Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Jos protestuoja ne mano vardu. Atsakymas Š.Černiauskui ir kt.

laisvavisuomene.lt

Tai bent įvertinimas! Pagalvojau, perskaičiusi straipsnio antraštę: „Su Nausėdienės pavarde siejama organizacija prisidėjo prie Lenkiją įaudrinusio sprendimo dėl abortų“. Autorių grupė atliko tarptautinį žurnalistinį tyrimą ir papasakojo, kaip Laisvos visuomenės instituto (LVI) įtaka iš mažytės Lietuvos driekiasi į kitus kraštus, paveikdama net žymiai didesnes valstybes. Ech… užsisvajojau… Jei taip reikšmingai prisidedame prie „žmogaus teisių padėties“ pokyčių Lenkijoje, tai ir JAV nebetoli. Drebėk Kinija – ateisim ir pas jus!

Įvykiai straipsnio pasirodymo metu, jame paminėtos faktų nuotrupos ir aukščiausius žurnalistinio „objektyvumo“ standartus atitinkantys vertinimai padeda skaitytojui susidaryti įspūdį apie galingą įtakos grandinę tarp Lenkijos ir Lietuvos: Pirmoji ponia D.Nausėdienė „priglaudė“ konferenciją apie krizinį nėštumą, kurią organizavo LVI, kuris pasirašė „ilgą teisinį dokumentą“, kuris buvo adresuotas Lenkijos Konstituciniam tribunolui, kuris priėmė sprendimą, kuris apribojo abortus apsigimimo atvejais, ko seniai siekė „ilgą teisinį dokumentą“ rengusi organizaciją Ordo Iuris, kurios steigėją į Aukščiausiąjį teismą paskyrė Lenkijos prezidentas A.Dūda, kuris šiomis dienomis susitiko su Lietuvos prezidentu G. Nausėda, kuris yra D. Nausėdienės vyras, kuri „priglaudė“ LVI konferenciją… Kad būtų dar siaubingiau, straipsnyje paminėta, jog tą „ilgą teisinį dokumentą“ be LVI pasirašė „margas būrys užsienio organizacijų“, o iš jų – viena traktuojama neigiamai, kita nevienareikšmiškai vertinama, trečia kažką baisaus pasakė Afrikoje ir t.t…

Supratot ką nors? Ne tai svarbu. Svarbu, kad skaitant nugara pagaugais nueitų. Kad pajaustumėt, koks baisus sąmokslas, koks galingas tinklas, kaip LVI prisidėjo prie žmogaus teisių ribojimo Lenkijoje, aišku – tuoj apribos ir Lietuvoje.

O už straipsnį juk buvo sumokėta. Galėjo gi autorių komanda labiau pasistengti, perskaityti “ilgą teisinį dokumentą”, pasigilintį į abortų reguliavimą tarptautinėje teisėje ir Lenkijoje. Kadangi autoriams to padaryti nepavyko, teks už juos padirbėt ir trumpai aprašyti, kaip yra iš tiesų.

Teisės į abortą nėra

Keliamas triukšmas dėl žmogaus teisių ribojimo Lenkijoje, bet parodykite konkrečiai, kuri teisė ribojama? Teisės į abortą nėra nei tarptautinėje teisėje, nei Europos teisėje, nei Lenkijos nacionalinėje teisėje. Visose tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose randame teisę į gyvybę, bet mūsų valstybės nėra niekaip įsipareigojusios garantuoti „teisės į abortą“.

Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudencija palieka laisvę pačioms valstybėms apsispręsti, kaip reguliuoti aborto klausimą ir kokį teisinį statusą suteikti žmogaus vaisiui. Pvz., 2004 m. liepos 8 d. sprendime byloje Vo prieš Prancūziją Nr. 53924/00 EŽTT pripažino, kad nesant tarp Europos valstybių konsensuso, atsakymas į klausimą, nuo kada žmogaus gyvybė turi būti saugoma, yra paliekamas pačių valstybių nuožiūrai. EŽTT taip pat pažymėjo, jog „žmogaus embriono/vaisiaus priklausomybė žmonių giminei gali būti laikoma sutarimu tarp valstybių ir žmogaus orumo vardan gali būti reikalinga apsaugos“.

Taigi Lenkijos kaltinti žmogaus teisių pažeidimais neišeina. Nors tiesa, kad abortų reguliavimas Lenkijoje yra vienas griežčiausių pasaulyje, tačiau tai yra tos šalies vidaus reikalas. Anot EŽTT, šis sprendimas priklauso nuo šalyje vyraujančių etinių vertinimų ir nacionalinių tradicijų skirtumų.

Pasirašydamas „ilgą teisinį dokumentą“, LVI palaikė gyvybei iki gimimo palankią iniciatyvą Lenkijos teisinės sistemos kontekste. Ir tai neturi nieko bendro su D. Nausėdienės globota konferencija apie pagalbą moterims krizinio nėštumo situacijoje. Lietuvai yra būdingas visiškai kitoks aborto reguliavimas, kitos tradicijos ir etinės nuostatos. Todėl čia vyksta iš esmė kitokios iniciatyvos, atliepiančios mūsų šalies socialinę, kultūrinę ir teisinę situaciją. O tuo pačiu – Seime registruotus bei Sveikatos apsaugos ministerijoje rengiamus krizinio nėštumo klausimams skirtus teisės aktų projektus. Todėl įspūdingoji antraštė bei straipsnyje paišomos sąsajos, liaudiškai tariant, kaba ant snarglių.

Tribunolas siekė apginti Dauno sindromą turinčius kūdikius

Kaip rašo situaciją Lenkijoje analizavęs LVI teisininkas Ramūnas Aušrotas, oficialiais statistikos duomenimis du iš penkių abortų dėl vaisiaus apsigimimo buvo susiję su nėštumu, kai moteris laukėsi Dauno sindromą turinčio kūdikio. Ištobulėjusi prenatalinė diagnostika leidžia gana anksti nustatyti Dauno sindromo atvejus. Tokių vaikų praktiškai nebegimsta Islandijoje ir Danijoje, kur abortuojama atitinkamai 99 ir 98 proc.

Sveikatos politiką, leidžiančią masiškai nutraukinėti nėštumą dėl Dauno sindromo, galima vertinti kaip šiuolaikinę eugenikos formą. Ji pažeidžia JTO Neįgaliųjų teisių konvenciją, kuri numato asmens nediskriminavimo dėl neįgalumo principą ir pripažįsta visų asmenų vienodą orumą bei lygias teises.

Dar 1993 m. Lenkijoje priimtas įstatymas saugo negimusio vaiko gyvybę. Jis leidžia abortą tik tais atvejais, kai 1) nėštumas kelia grėsmę moters sveikatai ir gyvybei arba 2) yra didelė rimto ir nepagydomo vaisiaus apsigimimo ar ligos tikimybė, arba 3) kai nėštumas yra neteisėto veiksmo (išprievartavimo ar incesto) pasekmė. Konstitucinio Tribunolo sprendimas apribojo tik tuos atvejus, kai abortas atliekamas dėl eugeninių priežasčių, susijusių su vaisiaus apsigimimu, bet neliečia kitų pagrindų (moters sveikatos, išprievartavimo ir kt.).

Nors visas Lenkijos Konstitucinio Tribunolo sprendimas dar nėra paskelbtas, iš rezoliucinės jo dalies matyti, kad jis laiko nėštumo nutraukimo sąlygų įstatymą prieštaraujantį Lenkijos Konstitucijai ta apimtimi, kiek jis legalizuoja neteisėtą eugeninę praktiką negimusio vaiko atžvilgiu ir nesuteikia jam žmogaus orumą atitinkančios apsaugos ir pagarbos („legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka‘). Tribunolo nuomone, įstatymas negali padaryti negimusio asmens apsaugos, priklausomos nuo jo sveikatos būklės ir jį tokiu būdu diskriminuoti („uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację”) bei leisti nutraukti nėštumą be pakankamo kito gėrio apsaugos pagrindimo („przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości”).

Taigi skandalingasis sprendimas siekia apriboti aborto praktiką Lenkijoje tiek, kiek ji yra nutaikyta į Dauno sindromą turinčių kūdikių eliminavimą iš visuomenės. Taip, daugelio valstybių akimis tai itin griežtas sprendimas. Bet logiškas šalyje, kurios teisė saugo negimusių vaikų gyvybę. Kodėl kai kurie iš jų turėtų būti diskriminuojami? Jei Konstitucija skelbia visų asmenų lygybę, kas gali rūšiuoti žmones į tinkamus ir netinkamus gyventi visuomenėje?

Protestuojančiųjų abejingumas moters problemoms

Iš tiesų ir Lenkijoje, ir Lietuvoje protestuoja tik labai maža dalis moterų. Apie protestus kurstančias asmenybes, organizacijas ir su jomis bendradarbiaujančius žurnalistus būtų galima paviešinti įdomesnių faktų, nei pavyko surinkti apie LVI. Bet ne ten esmė.

Esmė ta, kad organizacijos, protestuojančios dėl neįvykusių neegzistuojančių teisių pažeidimų, yra abejingos realioms moterų problemoms. Lietuvoje jos priešinasi ne tik negresiančiam aborto ribojimui, bet ir bet kokioms pagalbos krizinio nėštumo metu iniciatyvoms. Jos garsiai rėkauja apie „moterų teises“ ir „laisvę pasirinkti“, bet palieka moterį vieną kapstytis krizinio nėštumo situacijoje. O tokioje situacijoje dažnai nėra jokios laisvės, bet tik skausmas, neviltis, smurtas ir skurdas. Džiaukitės – mes kovojam už tuščią formalią „laisvę“ ir niekas nedrįskite siūlyti pagalbos. Nedrįskite organizuoti konferencijų apie pagalbą krizinio nėštumo metu ir nedrįskite tokių konferencijų globoti. Nes pagalbos siūlymas suponuoja, kad yra ir kitas, geresnis, pasirinkimas nei abortas. O tai savaime moralinis vertinimas ir kartu priekaištas „laisvai“ pasirinkusioms, besirenkančioms ar dar pasirinksiančioms.

Didžioji dalis moterų neprotestuoja ir protestams nepritaria. Tačiau kaip jau įprasta, feministinės organizacijos kalba visų moterų vardu, nors neturi tam jokių įgaliojimų. Visuomenėje kuriamas įspūdis, tarsi visos moterys vienodai mąsto, vienodai supranta pasaulį ir savo vietą jame. Neva visos moterys pasisako už visišką abortų laisvę ir nevertina dar negimusio vaiko gyvybės. Tai vienas ryškiausių šiuolaikinių stereotipų, vis agresyviau brukamas į viešąją erdvę.

Kalbėti kone pusės vienos ar kitos šalies gyventojų vardu – ambicingas, bet niekuo neparemtas užmojis. Iš tiesų tos garsiai protestuojančios moterys kalba tik savo atstovaujamų organizacijų, institucijų, politinių partijų vardu. Bet ne visų moterų. Ne mano vardu.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Klaudijus

Puikus straiposnis.
Šaunuolė autorė.
Bravo.

Ekspeetas

Neįsivaizduojama koks turi būti moraliai ir protiškai degradavęs, jog manytum kad egzistuoja teisė į abortą, tiesiog… Pati aukščiausia teisė kokia tik gali būti yra teisė į gyvybę. Ji apima ir teisę gimti, nes kokia gyvybė jei net negali gimti. O kas yra abortas? Medicininė paslauga? Ką ji gydo? Kaip ten su Hipokratu? Tai nėra medicina. Tai medicininė intervencija tikslu pašalinti nepageidaujamas pasekmes asmens, kuris nesugeba prisiimti atsakomybės už savo lytinį elgesį. Čia yra esmė viso to reikalo. Todėl visuomenės užduotis yra švietimas tam kas žmogus sąmoningai galėtų elgtis tiek moterys, o ypatingai ir vyrai.

ekspertas>Ekspeetas

žmogaus vaisiaus klausimas yra konkrečios valstybės jurisprudencijos reikalas.Manau ,tai yra teisingiau , labiau atsižvelgiama į Moters teises šiuo tikrai gyvybiškai svarbiu reikalu.

bijūnėlis

Sunki tema.Iš vienos pusės moteris ir Jos problemos,o iš kitos gyvybė-busimas žmogus -nepageidaujamas,neįgalus,dar negimęs,bet jau keliantis problemas,kurios tik didės.Šias problemas pagrinde spres moteris,todėl tik Ji turėtų sprsti šią situaciją ir jokios kitos organizacijos ir net ne bažnyčia.Draudimai tik sunkina moters gyvenimą,prisiminkime paskenduolę Veroniką.Pagarba Autorei ,parašiusiai tokį išmintingą straipsnį.

12 59 - am

Kuo skirtingų valstybių skirtinga jurisprudencija teisingiau gali atsižvelgti į moters teises? Iš ko kildinamos moters teisės? Klausimas tikrai yra gyvybiškai svarbus, tačiau kodėl sudaromos medicininės ir teisinės sąlygos realizuotis žudymą? Nereikia uždrausti abortų, tiesiog nereikia kurti tam prielaidų.

O ką vyras

neatsakingas? Jis niekuo dėtas? Dėl nepageidaujamo nėštumo vyras turi nešti visą atsakomybę ir nepalikti moters vienoje, nes abu vienodai prie to prisidėjo ir daugiau, manyčiau, vyras, o ką manote jūs?

Pasirodei, Vaidai,

kaip labai labai ,,dvasingas”. Nuo žodžio ,,dvasinti”.

O ka vyrui

Aišku kad vyras turėtų nešti daugiau atsakomybės kadangi jis labiau suvokia ką daro, moterys mažiau nes jom svarbiau jausmai. Tačiau kaip tą atsakomybės naštą padalinsi jeigu kūdikis randasi tik moteryje, o vyro su lenciūgu juk nepririši.

● ● ●

● Gyvūnai savo nepilnaverčius palikuonis „pašalina” iš savų tarpo. ● Žmonių vaikai linkę tyčiotis ir … iš BET KAIP „žemesnių”…, tiek bendraamžių, tiek suaugusių ar senolių, jeigu jie nėra (nebuvo) „griežtai” auklėjami… Gamta (gamtos dėsniai), jeigu „neiškreipiama” auklėjimu parodo „kas” yra „kas”. ● Žmogaus gyvybė per amžius nebuvo vertybė! Kiek žmonių paaukota dėl religijos…, politikos…, įdėjų kovos… ——- Pamanykit abortas. Specialiai „sumeistrauja” vaiką, kad jo organus galėtų panaudoti kito vaiko gyvybės pratęsimui… Apsimestinis visokių rašeivų šventumas. ——- ●●● Kokia prasmė „malti šūdą” apie…, jeigu neturite net paviršutiniško aiškumo (garantijos!!!) apie pomirtinį – anapusinį gyvenimą. Tušti tauškalai… Pirma klokite ant stalo „įrodymus”, tada galėsime diskutuoti apie gyvybės svarbą. P.S. ◇ Išėjimai iš kūno (astralas, mentalas…), kur tikri o nesufalšyvinti moksliniai tyrimai?!… Skaityti daugiau »

Kis

kiek zmoniu,tiek bus nuomoniu.Kalbeti apie issigimusius ir ju teise gimti-paprasciausiai veidmainiska,paklauskite tu ,kurie vardan galbut kilnios vertes aukoja ne tik si busima ,plius dar gimdyvius,bet ir daug metu gimusio,bei aplinkos”dziaugsmais”Kalbeti reikia apie atsakomybe pries pradedant ta gyvybe,tureti teise jai ir daugintis be jokios atsakomybes.Kam leisti degradui pagimdyti eilini nelaimeli?Ir tokiu budu suderinus su morale ir atsakomybe ne tik pries Dieva,bet ir busima ir esancius.Kaip norma,kad is nedorelio ,kad gims doras maza tikimybe,o giliau kazka spresti beje neduota nei zmogui,nei mokslui atsakyti vienu sakiniu.Daug musu gyvenime????????????????????????????? ir mes nesugebame atsakyti,matai ,kad mums nelemta,nes tik tiek mums leista sioje zemeje.Cia buvo rasyta,kad Tas ,kuris valdo tai kas mums nelemta suprasti,jau nuo pirmo sauksmo uzprogramuoja likima(tam turiu ne is pasakoriu fakta,kuris viska sujauke)tad… Skaityti daugiau »

● ● ●

● Po galimai „linksmos” nakties, mamos savo dukras liepdavo ravėti rūtas…
——-
Pagal ankstesnio komentaro vertinimus, tiek „+” tiek „-” tie „atsiliepimus”, galiu drąsiai tvirtinti – lietuvių intelektualumas beviltiškai žemas.
Nieko, gamta šitą defektą per artimiausius dešimtmečius „ištaisys”.

Kad patrauktume

vyrą dėl neplanuoto nėštumo yra įstatymai. Tegu tik nemaivosi ir neišsisukinėja, kad jie niekuo dėti, o kalta moteris. Jie kaltesni, nes daro spaudimą, o po to neša kudašių. Kad to nebūtų – reikia įstatymų, bet Seimo politikos kuosoms tai nerūpi – tik renta, kaip tai LDDP karalienei Konservatorių partijoje – Iročkai.

C-Fam

WASHINGTON, DC, lapkričio 27 d. (C-Fam) Kai studentai visame pasaulyje stengiasi tęsti mokslą viduryje pandemijos, Jungtinių Tautų gyventojų fondas (UNFPA) paskelbė rekomendacinį dokumentą, siekdamas užtikrinti, kad jie gautų prieštaringai vertinamą JT lytinį švietimą, kad ir kur jie bebūtų. Naujasis dokumentas „papildo ir nurodo“ prieštaringai vertinamas „visapusiško lytiškumo ugdymo“ (CSE) technines gaires, kurias 2018 m. Paskelbė UNESCO. Nepaisant to, kad Generalinė asamblėja atmetė „visapusišką lytiškumo ugdymą“ ir visuotinai priešinosi tam šalyse ir vietos bendruomenėse, UNFPA siekė užtikrinti, kad vaikai jį gautų, kad ir kaip būtų. Tai būtų reikalinga vaikams mokykloje, ne mokykloje ir net namuose. Pasak UNFPA, „visapusiškas lytiškumo ugdymas“ gali būti vykdomas kompiuteriais ar telefonais arba asmeniškai, pavyzdžiui, jaunimo centruose, vasaros stovyklose, religinėse organizacijose ir pabėgėlių stovyklose. Ne mokykloje tai… Skaityti daugiau »

14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top