Kastytis Braziulis. Ar reikalingas Lietuvai Konstitucinis Teismas?

Manau, ne – esu įsitikinęs, kad Lietuvos Konstitucinio Teismo veikla prieštarauja Lietuvos Konstitucijai. Netikite? Pabandysiu jums įrodyti ir parodyti.

Viešojoje erdvėje prasidėjo diskusija apie Konstitucinį Teismą, jo funkcijas, teises, galias ir veiklą. Viena dalis žmonių teigia, kad Konstitucinis Teismas yra nereikalingas. Tai yra perteklinė teisminė institucija. Jos funkcijas puikiai ir kokybiškai gali atlikti kiti teismai.

Kita žmonių dalis, ypatingai tie, kurie dirbo arba dirba Konstituciniame Teisme, yra aukšti valstybės pareigūnai ar įtakingi politikai, teigia, kad nieko nereikia daryti. Toks Konstitucinis Teismas, koks jis yra dabar, yra tinkamiausias ir geriausias variantas Lietuvai.

Dar kita žmonių grupė teigia, kad reikia palikti Konstitucinį Teismą tokį, koks jis yra, tačiau būtina sumažinti jo galias, neleisti jam aiškinti Konstitucijos ir savo aiškinimą paversti Konstitucijos dalimi t.y. aukščiausiu valstybėje įstatymu.

Ar reikia ką nors daryti su Konstituciniu Teismu ir jeigu reikia, tai ką ir kaip? Pabandysiu pateikti savo nuomonę šiuo klausimu.

Konstitucinis Teismas toks, koks jis yra dabar, mano giliu įsitikinimu, yra Lietuvai ne tik, kad nereikalingas, bet net pavojingas.

Būtina ką nors daryti su juo dėl šių priežasčių:

Pirma, Konstitucinis Teismas išėjo iš Konstitucijoje jo veiklai nubrėžtų ribų. Konstitucinis Teismas tapo aukščiau Konstitucijos ir pasisavino teisę leisti Konstitucinio lygio įstatymus, privalumus visiems.

Konstitucijoje yra parašyta, kad pagrindinė Konstitucinio Teismo paskirtis yra prižiūrėti, kad įstatymai, Seimo, vyriausybės ir prezidentūros teisės aktai atitiktų Konstitucijos nuostatoms ir joms neprieštarautų. Konstitucinio Teismo teisėjai dėl atitinkamo įstatymo ar jo dalies privalo skelbti išvadą, kad jis neprieštarauja arba prieštarauja Konstitucijai. Ir viskas. Jokių paaiškinimų, išaiškinimų ir doktrinų Konstitucija nereikalauja ir jos, iš tiesų, yra nereikalingos.

Tačiau Konstitucinio Teismo teisėjai pasisavino teisę aiškinti Konstituciją ir jos nuostatas, o tą paaiškinimą prilygino Konstitucijai, kaip aukščiausiam šalies įstatymui. Konstitucinio Teismo išaiškinimas yra aukščiau pačios Konstitucijos. Taigi, devyni Konstitucinio Teismo teisėjai yra ne Konstitucijos sargai, bet ir Konstitucinės doktrinos, pagal kurią visi mes gyvename ir kuri yra aukščiau Konstitucijos, kūrėjai.

Antra, Konstitucinis Teismas tapo politiniu įrankiu. Jeigu reikia priimti sprendimą, palankų aukščiausiems šalies vadovams ar politinei grupei, kuri valdo šalį, tai Konstitucinio Teismo teisėjai tokį sprendimą priima. Prisiminkite Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės saugumo departamento veiklos ir jos kai kurių pareigūnų ryšį su Rusijos dujų kompanijos „Gazprom“ atstovais Lietuvoje „Dujotekana“ tyrimą. Seimas pareikalavo pateikti 12 slaptų pažymų, tačiau VSD vadovai atsisakė vykdyti aukščiausios šalies institucijos reikalavimą. Jie kreipėsi į prezidentą V.Adamkų, o šis į Konstitucinį Teismą ir Seimo reikalavimas pakibo ore. Taip jis niekada ir nebuvo visa apimtimi įvykdytas. Įdomu, kurioje Konstitucijos nuostatoje yra parašyta, kad Valstybės saugumo struktūros neturi teisės teikti informacijos Tautos atstovams – Seimui?

Prisiminkite prezidento Rolando Pakso apkaltos procesą. Konstitucinis Teismas savo išaiškinime parašė, kad R.Paksas visiems laikams prarado galimybę balotiruotis į prezidentus ir į Seimo narius. Tokios nuostatos mūsų Konstitucijoje nėra. Tauta apie tai Konstitucijoje nieko nekalba. Tačiau Konstitucinio Teismo teisėjai prisiėmė sau teisę papildyti Konstituciją savo aiškinimais ir paversti savo aiškinimą, taip kaip jie jį supranta, aukščiausiu šalies įstatymu. Aišku, kad šis sprendimas buvo priimtas vadovaujantis ne Konstitucija, ne sveiku protu, ne moralinėmis vertybėmis, bet, greičiausiai, politiniais motyvais. Kaip žinote, Europos Žmogaus Teisių Teismas nurodė Lietuvai atšaukti šią Konstitucinio Teismo išgalvotą nuostatą. Lietuva apsijuokė.

Taip pat prisiminkite referendumą dėl žemės. Pamenate, kaip buvo surinktas pagal Konstituciją reikalingas piliečių parašų skaičius? Kilo panika. Konstitucinis Teismas iš karto pasisakė, kad referendumo, t.y. Tautos, sprendimas, bus niekinis, kadangi jis prieštaraus Konstitucijos nuostatoms, atsiprašau, Konstitucinio Teismo doktrinai. Daugelis politikų lakstė per visas televizijas ir aiškino žmonėms, kad yra pažeidžiama Konstitucija, nors ji dar net nebuvo pažeista, net nebuvo priimtas įstatymas ar teisės aktas. Konstitucinis Teismas buvo panaudotas kaip įrankis politinėje kovoje.

Konstitucinio Teismo išaiškinimais dažnai, sakyčiau, per dažnai naudojasi Seimo kanceliarijos darbuotojai, Vyriausybė, prezidentūra, Seimo nariai, politinės partijos. Jeigu Seime atsiranda kokia nors iniciatyva, kuri nėra susijusi su valdančiąja dauguma ar su aukščiausiais valstybės aparato pareigūnais, tai ši iniciatyva yra žudoma pačiu jos atsiradimo momentu. Pagrindiniu jos žudymo įrankiu beveik visada tampa keli iš konteksto ištraukti teiginiai iš kurio nors Konstitucinio Teismo išaiškinimo. Reikšmingu veidu, koks nors įtakingas Seimo narys kitiems Seimo nariams pasako, kad siūloma įstatymo pataisa prieštarauja Konstitucijai ir pažeria mažai kam suprantamų teisinių frazių iš kurio nors Konstitucinio Teismo išaiškinimo. Aišku, niekas nieko nesupranta, apie ką kalbama, tačiau visi supranta, kad reikia blokuoti įstatymo pataisos priėmimą. Nenoriu čia atimti daug skaitytojo laiko – ir taip daug prirašiau teikdamas konkrečius pavyzdžius ir juos smulkiai aprašydamas. Jų yra apstu. Belieka tik pasidomėti.

Trečia, Konstitucinio Teismo teisėjai realiame, ne teoriniame pasaulyje yra priklausomi. Jų yra tik devyni. Jie Konstitucinio Teismo teisėju gali būti tik vieną kadenciją, o ne iki gyvenimo pabaigos ar iki senatvės pensijos. Jie galvoja apie savo karjerą, uždarbį, šeimą, perspektyvą, o ji priklauso nuo aukščiausios šalies valdžios malonės. Jie šią aplinkybę puikiai supranta ir suvokia. Tik labai stiprios moralės ir labai drąsūs žmonės gali eiti prieš politinę konjunktūrinę srovę ir priimti sprendimą, prieštaraujantį įtakingiausios ir galingiausios valdžios grupės interesams.

Konstitucinio Teismo teisėjai yra žmonės su savo silpnybėmis ir pažeidžiamumais. Kai kurie iš jų turi jų karjerai pavojingų biografinių duomenų, kai kurie buvo ar jau yra priklausomi nuo slaptųjų tarnybų, o kai kurie tiesiog nori ramiai gyventi. Yra tūkstančiai būdų šiuos devynis žmones paveikti ir padaryti klusnius.

Taigi, Konstitucinis Teismas pasisavino teisę kalbėti Tautos vardu ir savo kalbėjimą pavertė bei įteisino aukščiausiu šalies įstatymu, aukštesniu net už pačią Konstituciją. Konstitucinis Teismas yra priklausomas nuo politinės konjunktūros.

Ką daryti? Pateiksiu, mano galva, du tinkamiausius variantus.

Reikia panaikinti Konstitucinį Teismą. Reikia išbraukti jį iš Konstitucijos, o teisėjus paleisti į visas keturias puses. Panaikinę Konstitucinį Teismą panaikinsime galimybę ir įrankį valdžiai valdyti valstybę taip, kaip nori ji, o ne taip, kaip nori Tauta.

Konstitucinio Teismo funkcijas puikiai ir net kokybiškiau atliktų kiti teismai. Tai būtų tikra teisminė įstatymų priežiūra. Bet kuris teismas, nagrinėdamas bylą, ginčus ir susidūręs su įstatymu, kuris galimai prieštarauja Konstitucijai, galėtų priimti sprendimus dėl įstatymo atitikties Konstitucijai. Patikėkite – Konstitucija, o ne Konstitucinio Teismo doktrina būtų geriau apsaugota.

Kitas variantas – viską palikti taip, kaip yra dabar, tik atimti Konstitucinio Teismo sau prisiskirtas galias ir grąžinti jį į Konstitucijos apibrėžtus rėmus. Konstitucinis Teismas priima tik išvadą. Jis skelbia tik rezoliucinę sprendimo dalį, kurioje yra parašyta, ar įstatymas ar jo dalis prieštarauja Konstitucijai, ar ne. Visi paaiškinimai, teismo argumentai ir motyvai, pasvajojimai, pamąstymai, pafilosofavimai bei pasikalbėjimų su dvasiomis turiniai gali būti skelbiami atskirai. Su jais galėtų susipažinti teisės studentai, teisėjai, teisininkai ir visi kiti, kuriems yra įdomu, kuo vadovavosi teisėjai priimdami vieną ar kitą sprendimą. Tačiau šie paaiškinimai nevirstų Konstitucine doktrina, kuri yra aukščiau už pačią Konstituciją.

Kurį variantą pasirenkate jūs?

Man asmeniškai tinkamesnis yra pirmasis.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
19 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
19
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top