Kun. M. Deselaers: kurgi buvo Dievas Aušvice?

Donatas Puslys, Marko Jerina | Bernardinai.lt

Katalikų kunigas iš Vokietijos Manfredas Deselaersas jau ketvirtį amžiaus darbuojasi Osvencime – Lenkijos miestelyje, kurį visas pasaulis žino dėl nacistinės Vokietijos okupantų ten įkurdintos mirties stovyklos. Kunigas teigia, kad jo misija yra susitikinimo darbas, noras pasiekti, kad praeitis niekada nebepasikartotų, o padarytos žaizdos būtų gydomos. Kartu jis stengiasi ir suprasti blogio problemą, kuri kelia mums esminį klausimą, – kaipgi Europoje tapo įmanomas Holokaustas ir kaip tokie žmonės, kaip Aušvico komendantas Rudolfas Hössas, iš katalikų tapo masiniu žudiku. Apie Aušvico komendantą M. Desalaersas yra parašęs ir knygą pavadinimu „Ar niekada nejautėte sąžinės priekaištų? Aušvico komendanto Rudolfo Hösso gyvenimas ir klausimai apie jo atsakomybę prieš Dievą ir žmoniją“. Su kunigu kalbėjomės tiek apie šią knygą, tiek apie jo misiją Osvencime.

Pradėkime nuo labai paprasto asmeninio klausimo. Kaip nutiko, kad savo kunigo pašaukimą jau daugiau nei du dešimtmečius vykdote būtent Osviencimo mieste, Lenkijoje?

Kai baigiau mokyklą, vietoje tarnybos kariuomenėje atlikau alternatyvią socialinę tarnystę ir darbavausi Vokietijos taikos organizacijoje, kuri po Antrojo pasaulinio karo buvo sukurta tam, kad siektų susitaikinti su aukomis ir karo metų priešais. Daugiau nei metus praleidau Izraelyje, o besirengdamas misijai ten turėjau apsilankyti ir Aušvice. 1974 metais atvykau čia pirmą kartą. Nuo to laiko mane vis lydėjo klausimai. Jau vėliau, būdamas kunigas, užmezgiau kontaktus Lenkijoje, aplankiau vieną Lenkijos parapiją. Vėl apsilankėme Aušvice, o Osvencime, kur ir gyvenu šiandien, susitikau su vietos dvasininku. Planavau Osvencime likti ir kartu su šiuo kunigu darbuotis vienus metus – tiek pat, kiek praleidau ir Izraelyje. Maniau, kad mano sukaupta patirtis yra naudinga susitaikinimo darbui. Tai buvo sugyvenimo kartu, o ne tik apsikeitimo gražiais žodžiais patirtis. Nors planavau likti tik metus, tačiau štai esu Osvencime jau 25 metus (šypsosi).

Gyvendamas Osvencime, pradėjau Krokuvoje rašyti daktaro disertaciją. Tai buvo pirmieji penkeri metai. Tuomet buvo įkurtas ir Maldos bei dialogo centras, o aš norėjau jame dirbti. Krokuvos vyskupas taip pat norėjo, kad čia padėčiau. Ir štai aš jau 20 metų čia ir darbuojuosi. Mano pasilikimas vis pratęsiamas dviem metams. Planuoju čia likti tol, kol tai atneša naudos ir duoda prasmę. Jei to nebeliks, pasitrauksiu.

Per tą laiką užmezgiau daug kontaktų, jie plėtojosi. Kontaktų užmezgimas yra ilgalaikis projektas. Štai, tarkime, jūs čia lankotės dabar ir anksčiausiai grįšite po metų. Tuo tarpu su Aušvicą išgyvenusiais žmonėmis aš susitikau kartą, per kitą ceremoniją susitikau darkart… Taip palaipsniui ir augo tarpusavio pasitikėjimas, plėtojosi kontaktų tinklas, vystėsi įvairios iniciatyvos. Tad ir pasilikau.

Matau ant jūsų stalo gulinčią istoriko Tymothy Snyderio knygą „Kruvinos žemės“. Aušvico istorija yra itin tragiška ir kruvina. Tačiau daktaro disertacijai pasirinkote rašyti būtent apie šios nacių įkurtos mirties stovyklos komendantą Rudolfą Hössą. Dėl to, ką darė šis žmogus, šias žemes ir galima vadinti kruvinomis. Tad kodėl jūs daktaro disertacijoje dėmesį nusprendėte skirti būtent šiam asmeniui?

Aš privalėjau parašyti disertaciją. Tariau sau, kad ji turi būti susijusi su Aušvicu. Mano profesorius Krokuvoje pasiūlė pasidomėti Hösso biografija sakydamas, kad „galbūt iš to galima kažką padaryti“. Po karo apie jį buvo sukaupta daug informacijos – iš jo buvo imami interviu, jis buvo tardomas, rašė dienoraštį, autobiografiją… Hössas buvo įkalintas Vadovicuose, o profesorius, kuris buvo ir mano darbo vadovas, tuo metu dirbo kunigu Osvencime ir kartu Vadovicuose. Tad Aušvicas jam irgi buvo svarbus. Vadovicuose jis girdėjo, kad R. Hössas prieš egzekuciją pasiprašė, kad kunigas išklausytų jo išpažinties. Mano darbo vadovui ramybės nedavė klausimas, kaip apskritai žmogus gali vykdyti tokius siaubingus dalykus. Kai jam prakalbau apie Aušvicą, tai jis man ir pasiūlė pasidomėti blogio problematika žvelgiant per Aušvico komendanto asmenį. Tad griebiausi darbo.

Daug mąsčiau apie Aušvico klausimą… Kai sudūžta lėktuvas, pirmas dalykas, kurį privalai padaryti, yra rūpinimasis aukomis. Tačiau vėliau jau privalai klausti, o kodėl tas lėktuvas sudužo ir koks čia yra, tarkime, piloto vaidmuo. Nuo pat pradžių jutau, kad pabandyti suprasti nusikaltimo vykdytoją yra dalis mano atsakomybės aukoms. Aš visada jaučiuosi atsakingas prieš aukas.

Savo knygos pavadinimui pasirinkau vieną citatą iš R. Hösso teismo, kai teisėjas jo paklausė: „Ar niekada nejautėte sąžinės priekaištų?“ Iš pradžių Hössas atsakė, kad ne, tačiau vėliau pridūrė: „Taip, ypač dėl vaikų ir moterų, kurie nuo sutikimo rampos iš karto būdavo siunčiami į dujų kameras.“ Jis stengėsi visa tai užgniaužti, tačiau tą akimirką pajautė ryšį su aukomis. Tuo tarpu aš klausiau, kas tokio nutiko, kad šis ryšys buvo taip visiškai sunaikintas. Vienumoje mes nesuprasime nusikaltėlio, vienumoje mes nesuprasime ir aukos, tad privalome žvelgti į sunaikintus saitus tarp žmonių. Mano knyga kaip tik apie tai ir kalba.

Daugelis žmonių klausia: „Kurgi buvo Dievas Aušvice?“ Aš visada atsakau: „Ką turite mintyje, kai sakote „Dievas“? Ką turite mintyje, kai sakote „Aušvicas“? Kur yra Dievas jūsų gyvenime?“ Tai yra lengvai užduodamas klausimas, tačiau niekas nežino, ką iš tikro jūs turite mintyje. Tad norėjau pažvelgti į konkrečią tikrovę: kurgi buvo Dievas Aušvico komendanto atveju? Pirmiausia aš privalėjau surinkti faktus, o tik tada bandyti atsakyti į klausimą, kur konkrečioje biografijoje yra Dievas. Kur yra Dievas tavo biografijoje, o kurgi jis yra tavojoje? Mano tikslas buvo antropologinė ir teologinė refleksija. Iš to gimė idėjos, kurias pritaikiau ir Hösso biografijai.

Sąžinė yra ta vieta, kurioje susijungia asmeninė biografija ir Dievas. Žydiškoje tradicijoje jie tai vadina „širdimi“, o, mano manymu, tai tas pats. Tačiau širdis, sąžinė taip pat siekia santykio su kitais žmonėmis. Aš visados mintyje turiu Evangeliją, kurioje Jėzus teigia, kad vieną dieną mes visi stosime prieš Dievą ir būsime teisiami. Mes kiekvienas privalėsime Dievui pristatyti savo gyvenimą ir tai, kas jame buvo svarbiausia. Ko Jis ieškos? Mes žinome atsakymą: „Aš buvau alkanas, ir tu mane pamaitinai (arba ne). Aš buvau įkalintas, ir tu man padėjai (arba ne). Aš buvau koncentracijos stovykloje, ir tu mane pamiršai arba man padėjai…“ Jis tikrai neklaus, kaip dažnai sekmadieniais mes lankėmės pamaldose, jis klaus to, kiek mūsų gyvenime būta meilės. Dievas mus myli nuo pat pradžių, o mūsų meilė yra atsakas. Dievas mus kviečia mylėti kitus taip, kaip mylėjo Jėzus, net ir savo priešus.

Tad kas nutiko su Aušvico komendanto Hösso meile – tai tapo mano pagrindiniu klausimu. Iš pradžių mano dėmesį patraukė dokumentai, tačiau, kuo daugiau reflektavau, tuo labiau supratau, kad turiu žengti iki pat galo. Kažkas privalo tai padaryti ir, jei aš to nedarysiu, tai kas gi kitas imsis to? Šiuo aspektu visa tai tapo pašaukimu. Aš jaučiau, kad privalau tai padaryti, nes tokiu atveju, jei Aušvice nėra prasmės kalbėti apie Dievą, tai tada prasmės kalbėti apie Jį nėra niekur – nei Berlyne, nei Italijoje, nei Lietuvoje… Niekur. Ir kaipgi aš galiu kalbėti apie Dievą, jei pats stokoju tikėjimo? Jei nesugebu apie tai kalbėti sau ir kitiems, privalau pasitraukti.

Pusę mano knygos sudaro dokumentų, kurių iš tiesų yra labai daug, analizė. Bandžiau juos sudėlioti atitinkama tvarka. Antroji dalis yra antropologinė refleksija apie Dievą ir blogį Hösso biografijoje. Teorinis karkasas veikia kaip tam tikri akiniai, kurie, kaip tikiu, gali praversti ir kitose situacijose. Kai rašiau knygą, ką tik buvo žlugęs komunizmas, tad manau, jog visą teorinę dalį būtų galima pritaikyti ir analizuojant komunizmą ar kitas situacijas. Mano knyga nėra tik apie Aušvicą, tačiau ir apie tokius klausimus kaip atsakomybė, ideologija, sąžinė. Hösso biografija yra tik pavyzdys, iliustruojantis visus šiuos klausimus.

Mes šiandien regime, kad Aušvico atminimas yra svarbus ne tik aukoms ir jų artimiesiems. Į Aušvicą keliauja žmonės iš viso pasaulio. Taip yra, nes Aušvico žinia yra universali.

Kaip, nagrinėjant šiuos klausimus, kito jūsų paties santykis su Dievu?

Jis, mano nuomone, tapo aiškesnis. Teologinės refleksijos man padėjo aiškiau suvokti tam tikrus dalykus, kuriuos maniausi žinąs. Man ypač daug padėjo pažintis su Emmanuelio Levino filosofija. Mažas vaikas neišmoks kalbėti, jei iš pradžių niekas nešnekės su juo. Kalba visada yra atsakas, lygiai taip pat ir meilė yra atsakas. Esi pakviestas atsakyti į Dievo tau dovanojamą meilę. Jautiesi pakviestas ir atsakai. Tai yra viso gyvenimo pašaukimas. Man tapo aišku, kad kiekvienas žmogus Dievo nuo pat pradžių yra sukurtas su meile, tačiau taip pat kviečiamas ir atsakyti į šią meilę. Kaip mes į tai atsakome, yra etinis klausimas. Pavyzdžiui, Aušvico komendantas buvo mylimas Dievo, jo sukurtas, veikiausiai mylimas ir mamos bei tėčio, tačiau kas nutiko su šia meile? Kaip jis į tai atsakė?

Kalbėdamas apie savo meilę, galiu sakyti taip: jaučiuosi mylimas, tačiau taip pat jaučiu, kad ši meilė yra susijusi su pašaukimu. Kažkaip nutiko, kad atsidūriau čia, tačiau priimu tai kaip pašaukimą. Mano kasdienė malda skamba taip: „Ką nori, kad daryčiau? Prašau suteik man pagalbos, kurios man reikia.“ Man malda yra labai svarbi, kad galėčiau atlikti šį darbą. Kiekvienam darbui labai svarbus yra dvasinis pamatas.

Kai žmonės klausia, kurgi Aušvice yra Dievas, mano atsakymas skamba taip: „Aukų orume. Visos aukos buvo mylimos Dievo. Net jei naciai jų ir nemylėjo, net jei jos nepatyrė Dievo meilės, tai nereiškia, kad jos nebuvo mylimos. Aš manau, kad Dievas tikrai nenorėjo to, kas įvyko Aušvice, tačiau naciai čia nužudė patį Dievo meilės buvimą.

Jūs taip pat turėjote galimybę sutikti keturis Aušvicą išgyvenusius žmones. Jie yra labai skirtingi, tačiau man labai lengva tikėti, kad jie visi yra Dievo mylimi. Man darbe taip pat labai padeda tai, kad išgyvenusieji yra dėkingi už tai, ką aš darau. Niekada nesijaučiau atstumtas vien todėl, kad esu vokietis.

Ar niekada nesijautėte atstumtas dėl to, kad esate kunigas?

Aš niekada nebuvau atstumtas dėl to, kad esu kunigas. Niekada to nesulaukiau ir iš žydų. Taip, kartais yra tam tikra distancija, skepticizmas, tačiau kai tampa aišku, kad esu atviras, kad nenoriu nieko atversti ir pavogti jo tapatybės, visos sienos sugriūva. Gerbiu kiekvieno tapatybę. Mano misija yra dovanoti meilę, meilę, kuri yra didesnė už tai, ką galiu duoti pats vienas tik iš savęs.

Išgyvenusieji jaučia, kad aš juos gerbiu, o tai yra priešinga patirtis nuo to, ką jiems teko išgyventi Aušvice. Niekas nenori, kad aš pakeisčiau praeitį. Tai apskritai yra neįmanoma. Tačiau visi jie nori gerų santykių dabar ir ateityje. Kadangi visi mato, ką mes darome Maldos ir dialogo centre, visiems akivaizdu, kad mes neperšame kokios nors ideologijos. Mes „nepardavinėjame tiesos“. Mes siekiame sukurti atmosferą, kurioje išmoktume gerbti vieni kitus. Būtent tai kuria pasitikėjimą, ir esu už visa tai dėkingas.

Hössas buvo auginamas kaip katalikas…

Jis buvo auginamas kaip katalikas, tačiau paliko Bažnyčią ir tapo nacizmo ideologijos, kuri savaime yra antikrikščioniška, išpažinėju. Tai buvo neopagoniška ideologija, siekianti grįžti į laikus prieš krikščionybės paplitimą. Kai vykdė nusikaltimus, jis tikėjo šia ideologija, piršusia pasaulėvaizdį, kad laimi stiprieji, o dalyvavimas šioje apvaizdoje, šiame kūrime yra dalyvavimas kovoje.

Gyvenimo pabaigoje, kalėjime Lenkijoje, po daugelio pokalbių ir regėdamas subyrėjusį visą savo pasaulį, jis grįžo prie katalikybės. Taigi katalikas pradžioje ir katalikas pabaigoje, o gyvenimo viduryje – Aušvico komendantas. Tai buvo priežastis, kodėl mano profesorius paskatino mane domėtis šiuo klausimu. Mes galime kalbėti apie du atsivertimus, vis dėlto nepilnus… Ideologija Aušvice jam teikė prasmę ir buvo labai svarbi.

Kokie saugikliai egzistuoja šiandien nuo tokių ideologijų, kokios sukūrė Aušvicą? Kas gali mus apsaugoti?

Akivaizdus atsakymas būtų švietimas. Tačiau naciai taip pat turėjo savo švietimo sistemą. „Ar niekada nejautėte sąžinės priekaištų?“ – man tai yra pats svarbiausias klausimas. Kai kalbame apie ideologiją ir tikėjimą, skirtumas yra toks, kad ideologija yra sistema, kuri egzistuoja galvoje ir tarpasmeniniuose santykiuose. Tikėjimas ir sąžinė yra įrašyti širdyje ir jungia mus su kitais asmenimis. Net ir Hösso atveju galime regėti, kad jis jaučiasi esąs atsakingas Hitleriui. Tačiau jis taip jaučia, kad kartais jo sąžinė sukyla, nors jis ir bando tai represuoti. Jis kalbėjo apie situaciją, kai prie rampos regėjo myriop siunčiamas moteris ir vaikus, jam buvo sunku tai matyti. Tačiau jis mėgino pamiršti ir toliau tęsė savo darbą.

Man pats svarbiausias atsakymas yra klausytis savo širdies, kuri jungia mus su kitais žmonėmis, žodžių, net jei tai ir kainuotų labai brangiai. Man tai yra krikščionybė, to mus mokė Jėzus, netgi peržengdamas savo bendruomenės ribas, netgi už tai atiduodamas savo gyvybę… Kad krikščionybė netaptų ideologija, ji turi būti pajėgi mylėti savo priešą, nes Dievas jį jau myli. Jis nuolatos kiekvieną kviečia į atsivertimą.

Pačios svarbiausios krikščionybės tiesos yra žydiškos tiesos, nes toks buvo Jėzaus religinis pasaulis. Remiantis Biblija, pasaulis buvo sukurtas iš meilės, buvo sukurtas Dievo, kuris myli pasaulį. Žmogų sukūrė Dievas, tačiau sukūrė pagal savo atvaizdą, o tai reiškia, kad esame pašaukti kartu su Dievu rūpintis jo kūrinija ir būti už ją atsakingi. Kiekvieno žmogaus asmens orumas yra mano svarbus įsitikinimas ir motyvacija veikti.

Nematau atotrūkio tarp žydų ir krikščionių religinių pažiūrų. Kartais krikščionims yra lengviau, nes žydai, atsiremdami į išėjimą iš Egipto ir sandorą, klausia, kas gi nutiko Aušvice, kodėl Dievas jiems padėjo Egipte, tačiau nepadėjo mirties stovykloje. Ar tai reiškia, kad sandora nutrūko? Tuo tarpu krikščionims svarbiausias yra Jėzaus paveikslas, kai jis nukryžiuotas ant kryžiaus taria: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai…“ Tad prisilietimas prie tamsos krikščionių tikėjime yra vienas esminių dalykų. Todėl krikščionims lengviau tarti: „Dievas buvo čia, nors tu jo ir nematei.“ Tiesa, tokia tradicija egzistuoja ir judaizme. Jėzus žodžiai ant kryžiaus primena 22 Psalmės pradžią. Skirtingi akcentai, tačiau ta pati religija.

Krikščionių ir žydų santykiuose esminis klausimas yra ne tas, kur buvo Dievas, t. y. ne teodicėja, tačiau etinis klausimas – savos sąžinės peržiūra. Kodėl krikščioniškoje Europoje galėjo įvykti Holokaustas?

Kalbino Donatas Puslys ir Marko Jerina

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
34 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
o Gulage?

GULAGO Rešiotuose 10.000 geriausių lietuvių badu – siaubinguose kančiose numirė.
Komunistai visada buvo ateistais.

ruta

150 000 zydu kareiviu ir karininku kariavo Hitlerio armijos sudetyje !Termina ‘misling’ reiche vadindavo zmones , gimusius nuo misriu santuoku .Rasinis istatymas 1935 metu skyrste ‘mislingus’ i pirmos kategorijos / venas is tevu -zydas/,ir antros kategorijos /senelis arba senele zydai/. Simtai .mislingu’ buvo apdovanoti uz drasa geleziniais kryziais .Dvidesimt is ju ivertinti auksciausio karinio apdovanojimo Trecio Reicho -Riterio Kryziumi ../Izraelio laikrastis ‘Zinios’/ Rudolfas Gesas turejo motina zyde .. Nacistiniu propagandos ministru buvo – I .Gebbelsas /pusiau zydas/ Nacistinio laikrascio leidejas -Julijus Streicheris .Kai ji pakore po Niurbergo proceso an kapo uzrase -Abram Goldberg .. Pagrindinis nacizmo ideologas -Rozenbergas -is Pabaltijos zydu .. Nacistinis nusikaltelis -A. Eichmanas , pakartas 1962 , buvo grynas zydas , tik krikstytas / kaip ir Lenino… Skaityti daugiau »

Jota

Iš tiesų, čia reikėtų klausti pačių žydų, kodėl įvyko holokaustas.

L. Palmaitis: dar viena Jota?

Kas gali ką nors „žinoti” apie britų Spandau kalėjime nugalabytą Rudolfą Hessą, jei net pavardę rašo rusiškai? (plg. Jotos pravoslavišką susipainiojimą tarp Samuelio ir Karalių knygų – gal ruta ir Jota – ta pati veikėja? juk ruta keistai rašo ne „Baltijos žydai”, bet Прибалтики, ir dar PabaltijOS – ruta-Jota yra rusė?). „Duomenys” apie asmenis be nuorodų į šaltinius yra niekiniai, todėl tą patį galima pasakyti ir apie skaičių, kiek žydų kariavo nacių kariuomenėje. Jei karys gavo aukščiausią apdovanojimą, tai karo metu yra dažniausiai (neminint ideologinių SS „žygdarbių” susidorojant su civiliais) garbinga, nes liudija asmens pasiaukojimą ir drąsą vykdant grynai karinę užduotį ir dengiant mūšio draugus. Visais laikais tokie kariai buvo net ir priešo gerbiami. Tik mūsų išsigimimo laikais čia veliamos… Skaityti daugiau »

ooo

O ką Dievui daryt kai žydas su žydu kariauja, ir žydai išrinkta Dievo tauta?
Jei būčiau Dievas sėdėčiau ir žiūrėčiau…

Too

To „L. Palmaitis: dar viena Jota?” Ar jūs esate žydas?

Mix

Ačiū portalui „tiesos.lt” už rimtas ir švietėjiškas publikacijas, kurių taip trūksta lietuviškoje padangėjė.

Vytautas Ju.

Kad JAV pilietinį karą sukėlė Rotšildai, nenorėje konfederacijos, medžiagos daugiau negu reikia. Kad masinės žydų žudynės Antrojo Pasaulinio karo metu, Rotšildų korporacijos projektas, siekiant pridengti Hitlerio krikštatėvio Ernst Hanfstaengl, trečio reicho įkūrėjo, veiklą, medžiagos nedaug. Kaip ir apie Ernst Hanfstaengl, dirbusi Britų žvalgybai ir atstovavusi Federalinio rezervo interesus Vokietijoje. Pastarajam prieš karą sugrįžus į JAV ir pradėjus dirbti prie prezidento T. Ruzvelto projekto „S-Project“, jo vietą trečiajame reiche užėmė BIS banko valdytojas Thomas McKittrick, po karo taip pat grįžęs į JAV ir dirbęs Chase Mnanheten banke, kartu su Deividu Rokfeleriu, tuo pačiu, kuris N. Chruščiovą priėmė į Bilderbergo klubą ir Maskvoje atidarė Chase banką. BIS bankas – įkurtas 1930 m. Bazelyje, pagal vokiečių ekonomisto Shifto pasiūlymą, kaip tarptautinis bankas, atsiskaitymams… Skaityti daugiau »

Pensininkė

Nuo pat vaikystės mamos klausdavau, kodėl Dievas nebaudžia nusikaltėlių? Tokį pat klausimą turiu neatsakytą iki šiolei tiems, kurie kartoja: ” Dievas nubaus”… Kiek
pasaulyje neteisybės, kiek prisidengusių vienokiu ar kitokiu Dievu, baudžia kitatikius ir panašiai. Aš manau daug dar neatsakytų klausimų šioje planetoje nuo
gyvybės atsiradimo joje…Ir niekas nesugebės atsakyti kiek besistengtų įrodinėti vienokią ar kitokią TIESĄ…

Letas Palmaitis Vytautui Ju.

Yra žydų, abejojančių Rotšildų žydiška kilme (laikančių juos D-vo prakeiktais semitais amalekiečiais). Nesu iš abejojančių, nes tai neturi jokios reikšmės. Kodėl keli trilijonieriai laikomi žydų tauta? Gal lietuvių tauta tai Rimantas Stonys su Dujotekana ir pan. veikėjai? Jūs atsakote už R. Stonį, o Stonys – už Jus ir Jūsų vaikų ateitį? Absurdiški trilijonierių paminėjimai, juolab kad trilijonierius Sorosas neigiamai žiūri į pačią Izraelio valstybės egzistenciją. Globalistų yra globaliniai interesai, į kuriuos puikiai sueina kad ir Saudų dinastijos interesai (ne kartą esu užsiminęs apie Geidaro Džemalio koncepciją, ar žinote?). Kita vertus, bolševizmui nugalėti padėjo ne vien JAV bankai, bet ir Vokietija, o XX a. iki dabarties globalinis projektas gimė Londone XIX a. pabaigoje tarp pavyzdinių angliškos kilmės lordų. Mano (ir ne… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis Pensininkei

D-vas nėra policininkas, o čia nėra baigtinis Jo tikslas.

Izraelitai buvo pirmoji

Paties Dievo suburta Tauta.Izraelyje is sventosios dvasios time IR Dievo sunus Jezus Kristis pasaulio zmoniu ispirkejas.Izraelitai nukrypo nuo teisingo Dievo garbinimo,nuzude Dievo sunu,todel Dievas juos prakeike o Hitleris juos issaude.Nieko gycenime nebuna „siaipsau”

Apie

Ричард Харвуд „Шесть миллионов — потеряны и найдены“ – pateikta dokumentai, o kokie dokumentai kitos pusės?

Jota

Kad nesu Rūta, galima lengvai įsitikinti pažiūrėjus IP, taip pat palyginus ir stilių bei komentarų temas. Sakyčiau, neoru tokiam žmogui kaip jūs, L. Palmaiti, užsiimti tokiais niekų vertais kaltinimais. Nebent nebeturit ką rašyti, kaip kad ir nuolat kartodamas, kad aš neva pravoslavė vien dėl to, kad sumaišiau Šventraščio knygas. Beje, tai protestantų ir katalikų nesutarimas dėl kanono, o ne pravoslavų. Kad aš ne Rūta, paliudytų ir A. Patackas… Taip pat kritikos neišlaiko ir jūsų įrodinėjimai, kad Hitlerio (kuris, kaip rašoma, irgi turėjo žydiško kraujo) pusėje kariavę žydai nebuvo žydai. Lygiai taip pat ir priešingoje pusėje buvusieji galėjo būti nežydai. Žydai iš tiesų mirė II pas. kare kaip ir negrai, azijatai bei kitos rasės. Tvirtinama, kad žydų žuvo ne daugiau kelių… Skaityti daugiau »

Pensininkei

Negi neradote atsakymo ir šiame pokalbyje su kunigu? Aš radau: „Kur yra Dievas tavo biografijoje, o kurgi jis yra tavojoje? Sąžinė yra ta vieta, kurioje susijungia asmeninė biografija ir Dievas. Tačiau širdis, sąžinė taip pat siekia santykio su kitais žmonėmis. Aš visados mintyje turiu Evangeliją, kurioje Jėzus teigia, kad vieną dieną mes visi stosime prieš Dievą ir būsime teisiami. Mes kiekvienas privalėsime Dievui pristatyti savo gyvenimą ir tai, kas jame buvo svarbiausia. Ko Jis ieškos? Mes žinome atsakymą: „Aš buvau alkanas, ir tu mane pamaitinai (arba ne). Aš buvau įkalintas, ir tu man padėjai (arba ne). Aš buvau koncentracijos stovykloje, ir tu mane pamiršai arba man padėjai…“ Jis tikrai neklaus, kaip dažnai sekmadieniais mes lankėmės pamaldose, jis klaus to, kiek… Skaityti daugiau »

Jotai

Nesuprantu, ką Jūs čia norite pasakyti?

Jie ir mes

Žydai, nežydai… Absurdas. Kad tarp pasaulio niekšų neyrūksta ir žydų, tas tiesa. Bet niekšų netrūksta ir tarp britų, vokiečių ar mūsų, lietuvių tarpe. Ne tautybėse esmė. Esmė yra ar žmogus gyvena su Dievu, ar ignoruoja mūsų Tėvą. Žydai labiau matomi dėl savo „kupros” – buvimo biblijine Dievo Tauta. Žmonės dažniausiai tai supranta bukai paraidžiui. Tačiau buvimas žydu pagal gimimo metrikus tikrai jo nedaro žydu pagal Viešpaties žodį. Sekuliarizmas, ateizmas ir moralinis sugedimas yra stipriai palietęs ir žydus. Šiandien religingais save laiko tik vos ketvirtadalis žydų. O ir iš tû pačių tarpo gal tik kas trečias yra misnagidas ar pan. Visi kiti – liberaloki chasidai ir panašūs į juos. Ar bedievis bankininkas Joškė yra toks pat žydas kaip dievobaimingas Leiba? Labai… Skaityti daugiau »

Jota >18.10

Ko jūs nesuprantat? Palmaitis 12.22 mane apkaltino, kad esu Rūta.

BK- Jotai

Tikrai, būti „ruta” Lietuuvoje yra sunkus kriminalinis nusikaltimas, todėl nedovanotina kad Letas tuo jus apkaltino. Nedovanokite. Paduokite L.P. teisman!

Jota >BK

Ne jūsų rūpestis, ką man daryti. Čia ne buvimo Rūta esmė, bet ketinimas sumažinti prieštaraujančių skaičių ir sudaryti įspūdį, kad tokia tėra viena Jota. Elementari demagogija.

Jotai

Tamstai prieštaraujančių skaičiaus dirbtinai mažinti nėra jokio reikalo.
Tamsta nesate įdomi. Būtent dėl demagogiškų išvedžiojimų.

apie

apie tai kodėl Jahvė išsirinko juos ir kokiais tikslais išsirinko juos:

„Почему бог Яхве выбрал себе евреев в качестве слуг” http://www.youtube.com/watch?v=AJ2Bd7psfKU

” 7 Pasaulis negali jūsų nekęsti, o manęs jis nekenčia, nes aš liudiju, kad jo darbai pikti” 7: 7 Ev. p. Joną. Tai buvo Kristaus žodis.

O čia apie kitas jėgas :

„JESUS WAS AN ALIEN GOD FROM SPACE” http://www.youtube.com/watch?v=Kgfbh5J3afk

Jota BK ir panašiems

Gal nereikėtų tyčia painioti visko, – nelaikykite mūsų kvailiais. L. Palmaičio komentaras 12.22 aiškus, mano atsakymas jam 17.59 – irgi aiškus ir suprantamas. Juo labiau nesistengiu nei varinėti kokių demagogijų, nei kam nors rodytis įdomi.

Holokaustas nėra šventa dogma, kad mes negalėtume juo abejoti ar svarstyti to, kas rašoma šia tema internete. Jūsų pastangos užtemdyti reikalą tik rodo, kad norite prievarta primesti sudarytą nuomonę apie holokaustą. Aš esu prieš bet kokią prievartą, kam ji bebūtų daroma – žydams, krikščionims, bet kuriai religinei grupei ar tautai, jeigu jos nedaro žalos kitiems. Prašyčiau be pagrindo neplūsti ir nekaltinti nei lietuvių, nei krikščionių.

Tebūnie palaiminta krikščioniška lietuvių tauta!

Jei ideologija, atmeskim.

Lietuvių tautai tiesiog gyvybiškai svarbu nugalėti ydingą prisitaikėliškumo paveldą ir siekti kritiškai patikrinto žinojimo bei neišduoti tiesos. Visos ideologijos tegali egzistuoti parazituodamos tuo, kas yra tikra ir teisinga. Jos plinta vienydamos, tačiau paskui pagautuosius (net tautas) numarina. Taip vienijo ir marino komunizmas, to dabar globaliai siekia postmodernusis genderizmas.
Dievas ir Jo pašauktos būti, o vėliau į Jo Teismą stoti, tautos nėra jokie ideologiniai konstruktai, kaip šiandien madinga sakyti, bet tikrų tikriausioji tikrovė (J. Ratzingerio mėgta mintis).
Tie, kuriems maldos namai yra scenos jų aktoriniams gebėjimams pademonstruoti, matyt mano, kad Dievui patinka klounai?

Kur buvo Aušvice žmogus?

Katalikų kunigui iš Vokietijos Manfredui Deselaersui, siekiančiam įminti blogio mįslę, galėčiau retoriškai priminti kertinį principą:
Klausiantiems „Kur buvo Dievas Aušvice?” ir šį klausimą neretai nukreipiantiems prieš Dievo buvimą, pirmiausiai reiktų atakyti į klausimą „O kur buvo žmogus Aušvice?”, „Kodėl Aušvice žmogus išdavė Dievą?”. Taigi Aušvicas yra ne Dievo, bet žmogaus klausimas.

Universitetai verčiami "dvasios aušvicais"

Prof. Alvydas Jokubaitis straipsnyje „Filosofija ir universitetas: iš universiteto pradėjome statyti sau dvasios Aušvicą” atvirai perspėja apie kapitalo ir technokratų sąjungos sudarymą, universitetų užvaldymą ir prielaidų XXI a. konclageriui rengimą.
Žinoma, totalitarinei kontrolei sparčiai rengiamasi prisidengiant laisvės ir saugumo vardais, o švietimo reformas vykdo būtent „liberalai”.
Tik žinotina, kad akademinės bendruomenės nariui parsiduoti kapitalui ir aptarnauti įvairias senąsias ir naujausias ideologijas reiškia tik viena – dvasinę prostituciją ir intelektualinį žlugimą.
(http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/alvydas-jokubaitis.-filosofija-ir-universitetas-is-universiteto-pradejome-s)

Letas Palmaitis

Mano reikalas, kaip dedancio visas viltis i autentiskos pirmines krikscionybes spartu atgimima mesijiniame judaizme, – ginti tiesa apie zydus nuo antisemitu. Diskutuoti su Pr 12,3 prakeiktaisiais (visai ne „mano prakeiktais”, nes Pr 12,3 kazkodel nepasakyta „tave keikiancius prakeiks Palmaitis”) neketinu, bet tik atkreipiu skaitytoju demesi i proto is ju atemima, pvz., kad neva kataliku ir protestantu kanonas Samuelio ir Karaliu knygu atveju skiriasi: plg. protestantu dabar autoritetingiausia King James Bible: http://www.kingjamesbibleonline.org/ Taip pat plg. „Luther Bibel online”: https://www.die-bibel.de/online-bibeln/luther-bibel-1984/bibeltext/ Kalbama ne apie kanono istorijos peripetijas, bet apie tai, kad kiekvienas prates prie rusiskos (is graiku Septuagintos) Biblijos bet kada gali suklysti ir issiduoti pamirses, jog katalikai turi 2, bet ne 4 Karaliu knygas, nes 2 pirmasias vadina Samuelio knygomis. Jei ruta… Skaityti daugiau »

Jota

Išlįs yla kada nors pati iš maišo.

Letui

Jūs vėl kažką supainiojote. Komentare nekritikuoju, o tik pasidaliju žiupsneliu informacijos apie dalykus, kurie nutylimi. Ir neabsoliutinu nieko, nes ne visi žydai bankininkai, bet sumenkinti jų vaidmens globalizacijos procese neturiu pagrindo. Tik Rotšildų kilme neabejoju. Šios dinastijos įkūrėjas Naitonas, kaip ir jo tėvas bei senelis, gimė Frankfurto Judengasse (nelabai linksma vieta) ir tai uždokumentuota.
Tiesa, Dievui įgaliojimų nesuteikiau, nes nežinau kas jį atstovauja: Pranašas, Jėzus, Būda ar dar kas nors, todėl komentaruose jo vardu nesiremiu ir skeptiškai žiūrių į tokius straipsnius, kai bandoma parodyti medį, bet slepiamas visas likęs miškas.

Vytautas Ju.

Letas Palmaitis Vytautui Ju.

Abejoju ar painioju, nes per mano skubėjimą nesusišnekame.
Nė nemaniau menkinti žydų bankininkų vaidmens globalizme (ne globalizacijoje, kuri yra techninės pažangos pasekmė). Priešingai, būtent žydų bankininkystė ir padarė Britaniją galingiausia imperija, o mūsų laikais – pavertė ją bankine globaline. Man atrodo, kad nors ir teisingos Jūsų pastabos apie nacių istoriją, nors ir gerai, kad kalbate apie tai, kas visų nutylima, vis dėlto neinate į platesnius apibendrinimus ir tiek. Suprantama, neteigiu, neva mano ėjimas vienas tik ir teisingas. Kaip vertinate mano nurodytą svertainę?
Jei nežinote „kas D-vui atstovauja”, tai čia nieko ypatingo, čia priklausote absoliučiai daugumai, deja. Todėl apie tai ir nediskutuojame, nes nesusikalbėsime. Bet apie konkrečią įvykių raidą – kodėl ne?

Letui

Galėjote pastebėti, kad aš ne tik nediskutuoju, bet ir nekomentuoju kitų komentatorių išsakytų minčių. Į man adresuotą komentarą atsiliepiu, jei tame komentare yra kas nors, į ką reikėtų kreipti dėmesį. Savo komentarų nesureikšminu, nes viskas senai išsakyti su faktais bei detalėmis. Taigi, nelabai yra ką nors naujo pasakyti, o kartotis nemėgstu. Pirmą komentarą parašiau dėl vienos priežasties: tokie straipsniai kaip šis yra istorijos klastojimas arba smegenų plovimas, pasitelkiant į pagalbą net bažnyčios klerkus. Bet… kas ir kada mums teikė pilną ir objektyvią informaciją. Ar daug kas žinojo apie tai, kad D. Rokfeleris 1962 m. atvykęs į Maskvą susitiko su N. Chruščiovu, kad vyko draugiški pokalbiai, kad Tarybinė nomenklatūra buvo įtraukta į Bilderbergo klubo veiklą, kad susitikimai įvairiuose lygmenyse vyko tai… Skaityti daugiau »

Letas Vytautui Ju.

Ačiū, nors į mano klausimą dėl svetainės neatsakėte. Gaila. Vis dėlto patarčiau tai, ką vadinate „globalizacija”, vadinti globalizmu (politika). Globalizacija yra akivaizdus natūralus procesas, kurį galima sustabdyti nebent sunaikinus visą modernų techninį potencialą. Angliškai irgi puikiai skiriama globalism ir globalisation. Dėl D. Rockefellerio atvykimo į Maksvą 1962 m. bei dėl sovietinės nomenklatūros įtraukimo į Bilderbergo grupės (ne klubo!) veiklą meldžiu pateikti nuorodų į šaltinius. Tokius dalykus reikia juk platinti pirmiausiai! Jei esate rašęs, o aš pražiopsojau, labai prašau pateikti nuorodų. Be abejo, be kibernetikų niekas neapsieina, tačiau informacija kol kas nėra pakeitusi aukso ar net techninio potencialo. Todėl globalinių procentinių bankų vaidmuo svarbiausias. Mūsų diskusija kilo dėl mistifikuojamo žydų vaidmens. Kaip sakyta, niekad neneigiau žydų bankininkystės didžiulės reikšmės, tačiau nematau… Skaityti daugiau »

prašau

Deivido Rokfelerio prisiminimų knyga, 17 dalis, 222 psl.: „Ingaging the Soviets“ (2002). Memoirs. New York: Random House.

Letas Palmaitis

Ačiū, radau tą 17 skyrių („Engaging”, ne „Ingaging”) internete:
https://books.google.lt/books?id=R84xS9eEgsAC&pg=PT194&lpg=PT194&dq=rockefeller+engaging+the+soviets&source=bl&ots=6PUKPp7E6C&sig=bF5HDXCMfJPDPnvblRZG34GRB_M&hl=lt&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f;=false
Nematau nieko sensacingo, eiliniai pašnekesiai apie rinkėjų išrinktąją valdžią ir jos (bet ne bankininkų) vaidmenį politikoje. Formaliai juk taip ir yra.
Jūs minėjote bandymus įtraukti sovietinę nomenklatūrą į Bilderbergo grupę. Greitai peržiūrėjęs, neradau ten žodžio „Bilderberg”. Tokioje knygoje nė būti negalėjo. Ir laikai ne tie – atvirai apie „pasaulio vyriausybę” Davidas Rockefelleris prašneko tik Bilderbergo suvažiavime Badene 1991 metais. Iš Jūsų dėstymo neaišku, kur jis galėjo patraukti sovietus dalyvavimu „vyriausybėje”? Jei kitur, tai dar labiau reikia nuorodos.

34
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top