Kokio masto Rusijai ištikimų slaptųjų agentų tinklas veikia Lietuvoje?

Tomas Dapkus | alfa.lt

Kaip Kremlius veikia prieš Lietuvą? Ar Rusija bando išnaudoti buvusį platų KGB slaptųjų bendradarbių tinklą Lietuvoje? Kiek Rusijai lojalių pareigūnų tarnauja šalies struktūrose? Kaip vertinti Viešojo saugumo tarnybos (VST) skandalą? Kam dirba buvęs kariuomenės vadas? Ar buvę sovietinio saugumo agentai ir toliau vadovauja Lietuvos atstovybėms užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų? To Alfa.lt klausė buvusio Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus pavaduotojo Sigito Butkaus.

Pašnekovas anksčiau dirbo Lietuvos gynybos atašė Maskvoje, kur buvo paskelbtas nepageidaujamu asmeniu (persona non grata) ir iki šiol dėl savo tarnybos yra Rusijos „juodajame sąraše“. Pulkininkas leitenantas (ats.) S. Butkus taip pat buvo gynybos atašė Ukrainoje, vėliau – Latvijai, Estijai ir Suomijai. Vadovavo Lietuvos karo policijai, o pastaruosius dvejus metus S. Butkus buvo VSD direktoriaus pavaduotoju, kuravo kontržvalgybą ir kitas jautrias sritis.

Dabartinė geopolitinė situacija – Rusijos agresija Ukrainoje, jos įsitraukimas į konfliktą Sirijoje, bandymas grįžti į lygiateisius santykius su Vakarais, besinaudojant kova su terorizmu, nors ir nenutraukiant agresijos Ukrainoje, tęsiant ten okupaciją, nesilaikant Minsko susitarimų ir panašiai. Kiek Vakarai pasiduos šiems Rusijos bandymams sugrįžti prie stalo ir ar tai yra pavojinga Lietuvai bei dėl to turime sunerimti?

Mes turėtume sunerimti, nes Rusijos politika yra agresyvi, ji nukreipta prieš NATO ir Europos Sąjungą (ES). Manau, kad Rusija bandys išnaudoti galimybes per kovos su terorizmu sritį rasti bendrus sąlyčio taškus su ES sostinėmis. Gali būti pasiūlytas bendradarbiavimas šioje srityje ir Lietuvai. Čia nieko stebėtino. Yra vienas svarbus aspektas – pavojus įsivelti į tokį bendradarbiavimą su Rusija. Savo kalboje valstybės vadovė kažkada yra pasakiusi, kad Rusija yra terorizmą remianti valstybė. Tai tokios pozicijos mums reikėtų ir laikytis. Kai mes kalbame apie kovą su terorizmu ir steigiame kažkokius pajėgumus kovai su terorizmu, tai pirmiausia reikėtų įvertinti tą aspektą, kad kova su „žaliaisiais žmogeliukais“ mums yra vienas svarbiausių aspektų. Jeigu kalbame apie kažkokius pajėgumus, tai šis pajėgumas ir turėtų dirbti užkardant „žaliųjų žmogeliukų“ atsiradimą mūsų teritorijoje.

Praeityje mes esame su savo pajėgumais kovoje su terorizmu tiesiogiai įsivėlę su Rusija ir netgi su pačia žiauriausia ir nešvariausia jos dalimi – Čečėnijos lyderiu Ramzanu Kadyrovu. Tai tokių dalykų patirties jau yra, gal pamoka jau išmokta?

Kas yra pavojinga? Pavojinga tai, kad, jei įsiveliame į tokį bendradarbiavimą, tokiu atveju mes išviešiname savo pareigūnus, atsiranda kontaktų, per kuriuos yra galimybės sužinoti apie organizaciją, apie VSD, ten dirbančius žmones. Galų gale, per tuos kontaktus bandyti tuos žmones net verbuoti. Rusija šioje srityje turi, galima pasakyti, mokyklą. O VSD yra dar pakankamai jauna organizacija, tokia pati, kaip ir Lietuvos valstybė. Manyčiau, kad yra tam tikros rizikos. Todėl manau, kad buvusio Saugumo departamento direktoriaus Gedimino Grinos požiūris šia prasme yra teisingas: reikia nueiti nuo bendradarbiavimo su Rusijos Federaline saugumo tarnyba (FSB), nes tai yra grėsmė.

Estijos saugumo policijos KaPo pareigūno pavyzdys – įsivelta į kovą su organizuotu nusikalstamumu ir estas pareigūnas pagrobtas, kalintas ir vėliau iškeistas į daug žalos Estijai padariusį Rusijos šnipą.

Čia yra tam tikras pavojus. Kai žmogus pusę metų buvo pas rusus, kokia tikimybė, kad nebuvo su juo „dirbama“. O kiek žmogus, kad ir koks stiprus, gali tai atlaikyti? Ką su juo darė? Kokius jam galbūt „pumpavo“ vaistus? Mes šito nežinome.

Jie turi kankinimų tradiciją…

Taip, ši organizacija turi didžiulę patirtį ir tie žmonės, kurie savo laiku yra dirbę (Sovietų Sąjungos Valstybės saugumo komitete – Alfa.lt) KGB, puikiai šitą žino.

Kiek Rusija šiuo metu yra aktyvi Lietuvoje, ypač žinant visą situaciją, kuri dabar yra mūsų regione – karą prieš Ukrainą, naująją Rusijos karybos koncepciją (voini novogo pokoleniia), pavadintą Rusijos Generalinio štabo viršininko generolo Valerijaus Gerasimovo doktrina?

Patikėkit manimi – tikrai aktyvi. Žinau tai iš savo veiklos, ankstesnio darbo. Rusija aktyvi keliais aspektais Kai kas akcentuoja tik Rusijos Federacijos ambasadą Vilniuje ar generalinį konsulatą Klaipėdoje. Toli gražu. Jų aktyvumas yra daugialypis: ir veikla iš Kaliningrado srities, turiu omenyje jų pajėgumus ten, ir iš motininės Rusijos. Jie dirba iš teritorijos per savo agentūrą. Vienas tokių momentų – sulaikytas FSB karininkas, kuris dirbo prieš Lietuvą. Jis buvo tiek įžūlus, kad vykdydamas veiklą, nukreiptą prieš Lietuvą ir būdamas kadriniu karininku net važiuodavo tranzitu per Lietuvos teritoriją.

O Lietuvos piliečiai ir bandymai verbuoti juos? Mes tarsi turime keletą kartų – viena karta gyveno okupacijos sąlygomis ir galbūt buvo verbuota kompromituojančiais pagrindais, kita galimos agentūros karta buvo SSRS griūties laikotarpiu. Neabejotinai yra ir naujoji karta, verbuojama jau dabar.

Verbavimo atvejai yra žinomi. Pareigūnai prisipažįsta, kad buvo bandymų verbuoti. Pavojingumas yra tai, kad išliko ryšiai nuo Sovietų Sąjungos laikų – giminystės, mokymosi kartu ir kiti. Žmonės važiuoja į Rusiją, į Kaliningradą, Baltarusiją, NVS erdvę. Tarp jų ir tie, kurie dirba su valstybės paslaptimis, – policijos, muitinės, kitų statutinių organizacijų pareigūnai. Dalis jų turi leidimus dirbti su įslaptinta informacija ir net prieina prie duomenų bazių. Tokių pareigūnų pasirodymas erdvėje, kur juos gali pasiekti Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos, yra pavojus jiems. Ir kai jie išvyksta, bandoma prie jų prieiti, juos verbuoti. Kiek sėkmingai, tai čia kitas reikalas. Bet dalis pareigūnų prisipažįsta. VSD dirba su statutinėmis organizacijomis, bendradarbiavimo kokybės šuolis įvyko paskyrus naująjį vidaus reikalų ministrą Saulių Skvernelį. Bendravimas sustiprėjo, mes iš jų imuniteto tarnybų gauname atitinkamą informaciją. Kartu vykdomas prevencinis, aiškinamasis darbas pareigūnams, kuo pavojingi jų privatūs važiavimai. Mažiau pavojingi yra darbiniai susitikimai. Tokių susitikimų vyksta ir kai kada jie reikalingi. Bet apie pavojų šnekama, rezultatas yra akivaizdus, nes mes gauname informaciją apie verbavimą.

Dabar kilo didžiulis skandalas dėl to, kad Viešojo saugumo tarnyboje (VST) prie Vidaus reikalų ministerijos galėjo veikti faktiškai Rusijos penktoji kolona. Dalis pareigūnų buvo atvirai prorusiški, remiantys ne tik Rusiją kaip valstybę, bet ir jos agresiją prieš kaimynines valstybes, jos imperinius siekius, netgi deklaruojantys, kad jie laukia Lietuvos okupacijos ir galėtų prie jos prisidėti, vykdant įvairius teroro aktus, pvz., sprogdinant suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, kitus strateginius objektus. Ar yra tokių žmonių ir kitose struktūrose? Kaip Jūs pats vertintumėte tai, kas dabar yra paviešinta apie VST?

Tai vadinčiau vienetiniais atvejais. Atskirų tarnybų ar padalinių tikrai negalėčiau įvardyti nelojaliais. Pavieniai atvejai pareigūnų, kurie išreikšdavo savo simpatijas Rusijos režimui, jos veiksmams Ukrainoje, pasitaikydavo, vienur daugiau, kitur mažiau. Dirbdavome su tomis organizacijomis, kur mes tai pastebėdavome. Paprastai tokie pareigūnai būdavo atleidžiami iš tarnybos. Kokiais pagrindais jie išeidavo iš darbo, mes nežinome, tačiau mus informuodavo, kad jie ten nebedirba. Jei mes aptikdavome tokią informaciją, informuodavome padalinius, kartais padaliniai mums pranešdavo apie susidariusią situaciją.

Ar Rusija koordinuoja tokius pavienius pareigūnus?

Nemanyčiau, kad ten būtų kažkoks darbas. Gali būti užverbuotų žmonių. Bet aš manyčiau, kad užverbuoti asmenys neafišuoja savo veiklos. Paprastai tokius žmones instruktuoja, kaip jie turi elgtis. O tokie dalykai, kaip paviešinta, nutinka per žmonių kvailumą, jų įsitikinimus. Bet tokius žmones reikia šalinti, nes jie taip pat yra potenciali grėsmė. Šiandien jie viešai pareiškia savo požiūrį, o juos gi irgi stebi virtualioje erdvėje, tai po to prie jų prieis pakalbėti. Tai tam tikra rizika.

Suprantu VST vadą pulkininką Ričardą Pocių, kodėl jis taip padarė. Jis atėjo iš kariuomenės, iš visai kitos sistemos, kur visa dabartinė karininkija yra tikrai pasirengusi ginklu ginti valstybę. O dabar jis atėjo ir susidūrė su visai kita situacija. Todėl jis prapjovė tą pūlinį. Nemanau, kad reikėjo tylėti ir nieko nedaryti. Galbūt jo pareiškimas ir buvo padarytas todėl, kad niekas nejuda politiniu lygmeniu ir jam nesudaromos atitinkamos sąlygos daryti pokyčius.

Galų gale, VST vadas pulkininkas R. Pocius juos demaskavo ir išgąsdino.

Taip, aš jį pažįstu. Jis profesionalas, žinantis savo darbą, pasišventęs valstybei karininkas. Jis prapjovė pūlinį. Ir tokių pavienių reiškinių yra ir kitur, kitose tarnybose bei valstybės institucijose. Kalbėkime ne tik apie statutines organizacijas. Tą patį galima pasakyti ir apie viešąjį sektorių. Yra ir ten tokių žmonių, kurie, kaip minėjau, sovietmečiu bendradarbiavo su KGB, o dabar užima valstybines pareigas, daro karjeras, turi leidimus dirbti su įslaptinta informacija. Čia irgi yra tam tikra rizika, kurią reikia įvertinti.

Turite didelę darbo patirtį dėl Rusijos. Jūs buvote gynybos atašė Maskvoje, esate Rusijos „juodajame sąraše“, vadovavote VSD kontržvalgybai. Dalis buvusių KGB bendradarbių yra prisipažinę, dalis savo bendradarbiavimą yra nuslėpę. Trečioji dalis yra tokia „pilka“, kuri per įvairius ryšius sugebėjo pasiekti, kad nebūtų pripažinti bendradarbiavę, nors yra jų dokumentai, nurodyti jų ryšiai ir kiti dalykai. Noriu Jūsų klausti pagal šias grupes. Pirma, žmonės, kurie yra prisipažinę, – jie tarsi deklaravo savo lojalumą Lietuvos valstybei. Kaip Jūs vertinate tai, kad jie toliau užima aukštas pareigas? Dalis jų yra diplomatinėje tarnyboje, dalis netgi ambasadoriai užsienyje, kai kurie jų net dirba su paslapčių koordinavimu tarpinstituciniuose dariniuose. Kaip Jūs vertinate šitą faktą? Ar Rusija turi apie juos informacijos? Ar jie turi turėti leidimą dirbti, ar yra pažeidžiami?

Kaip jau minėjau, manau, kad tuos žmones, kurie savo laiku yra prisipažinę apie bendradarbiavimą su KGB, juos saugo įstatymas. Jų mes jokiu būdu negalime viešinti. Bet egzistuoja jų pažeidžiamumo reikalai. Sakykime, toks žmogus išvažiuoja į užsienį ar Lietuvoje užima tam tikras pozicijas. Gerai, mes žinome apie jį. Tačiau apie jį lygiai taip pat žino ir mūsų oponentai, turi jų bylas, žino, kas tai per žmonės. Todėl jų šantažo galimybė išlieka. Kaip Rusija pasinaudoja ta šantažo galimybe, čia kitas klausimas. Įsivaizduokime, kad ne vien Rusija žino apie šiuos žmones. Lygiai taip pat gali žinoti ir mūsų partneriai. Įsivaizduokime, kaip atrodo derybos: susitinka mūsų valstybės įtakingi veikėjai, padarę karjerą, bet savo laiku bendradarbiavę su KGB. Kaip jie atrodo šiame kontekste? Kaip mūsų valstybe gali pasitikėti mūsų partneriai, jei mes „išstatome“ tokius žmones į derybas, pozicijas, tarptautines organizacijas? Tai yra ir valstybės prestižo bei įvaizdžio reikalas, pažeidžiamumo klausimas. Maskva, manau, turi informacijos apie tuos prisipažinusius. Būtų keistai, jeigu neturėtų.

Yra ir kita grupė, kuri per savo ar įvairius ryšius, ar spaudimus, ar dėl savo užimamų pareigų, nors yra pakankamai duomenų įtarti, kad jie bendradarbiavo su KGB, dėl vienų ar kitų priežasčių nebuvo pripažinti bendradarbiavę. Jie neprisipažino. Mes, žurnalistai, tai kartais vadiname „kabinetine liustracija“, bet yra tokių žmonių. Mes esame analizavę tokias situacijas archyvuose. Kai kurie jų yra Lietuvos atstovybių užsienio valstybėse ar prie tarptautinių organizacijų vadovai. Tokių žmonių pažeidžiamumas? Juk jie yra visiškai nuogi…

Gali dirbti, bet aš negaliu minėti tų pavardžių…

Tai ne pavardžių, o faktų klausimas – žmonės, kurie, yra įtarimų, iš tiesų galėjo bendradarbiauti, oficialiai neva nebendradarbiavo, turi leidimus, o Rusija gali turėti jų bylas. Tai jie visiškai pažeidžiami…

Tų žmonių diskreditacijos klausimas taip pat aktualus. Kaip jie pasielgs, jei bus šantažuojami, ar jie ateis pas mus, ar jie prisipažins, ar jie kooperuosis su mūsų oponentais? Klausimas lieka atviras.

Kodėl buvę KGB slaptieji bendradarbiai turi leidimus dirbti su slapta informacija? Jie gali būti prisipažinę, bet nebūtina jiems dirbti diplomatinėje ar valstybės tarnyboje.

Todėl, kad pas mus sukurta tokia leidimų išdavimo tvarka. Nėra būdų užkardyti leidimo išdavimą. VSD pagal esamas tvarkas negali neišduoti leidimo tokiems asmenims. Leidimai jiems išduodami. Čia yra problema. Mes esame pastatyti į tokią situaciją, kad tie žmonės prieina prie paslapčių. Manau, kad būtent dėl to, kad tokie žmonės tapo įtakingi valstybės tarnyboje, šiandien ir turime tokius teisės aktus. Jie apriboja VSD galimybes užkardyti priešo veiklą, šnipinėjimo veiklą Lietuvoje.

Straipsnio tęsinį skaitykite ČIA.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Laimis

Oba na. Čia skandalų skandalas. Nepaneigė, kad ambasadose ir tarptautinėse org. ir mūsų aukščiausioj valdžioj bei su slapta info dirba KGB personažai. NATO valstybėje šeimininkauja GRU. Malačius Dapkus. Puikiai suformuluoti klausimai.

Neteisinga klausimo formuluotė

Reikia klausti- ne ar veikia agentų tinklas Lietuvoje.
Klausimas yra – ar dar sugeba kvėpuoti Lietuva, agentų tinkluose supančiota?

Tox

Kaip ten su kvėpavimu, neaišku, bet kad sugeba bezdėti ir smirdėti, tai tikrai.

kad ne slapti jie

ypač teisėsauga: teisėjūkščiai, prokurorčikai, antstoliai – tai atvirai prorusiškai elgiasi.
ir valdžia komunistinė – kolaborantinė.
ir žydelkutė part.školos dėstytoja prezidentė.
visi jie atviri rusijos špijonai.
(vis tik ryškiausias ir daugiausia naudos rusijai duodantis – tai KAM’o vadas tovariščius olekas)

Pikc

Pagalvojau – o jei, tarkim, koloradai pasinaudotų liberastiniu debilizmu? Pvz., prorusišką koloradą atleidžia iš VSD, o jis – šast ir paduoda teisman pagal „garsųjį” BK170 (http://www.infolex.lt/ta/66150:str170) – atseit, „diskriminacija dėl įsitikinimų ar pažiūrų”, už kurią numatytas net įkalinimas?

Kaip taisikle

rusai puole ten,kur daugiausiai vagiama (ziurim Ukrajina)!

Bet kodėl

rusijos špionė part.školos dėstytoja prezidentė ir žydelkutė rusiją vadina teroristine ir visaip kitaip?

Demaskavo KGBistus

Būkite budrūs.Atėjus dienai x ,koloborantai Rusijai priduos patriotų sąrašą su gyvenamosios vietos adresu.

"Dėdulė" pakišo Lietuvai kiaulę

KGBistus saugos dar 70 metų.Tai kam vaidinti nepriklausomą valstybę?

va va va

„Čia yra tam tikras pavojus. Kai žmogus pusę metų buvo pas rusus, kokia tikimybė, kad nebuvo su juo „dirbama“. O kiek žmogus, kad ir koks stiprus, gali tai atlaikyti? Ką su juo darė? Kokius jam galbūt „pumpavo“ vaistus? Mes šito nežinome.”
.
Ar ne tą patį galima pasakyti ir apie Sakalą, ar rezidentinį kun. Tamkevičių, kuris po gydymosi kgb sanatorijose, tapo vyskupu? Ar ne jo rankomis buvo keičiami Marijos radijo vadovai, kol tas radijas tapo tk rožančaus mantrą giedančiu radiju? nukenksmintas nuo evangelizCIJOS KAIP IR LENKIJOS Marijos radijas?

va va ir vėl Skvernelis?

Ir kai jie išvyksta, bandoma prie jų prieiti, juos verbuoti. Kiek sėkmingai, tai čia kitas reikalas. Bet dalis pareigūnų prisipažįsta. VSD dirba su statutinėmis organizacijomis, bendradarbiavimo kokybės šuolis įvyko paskyrus naująjį vidaus reikalų ministrą Saulių Skvernelį. Bendravimas sustiprėjo, mes iš jų imuniteto tarnybų gauname atitinkamą informaciją

Taip ir maniau

Sovietu KGB dirbe sovietineje Lietuvoje Adamkyzmo ir Paulauskyzmo laikais pilnai uzvalde nepriklausoma Lietuvos valstybe.Ir dabar per istatymus ir teisesauga griauna Lietuvos pamatus is vidaus!!!

Ir vel debilas

…ant Prezidentes varo.Tas debilas cia rasinejantis komentarus pries Landszbergi ir pries Prezidente ,manau yra slaptas Rusu KGB etatinis darbuotojas!Jo rasliava ir mintys visada tai KGB ir prorusiskos!

poniute

jeigu tarnavai KGB-istams – tai tais laikais gaudavai buta, didesni atlyginima ir keliones i uzsieni

14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top