipimas per galvas. Visas tas rėkimas, savigyra bei manipuliacijos, bandant žūtbūtinai susikurti sau „puolamojo“ aureolę, yra pigu, neskoninga ir vulgaru. Nesinorėtų, kad piliečius seime atstovautų… Skaityti daugiau »

Girto Naglio Puteikio video sumaniai panaikinta iš

Girto Naglio Puteikio video sumaniai panaikinta iš interneto
http://puteikio.blogspot.com/2011/08/girto-naglio-puteikio-video-sumaniai.html
Naglio Puteikio „fanai” beveik dvejus metus nesėkmingai bandė surasti ir patalpinti girto Naglio Puteikio, kai jis dergėsi policijoje prieš 2007 metų savivaldos rinkimus, video medžiagą. Tačiau visur atsidauždavome kaip į sieną. Nuorodos, kurias pavyko rasti internete, bylojo, kad turėjo būti ta medžiaga, nes tą šou rodė respublikinės televizijos, tačiau video failai „stebuklingai” buvo dingę. Nepadėjo mums nei „fanų” puslapio gerbėjai, kurie atsiųsdavo tik „grotuotas foto”, nei visagalis youtube.com, kur galima rasti video tik apie tai, kaip Naglis Puteikis protesto mitinguose sklaidosi su „matiugalniku”.

KPik

Kas dėl “Lietuvos sąrašo” partijos plėtimosi ir jungimosi. Aš labai pritariu augimo, plėtros ir jungimosi su kitais idėjai. Tik jungtis reikia ne dėl skaičiaus, ne dėl valdžios. Tai daryti reikia programiniu ir vertybiniu pagrindu ir neprarandant tapatybės bei tęstinumo. Kuo toliau, tuo labiau man patinka “Lietuvos sąrašo” pavadinimas. Visų pirma, kaip politinis darinys mes kalbame apie Lietuvą ir tuo pačiu pasisakome už valstybės, jos teritorijos, tautos bei jų istorinį tęstinumą, tolesnę istorinę raidą, tapatybės išsaugojimą, nesikėsindami į kitų tokias pat vertybes. Kita vertus, “sąrašas” žymi jungiantį, integruojantį vaidmenį, tačiau leidžia išsaugoti jo narių tapatybę bei individualybę. Į sąrašą galima įjungti ir kitą savarankišką politinį ar visuomeninį darinį ir pavienį asmenį ar politiką ir visi jie vienodai gali ne tik bendradarbiauti,… Skaityti daugiau »

36
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top