Kviečiame pasirašyti laišką Lietuvos Vyskupų Konferencijai dėl šv. Komunijos dalijimo būdo

Supažindiname su Lietuvos tikinčiųjų iniciatyva – laišku Lietuvos Vyskupų Konferencijai.
Jame prašoma kuo greičiau grįžti prie šv. Komunijos dalijimo į burną.
Visus, pritariančius šiai iniciatyvai, laiško iniciatoriai kviečia pasirašyti ČIA.
Parašai renkami nuo gegužės 6 iki 18 dienos.

Kviečiame pasirašyti!

Laiškas Lietuvos Vyskupų Konferencijai dėl šv. Komunijos dalijimo būdo

Garbė Jėzui Kristui!

Brangūs mūsų Ganytojai,

Kaip tikintieji ir savo valstybės piliečiai, visą COVID-19 pandemijos laikotarpį buvome nuoširdžiai susirūpinę šios klastingos ligos plitimu mūsų šalyje ir atsakėme į Jūsų raginimą vienytis maldoje. Nors ligos pavojus iš mūsų visuomenės galutinai nepasitraukė, dėkojame Dievui už mūsų Tėvynei teikiamą apsaugą ir Jums, Ganytojams, už tęsiamą sielovadą šiuo sudėtingu laiku.

Mes, tikintieji, pastarosiomis savaitėmis negalėdami dalyvauti viešose šventose Mišiose ir priimti šventąją Komuniją, turėjome puikią progą iš naujo suvokti kunigystės svarbą ir pagilinti pagarbą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnui, esančiam toje mažytėje ostijoje. Tai tik sustiprino mumyse troškimą priimti Eucharistijos sakramentą. Todėl ypatingai džiaugiamės Jūsų balandžio 27 dienos nutarimu vėl leisti aukoti viešas šv. Mišias ir galimybe būti pastiprintiems šv. Komunija. Tačiau mus neramina Jūsų nutarime išsakytas sprendimas neapibrėžtam laikui įpareigoti šv. Komuniją dalyti tikintiesiems tik į rankas.
Tai mus neramina pirmiausia dėl šių priežasčių:

Šv. Komunijos dalijimo ant liežuvio praktika kur kas geriau užtikrina Kristaus Kūnui prideramą pagarbą bei leidžia išvengti nederamo ar net paniekinančio elgesio su konsekruota ostija. Praktikos dalyti šv. Komuniją į rankas taikymas veda prie mažėjančios pagarbos ir menkstančio tikėjimo realiu Kristaus buvimu konsekruotoje ostijoje ir vyne. Kaip teigiama Dievo tarnystės kongregacijos 1969 m. instrukcijoje Memoriale Domini, „ši įprasta praktika labiau užtikrina deramą pagarbą šventosios Komunijos dalijimo metu; ji atitolina pavojų paniekinti eucharistinius pavidalus […], skatina Bažnyčios rūpestį ir rekomendacijas nuolat saugoti konsekruotos duonos fragmentus“.
Įvedant praktiką dalyti šv. Komuniją į rankas, būtų atsisakoma nuo neatmenamų laikų įvestos ir visuotinių Bažnyčios susirinkimų išaukštintos praktikos. Šv. Komunijos dalijimo į rankas praktika konkrečia, išorine forma, kurią įgauna dabar, anksčiau niekada neegzistavo. Kaip teigiama jau minėtos kongregacijos 1973 m. dekrete De SS. Eucharistia, „įprotis konsekruotos duonos gabalėlius dėti priimančiam ant liežuvio […] atitinka daugelio šimtmečių liturgines apeigas“.

Dėl šių ką tik išsakytų nuogąstavimų ir atsižvelgdami į ankstesnį Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturginės Komisijos 1997 m. sausio 9-osios pareiškimą, kuriame reaguojama į Lietuvoje plintančią praktiką dalyti šv. Komuniją į rankas ir skelbiama, kad „Lietuvos vyskupai mano, kad ir toliau palaikytinas pagarbus Lietuvos tikinčiųjų Šventosios Komunijos priėmimo būdas ir ragina kunigus bei tikinčiuosius neatsisakyti iš gilaus tikėjimo plaukiančių savojo krašto tradicijų […] Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsižvelgdama į susiklosčiusias pamaldumo ir pagarbos Eucharistijai tradicijas, neįveda Lietuvoje praktikos dalyti Komuniją į rankas“,

nuolankiai klausiame:

ar pasibaigus epidemijai ir praėjus COVID-19 grėsmei į visas Lietuvos bažnyčias vėl bus sugrąžinta praktika dalyti ir priimti šv. Komuniją ant liežuvio?

Galiausiai, nuoširdžiai prašome šios praktikos grąžinimo kaip galima greičiau, kad vėl galėtume šia labai gražia tradicija parodyti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui savo pagarbą ne vien vidiniu nusiteikimu, bet ir išorine laikysena, taip pat, kad kiek įmanoma, būtų išvengta nepagarbaus elgesio ar net šventvagysčių su mūsų Viešpaties Kūnu.

Linkime Jums Dievo malonės ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Laiško iniciatoriai tikintieji iš įvairių Lietuvos vyskupijų:
Marius Parčiauskas, Jurgis Jonaitis, Andrius Balsevičius, Arnas Ivanavičius, Audrius Makauskas, Rokas Gasparaitis, Kęstutis Choromanskis, Audrius Pečiulaitis.
(visų pasirašiusiųjų sąrašas bus paskelbtas vėliau)

* * *

Daugiau informacijos – kitose Tiesos.lt publikacijose:

– kovo 13 d. skelbtą Arkivyskupo Gintaro Grušo, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko, laišką tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso skaitykite ČIA.

– su kovo 14 d. paviešintomis Kauno arkivyskupijos liturginėmis ir sielovadinėmis gairėmis dėl šv. Komunijos priėmimo į rankas susipažinkite ČIA.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
30 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Šiaip,

Nematau nieko blogo, o atvirkščiai. Dabar kiekvienas ateinantis į Bažnyčią nusiplauna rankas prieš Šv. Mišias, t.y. ruošiasi joms iš anksto ir tai yra labai svarbu. Antra, Komuniją priimantis žmogus čia pat, nepasitraukdamas,ją įsideda pats į burną. Trečia, žmogaus liežuvis, tiek tiesiogine, tiek ne tiesiogine prasme, yra kur kas nešvaresnis už jo rankas. Geriau būtumėte pasiūlę klauptis visiems dviem eilėm vorele atėjusiems, o kunigas taip sutaupytų laiką, kol davatka atsikels ir geriau matys į burną įsidėjimo veiksmą.

Atvirkščiai, teisingas yra šis veiksmas, nes labai gerai prisimenu, kaip dažnas kunigas prisiliečia prie mano lūpų, vadinasi ir kitiems, kas tikrai gali būti įvairių ligų pernešimas nuo vienos burnos prie kitos. Tad, suprantu kodėl, kai kurie, labai veržiasi būti pirmieji priimant Komuniją.

Keista,

kad neprotestuoja dėl antsnukių ar giedojimo suvaržymų, kurie visiškai neturi įtakos esantiems bažnyčioje, bet protestuoja prieš tai, kas tikrai yra geras dalykas perduodant kontaktiniu būdu visokio „plauko” virusus.

Nepritariu.

Atvirksciai, tai gera pamoka buduliams plauti rankas. Visada turetu buti flakonas su dezinfekuojanciu skysciu ir vieni kitus raginti rankas plauti pries ateinant i baznycia. Kunigai privalo neskubeti ir palaukti, kol Komunija atsiras zmogaus burnoje. Rankos yra tokia pat kuno dalis, kaip ir liezuvis, tik su juo daug daugiau nuodemiu padarome. Laikas i tai atkreipti kur kas didesni demesi.

Nežinau

Ar vietoje, ar laiku ir ar aktualu? Už tai niekas nepasmerks ir nebus konservuotų elfų suvalgytas, tai tegul ir lieka kaip šiaip prašymas. Jei po šito viruso vajaus nebus grįžta prie senų apeigų, tada rašykite peticijas.

Dvasiniams infantilams

vieną dieną vis tiek TEKS pradėti pratintis Kristaus ieškoti širdyje, o ne paplotėlyje. Negi žmogaus kūnas mažiau konsekruotas negu kviečio ,,kūnas”? Juk Dievas kuo aiškiausiai davė ženklą, kad nori permainų. Ar manote, kad kas nors vyksta be Jo valios? Jeigu jau taip skubate nusižudyti, tai yra ir kitų būdų. Bet neturite teisės žudyti kunigų. Nebent norite smarkiai sumažinti jų skaičių. Kita vertus, tie fariziejai, kad ir šiame portale, kurie kas antrame sakinyje kartojo ,,Eucharistija, Eucharistija”, dabar gali patys parodyti pavyzdį, kaip uoliai klauso ,,tikinčiųjų”, neklausydami nei bažnyčios hierarchų, nei valdžios perspėjimų. Su sąlyga, kad gydysis už savo pinigus arba visai nesigydys. Juk tie fariziejai patys tuos paviršutiniškai tikinčius ir sukurstė tokiam nepaklusnumui ir nepagarbai Dievo duotai gyvybei po tariamo nuolankumo… Skaityti daugiau »

>>> Dvasiniam infantilui 11:42

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas,… Skaityti daugiau »

> 12:12

O ar yra KAS NORS šiame pasaulyje, kas nebūtų Dievo kūnas? Kas yra visa ši Visata – matomoji ir nematomoji – kas nebūtų Jis? Negi iš tiesų nesate supratę nė vienos Kristaus alegorijos, nė vieno simbolio, kad viską taip natūralistiškai priimate? Tai papasakokite, KAM priklauso visa tai, ką matote ir ko nematote? Dievas yra tik tas mažas paplotėlis? O kas yra visa kita – per milijardus šviesmečių aplink? Kokiam valdovui visa tai atiduodate? Jau tikrai laikas tiksliau suprasti Dievo Žodį negu prieš 2000 metų. Žinoma, jeigu jis nebuvo iškreiptas tokių RAIDĖS, o ne DVASIOS žinovų. Tada, aišku, sunkiau. Bet įmanoma.

Dviejų šeimininkų tarnas

Solidarizuodamasis su 12:44 komentaro autoriumi dar kartą pridursiu Jėzaus Kristaus žodžius iš Evangelijos pagal Tomą: ,,77. Aš esu šviesa, kuri yra virš jūsų. Aš esu viskas; viskas grįš į mane. Perskelkite pliauską: aš esu ten; pakelkite akmenį, ten jūs rasite mane”.
O su ironija galėčiau pamąstyti, kad artėjame prie to, kad Komuniją galės išduoti ir automatai – įmeti monetą, ir tau išduodamas Komunijos 1 vnt.

Dieviškas tikslas

Juk pilnai laisvas Jėzaus Kristaus pasiaukojimas iki mirties ant kryžiaus ir iškentėjimas visų paniekinimų yra ŽMONIJOS ir kiekvieno ŽMOGAUS IŠLAISVINIMAS iki laikų pabaigos. ŠI DIEVO SŪNAUS AUKA iš BEGALINĖS MEILĖS mums, įamžinta KRISTAUS BUVIME EUCHARISTIJOJE ir nepajudinamai sutvirtinta PRISIKĖLIMU, liudija DIEVIŠKĄ MEILĘ ir DIEVIŠKĄ PAGALBĄ kiekvienam trokštančiam Tiesos, Gėrio ir Gailestingumo. Kristus pasiliko EUCHARISTIJOJE – ŠV. KOMUNIJOJE, kad mus stiprintų, gydytų ne tik asmeniškai bet kaip BAŽNYČIĄ, kaip BENDRUOMENĘ mus sujungdamas savo MEILĖS DVASIA ir SUVIENYDAMAS SAVIMI, kad mūmyse dvelktų KRISTAUS MEILĖ ir GYVENIMAS. RAIDĖ užmuša dvasią, o MEILĖ teikia gyvybę!!! ESMĖ yra KĄ PRIIMAME, o ne kaip! O svarbiausia, kad PRIIMTUME KRISTŲ visa ŠIRDIMI ir VIENYTUMĖS MEILE savo sesėms ir broliams. „Ateikite, pas mane visi, kurie vargstate ir esate… Skaityti daugiau »

Negi

negalima gaut šv.Komuniją pvz per paštomatą ?

atsiminimai

Prieš pat Vatikano II Susirinkimo ketvirtosios sesijos pradžią, 1965.IX.3 data, popiežius Povilas VI išleido naują encikliką, kuri prasideda žodžiais Mysterium Fidei (Tikėjimo Paslaptis), apie „Eucharistijos mokslą ir kultą”. Šios enciklikos pasirodymas prieš pat Susirinkimo paskutinės sesijos pradžią, be abejonės, turės nors ir netiesioginės įtakos tiems Susirinkimo Tėvams, kurie jau perdaug uoliai ėmėsi „aggiornamento”. Naujas vėjas, papūtęs iš Susirinkimo, daugelį tiesiog apsvaigino. Jei palyginsime pvz. Susirinkimo sprendimus liturgijos atnaujinimo srityje su praktika, matysime, koks yra didelis skirtumas tarp Susirinkimo blaivių ir nuosaikių nutarimų ir tiesiog skandalingos praktikos kai kuriuose kraštuose, ypač Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir Olandijoje. Ką Susirinkimas tik „leido”, praktikoje kai kurių kunigų neprotingu uolumu virto „privaloma”. O kai kuriais atvejais nesivaržyta laužyti ir įstatymus. Bažnyčios teisės kanonai (1296… Skaityti daugiau »

Fariziejai

Jėzus sako”nesielkite kaip fariziejai…”Kas yra fariziejai tikintieji žino,nesileisiu į aiškinimus.2005m buvau Barcelonoje bažnyčioje.Maldininkų buvo daug,pilna bažnyčia,eilinį sekmadienį.Šv.Komunija buvo dalinama įvairiai,daugiausia standartiniu būdų:kunigas įdėdavo į burną,bet buvo ir keli atvejai,kai buvo įdėta tikintiesiems į rankas,ir jie prie kunigo įsidėjo patys į burną.Pandemijos metu,atsargumas ypač reikalingas,ačiū vyriausybei ir vyskupams,kad tuo rūpinosi.Mylėkime Viešpatį,gerbkime,nepikžodžiaukime ir nesielkime kaip fariziejai.

>>>19:58

Visa tai atsitinka pataikaujant pasauliui. Na, o dabar reikia paklusti LVK nutarimui ir priimti Šv. Komuniją į rankas, kad apsisaugotume nuo užsikrėtimo. Taip priimta atsižvelgiant į bažnyčios kontingentą, į tuos kuriems virš 60 metų ir kurie yra labiausiai pažeidžiami. Tai dėl jų apsaugos Lietuvoje įvesti visi apribojimai. Lietuva myli ir saugo savo tėvelius ir močiutes.

Optimistai!

,,Išlaisvinimas iki laikų pabaigos”. Tikrai? O kas ta laikų pabaiga? Kokia ji – asmeninė ar visuotinė? Ir gali sau žmogeliai toliau kiaulintis kiek širdis geidžia – svarbu ,,laiku” gauti Komuniją. Ir net nereikia stengtis suprasti, ką ten tas Kristus skelbė – svarbu nusistatyti ritualą ir priversti žmogelius jo laikytis. Antraip biznis žlugs. Cituoja žmogeliai evangelistą Joną, kuris buvo neabejotinas Poetas, ir turbūt nė patys nesupranta, kaip save stato į kvailių padėtį. Vieni žydai stebisi, kaip Jėzus duosiąs valgyti savo kūną, kiti sugalvoja, kuo tą kūną pakeisti, kad pasirodytų valgą. Tačiau tiek vieni, tiek kiti tokie primityvūs, kad Kristaus žodžius apie kūno valgymą ir kraujo gėrimą supranta visiškai vienodai – tiesiogiai. O juk viskas taip paprasta: Kristus tenorėjo paraginti, kad žmonės… Skaityti daugiau »

> 19:58

Vienas kraštutinumas gimdo kitą kraštutinumą. Daiktai negali būti šventesni už patį Dievą, netgi už žmogų. Panieka tikėjimui – didžiulis blogis. Tačiau kai Dvasia pakeičiama daiktais – tai jau stabmeldystė. Tobuliausia bažnyčia vis dėlto yra žmogaus širdis. Joje niekas neuždarys šuns, jei pats žmogus to neleis.

>>> 20:53

Sakot „Tobuliausia bažnyčia vis dėlto yra žmogaus širdis.” Tik… toje pačioje širdyje, dažniausia sėdi didysis ašššššš, kuris save ir vadina dievu. Todėl Jėzus paliko mums Eucharistijos šventimą. Angelų šlovingą duoną) Nuo saulėtojo Siono iškilmingo himno tonai šlovina Ganytoją. Šiandien himnai paslaptingi skelbia duoną nemirtingą, ypatingos prigimties. Gyvą duoną, gyvą vyną Jėzus mokiniams dalino, liepdamas dalint kitiems. Ir todėl giesmė džiaugsminga, iškilni, giliai prasminga šviesą pažeria mintims. Minima diena didžioji, šventės sukaktis šviesioji – įsteigimas paslapties. Naujo amžiaus atėjimas, naujo priesako skelbimas užbaigė senus laikus. Vietoj atvaizdo – tikrovė, vietoj praeities – naujovė, tarsi saulė po nakties. Vakarienėj paslaptingoj Kristaus auką išganingą įsteigė visiems laikams. Švęsti duoną, švęsti vyną, skelbti Kristaus atminimą liepia priesakas kilnus. Jo galybėje – tikrumas: duona keičiasi… Skaityti daugiau »

Dviejų šeimininkų tarnas

O dabar rimtai. Siūlau pagalvoti ir paprognozuoti, kaip besikeičiant pasauliui, keisis Komunijos priėmimas. Rimtai manau, kad bus nuspręsta, kad Jėzus Kristus atėjo pas visus – tiek teisiuosius, tiek nusidėjėlius, todėl Komuniją gali ir turėtų priimti visi – ir nuodėmingi, ir tie, kuriems nuodėmės klausykloje atleistos. Išpažintis taps tiesiog paslauga tiems, kas jaučia poreikį apvalyti savo sąžinę. Ir tai gilins skilimą tarp ,,oficialiųjų” ir ,,tradicinių” katalikų.

O vis tik.

Dievas yra ir mums tereikia tik Juo pasitikėti. Kaip tik šios dienos Evangelijoje apie tai kalbama. (Jn 14, 1–6)

„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!?’ Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią“.
Tomas jam sako:„Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?“
Jėzus jam sako:„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“.

atsiprašau, kad aš visai ne ontologiškai,

o buitiškai-praktiškai. Čia kažkas rašė „žmogaus liežuvis, tiek tiesiogine, tiek ne tiesiogine prasme, yra kur kas nešvaresnis už jo rankas.” Tai kad ne, gerbiamasis, liežuvis juk nuolat seilių dezinfekuojamas. Pačios gamtos taip sutvarkyta. Ar pamenate senovinę mįslę apie liežuvį „Mįslių tėvas klane guli”?
o šiaip tai mano kuklia nuomone menkas skirtumas, kaip Komuniją priimt. Pravoslavai pvz turi savo būdą. Ką, ar jie dėl to prastesni? Neesminiai tai dalykai, tradicijos reikalas. Neperreikšminkime tradicijų. Svarbiausia, kas tikinčiojo širdy.

ah1

ar ne hanibalizmu vadinama žmogaus valgymas?

> 7:15

Jeigu jūsų širdyje sėdi tiktai ,,didysis aššššššš”, tai man belieka tik užjausti. Nieko daugiau joje ir nerasite, kaip tą savo mylimąjį ,,didįjį ašššššš”. Todėl visada būsite tiktai teatrališkų ceremonijų ir beprasmių papročių bei kilometrinių citatų vergas. Ir niekada nieko neturėsite iš savęs, nes niekada neieškosite tikro ryšio su Dievu. Todėl ir Jo Išminties negausite. Todėl niekada nieko nuo savęs nepasakysite ir neparodysite, išskyrus pyktį ir panieką. Beje, visai nenorėdamas, vis dėlto toje citatoje pasakėte ir šiek tiek tiesos: ,,Naujo amžiaus atėjimas, naujo priesako skelbimas užbaigė senus laikus”. Tik gaila, kad tie naujieji laikai jūsų visai nepalietė – laikotės įsikibęs tų senųjų laikų kaip skęstantysis šiaudo. Ką gi, suprantu – biznis yra biznis. Tai antrasis jūsų ,,ašššššš”. Puikybė ir išskaičiavimas puikiai… Skaityti daugiau »

> ahui

Berods, tai vadinama kanibalizmu. Bet nesisielokite: niekas nieko ten nevalgo. Tai tik simbolis. O simbolis yra viso labo sutartinis ženklas kažko kito. Šiuo atveju, tyčia ar netyčia klaidingai suprastos Jėzaus minties.

>>>14:23

Protu nori suprasti Dievą? Tai toks ir tavo dievas. Dievą pažinti galima tik širdimi, t.y. meile, kuri vadinasi AGAPE, t.y. save dovanojanti meilė, taip, kaip Jėzus save padovanojo visiškai iki kryžiaus mirties.

Protu pažintas dievas, tad nesistebiu, kad Eucharistija bus tik simbolis.

T0mas J.

Duoti komuniją į delną, kad keistuoliai įsidėtų kišenėn ir
– pasiliktų mirties valandai?
– parneštų namo savo sergančiam giminaičiui?
Ir t.t.
Jei jau duoti į delną, tai sekantis žingsnis bus šv. Eucharistijos siuntimas į paštomatą užsisakius internetu.
Kam keisti, suvulgarinti senus nusistovėjusius papročius?

>>> 17:17

Supratau, kodėl tamsta taip puoli vysk. Kęstutį, nes tu ne esi katalikas arba … atkritęs lefebristais. Kodėl taip sakau, o gi todėl, kad tikri katalikai klauso ir gerbia savo popiežių, bei ganytojų nurodymus. Tiesa, jau nuo šio sekmadienio, pas mus, laisvas pasirinkimas kaip priimti Komuniją.

Šiap

Kodėl gi, žmogus pasirinkęs dvasininko gyvenimą, negali turėti ir kitų Dievo dovanų? Vienas turi labai ir labai puikų balsą ir turintis operinį išsilavinimą, kaip kun. Povilas Narijauskas. Nuostabus kunigas, nuostabus pamokslininkas ir labai gražiai gieda. Žinau dar vieną kunigą br. Andrių Nenėną, kuris būdamas Pakutuvėnų bažnyčios klebonu sugebėjo atnaujinti, apšiltinti šią bažnytėlę ir po to, dėkodamas parapiečiams pasakyti: „kaip ne keista, bet ir… dar liko pinigų…”. ten atnaujino ir kitus pastatus. Broliai pranciškonai, po to, nedelsiant susigrąžino jį į Viliaus Bernardinų bažnyčią, kad gelbėtų ten susidariusią gan keblią situaciją. Turi šis, berniokas nuo Suvalkijos lygumų, Dievo dovaną suskaičiuoti ir sumaniai paskirstyti pinigus, kad dar liktų. Tik, vienuoliai yra davę neturto įžadus, t.y. neturėti asmeninių lėšų, tad įtarimų ir nėra. Yra… Skaityti daugiau »

T0mas J. -> 20:25

„Supratau, kodėl tamsta taip puoli vysk. Kęstutį … tikri katalikai klauso ir gerbia savo popiežių, bei ganytojų nurodymus”
.

Kurio ganytojo Kęstučio NURODYMO aš neklausau?

Šiaip.

Tomai J. esu taikus žmogus ir jei jūs būtumėte vysk. Kęstučio vietoje, tai jus lygiai taip pat ginčiau. Nepyk.

Mat, būti turtingu, nėra jokia nuodėmė, tad nematau nieko blogo ir bendravimo su jais. Taip pat nesu girdėjęs, kad ten būtų kas nors nedoro ar negero svarstoma ar priimta.

Esu girdėjęs, kad vyskupui Kęstučiui atvykus į Žemaitiją, ėmė darytis labai gražių dalykų. Džiaugiasi visi, net ir kunigai. Ir sako, kad jis yra tas, kuris atiduoda visą save. Kaip norėčiau, kad ir mūsų kraštui Dievas duotų gerą ganytoją.

T0mas J. -> Šiaip

Būti turtingu nėra bloga, nėra nuodėminga. Bloga ir nuodėminga yra samdinius išnaudoti, t.y. iš verslo gaunant didelį pelną tame versle dirbantiems samdiniams mokėti oraus pragyvenimo neužtikrinantį atlyginimą. Šiais laikais nemeilę turtuoliams žmonės jaučia ne tiek dėl pavydo, o visų pirma iš savo karčios patirties. Mano kaimynas V.D. prieš 7 metus emigravo į Airiją. Jis dirbo “Maksimoj”, žmona “Senukuose”, augino 2 berniukus, valstybė biudžeto lėšomis nuolat padėdavo šeimai susimokėti už šildymą, nemokamai maitino mokykloje jų vaikus. Dirbančius žmones tai žemino. Darbdaviai savininkai kasmet skaičiavo milijoninius pelnus, samdiniai galiausiai emigravo iš gėdos, kad svetimi žmonės, jų tautiečiai mokesčių mokėtojai turėjo per valstybės biudžetą juos remti. Ar V.D. šeimos nemeilė turtuoliams dėl pavydo? Tikrai ne, pasikalbu su jais beveik kasmet ir žinau: nemeilė… Skaityti daugiau »

Trukt už vdžių ir vėl iš pradžių.

Bet kuris samdinys visais laikais ir visada jausis išnaudojamas, nes pelnas kraunamas ne jam. Verslo konkurencija yra žiauri. O, kad jis būtų naudingas visiems, tam turi būti teisiniai įstatymai ir mechanizmai jiems įgyvendinti. Visų pirmiausia valdžia, kuri gerbia teisę. Kodėl JK nėra tokių nusiskundimų? Gal mūsų valdžia yra, kaip trečiojo pasaulio valdžiažmogiai?
Jeigu, jūs šito nesugebate suvokti, tai pasilieku prie tos nuomonės, kad jūs puolate ne LLRI, bet vyskupą. Jums LLRI yra tik puolimo įrankis.
Dar kartą pasikartosiu, prašau parodykite bent vieną žinutę, kur būtų aprašoma kenksminga LLRI veikla. O aš, kad ir šiame straipsnyje, matau tik teigiamus dalykus http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-05-11-ekonomika-yra-labai-zmogiska-pokalbis-su-ekonomiste-e-leontjeva/180166

30
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top